פורטל:גאוגרפיה/חידה/4

במפת ישראל נמצאים יישובים ונקודות ציון שבשמם מופיע מספר. מנה יישובים ונקודות ציון כאלה.