שיחת משתמש:טישיו/ארכיון1

שיחות פעילות

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


הנריק בטוטהעריכה

תודה על ההרחבה. ידע בפולנית אכן מבורך :) Rhone •‏ 03:08, 31 באוקטובר 2010 (IST)

באותו הקשר - אודה לך אם תוכל לתרגם את הקטע הפולני במלואו, שככל הנראה סובל מטלפון שבור עקב תרגום מאנגלית. תודה רבה, Rhone •‏ 20:37, 31 באוקטובר 2010 (IST)

בוצע. טישיו - שיחה 01:48, 1 בנובמבר 2010 (IST)

ראיתי, תודה רבה! Face-smile.svg Rhone •‏ 01:49, 1 בנובמבר 2010 (IST)

חזקת ממוןעריכה

שלום וברכה, ויישר כוח על הערך!
ההבדל בין המוציא מחברו עליו הראיה לבין חזקת ממון הוא דק ועדין, ובראשונים לא מצאתי מישהו שמצביע מפורשות על הבדל ביניהן. אני לא יודע האם ישנה הצדקה לשני ערכים נפרדים בנושא זה. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 09:28, 17 בנובמבר 2010 (IST)

אם כי, חשוב לומר, התוכן בערך חזקת ממון מרשים יותר. גרש - שיחה 09:41, 17 בנובמבר 2010 (IST)

שלום גוונא. השיטה מקובצת במסכת כתובות, המצביע מפורשות על ההבדל ביניהם, בשמו של רש"י, הוא מקור מספק בהחלט. האם עיינת שם? הערך חזקת ממון מחדד את הנקודה שמלבד הכלל הפשוט של המוציא מחבירו עליו הראיה, יש גם את החזקה קמייתא של הממון, הדומה לזו של החזקה קמייתא של האיסורים. וראה עוד בקונטרס הספיקות כלל א' אות ג'. 21:37, 17 בנובמבר 2010 (IST)

כהמשך לכך שהדיון לא מוכרע אודה לך אם תכתוב את עמדתך בדף ההצבעה. תודה! גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 21:56, 29 בנובמבר 2010 (IST)

מכיון שממש בדקות אלו מתנהל דיון בנושא, כמובן שנמתין עד לסוף הדיון. באופן כללי, הדבר האחרון שנראה שמתאים כאן, הוא הפניה בנושא מורכב כזה, לאנשים שאין להם כל מושג בנושא. הדבר משול להצבעת מחלוקת בנושאי חילוקי דיעות בענייני רפואה, בויקיפדיה. טישיו - שיחה 22:01, 29 בנובמבר 2010 (IST)
הערת אגב, הגמרא בבא קמא מביא בשם רב שמואל בר נחמני בטעם הדבר שהמוציא מחבירו עליו הראיה מסברא דמאן דכאיב ליה כאיבא וכו' משכך לא מובן איך קטע זה מוצא עצמו בערך חזקת ממון ולא בערך המוציא מחבירו, בלי קשר לדיון האיחוד, ברכות. טיפוסי - שיחה 22:16, 29 בנובמבר 2010 (IST)

קיום שטרותעריכה

שלום טישיו, וכל הכבוד על הערכים! באמת!
הערה: לגבי הסבר רש"י בשיטת רבי מאיר כפי שכתבת אותו בערך, אני לא לגמרי מצליח הן להבין מה הכוונה והן לראות את זה ברש"י שם. רש"י בכתובות כותב את הדברים הסתומים הבאים: "ולא אמרינן בהאי הפה שאסר הוא הפה שהתיר דמכיון שאמר כשר היה הרי הוחזק השטר וכי אמר פרעתיו לא מהימן שהרי ביד המלווה הוא..." גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 09:09, 25 בנובמבר 2010 (IST)

ישנם כמה הסברים בדבריו התמוהים של רש"י, אסביר את דבריו של רש"י כפי שנלמד בבית המדרש בו למדתי, בפשטות: "ולא אמרינן בהאי הפה שאסר הוא הפה שהתיר" כלומר: רש"י מקשה למה לא אומרים כאן את הדין הידוע של הפה שאסר הוא הפה שהתיר, האומר כי מי שעל ידו נהיה ה"אסר", יכול גם ל"התיר". ועל כך מתרץ רש"י תירוץ הגיוני ופשוט: הרי ה"לומדות" של הפה שאסר הוא הפה שהתיר, הוא סברא כדאיתא בתלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף כ"ב, עמוד א', והסברא היא בפשטות, שכאשר אני אומר דבר מסוים שממנו ניתן להסיק דין מסוים של חיוב/פטור, ואח"כ אני אומר דבר אחר שלמעשה מפריך את החיוב, כמו "לויתי ופרעתי", במקרה כזה ברור שלא יהיה ניתן לקחת רק את החלק המשתלם שהוא "לויתי", שהרי למעשה אמרתי שאיני חייב מאום, כך שלמעשה לא היתה מצידי שום הודאה, וגם באמירה "לויתי" אין למעשה שום אמירה מחייבת, שהרי דיברתי על הלוואה כזו, ששילמתי אותה.

ובקיצור: ה"התיר", הוא דין ב"אסר" ובאמירתי היא, ואומר שלא ניתן לחלק את דברי לחצאין.

אחרי שברור לנו מה הסברא "של "הפה שאסר", ברור שלא ניתן לומר סברא כזו כאשר על ידי אמירתי הראשונה יצרתי כוח חדש של שטר, "דמכיון שאמר כשר היה הרי הוחזק השטר וכי אמר פרעתיו לא מהימן שהרי ביד המלווה הוא..."", וכח השטר נשאר קיים גם לאחר אמירתי "פרוע", שהרי השטר כשר הוא גם לפי דברי...

ובקיצור: אמירת "פרוע" יכולה להגביל את כח אמירתי שלי עצמי, ולא את כח השטר שיצרתי, השטר עצמאי ואינו יונק מכוחי.

עשה עימי טובה ותודיע לי אם הבנת. טישיו - שיחה 22:12, 25 בנובמבר 2010 (IST)

אני חושב שהבנתי אותך. ראה את השינוי שערכתי ואמור אם מקובל עליך.
נ.ב. אני חושב שיש לדקדק היטב מה ההבדל בין הסברו רש"י לזה של תוספות. כעת אני לא מבחין בהבדל כה חד משמעי. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 22:23, 25 בנובמבר 2010 (IST)

א. אכן ניכר שהבנת אותי, ועריכתך הבהירה את הנושא, תבורך!.

ב. אני לא מבין למה אתה חושב כי קיים הבדל בין הסברו של רש"י לזה של תוס'. התוספות מבהיר נקודה אחרת לגמרי. בעוד שרש"י סבור כי למעשה סברת "הפה שאסר" יש לה מקום במחשבה ראשונה, שהרי למעשה הוא זה שיצר את כוח השטר, סבור תוספות כי הלווה לא יצר כלל את כוח השטר, שכן יש לשטר תוקף חד משמעי, כל עוד הוא לא יטען מזויף.

ובמילים אחרות: לפי רש"י, עד שלא יקיים הלווה את השטר, הוא כחרס, ואין לו כל חשיבות, ולמרות זאת אין אומרים "הפה שאסר" מסיבה צדדית שבוארה לעיל. לעומת זאת לפי התוספות, גם לפני שקיים הלווה את השטר היה לו תוקף, ולכן אין כלל מקום לומר "הפה שאסר".

שכן תוספות מסביר את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בצורה אחרת: תוס' מסביר שהמחלוקת בין חכמים לרבי מאיר היא לא למדנית אלא מציאותית: מה היתה תקנת הקיום, אם התקנה היתה שלפני טענת הלווה "מזויף" יש לקיים את השטר, וממילא שייך הדין הפה שאסר גם במקרה שהוא יודה באמיתות השטר (אלא שטוען פרוע), שכן הוא זה שיצר את כח השטר, או שמא דווקא לאחר שיטען הלווה מזויף, אז יש לקיים את השטר, וממילא השטר היה קיים מאז ומעולם ולא הלווה הוא זה שיצר אותו.

בעקבות שאלתך, ראיתי לצורך להבהיר את הענין בערך עצמו, אמור נא לי אם זה טוב, ואם לא תקן. טישיו - שיחה 01:45, 26 בנובמבר 2010 (IST)

עכשיו יותר בהיר. יופי.
נ.ב. כלל, שווה לשים לב שהקוראים הפוטנציאליים הם, בין השאר, אנשים שמעולם לא למדו גמרא. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 12:58, 26 בנובמבר 2010 (IST)

א. אכן. ב. ברור! טישיו - שיחה 20:16, 26 בנובמבר 2010 (IST)

חזקת הגוףעריכה

זו לא רדיפה אישית Face-smile.svg. באמת שכויח. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 13:22, 26 בנובמבר 2010 (IST)

המשך לרדוף אותי, אני אוהב רדיפות כאלו. Face-smile.svg טישיו - שיחה 20:16, 26 בנובמבר 2010 (IST)

נערה (הלכה)עריכה

שבוע טוב!
הערה חשובה מאוד: לא ניתן להציג את מחלוקת הלל ובית שמאי מראש בכפוך לפרשנות - אף אם היא מקובלת. בכתיבה אנצ' יש להציג קודם את העובדות - מהי עמדת כל אחד מהצדדים - ורק לאחר מכן להביא פרשנויות אפשריות. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 18:58, 27 בנובמבר 2010 (IST)

הפרשנות האם ההפרה היא כמותית או איכותית, מפורשת בגמרא עצמה, "מקלש קליש או מיגז גייז", וכך הוא גם לפי הסבר הר"ן. במקרים בו ההסבר ניתן מאחד מאחרונים, וממילא ניתן ללמוד את ההסבר בצורה אחר, יש לציין כמובן את המקור. טישיו - שיחה 01:46, 28 בנובמבר 2010 (IST)
לא אמרתי שזו ספקולציה; ברור שהגמרא אומרת את זה. אבל קודם יש להציג את העובדות - במה הם חלקו. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 01:48, 28 בנובמבר 2010 (IST)
הבעיה היא, שדווקא הפרשנות "איכות או כמות" מפורשת בדברי הגמרא "מקלש קליש או מיגז גייז", בעוד שהעובדות מפורשות רק בר"ן... Face-smile.svg. החקירה עצמה מובאת בגמרא רק בקשר ל"כמות או איכות", ומפורשת בדברי הר"ן בקשר לאכילת כזית וכו', ובמסקנת הגמרא הגמרא את תוצאות המחלוקת, ממחלוקת מסוימת של בית שמאי ובית הלל מה תהיה ההלכה כאשר אחד מהשנים מת לאחר שהפיר; אם ההפרה היא כמותית, יש על הנדר גדר של נדר גם לאחר ההפרה, וממילא יכול השני ליורשו, אך אם ההפרה היא איכותית אין על הנדר גדר של נדר אלא של איסור, ולא ניתן ליורשו מפאת קלישותו. טישיו - שיחה 01:52, 28 בנובמבר 2010 (IST)
אויש! יצאתי אהבל מוחלט! גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 01:56, 28 בנובמבר 2010 (IST)
Face-sad.svg. טישיו - שיחה 01:57, 28 בנובמבר 2010 (IST)

קטנה (הלכה)עריכה

היי, העברתי את כל הפרק על ייעוד לערך אמה עברייה, לדעתי הוא משתלב שם בצורה טובה יותר. הוספתי בדף השיחה הצעות להרחבת הערך. בברכה, נת- ה- - שיחה 13:35, 28 בנובמבר 2010 (IST)

אין ספק שעשית דבר נכון, וברכות שמים יחולו על ראשך. טישיו - שיחה 15:39, 28 בנובמבר 2010 (IST)

ייעודעריכה

אני ממליץ להפנות מ"ייעוד" ל"יעוד" ושם להוסיף גם את הפירוש הקשור לאמה עברייה. ‏DGtal‏ 15:43, 28 בנובמבר 2010 (IST)

דבריך בדעת נאמרו. אם כי אני מסופק האם שני המושגים הנכללים שם, אם ניתן לטעות בהם מ"יעוד" ל"ייעוד", שכן בעוד שב"ייעוד" ההלכתי ה"יו"ד" בחירי"ק, לא כן ב"יעוד" האחרים שלא ידוע לי אופן הגייתם. טישיו - שיחה 15:47, 28 בנובמבר 2010 (IST)

כאן נמצאועריכה

אעבור בל"נ שוב על כל הערך הערב. שאלה: האם יש לך הידע/זמן/אנרגיה להרחיב (עדיף בארגז חול) על הדיון ההלכתי בנושא סמיכת נשים לרבנות? Jys - שיחה 16:55, 29 בנובמבר 2010 (IST)

א. תודה. ב. אין בידי חומר בנושא, אנסה לחפש בל"נ בהקדם. טישיו - שיחה 21:39, 29 בנובמבר 2010 (IST)
עברתי עליו ומקווה לערוך ואולי להשלים מעט מחר כשהספרים יהיו תח"י. אוכל לשלוח לך מ"מ בנושא השני אם תאפשר שליחת מייל בהגדרות החשבון כאן.Jys - שיחה 02:50, 30 בנובמבר 2010 (IST)
א. תבורך משמים. ב. בוצע בוצע. נא לעדכן אותי כששלחת דוא"ל. טישיו - שיחה 05:39, 30 בנובמבר 2010 (IST)
א. לא שכחתי. ב. שולח תוך מספר דקות. Jys - שיחה 06:04, 1 בדצמבר 2010 (IST)
קיבלתי, אבל לא נפתח לי המסמך משום מה Face-sad.svg אולי תוכל לשלוח לי את הטקסט בעצמו?. טישיו - שיחה 21:28, 1 בדצמבר 2010 (IST)
המסמך נפתח לי, אבל לא מצאתי בו מקורות ממשיים בענייני סמיכה לרבנות. טישיו - שיחה 04:24, 5 בדצמבר 2010 (IST)

מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיאעריכה

שלום מר טישיו, בבחינת תורה היא וללמוד אני צריך, עיינתי כעת בגמרא בב"ק וראיתי שרשי אינו מפרש את הביטוי הזה, את פירוש רבינו יהונתן עדיין לא ראיתי בפנים, כעת ברצוני לשמוע את דעתך על הפירוש שנראה לי בפשט הדבר, כך: כפי שאתה מבין שהולך לרופא זה מי שכואב לו משהו, כך תבין שהוכחות לגבי בעלות על חפץ צריך להביא מי שכואב לו משהו, דהיינו מי שהחפץ אינו אצלו, ולא מי שלא כואב לו כלום דהיינו מי שהחפץ בחזקתו הבלעדית. תודה מראש על תגובתך. טיפוסי - שיחה 22:27, 29 בנובמבר 2010 (IST)

שלום מר טיפוסי. אתה קרוב ביותר לאמת, וההשיטה מקובצת בסוגיא בשם רבינו יהונתן מפרש קצת יותר בפירוט: שהרופא הוא הנמשל לדיין, כלומר כשם שכדי שהרופא ירפא אותך עליך להוכיח שאתה חולה, כך כדי שהדיין ידון אותך אתה צריך להוכיח לו שזה שלך.
ואם תאמר: מה דין הדיין לכאן? אתפוס בעצמי? על כך מבואר בסוגיא של תקפו כהן מוציאין אותו מידו, שמכיון שהסדר המשפטי הוא שהמוציא צריך להביא ראיה, אז כיום כבר זה שלו מדין וודאי, כי בדיני חושן משפט כידוע בעלותו של האדם נמדדת לפי הדיני "טוען ונטען" שלו, ומכיון שלפי דיני הטוען ונטען אין הוא יכול להוציא את החפץ, נפקעת מבעלותו על החפץ מדין וודאי, כך מבואר בר"ן בב"מ ו:, השורה ה7 בקישור מצד ימין. טישיו - שיחה 01:58, 30 בנובמבר 2010 (IST)
ראיתי את שכתבת לשעבר, ועכשיו ביותר. טיפוסי - שיחה 14:14, 8 בדצמבר 2010 (IST)

תורה נאה בכלי נאהעריכה

יישר כח על הרחבת וכתיבת הערכים. אנא, יש תועלת רבה גם בחיצוניות של הערך הכוללת קישורים פנימיים, מקורות חיצוניים, לקריאה נוספת וכו'. בנוסף את ההפניות לתלמוד יש לשים בהערות שוליים! כיון שאין להפנות מגוף הערך לאתר אחר. שוב יישר כח. דרך - שיחה 05:55, 2 בדצמבר 2010 (IST)

תודה. קישורים פנימיים - אני משתדל, אוסיף בכך. מקורות חיצונים - אנסה להתרגל לקשר לויקישיבה, כמוך. אכן אתר מוצלח. ההפניות לויקיטקסט - לא ידעתי שלא נהוג לקשר. דווקא בערכים התלמודיים, יש הרבה מאוד כאלו קישורים. חשבתי שמותר לקשר אליהם, כיון שזה מקרן ויקימדיה. מעניין אם כולם סוברים כמוך. טישיו - שיחה 05:58, 2 בדצמבר 2010 (IST)
נראה לי שדינו שווה לכלל לפיו אין מקשרים מגוף הערך לויקיפדיות זרות. בעיקר, לטעמי זה לא אסתטי. ועוד שהרי מדובר בנושאים שלא קרובים לכל קורא ועלינו להקל עליו ולא להציפו במידע (בתלמוד, במסכת פלונית, בדף פלוני ובעמוד פלוני), די לו לדעת בקריאה הראשונית של הערך שהנושא נידון בתלמוד ואם ירצה יעיין בהערה וימצא את מקורו המדויק. לגבי ויקישיבה, איני יודע אם כל ערכיו משובחים וראויים לקישור, אך נראה לי שספרו של אחיקם קשת מכיל שלל מקורות ולכן ראיתי לנכון לקשר לערכיו. כמובן שיש אתרים נוספים כפי היכולת והפנאי. דרך - שיחה 06:05, 2 בדצמבר 2010 (IST)
הבנתי. בן כמה, אגב, אותו אחיקם קשת? האם נכונה השמועה שהחזון איש אסר ללמוד בספריו, או שזה לא מציאותי? טישיו - שיחה 06:11, 2 בדצמבר 2010 (IST)
נולד עשרות שנים אחר פטירתו. דרך - שיחה 06:17, 2 בדצמבר 2010 (IST)
הבנתי. ומה פשרה של העריכה הזו? טישיו - שיחה 06:21, 2 בדצמבר 2010 (IST)
ניסית לעשות הפנייה? שי לב בסרגל הכלים של דף העריכה יש תפריט תחת הלשונית "מתקדם". בתפריט זה יש לחצן עליו מופיע חץ כחול. ליצירת הפנייה יש ללחוץ על חצן זה ולכתוב את שם הערך אליו מפנים. דרך - שיחה 06:24, 2 בדצמבר 2010 (IST)
גם כאשר עושים כך #הפניה שם הערך נוצרת הפניה. אז מה ההבדל? טישיו - שיחה 06:25, 2 בדצמבר 2010 (IST)
קרעת אותי מצחוק. באמת יש שמועות כאלו על אחיקם? מדובר בבחור בן 30. באיזה חוגים רצות השמועות האלו? מה הנימוק כביכול לחרם? אני-ואתהשיחה 12:22, 6 בדצמבר 2010 (IST)
תבנית:צחוק מהדהד Like Thumbup.svg גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 12:57, 6 בדצמבר 2010 (IST)

משתמש:Slav4/ארגז חול אנן סהדיעריכה

רוצה לעשות בזה שימוש? ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 18:31, 4 בדצמבר 2010 (IST)

קרדיטעריכה

כאשר אתה מעתיק טקסט מערך אחד לאחר, כפי שעשית ביצירת הערך בתולה (הלכה), עליך לציין בתקציר העריכה את מקורו של הטקסט שהעתקת, כדי לתת קרדיט נאות לכותביו. כיוון שלא עשית זאת בערך הנ"ל, ציינתי זאת בדף השיחה שלו. דוד שי - שיחה 09:19, 5 בדצמבר 2010 (IST)

הכלל ידוע לי, ראה בדף השיחה שם. ברצוני לציין את טיב עריכותיך בערך הנ"ל, כל עריכה בסלע, תודה ויישר חילך. טישיו - שיחה 09:20, 5 בדצמבר 2010 (IST)

היימןעריכה

נא הכר {{תנאים ואמוראים}}. אתה מוזמן להוסיף לערך החדש. אם תצטרך סיוע - אשמח לעזור. דרך - שיחה 21:20, 5 בדצמבר 2010 (IST)

א=כאשר אני בודק למשל את הקישור הזה מהערך רבה, הרב אהרן הימן, "טישיו/ארכיון1", תולדות תנאים ואמוראים, לונדון, תר"ע, חלק א, עמודים 349, באתר HebrewBooks אני מגלה שמלבד מספר העמוד יש את המספר "229" המופיע בחלון העריכה. מה זה? טישיו - שיחה 21:33, 5 בדצמבר 2010 (IST)
רבה בר נחמני כמובן.. הפרמטרים של התבנית הם: אות הכרך (יש 4), מספר העמוד של הערך בכרך הנוכחי (אותו אפשר לזהות כאשר מורידים את כל הספר למחשב האישי שלך, ובד"כ בתוכנת הPDF מצוין העמוד הנוכחי), הפרמטר השלישי הוא אופציונלי, כאשר שם הערך אצל היימן שונה משם הערך בויקיפדיה, הפרמטר הרביעי גם כן אופציונלי מציין את מספר העמודים בספרו של היימן (לא בגרסת ה-PDF!). מספרי העמודים כתובים בספר עצמו. אוסיף לערך הנ"ל. אגב, בעניין ויקישיבה - יש מושג שנקרא "גירסה יציבה". אל תשחזר משתמש ששיחזר עריכה חדשה שביצעת (כל המשנה ידו על התחתונה). דרך - שיחה 21:50, 5 בדצמבר 2010 (IST)
בקשר לתבנית - ציינתי בדף השיחה של הערך את המיקום שכתב עזר אודות העמוד בספר של היימן, ומוטב שאתה תוסיף את הקישור לערך, מכיון שאין לי את הספר הנ"ל, ולא אוכל להוסיף את הפרטים המדיקיים. בקשר לשחזור - כך אני נוהג, אבל כאן מכיון שנפתח דיון בדף השיחה, והלה שחזר את עריכתי 1. לאחר כמה ימים, 2. ללא להגיב בדף השיחה 3. ללא תקציר עריכה, ראיתי לנכון לבטל את עריכתו. טישיו - שיחה 21:54, 5 בדצמבר 2010 (IST)
אתה יכול להוריד את הספרים למחשבך - הם מצויים בתבנית הנ"ל. בעניין השחזור - בכל זאת לא היה לך לבטל שחזורו, אלא היית צריך לנמק בעצמך בדף השיחה את השינוי. כל זה כמובן לא קריטי כשיש אווירה חיובית, אך לעתים אין הדבר כך ולכן רצוי להקפיד על הכללים. אנצל שוב את ההזדמנות להביע את הערכתי על כתיבתך. דרך - שיחה 22:24, 5 בדצמבר 2010 (IST)

תפסתי אותך!עריכה

אתה משתמש בדף פירושונים קיים כדי לכתוב את החדש, ואז עושה קופי פייסט לחדש גיחוך גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 06:40, 6 בדצמבר 2010 (IST)

אז מה, בכי, הרי בינינו, כולם עושים את זה... טישיו - שיחה 06:40, 6 בדצמבר 2010 (IST)
פעם אחרונה. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 06:48, 6 בדצמבר 2010 (IST)
מת עליך גוונא. טישיו - שיחה 06:50, 6 בדצמבר 2010 (IST)

ניטורעריכה

היי נייר טואלט. בעת שאתה מנטר את דף השינויים האחרונים ונתקל בערך הבל שטרם נמחק, עדיף לבקש את מחיקתו בדף ויקיפדיה:בקשות ממפעילים ולא לסמן אותו באמצעות תבנית למחיקה. כשאתה מסמן אותו למחיקה אתה א'. עושה עבודה כפולה למפעילים כשהם נאלצים להסתכל בגרסאות הקודמות. ב'. מאריך את הזמן עד למחיקתו מפני שדף הבקשות ממפעילים מנוטר בתדירות גבוהה יותר מאשר הקטגוריה של ערכים למחיקה מהירה. Rhone •‏ 02:28, 7 בדצמבר 2010 (IST)

שלום ארון. בקשר לנימוק הראשון - יש הגיון. אבל הנימוק השני, אינו מוצא חן בעיני, שכן כפי שאני ואתה רואים, כל דף שמסומך ב"מחק", מופיע אוטומטית בויקיפדיה בקשות ממפעילים. טישיו - שיחה 02:37, 7 בדצמבר 2010 (IST)
אכן, אבל בדרך כלל מפעיל לא יכנס סתם לדף בקשות ממפעילים אם לא נעשתה בו פעילות לאחרונה. מנגד, כשהוא רואה שנוספה בקשה לדף הוא יכנס אליו, וזה מגביר את היעילות. אגב, יש סקריפט במיוחד:העדפות שמוסיף לך לשוניות של מחיקה, הגנה וחסימה במעלה הדף, לצד הגרסאות הקודמות כדי לחסוך זמן בעת שאתה רוצה לבקש את מחיקתו בדף. (אגב, למה ארון?) Rhone •‏ 02:42, 7 בדצמבר 2010 (IST)
חכמה גדולה, עכשיו אני מבין איך לחנה ולמנטרים יש כח להציג את הבקשה בדף הבקשות ממפעילים ולא להשתמש בתבנית מחק. --טישיו - שיחה 02:50, 7 בדצמבר 2010 (IST)

ראה מה כתבתי למשתמש:גוונא בדף שיחתועריכה

ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 16:38, 7 בדצמבר 2010 (IST)

תגובתי שם. טישיו - שיחה 21:25, 7 בדצמבר 2010 (IST)
בהמשך לדברים. אתה באמת כותב הרבה ערכים חשובים, אבל נראה לי שכדאי לנסות להשקיע יותר בהנגשת הערכים לציבור הכללי. רבים מהערכים הללו דורשים היכרות מעמיקה עם הנושאים הנידונים, כך שקשה יהיה למצוא משתמשים מלבדך שיתקנו אותם. ביקשת דוגמאות, אז אפרט דוגמאות נקודתיות מתוך הערך צרורות:
  • מילים וביטויים שלא ממש קיימים בעברית מדוברת: "ציור נפוץ", "מהלכת", "מסקנא" (באל"ף), "דמיו", "בדרך הילוכה", "גֶדר", "לאחר זמן", "יצאו מהעץ שורשים בקרקע" (צ"ל: צמחו מהעץ שורשים באדמה), "אין נחשבים", "אין חייב", "דרסה", "שברתו", "נתגלגל", "הגמרא פושטת", "שברו", "רביע נזק".
  • מושגים שלא ממש מתאימים למי שלא מונח בתוך הסוגיה: לשלם את היזקם/לשלם נזק שלם/לשלם חצי מהנזק (צ"ל:לשלם פיצוי עבור נזק/תשלום בגובה מלוא ערך הנזק/תשלום בגובה חצי מערך הנזק), "כוח הבהמה" (לא כל נזק נעשה בכוח?, איזו בהמה?), "גוף המזיק", "אבנים... הזיקו" (צ"ל: פגעו וגרמו לנזק), "תולדה", "רגל", "דינם שווה למזיקים עצמם" (צ"ל: דין התולדות שווה לדין האבות), "באיזה דין היא שווה לרגל", "אין בעל הבהמה צריך לשלם מכיסו" (אלא מהכיס של מי ישלם?), "משלם את השור עצמו" (צ"ל:תשלום בגובה מקסימלי של שווי הבהמה שהזיקה. חוץ מזה: מאיפה נהיה "שור", עד עכשיו היה "בהמה"), "לשלם מביתו", "ההיזק היה ברשות הרבים", "תוצאה מכוחה של בהמה" (צריך לפרט ולהדגים), "דין מועד".
  • התמקדתי בניסוחים מקומיים כי זה יותר קל לי להדגים. אבל אלו יצאו מן הכלל ללמד שגם באופן רחב יותר הערך זקוק לשיפור מבני על מנת להנגיש אותו יותר לציבור הכללי.
  • מעבר לכך, יש חוסר משמעותי בכך שהערך לא מציג בצורה מסודרת את המקורות הראשוניים של הדין וההגדרות שלו. במובן האנציקלופדי, "הלכה למשה מסיני" זה לא מקור, אלא פרשנות של הגמרא. הערך צריך להציג את המשנה שמתייחסת למקרים מסויימים, את הברייתות שמרחיבות למקרים נוספים, את הגמרא/אמוראים שמרחיבים ומגדירים את צרורות בדרך המוכרת, את הגמרא/אמורא שאומר שזה הלכה למשה מסיני, את הגמרא/אמורא שטובע את השם "צרורות" וכו'. כדאי גם לבדוק אם בירושלמי אין הסבר אחר למשנה, וכדומה.
אגב, אתה מכיר את הדף הזה? בברכת, אין מחזקים אלא למחוזקים.. אני-ואתהשיחה 15:52, 8 בדצמבר 2010 (IST)
אקח את דבריך לתשומת לבי, ואקראם בעיון רב. טישיו - שיחה 21:34, 8 בדצמבר 2010 (IST)
ראה גדר. גרש - שיחה 21:42, 8 בדצמבר 2010 (IST)
נראה לי שדי בכך שב"גדר" אקשר לגדר וב"חלות אקשר ל"חלות". מי שמתעניין בערכים תורניים עליו לעיין פעם אחת ולתמיד בערכי יסוד אלו וחסל סדר פסח. טישיו - שיחה 21:51, 8 בדצמבר 2010 (IST)

שם משתמש פוגעניעריכה

צר לי שאתה חש פגיעה מסויימת בגלל שמי הלא מאיר פנים P: אבל אל לך לקחת אותו ככזה. אקח את שאמרת לתשומת לבי ואחשוב על משהו.. עד אז, נא לא לקחת את זה אישי =] @ שבור - שיחה 10:46, 8 בדצמבר 2010 (IST)

שבור זה שם של מלך! אני-ואתהשיחה 12:50, 8 בדצמבר 2010 (IST)
גיחוך --טישיו - שיחה 13:33, 8 בדצמבר 2010 (IST)
D= @ שבור - שיחה 15:17, 8 בדצמבר 2010 (IST)
אם התכוונת לומר ששלחת לי אימייל, אז לא קיבלתי אותו. טישיו - שיחה 21:33, 8 בדצמבר 2010 (IST)
לא.. רק שמתי את זה לפני החתימה P= @ שבור - שיחה 21:45, 8 בדצמבר 2010 (IST)
בתקווה ששם המשתמש שלך לא משקף את האמת... טישיו - שיחה 21:49, 8 בדצמבר 2010 (IST)
ואם כן, זה עד כדי כך מפריע לך? O= @ שבור - שיחה 22:23, 8 בדצמבר 2010 (IST)

אמר רבי נחום פרצוביץ בשם רבו רבי יחיאל מרדכי גורדון: פניו של אדם הם רשות הרבים. על האדם להיזהר לא להראות פנים עצובות ובכך לכרות בור ברשות הרבים ולגרום לעצבונם של אחרים.

מתוך הערך נחום פרצוביץ
טישיו - שיחה 22:24, 8 בדצמבר 2010 (IST)
אז אמר.. גם זה חייב בסקילה? D= @ שבור - שיחה 22:57, 8 בדצמבר 2010 (IST)
א. מה אתה חושב, שכל עבירה היא בעונש סקילה? ב. האם צריכים לקיים רק בגלל חשש מעונש כל שהוא? ג. למה לא להיות בשמחה, מה יש על זה עונש סקילה? טישיו - שיחה 00:22, 9 בדצמבר 2010 (IST)
אני לא בא ממקום שנהוג לסקול בו על עבירות כאלה ואחרות, ככה שלא אוכל לענות לך על א. ו-ג. [= לגבי ב. תלוי אם זה בא עם תווית שהעובר עליה - מות יומת. אם כן, אני לא רואה הרבה ברירות O:

אני-ואתה נתן לי רעיון מקורי שברגע זה ייושם P= אתה מוזמן לדף המשתמש הטרי שלי ולהגיב.. [= @ שבור - שיחה 01:20, 9 בדצמבר 2010 (IST)

כל הכבוד! טישיו - שיחה 01:57, 9 בדצמבר 2010 (IST)
תודה, אני מקווה שזה לא יציק לך יותר P= @ שבור - שיחה 02:33, 9 בדצמבר 2010 (IST)
התחשבותך ברגשותיהם של אחרים, ראויה להערכה! טישיו - שיחה 02:34, 9 בדצמבר 2010 (IST)
ואגב: בקשר לשאלתך, "ואם כן, זה עד כדי כך מפריע לך?" התשובה היא כן, בגדול. טישיו - שיחה 21:04, 9 בדצמבר 2010 (IST)
אין צורך לחזור על עצמך, כבר ענית לי עם הציטוט מלמעלה [= @ שבור - שיחה 10:30, 10 בדצמבר 2010 (IST)
מלבד הסיבה המנויה למעלה, קיימת עוד סיבה; אהבת ישראל. באהבה Face-smile.svg טישיו - שיחה 06:08, 12 בדצמבר 2010 (IST)
אשריך [= @ שבור - שיחה 10:35, 12 בדצמבר 2010 (IST)

ערכיךעריכה

היי,
אתה יכול לעשות רשימה של הערכים שכתבת, כדי שאוכל לעבוד עליהם בקלות? תודה, ישרון - מה המצב? 12:44, 9 בדצמבר 2010 (IST)

בדף המשתמש שלי. ושוב תודה. אם אתה רואה ערך שזקוק לשכתוב תודיע לי. טישיו - שיחה 15:09, 9 בדצמבר 2010 (IST)
וואו זה הרבה יותר ממה שחשבתי, לא נורא אני אתחיל. טוב שכתבת את אין ספק מוציא מידי ודאי, הוא בלט באדמומיתו בערך ספק (הלכה) שכתבתי.. ישרון - מה המצב? 18:27, 9 בדצמבר 2010 (IST)
אני אצטרף למשימה... טישיו - שיחה 21:05, 9 בדצמבר 2010 (IST)
ראה, משתמש:ישרון/ערכי טישיו, ואולי כדאי שאם אתה כותב חדש תוסיף אותו לרשימה שם. ישרון - מה המצב? 10:07, 10 בדצמבר 2010 (IST)
אתה מפחיד אותי... Face-smile.svg --טישיו - שיחה 15:54, 10 בדצמבר 2010 (IST)
למה? מה מפחיד? ועל הדרך, מה הפרש השעות מהמקום שאתה נמצא בו לישראל? סתם כדי לדעת באיזו שעה במוצ"ש אתה מתחיל להיות זמין.. ישרון - מה המצב? 17:59, 11 בדצמבר 2010 (IST)
השעה בה אני מתפנה לעסוק בויקיפדיה אינה בהכרח שעת יציאת השבת במקום מגוריי (אלא הרבה אחרי כן). בכל אופן לא נראה לי שיש סיכוי שתשאר ער עד אז.
אגב: כתבתי כמה ערכים מאז, וזה נראה לי מיותר להעביר כל פעם לדף הזה, כל עוד שהערכים שם לא הושלמו. תמיד יהיה ניתן לבצע השוואת גירסאות, החל מהגירסא האחרונה של ב' בטבת של דף המשתמש שלי, שבאותו יום עודכן הדף שלך, עד היום שנרצה להוסיף את הערכים החדשים לדף ההוא. טישיו - שיחה 06:06, 12 בדצמבר 2010 (IST)
זה סוד מה הפרש השעות בין איפה שאתה לישראל? זה יעזור לי אם אדע. (אם זה באמת סוד, אולי תשלח לי במייל?) ישרון - מה המצב? 18:19, 14 בדצמבר 2010 (IST)

{{היברובוקס}}עריכה

הכר נא. דרך - שיחה 18:17, 9 בדצמבר 2010 (IST)

תודה רבה. --טישיו - שיחה 06:07, 12 בדצמבר 2010 (IST)

הערה לשונית קטנהעריכה

כאשר האות ו' מופיעה בתחילת מילה היא נכתבת תמיד עם ו' אחת כך: ודאי, ורד, ויקיפדיה. (אלא אם כן סמוך אליה ו' החיבור) ואילו כאשר היא בתוך מילה היא תוכפל כך: בוודאי, בוויקיפדיה. ישרון - מה המצב? 02:02, 13 בדצמבר 2010 (IST)

תודה למחברי הלשון העברית ששדרגו את לשון הקודש למען טובתינו וטובת ויקיפדיה, ולמען הבדל בין קודש לחול. היה ברוך, קיבלתי את דבריך. טישיו - שיחה 02:06, 13 בדצמבר 2010 (IST)
ניסיתי לחשוב על ו' באמצע מילה ללא אות בכל"ם (זה לא כזה קשה, פשוט כשכתבתי לא עלה בדעתי אבל הנה-) קיוויתי. ישרון - מה המצב? 02:16, 13 בדצמבר 2010 (IST)


ועוד אחת - יש לך נטייה לכתוב משפטים בצורה כזו:

[נושא המשפט] - [המשפט עצמו כשאל הנושא אתה מתייחס כ-'הוא'].

לדוגמה: "יש אחד שיש לו בעלות ודאית על חפץ, והשני - ספק אם יש לו חלק בדבר,"(אסממ"ו)

למיטב זיכרוני משעורי לשון הדבר לא תקני ובכל מקרה צורה זו פחות נוחה. ישרון - מה המצב? 02:33, 13 בדצמבר 2010 (IST)

הבנתי, ככל ששכלי הדל מאפשר לי. טישיו - שיחה 02:35, 13 בדצמבר 2010 (IST)

החזק חזקעריכה

אני מניח שזה מטריד, בייחוד שזה מאט את כתיבת הערכים שלך שמישהו אחר נכנס להכל מהתחלה ושואל שאלות כל הזמן. אבל זהו הכרח המתלווה לכתיבה בוויקיפדיה, ובסופו של דבר (יש לקוות) הערכים יוצאים מרוויחים מהסיפור. בהצלחה, ישרון - מה המצב? 02:15, 13 בדצמבר 2010 (IST)

אומר את האמת. אחד מהתמריצים העיקריים לכתוב ערכים של תורה בויקיפדיה, הוא שאחרים באים ודנים בנושאים אלו, ובזאת מסתייעא מילתא להבין הענין בבירור, כך שככל שאקבל יותר הערות יהיה לי יותר חשק לכתוב... טישיו - שיחה 02:17, 13 בדצמבר 2010 (IST)

לוח מודעותעריכה

בלוח המודעות צופים מדי יום מאות אנשים מתוכם אין כמעט הבקיאים בסוגיות הגמרא וגם מתוך אלו הבקיאים בודדים הם אלו שאנו לא יכולים לפנות אליהם ידנית, חבל להעסיק את כולם בשאלה שרובם לא מבינים בה. בקיצור- לוח המודעות נועד לדברים הנוגעים לקהל הוויקיפדים ולא לבודדים. לכן השתמשתי בלוח המודעות הבלתי רשמי של כותבי הערכים בנושאי הלכה ותלמוד. ישרון - מה המצב? 02:44, 13 בדצמבר 2010 (IST)

יש לפתוח דף ויקיפדיה:לוח מודעות/הלכה. מה דעתכם? טישיו - שיחה 05:35, 13 בדצמבר 2010 (IST)
למה? ישרון - מה המצב? 21:25, 13 בדצמבר 2010 (IST)
למעשה נדרש לוח מודעות כדי לפרסם דיונים מסוימים בהלכה, גוונא השתמש בה כדי לפרסם את הדיון על חזקת ממון דבר שהביא לדיון עוד שניים שלוש משתמשים, ואחרי שהערך עבר להצבעה באו עוד עשר משתתפים המתעניינים בנושא. אם לוח המודעות הרגיל לא מתאים לכך, למה יגרע חלקינו? טישיו - שיחה 21:27, 13 בדצמבר 2010 (IST)
חלקנו לא נגרע. בתחום ההלכה יש פעילות ערה ורבה השנייה רק לתחום הפוליטיקה. לא כל דיון על כל ערך צריך להתפרסם.
לגבי ההצבעה: כשפותחים הצבעה, או בדרך לפתיחת אחת יש לקשר מלוח המודעות, אך הרבה יותר קל להצביע מלהשתתף בדיון, ולמרות זאת, יחסית להצבעות אחרות, בהצבעה על חזקת ממון לא היו הרבה משתתפים. ישרון - מה המצב? 21:35, 13 בדצמבר 2010 (IST)

מראית עיןעריכה

שלום לך. מה דעתך על הכנסת הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך לערך שבכותרת? יש לו מקום בפני עצמו? ראה דף השיחה של האחרון התמים הנעלההערות התמימים • ז' בטבת ה'תשע"א • 18:52, 14 בדצמבר 2010 (IST)

מדובר במושג אחר לחלוטין, הגבתי שם. טישיו - שיחה 21:16, 14 בדצמבר 2010 (IST)

הגדרה פותחתעריכה

הערך כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, נפתח (בגרסתו הראשונית), בהגדרה הבאה:
"כאשר חפץ מסוים נתון במצב שבו היה אפשר לקיים את כל הדינים המנויים בו, אין כל הדינים מעכבים בו בדיעבד, ואף אם לא עשאם - אין החפץ נפסל (לעיתים), אך כאשר המצב בכללותו אינו ראוי לקיים את דיני התורה, יש בו פסול משמעותי."

נשמה שלי, חילוינים בלוינים לא יהיה להם מושג על מה אתה מדבר. ראשית המילה "חפץ" היא פרטית מידי, כי לא כל מצווה קשורה בהכרח בחפץ. המשך המילים "נתון במצב שבו היה אפשר לקיים את כל הדינים המנויים בו" הוא פשוט משפט מסובך מידי. הקורא החילוני או הבור מגרד בפדחתו ושואל את עצמו, "מממ, לְמָה הדוסים האלה מתכוונים? מה זה המצב הזה שבו אפשר לקיים את כל הדינים האלה?" המשך השימוש במילה חפץ - "החפץ נפסל" - גם לא לגמרי ברור, כי לא מדובר על פסול של חפץ אלא של פעולה. גם המשך ההגדרה של "המצב בכללותו" ו"דיני התורה" לא יפזר את הערפל לעיני אוסף החילונים הרשעים שסובבים אותנו.

המטרה היא לפשט; במקרה הזה במיוחד - מכיוון שמדובר בכלל עקרוני שיש לו אמירה מהותית וכללית - וצריך לגרד מעל הידע הקודם שלנו את כל היישומים והמילים שמשמשות אותנו במקרה זה או אחר, ולהתייחס לגוף הכלל - מה הכלל הזה אומר לעזאזל? הוא אומר שלעתים (חשוב להדגיש שזה לעתים בלבד) ההלכה מציבה תנאים שהיא דורשת שהם יוכלו להתקיים באופן תאורטי בלבד, ואין הכרח שיתקיימו באופן מעשי. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 13:38, 16 בדצמבר 2010 (IST)

יש לי קושיא בניסוח של פתיחות כאלו, התלבטתי הרבה לפני שכתבתי זאת, וידעתי שזה עדיין לא מספק, סמכתי עליך שתדע איך לעצב את הפתיחה. אולי להבא אתייעץ עימך קודם. טישיו - שיחה 21:17, 16 בדצמבר 2010 (IST)
Face-smile.svg אשריך. גוונא שיחה פנים חדשות לערכי הלכה 22:55, 16 בדצמבר 2010 (IST)

שימוש בתבניות "בבלי" וכו'עריכה

שבוע טוב! התבניות {{בבלי}} וכו' כוללים קישור חיצוני לויקיטקסט. לכן נראה לי שעל פי המדיניות בנוגע לקישורים חיצוניים, אי אפשר להשתמש בתבניות האלו בגוף הערך, אלא רק בהערות שוליים או בפסקה "קישורים חיצוניים". גם בלי קשר לקישורים החיצוניים, לדעתי גם מבחינה אסתטית התבניות האלו לא מתאימות כחלק ממשפט. אני-ואתהשיחה 20:20, 18 בדצמבר 2010 (IST)

תודה, כבר העירו לי על כך, ראה בכותרת "תורה נאה בכלי נאה". טישיו - שיחה 02:26, 19 בדצמבר 2010 (IST)

תורה מפוארת בכלי מפואר (2)עריכה

מזמן רציתי להעיר אך נמנעתי. אולם ככל שמצטברים ערכי התורה שבאמתחתך, גוברת התהייה לפשר שם המשתמש שבחרת, וביותר, התמונה שצירפת. התורה אכן מפוארת, ומה באשר לכלי המחזיק אותה? אם יש לך הסבר שיסבר את אוזני - אדרבה. גרש - שיחה 06:37, 20 בדצמבר 2010 (IST)

קודם כול אני משער שאמצא הסבר מספק לשם הפלאי "גרש". ימים ארוכים אני מתחבט בשאלה, האם מדובר בגימטריא של אחד מהשמות שאינם נמחקים, או לחילופין במחבל סורי שמסתיר בשם המשתמש שלו את הקוד לפצצת האטום שתופל על שונאי ישראל. ערכיך הנפלאים סותרים את האפשרות האחרונה ואולי גם את הראשונה, ומכאן התקפת הלב אותה אני הולך חלילה לקבל בימים הקרובים Face-smile.svg טישיו - שיחה 06:50, 20 בדצמבר 2010 (IST)
נעימים דבריך אלי, משובבי לב ונפש ומעלים בת-שחוק אשר טובה סגולתה לימים טרופים אלו. אך דבריי אליך היו כנים ונכוחים, בלי קורט של ציניות וסרקזם. גרש - שיחה 07:05, 20 בדצמבר 2010 (IST)
אם רע בעיניך, אשובה, אפנה ואבקש לי שם אחר. אומר לך רק, ששם המשתמש שלי, לא אמור לבטאות משהו מיוחד או סודי. אם יש לך רעיון מוצלח יותר אתה מוזמן להציע לי בפקס/אימייל/מסנג'ר/פקס/ת.ד. טישיו - שיחה 07:08, 20 בדצמבר 2010 (IST)
יותר משיש עניין שהשם יבטא משהו, יש עניין שהוא לא יבטא משהו שאינו ראוי. דף המשתמש הוא חלון הראווה שלו, כלום ראוי שבראש ובצד רשימת ערכי התורה וההלכה המפוארים יתנוססו שם ותמונה שאינם 'מפוארים'? ולא באתי אלא לבטא את הרהורי לבי, ותו לא מידי. גרש - שיחה 07:18, 20 בדצמבר 2010 (IST)
הא איפכא מסתברא, הא מילתא ילפינא מהאי תנא רבי יהושע בן חנינא.

כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער אמר לה אביך רמי חמרא במני דפחרא אמרה ליה אלא במאי נירמי אמר לה אתון דחשביתו רמו במאני דהבא וכספא אזלה ואמרה ליה לאבוה רמייא לחמרא במני דהבא וכספא ותקיף אתו ואמרו ליה אמר לה לברתיה מאן אמר לך הכי אמרה ליה רבי יהושע בן חנניה קריוהו אמר ליה אמאי אמרת לה הכי אמר ליה כי היכי דאמרה לי אמרי לה והא איכא שפירי דגמירי אי הוו סנו טפי הוו גמירי

תענית ז, א
.

ומעתה אנא מלא תמיהה עלך גרשא, דאת בקיאה טפי בחכמא דאורייתא, ולא ידעת ליה להאי גמרא, אמנם אי בעית אציית למילתך, ותיהב לי תמונה שפירתא, ואיתיב בהאי דפא דמשתמשא בויקיפדיא קדישא. טישיו - שיחה 07:32, 20 בדצמבר 2010 (IST)

לא דמיא הא להא. טעם שכיעור האדם משביח את תורתו הוא משום שפלותו וענוותו, שהיופי מביא לרגל גאווה וגבהות הלב והכיעור משפילו לאדם ["'אי הוו סנו' - אותם נאים שהם חכמים. 'טפי הוו גמירי' - שאי אפשר לנאה להשפיל דעתו, ובא לידי שכחה" - רש"י שם], והרי דברי תורה משולים למים ההולכים ממקום גבוה למקום נמוך, כך אין התורה נקנית אלא במי שדעתו שפלה (מעניין שזו גמרא המובאת בתענית שם בלי שייכות ישירה לסיפור המעשה בברתיה דקיסר), ובמי ששם עצמו כמדבר (עירובין נד.), וכמי שאינו (סוטה כא:), וכאסקופה הנדרסת (אדר"נ כו). ודבר זה אינו שייך כלל לענייננו, שבו תופסת המעלה אשר נצטווינו לפאר כלי התורה, בחינת "זה אלי ואנוהו" (שבת קלג:). ואנא לא נגר אנא ולא בר נגר אנא, אלא יהודי פשוט שמייחל להגיע למעלת "לא מחזיק טיבותא לנפשיה" (סנהדרין פח:, וע"ע כתובות עז:). ולוואי ואזכה. גרש - שיחה 07:49, 20 בדצמבר 2010 (IST)
שכויך על המקור. טישיו - שיחה 03:04, 21 בדצמבר 2010 (IST)

שלחתי לך מיילעריכה

Rhone •‏ הרייך הרביעי • 06:47, 20 בדצמבר 2010 (T)

חידה סתומה. אני נותן לך 24 שעות בלבד לפענח אותה. טישיו - שיחה 06:52, 20 בדצמבר 2010 (IST)
וואי אין לי שמץ. חוץ מזה, מה ייצא לי מלפענח? גלה לי! Rhone •‏ הרייך הרביעי • 06:55, 20 בדצמבר 2010 (IST)
תן לי זמן. על תשובה כזו, אני יכול לדרוש במו"מ מפולפל משהו רציני. טישיו - שיחה 06:58, 20 בדצמבר 2010 (IST)
חחחח. אני משתגע מהדברים האלה. ידוע לך שאני מסוגל לשרוט קירות מהסקרנות? Rhone •‏ הרייך הרביעי • 06:59, 20 בדצמבר 2010 (IST)
הנזקים שאתה גורם לי גרועים יותר. מישהו גרם לי היום לספר סיפור מויקיפדיה באמצע העבודה. מישהו מסוים אמר, שאם משהו מסוים יקרה, הוא ירוץ ערום במזנון. מישהו שני הצביע מיד Symbol support vote.svg בעד. אני עדיין מחכה להבטחה. טישיו - שיחה 07:02, 20 בדצמבר 2010 (IST)
אוי נו. זה ידרוש עבודת פוטושופ רצינית לרוץ במזנון. חוץ מזה שההצעה לא אושרה.. :) לכתוב את הערך סטריקינג נחשב? Rhone •‏ הרייך הרביעי • 07:06, 20 בדצמבר 2010 (IST)
רק בתנאי שזה התמונה שלך שם Face-smile.svg. טישיו - שיחה 07:09, 20 בדצמבר 2010 (IST)
זה כבר דורש כמה דברים - וזה בכלל לא מתאזן עם מה שאני דורש. מעבר לכך, תהיה מחלוקת על הצגת התמונה כמוסתרת, מה שיגרום מריבות ותככים רבים ולהצבעת מחלוקת מסעירה, שבעקבותיה יתפתח דיון על הצעת הפשרה של ערכי פורנוגרפיה, שיגרום למרמור חייו של ויקיפד אחד לפחות שיגרום לעזיבתו. Rhone •‏ הרייך הרביעי • 07:13, 20 בדצמבר 2010 (IST)
תבנית:אכזבה עמוקה. טישיו - שיחה 07:24, 20 בדצמבר 2010 (IST)
צר לי. אני עדיין מצפה לתשובה במייל, אגב.. Rhone •‏ בקרו את פורטל גרמניה • 10:38, 20 בדצמבר 2010 (IST)

אהמ אהמ. נאמרו לי 24 שעות... 48 עברו.. טיק טאק טיק טאק. Rhone •‏ בקרו את פורטל גרמניה • 08:32, 22 בדצמבר 2010 (IST)

חשבתי ש24 השעות ניתנו לך לפענח. אני בשלבים מתקדמים של החלטה איזה עונש שאטיל עליך. טישיו - שיחה 08:34, 22 בדצמבר 2010 (IST)
עונש? מה עשיתי? Rhone •‏ בקרו את פורטל גרמניה • 08:38, 22 בדצמבר 2010 (IST)
עברו 24 שעות מאז שהטלתי עליך את מלאכת הפענוח. טישיו - שיחה 08:39, 22 בדצמבר 2010 (IST)

אהמ אהמ! Rhone •‏ בקרו את פורטל גרמניה • 19:30, 24 בדצמבר 2010 (IST)

בנתיים אסתפק בתשובה שהשיב משתמש אחר לשואליו. טישיו - שיחה 02:19, 26 בדצמבר 2010 (IST)
חזרה לדף המשתמש של "טישיו/ארכיון1".