ארכיונים
ברוכים הבאים לדף השיחה שלי

כדי לפתוח דיון חדש אפשר ללחוץ כאן או על כפתור + שלמעלה.

מקור ההלכה ביהדות

עריכה

למיטב הבנתי מקור ההלכה אינו התנ"ך... ההלכות יסודם התורה שבעלפה. לרוב רובם של ההלכות אין פסוק שממנו למדים. אפילו בפסוקים שלמדים מהם הלכות לא ברור שלומדים זאת מהפסוק אלא יותר נראה שהיתה נתונה ההלכה ורק מוכיחים את הדין מפסוק. אבל כאמור רוב ההלכה ידועה. מקורותיה הם: הלכה למשה מסיני (גם אם לא מוזכר כך בפרוש), מסורת (מעשה רב, פוק חזי מה עמא דבר, כך מקובלני, והלכות פשוטות שאין עליהם חולק), פרושי חז"ל למצוות, תקנות גזרות וסיגים של חז"ל. ראיה נוספת היא במקרה של התנגשות בין פסוק ל'הלכה למשה מסיני', תמיד נפסוק כ'הלכה למשה מסיני'. עיין בהקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות.

האם אתה מבין אחרת? בפתיחת פורטל ההלכה קיבלתי רושם קצת שונה מהבנתי... בברכה אודלן - שיחה 18:50, 29 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה

לא כתבתי שמקור ההלכה הוא התנ"ך, אלא שהוא "קודקס מחייב ומכונן"; אין הכוונה שהכול נובע מהתנ"ך, אלא שהתנ"ך הוא הטקסט המחייב הבסיסי ביותר בהלכה.
הטענה שלך שההלכות היו נתונות ורק בדיעבד הוכיחו אותן מפסוקים - בעייתית. ראשית מפני שאין לך הוכחה לזה. שנית, מפני שגם אם זה נכון היסטורית, ההלכה לא תופסת את עצמה כך, אלא היא מבססת את פרטי הדינים על הפסוקים עצמם.
לגבי ההתנגשות בין פסוק להלכה למשה מסיני, מדובר במקרה נקודתי, ואני דיי בטוח שהכוונה היא לדרשה מפסוק ולא לסתירה מפורשת ממנו.
בכל מקרה ניסחתי כמה משפטים מחדש, ואני מקווה שכעת זה בהיר יותר. Nachy שיחה 22:41, 29 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
"יסודה של ההלכה הוא בתנ"ך", נשמע לי כמשפט לא מדויק, בלשון המעטה. בנוסף לא שמענו שעין תחת עין זה כפשותו... וודאי שתורה שבעלפה היא היסוד להלכה. התנגשות מפורשת בינהם תגמר ב"ניצחון" של התורה שבעלפה, ובלבד שהמסורת שלה חזקה. סברא למה לי קרא זה רק עוד דוגמה... ועוד הספרא המפורסם "מה שמיטה נאמרה בכלליה וודיקדוקיה מסיני אף כל המצוות נאמרו כלליהם ופרטיהם ודיקדוקיהן מסיני." והרי שכל דיני שבת (לדו') לא מפורשים בתורה שבכתב וכל דיני הדאו' באים מהתורה שבעלפה שלא לדבר על דיני הדרבנן. ועיין בהקדמה לפרוש המשניות לרמב"ם (בעיקר בהתחלה). לכן לדעתי יותר מדויק לכתוב "יסודה של ההלכה הוא בתורה שבעל-פה". בברכה אודלן - שיחה 10:18, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
 1. "עין תחת עין" הוא הראיה הגדולה ביותר לכך שהתנ"ך הוא הבסיס. הרי כולם מתפתלים להסביר למה עין תחת עין שבתורה זה לא כפשוטו, בדיוק בגלל שאם זה כן היה כפשוטו לא היו הרבה ברירות אלא להוריד עיניים.
 2. על פי התורה שבעל פה, אין ולא הייתה התנגשות בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב. הכול מתחיל ונגמר בשאלות פרשניות.
 3. דיני שבת נלמדים כולם מהתורה. חז"ל למדים מהתורה את ההגדרה של "מלאכת שבת" ("מלאכת מחשבת אסר רחמנא"). גם בתלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ע', עמוד א' על פי רש"י בד"ה "דברים", תוכל למצוא נימוק דאורייתאי לכך שיש ל"ט מלאכות.
 4. לכתוב ש"יסודה של ההלכה הוא בתורה שבעל פה" זו טעות פטאלית, בדיוק כמו לכתוב ש"יסודו של החוק הישראלי הוא בפסיקת בתי המשפט". זה ממש לא נכון. יסודו של החוק הוא בספרי החוקים של המדינה, בכפוף לפרשנות של בתי המשפט. Nachy שיחה 10:24, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
 1. עין תחת עין היא הדוגמה בבולטת ביותר. אולם יש עוד הרבה דוגמאות עדינות יותר עליהם אף אחד לא מתפתל... משום שלכולם ברור שההלכה נשענת בראש ובראשונה על התורה שבעלפה
 2. ברור שאין התנגשות מוחלטת, אולם כאשר נדמה לנו שיש התנגשות וצריך הסבר, נקודת ההנחה תהיה שהתורה שבעלפה היא ההלכה, ואת התורה שבכתב צריך להסביר ולתרץ.
 3. דיני שבת לא מפורשים כלל בתורה. כל לימוד משם הוא רק לימוד כללי. איפה מוזכרים לט אבות מלאכה ותולדותיהם? והם עוד דיני דאוריתא. וכאמור לעיל דיני שבת הם רק דוגמא (היתר נדרים פורחין באוויר, ואין להם על מה שיסמכו. הלכות שבת, חגיגות והמעילות- הרי הם כהררים התלויין בשערה מסכת חגיגה פרק א', משנה ח)
 4. הפוך לכתוב ש"יסודה של ההלכה הוא בתורה שבכתב" זו טעות פטאלית, בדיוק כמו לכתוב ש"יסודו של החוק הישראלי הוא במגילת העצמאות". אודלן - שיחה 10:35, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
נקודת המחלוקת בינינו תלויה במעמדה העקרוני של התורה שבכתב; לא במעמדה הפרקטי. אתה חוזר על כך שהתורה שבעל פה היא הקובעת ברמה הפרקטית, בעוד שעל כך אין ויכוח. אני מסכים שברמה הפרקטית המילה האחרונה שמורה לתושבע"פ, אבל היא שואבת את כוחה מהתורה שבכתב. זו התפיסה המסורתית - תסכים עמה או לא. בדיוק כמו שבמדינת ישראל ברמה הפרקטית מי שקובע אלו בתי המשפט ולא קבצי החוקים, למרות שבתי המשפט שואבים את כוחם מספרי החוקים.
אנא בדוק שוב את המקור שהבאתי להלכות שבת.
מגילת העצמאות מקבילה, אם כבר, לעשרת הדברות ולא למקרא. המקרא הוא ללא ספק קודקס החוקים המקורי, המרכזי והמחייב שההלכה קיבלה על עצמה. Nachy שיחה 10:43, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
ברמה הפרקטית מי שקובע חוקים במדינת ישראל זה ספר החוקים. אמנם תקדים בית משפט משפיע, אבל זה דומה לשו"ת או פסקי דינים. המקור שהבאתה הוא הוכחה לדברי שהרי רק שלוש מלאכות מופיעות בדרשת הפסוקים ואפילו יש מחלוקות מי הם אבות המלאכה אולם ישנם ל"ט מלאכות ולא רק בזכות הדרשה הניתנת להדרש גם לכיוונים אחרים . (מנינים בכלל זו סוגיה מורכבת לדוג' תרי"ג מצוות ולט אבות מלאכה אבל זו כבר סוגיה פרטית), נדמה שאם היתה כביכול מסורת למ"א אבות מלאכה גם לזה היתה דרשה בפסוקים, כך או כך זה לא היה משנה אפילו דין אחד. אכן התורה שבכתב היא המקור הכללי לכל היהדות בכלל, והתורה שבעלפה שואבת את כוחה ממנה. אולם היא טקסט עמוק אשר נותן יותר את רוח היהדות (לדוג' שהיה ראוי שעין תחת עין כפשותו) מאשר את פשט ההלכה. אשמח להרחבת המשתתפים בדיון... וכן מומלץ הקדמת המשניות לרמב"ם רק לרושם הכללי. אודלן - שיחה 11:13, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
מסכים איתך. תורה שבע"פ ניתנה בסיני יחד עם התורה שבכתב. הפסיקות בכל הדורות היו לפי התורה שבע"פ. עין תחת עין היא הדוגמא הטובה ביותר. ברור שאין סתירה ביניהן, והתורה התכוונה שיהיה תשלום ולא עונש גופני, אך כולם ידעו זאת מהתורה שבע"פ וכשנתן הבורא את התורה, נתן את התורה שבע"פ בשביל שיפסקו על ידה. --Akkk - שיחה 16:06, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
אתעלם מכך שאתה כורך במונח "תורה שבעל פה" תקנות ומנהגים מאוחרים, ואף על פי כן, אין שום קשר בין השאלה מתי ניתנה התורה שבעל פה לבין השאלה מהי חשיבותה ומעמדה העקרוני. Nachy שיחה 16:11, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
אני תומך בעמדתו של נחי בצורה חלקית. כל ההלכות שנלמדות מהמקרא, גם הפרשנות היא התורה שבעל פה, ניתן לומר שהמקור הוא התורה שבכתב. אבל מה נעשה עם אלפי ההלכות שאין להם ולו רמז בתורה שבכתב? תקנות חז"ל? הלל"מ? בברכה, טישיו - שיחה 16:17, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
אני מבקש לקרוא מה שכתבתי לפני כן. התייחסתי לכל הנ"ל.
אנסה להגדיר שוב: הקודקס המחייב, הראשוני, העקרוני - הוא המקרא. לא יעזרו לכם כל ההתחכמויות עם הלל"מים וגזרות דרבנן. כל השאר הוא מערכת משפטית והלכתית שנועדה לפרש ולהרחיב את התורה שבכתב. אשתמש שוב בדוגמה מהמשפט החילוני: בספר החוקים לא מופיעים הרבה מהדינים המקובלים, ועם זאת ישנם עקרונות מקובלים ומחייבים שנהוגים במערכת המשפט. כל זה לא אומר שהגוף המחוקק העליון במדינת ישראל הוא בג"ץ. Nachy שיחה 16:31, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
לאחר התנגשות- אם אכן כך הייתה נתינת התורה הרי שאתה צודק. אך לפי הידוע לנו, וכך מסתבר, הייתה נתינה בכתב ובע"פ. משל למה הדבר דומה, למחוקק שכתב ספר חוקים ובד בבד אמרם בהרצאות. הראשון יקרא מקור כתוב, אך השני אינו מקור פחות ממנו ולהיפך. --Akkk - שיחה 16:36, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
אני לא מצליח להבין מה זה משנה מי אמר את זה? נגיד ואני מקבל את ההנחה המופרכת בעליל שהאל מסר את התורה שבעל פה עם התורה שבכתב, יחד עם כל הגזרות התקנות והמנהגים שפשטו במהלך הדורות. האם זה אומר שהתורה שבעל פה לא נועדה לפרש את התורה שבכתב? האם זה מצביע על מעמד שונה של התורה שבעל פה? התשובה היא לא. בכל מקרה התושבע"פ נועדה לפרש את התורה שבכתב. Nachy שיחה 16:41, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
אני חושב שנחי צודק. התורה שבעל פה ניתנה מתוך התורה שבכתב, ולא בנפרד. משל למה הדבר דומה? למלך שנתן לבנו ספר, ומסר לו את הכללים לקרוא את הספר (או שההוא הבין לבד שזה רצון המלך). האם נגיד שיש כאן שתי מסירות? יסודן של כל התקנות הם בתורה שבכתב, שימורה, קיום המצוות שבמקרא, תקנות וגזירות כדי לחזק את קיום המצוות, פרשנויות לפרטי המצוות כו'. אבל ברור שיש רק תורה אחת - בכתב, שממנה משתשלשלת התורה שבעל פה. בברכה, טישיו - שיחה 18:49, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
מה הפירוש מתוך? דבר ה' יצא מתוך הטקסט באופן ניסי? יש תורה אחת שמחולקת לשני חלקים שקשורים אחד לשני, הכתוב זקוק לפרשנות החלק שבע"פ וזה שבע"פ זקוק להתאים לחלק שבכתב.--Akkk - שיחה 19:04, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
למעשה, בוא נראה מה כותב רב ניסים גאון:

ומצינו בתורה הרבה מצוות שאין מפורשין שיעוריהן ודיניה ואי אפשר לנו שנסבור בדעתינו שהיה להם פירוש שהיה עם נביאינו בעל פה לא נצטוו לכותבו, אלא היה מוסרו להן לישראל והן מקבלין ממנו ומוסרין אותו זה לזה ודור לדור... ועליו נאמר תנו רבנן כיצד סדר משנה משה לימד מפי הגבורה, נכנס אהרן שנה לו פרקו כו' נמצא ביד כל אחד ואחד מהן ד'... ואין לנו צורך להביא ראיות מתברר מהן אמיתת הקבלה של חכמים וכוון העתקתם כי הקדמונים כבר ביררהו, אבל אבאר הזמן אשר נכתבה בו המשנה וגם התלמוד, ואומר כי לא סרה הקבלה והמסורת משומרת בין האומה, וכאשר היה האדם קורא ועשו להם ציצית היה אומר כי זו הציצית היא ציצית נשים אותה בכנף הטלית מספר חוטיה ה' ויש בה ה' קשרים, כו' אבל דבר שהיו עושין אותו בכל עת ועת כמו המלאכות וחיוב המועדים ואכילת הטמון והאליה לא נעלם אפילו מהנשים.. ולא סרה האומה מזה המנהג מימות משה ועד חורבן הבית שני בק"נ שנה בימי ר' יהודה הנשיא

מכאן משמע, שלא כדברי נחי, שפרטי התורה נמסרו בנפרד מסיני. מצד שני, אני עדין חושב שהתורה שבעל פה באה לפרש את התורה שבכתב. לא? בברכה, טישיו - שיחה 19:12, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה

גם, אבל בעיקרה היא פשוט כל מה שנאמר בסיני וזה כולל גם את ההל"מ ושאר מצוות שלא נאמרו בתורה. הגה בעצמך, האם אחר הארבעים יום שהיה משה למעלה ישבו ללמוד על פי מידות שהתורה נדרשת בהן את הלכות שבת? כלומר מיום חמישי עד שבת הספיקו לדעת את מסכות שבת ועירובין על בורין? נשתברו קולמוסים על מטרות שני חלקי התורה. כרגיל, ההסבר הכי טוב הוא ע"פ הסוד. --Akkk - שיחה 19:34, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה
ברור על פי המון מקורות שהתורה שבכתב ניתנה יחד עם התורה שבעל פה מסיני, וניתנה רשות לחכמים לגזור גזרות, ואילו דרשות חז"ל - המלבי"ם מוכיח שכל דרשה יוצאת מתוך פשוטו של מקרא למי שמעמיק בו וכך כותב גם המהר"ל. לא תיתכן סתירה בין שתי התורות משום שמרועה אחד ניתנו, אך כיון שאנו מבינים יותר את התורה שבע"פ כי היא כתובה בצורה פחות חידתית מהתורה שבכתב, לכן ננהג על פיה משום שאנו בטוחים שלכך גם התכוונה התורה שבכתב, כלומר בורא כל עולמים. מי שחולק על מה שכתבתי הרי הוא אפיקורוס פשוט ולא חכם - בברכה - רבנןשיחהקדושים ביד זדיםדרושים כותבים בהלכה •א' באלול ה'תשע"א • 19:49, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה

אני לא מצליח להבין מה זה משנה מי אמר את זה? נגיד ואני מקבל את ההנחה המופרכת בעליל שהאל מסר את התורה שבעל פה עם התורה שבכתב, יחד עם כל הגזרות התקנות והמנהגים שפשטו במהלך הדורות. האם זה אומר שהתורה שבעל פה לא נועדה לפרש את התורה שבכתב? האם זה מצביע על מעמד שונה של התורה שבעל פה? התשובה היא לא. בכל מקרה התושבע"פ נועדה לפרש את התורה שבכתב. Nachy שיחה 16:41, 30 באוגוסט 2011 (IDT)

Nachy שיחה 22:21, 30 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה

שבירה

עריכה
רק תיקון קטן, את כל הגזרות התקנות והמנהגים שפשטו במהלך הדורות הקב"ה לא מסר למשה. את כל שאר התורה שבעלפה הוא כן מסר לו, והם נקראים דין דאו'. כ"כ הוא נתן לחז"ל את התוקף לכל הגזרות התקנות. ואיני מבין מדוע אינך מקבל זאת... אודלן - שיחה 22:31, 5 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
יש לי שתי שאלות אליך:
 1. מה זה "כל שאר התורה שבעל פה"?
 2. מה המקור שלך לקביעה זו? ואנא ממך, שהמקור לא יכלול מדרשי אגדה בלתי-מחייבים. Nachy שיחה 03:02, 6 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
 1. כל הדינים מדאוריתא באים מהתורה שבעלפה ונסמכים על פסוקים לפעמים ואפילו מוכרעת מחלוקת בין שני דינים סותרים בעזרת התורה שבכתב. וכל אלה הם תורה שבעלפה ונקראים דין דאו'. דינים מדרבנן הם הגזרות והתקנות שחכמים מיוזמתם קבעו.
 2. תצטרך להמתין, אני אשתדל (אם אמצא זמן) להביא מקורות לדברי. ככלל אני ממליץ לך (בפעם הרביעית) לקרא את הקדמת הרמב"ם לפרוש המשניות. כ"כ טישיו הביא את דברי רב ניסים גאון שגם מחזקים את דברי. דרך אגב, גם אתה לא הבאת שום מקור... בברכה אודלן - שיחה 15:12, 6 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
 1. תוכל לנסח שוב את התשובה לשאלה זו? לגמרי לא הבנתי.
 2. חובת הראיה היא על מי שטוען כמותך, מכיוון שאין שום סיבה להניח שמשהו שכתוב בתלמוד, שנכתב לפני כ-1500 שנים, ניתן לפני 3300 שנים במתן תורה. ההנחה הפשוטה היא שהדבר נובע מההיגיון של החכמים, ומי שטוען אחרת - עליו חובת ההוכחה, אבל כל זה לא משנה כי כמו שכתבתי כבר לעיל לא זו טענתי.
אני מאוד מתאמץ שלא לצאת מהכלים, אבל זה מאוד קשה לי. אנסה שוב: לא אכפת לי האם התורה שבעל פה ניתנה אחרי התורה שבכתב, יחד איתה או תתקקככח"ו דורות לפניה; לא משנה! לא משנה! הפואנטה היא מהו הגורם המחייב, העקרוני, הקודקס הבסיסי ביותר, ולעומתו מהו הדבר שמפרש, מנמק, מסביר ומהווה רקחות וטבחות לאחר. לדידי ברור שהתורה שבכתב היא הגורם הראשוני והמחייב, ואילו התורה שבעל פה, גם אם ניתנה יחד עמה, נועדה רק כדי להסביר אותה ולעזור לקיים אותה. בעקבות זאת אני שלם לחלוטין עם המשפט "יסודה של ההלכה הוא בתנ"ך – בפרט בחמישה חומשי תורה – המהווה קודקס מחייב ומכונן." Nachy שיחה 16:43, 6 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
זה לא כ"כ משנה אם אתה יוצא מהכלים, זה לא מה שאומר שאתה צודק... מאיפה כ"כ ברור לך "שהתורה שבכתב היא הגורם הראשוני והמחייב" התורה שבכתב הוא הקודקס העקרוני של היהדות. אולם ההלכה כולה בראש ובראשונה זה התורה שבעלפה. ולא רק פרוש. וטענת "לדידי ברור" אינה אומרת שזה נכון ואולי מתאים לשים שם [דרוש מקור] וזהו. אודלן - שיחה 17:55, 7 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

בלי תירוצים

עריכה

לגבי הסיור מחר. דרור אוסף מרכבת מרכז. תכנס לדף ותרשום את עצמך. ;) אני מגיעה ברכבת עם תומר. אתה גם מוזמן. בכל מקרה. יש הסעה אז אתה בטוח מגיע. נתראה מחר ;) Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 13:39, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

כן כן; דיברתי כבר עם דרור :) Nachy שיחה 13:40, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
ייפייי נתראה!   Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 13:59, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
  עם עניין המגדר =] Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 16:39, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
תמיד לשירותך. Nachy שיחה 16:40, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

נגישות בשבת

עריכה

יהללוך זר ו(אם) לא - פיך. --בברכה, טישיו - שיחה 16:37, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

אודה ולא אבוש שיש לי בעיה עם ערכים כמו שמות ספרי עיון והטקטיקה והאסטרטגיה הצלבנית בארץ ישראל. אני מתקשה שלא לראות בהם עבודת איסוף מקורית, מה שמכונה לרוב "מחקר מקורי", והערך הנוכחי מעט נוטה לזה... למעשה הערך הזה נכתב כמו תשובה הלכתית לשואל, ולא כמסכם נושא הלכתי מוכר. Nachy שיחה 16:39, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
ייתכן שהמחקר המקורי היא בשם הערך ואיסוף הנושאים השונים לדף אחד (לא יודע). הכתוב בערך וודאי לא מחקר מקורי. --בברכה, טישיו - שיחה 16:41, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
גם זה נכון... Nachy שיחה 16:42, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
ויפה שאתה גם דואג למנוע הטיות מגדריות... היית מונע גם הטיות הפוכות?   --בברכה, טישיו - שיחה 16:43, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
ודאי. אני סמל לאובייקטיביות בכל דבר. Nachy שיחה 16:46, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
יהללוך זר... הטיות כאלו קורות בכל יום ואין פוצה פה. ראה שיחת משתמש:דורית בסופו. --בברכה, טישיו - שיחה 16:48, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
היי נחי, כבר מזמן לא הייתה הצעה רצינית במזנון. מה דעתך על הצבעה חשאית לבחירת מפעילים שתמנע מהם את מעמד המטרת העגבניות? --בברכה, טישיו - שיחה 21:54, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
בדיוק כשאני מתחיל לכתוב פרויקט אתה נופל עלי עם המזנון?   Nachy שיחה 21:56, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
תמשיך לשמור פרוייקטים בסוד. תמשיך. זה בסדר. אני אשאר, יחד עם כולם בחושך. לבד. בברכה, טישיו - שיחה 21:58, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
תיכף תראה, תבנית:יש לי פה גדול. Nachy שיחה 21:59, 1 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
ראיתי. רק שלא הבנתי למה תקנות אושא סידרת לפני תקנת חכמים. אגב: האם לדעתך יש להמתין עוד עם הפורטל שבת? --בברכה, טישיו - שיחה 06:57, 4 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
כי תקנות אושא קדמו להן; לא? Nachy שיחה 07:29, 4 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
תקנות חכמים היו גם לפני אושא, שהייתה בסוף זמן התנאים. בברכה, טישיו - שיחה 07:36, 4 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
אין לנו ערך טוב על תקנת חכמים. בעקרון סוף תקופת תקנות החכמים הייתה חתימת התלמוד. כך הרמב"ם מציג את זה בהקדמה שלו. אושא זה בעייתי גם כי זה סוג אחר של תקנות - מדובר הרי בסנהדרין ולא בחכמים בגולה. שאלה טובה. Nachy שיחה 09:21, 4 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
ולא ענית על השאלה האחרת. נראה שנחי וטישיו התחילו קצת להפסיק בנושא שבת, אולי כדאי להתחיל את המיזם? אגב, מה דעתך לעזור לשדדשכ בערך חגי ישראל ומועדיו שעל פי דבריו של שיחת משתמש:פומפוריפוזה כו' זקוק להשלמה רצינית? בברכה, ויקיפדיה:מיזם הלכה - שיחה 09:29, 4 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
בדיוק עכשיו בא לי על תקנות הגאונים. אז אולי אחרי זה... Nachy שיחה 09:35, 4 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
היי מסנגד, יש חשיבות לישיבת נתיב הדעת? טישיו - שיחה 00:45, 5 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
לא יודע... נראה לי שלא... Nachy שיחה 08:55, 5 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

שבת

עריכה

היי נחי. תוכל להביע את דעתך בדיון ההמלצה כאן? תומר - שיחה 16:00, 4 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

אהם, אני לא יודע. Nachy שיחה 23:19, 4 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

המלצות לערכים חדשים לקריאה

עריכה

הועבר מהדף שיחת משתמש:גוונא
ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/גוונא. בהנאה, ערן בוט - שיחה 19:24, 13 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה

ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/גוונא. בהנאה, ערן בוט - שיחה 20:32, 3 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. בהנאה, ערן בוט - שיחה 18:38, 8 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
ערב טוב, במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy יש כמה ערכים שאולי ימצאו חן בעינייך. קריאה מהנה, ערן בוט - שיחה 18:41, 3 בדצמבר 2011 (IST)תגובה
ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. בהנאה, ערן בוט - שיחה 18:37, 7 בינואר 2012 (IST)תגובה
ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. בהנאה, ערן בוט - שיחה 18:36, 4 בפברואר 2012 (IST)תגובה
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:36, 3 במרץ 2012 (IST)תגובה
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:37, 7 באפריל 2012 (IDT)תגובה
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:41, 5 במאי 2012 (IDT)תגובה
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:38, 7 ביולי 2012 (IDT)תגובה
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:37, 4 באוגוסט 2012 (IDT)תגובה
ערב טוב, המלצות לשבוע זה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy. קריאה בנעימים, ערן בוט - שיחה 18:37, 1 בספטמבר 2012 (IDT)תגובה
ערב טוב, במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/Nachy יש כמה ערכים שאולי ימצאו חן בעינייך. קריאה מהנה, ערן בוט - שיחה 18:37, 8 בספטמבר 2012 (IDT)תגובה


שיחת משתמש:גוונא

עריכה

כדאי שתשנה את שמך במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים, כי הוא שולח לך הודעות לשם. העברתי שתיים שהיו שם. ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!16:08, 6 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

תודה נשמה. אשריך. Nachy שיחה 16:36, 6 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

פורטל:רפואה

עריכה

נשמה, אני מנסה להניע מהלך של החלפת פורטל רפואה בפורטל גוף האדם בעמוד הראשי (ראה בוק:מ) או לחלופין, למצוא אנשים אמיצים שיוכלו לשדרג את פורטל הרפואה ולהביאו לפחות למצב סביר. דעתך/עזרתך/תגובתך תשמח לבב אנוש • אמיר (שיחה) 22:52, 6 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

היי צדיק. ראיתי את הדיון אבל אני לא יודע מה להגיד... שיפור של פורטל רפואה עדיף שייעשה על ידי מישהו שמבין ברפואה, וגם עוד מעט מתחיל פורטל שבת. Nachy שיחה 21:34, 7 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

ויקירפואה

עריכה

ראיתי שהאתר הנ"ל מפר זכויות יוצרים וחלק מהמדריכים שכתבתי כאן הועתקו לשם לפעמים עם שינויים מינוריים ללא מתן קרדיט (למשל [1] [2]). ערן - שיחה 20:08, 7 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

הצדק איתך. המדריכים הללו הועתקו בזמן שהאתר היה בשלבי הרצה ולא זכרתי לתת קרדיט. אתן קרדיט מלא. Nachy שיחה 21:31, 7 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
הבעיה בנתיים היא בקרדיט לכותבים. 'קרדיט לויקיפדיה ניתן בעמוד הראשי. -- טישיו - שיחה 21:32, 7 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
ראיתי שטיפלת בכך, תודה (אף שדי באזכור בדף השיחה). אגב כפי שציינתי בשיחת ויקיפדיה:אשף הערכים, זה למעשה תרגום של מדריך מקביל באנגלית. ערן - שיחה 22:54, 7 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
תיקנתי בהתאם. תודה לך. Nachy שיחה 23:01, 7 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

קופא דמחטא בשבילך!

עריכה
קובץ:Eye of a Needle.jpg לפומבדיתאי שמעייל פילא בקופא דמחטא   (אל תיקח את זה אישי...) -- טישיו - שיחה 05:37, 12 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
תודה. לא לוקח אישית. Nachy שיחה 13:06, 12 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

תודה על תמיכתך!

עריכה
  תודה על תמיכתך!
רציתי להגיד תודה רבה על תמיכתך, שמחתי מאד לראות שהפנורמה הוחזרה לערך מחאת האוהלים.

אתה מוזמן לבקר באתר שלי לעוד הרבה כאלה: "הפן האישי" - hapan.co.il
שנה טובה!
מוטי פנחסי - שיחה 00:17, 14 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

תמכתי כי פשוט חשבתי שזה מועיל לערך. בכל אופן, תודה לך על היצירה. Nachy שיחה 02:22, 14 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

היי :)

עריכה
 1. היי היי
 2. היי היי היי   Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 22:03, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
  1. חיובי.
  2. אני משתדל לעבור על כל חוק אפשרי... Nachy שיחה 22:14, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

אני רואה

עריכה

שדף השיחה שלי ממש נוגע לליבך. מה היה השינוי האחרון שעשית שם? (כלומר, ראיתי שחיפפת את הסרט הכחול החביב עלי, אז מה זה בדיוק אמור להיות?) • צביהלשוחח?משנתי הויקיפדית 22:47, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

ס'תכלי בתקצירי העריכה שלי, ואז תבקשי מחיים שיעצב לך. Nachy שיחה 22:49, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
הי, זה מתחיל להימאס עלי הקטע הזה. באנה, אני ילדה גדולה ויכולה להסתדר לבד, אז אם לא אכפת לך לשאול קודם...? • צביהלשוחח?משנתי הויקיפדית 22:51, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
אז זהו שאת לא יכולה להסתדר לבד. עובדה שלא חשבת על זה קודם. נה. אבל פעם הבאה תופקרי לכלבים כרצונך. Nachy שיחה 22:52, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
חלילה, חלילה, רב תודות. רק שזו הרגשה קצת אינפנטילית שחושבים שאני לא יודעת לעשות כלום בשעה שכן...  צביהלשוחח?משנתי הויקיפדית 22:53, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
אז כדי שלא תרגישי לגמרי מגולמדת, תיקנתי לך שתי שגיאות כתיב. Nachy שיחה 22:57, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
כל כך מרגיע לחשוב שיש מישהו שאכפת לו ממה שאני מרגישה. אגב, לאיפה נעלם בדף שלי (במצב עריכה) הכתובת משתמש:צביה/פתיח? אני לא רואה את זה! (אני רוצה להעביר את זה מעל הארכיונים המעצבנים האלה) • צביהלשוחח?משנתי הויקיפדית 23:01, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
זה בראש דף השיחה: {{משתמש:צביה/תיבת ארכיונים}}. דברי עם חיים, הוא יודע לעצב יפה והוא מסתובב אצלך. Nachy שיחה 23:04, 15 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

פורום ראשי החברות

עריכה

נחי שלום, ראיתי מה כתבת בהמשך לחילופי הדברים ביני לבין דוד שי. אני מפנה את תשומת ליבך לכך, שכל הכתבות הנוספות שהבאת אצלו בדף השיחה הן מעיתון דמרקר. עיתון דמרקר הוא מתחרה של נגה קינן והוא בהחלט עשוי להפיק לעצמו יתרונות בתחרות על ידי פרסום כתבות נגדה. עיתון דמרקר נשלט על ידי בעלי הון (וביניהם אוליגרך רוסי שהצטרפותו לבעלי השליטה עוררה ביקורת עצומה) ונגה קינן היא אדם פרטי שמתחרה מול כוח כלכלי ותקשורתי גדול. נראה לך שעיתון דמרקר זקוק גם לעזרתך בוויקיפדיה? בוא נסכים שאם סעיף הביקורת נשאר - צריך להזכיר, למען השקיפות והאובייקטיביות שמותח הביקורת המרכזי במקור שהבאת מייצג גורם מתחרה לנגה קינן. זה נראה לי הוגן. מה דעתך? שרה פולי - שיחה 17:10, 16 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

שרה פולי, את מפספסת משהו בסיסי: את לא יכולה להחליט מהי ביקורת מוצדקת ומהי ביקורת לא מוצדקת. אף אחד מהעורכים בוויקיפדיה לא יכול להחליט על כך על דעת עצמו, אלא רק העקרונות המקובלים. לפי העקרונות שעל בסיסם נכתבת ויקיפדיה, תחקירים שפורסמו בעיתונים חשובים כמו דה-מרקר וכלכליסט ראויים גם ראויים לפרסום ומהווים מקור מהימן. האמת שכבר נמאס לי לחזור ולכתוב את זה, אז אני מקווה שזו תהיה הפעם האחרונה. Nachy שיחה 20:11, 17 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
טענו חיטים והודה בשעורים. אנחנו מנהלים דו שיח של חרשים? הרי אני לא נכנסת למהות הבקורת כלל. אני בבחינת איוב המתריס: "האנוש מאלוה יצדק אם מעושהו יטהר גבר?". איני מתייחסת כרגע לעצם הביקורת אלא למי שמשמיעים אותה. טענתי איננה לגוף הטענות (למרות שעל כך הבעתי את עמדתי מלכתחילה) אלא לגוף הטוענים. מה שאני טוענת הוא, שמבלי להכנס כלל לטיב הביקורת וצידקתה או חוסר צדקתה, עצם העובדה שגוף תקשורת בעל אינטרסים כלכליים סותרים לגוף אחר מבקר אותו, ראויה להיות גלויה לעיני הציבור. כשאתה מביא כמקור את אמצעי התקשורת הזה או גורמים הפועלים בו - הציבור צריך לדעת שלגוף תקשורת זה יש אינטרסים כלכליים סותרים לגוף המבוקר. זה עניין של שקיפות, וזה כן עניין לוויקיפדיה. בדיוק כמו שאנחנו מציגים לציבור את דבר קיומה של הביקורת, אנו מציגים גם מה ידוע לנו על הגוף המבקר בהקשר של הגוף המבוקר. זהו "גילוי נאות". לכאורה, נכון היה שהכתבים עצמם היו טורחים ליידע את הציבור בגוף הכתבות או כשהם מופיעים בטלוויזיה, שעיתונם מקדם גוף מתחרה, אבל הם לא עשו זאת. אנחנו יודעים זאת. אז מדוע שלא נציג לקוראי ויקיפדיה תמונה מלאה? שרה פולי - שיחה 22:13, 17 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
ייתכן שזה נכון ואז מקומן של טענות אלה בערך על הגוף המבקר. כמובן שלשם כך דרושה יותר מהמילה שלך אלא מקורות אחרים המציגים הוכחות לניגוד האינטרסים הלכאורי הזה. תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 23:14, 17 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
שרה, את כן נכנסת למהות הביקורת ואני לא יכול לנהל ויכוח כשאת משנה כל הודעה את עמדתך. מבחר מהדברים שכתב שבהחלט נכנסים למהותה של הביקורת: "משפט הביקורת הנסמך על כתבתה של הדר קנה הוא לא נכון, מטעה ומגמתי." "מתשובתו של מתן חודורוב לגיא רולניק ניתן להבין שהפורום מונה כמה עשרות "טייקונים" ושאין מדובר כלל ביצואנים ואנשי הייטק, אלא ב"טייקונים" גרידא. משל, אין טייקונים שהם יצואנים ואנשי הייטק." "נוכחת כאן שגם דברי הכתבים הכלכליים המכובדים, אינם דברי אלוהים חיים ושבלהט הויכוח הם לא ממש מדייקים בעובדות, תגיע למסקנה שסעיף הביקורת על פורום ראשי החברות ובכירי המשק (שכבר אינו קרוי "פורום ראשי המשק" ואפילו לכך הם לא היו מודעים) איננו במקומו."
תומר, אתה צריך להבין: שרה פולי שינתה את עמדתה ואת טענותיה לפחות פעמיים. בהתחלה אין מקום לפסקת הביקורת, אחר כך יש מקום אבל צריך לנסח אותה אחרת. בסוף יש ניגוד אינטרסים וצריך להזכיר אותו במקביל לביקורת. מי אמר שמחר היא לא תחליט שאין מקום בכלל לפסקת הביקורת מחדש? אין כל כך טעם להתווכח, ואני רואה לזה מוצא רק בהצבעה. Nachy שיחה 23:35, 17 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
נחי, אין לי זמן להכנס לתוכן הדיון אבל אתה לא חדש פה. אתה יודע שאין סיבה ללכת להצבעה רק בגלל שאדם אחד מתעקש על משהו. האם יש תומכים נוספים לדעתה של שרה פולי? מה בעצם השאלה העומדת לדיון, על מה בעצם יצביעו? תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 23:39, 17 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
למה לא? אני לא רואה רע בהצבעות (רק בהצבעות שיש עליהם דיונים אינסופיים והשתלחויות ארוכות מידי). גילגמש זרק שהוא תומך בדעתה, אבל לא הסביר למה.
מנקודת המבט שלי, השאלה עליה תיערך ההצבעה תהיה הבאה: האם יש מקום להזכיר בערך ביקורת שנמתחה בעיתונים כלכליסט ודה-מרקר (בכ-5 כתבות). Nachy שיחה 23:47, 17 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
תומר ונחי שלום,
רק כדי להבהיר: קודם כל הבאתי מקור שהוא מה שנקרא "מפי הסוס". המקור שלי היתה הפניה לזירה המתחרה של דמרקר בנגה קינן. בעניין זה, תומר, יכול להיות שצריך להוסיף סעיף ביקורת בערך של דמרקר, אבל ביקורת על העיתונות יש למכביר ולא רק במקרה הזה, (ולמרות זאת, קצת חקרתי את העניין וכמעט שאין סעיפי ביקורת לעיתונים בויקיפדיה), ובכל מקרה זה לא יתרום דבר למידת האובייקטיביות של הערך בו אנו עוסקים. דבר שני, דוד שי תומך בעמדתי שאין כלל מקום לסעיף ביקורת בערך. בין השאר, משום שהוא הפנה את תשומת לבנו בדף השיחה לכך שדמרקר מתחרה בנגה קינן. אני למדתי על כך ממנו. לא ידוע לי על כך שגם גילגמש תומך בעמדתי. נראה לי שנחי פשוט התבלבל ביניהם. שלישית: 2 שתי שאלות נוגעות לערך: 1. האם יש מקום לסעיף הביקורת בערך? 2. אם סעיף הביקורת נשאר - האם אין מקום לנהוג שקיפות ולכתוב שלפחות לגבי דמרקר, יש לו אינטרסים כלכליים מתחרים?
ודבר נוסף, נחי: לא אהבתי את מה שהבאת למעלה כדוגמאות להתייחסות שלי למהות הביקורת. אתה עצמך הרי הסכמת איתי בסופו של דבר שהדר קנה כלל לא התייחסה לפורום בכתבתה ואף קיבלת אצלי קרדיט על כך שהסרת את המקור הזה ודברי הביקורת שנקשרו בו, וזאת לאחר שקוריצה נהג באוטומטיות ושחזר את העריכה המקורית שלך שכללה את המקור הזה. לגבי השאר, הרי מה שהעליתי בפניך כרגע, לא נגע כלל למהות הביקורת, אלא לעניין השקיפות ואיזון הביקורת על ידי חשיפת האינטרס הכלכלי של דמרקר (עם מקור שמצביע על כך).
ולגבי שינוי עמדתי. אין שינוי בעמדתי: אני סבורה שאין מקום לסעיף הביקורת, אבל לחילופין או למצער, שוויקיפדיה תגלה שקיפות ואיזון ביחס למקורות.שרה פולי - שיחה 13:19, 18 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
מקור מפי-הסוס אינו נחשב כאן. הרי ידוע לכל שתומר א. היה אלוף העולם פעמיים באגרוף ופעם אחת בריצת 100 מטר, אני אומר לך זאת מפי הסוס. אין לי עמדה ספציפית לגבי קיומה של פסקת ביקורת בערך כלשהו אבל ברור לי שאין שום דבר "שקוף" או "מאזן" על-ידי "חשיפת האינטרס הכלכלי של דה-מרקר". גלוי וברור לכל שהמטרה היחידה בניסיון האיזון הקלוקל הזה היא החלשת המקור. תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 17:21, 18 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
אם תומר א. אומר שהוא אלוף באגרוף, עליו להביא ראיה לכך. לא טענתי לרגע שדמרקר העיד על עצמו. אני הבאתי בפועל את הראיה לכך שדמרקר מקדם זירה מתחרה. (ובאנלוגיה: הצגתי את המדליה/הגביע והתעודה) ראיה טובה מזו אני לא מכירה.
המקור באמת חלש. המקור הוא בעייתי. האם היית מביא דבר ביקורת של גורם משטראוס על תנובה בויקיפדיה, ועוד מבלי לציין שהם גורמים מתחרים (קל וחומר כשמדובר בגופים שלא ידוע לכל שהם מתחרים זה בזה)? זה בדיוק מה שטען דוד שי, ואני מסכימה איתו. שרה פולי - שיחה 19:40, 18 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
שרה פולי, הטענה שלך שהכתבים הכלכליים המכובדים של דה-מרקר כתבו הכול, רק כי לאחר זמן דה-מרקר ייפתח גוף מתחרה (ואני מטיל ספק גדול בכך שזה גוף מתחרה) היא מאוד לא מקובלת. יתרה מזו, אותה ביקורת עצמה נכתבה גם בכלכליסט והושמעה על ידי מתן חודורוב.
סליחה שאני חוזר על כך, אבל ברור לי שיש לך פה מניע להסתיר את הביקורת על הגוף הזה, כך שאני לא חושב שאצליח לשכנע. Nachy שיחה 20:11, 18 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
לא סולחת. אין לי שום מניע, חוץ מזה שמדובר בסעיף מיותר. גם דוד שי סבור כמוני. וחזרתי וקראתי בדף השיחה של הערך, וצדקת שגם גילגמש חושב כמוני. אז, אולי, בכל זאת יש היגיון בטענה שלי? אני, אגב, מזכירה לך שלו רציתי להעלים דברי ביקורת הייתי יכולה לפתוח את קמפיין ההסתרה שלי בהסרת הכתבה מכלכליסט שהופיעה כבר מזמן בקישורים החיצוניים.
אגב, מסתבר שהזירה המתחרה בדמרקר כוללת פרסומים כבר משנת 2010 ובהחלט ייתכן ששיתוף הפעולה העסקי החל כבר קודם לכן וודאי שהוא נדון קודם לכן, כי לא מעלים זירה לאינטרנט ב- 5 דקות.
אני פשוט חושבת שביקורת על הפורום בסעיף מיוחד היא מוגזמת וחסרת פרופורציה. כמו כן, הביקורת בכלכליסט שונה מהביקורת מדמרקר ומתן חודורוב אינו אומר את הדברים שאתה כותב בדבר הביקורת. גם לא ברור לי על מי אתה מבקש לגונן כשאתה כותב את סעיף הביקורת. על חברי הפורום מפני עצמם? על גורמים ממשלתיים? אתה באמת חושב שאיזה שהוא "טייקון" צריך להסתתר מאחורי הפורום כדי להפגש עם מקבלי ההחלטות? אתה באמת חושב שהפורום מחליף את הלוביסטים שצובאים על חברי הכנסת ושרי הממשלה? יש לך מושג כמה מפגשים ישירים יש בין "מקבלי ההחלטות" לבין "הטייקונים" בחתונות, קוקטיילים, הרמות כוסית לקראת השנה החדשה וסתם השקות ופתיחות? אני ממליצה לך לקחת חופשת ויקי קצרה ולנסוע לבקר בכנסת ביום של פעילות. שעה אחת במזנון הכנסת תספיק לך כדי להבין מה אני אומרת, והאמת, נראה לי שיש לך מספיק דמיון ותסתדר גם בלי זה. שרה פולי - שיחה 23:47, 18 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
להזכירך, קמפיין ההסתרה שלך אכן נפתח בהסרת כל הביקורת כולה מהערך.
תגידי, שרה פולי, היית מוכנה לדבר איתי ולהזדהות? Nachy שיחה 00:00, 19 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
נחי היקר, למה אתה נוקט בשיטה של הטעיה? הרי מהות הויכוח בינינו היא על הסרת סעיף הביקורת כסעיף ביקורת. את כתבת הביקורת שהופיעה בקישורים החיצוניים (ושם מקומה), השארתי במקומה. זה לא אלגנטי.
לגבי שאלתך השנייה, דיונים בויקיפדיה נעשים לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. אל תעלב, אבל ויקיפדיה זה לא פייסבוק, ולא באתי לחפש כאן חברים. אין לי שום עניין ושום צורך להחשף או לשוחח טלפונית. בשביל זה קיימים דפי השיחה. אני מדברת איתך כל הזמן. אם אני באמת גבר או אשה - זה באמת מה שמשנה? שרה פולי - שיחה 12:04, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
זו ההכרה שלי מתחילה להתערפל או התוכן של דברייך?
העיכוב בן השבוע בתגובתך רק מגביר את החשד שהדיון בהשתתפותך אינו לגופו של עניין אלא לגופו של אינטרס. Nachy שיחה 14:21, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
נחי היקר שלום,
כמה חבל שחשדנותך אינה יודעת גבולות. אני ממש לא מרגישה צורך להתנצל על תשובתי המאוחרת. אתה לא מכיר אותי, את סדר יומי ואת נסיבות חיי ואני גם לא מרגישה צורך לשתף אותך. פשוט הגזמת. ולגבי מצב ההכרה שלך, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, היה ודאי נאחז בו כדי ללמד עליך סנגוריה. אז גם אני. שרה פולי - שיחה 12:02, 2 באוקטובר 2011 (IST)תגובה

סיור בהדר הכרמל המשך לסיור בעיר התחתית בחיפה - חודש ינואר 2012

עריכה

הי נחי, ראה ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/אלף מילים#הדר הכרמל היכן נולדה חיפה היהודית, סיור המשך לסיור בעיר התחתית בחיפה. ב-6 בינואר 2012, בנוסף אני מתכננת סיור נוסף באזור ראה ראה ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/אלף מילים#נשר איך בית חרושת הקים עיר, שיתקיים רק אם יתוזמן לתקופת הפריחה, אני מעוניינת בחודש פברואר 2012, אני מחכה להחלטתו של דרור בנושא. אשמח אם תרשם לשני הסיורים. תודה. חנה Hanayשיחהמיזם אוניברסיטת חיפה יצא לדרך 15:56, 17 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

מזיק וניזק

עריכה

קרדיט על שם הערך ניתן למי שהגה את רעיון הערך אולי הוא מכובדינו... אגב, חברי פורטל הלכה שמחים להודיע על הערך רב חסדא שמתכנן לעלות למומלצות, ומבקשים מכל החברה לשנס את מותניהם מבעוד מועד. שבוע טוב ידידי. -- טישיו - שיחה 04:39, 18 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

תודה כפולה. שבוע טוב! Nachy שיחה 00:35, 20 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

הפורטל

עריכה

היי נחי. טישיו הסכים שכדאי להתחיל כבר עם הפורטל. מה אתה אומר? שדדשכשיחהפורטל שבת זקוק לכם. בואו לעזור! כ"א באלול ה'תשע"א • 19:23, 20 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

שתיקה כהודאה. טישיו - שיחה 22:25, 21 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
אויש! סליחה! התפספסה לי ההודעה. אני כן, בטח, כאילו ברור, אהם מה חשבתי, כן כן. הפורטל. סבבה. אפשר להתחיל ואני אשמח לעזור. Nachy שיחה 22:28, 21 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
נפלא. בזאת הוסכם להתקדם לשלב הבא. אעשה גיוס חברים זריז. שדדשכשיחהפורטל שבת זקוק לכם. בואו לעזור! כ"ב באלול ה'תשע"א • 22:51, 21 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

יש עכשיו את ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/שבת ומועדי ישראל/פרשות השבוע‎. אתה כמובן מוזמן להרחיב ולהוסיף דפים נוספים מהסוג הזה. אגב, האם לדעתך עדיף שזה יהיה ישר במרחב הפורטל? אם כן, תרגיש חופשי להעביר. שדדשכשיחהפורטל שבת זקוק לכם. בואו לעזור! כ"ג באלול ה'תשע"א • 19:40, 22 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

לדעתי עדיף שזה יהיה מידע נשלף, כמו קטעי הידעת, תמונות וכדו'. צריך לראות עם אמירקי איך עושים את זה שבועי. Nachy שיחה 00:38, 23 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

נו, אז מה אתה רוצה לכתוב? שדדשכשיחהמי אוהב את השבת? כ"ו באלול ה'תשע"א • 01:30, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

אהם, נראלי אני אלקט ואסדר קטעי הידעת? בתור התחלה. אם זה בסדר מבחינתך. Nachy שיחה 14:19, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
בהקשר הזה יש את הדף שטישיו עמל עליו שהראתי לך. ככה שנראה לי שאתה צריך לשאול אותו יותר מאשר אותי. שדדשכשיחהמי אוהב את השבת? כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:35, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
אוקיי. אז אלך על המלאכות... (ואני מקווה שלא לקחתי על עצמי משימה כבדה מידי...) Nachy שיחה 14:39, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
כדי שלא תתנגשואמיר (שיחה) 16:32, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
היי נחי, אני מציע שאתה תמקד את עבודתך בהידעת קודם. טישיו - שיחה 20:46, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
כרצונך צדיק. Nachy שיחה 21:15, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
פתחתי מיזם זוטא בפסקה האחרונה שבדף השיחה שלי, שם אני ממלא קישורים אדומים כדי שיהא נוח להכחילם. אתה יכול להשתמש ב"ארגז חול" זה. טישיו - שיחה 21:24, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

לגנוב זה יפה?

עריכה

תגיד לי נחי, אחרי פריצות עברת לגניבות ?   אתה פשוט מסוכן לציבור. צריך לרשום אזהרה בדף המשתמש שלך...Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 00:36, 23 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

גם אני חושב כך. אמרו לי שאני סוציופת. Nachy שיחה 00:39, 23 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
מצטרף מכל הלב, בגללו אין לי כעת מספיק זמן להציץ בויקי  חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:08, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
10%. Nachy שיחה 14:19, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
?חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:28, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
מהכסף (או החיים)... יש לי ערימות גדולות מידי של מיילים, ואת זה דחיתי עד לקבלת אישור מהחברה, כי הם שילמו למתכנתת להכין את זה... Nachy שיחה 14:37, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
  הבנתי, לפחות היית מעדכן, עשיתי משהו יותר מוצלח שיקל עלי, תעיף מבט • חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:41, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
מה? איפה?? Nachy שיחה 14:47, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
עבור למייל • חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 14:56, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

אחריות נכסים מומלץ!

עריכה

מזל טוב - הערך אחריות נכסים מומלץ כעת!   תוכל לכתוב תקציר כאן? הערך יוצג בעמוד הראשי ב-24 עד 25 באוקטובר. תומר - שיחה 16:14, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

  ברכות • חיים 7לכתוב לי • כ"ו באלול ה'תשע"א • 16:27, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
תודה! כתבתי. Nachy שיחה 20:09, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
כל הכבוד. ברכות ! Danny-wשיחה 21:08, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
בס"ד כל הכבוד נחי, הלוואי עליי. ליאתשיחה • (מישהי שאיכפת לה) 21:14, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
שכויח עצום! תרומתך לויקיפדיה ראויה לכל שבח.
תולה ארץ על בלימה ייטב לך הכתיבה והחתימה (מהרי"ל). בברכה, הנגבישיחה • כ"ו באלול ה'תשע"א • 21:38, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
תודה לכולם :) Nachy שיחה 22:31, 25 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

פיקוח נפש

עריכה

היי צדיק. למה הסרת את הידעת 11? • אמיר (שיחה) 02:39, 27 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה

גם אני מתפלא (למרות שראיתי את תקציר העריכה), ואני חושב שזה הידעת מעניין. טישיו - שיחה 03:05, 27 בספטמבר 2011 (IDT)תגובה
אהם, כי זה באמת לא קטע מעניין. ההלכה שמחללים שבת בשביל פיקוח נפש אינה אנקדוטלית, אינה נדירה ואין בה כלל חידוש... Nachy שיחה 14:25, 2 באוקטובר 2011 (IST)תגובה

קריאות לשינויים במועצת הביטחון של האו"ם

עריכה

עניתי לך בדף השיחה של גילגמש. המשך יום נעים, SharpImpact‏ • What's The Price of a Mile?‏ • 12:41, 2 באוקטובר 2011 (IST)תגובה

תודה. Nachy שיחה 14:23, 2 באוקטובר 2011 (IST)תגובה

זילותא דבי דינא

עריכה
 1. שיחת משתמש:טישיו#כח בי"ד יפה מחכים לדבריך.
 2. טוען וחוזר וטוען ערך מושקע המחכה למתקפה. -- טישיו - שיחה 00:23, 4 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
נייר חתוך יקר, אני ממש עסוק בתקופה האחרונה בגלל הלימודים הממשמשים ובאים. אשמור את הדברים באיזו מגירה בראש :) Nachy שיחה 10:09, 4 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
מאחל לך מכל הלב, הצלחה רבה!! טישיו - שיחה 18:55, 4 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
נייר חתוך יקר זה דווקא אתה...
ידיד משכבר הימים - 22:44, 9 באוקטובר 2011 (IST)
היי ידיד, צפצף לי במייל. Nachy שיחה 00:23, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
צפצפתי... 12:27, 10 באוקטובר 2011 (IST)
תמיד חשבתי שטישיו נורא חתיך. צביה - שיחה 09:17, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
אז זהו. התברר שאני הוא החתיך. Nachy שיחה 14:50, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
70 פנים לתורה... אלו ואלו דברי אלוקים חיים. צביה - שיחה 14:54, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
אולי אפשר לפתוח בעמוד הבית רובריקה חדשה לחתיך נבחר. Nachy שיחה 14:56, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
בשביל זה צריך להביא תמונות... פייסבוק התפתח גם ממשהו דומה. חכה חכה, אולי גם אתה תהיה בסוף מליונר. צביה - שיחה 14:59, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
תצטרפי לקבוצת ויקיפדיה העברית בפייס. Nachy שיחה 15:04, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
אתה מנסה לומר שפייסבוק יש רק אחד ולך אין סיכוי? האמת שבמקרה זה אני מסכימה איתך. צביה - שיחה 15:14, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
אין דבר כזה שאין לי סיכוי. Nachy שיחה 15:24, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
חלילה, חלילה, לא אמרתי כלום. מצוין, כשתהיה מיליונר תביא לי חסויות לספרים שאני אוציא לאור... (אם כי אני מקווה שהם יעמדו בזכות עצמם) צביה - שיחה 15:33, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה
אל תבני על זה (שאהיה מיליונר, לא שלא אתן חסות)... Nachy שיחה 15:52, 10 באוקטובר 2011 (IST)תגובה

סיוע -שימור ערך

עריכה

שלום רב, קראתי ערכים שכתבתה. כל הכבוד! אודה לך אם תסייע לי לשמר את הערך "אבי נוב". האם תוכל להוסיף שם משהו שיעזור? מומחה מיסים (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)תגובה

שלום וברכה, תודה על המחמאה!
לגבי הערך אבי נוב: אני לא בטוח שאני יכול לסייע בכך, כי אני לא מבין כל כך בתחום. Nachy שיחה 22:03, 16 באוקטובר 2011 (IST)תגובה

למה?

עריכה

למה מחקת את השתלשלות הענינים במזנון????????Gutterשיחה 12:14, 18 באוקטובר 2011 (IST)תגובה

כי לפי הכללים המקובלים כאן אין מקום לדברים כאלה. Nachy שיחה 12:21, 18 באוקטובר 2011 (IST)תגובה

עדכון בנוגע לערכים בעבודה

עריכה

שלום Nachy,
הצבת בעבר תבנית {{בעבודה}} על הערכים תקנות הגאונים, וזמן מה לא ערכת אותם.
לנוחותך, ישנה רשימה שמתעדכנת באופן תדיר, שמרכזת את הערכים עליהם הצבת את התבנית ואותם לא ערכת כבר תקופה. ניתן למצוא רשימה זו כאן.
יש לשים לב: אם טעיתי, והתבנית הונחה על ידי אחר/ת, אשמח להודעה בדף שיחתי. ניתן לבטל את ההודעה בעתיד על ידי הוספת שם המשתמש בדף הזה.
בברכה, OfekBot - שיחה 19:43, 29 באוקטובר 2011 (IST)תגובה

תודה בוטהל'ה. Nachy שיחה 00:58, 4 בנובמבר 2011 (IST)תגובה
(מותר להגיב בשמו?) אין בעד מה. תודה לך על הערך. שבת שלום, ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!14:42, 4 בנובמבר 2011 (IST)תגובה

ז' בחשוון - יום תחילת שאילת הגשמים

עריכה
ממתי שואלים גשמים?

מזמן הופעתו של הקרמבו, דכתיב: במאכל הקרמבו, דאכילתו נפוצה מאד בחורף.
ונחלקו הפוסקים: באיזה דרך יאכל האדם רפרפת זו? יש הנוהגים כמנהג קדמונים לאוכלו בנגיסות, שכתוב: מנהג בישראל דין הוא. יש הנזהרים יפה יפה שלא ללכלך את ידיהם ולפיכך אוכלים בכפית, שכתוב: והייתם נקיים. יש המקלפים את קליפתו החיצונה ובכך מתלכלכות כפות ידיהם ובזאת הם מקיימים, "איזה דרך שיתלכלך בה האדם". והתקבלו כל השיטות בבחינת "אלו ואלו דברי אלוקים חיים".

 

חורף בריא, צביה - שיחה 23:22, 3 בנובמבר 2011 (IST)תגובה

תודה צדיקה. למעשה השיטה בה נהגו אבותינו, עוד מימות ועד ארבע הארצות, היא להפריד את העוגייה, לאכול אותה בביס אחד, ואז את הקרם בביס אחד - מקסימום 2. Nachy שיחה 01:00, 4 בנובמבר 2011 (IST)תגובה
טעות. זו היא הדעה שלא התקבלה להלכה, וזאת מכיוון שאכילת הקרם שנקצר מהעוגייה טרם זמנו, סותרת את הפסוק והייתם נקיים. מכיוון שכך, וכדי לצאת ידי חובת כל השיטות, יש לברך ברכת בורא מיני מזונות על העוגייה, לאכול משהו שבמשהו, לחזור לקרם ולאכול אותו בשני ביסים (אחד הרי זה גרגרן, שלושה הרי זה מגסי הרוח), ואז, לאחר אמירת "איני אוכל להנאת גופי חס ושלום אלא כדי שיהיה גופי בריא וחזק לעבודתו ית"ש", אוחזים בעוגייה ומקיימים בה וכל העוגייה כרגע תאבד. טישיו - שיחה 01:23, 4 בנובמבר 2011 (IST)תגובה
יש לי תחושה עמומה שיהיה לי קשה עם האמירה האחרונה :) Nachy שיחה 14:50, 4 בנובמבר 2011 (IST)תגובה

מזל טוב

עריכה

מ ז ל   ט ו ב ! רבי נחי. אושר, בריאות, הצלחה ולפחות עוד ערך מומלץ עד 120. Kulystabשיחהגן עדן, גיהנום, או הובוקן... עד חג המולד • ה' בשבט ה'תשע"ב • 01:31, 29 בינואר 2012 (IST)תגובה

מזל"ט! קוריצהלול התרנגולותאהמהמורשת העולמית. פשוט עולמית! 01:33, 29 בינואר 2012 (IST)תגובה
מזל טוב • חיים 7 • (שיחה) • ה' בשבט ה'תשע"ב • 01:37, 29 בינואר 2012 (IST)תגובה
עד 120! ‏עמיחישיחה 15:49, 29 בינואר 2012 (IST)תגובה
מזל"ט נחי :)   Itzuvitשיחהויקיפדיה בצבע 17:21, 29 בינואר 2012 (IST)תגובה
מ ז ל   ט ו ב ! . בברכה. ליש - שיחה 19:33, 29 בינואר 2012 (IST)תגובה
מ ז ל   ט ו ב ! Assayas שיחה 20:53, 29 בינואר 2012 (IST)תגובה
תודה לכולם! טוב לראות שלא שוכחים כאן, למרות אילוצי הלימודים... Nachy שיחה 00:00, 30 בינואר 2012 (IST)תגובה
מ ז ל   ט ו ב ! עד 120 ! ‏dMy‏ • שיחה • 15:42‏, 30/01/2012 • ו' בשבט ה'תשע"ב
”ובכל זאת שמך לא שכחנו” - מותנה בקיום המשך הפסוק.. מזל"ט. TZivyAאהמ?15:43, 30 בינואר 2012 (IST)תגובה
מזל טוב! מזל טוב! יניב שיחה 19:51, 30 בינואר 2012 (IST)תגובה
קולולולולולולולולולולוששששש מ ז ל   ט ו ב ! הרבה   כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 20:55, 30 בינואר 2012 (IST)תגובה
נשאר עוד טופי?  . ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 23:14, 30 בינואר 2012 (IST)תגובה
מצטרף לאיחולים. גרש - שיחה 23:16, 30 בינואר 2012 (IST)תגובה
תודה :) סמסטר קיץ מחכה בסיבוב, ואתו זמן פנוי... Nachy שיחה 23:28, 30 בינואר 2012 (IST)תגובה
באיחור אני מאחל לך מזל טוב עד 120!Ewan2 - שיחה 03:37, 1 בפברואר 2012 (IST)תגובה

שבת שלום!

עריכה
  שבת שירה
שבת פרשת בשלח בה קוראים את שירת הים. שתהיה שבת מוזיקלית. • כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:44, 3 בפברואר 2012 (IST)תגובה
יום שני מבחן בחדו"א, אז הרבה מוזיקה כנראה שלא תהיה בשבת הזאת... תודה, ושבת שלום! Nachy שיחה 16:41, 3 בפברואר 2012 (IST)תגובה
מה לך ולחדוא?! • משתמשת:Amirki (שיחה) 16:45, 3 בפברואר 2012 (IST)תגובה
אנחנו יוצאים כבר כמה חודשים. Nachy שיחה 18:10, 4 בפברואר 2012 (IST)תגובה
לאיזו תכלית? • משתמשת:Amirki (שיחה) 23:01, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
כי בשמחה תצאון... אגב, זה קורס קשה/בינוני/נחמד/נסבל? (לצורך החלטה רבת משקל) TZivyAאהמ?23:03, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
למי שלא מתכנן להתעסק בהרבה מתמטיקה בלימודים שלו, הקורס היחיד שנחשב יותר קשה מחדו"א הוא חדו"א 2. דניאל תרמו ערך 23:09, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
מעודד להפליא. לי נראה כאילו אין דבר יותר גרוע בעולם הזה מסטטיסטיקה. אני תיאורתית עושה מדמ"ח דו חוגי עם ניהול. השאלה היא איך חדו"א בייחס למבוא לג'אבה בפתוחה. אני מניחה שאין לך מושג. TZivyAאהמ?23:19, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
אני נהניתי מאוד מהקורס אינפי בפתוחה. סדיסטיקה לא למדתי אבל מהסתברות מאוד נהניתי גם כן. ♀♂קלאושיחה 23:23, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
ליהנות אני נהנית מהמון דברים, כל עוד אני לא צריכה להיבחן עליהם.. השאלה כמה קורסים אפשר לתקוע יחדיו בסמסטר אחד.. TZivyAאהמ?23:25, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
מספר הקורסים זה אישי. את אינפי שילבתי עם לימודי בתיכון.
בהצלחה נחי. ♀♂קלאושיחה 23:27, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
(אחרי 4 התנגשויות) להתחשב בעובדה שלמדתי מבוא לג'אווה בפתוחה, וגם אינפי בפתוחה (לא יודע עד כמה זה דומה לחדו"א של מדמ"חניקים), אני מניח שיש לי מושג. לרוב הגדול של התלמידים חדו"א קורס קשה יותר. גם יותר מסטטיסטיקה. אני אישית נהנתי מאוד מאינפי (ומכל הקורסים שלקחתי), ויש לי תחושה שגם נחי נהנה. לצערי, רוב התלמידים לא שותפים לתחושותי. דניאל תרמו ערך 23:27, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
מצוין שאתה יודע.. למדת מבוא לג'אבה של 6 נ"ז? החדו"א הוא חדו"א א' וברעיון לא מיועד לתלמידי מדמ"ח, אבל בגלל שהתואר הוא לא רק מדמ"ח - אז הם מחפפים קצת במתמטיקה. TZivyAאהמ?23:33, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
כן, למדתי "מבוא למדעי המחשב ושפת ג'אווה" (חובה למתמטיקאים). למדתי "חשבון אינפיניטסימלי 1" שאמור לחפוף לחדו"א א בחומר, אבל עם דגש מתמטי יותר. דניאל תרמו ערך 23:42, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
תודה לכולם! אומרים שמי שלא למד אינפי לא יודע עולם הבא מהו, אז מי שלא למד חדו"א לא יודע אפילו מעין עולם הבא מהו. אני רק יכול להצטער שרק בגיל 24 נחשפתי לזה. Nachy שיחה 23:55, 5 בפברואר 2012 (IST)תגובה
אני למדתי מדמ"ח עם ניהול בפתוחה לתואר ראשון ונהניתי מאוד מהחדו"א, הרבה יותר מאשר מהקורס בסטטיסטיקה. תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 20:51, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה

חסינות

עריכה

מישהו יכול לתת לי בבקשה חסינות מחסימות IP? הטווח של האוניברסיטה העברית נחסם. תודה. Nachy שיחה 19:13, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה

נתתי. ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!19:15, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה
נהדר. תודה. Nachy שיחה 19:18, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה
היי נחי. אכפת לך אם אבטל שנייה את חסין חסימות ה-IP כדי שתוכל לבדוק האם הטווח של האוניברסיטה העברית פתוח כרגע? תומר - שיחה 19:22, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה
סבבה. רק שתדע: לפני חמש דקות הוא היה חסום. Nachy שיחה 19:23, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה
ביטלתי. שיניתי איזו חסימה, אני רוצה לבדוק אם זה עזר. בסופו של דבר, הטווח צריך להיות פתוח. תומר - שיחה 19:25, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה
לא עזר. Nachy שיחה 19:26, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה
אשמח אם תבדוק שוב, ואם לא עובד, אשמח אם תציין את מספר החסימה. תודה, ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!19:28, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה
עכשיו עובד. Nachy שיחה 19:32, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה
מעולה. תודה גם לתומר. ‏Ofekalefשיחההצטרפו למיזם המקורי!19:33, 9 בפברואר 2012 (IST)תגובה

ט"ו בשבט שמח !

עריכה
  שבוע ט"ו בשבט
שבוע ט"ו בשבט שמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:40, 10 בפברואר 2012 (IST)תגובה
גם לך! רק עכשיו שמתי לב... Nachy שיחה 10:14, 14 בפברואר 2012 (IST)תגובה

109.226.14.236

עריכה

אין תועלת בשיחה עמו. זה משתמש:האנציקלופדיסט. עידושיחה 10:12, 14 בפברואר 2012 (IST)תגובה

אוקיי, תודה. Nachy שיחה 10:13, 14 בפברואר 2012 (IST)תגובה

משנכנס אדר

עריכה
  חודש אדר !
משנכנס אדר מרבין בשמחה חודש טוב ושמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר
שכויעח. שיהיה גם לך חודש משומח במיוחד. Nachy שיחה 00:15, 26 בפברואר 2012 (IST)תגובה

סיוע בעריכה וויקיזציה בערכים מהקורס מתקנים חקלאיים בעת העתיקה

עריכה

שלום נחי, החלפתי היום את התבנית על הערכים לתבנית {{בעבודה אקדמית, חופשי}}. בזמנו נרשמת במיזם ויקיפדיה:כתיבה בוויקיפדיה כמטלה אקדמית/מדעי הרוח - אוניברסיטת חיפה בלווי האישי. אשמח אם תסייע בשיפור וויקיזציה של הערכים. את רשימת הערכים עם התבנית המעודכנת תוכל למצוא בקטגוריה:מתקנים חקלאיים בעת העתיקה. תודה. חנה Hanayשיחהמיזם אוניברסיטת חיפה יצא לדרך 07:31, 2 במרץ 2012 (IST)תגובה

הבנתי אותך. את אומרת לא מספיק לקבל את הכבוד שברישום למיזם, אלא גם צריך להצדיק את זה. טוב נו בסדר... Nachy שיחה 07:56, 2 במרץ 2012 (IST)תגובה
 , אבל רק שתעשה זאת בכיף. חנה Hanayשיחהמיזם אוניברסיטת חיפה יצא לדרך 10:07, 2 במרץ 2012 (IST)תגובה

שבת שלום!

עריכה
  שבת שלום
שבת זכור: "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק, בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם" • כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 16:34, 2 במרץ 2012 (IST)תגובה
תודה מותק. אני משום מה שכחתי, אבל אני זוכר כל מיני דברים אחרים אז זה סבבה. Nachy שיחה 17:40, 2 במרץ 2012 (IST)תגובה
  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 02:04, 9 במרץ 2012 (IST)תגובה

בירוקרט

עריכה
תבנית:הצעה מכבדת אך לא תובענית למשתמש להיות בירוקרט. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)תגובה
תבנית:תגובה מצטנעת-מתענוות אך בה בעת מכבדת-מקבלת. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)תגובה
תבנית:הבעת כבוד ואהדה כלפי המועמד ופועלו בויקיפדיה. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)תגובה
תבנית:הצטנעות נוספת, וקבלת הדין באהבה. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)תגובה
תבנית:הפסקת ההתכתבות כי בין כה וכה הכול במייל. Nachy שיחה 20:17, 3 במרץ 2012 (IST)תגובה
  נחי? הכל בסדר? • עודד (Damzow)שיחהלימין שור!20:19, 3 במרץ 2012 (IST)תגובה

תבנית:נחי רוצה להיות ביורוקרט אך לא נעיל לו להגיד זאת, אז הוא רומז נכון? 20:21, 3 במרץ 2012 (IST)

הצחקתני, אחי. TZivyAאהמ?מרבין בשמחה20:22, 3 במרץ 2012 (IST)תגובה
תבנית:מחמאה מתוחכמת על סאטירה מצויינת תומר א. - שיחה - משנה ויקיפדית 21:05, 3 במרץ 2012 (IST)תגובה

👍 לנחי טישיו - שיחה 03:46, 4 במרץ 2012 (IST)תגובה

מקור שאינו לפנינו?

עריכה

דהיינו, כל מקור בויקיפדיה אמור להיות אינטרנטי? תוכל לכוון אותי למקור המתאים לעניין הזה? נראה לי קצת מופרך. TZivyAאהמ?21:56, 4 במרץ 2012 (IST)תגובה

קודם כל מעודי לא אמרתי דברים מופרכים. אני פשוט לא נוהג לעשות את זה. לעצם העניין, ראי בשיחת משתמש:אביטל פ. Nachy שיחה 22:01, 4 במרץ 2012 (IST)תגובה
אוי ווי, הכשלתני בחשידה בכשרים, מצטערת באמת. להבא, שלא יהיה מראית העין, תפרט בתקציר עריכה. TZivyAאהמ?22:12, 4 במרץ 2012 (IST)תגובה
צודקת. להבא תיזהרי, ואם את רואה כשר אל תחשדי בו בכלל בכלל. Nachy שיחה 22:16, 4 במרץ 2012 (IST)תגובה
"אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, כי ודאי עשה תשובה". ולוואי שתזכה, אמן ואמן. TZivyAאהמ?22:18, 4 במרץ 2012 (IST)תגובה

שיחה:דוד בן-גוריון

עריכה

הי נחי.
האם לדעתך העובדה שיעל אומרת שהיא לא נכונה, נכונה? אשמח אם תסביר בדף השיחה. תודה, ‏אופקאלףשיחההצטרפו למיזם המקורי!17:47, 7 במרץ 2012 (IST)תגובה

אהלן אופק, ותודה על הטיפול בבקשה. אני מתקשה להתמודד בצורה נאותה עם יעל, ובטוחני שכעת, משנחשפו ויקיפדים נוספים לשאלות שהתעוררו בערך, הוא ייערך כמו שצריך. Nachy שיחה 18:16, 7 במרץ 2012 (IST)תגובה

אני יכולה לנחש שאתה לומד הסמסטר מאקרו-כלכלה?

עריכה

TZivyAאהמ?19:40, 7 במרץ 2012 (IST)תגובה

יאפ. בדיוק עכשיו אני על תרגיל מעצבן. Nachy שיחה 20:19, 7 במרץ 2012 (IST)תגובה

חג הפורים!

עריכה
  פורים שמח!
"בארבעה עשר, ונוח בחמישה עשר בו, ועשה אותו, יום משתה ושמחה." חג פורים ושושן פורים שמח  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר

ימים מאושרים

עריכה

כבר לא עילג כ"כ :) אני באמצע שיכתוב (בהמשכים) לכבוד חודש השכתוב, אסיר את התבנית בקרוב אני מקווה. דורית 01:04, 14 במרץ 2012 (IST)תגובה

זהו, שהצצתי בגרסאות וראיתי שחדלת לערוך בצהריים, אז עשיתי הגהה בחפיף. הכול שלך... Nachy שיחה 01:06, 14 במרץ 2012 (IST)תגובה
אתה מוזמן להמשיך אם אתה רוצה.. ככה זה כשיש יותר מדי מטלות. לל"ט! דורית 01:08, 14 במרץ 2012 (IST)תגובה

קטלנית

עריכה

אי נחי, אני עושה סקר קטנטן. אני מתאר לעצמי שאתה יודע מה שמה של הערך על אישה שמתו שני בעליה, אבל באיזה שם אתה מתאר לעצמך שיחפשו את זה? קטלנית? אישה קטלנית? טישיו - שיחה 01:02, 16 במרץ 2012 (IST)תגובה

אהלן טיש, לדעתי אישה קטלנית מתאים. Nachy שיחה 01:09, 16 במרץ 2012 (IST)תגובה
כמובן, השאלה היא בנוגע להפניה, כמובן. טישיו - שיחה 01:10, 16 במרץ 2012 (IST)תגובה
אה, ובכל זאת: אישה קטלנית נראה לי מתאים יותר. Nachy שיחה 01:12, 16 במרץ 2012 (IST)תגובה
לא הבנתי. יש מקום להפניה "קטלנית", או שלדעתך היא מיותרת? טישיו - שיחה 01:23, 16 במרץ 2012 (IST)תגובה
אתה מתכוון האם צריך להפנות מקטלנית לקטלנית (פירושונים) או להשאיר את ההפניה לקטלאנית? Nachy שיחה 01:26, 16 במרץ 2012 (IST)תגובה
זו אחת מהשאלות. קולנואי הניח תבנית הבהרת חשיבות על הדף פירושונים הנ"ל, כי הוא סובר ש"קטלנית" לא אמור להפנות בכלל ל"אישה קטלנית" בשום אופן, לא דרך הפניה, ולא דרך דף פירושונים, וממילא יש רק שני משמעויות. השאלה, אם כן, כפולה: האם יש מקום ל"קטלנית" כהפניה (לדעתי זו לא שאלה) ומה היא המשמעות הראשית. טישיו - שיחה 01:30, 16 במרץ 2012 (IST)תגובה
הבנתי סוף סוף. לדעתי המשמעות הראשית היא קטלאנית, וכן צריך להיות דף פירושונים שיכיל את 3 הערכים. קטלנית צריך להיות הפניה לדף הפירושונים. Nachy שיחה 01:34, 16 במרץ 2012 (IST)תגובה
אקשר מדבריך לדף השיחה ההוא. כל טוב. טישיו - שיחה 01:36, 16 במרץ 2012 (IST)תגובה
אגב, בעקבות השם הלא אנציקלופדי שנתת לערך דין יכיר, מעניין אותי מה דעתך על שמו של הערך מתעסק (הלכה). האם אתה ממליץ להוריד את הסוגריים, או להשאיר כמו עכשיו, או להעביר לדין מתעסק? טישיו - שיחה 06:31, 20 במרץ 2012 (IST)תגובה
אני משתדל תמיד לתת שמות אנציקלופדיים, וגם במקרה של שדין יכיר הצלחתי. לגבי "דין מתעסק", זה תוצר יפה של ניסיון למצוא דוגמה סותרת, אבל זה לא ממש דומה מכיוון ש"מתעסק" הולך רוב הפעמים לבד. Nachy שיחה 08:56, 20 במרץ 2012 (IST)תגובה
הוא לא ייסד את ישיבת תורה אור בניו יורק? טישיו - שיחה 04:57, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
לא יודע. מי? Nachy שיחה 04:59, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
שחזרת (בשחזור מהיר) עריכה של אמריה. אני עמל להבין למה. אולי מצאת שם איזה פרט שגוי לדעתך. חשבתי אולי זה פרט שגוי. טישיו - שיחה 05:07, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
בוא נוותר על המשחק. רוב גדול של העריכות שלך מוטות, כתובות בשפה רבנית-מליצית ומוסיפות פרטים מיותרים (כמו במה עוסק חותנו של בן האדמו"ר, ומהו שמו השני של הכולל בו הרב למד לפני שהתחתן). Nachy שיחה 05:13, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
עניתי לך במייל. מעשיך חמורים. טישיו - שיחה 05:20, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
נחי, חשבת פעם על האפשרות שהעריכות שלך מוטות? כנראה זה בלתי אפשרי לגביך. TZivyAאהמ?09:59, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
שלום צביה, מי שיש לו כל טענה נגד עריכותיי מוזמן לכתוב לי. את יודעת שאני תמיד מוכן לדון לגבי כל דבר. אם תראי את התכתובת שנמחקה פה, תגלי שמשתמש:טישיו ביטל עריכה רק בגלל שזה לא בא לו באוזן טוב. הוא לא הרגיש שיש צורך לנמק את מה שעשה, וברגע שהגיע למבוי סתום - פשוט עזב את הדיון (גם במייל). באופן מאוד מפתיע, משתמש:Akkk פרסם בשיחה:שלמה טיקוצ'ינסקי הודעה שאינה קשורה כלל לנושא דף השיחה ההוא של טיקוצ'ינסקי, אבל שבדיוק עסקה בוויכוח שביני לבין טישיו באותו רגע. איך ניתן להסביר דבר כזה? משתמש שכותב הודעה בדף שיחה, שאינה קשורה לשום דבר שהיה בו קודם (למעט העובדה שהוא לא אהבת את העמדה שהבעתי שם קודם לכן), ושעוסקת בדיון שממש באותן דקות מתנהל ביני לבין משתמש אחר. מאוד מוזר. Nachy שיחה 11:33, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
רוב שלומות לך רבינו. הבעיה היא שאתה בא מראש מעמדת ביטול. טיעון "העריכות שלך מוטות" או, "אתה בא מגישת עולם חרדית" לא מוצא חן בעיניי בכלל. אם יש לך טיעון אובייקטיבי ומנומק, תטען אותו. אתה לא יכול לבוא מגישת הגיבור הגדול "שהייתי שם, קינדערלאך, ואני מכיר את זה, אבל התפקחתי" ולהטיף מוסר על ימין ועל שמאל. או בקיצור, תכבד דעות של אנשים אחרים. והשתתפות פתאומית בדיון היא דווקא אקט אימפולסיבי שמאד מתאים לי, וטיעון מוזר. TZivyAאהמ?11:42, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
אז כנראה לא הבהרתי לגמרי את בקשתי "לראות" את התכתובת שנמחקה כאן. היא בהחלט תבהיר לך מי נימק ומי לא.
כאמור, השתתפות פתאומית בדיון היא דבר נפוץ מאוד, אבל כתיבה של הודעה שאינה קשורה לדיון בשום צורה, אלא רק לאחד המתדיינים - עבדך הנאמן - היא אקט מחשיד, ועוד הרבה יותר מחשיד כאשר זה נעשה על ידי משתמש א', בדיוק בדקות בהן יש לי ויכוח עם משתמש ב', והיא עוסקת בדיוק בנושא עליו יש לי את הוויכוח עם משתמש ב'. Nachy שיחה 11:51, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה

הגט מקליווא

עריכה

נראה לך שהוא מתאים למומלצות? טישיו - שיחה 01:55, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה

חסרים קצת מקורות מפורטים. סך הכול אני לא יודע. נחשוב. Nachy שיחה 02:15, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה

שלפוחית

עריכה

בערך שלפוחית מצוין מה השיטה בצבא האמריקאי לטיפול בשלפוחית. אתה יודע מה נהוג בצה"ל? ‏HoboXHobot02:18, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה

מנקזים את הנוזלים, כמו אצל האמריקאים, אבל חובשים בסינטומיצין. לא מכיר את התמיסה הנ"ל. Nachy שיחה 06:12, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה

גוונא

עריכה

מתי שינית את השם???? סקרלט - שיחה 15:50, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה

השם ש ל י לא השתנה אף פעם. זה רק ניק. Nachy שיחה 15:52, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה
בסדר. ממתי אתה נחי? סקרלט - שיחה 15:55, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה
תיכף אחרי ויקימניה שיניתי את הניק... את כבר הרבה זמן לא הייתם פה. Nachy שיחה 15:57, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה
אה וואי... תתחדש מותק. עדיין בים? סקרלט - שיחה 15:59, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה
אל תשאלי. הספקתי לצאת מהים בינתיים ולהתחיל ללמוד בירושלים. טירוף. Nachy שיחה 17:07, 19 במרץ 2012 (IST)תגובה

לחיים

עריכה
  אורגזמה (קוקטייל) בשבילך!
בהוקרה • ♀♂קלאושיחה03:43, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
עכשיו את יכולה לתת גם הודעת ויקיאורגזמה ויש את שתי האפשרויות משם :) Nachy שיחה 03:53, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
נחי יקירי, בשלב זה ביחסיינו אסתפק בויקיאהבה אפלטונית  . היום אהבת חיי ואני חוגגים 9 שנים לדייט הראשון שלנו. • ♀♂קלאושיחה03:55, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
נכון. גם אני חושב שעוד מוקדם מידי בשלב זה של יחסינו. מזל טוב! Nachy שיחה 03:57, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
תודה כפרה! • ♀♂קלאושיחה04:46, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה

מה קורה?

עריכה

פרצו לך לניק? או הושפעת מאדם (אדמה בכלל) לא ראוי? • חיים 7 • (שיחה) • כ"ח באדר ה'תשע"ב • 12:55, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה

הכול בסדר יקירי. רק כותבים אנציקלופדיה אז מנסים עושה נייטרלי. Nachy שיחה 12:57, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
אה. TZivyAאהמ?13:01, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
נייטרלי בניגוד להחלטת פרלמנט?! • חיים 7 • (שיחה) • כ"ח באדר ה'תשע"ב • 13:14, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
תגיד, חיים, מה הוחלט שם בפרלמנט? אתה יכול לנסח את זה? Nachy שיחה 13:19, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
"הוחלט שאין הגבלה על מספר ההופעות של המילה "רב" בערך". TZivyAאהמ?13:20, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
האם זה עונה לשאלתך, חיים? Nachy שיחה 13:22, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
אי מניח שזה אכן ענה לשאלתך. אבל כמובן כשאפשר להאשים בחריגה מהחלטות הקהילה - מאשימים, כשמגלים שזה לא נכון - שתיקה רועמת. בין כה וכה זה לא מה שיגרום לאף אחד לסטות מכתיבה חרדוצנטרית. Nachy שיחה 13:55, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
לשאלתי זה לא עונה. כתבת: "הדיון בפרלמנט קבע שאין להגביל את מספר המופעים, אבל לא קבע שיש להוסיף את התואר לפני כל אזכור". איך זה ענה לטישיו בדיון? (ולא שיש לי דעה בעניין, אבל לדעתי זה היה בגדר דמגוגיה) TZivyAאהמ?14:00, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
על איזו שאלה ספציפית הייתי אמור לענות? Nachy שיחה 14:03, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
איך זה עונה לשאלתו של חיים. היה נשמע מדבריך שאתה אובייקטיבי וגם נצמד להחלטות הפרלמנט. אם שגיתי באחד מההסקים שלי - עמך הסליחה ואפצה אותך בבירה לבנה. TZivyAאהמ?14:09, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
אני לא מבין מה את מה שאת כותבת. עמך הסליחה. Nachy שיחה 14:13, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
נחי, נראה לי שכן נדבקת מ"גברת מלחמות עריכה", אני באמצע דברים אחרים עדיין לא הגעתי לזה, וכשהגעתי חשכו עיני. אתה צודק לגבי החלטת הפרלמנט, טעות שלי, עכשיו אתה כן חורג מהאובייקטיביות והאמת, גם בתקשורת הגויית הם מכונים הרב אלישיב והרב שך, מעין שם הראשון, האם הסרת התואר היא אובייקטיבית? • חיים 7 • (שיחה) • כ"ח באדר ה'תשע"ב • 14:24, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
בסדר, חשכו עיניך. במה אני לא אובייקטיבי? האם בזה שאני לא נותן לרב אלישיב ולפרופ' דניאל כהנמן יחס דומה? או שאולי רק נדמה לי ואתה זה שנותן להם יחס שונה?
כאשר מדובר באזכור חד פעמי, אין ספק שיש להוסיף לשמם את התואר "הרב", בדיוק כמו שמופיע בתחילת הערך ובמקומות שזה רלוונטי. תוכל לבדוק בוויקיפדיה האנגלית, וכמו כל טקסט שמכבד את עצמו לא כתוב שם "הרב" בכל פעם שמוזכר שמו. Nachy שיחה 14:40, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה
אני הבנתי (ואין לדעת למה) שהדיון נסוב על השיחה עם טישיו אודות "רב", ושאתה טוען לכך שנצמדת להחלטת הפרלמנט. לפיכך שאלתי איך המשפט שציטטתי מאותה שיחה מאשר את העובדה שגישתך באה בתיאום עם החלטת הפרלמנט (והערתי שהמשפט הזה נשמע לי דמגוגיה, בלי קשר לדיון). כי אם אתה טוען לעריכה אובייקטיבית וניטרלית, ראוי שפעולותיך יהיו בתיאום עם המוסד הנ"ל. TZivyAאהמ?14:37, 22 במרץ 2012 (IST)תגובה

שלום

עריכה

כתבת שיש מקום מקום לשפר ניסוחים בערך יחסי אישות (יהדות). אשמח אם תצביע לי על ניסוחים בעייתים, או (אם יש לך זמן) לשפר את הנוסח בערך בעצמך. אגב, תצביע נגד או בעד הערך (למומלץ) במצבו הנוכחי? בברכה. יוסי2 - שיחה 08:13, 25 במרץ 2012 (IST)תגובה

עמוס עוז

עריכה

שלום, אני מסכים עם עריכתך הקודמת שהרזתה ביטויים מנופחים, אבל לא עם עריכתך האחרונה. עמוס עוז הוא עובדתית מהבולטים בסופרי ישראל, ואינטלקטואל ציבורי. אין כאן שום עמדה ערכית לגבי איכותם של ספריו והגותו, אלא עובדות לגבי אופן התקבלותם בקונצנזוס הישראלי ובעולם. אנא, אל תבטל את עריכתי, אפשר לדבר על זה קודם... Anrys - שיחה 21:36, 26 במרץ 2012 (IST)תגובה

שלום וברכה גם לך.
קודם הרשה לי להסב את תשומת לבך שנהגת שלא כמקובל כאן. אם עורך לא מסכים עם שינוי בערך יש להישאר בגרסה היציבה ולדון, ואילו אתה קודם שחזרת ואז החלת לדון. לא נורא.
אני לא חושב שכתבת משהו שאינו נכון, אלא פשוט שזו לא הייתה כתיבה אנציקלופדית. אין שום צורך לכתוב "מהבולטים", ודי לכתוב באופן הכי אינפורמטיבי שאפשר "סופר ישראלי בולט". לגבי היותו אינטלקטואל - איני בטוח. אלו ספרי הגות או מאמרים פילוסופיים הוא פרסם? הוא פשוט אישיות נחשבת, שכאזרח אוחז בדעות שמאליות. Nachy שיחה 21:42, 26 במרץ 2012 (IST)תגובה
אני מתנצל על כך שנהגתי שלא כמקובל. אני חדש בויקיפדיה ואינני מבין מהי גרסה יציבה ואיך יודעים איזו מהגרסאות של שנינו היא יציבה. האם לא סביר שאדם החולק על דעתו של אחר יפתח בדיון לפני שהוא מבטל את עבודתו של האחר? בכל מקרה, תודה על ההתייחסות העניינית.
אני חושב שיש מספר של סופרים בעל אומה שהם הבולטים ביותר. אין ספק שעוז הוא אחד מאלו של האומה הישראלית, וזהו פרט מידע בעל ערך אנציקלופדי מובהק בדיוק כמו שבפתיחת הערך של ש"י עגנון נכתב "מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה". השמטת פרטים אלה מונעת מהקורא את ייחודו המשמעותי ביותר של סופרים אלה. יכול להיות שאפשר לחשוב על ביטוי אחר, המקובל יותר בעולם ביקורת הספרות.
בעניין היותו אינטלקטואל (אנא עיין בערך), הוא עונה על ההגדרה בדיוק: "אינטלקטואלים הם אנשי רוח המערבים את עצמם בחיים הציבוריים כדי להציג את ניתוחיהם, ואת נקודת מבטם על מגוון נושאים על מנת להגן על ערכי החברה שבה הם פועלים. אינטלקטואלים אינם נושאים, בדרך כלל, באחריות ישירה בחיים המעשיים, וסמכותם נובעת מאישיותם ואופיים". עוז פרסם קבצי מאמרים וספרים רבים בהם הוא מבטא את דעותיו בנושאים שכתבתי (לא רק פוליטיקה, ואולי אף פחות פוליטיקה מאשר בנושאי ספרות), וכן הוא נוהג לעיתים להתבטא בתקשורת. אין במושג הזה מטען ערכי לגבי איכות ההגות. אינטלקטואל אינו צריך בהכרח להגיד דברים חכמים במיוחד כדי להיות כזה, אלא להיות מקובל בחוגים רחבים של חברתו כאדם שמוביל או מבטא היטב רעיונות החשובים לציבור (גם אם מתנגדים לרעיונות אלה). Anrys - שיחה 22:08, 26 במרץ 2012 (IST)תגובה
"גרסה יציבה" היא הגרסה שהייתה עד לתחילת הוויכוח. כלומר, אם ביצעתי שינוי ואתה אינך מסכים אתו, עלינו לחזור לגרסה שהייתה טרם השינוי.
לגבי הבולטות שלו אין וויכוח, אבל אין שום הבדל בין המשפט "מהבולטים שבסופרי ישראל" לבין "סופר ישראלי בולט". זה פשוט אותו דבר, רק השני יותר אנציקלופדי ופחות מנופח.
אני לא מתרשם שעמוס עוז הוא מה שנהוג לכנות "אינטלקטואל", ובטח שאין לו "הגות" (לא מכיר שום יצירה שלו שיכולה להתכנות כך). אבל זו כבר שאלה שקשה לקבוע באופן חד משמעי. Nachy שיחה 22:15, 26 במרץ 2012 (IST)תגובה
אני לא מסכים עם דעתך בעניין הבולטות, אבל נראה שדעתי סובייקטיבית בדיוק כמו שלך ואני מוכן לוותר על הניסוח שלי בעניין זה. לגבי היותו אינטלקטואל, אני עומד על כך והראיתי שהוא עומד בהגדרה לאינטלקטואל, שדעותיו מובעות ברומאנים, במאמרים, בספרי מאסות ובתקשורת. האינטלקטואל אינו חייב לייצר רעיונות חדשים כפי שעושה הפילוסוף. אינטלקטואל מוגדר במקור סמכותו ברצונו הברור להשפיע על המרחב הציבורי ובאופן הקבלה של דעותיו ע"י הציבור. אני חושב שאנחנו מסכימים על התפקיד הציבורי שעמוס עוז נושא בו בישראל, אבל לא מסכימים על ההגדרה של המושג "אינטלקטואל". בהנחה שעדיין אינך מסכים עימי, אני מעביר את הדיון לדף השיחה של הערך כדי לערב דעות נוספות. Anrys - שיחה 23:01, 26 במרץ 2012 (IST)תגובה
מאה אחוז. שיניתי קלות את הניסוח, ומבחינתי מה שיש עכשיו סביר. Nachy שיחה 23:17, 26 במרץ 2012 (IST)תגובה

בקשה

עריכה

שלום נחי. התוכל לוודא/להבהיר שהאוניברסיטה שוחררה מהחסימה האוטומטית? תודה, דורית 13:37, 27 במרץ 2012 (IST)תגובה

בדיוק כתבתי על כך לעידו, כי אליו כתבתי ראשון. אני יכול לומר שעכשיו אני חסינוש, אבל טרם קבלת פסלון החסינות לא יכולתי לערוך מכאן. Nachy שיחה 13:40, 27 במרץ 2012 (IST)תגובה
לפני רגע ביטלתי שתי חסימות אוטומטיות. זה אמור לפתור את הבעיה. אתה יכול לנסות כמו מקודם מחוץ לחשבון? אני מתנצלת על הטרחה, אבל לחסום אוניברסיטה שלמה, זה לא משהו שיש להקל בו ראש. תודה! דורית 13:42, 27 במרץ 2012 (IST)תגובה
הידד!! תודה... 192.114.91.245 13:43, 27 במרץ 2012 (IST)תגובה
יופי, תודה על הסיוע. חג שמח :) דורית 13:44, 27 במרץ 2012 (IST)תגובה

היי נחי

עריכה

מה נשמע? עברתי בסביבה, אז קפצתי לומר שלום, ופסח כשר ושמח  

ברי"א - 21:48, 29 במרץ 2012 (IST)תגובה

אח, טוב לראות אותך וירטואלית! אצלי מצוין. לימודים וחוצמזה לא הרבה יותר. Nachy שיחה 00:38, 30 במרץ 2012 (IST)תגובה

המשתמש נרו יאיר

עריכה

היות ועקבת אחר המשתמש, אבקש שתראה איך, לכאורה, ביטל את כל העריכות שלא היו לרוחו בערך אמנון יצחק (סעיף הביקורת). זה היה לפני שבועיים לערך. בברכה. ―אנונימי לא חתםמש:אנונימי 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)תגובה

שלום לך,
 1. לא ראיתי את פרטי הסיפור שם ואני לא יודע על איזה תוכן בדיוק נסוב הוויכוח.
 2. באופן כללי, הבעיה עם נרו יאיר אינה שהוא כותב תוכן לא מתאים לאנציקלופדיה, אלא שהוא משתמש בכללים טכניים כדי להתחמק מדיון ענייני. הכלי השימושי ביותר שלו הוא הגרסה היציבה, שאחרי שהוא עושה בו שימוש הוא נעלם מהדיון או כותב שניים שלושה משפטים כדי לצאת ידי חובת נימוק לשחזור, כך שאין שום אפשרות לשנות אחר השליט. אין לי מה לעשות כנגד זה. Nachy שיחה 12:37, 30 במרץ 2012 (IDT)תגובה

בירורים

עריכה

פתחתי בירור נגד חיים תחת הכותרת "התנכלות והכנסת הטיה אורתודוקסית במלחמת עריכה" שבו ביקשתי את התערבות הקהילה בהטיה שחיים הכניס לערך תוך כדי מלחמות העריכה ובהתנכלות לכותבות אחרות. הרחבתי על ההדרדרות בהתנהגותו בפיסקה "הדרדרות נוספת בהתנהגות". ערן מאוחר יותר שינה את רמת הכותרת של דברי אך אין בזה כדי לשנות את העובדה שביקשתי את התערבות הקהילה בעיניין התנהגותו הלא מקובלת של חיים. על הארכיון לתעד את הבירור שפתחתי בעניין מלחמות העריכה של חיים וכתיבת שקרים עלי ברחבי ויקיפדיה. • ♀♂קלאושיחה03:12, 1 באפריל 2012 (IDT)תגובה

קלאו, כל דיון שהיה בבירורים צריך להופיע, והוא מופיע. הפסקה הזו שכתבת אינה דיון עצמאי ולא מקובל לארכב אותה בנפרד. סורי. Nachy שיחה 03:16, 1 באפריל 2012 (IDT)תגובה

נו באמת, קטגוריה מיותרת לגמרי

עריכה

מאז הגעתך לויקיפדיה יצרת פחות מ-50 קטגוריות, כמעט כולן בנושאים תורניים. נראה לי לכן שאין לך פרספקטיבה מספיקה כדי להגיד את הדבר הזה על קטגוריה (אני, אגב, יצרתי יותר מ-500 קטגוריות במגוון רחב של נושאים). יואב ר. - שיחה 16:28, 1 באפריל 2012 (IDT)תגובה

שלום יואב, אני מתחרט על הלשון הבוטה. יצירת הרבה קטגוריות אינה אינדיקציה לשיקול דעת רב יותר משל אחרים. Nachy שיחה 16:42, 1 באפריל 2012 (IDT)תגובה
אני מעריך את התיקון שהכנסת. שיקול הדעת שלי בוודאי איננו טוב משלך, אבל הנסיון שלי בנושא זה עשיר בהרבה משלך. יואב ר. - שיחה 16:45, 1 באפריל 2012 (IDT)תגובה
מתבקש. השאלה שעומדת שם לדיון אינה מיומנות ביצירת קטגוריות, אלא השאלה העקרונית לקיומה של קטגוריה מסוג כזה. Nachy שיחה 16:48, 1 באפריל 2012 (IDT)תגובה

עודף מדף שיחתי

עריכה

”עכשיו אתה גם מוחק ביקורת. סבבה. אתה מוזמן לא לכתוב אצלי לעולם. Nachy שיחה 14:00, 29 במרץ 2012 (IST)” נרו יאיר (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)תגובה
”עכשיו אתה גם מוחק ביקורת. סבבה. אתה מוזמן לא לכתוב אצלי לעולם. Nachy שיחה 14:00, 29 במרץ 2012 (IST)” נרו יאיר (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)תגובה

התנגדות

עריכה

מפאת כבודך אני לא משחזר את זה, אבל שיהיה ברור שמגיע לך שחזור: נרו יאיר הסיר את התבנית לפי הסכמה בשיחה ואם אתה רוצה להתנגד אתה צריך לעשות זאת בשיחה ועם נימוקים, ולא בצורה לקונית בתקציר. ואם הכל קשור לוויכוח שיש לך איתו - הערך לא צריך לסבול מכך. יאירשיחה 14:52, 5 באפריל 2012 (IDT)תגובה

לא התנגדתי להסרת הפירוש הנוסף, אלא לשינוי הנוסח שהוא הטמיע באותה עריכה. Nachy שיחה 15:56, 5 באפריל 2012 (IDT)תגובה
זה אפילו עוד פחות ברור. האם כל מי שמכונה ע"י זולתו "סיקריק" שייך לנטו"ק? אני בספק גדול. יאירשיחה 16:46, 5 באפריל 2012 (IDT)תגובה
אולי זה יישמע לך מוזר, אבל יש הרבה הרבה מפגינים שמשתמשים באלימות ואינם מכונים "סיקריקים". ברור שמדובר בכינוי ייחודי לאנשי נטורי קרתא שמתפרעים. Nachy שיחה 16:48, 5 באפריל 2012 (IDT)תגובה
אני מבין שלא כל מפגין אלים הוא "סיקריק", אבל האם כל סיקריק הוא "נטורי קרתא"? אני לא מכיר עד כדי כך טוב כדי לקבוע, אבל עדיין אני די בטוח שלא. למעשה אף פעם לא שמעתי על אלימות של אנשי נטורי קרתא עצמם: כשהם כבר מפגינים הם מתמקדים בפוליטיקה ולא ב'משמרות צניעות' למיניהן. יאירשיחה 18:55, 5 באפריל 2012 (IDT)תגובה
אני לא יכול לחתום על המשפט ש"כל סיקריק הוא נטורי קרתא", אבל עובדתית, התנועה הלא-פורמלית הזו צומחת מתוך הקהילה של נטורי קרתא וסביבתה וברור שמקומו של המידע הוא בערך נטורי קרתא. Nachy שיחה 19:02, 5 באפריל 2012 (IDT)תגובה
זה מובהר בערך נטורי קרתא שמדובר בקבוצה קיצונית (שלמעה אינה דווקא בנטורי קרתא אך הכינוי התקבע עליהם). למעשה את השינוי אני עשיתי עקב מחיקת הערך סיקריקים אך אני כעת חושב שהצדק עם יאיר. --Akkk - שיחה 12:19, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה
אם נרצה לדייק, בערך נטורי קרתא נכתב שהסיקריקים הם קבוצה שהתפצלה מתוך הזרם המרכזי של נטורי קרתא. Nachy שיחה 13:14, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה

ובוא נניח

עריכה

שהשורה הזאת לא תופיע בדף שיחתו. האם יגרם אסון נורא? נויקלן - ש 13:18, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה

האמת שלא. אבל לא צריך אסון נורא בשביל שיגיע לי ממנו עד כאן תבנית:אייקון עם כף-יד מקבילה למישור אמצע הגולגולת. Nachy שיחה 13:20, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה
ברשותך וברוח ערב החג אני אסיר את המשפט משתי פסקאות מעל הנוכחית ומשם? נויקלן - ש 13:21, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה
אין שום סיבה בעולם להסיר. אני מעוניין למתוח ביקורת על נרו יאיר בין אם זה נעימי ובין אם לא. זוהי גם זכותו למתוח ביקורת עלי כאוות נפשו והוא מוזמן לכתוב זאת ואני אדון איתו בכל הרצינות. אלא שהוא באופן עקבי לא אוהב להיכנס לדיונים. Nachy שיחה 13:24, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה
את הביקורת העברת. עכשיו כשאתה יודע שהמשפט המסויים הזה מפריע לו זאת סתם התעקשות. יש דברים חשובים יותר לדון עליהם מנוכחותו של המשפט הזה. נויקלן - ש 13:26, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה
נויקלן, זה תיאור לא מדויק של המצב. ביקורת אי אפשר להעביר על נרו יאיר, או בכל אופן אי אפשר לקבל ממנו תגובה הולמת לביקורת. הרי ברור שאסור לבטל עריכה אפילו לאנונימיים אם יש בה דברים ראויים ולא ראויים יחד, אלא יש לברור מה מתאים ומה לא. אבל נרו יאיר בחר להיתמם, ומכיוון שלא קיבלתי ממנו תגובה הולמת כמו "אני מתנצל שביטלתי את כל העריכה שלך רק בגלל שאני מתנגד לחלקה", הוא ייאלץ לספוג את הביקורת הלא נעימה הזו. הוא תמיד יכול לארכב את השיחה אם הוא רוצה. שיהיה חג שמח. Nachy שיחה 13:44, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה
לא דיברתי על כל הביקורת ולא תמיד מקבלים את התשובה שרוצים לשמוע כשמבקרים מישהו. עכשיו יש שם פסקה שלמה של ביקורת שהשורה האחרונה בה לא מוסיפה לה דבר. הסכמת בעצמך שזה לא נורא אם היא לא תופיע. משכך אפשר לוותר עליה ולנסות לסיים את האפיזודה הנוכחית ביניכם בצורה נעימה יותר. חג שמח, נויקלן - ש 14:02, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה
אין שם פסקה שלמה של ביקורת אלא פסקה חלקית. נרו יאיר מחק משהו אחר שכתבתי ולפיכך כתבתי לו את השורה הזאת. דבר נוסף: לא מדובר באפיזודה. לכל משתמש אנונימי שהיה עושה את אותו הדבר הייתי מתייחס ברוח טובה ומשחזר רק את החלק שלא נתון במחלוקת. הבעיה היא, בעיניי, היא כללית עם נרו יאיר, ולכן מתחתי עליו ביקורת. Nachy שיחה 14:14, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה
לא נוכחותה של השורה החדשה ולא זאת של השורה שהוסרה במקור משנות את הביקורת שלך או מוסיפות לה. נכון לעתה ולאחר שלא נענת לבקשתי מיציתי את הנושא. שניכם אנשים בוגרים, תפתרו את זה בעצמכם. רק לא לשכוח שככל שתאריכו את קרב ההתשה המיותר הזה תתקרבו להפרה של ויקיפדיה:כללי התנהגות בין חברי הקהילה. נויקלן - ש 14:44, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה

חג פסח שמח!

עריכה
  חג הפסח
"וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח פֶּסַח הוּא לַה'" חג אביב שמח ופסח כשר  כיכר השבתשיחהשָׁמוֹר וְזָכוֹר 15:32, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה
חג שמח גם לך! Nachy שיחה 16:51, 6 באפריל 2012 (IDT)תגובה

שיחת משתמש:109.160.250.212

עריכה

במסגרת הניטור שלך של פעולות משתמש זה, נראה שלא טרחת לבדוק את העניינים לעומק לפני שבצעת שחזורים שונים. מחיקת הקישור לדו"ח מבקר המדינה כאן, היתה שגויה ביותר. במקום למחוק יכולת להכנס לעמוד הנכון ולקשר אליו, אך גם בלי תיקון זה היה עדיף לקשר לדו"ח מאשר לא. קריאת הדו"ח היתה מאפשרת לך לתקן את הערך ובייחוד את הייחוס השגוי של תגובת משרד החינוך לדו"ח המבקר. אציע שתשקיע יותר זמן בניתוח תרומות לפני שאתה משחזר אותן. עדירל - שיחה 11:06, 8 באפריל 2012 (IDT)תגובה

תודה על הצעתך הלבבית. לדעתי קישור לאתר הכללי של דו"ח המבקר הוא חסר טעם, וגם לאחר שנכנסתי לא מצאתי את הקישור לדף הספציפי אז עדיף היה להסיר אותו.
מה גם שרצוי היה מצידך לראות את מכלול התרומות של המשתמש ולהבין שמדובר במשתמש רשום שמכיר את הכללים ויודע לקרוא תקצירי עריכה. Nachy שיחה 11:10, 8 באפריל 2012 (IDT)תגובה
איני עוסק בבילוש. בדקתי את עריכות המשתמש הנ"ל ומצאתי שהן תורמות אך זוכות פעם אחר פעם לשחזורים תמוהים שלך. לא ברור כיצד לא מצאת את הקישור לדו"ח על פרס ישראל שהופיע בדיוק בעמוד אליו היתה ההפניה ואני מצאתי תוך פחות מ-10 שניות. אני שוב מבקש ממך להמנע משחזורים חפוזים. עדירל - שיחה 11:32, 8 באפריל 2012 (IDT)תגובה
תוכל להפנות אותי לשחזור אחר שלא היה מוצדק? Nachy שיחה 11:36, 8 באפריל 2012 (IDT)תגובה
כן. לא שבעתי נחת מזה, וכאן התעלמת מהעובדה שהכותב עצמו הוא המוחק, ככל הנראה בגלל שהקטע הכיל שגיאות ואולי בגלל הכפילות עם פרס ישראל. עדירל - שיחה 11:47, 8 באפריל 2012 (IDT)תגובה
לגבי הטענה הראשונה, לדעתי החזרת את זה כי אתה חושב כך. לא בגלל שהטחת רפש בוויקיפדיה ללא נימוק מקובלת. לגבי העריכה השנייה אתה צודק. לא הבחנתי בכך שהוא זה שהוסיף את התוכן. Nachy שיחה 11:57, 8 באפריל 2012 (IDT)תגובה