בעיות פתוחות בפיזיקה

רשימת ערכים

בעיות פתוחות בפיזיקה הן כלל הבעיות בפיזיקה שטרם נמצא להן פתרון קוהרנטי המסתמך על תיאוריות קיימות. חלק נכבד מן הבעיות הפתוחות בתחום הפיזיקה הן תאורטיות, כלומר התאוריות הקיימות נראות כבלתי מסוגלות להסביר תופעה נצפית מסוימת או תוצאה ניסיונית מסוימת.

שאר הבעיות הן ניסיוניות, כלומר קיים קושי ביצירת ניסוי לבחינת תאוריה מוצעת או לחקור תופעה מסוימת ביתר פירוט, ואף לאשש אותה.

אף על פי שהמודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים מתאר בדרך די טובה את המכניקה הקוונטית, ישנם עדיין כמה וכמה ליקויים בתאוריה, כגון כבידה קוונטית, חומר אפל, אנרגיה אפלה ושבירת סימטריית CP.[1][2] קיימת בעיה נוספת בתוך המסגרת המתמטית של המודל עצמו - הוא אינו עולה בקנה אחד עם תורת היחסות הכללית, עד כדי כך שאחת או שתי התיאוריות מתפרקות בתנאים מסוימים (למשל בתקופת היקום הקדום ובתוך חורים שחורים).

להלן רשימה של מספר בעיות פתוחות ובולטות המקובצות בתחומים רחבים בפיזיקה הכללית:[3]

פיזיקה כללית ופיזיקה קוונטית עריכה

 • התאוריה של הכל: האם יש ביכולתה של הפיזיקה המודרנית למצוא תאוריה אשר תהיה מסוגלת להסביר ולקשור את כל התופעות הפיזיקליות הידועות? האם יש תאוריה מסוימת היכולה להסביר את הערכים של כל קבועי הצימוד, כל המוני החלקיקים היסודיים וכל זוויות הערבוב של החלקיקים היסודיים?[4] האם יש תאוריה שמסבירה מדוע קבוצת הכוחות של המודל הסטנדרטי היא כמו שהיא, ומדוע למרחב יש שלושה ממדים מרחביים וממד זמני אחד? האם "קבועים פיזיים בסיסיים", כגון החלקיקים היסודיים, באמת מהותיים או שהם משתנים לאורך זמן? האם חלק מהחלקיקים היסודיים במודל הסטנדרטי הם למעשה חלקיקים מורכבים המחוברים בכוח חזק מכדי לראותם ככאלה באנרגיות הניסוי הנוכחיות? האם ישנם חלקיקים אלמנטריים שטרם נצפו, ואם כן, מה הם ומה התכונות שלהם? כיצד הכבידה מצטרפת לסיטואציה? האם יש כוחות יסוד שלא נצפו?
 • חץ הזמן: מדוע לזמן יש כיוון? מדוע הייתה ליקום אנטרופיה כה נמוכה בעבר, והזמן מתכתב עם העלייה האוניברסלית באנטרופיה, מהעבר לעתיד, על פי החוק השני של התרמודינמיקה? מדוע נצפות הפרות של סימטרייה בהתפרקות מסוימת של הכוח החלש, אך לא במקומות אחרים? האם הפרות אלו נוצרות כתוצאה מהתוצר של החוק השני של התרמודינמיקה, או שהן בעלות חץ זמן נפרד? האם ישנם חריגים לעיקרון הסיבתיות? האם יש עבר אפשרי יחיד? האם הרגע הנוכחי נבדל מבחינה פיזית מהעבר והעתיד על ידי רמת האנטרופיה השוררת בו, או שמא מדובר בסך הכל בתכונה מתהווה של התודעה? מה קושר את חץ הזמן הקוונטי לחץ הזמן התרמודינמי?
 • תאוריית יאנג-מילס: בהינתן קבוצת מדד שרירותית קומפקטית, האם קיימת תאוריה קוונטית שיכולה לשלב את תאוריית יאנג-מילס עם פער מסיבי וסופי, שבסופו של דבר תוכל להסביר את המסה של חלקיקים יסודיים? בעיה זו מופיעה גם כאחת מבעיות המילניום של מכון קליי במתמטיקה.[5]
 • כליאת הצבעים: השערת הצמצום בכרומודינמיקה הקוונטית (QCD), האומרת כי לא ניתן להפריד בין חלקיקים טעונים בצבע (כגון קווארקים וגלואונים) מהדרון האב שלהם מבלי לייצר הדרונים חדשים.[6] אין עדיין הוכחה אנליטית להכלאת צבעים בשום תורת מדדים קיימת.
 • השמדת מידע גופני: האם יש תופעות פיזיות, כגון קריסת פונקציית הגל או חורים שחורים, שבאפשרותם להרוס באופן בלתי הפיך מידע על מצבים הקודמים של מידע חומרי?[7] כיצד מאוחסן מידע קוונטי כמצב של מערכת קוונטית? בעיה זו נקשרת לפרדוקס השמדת המידע ולכבידה קוונטית.
 • מסה שלילית: האם קיים חומר אשר מסתו מיוצגת על ידי מספר שלילי בעל סימן מנוגד למסת החומר הרגיל, למשל −1 קילוגרם? איזו השפעה תהיה לה על התאוצה ועל הכבידה? האם ניתן להוכיח בעזרתו את עקרון התנועה הבורחת? האם קיימת פיזיקה נפרדת ושונה לחלוטין המתארת את המסה השלילית, בדומה לכך שקיים מודל סטנדרטי נפרד לאנטי-חומר?
 • תורת השדות הקוונטית: האם ניתן לבנות ולפתח, במסגרת קפדנית של מתמטיקה אלגברית, תאוריה המשלבת בין המרחב הארבעה ממדי הכוללת את הכוחות האחרים ואינה נוקטת בתורת ההפרעות?[8]


פרמיונים
קווארקים

u

קווארק למעלה

c

קווארק קסום

t

קווארק עליון

d

קווארק למטה

s

קווארק מוזר

b

קווארק תחתון

לפטונים

e

אלקטרון

μ

מיואון

τ

טאו

νe

נייטרינו אלקטרוני

νμ

נייטרינו מיואוני

ντ

נייטרינו טאואוני

דור ראשון


דור שני


דור שלישי


בוזונים

γ

פוטון

W

בוזון W

Z

בוזון Z

g

גלואון

H

בוזון היגס


קוסמולוגיה ויחסות כללית עריכה

כבידה קוונטית עריכה


 
 
 
 
התאוריה של הכל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כבידה קוונטית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יחסות כללית
 
 
 
 
כוח אלקטרו-גרעיני
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המודל הסטנדרטי של הקוסמולוגיה
 
 
 
המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הכוח הגרעיני החזק
 
 
 
 
 
הכוח האלקטרו-חלש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הכוח הגרעיני החלש
 
 
 
 
הכוח האלקטרומגנטי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חשמל
 
 
 
 
מגנטיות
 
 
 
 

פיזיקה אנרגטית גבוהה ופיזיקת חלקיקים עריכה

 • בעיית ההיררכיה: מדוע כוח הכבידה הוא כוח כה חלש? הוא משפיע על חלקיקים בעלי מסה של 10 19GeV ומעלה בסולם פלאנק, הרבה מעל הסולם המקסימלי (100 GeV, סולם האנרגיה השולט בפיזיקה אנרגטית נמוכה). מדוע הסולמות הללו כל כך שונים זה מזה? מה מונע מבוזון היגס תיקונים קוונטיים, המאפשרים את איחוד הסולמות?
 • חלקיק פלאנק: מסת פלאנק ממלאת תפקיד חשוב בחלקים מהפיזיקה הקוונטית. סדרה של חוקרים הציעו את קיומו של חלקיק יסודי עם מסה שווה או קרובה לזו של מסת פלנק. מסת הפלאנק היא עצומה לעומת כל חלקיק שהתגלה. לא ניתן לגלות את קיומו של חלקיק זה בעזרת הטכנולוגיה הנוכחית. בעיה זו קשורה בעקיפין לבעיית ההיררכיה.
 • מונופול מגנטי: האם חלקיקים הנושאים "מטען מגנטי" היו בתקופה מסוימת בעבר באנרגיה גבוהה יותר? אם כן, מדוע היא השתנתה?[19]
 • חידת חיי הנייטרון: אמנם אורך חיי הנייטרון נחקר מזה עשרות שנים, אך כיום קיים חוסר ודאות לגבי ערכו המדויק, בשל תוצאות שונות משתי שיטות ניסוי.[20]
 • יציבות הפרוטון ומשבר הספין: האם הפרוטון יציב ביסודו, או שהוא דועך עם משך חיים מוגדר כפי שחזו כמה תאוריות של המודל הסטנדרטי?[21] איך הקווארקים והגלואונים קובעים את ספין הפרוטון?[22]
 • סופר-סימטריה: האם המרחב הוא סופר-סימטרי? אם כן, כיצד ניתן לשבור את סימטריה זו, אם בכלל? האם הסופר-סימטריה מייצבת את הסולם ומונעת תיקונים קוונטיים גבוהים? האם חלקיקי הסופר-סימטריה כוללים חלקיקים של חומר אפל?
 • בעיית הדורות: מדוע יש שלושה דורות של קווארקים ולפטונים? האם יש תאוריה שיכולה להסביר את המוני הקווארקים והלפטונים המסודרים בדרך מסוימת בדורות מסוימים מעקרונות ראשונים (תאוריית יוקאווה)?[23] ואם כן, מדוע העולם היומיומי מורכב רק מחלקיקי הדור הראשון, וכל חלקיקי הדור השני והשלישי היו קיימים רק ביקום הקדום אחרי המפץ הגדול. כיום הם קיימים רק בקרינה קוסמית או מיוצרים במעבדות כדוגמת אלו שב-CERN. לא ידועה מהי הסיבה לכך.
 • מסת הנייטרינו: מהי מסת הנייטרינו? אם הם עוקבים אחר הסטטיסטיקה של דיראק או מיוראנה? האם ההיררכיה ההמונית תקינה או הפוכה? האם השלב המפר את הסטטיסטיקה שווה ל־0?[24][25]
 • חידת רדיוס הפרוטון (אנ'): המודל הסטנדרטי חוזה גודל מסוים לפרוטון (0.8768 פמטומטרים - פמטומטר אחד שווה ל-10−15 מטרים), אבל ניסויים שנעשו בשנים 2010 ו-2013 עם ספקטרוסקופיית לייזר בעזרת מיואונים נתנו גודל אחר - 0.842±0.001 פמטומטרים, חמש סטיות תקן (5σ) מהגודל שנמדד עד אז. מהו גודלו האמיתי של הפרוטון?
 • פנטאקווארק והדרונים אקזוטיים אחרים: כמה שילובים של קווארקים אפשריים? ואם כן, כיצד ניתן לשלב אותם? מדוע קשה היה לגלות את הפנטקווארקים כל כך?[26] האם מדובר במערכת קשורה בחוזקה של חמישה חלקיקים יסודיים?[27]

אסטרונומיה ואסטרופיזיקה עריכה

  ערך מורחב – בעיות פתוחות באסטרונומיה
 •  
  עקומת הסיבוב של גלקסיה ספירלית טיפוסית: בתכנון (A) ובמציאות (B). האם ניתן לייחס את ההפרש בין שתי העקומות לחומר אפל?
  שדה השמש: כיצד מייצרת השמש את השדה המגנטי ההפוך שלה מדי פעם בקנה מידה גדול? כיצד מייצרים כוכבים דמויי שמש אחרים את השדות המגנטיים שלהם, ומה הדמיון והשוני בין מחזורי פעילות הכוכבים לזו של השמש?[28] מה גרם למינימום של מאונדר להתערב בכך, ואיך מחזור השמש מתאושש מהמצב המינימלי?
 • בעיית חימום העטרה: מדוע העטרה (האטמוספירה) של השמש חמה יותר משטח השמש עצמו? מדוע אפקט החיבור המגנטי כולל סדרי גודל רבים מהירים יותר מהצפוי, המוצגים על ידי דגמים סטנדרטיים?
 • סילון: מדוע רק דיסקיות ספיחות מסוימות המקיפות גרמי שמיים מסוימים פולטים סילונים יחסיים לאורך הצירים הקוטביים שלהם?[29] מדוע ישנם תנודות מעין-תקופתיות בדיסקיות ספיחות רבות?[30] מדוע תקופת התנודות הללו מתרחשת כהיפוך של מסת האובייקט המרכזי?[31] מדוע ישנם לפעמים גוון יתר, ומדוע אלה מופיעים ביחס תדרים שונה בעצמים שונים?[32]
 • להקות כוכביות מפוזרות: מי הוא האחראי למספר קווי הקליטה הבין-כוכביים המתגלים בספקטרום האלקטרומגנטי? האם הם מולקולריים במקורם, ואם כן אילו מולקולות אחראיות להן? כיצד הם נוצרים?
 • חורים שחורים על-מסיביים: מה היחס והקשר בין מסת החור השחור העל-מסיבי למהירות פיזור החומר שלו בחלל?[33] כיצד הגדילו הקוואזרים הרחוקים ביותר את החורים השחורים העל-מסיביים שלהם עד 1010 שמשות כל כך מוקדם בתולדות היקום?
 • צוק קויפר: מדוע מספר העצמים בחגורת קויפר של מערכת השמש נושר במהירות ובאופן בלתי צפוי מעבר לרדיוס של 50 יחידות אסטרונומיות?
 • אנומליה של פליבי: מדוע האנרגיה הנצפית של לוויינים המעופפים על ידי גופים פלנטריים שונה לפעמים בכמות של דקה מהערך שחזה התאוריה?
 • בעיית סיבוב הגלקסיה: האם חומר אפל אחראי להבדלים במהירות שנצפתה ותאורטית של כוכבים המסתובבים במרכז הגלקסיות, או שזה משהו אחר?
 • סופרנובות: מהו המנגנון המדויק של הפיכת כוכב גוסס לפיצוץ?[34]
 • גרעינים p: איזה תהליך אסטרופיסי אחראי על הגרעין של איזוטופים נדירים אלה?
 • קרן קוסמית אולטרה גבוהה-אנרגטית:[11] מדוע נראה כי קרניים קוסמיות מסוימות מחזיקות אנרגיות גבוהות במידה בלתי אפשרית, בהתחשב בעובדה שלא קיימים מקורות קרניים קוסמיות מספיק אנרגטיים בקרבת כדור הארץ? מדוע (ככל הנראה) יש לקרניים קוסמיות הנפלטות על ידי מקורות מרוחקים אנרגיות מעל גבול Greisen – Zatsepin – Kuzmin ?[4]
 • קצב הסיבוב של שבתאי: מדוע המגנטוספרה של סטורן מציגה תקופתיות (המשתנה לאט) קרוב לזו בה מסתובבים ענני כדור הארץ? מה קצב הסיבוב האמיתי של פנים העמוק של שבתאי?[35][36]
   
  ההתנגדות המגנטית ב־   (שבריר חלקי מצב הול).
 • מוצא שדה מגנטי מגנטר: מהו מקורם של מגנטר שדה מגנטי?
 • אניסוטרופיה בקנה מידה גדול: האם היקום בקנה מידה גדול מאוד הוא אניסוטרופי, מה שהופך את העיקרון הקוסמולוגי להנחה פסולה? ספירת המספרים ועוצמת הדיפול העוצמה ברדיו, קטלוג NRAO VLA Sky Survey (NVSS)[37] אינו עולה בקנה אחד עם התנועה המקומית כפי שנגזרת מרקע מיקרוגל קוסמי[38][39] ומעידים על אניסוטרופיה דיפולנית מהותית. אותם נתוני רדיו NVSS מראים גם דיפול פנימי בצפיפות הקיטוב ודרגת הקיטוב[40] באותו כיוון כמו בספירת המספרים ובעוצמתם. ישנן מספר תצפיות אחרות החושפות אניסוטרופיה רחבת היקף. הקיטוב האופטי מקוואזרים מראה את יישור הקיטוב בסולם גדול מאוד של Gpc.[41][42][43] נתוני הרקע הקוסמי-מיקרוגל מראים מספר מאפיינים של אניסוטרופיה,[44][45][46][47] שאינם תואמים את מודל המפץ הגדול.
 • קשר גיל-מתכות בדיסק הגלקטי: האם קיים קשר עידן-מתכתי אוניברסלי (AMR) בדיסק הגלקטי (גם חלקים "דקים" וגם "עבים" של הדיסק)? אף על פי שבדיסק המקומי (הדק בעיקר) של שביל החלב אין שום עדות ל-AMR חזק,[48] נעשה שימוש במדגם של 229 כוכבי דיסק "עבים" סמוכים כדי לחקור את קיומם של קשר עידן-מתכתי ב דיסק עבה גלקטי, ומציינים כי קיים קשר עידן-מתכתי בדיסק העבה.[49][50] גילאים מהממים מאסטרוזיסולוגיה מאשרים את היעדר הקשר החזק-מתכתי כלשהו בדיסק הגלקטי.[51]
 • בעיית הליתיום: מדוע קיים אי-התאמה בין כמות הליתיום -7 שצפויה להיווצר בנוקלאוזינתזה של המפץ הגדול לבין הכמות שנצפתה בכוכבים ישנים מאוד?[52]
 • מקורות רנטגן אולטרה- לומינאיים (ULX): מה מזין מקורות רנטגן שאינם קשורים לגרעינים גלקטיים פעילים אך חורגים מבהירות אדינגטון של כוכב נייטרונים או חור שחור כוכבי? האם הם נובעים מחורים שחורים בעלי מסה בינונית? חלק מה-ULX הם תקופתיים, המצביעים על פליטה לא איזוטרופית מכוכב נייטרונים. האם זה חל על כל ה-ULX? כיצד יכולה מערכת כזו להיווצר ולהישאר יציבה?
 • פרץ קרינת רדיו מהיר (FRB): מה גורם לפולסי הרדיו החולפים הללו מגלקסיות רחוקות, הנמשכים רק כמה אלפיות השנייה? מדוע FRBs חוזרים על עצמם בפרקי זמן בלתי צפויים, אך רובם אינם עושים זאת? הוצעו עשרות דגמים, אך אף אחד מהם לא התקבל באופן נרחב.[53]

פיזיקה גרעינית עריכה

פיזיקה של חומר מעובה עריכה

 • מוליכות-על בטמפרטורות גבוהות: מהו המנגנון הגורם לחומרים מסוימים לבצע מוליכות-על בטמפרטורות גבוהות מאוד, בסביבות 25 קלווין? האם ניתן ליצור חומר שהוא מוליך-על בטמפרטורת החדר?[4]
 • מוצקים אמורפיים: מהו טיב טמפרטורת המעבר הזכוכיתי בין נוזל או מוצק רגיל לשלב מזוגג? מהם התהליכים הפיזיים שמניבים את המאפיינים הכלליים של משקפיים ומעבר לזכוכית? [54][55]
   
  דגימה של מוליך קופרט מיוחד (BSCCO). המנגנון למוליכות העל של חומרים אלה אינו ידוע.
 • פליטת אלקטרונים קריוגניים: מדוע פליטת האלקטרונים בהיעדר אור עולה ככל שהטמפרטורה של מכפל אופטי יורדת?[56][57]
 • סונולומינצנטיות: מה גורם לפליטה של פרצי אור קצרים מבועות קורסות בנוזל בזמן עירור מקול?[58][59]
 • גבישים נוזליים: האם ניתן לאפיין מעבר שלב מוצק במצבי גביש נוזלי כמעבר שלב אוניברסלי?[60][61]
 • נקודות קוונטיות: מהי הסיבה של התלות בגודל האנרגיה של הבליעה הנמוכה ביותר של נקודות קוונטיות?[62]

ביופיזיקה עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ Hammond, Richard (1 במאי 2008). "The Unknown Universe: The Origin of the Universe, Quantum Gravity, Wormholes, and Other Things Science Still Can't Explain". Proceedings of the Royal Society of London, Series A. 456 (1999): 1685. {{cite journal}}: (עזרה)
 2. ^ Womersley, J. (בפברואר 2005). "Beyond the Standard Model" (PDF). Symmetry Magazine. אורכב מ-המקור (PDF) ב-17 באוקטובר 2007. נבדק ב-23 בנובמבר 2010. {{cite web}}: (עזרה)
 3. ^ Ginzburg, Vitaly L. (2001). The physics of a lifetime : reflections on the problems and personalities of 20th century physics. Berlin: Springer. pp. 3–200. ISBN 978-3-540-67534-1.
 4. ^ 1 2 3 Baez, John C. (במרץ 2006). "Open Questions in Physics". Usenet Physics FAQ. University of California, Riverside: Department of Mathematics. נבדק ב-7 במרץ 2011. {{cite web}}: (עזרה)
 5. ^ "Yang–Mills and Mass Gap". Clay Mathematics Institute (באנגלית). נבדק ב-31 בינואר 2018. {{cite web}}: (עזרה)
 6. ^ Wu, T.-Y.; Pauchy Hwang, W.-Y. (1991). Relativistic quantum mechanics and quantum fields. World Scientific. p. 321. ISBN 978-981-02-0608-6.
 7. ^ 1 2 Peres, Asher; Terno, Daniel R. (2004). "Quantum information and relativity theory". Reviews of Modern Physics. 76 (1): 93–123. arXiv:quant-ph/0212023. Bibcode:2004RvMP...76...93P. doi:10.1103/revmodphys.76.93.
 8. ^ Rejzner, Kasia (2016). Perturbative Algebraic Quantum Field Theory. Mathematical Physics Studies (באנגלית בריטית). Springer. arXiv:1208.1428. doi:10.1007/978-3-319-25901-7. ISBN 978-3-319-25899-7.
 9. ^ Isham, C. J. (1993). "Canonical Quantum Gravity and the Problem of Time". Integrable Systems, Quantum Groups, and Quantum Field Theories. NATO ASI Series (באנגלית). Springer, Dordrecht. pp. 157–287. arXiv:gr-qc/9210011. doi:10.1007/978-94-011-1980-1_6. ISBN 9789401048743.
 10. ^ Podolsky, Dmitry. "Top ten open problems in physics". NEQNET. אורכב מ-המקור ב-22 באוקטובר 2012. נבדק ב-24 בינואר 2013. {{cite web}}: (עזרה)
 11. ^ 1 2 3 Brooks, Michael (19 במרץ 2005). "13 Things That Do Not Make Sense". New Scientist. Issue 2491. נבדק ב-7 במרץ 2011. {{cite news}}: (עזרה)
 12. ^ Steinhardt, P.; Turok, N. (2006). "Why the Cosmological constant is so small and positive". Science. 312 (5777): 1180–1183. arXiv:astro-ph/0605173. Bibcode:2006Sci...312.1180S. doi:10.1126/science.1126231. PMID 16675662.
 13. ^ 1 2 Wang, Qingdi; Zhu, Zhen; Unruh, William G. (11 במאי 2017). "How the huge energy of quantum vacuum gravitates to drive the slow accelerating expansion of the Universe". Physical Review D. 95 (10): 103504. arXiv:1703.00543. Bibcode:2017PhRvD..95j3504W. doi:10.1103/PhysRevD.95.103504. This problem is widely regarded as one of the major obstacles to further progress in fundamental physics [...] Its importance has been emphasized by various authors from different aspects. For example, it has been described as a “veritable crisis” [...] and even “the mother of all physics problems” [...] While it might be possible that people working on a particular problem tend to emphasize or even exaggerate its importance, those authors all agree that this is a problem that needs to be solved, although there is little agreement on what is the right direction to find the solution. {{cite journal}}: (עזרה)
 14. ^ Ben-Amots, N. (2021). "Helium as a major portion of the dark matter and the cell structure of the universe". Journal of Physics: Conference Series. 1956: 012006. doi:10.1088/1742-6596/1956/1/012006.
 15. ^ Alan Sokal (22 ביולי 1996). "Don't Pull the String Yet on Superstring Theory". New York Times. {{cite news}}: (עזרה)
 16. ^ Joshi, Pankaj S. (בינואר 2009). "Do Naked Singularities Break the Rules of Physics?". Scientific American. אורכב מ-המקור ב-2012-05-25. נבדק ב-2020-04-14. {{cite news}}: (עזרה)
 17. ^ Wiseman, Howard (2014). "The Two Bell's Theorems of John Bell". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical (באנגלית). 47 (42): 424001. arXiv:1402.0351. Bibcode:2014JPhA...47P4001W. doi:10.1088/1751-8113/47/42/424001. ISSN 1751-8121.
 18. ^ Fuchs, Christopher A.; Mermin, N. David; Schack, Rüdiger (2014). "An introduction to QBism with an application to the locality of quantum mechanics". American Journal of Physics. 82 (8): 749. arXiv:1311.5253. Bibcode:2014AmJPh..82..749F. doi:10.1119/1.4874855.
 19. ^ Dirac, Paul, "Quantised Singularities in the Electromagnetic Field". Proceedings of the Royal Society A 133, 60 (1931).
 20. ^ Wolchover, Natalie (13 בפברואר 2018). "Neutron Lifetime Puzzle Deepens, but No Dark Matter Seen". Quanta Magazine. נבדק ב-31 ביולי 2018. When physicists strip neutrons from atomic nuclei, put them in a bottle, then count how many remain there after some time, they infer that neutrons radioactively decay in 14 minutes and 39 seconds, on average. But when other physicists generate beams of neutrons and tally the emerging protons — the particles that free neutrons decay into — they peg the average neutron lifetime at around 14 minutes and 48 seconds. The discrepancy between the “bottle” and “beam” measurements has persisted since both methods of gauging the neutron’s longevity began yielding results in the 1990s. At first, all the measurements were so imprecise that nobody worried. Gradually, though, both methods have improved, and still they disagree. {{cite web}}: (עזרה)
 21. ^ Li, Tianjun; Dimitri V. Nanopoulos; Joel W. Walker (2011). "Elements of F-ast Proton Decay". Nuclear Physics B. 846 (1): 43–99. arXiv:1003.2570. Bibcode:2011NuPhB.846...43L. doi:10.1016/j.nuclphysb.2010.12.014.
 22. ^ Hansson, Johan (2010). "The "Proton Spin Crisis" — a Quantum Query" (PDF). Progress in Physics. 3. אורכב מ-המקור (PDF) ב-4 במאי 2012. נבדק ב-14 באפריל 2012. {{cite journal}}: (עזרה)
 23. ^ A. Blumhofer; M. Hutter (1997). "Family Structure from Periodic Solutions of an Improved Gap Equation". Nuclear Physics. B484 (1): 80–96. Bibcode:1997NuPhB.484...80B. doi:10.1016/S0550-3213(96)00644-X.
 24. ^ "India-based Neutrino Observatory (INO)". Tata Institute of Fundamental Research. נבדק ב-14 באפריל 2012. {{cite web}}: (עזרה)
 25. ^ Nakamura (Particle Data Group), K; et al. (2010). "2011 Review of Particle Physics". J. Phys. G. 37 (7A): 075021. Bibcode:2010JPhG...37g5021N. doi:10.1088/0954-3899/37/7A/075021.
 26. ^ H. Muir (2 ביולי 2003). "Pentaquark discovery confounds sceptics". New Scientist. נבדק ב-8 בינואר 2010. {{cite web}}: (עזרה)
 27. ^ G. Amit (14 ביולי 2015). "Pentaquark discovery at LHC shows long-sought new form of matter". New Scientist. נבדק ב-14 ביולי 2015. {{cite web}}: (עזרה)
 28. ^ Michael J. Thompson (2014). "Grand Challenges in the Physics of the Sun and Sun-like Stars". Frontiers in Astronomy and Space Sciences. 1: 1. arXiv:1406.4228. Bibcode:2014FrASS...1....1T. doi:10.3389/fspas.2014.00001.
 29. ^ Ben-Amots, N. (2019). "How quasars with thick accretion disk eject relativistic jets". Journal of Physics: Conference Series. 1239: 012012. doi:10.1088/1742-6596/1239/1/012012.
 30. ^ Strohmayer, Tod E.; Mushotzky, Richard F. (20 במרץ 2003). "Discovery of X-Ray Quasi-periodic Oscillations from an Ultraluminous X-Ray Source in M82: Evidence against Beaming". The Astrophysical Journal. 586 (1): L61–L64. arXiv:astro-ph/0303665. Bibcode:2003ApJ...586L..61S. doi:10.1086/374732. {{cite journal}}: (עזרה)
 31. ^ Titarchuk, Lev; Fiorito, Ralph (10 בספטמבר 2004). "Spectral Index and Quasi‐Periodic Oscillation Frequency Correlation in Black Hole Sources: Observational Evidence of Two Phases and Phase Transition in Black Holes" (PDF). The Astrophysical Journal. 612 (2): 988–999. arXiv:astro-ph/0405360. Bibcode:2004ApJ...612..988T. doi:10.1086/422573. אורכב מ-המקור (PDF) ב-3 בפברואר 2014. נבדק ב-25 בינואר 2013. {{cite journal}}: (עזרה)
 32. ^ Shoji Kato (2012). "An Attempt to Describe Frequency Correlations among kHz QPOs and HBOs by Two-Armed Nearly Vertical Oscillations". Publications of the Astronomical Society of Japan. 64 (3): 62. arXiv:1202.0121. Bibcode:2012PASJ...64...62K. doi:10.1093/pasj/64.3.62.
 33. ^ Ferrarese, Laura; Merritt, David (2000). "A Fundamental Relation between Supermassive Black Holes and their Host Galaxies". The Astrophysical Journal. 539 (1): L9–L12. arXiv:astro-ph/0006053. Bibcode:2000ApJ...539L...9F. doi:10.1086/312838.
 34. ^ Ben-Amots, N. (2015). "Energy accumulation in relativistic sub-Bohr orbitals, Franklin's relativistic rotation of quarks and gravitational field bounceback as processes relevant to explosion of supernovae". Journal of Physics: Conference Series. 615: 012012. doi:10.1088/1742-6596/615/1/012012.
 35. ^ "Scientists Find That Saturn's Rotation Period is a Puzzle". NASA. 28 ביוני 2004. נבדק ב-22 במרץ 2007. {{cite web}}: (עזרה)
 36. ^ Helled, R., Galanti, E., Kaspi, E., Saturn’s fast spin determined from its gravitational field and oblateness. Nature and arXiv, 2015 https://arxiv.org/pdf/1504.02561.pdf
 37. ^ Condon, J. J.; Cotton, W. D.; Greisen, E. W.; Yin, Q. F.; Perley, R. A.; Taylor, G. B.; Broderick, J. J. (1998). "The NRAO VLA Sky Survey". The Astronomical Journal. 115 (5): 1693–1716. Bibcode:1998AJ....115.1693C. doi:10.1086/300337.
 38. ^ Singal, Ashok K. (2011). "Large peculiar motion of the solar system from the dipole anisotropy in sky brightness due to distant radio sources". The Astrophysical Journal. 742 (2): L23–L27. arXiv:1110.6260. Bibcode:2011ApJ...742L..23S. doi:10.1088/2041-8205/742/2/L23.
 39. ^ Tiwari, Prabhakar; Kothari, Rahul; Naskar, Abhishek; Nadkarni-Ghosh, Sharvari; Jain, Pankaj (2015). "Dipole anisotropy in sky brightness and source count distribution in radio NVSS data". Astroparticle Physics. 61: 1–11. arXiv:1307.1947. Bibcode:2015APh....61....1T. doi:10.1016/j.astropartphys.2014.06.004.
 40. ^ Tiwari, P.; Jain, P. (2015). "Dipole anisotropy in integrated linearly polarized flux density in NVSS data". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 447 (3): 2658–2670. arXiv:1308.3970. Bibcode:2015MNRAS.447.2658T. doi:10.1093/mnras/stu2535.
 41. ^ Hutsemekers, D. (1998). "Evidence for very large-scale coherent orientations of quasar polarization vectors". Astronomy and Astrophysics. 332: 410–428. Bibcode:1998A&A...332..410H.
 42. ^ Hutsemékers, D.; Lamy, H. (2001). "Confirmation of the existence of coherent orientations of quasar polarization vectors on cosmological scales". Astronomy & Astrophysics. 367 (2): 381–387. arXiv:astro-ph/0012182. Bibcode:2001A&A...367..381H. doi:10.1051/0004-6361:20000443.
 43. ^ Jain, P.; Narain, G.; Sarala, S. (2004). "Large-scale alignment of optical polarizations from distant QSOs using coordinate-invariant statistics". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 347 (2): 394–402. arXiv:astro-ph/0301530. Bibcode:2004MNRAS.347..394J. doi:10.1111/j.1365-2966.2004.07169.x.
 44. ^ Angelica de Oliveira-Costa; Tegmark, Max; Zaldarriaga, Matias; Hamilton, Andrew (2004). "The significance of the largest scale CMB fluctuations in WMAP". Physical Review D. 69 (6): 063516. arXiv:astro-ph/0307282. Bibcode:2004PhRvD..69f3516D. doi:10.1103/PhysRevD.69.063516.
 45. ^ Eriksen, H. K.; Hansen, F. K.; Banday, A. J.; Górski, K. M.; Lilje, P. B. (2004). "Asymmetries in the Cosmic Microwave Background Anisotropy Field". The Astrophysical Journal. 605 (1): 14–20. arXiv:astro-ph/0307507. Bibcode:2004ApJ...605...14E. doi:10.1086/382267.
 46. ^ Pramoda Kumar Samal; Saha, Rajib; Jain, Pankaj; Ralston, John P. (2008). "Testing Isotropy of Cosmic Microwave Background Radiation". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 385 (4): 1718–1728. arXiv:0708.2816. Bibcode:2008MNRAS.385.1718S. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.12960.x.
 47. ^ Pramoda Kumar Samal; Saha, Rajib; Jain, Pankaj; Ralston, John P. (2009). "Signals of Statistical Anisotropy in WMAP Foreground-Cleaned Maps". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 396 (511): 511–522. arXiv:0811.1639. Bibcode:2009MNRAS.396..511S. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.14728.x.
 48. ^ Casagrande, L.; Schönrich, R.; Asplund, M.; Cassisi, S.; Ramírez, I.; Meléndez, J.; Bensby, T.; Feltzing, S. (2011). "New constraints on the chemical evolution of the solar neighbourhood and Galactic disc(s)". Astronomy & Astrophysics. 530: A138. arXiv:1103.4651. Bibcode:2011A&A...530A.138C. doi:10.1051/0004-6361/201016276.
 49. ^ Bensby, T.; Feltzing, S.; Lundström, I. (ביולי 2004). "A possible age–metallicity relation in the Galactic thick disk?". Astronomy and Astrophysics. 421 (3): 969–976. arXiv:astro-ph/0403591. Bibcode:2004A&A...421..969B. doi:10.1051/0004-6361:20035957. {{cite journal}}: (עזרה)
 50. ^ Gilmore, G.; Asiri, H. M. (2011). "Open Issues in the Evolution of the Galactic Disks". Stellar Clusters & Associations: A RIA Workshop on Gaia. Proceedings. Granada: 280. Bibcode:2011sca..conf..280G.
 51. ^ Casagrande, L.; Silva Aguirre, V.; Schlesinger, K. J.; Stello, D.; Huber, D.; Serenelli, A. M.; Scho Nrich, R.; Cassisi, S.; Pietrinferni, A. (2015). "Measuring the vertical age structure of the Galactic disc using asteroseismology and SAGA". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 455 (1): 987–1007. arXiv:1510.01376. Bibcode:2016MNRAS.455..987C. doi:10.1093/mnras/stv2320.
 52. ^ Fields, Brian D. (2012). "The Primordial Lithium Problem". Annual Review of Nuclear and Particle Science. 61 (2011): 47–68. arXiv:1203.3551. Bibcode:2011ARNPS..61...47F. doi:10.1146/annurev-nucl-102010-130445.
 53. ^ Platts, E.; Weltman, A.; Walters, A.; Tendulkar, S.P.; Gordin, J.E.B.; Kandhai, S. (2019). "A living theory catalogue for fast radio bursts". Physics Reports. 821: 1–27. arXiv:1810.05836. Bibcode:2019PhR...821....1P. doi:10.1016/j.physrep.2019.06.003.
 54. ^ Kenneth Chang (29 ביולי 2008). "The Nature of Glass Remains Anything but Clear". הניו יורק טיימס. {{cite news}}: (עזרה)
 55. ^ P.W. Anderson (1995). "Through the Glass Lightly". Science. 267 (5204): 1615–1616. doi:10.1126/science.267.5204.1615-e. PMID 17808155. The deepest and most interesting unsolved problem in solid state theory is probably the theory of the nature of glass and the glass transition.
 56. ^ Cryogenic electron emission phenomenon has no known physics explanation. Physorg.com. Retrieved on 20 October 2011.
 57. ^ Meyer, H. O. (1 במרץ 2010). "Spontaneous electron emission from a cold surface". Europhysics Letters. 89 (5): 58001. Bibcode:2010EL.....8958001M. doi:10.1209/0295-5075/89/58001. {{cite journal}}: (עזרה)
 58. ^ Storey, B. D.; Szeri, A. J. (8 ביולי 2000). "Water vapour, sonoluminescence and sonochemistry". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 456 (1999): 1685–1709. Bibcode:2000RSPSA.456.1685D. doi:10.1098/rspa.2000.0582. {{cite journal}}: (עזרה)
 59. ^ Wu, C. C.; Roberts, P. H. (9 במאי 1994). "A Model of Sonoluminescence". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 445 (1924): 323–349. Bibcode:1994RSPSA.445..323W. doi:10.1098/rspa.1994.0064. {{cite journal}}: (עזרה)
 60. ^ Mukherjee, Prabir K. (1998). "Landau Theory of Nematic-Smectic-A Transition in a Liquid Crystal Mixture". Molecular Crystals & Liquid Crystals. 312: 157–164. doi:10.1080/10587259808042438.
 61. ^ A. Yethiraj, "Recent Experimental Developments at the Nematic to Smectic-A Liquid Crystal Phase Transition", Thermotropic Liquid Crystals: Recent Advances, ed. A. Ramamoorthy, Springer 2007, chapter 8.
 62. ^ Norris, David J. (2003). "The Problem Swept Under the Rug". In Klimov, Victor (ed.). Electronic Structure in Semiconductors Nanocrystals: Optical Experiment (in Semiconductor and Metal Nanocrystals: Synthesis and Electronic and Optical Properties). CRC Press. p. 97. ISBN 978-0-203-91326-0.