פתיחת התפריט הראשי

לוי (Leowy ;Loewi; Levy; Levi) הוא שם משפחה יהודי, השם מייצג את השתייכותם של נושאיו לשבט לוי, ולהיותם לויים.

האם התכוונתם ל...

ראו גם