פתיחת התפריט הראשי

עיצורים אפיגלוטיים

עיצורים אפיגלוטיים הם עיצורים הנחתכים בין מכסה הגרון (האפיגלוטיס) לבין גב הלוע. אלו נחשבים לא נפוצים במיוחד בשפות העולם, אך זאת כנראה כתוצאה מהקושי של הבלשנים האירופאים לזהות אותם: במקרים מסוימים הסתבר שכאשר דווח על עיצורים לועיים היו אלו למעשה אפיגלוטיים.

כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום.

אחוריים
אפיגלוטי
סותם ʡ
חוכך ʢ ʜ
מקורב
מקיש ʡ̯ ʡ̯̊
רוטט я* я̥*

העיצורים האפיגלוטייםעריכה

  • עיצור אפיגלוטי, סותם, אטום [ʡ]
  • עיצור אפיגלוטי, חוכך, קולי [ʢ]
  • עיצור אפיגלוטי, חוכך, אטום [ʜ]

ראו גםעריכה