פתיחת התפריט הראשי

עיצורים חכיים

עיצורים חכיים (Palatal) הם עיצורים הנחתכים בבסיס החיתוך הנוצר בין גב הלשון לבין החך הקשה. העיצור החכי המקורב נפוץ יחסית וניתן למצוא אותו בשפות רבות. את החכי החוכך האטום ניתן למצוא בגרמנית מיוצג כצרוף האותיות ch לאחר התנועות הקדמיות. החכי האפי והחכי המקורב הצדי מצויים יחסית בהרבה שפות רומאניות ושפות סלאביות. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום.

אחוריים
חכי חכי
משופתת
אפי ɲ ɲ̊
סותם ɟ c
חוכך
(צדי)
ʝ ç
ʎ̝ ʎ̝̊
מקורב
(צדי)
j ɥ ɥ̊
ʎ ʎ̊
מקיש צדי ʎ̯ ʎ̯̊
מחוכך
(צדי)
ɟʝ
ɟʎ̝ cʎ̝̊
מפונם ʄ ʄ̥
מסודק
חוכך מסודק
(צדי)
çʼ
ʎ̝̊ʼ
מחוכך מסודק
(צדי)
cçʼ
c͡ʎ̝̊ʼ
מצוץ ǂ
 • עיצור חכי, אפי [ɲ]
 • עיצור חכי, אפי, אטום [ɲ̊]
 • עיצור חכי, סותם, קולי [ɟ]
 • עיצור חכי, סותם, אטום [c]
 • עיצור חכי, חוכך, קולי [ʝ]
 • עיצור חכי, חוכך, אטום [ç]
 • עיצור חכי, מקורב [j]
 • עיצור חכי, מקורב, אטום [j̊]
 • עיצור חכי, מקורב צדי [ʎ]
 • עיצור חכי, מסודק []
 • עיצור חכי, מפונם [ʄ]
 • עיצור חכי, מפונם, אטום [ʄ̥]
 • עיצור חכי, מצוץ [ǂ]

חכיים משופתתיםעריכה

עיצורים הנחתכים במידה שוה בחך ובשפתיים.

 • עיצור חכי משופתת, מקורב [ɥ]

חכיים בעבריתעריכה

 • האות יו"ד מייצגת עיצור חכי מקורב, בעל זיקה לתנועות הקדמיות חיריק וצירי.

ראו גםעריכה