תולדות עם ישראל - ארכיונים

ארכיונים בתולדות עם ישראל, הוקמו ברחבי העולם כדי לשמור על כתבי יד וספרים ועלונים מודפסים, שהיוו מסמכים ותעודות של קהילות ואישים.

מראשית המאה ה-20, הוקמו מאות ארכיונים על ידי יהודים למען שימור התרבות; חלקם אבדו מפגעי הטבע או בידי פורעים; הם אוצרים חומרים מגוונים, במדיה כתובה ואמנותית, מודפסת ומצולמת, מאלפי השנים של תולדות עם ישראל.

בערך זה הובאו העיקריים והגדולים שבארכיונים כיום.

תולדותיהםעריכה

ארכיונים הוקמו על ידי יהודים מאז העת העתיקה[1]. בימי הביניים והעת החדשה פעלו ארכיונים של יהודים שהוקמו על ידי הקהילה או בעלי אמצעים לשם שימור אוצרות העבר של הקהילה או של דמות חשובה.

ארכיונים של קהילות יהודיות באירופה, במיוחד מאז המאה ה-16 וה-17, כוללים בדרך כלל הרכב מסמכים קבוע, הכולל את פנקס הקהילה, ובו רישום כרונולוגי בדרך כלל של סדרי הקהילה ותקנותיה, שמות בעלי המשרות בקהילה, ושמות הפרנסים והגבירים שכלכלו את מוסדותיה העיקריים: בית הכנסת ובתי הספר, הוועדים לטיפול בחיי היומיום, שנקראו "חברה", ובהם חברה קדישא, חברה לגמילות חסדים ולביקור חולים. וכן פרוטוקולים של בתי משפט ופסקיהם, ושל אספות, אגרות ושטרות לסוגיהם. בנוסף פעלו בתפוצות ישראל "גניזות", שבהן נטמנו כתבים שונים, בעיקר ספרי קודש. אלו לא נועדו לארכוב, אך מקצתם, כגון גניזת קהיר שרדו, והם כמשמשים מקור מידע היסטורי.

במקביל, הוקמו ארכיונים על חיי היהודים על ידי רשויות שלטוניות לא-יהודיות באירופה, ואלו כללו פרוטוקולים של בתי משפט, שטרות חוב וכתבי זכויות שונים.

תקופת העת החדשה מתאפיינת בריבוי אוכלוסין מתמיד, ולצידו בהתרבות התיעוד לסוגיו. במאה ה-19, בנוסף לקהילות, הוקמו איגודי קהילות ארציים, כגון הקונסיסטוריון היהודי בפריז או כל ישראל חברים, אשר כוננו ארכיונים של פעילותם והמידע שאספו על חיי היהודים באירופה, בארצות צפון אפריקה, ובמזרח התיכון. מנהיגים ויזמים כגון משה מונטיפיורי או הברון רוטשילד, החזיקו ארכיונים פרטיים לפעילותם ולחברות הפילנתרופיות שהשתתפו בהקמתן.

המדינות האירופאיות: קיסרויות כגון הקיסרות האוסטרו-הונגרית, ממלכות, ונסיכויות, אגרו חומרים כתובים ומודפסים רבים על היהודים שרוכזו בתיקים מיוחדים בארכיוני רשויות השלטון. אולם לאחר האמנציפציה, צורפו תעודות רבות בענייני היהודים אל תיקים העוסקים באוכלוסייה הכללית. בתקופת השואה עסקו זרועות השלטון של הגרמניה הנאצית בתיעוד רב של היהודים, אורח חייהם ורכושם.

רוב הארכיונים המאורגנים לתולדות עם ישראל נמצאים כיום במדינת ישראל. ארכיונים של וועדי הקהילות בערים וארכיוני המושבות והקיבוצים; ארכיוני התנועה הציונית והתנועות והמוסדות המיישבים; ארכיונים של מחתרות עבריות בארץ ישראל, ארכיוני המפלגות ביישוב היהודי ובמדינת ישראל ותנועות הנוער, הוקמו משנות ה-20 של המאה ה-20, ופותחו בהדרגה במחציתה השנייה. בראשית המאה ה-21, במקביל להתרבותו המתמדת של החומר הארכיוני, הוכנסו לארכיונים אמצעי השימור הדיגיטליים, והאפשרות להציג את אוצרותיהם ברשת האינטרנט.

ארכיונים בישראלעריכה

שם נושאים אוספים קורותיו מידע מקוון
ארכיון הספרייה הלאומית תולדות עם ישראל כתבי יד, תמונות ופריטי דפוס שונים הקשורים להיסטוריה יהודית. חלקם אוספים של קהילות ואישים שנתרמו לספרייה נמצא בספרייה הלאומית בגבעת רם, ירושלים אתר הספרייה הלאומית
הארכיון הציוני המרכזי תולדות התנועה הציונית והיישוב ארכיון ההסתדרות הציונית, ארכיון קק"ל, ארכיונו של הרצל נוסד בברלין ב-1919, מ-1933 בירושלים אתר הארכיון ציוני מרכזי
גנזך המדינה - הארכיון הרשמי של מדינת ישראל תולדות היישוב ומדינת ישראל מסמכים של שליטי הארץ בתקופה העות'מאנית, הבריטית והמדינה שייך למשרד ראש הממשלה. נוסד במאי 1948 לאחר הקמת המדינה, הוסדר בחוק הארכיונים ב-1995, בירושלים גנזך המדינה באתר משרד ראש הממשלה
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי תולדות תפוצות ישראל ארכיונים של קהילות, אגודות והיסטוריונים נוסד ב-1939, ב-1944 עבר לרשות החברה ההיסטורית הישראלית, מאז 1970 מוסד ממשלתי הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי באתר האוניברסיטה העברית בירושלים
גנזך ויצמן ציונות, ההסתדרות הציונית אוסף אגרות וכתבים של חיים ויצמן, עבודותיו המדעיות ומסמכים הקשורים לפעילותו בתנועה הציונית נמצא במתחם מכון ויצמן ברחובות. הוקם ב-1951. גנזך ויצמן באתר יד חיים ויצמן
ארכיון מכון בן-צבי תולדות עם ישראל מסמכים ותעודות של קהילות ישראל בארצות האסלאם ומגורשי ספרד בארצות פזוריהם ירושלים, נוסד על ידי האוניברסיטה העברית, ב-1947. נמצא בספרית יד יצחק בן-צבי אתר מכון בן-צבי
ארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל התנועה הציונית, רוויזיוניסטים מסמכים על זאב ז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית, תנועת הנוער בית"ר נוסד בתל אביב, ב-1933, כמוזיאון בית"ר, מ-1947 בשמו הנוכחי אתר ארכיון מכון ז'בוטינסקי
בית אהרנסון - מוזיאון ניל"י היישוב במלחמת העולם הראשונה מסמכים של אנשי ניל"י ובני משפחת אהרנסון זכרון יעקב מידע על המוזיאון באתר בית אהרנסון - מוזיאון ניל"י
מכון לבון: ארכיון ומוזיאון של תנועת העבודה ציונות סוציאליסטית, תולדות היישוב כתבי יד, מסמכים תמונות וספרים בתולדות תנועת העבודה וההתיישבות העובדת במכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על שם פנחס לבון, תל אביב אתר מכון לבון
בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון השואה מסמכים וספרים הקשורים למרד הגטאות בשואה נמצא בקיבוץ לוחמי הגטאות, נוסד ב-1951 ארכיון בית לוחמי הגיטאות, באתר בית לוחמי הגיטאות
בית ביאליק יצירתו של חיים נחמן ביאליק, ספרות עברית בעת החדשה ארכיונו, הכולל כתבי יד שלו ושל מתכתבים עמו, וכן תמונות, מסמכים וספרים ברחוב ביאליק 22 בתל אביב
ארכיון הקיבוץ הארצי השומר הצעיר - יד יערי התנועה הציונית, תולדות היישוב מסמכים של השומר הצעיר - תנועת הנוער, ההתיישבות ומפלגת מפ"ם, משנת 1911 נוסד ב-1937, בגבעת חביבה ארכיון יד יערי באתר גבעת חביבה
ארכיון הקיבוץ המאוחד תולדות היישוב מסמכים של תנועת הקיבוץ המאוחד, הקיבוצים שהשתייכו לתנועה, ואוספי אישים נוסד ב-1957, באפעל אתר ארכיון יד טבנקין
גנזך הציונות הדתית התנועה הציונית ארכיון תנועת המזרחי העולמית, 1948-1919, ארכיון הפועל המזרחי בירושלים 1948-1930, אוסף וארכיון הרב יהודה ליב מימון ירושלים, כחלק ממוסד הרב קוק, נוסד ב-1953 גנזך הציונות הדתית, באתר מוסד הרב קוק
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון תולדות צבא הגנה לישראל, משרד הביטחון, ומחתרות עבריות בארץ ישראל מסמכי צה"ל וגופים משיקים לו נוסד ב-1948 ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון באתר משרד הביטחון
ארכיון יד ושם השואה, גרמניה הנאצית כתבי יד, תמונות, יצירות אומנות וספרים. אוספים של אישים וקהילות שנתרמו לארכיון בירושלים ב-1945 ארכיון יד ושם, באתר יד ושם
בית שלום עליכם ספרות עברית ויידיש ארכיוניהם של שלום עליכם ויצחק דב ברקוביץ תל אביב
מכון גנזים ע"ש אשר ברש ספרות עברית מסמכים וכתבי יד של סופרים עבריים בעת החדשה תל אביב, נוסד ב-1953 אתר מכון גנזים
ארכיון מפלגת העבודה ע"ש משה שרת תנועת העבודה בארץ ישראל ובתפוצות כתבי יד ומסמכים, תמונות וספרים הקשורים לתנועות, גופים ומפלגות מכללת בית ברל, ב-1963 אתר ארכיון מפלגת העבודה
הארכיון והמוזיאון לתיאטרון תולדות התיאטרון היהודי והישראלי אוספים של שחקנים, במאים ומחזאים ישראלים ירושלים, נוסד ב-1973 מידע כללי

ארכיונים באירופהעריכה

שם נושאים אוספים קורותיו
בריטניה
ספריית וינר תולדות היהודים בעת החדשה, אנטישמיות ושואת יהודי אירופה מסמכים מתקופת השואה בלונדון, מ-1934
החברה ההיסטורית היהודית בבריטניה

(ספרית מוקטה)

תולדות היהודים בבריטניה ארכיון "אגודת אחים" נוסדה ב-1853
פולין
המכון ההיסטורי בוורשה תולדות קהילות ישראל בפולין אוסף עמנואל רינגלבלום נוסד לאחר מלחמת העולם השנייה, נסגר ב-1968, חלק מהאוספים הועברו לארכיונים של משרדי הממשלה והערים
צ'כיה
המוזיאון היהודי הממשלתי בפראג לאחר מלחמת העולם השנייה
צרפת
הקונסיסטוריון היהודי בפריז הקונסיסטוריון ותולדות יהדות צרפת נוסד ב-1808
מרכז הדוקומנטציה היהודי של זמננו השואה ארכיון אלפרד רוזנברג, ארכיון השגרירות של גרמניה הנאצית בפריז ושל הגיסטאפו בצרפת פריז ב-1942
ארכיון כל ישראל חברים כל ישראל חברים; תולדות יהודי ארצות האסלאם ומזרח אירופה חילופי אגרות של כי"ח עם מוסדותיה וסניפיה. נוסד ב-1860

ארכיונים בארצות הבריתעריכה

שם נושאים אוספים קורותיו
הארכיון היהודי אמריקאי תולדות יהודי ארצות הברית אוספים הקשורים לתולדות התנועה הרפורמית בארצות הברית ובתפוצות ישראל נוסד בהיברו יוניון קולג', סינסינטי, ב-1947
ארכיון בית המדרש לרבנים באמריקה תולדות היהודים בארצות הברית, ההגירה אליה וחיי הדת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק
ארכיון ייווא תולדות אישים וקהילות יהודיות בעת החדשה מבחר אוספים הקשורים לתולדות ייוו"א YIVO, ובכלל זה עזבונותיהם של שמעון דובנוב, אליהו צ'ריקובר, פרידמן שיקובסקי, חיים ז'יטלובסקי נוסד בווילנה ב-1925, בניו יורק מ-1940
ארכיון ציוני אמריקה תולדות הציונות בארצות הברית אוסף לואיס ד' ברנדייס בניו יורק ב-1939
ארכיון הבונד תנועת הפועלים היהודית תעודות של הבונד או קשורות לפעילותו מ-1897 נוסד בז'נבה ב-1897, בברלין מ-1920, בניו יורק מ-1945
ארכיון מוסד לאו בק תולדות היהודים במרכז אירופה בעת החדשה תעודות ומסמכים מחיי קהילות המרחב הדובר גרמנית והקשורים למוסד לאו בק נוסד בניו יורק ב-1955
ארכיון המכון לענייני היהודים של הקונגרס היהודי העולמי בניו יורק השואה מסמכים תקופת השואה נוסד ב-1940
ארכיון החברה ההיסטורית היהודית האמריקנית תולדות יהודי ארצות הברית ארכיון סיירוס אדלר וסטיבן וייז באוניברסיטת ברנדייס ב-1968
ארכיון הג'וינט פעילות ארגון הג'וינט מסמכים, תצלומים, סרטים וחפצים המתעדים את פעילות הסיוע של ארגון הג'וינט למרבית הקהילות היהודיות בעולם משנת 1914 ואילך נוסד בניו יורק ב-1961, השלוחה של הארכיון בירושלים נוסדה בשנת 1976

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ אלכס ביין, הערך: ארכיון: הארכיונים היהודיים, האנציקלופדיה העברית, כרך ה, ירושלים ותל אביב: חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ, תש"ך-1960, עמ' 918.