פתיחת התפריט הראשי

עיצורים שיניים (Dental) הם עיצורים הנחתכים בין קצה או קדמת הלשון לבין השיניים העליונות. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום.

קדמיים
שיני
אפי n̪̊
סותם
שורק ‏s̪
חוכך
(צדי)
ð θ
ɮ̪ ɬ̪
מקורב
(צדי)
ð̞
l̪̊
מקיש
(צדי)
ɾ̪ ɾ̪̊
ɺ̪ ɺ̪̊
רוטט r̪̊
שורק מחוכך ʣ̪ ‏ʦ̪
מחוכך
(צדי)
d̪ð t̪θ
dɮ̪ t̪ɬ
מפונם ɗ̪ ɗ̪̊
מסודק t̪ʼ
שורק מסודק ‏s̪ʼ
חוכך מסודק
(צדי)
θʼ
ɬ̪ʼ
שורק מחוכך מסודק ʼ‏ʦ̪
מחוכך מסודק
(צדי)
t̪θʼ
t̪ɬʼ
מצוץ
(צדי)
ǀ
ǁ̪
 • עיצור שיני, אפי [n̪]
 • עיצור שיני, אפי, אטום [n̪̊]
 • עיצור שיני, סותם, קולי [d̪]
 • עיצור שיני, סותם, אטום [t̪]
 • עיצור שיני, חוכך שורק, קולי [z̪]
 • עיצור שיני, חוכך שורק, אטום [s̪]
 • עיצור שיני, חוכך, קולי ð
 • עיצור שיני, חוכך, אטום θ
 • עיצור שיני, חוכך צדי, קולי [ɮ̪]
 • עיצור שיני, חוכך צדי, אטום [ɬ̪]
 • עיצור שיני, מקורב [ð̞]
 • עיצור שיני, מקורב צדי [l̪]
 • עיצור שיני, מקורב צדי, אטום [l̪̊]
 • עיצור שיני, מקיש [ɾ̪]
 • עיצור שיני, מקיש, אטום [ɾ̪̊]
 • עיצור שיני, מקיש צדי [ɺ̪]
 • עיצור שיני, מקיש צדי, אטום [ɺ̪̊]
 • עיצור שיני, רוטט [r̪]
 • עיצור שיני, רוטט, אטום [r̪̊]
 • עיצור שיני, מחוכך שורק, קולי [ʣ̪]
 • עיצור שיני, מחוכך שורק, אטום [ʦ̪]
 • עיצור שיני, מחוכך, קולי [d̪ð]
 • עיצור שיני, מחוכך, אטום [t̪θ]
 • עיצור שיני, מחוכך צדי, קולי [d̪ɮ̪]
 • עיצור שיני, מחוכך צדי, אטום [t̪ɬ]
 • עיצור שיני, מסודק [t̪ʼ]
 • עיצור שיני, חוכך שורק, מסודק [s̪ʼ]
 • עיצור שיני, חוכך, מסודק [θʼ]
 • עיצור שיני, חוכך צדי, מסודק [ɬ̪ʼ]
 • עיצור שיני, מחוכך שורק, מסודק [ʦ̪ʼ]
 • עיצור שיני, מחוכך, מסודק [t̪θʼ]
 • עיצור שיני, מחוכך צדי, מסודק [t̪ɬʼ]
 • עיצור שיני, מפונם [ɗ̪]
 • עיצור שיני, מפונם, אטום [ɗ̪̊]
 • עיצור שיני, מצוץ [ǀ]
 • עיצור שיני, מצוץ צדי [ǁ̪]

ראו גםעריכה