פרח

(הופנה מהדף גביעון)

פרח הוא איבר הרבייה בצמחים מכוסי-זרע. מבנה זה מכיל איברי רבייה זכריים או נקביים המשמשים לרבייה זוויגית .

פרחים מסוגים וממינים שונים

הפרחים מייצרים תאי רבייה, מאפשרים מפגש תאי רביה זכרייםפ עם תאי רביה נקביים, ומהווים מצע להווצרות הזרעים. אצל רוב הצמחים בעלי הפרחים, רבייה זוויגית היא הדרך העיקרית להתרבות והזרעים הם האמצעי העיקרי להפצת צאצאים פוטנציאליים, שיפור הסיכויים לנביטת הזרעים והרחבת שטח המחיה של המין.

פרח טיפוסי מושך אליו בעלי-חיים המשמשים כגורמי האבקה. משיכת המאביקים נעשית על ידי שילוב של גירוי המזוהה ממרחק (על ידי צבע, ריח או צורה), ותגמול - לרוב בצורת מזון, כגון צוף או אבקה, היוצר התניה חיובית עבור הביקורים הבאים. בצמחים בעלי פרחים קטנים, שאינם בולטים למרחק, נמצא פרטים רבים מאותו המין, הגדלים בקרבה אחד למשנהו. כך נוצר משטח צבעוני המושך מאביקים.

מבנה הפרחעריכה

חלקי הפרחעריכה

 
פרח שושן. 1.צלקת 2.עמוד עלי 3.מאבקים 4.זיר 5.עלה כותרת
 • עוקץ (pedicel) - מחבר בין הפרח לגבעול.
 • מצעית (receptacle) - בסיס הפרח, עליו ערוכים איברי הפרח.
 • עטיף (perianth) - עלי עטיף - העלים העוטפים את חלקיו המיניים של הפרח. מבחינים בין עטיף פשוט לבין עטיף כפול. עטיף כפול מורכב משני סוגי עלים; העלים החיצוניים על-פי רוב ירוקים, ומכונים גביע (calyx) או עלי גביע (sepals); העלים הפנימיים על-פי רוב צבעוניים, ומכונים כותרת (corolla) או עלי כותרת (petals), ותפקידם העיקרי הוא למשוך מאביקים אל הפרח על ידי ריח, טעם או צבע עז. עטיף פשוט מכיל רק סוג אחד של עלים - ירוקים או חסרי צבע (עטיף גביעוני) או צבעוניים (עטיף כותרתי). בפרחים מסוימים, כגון נרקיס, קיימת תוספת בין עלי הכותרת לבין האבקנים, המכונה עטרה (corona).
 • אבקן (stamen) - איבר הרבייה הזכרי בפרח. מורכב מהחלקים הבאים:
  • מאבק (anther) - איבר הבנוי מלשכות, ובתוכן שקי האבקה (pollen sacs).
  • זיר (filament) - איבר מוארך, הנושא את המאבק ומגביה אותו מעל מצעית הפרח.
 • עלי (pistil) - איבר הרבייה הנקבי בפרח. העלי מורכב מעַלֶה שחלה (carpel) אחד או מספר עלים, וקיימים בו החלקים הבאים:
  • שחלה (ovary) - איבר חלול, בתוכו נמצאות הביציות (ovules).
  • עמוד עלי (style) - עמוד חלול העולה מן השחלה, דרכו נכנסים תאי המין הזכריים אל השחלה.
  • צלקת (stigma) - מקום מורחב בראש עמוד העלי, לעיתים דביק, משמש לקליטת תאי המין הזכריים.

לא בכל פרח ישנם כל החלקים האלה: פרחים מואבקי רוח, חסרים לעיתים קרובות את עלי הכותרת; פרחים רבים הם חד-מיניים, כלומר בעלי עלי בלבד, או אבקנים בלבד; ישנם גם פרחים מנוונים, בהם אין כלל אברי מין. פרח שיש לו עלי גביע, עלי כותרת, אבקנים ועלי, נקרא פרח מושלם.

צורת הפרחעריכה

צורת הפרח משמשת כאמצעי חשוב להגדרת השייכות המשפחתית של הצמח. בטבע נמצא התאמה בין הפרח לאמצעי ההאבקה שלו. הדוגמא המובהקת היא פרח הדגניים. מאחר ובמשפחה זו ההאבקה מתבצעת ע"י הרוח, אין בה עלי כותרת צבעוניים, ואין פרחים מפיצי ריח.

הפרחים מתחלקים בצורתם לשני סוגים עיקריים: פרחים נכונים, הם פרחים בעלי שני צירי סימטריה לפחות; פרחים בלתי-נכונים, הם פרחים בעלי ציר סימטריה אחד בלבד.

מלבד הפרחים הפשוטים, בעלי הכותרות הסימטריות, הבנויות מעלי כותרת נפרדים וברורים, יש עוד צורות רבות ומורכבות של פרחים. הצורות הידועות של כותרות הפרחים הן:

 • פרחי צלחת - פרחים המורכבים מעלי כותרת גדולים וצבעוניים הערוכים בצורה מישורית היקפית סביב מרכז הפרח הכולל את איברי המין. פרחים אלה לרוב די שטוחים. דוגמאות: כלנית מצויה, נורית אסיה ומרגנית השדה.
 • פרחים לשוניים - פרחים בהם עלה כותרת אחד, משונן לעיתים בקצהו. תחתיתו מגולגלת בדרך כלל, ובתוכה נמצאים האבקנים או עמוד העלי. פרח לשוני מצוי בעיקר בדורים חיצוניים בפרחים ממשפחת המורכבים, אך מצוי גם במינים אחרים כמו חד-שפה מצוי ממשפחת השפתניים.
 • פרחים צינוריים - פרחים בהם עלי הכותרת מאוחים בבסיסם, ורק בסוף הפרח הם הופכים לעלי כותרת נפרדים, בתצורה המזכירה משפך. לעיתים צינור הכותרת ארוך, והעלים המתפצלים קצרים, לעיתים הצינור קצר ביותר וכמעט אינו מורגש. פרחים צינוריים מאפיינים את סדרת הצינוראים, אך מצויים מאוד גם במשפחות אחרות, ביניהן במשפחת המורכבים. נקראים גם פרחי משפך. דוגמה: חמציץ נטוי.
 • פרחים שפתניים - נקראים לעיתים גם פרחים פעורים, הם פרחים צינוריים, בהם עלי הכותרת לא שווים בגודלם ובצורתם, אלא נראים כמו שפתיים. השפה התחתונה קעורה, והשפה העליונה המכסה אותה קמורה. השפתיים פתוחות בדרך כלל, כדי לאפשר למאביקים (בעיקר דבורים) להיכנס. פרחים אלו נפוצים במשפחת השפתניים.
 • פרחים פרפרניים - הם פרחים הבנויים מחמישה עלי כותרת נפרדים. עלה אחד, גדול בדרך כלל מכל השאר, צומח בניצב לציר הפרח, נקרא מפרש. שני עלי כותרת נוספים הצמודים זה לזה באורכם, צומחים לאורך הציר, נקראים סירה. שני עלים נוספים, צומחים לצד הסירה, נקראים משוטים. פרחים אלו נפוצים במשפחת הפרפרניים.
 • פרחי סחלב - פרחי הסחלב בנויים מעלי כותרת נפרדים, הערוכים בשני דורים בני שלושה עלים כל אחד. המייחד אותם, הוא אחד העלים בדור הפנימי, שגודלו, צורתו וצבעיו שונים משאר העלים. גודלו מגיע עד ל-10 ס"מ במינים מסוימים, צבעיו עזים במיוחד, וצורותיו מגוונות מאוד. צורה זו מושכת מאביקים, על ידי הידמות לחרק אחר. צורת משיכה זו חשובה לפרחים חסרי תכונות המושכות מאביקים לפרחים אחרים כגון צוף או מחסה. בעיקר ידועה הדבורנית, המזכירה דבוראי. לעיתים קרובות נוחתים עליה זכרים של דבוראים, החושבים שלפניהם נקבה בת סוגם, ואגב כך מאביקים את הפרח.
 • פרחי אירוס - פרחי האירוס מגוונים בצורתם, מהם נכונים, מהם אינם נכונים. הדור החיצוני של עלי הכותרת גדול יותר, עליו עולים מעלה, והדור הפנימי קטן יותר בדרך כלל, עליו נופלים. בפרחים הבלתי נכונים, יוצר עמוד העלי צלקת כותרתית - העמוד עם הצלקת מורחבים ובעלי צבע כשל הכותרת.

צבע הפרחעריכה

 
כלניות במגוון צבעים: אדום, לבן, ורוד וכחול.

הפרחים מופיעים בשלל צבעים. לכך קיימת סיבה אבולוציונית: צבעיהם של הפרחים גורמים לחרקים ולציפורים להימשך אליהם. צבעוניות הפרחים בחלק הספקטרום הנראה של האור (הצבעים שבני אדם רואים) היא סממן לוואי של תוואי הכניסה [דרושה הבהרה] לאזור ההאבקה שצבוע בתבניות ססגוניות באולטרה סגול, שהוא תחום התדירויות בו רואים המאביקים (בדרך כלל חרקים).

המגוון העצום בצורות הפרחים ובצבעיהם הותאם בתהליך האבולוציה באופן ספציפי לחרקים ולציפורים: פרחים שגדלים במקומות שקיימים בהם בעיקר חרקים גדולים או ציפורים, למשל, הפכו במרוצת השנים לגדולים יותר, כדי שהמאביקים יוכלו להיכנס לתוכם בקלות. כמו כן מסוגלים החרקים השונים להבחין רק במספר צבעים מצומצם; לפיכך, פרחים שגדלים באזור בו המאביקים מסוגלים להבחין בעיקר בצבע האדום הפכו במרוצת השנים לאדומים, כדי לאפשר זיהוי מהיר על ידי המאביקים.

בארץ ישראל נפוצים בעיקר פרחים בצבע צהוב, פרחים בצבע ורוד ופרחים בצבע לבן.

צבעיהם וצורתם של הפרחים היו בין הנושאים הראשונים שנחקרו על ידי מדע האבולוציה עם התפתחותו במאה ה-19, זאת בשל נגישותם של הפרחים וההבדלים הברורים במראה שלהם.

האבקהעריכה

  ערך מורחב – האבקה

הפריית הפרחים נעשית על ידי האבקה - העברת אבקת הפרחים לצלקת. ישנם פרחים המואבקים על ידי הרוח, יש שעל ידי מים, ויש שעל ידי בעלי חיים. פרחים מסוימים מואבקים מפרחים בצמחים אחרים, אחרים מואבקים מפרחים אחרים באותו הצמח, ויש שמואבקים מהאבקנים שלהם עצמם.

בצמחעריכה

חלק מהצמחים מכילים רק פרח בודד. אחרים הם מרובי פרחים ובחלקם הפרחים מסודרים בתפרחת, שהיא קבוצה של פרחים המסודרים על גבעול או מערכת גבעולים.

גלריית תמונותעריכה

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה