האם התכוונתם ל...

  • חוכמה – תכונה המתבטאת בהבנה מהירה יחסית לאחרים, והיכולת לנתח דברים מסובכים ולהגיע למסקנות הנכונות.
  • דעת (מיינד) – היסוד או הכושר האנושי המאפשר לאדם לחשוב, להרגיש ולהיות מודע הן לחוויה האישית שלו והן לסביבתו החיצונית.
  • הסחת דעת – תופעה שבה הקשב של אדם או קבוצה מוסט מאובייקט הקשב הנבחר אל גורם מסיח.
  • חוות דעת – הצגה של עמדתו של מומחה ביחס לנושא מסוים.
  • דעת קהל – צירוף האמונות והדעות של אוסף גדול של פרטים.
  • דעת מיעוט – דעתו של שופט יחיד או של כמה שופטים, שחולקים על דעת רוב השופטים בהרכב.
  • דעת מקרא – מפעל פרשנות אורתודוקסי-מודרני לתנ"ך, בן 30 כרכים.
  • דעת (אתר אינטרנט) – אתר אינטרנט עברי שעיקרו טקסטים בתחומי היהדות והרוח שלוקטו ממקורות מודפסים מגוונים.
  • דעת (כתב עת) – כתב עת בהוצאת המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר-אילן.