טעות נגררת

טעות נגררת היא שגיאה מתמשכת שתחילתה בטעות נקודתית שגרמה למספר טעויות להיערם אחריה. ביטוי זה נאמר לרוב על חישוב אלגברי או חשבונאי ארוך, שטעות קלה בתחילתו (כגון שימוש בפעולת חיסור במקום פעולת חיבור) משנה את כל התוצאות הסופיות אף על פי שדרך החישוב נכונה.

לפי משרד החינוך בישראל על טעות נגררת מתחייבים להוריד 3 נק׳ על פי התקנון של משרד החינוך

הביטוי משמש גם בהשאלה בחיי היום-יום, כשטעות אחת מתפתחת לצרור טעויות.

"טעות נגררת" מוזכרת בעיקר בהקשר של ציון בעבודה אקדמית או מבחן, במקרים בהם הטעות הראשונית הובילה לשגיאה בתשובה הסופית. בדרך כלל נעשה בה שימוש רק אם וכאשר פרט לטעות זו, דרך הפתרון הייתה נכונה וניתן לראות שמקור הטעות הוא בחוסר תשומת לב ולא בחוסר הבנה של החומר הנלמד. במקרים אלו נוהגים מרצים בישראל לא לפסול את כל השאלה, אלא לתת ניקוד חלקי ואף שלם על הבנת החומר גם אם הפתרון הסופי שגוי.

התחשבות ב"טעות נגררת" מוזכרת גם במקצועות המתמטיקה, הפיזיקה והחשבונאות במבחנים עם שאלות ארוכות שלהם מספר סעיפים המסתמכים אחד על השני. במבחן רב-ברירתי עשויים הבודקים להעניק ציון כלשהו גם אם התשובה שנבחרה אינה הנכונה עקב טעות נגררת.