י"ז בתמוז

תאריך עברי
►► תמוז ◄◄
יום טוב / שבתון חג שאיננו שבתון יום זיכרון או צום

י"ז בתמוז הוא היום השבעה עשר בחודש העשירי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השבעה עשר בחודש הרביעי למניין החודשים מניסן. י"ז בתמוז לעולם לא יחול, בלוח העברי הקבוע, בימים שני, רביעי ושישי, ועל כן הוא משתייך לקבוצת הימים הנקראת "לא בדו".

על פי הלוח העברי הקבוע, פרשת בר המצוה של ילד שנולד בי"ז תמוז היא ברוב השנים, פרשת פינחס. אבל אם בר המצוה חל בשנה (שנה מקביעות שנת הכז) אז פרשת בר המצוה היא פרשת בלק אם בר המצוה חל בשנים (שנה מקביעות שנת השג או שנת החא) אז פרשת בר המצוה היא פרשת מטות

חגים ומועדים

אירועים היסטוריים

 
משה שובר את לוחות הברית, באיורו של גוסטב דורה

נולדו

נפטרו


הערות שוליים

  1. ^ סדר עולם רבא פרק ד
  2. ^ בספר ירמיהו, פרק ל"ט, פסוק ב', ובספר ירמיהו, פרק נ"ב, פסוקים ו'ז'; וכן בתלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף י"ח, עמוד ב' ובתלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ח, עמוד ב', נאמר שהדבר אירע בט' בתמוז, אך, בתלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד', הלכה ה' נאמר שהדבר אירע באמת בי"ז בתמוז, ומשום קשיי המצור נתבלבלו חשבונות התאריכים.