קטגוריה:רבנים שקראו לסרב לפקודת פינוי שטחים

בקטגוריה זו יוכללו ערכים של רבנים שקראו באופן ציבורי לסירוב פקודה באחד מהאירועים בהם הייתה משימה של פינוי שטח מארץ ישראל