שיחה:רבי יוחנן

שיחות פעילות
ערך זה הוצע בעבר כמועמד להכללה ברשימת הערכים המומלצים
משימות לביצוע משימות לביצוע:

על פי שיחה:רבי יוחנן/הצעת הוספה למומלצים:

  • יש לערוך את הערך מבחינה לשונית
  • הסרת אנקדוטות לא אנציקלופדיות
  • הכחלת ישיבת טבריה

מקורותעריכה

אני מעביר לכאן מקורות שהופיעו בפנים הערך: קידושין ל"א, חולין קל"ז, ירושלמי כתובות דף לה, ויקרא רבה ל, תענית כ"א, בבא מציעא פ"ד, עירובין נ"ה, קהלת רבה פ"ז, ברכות ה ע"ב. נתנאל 16:08, 19 אפר' 2005 (UTC)

שמונים שנה ראש ישיבה?עריכה

האם החל להיות ראש ישיבה שהיה בן 8? דרור 18:26, 13 אפריל 2006 (UTC)

איני יודע מהיכן בדיוק המידע הזה, כמו לגבי המשפט שאומר שנפטר בערך בגיל 80. (אוכל לנסות לבדוק זאת עוד מעט, בע"ה). מה שברור לי הוא שר' יוחנן פעל והשפיע תקופה ארוכה יחסית. בברכה, ינבושד
ראה כאן [1], לפי הנאמר שם ר' יוחנן נפטר בגיל 99 (וזה נראה לי יותר הגיוני). ינבושד
ככל הנראה יש בלבול בין רבי יוחנן לרבי יוחנן בן זכאי, השני אכן שימש כרא ישיבה 80 שנה אבל חי 120 שנה.
דורות הראשונים טוען שזו ט"ס, ויש לגרוס ששים שנה. 95.86.67.102 11:43, 27 בספטמבר 2010 (IST)

הוצאת דברים מהקשרם והסקת מסקנות חסרת בסיסעריכה

הדיון על עמדותיו של רבי יוחנן בנושאים שונים סובל משני ליקויים: האחד, ערבוב בין דבריו לבין דברי אחרים, שאמנם היו בסביבתו הקרובה אבל לא בהכרח מבטאים את דעתו. השני, הענקת פרשנות היסטורית למאמרים מסוימים תוך הסקת מסקנות גורפות מאמירות מקומיות או גם תוך מתן פרשנות שגויה למקורות.

כך, למשל, הובא בערך מאמרו של רבי יהושע בן לוי (ירושלמי תענית פ"א): "אם יאמר לך אדם איכן הוא אלהיך אמור לו בכרך הגדול שברומי" כביטוי של מחמאה לרומי. אך מאמר זה של ריב"ל מתבסס על מאמר רחב יותר של רבי שמעון בר יוחאי, והבה נראה את הדברים בהקשרם הרחב:

"אמר רבי יהושע בן לוי: אם יאמר לך אדם: איכן הוא אלהיך? אמור לו: בכרך הגדול שברומי. מה טעמא? 'אלי קורא משעיר'. תני רבי שמעון בן יוחי: בכל מקום שגלו ישראל - גלת השכינה עמהן. גלו למצרי' - וגלת השכינה עמהן. מה טעמא? 'הנגלה נגילתי לבית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה'. גלו לבבל - וגלת שכינה עמהן, מה טעמא? 'למענכם שולחתי בבלה'. גלו למדי וגלת השכינה עמהן... גלו לרומי - וגלת השכינה עמהן, מה טעמא? אלי קורא משעיר".

מעתה יש לומר: רבי שמעון בר יוחאי, הידוע בהתנגדותו לרומאים, מעניק שפע מחמאות למצרים, לבבלים, ולרומאים!

ההסבר הנכון למאמר הוא אחר לגמרי: השכינה נמצאת ברומא במובן זה שהקב"ה מלווה את עם ישראל בגלותו ונמצא עמו לטוב ולרע. כך הסביר זאת בפירוש המפורסם על הירושלמי "פני משה": "אם יאמר לך אדם היכן הוא אלהיך היום בגלות אמור לו בכרך הגדול שברומי, כלומר שבכל מקום שגלו ישראל גלתה השכינה עמהן וכדתני רבי שמעון בן יוחי". אין בזה שמץ של מחמאה לרומא.

הסרתי את המשפט, ויש עוד עבודה לנפות מכאן ציטוטים שאינם מתאימים או לתת להם הקשר יותר מדויק.

עזר - שיחה 09:44, 27 ביוני 2010 (IDT)

אכן, גם כאן עשית כהוגן. שכוייח. בברכה, ינבושדשיחה • י"ח בתמוז ה'תש"ע.

בניו של רבי יוחנןעריכה

כתוב בערך על עשרה שנפטרו בחייו, אני יודע שהיו לו אחד עשר, שמתוכם עשרה נפטרו בחייו ("דין גרמא ביר עשיראה" וכו'), אני אמצא לכך את המקור בגמרא, מישהו יכול להקל עלי ולהזכיר לי איפה? Guy.al - שיחה 21:07, 12 ביולי 2010 (IDT)

הוספתי את המקור (בספרי הגאונים) בקטע רבי יוחנן#ביוגרפיה#בני משפחתו. טישיו - שיחה 04:03, 22 בינואר 2012 (IST)

קברועריכה

ידוע איפה קברו ? גיא - שיחה 17:31, 20 בינואר 2012 (IST)

גרש מצטט בדף שיחתו, מספר סדר הדורות : "כתב גא"י, בעיר טבריה בין העמודים מקום שלמדו רב אמי ורב אסי, ובשיפוע ההר מערה בו קבורים, נראה לי שצריך לומר ר' אמי ור' אסי שהיו בטבריה תלמידי ר' יוחנן, וגם ר' יוחנן נקבר שם, אבל רב אמי ורב אסי תלמידי רב היו בבבל". לא ברור לי היכן המקום. טישיו - שיחה 07:43, 22 בינואר 2012 (IST)

הערות מרשימת ההמתנהעריכה

אבקש את דעתכם אודות הערך ומועמדתו למומלצות. כמו כן כל שיפור בערך יתקבל בברכה. טישיו - שיחה 03:04, 20 בינואר 2012 (IST)

  •   בעד ערך גדול, יפה ובעל מקורות. בנימין - שיחה - תרמו לויקיפדיה בכתיבת ערכים על המגוון הביולוגי והזואולוגי! 11:48, 20 בינואר 2012 (IST)
גם כאן אפשר להעיר את ההערה של תומר מהפסקה הקודמת, ואני אגיד זאת בצורה חריפה יותר. לא קראתם את הערך בעיון ונראה שהסתפקתם בכך שהערך עומד בקריטריונים חיצוניים של אורך, קישורים כחולים וקיומם של הערות שוליים. בעיון שטחי מצאתי את המשפט "אך רבי יוחנן מכר את כולם כדי ללמור תורה", או את "שהוא תשלום שחויבו בני הפרובינקיות להעלות לרומא כל אימת שגורם כלשהו התקסר, ובתקופת האנרכיה רבו המתקסרים והמודחים." אביהושיחה 01:17, 21 בינואר 2012 (IST)

ערך מושקע ומעניין, קריא, מספק (מבחינת ההיקף הרחב של הדיון שבו) ואמין (עשיר במקורות). על כן הוא ראוי בעיני למומלצות. Amir37 - שיחה 11:21, 21 בינואר 2012 (IST)

  •   בעד. יופי של ערך. RF - שיחה 22:32, 21 בינואר 2012 (IST)

משנתו ותורתועריכה

למה ההפרדה לפרקים שונים? דבריו מובאים בגמרא ולא בתורה, לכאורה כולם משנתו. צחקשוח (Laugh Tough) - שיחה 20:31, 19 ביולי 2014 (IDT)

חזרה לדף "רבי יוחנן".