פעיל ב-שבעלפדיה

קישורים מהיריםעריכה

ערכים שיש לי בהם יד או לפחות רגלעריכה

 1. גדול הדור,
 2. רבנו ירוחם,
 3. בת קול,
 4. לא בשמים היא,
 5. רב פורים,
 6. מחיית זכר עמלק,
 7. יגאל קמינצקי,
 8. דב קלמנוביץ,
 9. דוד אפלבאום,
 10. וורן באפט,
 11. ראובן מרגליות,
 12. שמחה אסף,
 13. ראש ישיבה,
 14. דעת תורה,
 15. סיפור יציאת מצרים,
 16. ארגון נפגעי פעולות איבה,
 17. גילוי אליהו,
 18. עד שיבוא אליהו,
 19. אליהו,
 20. אכילת בשר ביהדות,
 21. בשר בחלב,
 22. רוח הקודש,
 23. ירידת הדורות,
 24. תלמיד חבר,
 25. הפולמוס היהודי נוצרי,
 26. מאורעות תתנ"ו
 27. העדות הפלוויאנית,
 28. פרשנות פשטנית למקרא,
 29. מעשה מרכבה,
 30. מעשה בראשית,
 31. מקובלים,
 32. תלמיד חכם,
 33. תורת ארץ ישראל,
 34. אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא,
 35. אכילה גסה,
 36. אכילת מצה,
 37. כתב הסובלנות
 38. שילוב הלכה ואגדה,
 39. הלכה נבואית,
 40. דרכי לימוד בתלמוד
 41. משכן גבעון
 42. משכן נוב
 43. משכן גלגל
 44. במות
 45. סדר עולם רבה
 46. שלום משאש
 47. חידוש עבודת הקורבנות
 48. משה אביגדור עמיאל
 49. בית הגלגלים
 50. גר תושב
 51. שמעון שקופ
 52. ישיבת שער התורה
 53. פייגה אילנית
 54. ישראל זאב גוסטמן
 55. יוסף משאש
 56. דוד שלוש
 57. יהודה גרשוני
 58. מנחם מנדל כשר
 59. נצח יהודה

ערכים משופצים ביותר (מעל 50%)עריכה

 1. ימי הודאה,
 2. גיהנום,
 3. שמואל טל,
 4. צמחונות,
 5. נשיא הסנהדרין,
 6. נחום איש גמזו,
 7. מרדכי אלון,
 8. שמאליות,
 9. ביטוח,

קישוריםעריכה

  משתמש זה מחפש כלה