משתמש:Shalom Yechiel/מיזם כבישים/ישראל

כבישי ישראלעריכה

1 עד 99עריכה

הערך בעברית הערך באנגלית
כביש 1 en:Highway 1 (Israel)
כביש 2 en:Highway 2 (Israel)
כביש 3 en:Highway 3 (Israel)
כביש 4 en:Highway 4 (Israel)
כביש 5 en:Highway 5 (Israel)
כביש 6 en:Highway 6 (Israel)
כביש 7 en:Highway 7 (Israel)
כביש 9 en:Highway 9 (Israel)
כביש 10 en:Highway 10 (Israel)
כביש 12 en:Highway 12 (Israel)
כביש 13 en:Highway 13 (Israel)
כביש 20 en:Highway 20 (Israel)
כביש 22 en:Highway 22 (Israel)
כביש 25 en:Highway 25 (Israel)
כביש 31 en:Highway 31 (Israel)
כביש 34 en:Highway 34 (Israel)
כביש 35 en:Highway 35 (Israel)
כביש 38 en:Highway 38 (Israel)
כביש 40 en:Highway 40 (Israel)
כביש 41 en:Highway 41 (Israel)
כביש 42 en:Highway 42 (Israel)
כביש 44 en:Highway 44 (Israel)
כביש 46 en:Highway 46 (Israel)
כביש 55 en:Highway 55 (Israel)
כביש 57 en:Highway 57 (Israel) (לא נכתב)
כביש 60 en:Highway 60 (Israel)
כביש 65 en:Highway 65 (Israel)
כביש 66 en:Highway 66 (Israel)
כביש 70 en:Highway 70 (Israel) (לא נכתב)
כביש 71 en:Highway 71 (Israel)
כביש 73 en:Highway 73 (Israel) (לא נכתב)
כביש 75 en:Highway 75 (Israel) (לא נכתב)
כביש 77 en:Highway 77 (Israel) (לא נכתב)
כביש 79 en:Highway 79 (Israel) (לא נכתב)
כביש 80 en:Highway 80 (Israel)
כביש 85 en:Highway 85 (Israel)
כביש 87 en:Highway 87 (Israel)
כביש 89 en:Highway 89 (Israel)
כביש 90 en:Highway 90 (Israel)
כביש 91 en:Highway 91 (Israel)
כביש 92 en:Highway 92 (Israel)
כביש 98 en:Highway 98 (Israel)
כביש 99 en:Highway 99 (Israel)

100 עד 999עריכה

לרוב אין ערכים באנגלית לכבישים ממוספרים מ-100 ומעלה אלא אם כן זה מוזכר כאן בפירוש.

1000 ומעלהעריכה

רצוי להכניס את כל הכבישים האלה למאמר אחד בהתאם לציווי "לא תעשה לך קצרמר". יהיו הפניות מכל הכבישים לערך המרכזי.