בתי חולים בישראל

רשימת ערכים

זוהי רשימת בתי חולים במערכת הבריאות בישראל, אפיונם ותיאורם, מסודרים על פי סוג טיפול הניתן בהם.

בתי חולים ציבוריים עריכה

בתי החולים הכלליים הגדולים ביותר שייכים למדינה (ומופעלים על ידי משרד הבריאות) ולקופת חולים כללית.

בתי החולים הכלליים הממשלתיים עריכה

בתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית עריכה

בתי חולים גדולים אחרים בישראל בבעלויות שונות עריכה

בתי חולים לרפואה פרטית עריכה

בתי חולים פסיכיאטרים ומרכזים לבריאות הנפש עריכה

בתי חולים שיקומיים וסיעודיים עריכה

בתי חולים מיוחדים עריכה

בתי חולים עתידיים עריכה