בתי חולים בישראל

רשימת ערכים

זוהי רשימת בתי חולים במערכת הבריאות בישראל, אפיונם ותיאורם, מסודרים על פי סוג טיפול הניתן בהם.

בתי חולים ציבורייםעריכה

בתי החולים הכלליים הגדולים ביותר שייכים למדינה (ומופעלים על ידי משרד הבריאות) ולקופת חולים כללית.

בתי החולים הכלליים הממשלתייםעריכה

בתי החולים בבעלות שירותי בריאות כלליתעריכה

בתי חולים גדולים אחרים בישראל בבעלויות שונותעריכה

בתי חולים לרפואה פרטיתעריכה

בתי חולים פסיכיאטרים ומרכזים לבריאות הנפשעריכה

בתי חולים שיקומיים וסיעודייםעריכה

בתי חולים מיוחדיםעריכה

בתי חולים עתידייםעריכה