פתיחת התפריט הראשי
מתקיים דיון בו מוצע לאחד ערך זה עם הערך עשרת ימי תשובה.
אם אין התנגדויות, ניתן לאחד את הערכים שבוע לאחר הצבת התבנית.

זכרנו לחיים היא הוספה לברכת אבות שבתפילת העמידה הנאמרת בעשרת ימי תשובה, כאחת מארבע הוספות שמוזכרות מתקופת הגאונים.

ההוספות בתפילת העמידהעריכה

מתקופת הגאונים מוסיפים לתפילה ארבעה משפטים בהם מבקש המתפלל שגזר דינו של עם ישראל יגמר לטוב:

 • "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים", בברכת אבות, הברכה הראשונה. תוספת זו מוזכרת כבר במסכת סופרים.[1]
 • "מי כמוך אב הרחמן זוכר יצוריו לחיים ברחמים", בברכת גבורות, הברכה השנייה.
 • "וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך", בברכת הודאה, הברכה השמונה עשרה.
 • "בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה (וגזרות טובות ישועות ונחמות) נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום", בברכת השלום, הברכה התשע עשרה.

בתפילת העמידה בנעילה של יום הכיפורים, מתחלפות המילים שבשורש "כתב" עם השורש "חתם". לדוגמא, "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וחתמנו בספר החיים למענך אלוהים חיים", בברכת אבות.

המחלוקת על אמירת ההוספותעריכה

בעל הלכות גדולות כתב שאין להוסיף את התוספת "זכרנו" ואת "וכתוב לחיים", כיון שאין להוסיף בקשות בשלש הברכות הראשונות ובשלש הברכות האחרונות.[2] לעומת זאת התיר להוסיף את התוספת "בספר חיים", כיון שהיא בברכה האחרונה של תפילת העמידה ומותרת כשם שמותרת אמירת תחנון לאחר התפילה.[3] לעומתו גאונים אחרים התירו אמירת בקשות אלה כיון שמדובר בצרכי רבים שמותר לבקש עליהם גם בשלש הברכות הראשונות ובשלש הברכות האחרונות.[4] הרמב"ם כותב שיש מקומות שנהגו להוסיף תוספות אלה.[5] ובשולחן ערוך מובא לומר את כל ההוספות האלה.[6]

הטועה ושוכח את ההוספותעריכה

התוספות הביאו שמי ששכח את אחת ההוספות צריך לחזור על התפילה, וזאת משום שנחשב למשנה ממטבע שטבעו חכמים.[7] לעומתם הרא"ש כתב שהשוכח הוספות אלה אינו חוזר, וזאת משום שלא נאמר שהשוכח הוספות אלה חוזר, וכן משום שהוספות אלה לא נזכרו בתלמוד.[8] הדברים קשורים לדיון על הזמן בו נתחברה מסכת סופרים.[9] בשולחן ערוך נפסק כדעת הרא"ש, שמי ששכח הוספות אלה אינו חוזר.[10]

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ מסכת סופרים פרק יט הלכה ו.
 2. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"ד, עמוד א'.
 3. ^ הלכות גדולות ברכות פרק חמישי, עמוד נט.
 4. ^ המחלוקת הובאה בטור סימן תקפב, וראו גם בתשובות הגאונים החדשות, מכון אופק ירושלים ה'תשנ"ה, סימן ד'.
 5. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר אהבה, הלכות תפילה, פרק ב', הלכה י"ט.
 6. ^ ראו שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקפ"ב, סעיף ה'.
 7. ^ תוספות ברכות דף יב עמוד א דיבור המתחיל והלכתא
 8. ^ רא"ש מסכת ברכות פרק א סימן טז.
 9. ^ ראו ברכי יוסף סימן תקפב אות ז.
 10. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקפ"ב, סעיף ה'.

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.