זקן חברי הכנסת

המבוגר בחברי הכנסת

זקן חברי הכנסת הוא המבוגר ביותר מבין חבריה של כנסת מסוימת[1].

עד לכנסת ה-16 הייתה לזקן חברי הכנסת הנוכחים בישיבתה הראשונה סמכות המעוגנת בחוק: לאחר פתיחת הישיבה הראשונה של הכנסת החדשה בידי נשיא המדינה, הופקד זקן חברי הכנסת הנוכחים על ניהול אותה ישיבה, עד לבחירת יושב הראש לאותה כנסת. בהיעדר נשיא המדינה פתח זקן חברי הכנסת הנוכחים את הישיבה. דרך פעולה זו נהגה למן התכנסות הכנסת השנייה ועד התכנסות הכנסת החמש עשרה. היא עוגנה בסעיף 4 לתקנון הכנסת ובהמשך בסעיף 13 לחוק יסוד: הכנסת.

בעקבות תיקון חוק יסוד: הכנסת בשנת 2000 (תיקון מס' 27) נלקח מזקן חברי הכנסת תפקיד זה, והחל מפתיחת הכנסת השש עשרה החל למלא אותו ותיק חברי הכנסת, כלומר אותו חבר הכנסת שכיהן בכנסת את פרק הזמן הרב ביותר במצטבר; ובמקרה של שוויון, יבחר חבר הכנסת המבוגר יותר. בעקבות תיקון נוסף של חוק היסוד שנעשה על ידי יו"ר הכנסת דאז יולי אדלשטיין, בשנת 2016 (תיקון מס' 43), נקבע כי אם יושב ראש הכנסת הקודמת נבחר לכנסת החדשה הוא ימשיך למלא את התפקיד עד לבחירת יושב ראש קבוע. אם לא נבחר שוב, ימלא את התפקיד ותיק חברי הכנסת.

חבר הכנסת שמעון פרס היה זקן חברי הכנסת במשך ארבע כנסות ברציפות, יותר מכל חבר כנסת אחר.

זקני חברי הכנסת

עריכה

הרשימה מפרטת את האישים שהיו זקני חברי הכנסת במועד התכנסותה של כל אחת מן הכנסות.

עד הכנסת החמש עשרה

עריכה
מס' דיוקן שם/תקופת חיים סיעה תאריך לידה הכנסת השבעת הכנסת הערות
1   יהודה לייב פישמן מימון

(1962-1875)

החזית הדתית המאוחדת
המזרחי
11 בדצמבר 1875 הכנסת הראשונה 14 בפברואר 1949 הישיבה הראשונה של הכנסת נוהלה על ידי נשיא מועצת המדינה הזמנית חיים ויצמן
2   חיים בוגר (בוגרשוב)

(1963-1876)

הציונים הכלליים 25 בספטמבר 1876 הכנסת השנייה 20 באוגוסט 1951 נשיא המדינה חיים ויצמן נעדר מן הישיבה[2]
3   מרדכי נורוק

(1962-1884)

מפד"ל
המזרחי
7 בנובמבר 1884 הכנסת השלישית 15 באוגוסט 1955 ביום פתיחת הכנסת השלישית מרדכי נורוק היה זקן חברי הכנסת, והוא פתח את הישיבה הראשונה[3]. כעבור תקופה הצטרף לכנסת נחום ניר-רפאלקס, שלא נבחר כחבר כנסת במקום ריאלי בבחירות לכנסת השלישית, אלא מונה לחבר כנסת רק בעקבות פטירתו של חבר הכנסת יצחק יצחקי. אף על פי שהוא היה מבוגר ממרדכי נורוק בשמונה חודשים, איש לא שם לב לכך וכולם המשיכו להתייחס את נורוק כאל זקן חברי הכנסת. רק בתחילת הכנסת הרביעית התגלתה הטעות וחבר הכנסת ניר הוכר כזקן חברי הכנסת ופתח את הישיבה הראשונה של הכנסת הרביעית[4].
4   נחום ניר-רפאלקס

(1968-1884)

אחדות העבודה 17 במרץ 1884 הכנסת הרביעית 30 בנובמבר 1959
הכנסת החמישית 4 בספטמבר 1961
5   דוד בן-גוריון

(1973-1886)

רפ"י 16 באוקטובר 1886 הכנסת השישית 22 בנובמבר 1965
הרשימה הממלכתית הכנסת השביעית 17 בנובמבר 1969 דוד בן-גוריון נעדר בכוונה מטקס הפתיחה של הכנסת השביעית, וזאת על מנת שלא יאלץ לקיים את הוראות החוק ולנהל את הישיבה. בכוונתו היה לתקוף בנאומו את ממשלתה של גולדה מאיר, ומקורביו יעצו לו שלא לבוא ולא לפגוע באירוע פתיחת הכנסת. בהיעדרו נוהלה הישיבה הראשונה של הכנסת השביעית על ידי חבר הכנסת יצחק מאיר לוין, אשר הדגיש בנאומו כי הוא עושה זאת עקב היותו "זקן חברי הכנסת הנוכחים בישיבה"[5].
6   גולדה מאיר

(1978-1898)

המערך
העבודה
3 במאי 1898 הכנסת השמינית 21 בינואר 1974 מאיר ניהלה את הישיבה הראשונה של הכנסת על אף שהייתה חברת הממשלה ועמדה בראשה
7   זרח ורהפטיג

(2002-1906)

מפד"ל 2 בפברואר 1906 הכנסת התשיעית 13 ביוני 1977
8   יוסף בורג

(1999-1909)

31 בינואר 1909 הכנסת העשירית 30 ביוני 1981 בורג ניהל את הישיבה הראשונה של הכנסתיצחק נבון - טקס פתיחת הכנסת העשירית 20 ביולי 1981 - הד"ר יוסף בורג מנהל את הישיבה, באדיבות כאן 11, נבדק ב-2022-11-27
הכנסת האחת עשרה 13 באוגוסט 1984
9   יאיר שפרינצק

(1999-1911)

מולדת 8 בנובמבר 1911 הכנסת השתים עשרה 21 בנובמבר 1988 מימוש זכותו של יאיר שפרינצק לעמוד בראש הישיבה הראשונה של הכנסת השתים עשרה נתקלה בהתנגדות פוליטית מצד גורמי שמאל שהדגישו את שיוכו למפלגת מולדת הימנית-רדיקלית[6].

על מנת להתחמק מלכהן כזקן הכנסת טען שפרינצק כי הגיל המופיע ברישומי הכנסת שגוי, וכי הוא בן 66 בלבד ולא בן 76. בעקבות זאת הנחה היועץ המשפטי להעביר את המינוי הזמני לידיו של יצחק שמיר[7]. בירור נוסף העלה כי אכן שפרינצק הוא "זקן חברי הכנסת"[8]

10   יצחק שמיר

(2012-1915)

הליכוד 22 באוקטובר 1915 הכנסת השלוש עשרה 13 ביולי 1992 שמיר ניהל את הישיבה הראשונה של הכנסת אף על פי שהיה חבר הממשלה ועמד בראשה
11   שמעון פרס

(2016-1923)

העבודה 2 באוגוסט 1923 הכנסת הארבע עשרה 17 ביוני 1996 פרס ניהל את הישיבה הראשונה של הכנסת אף על פי שהיה חבר הממשלה ועמד בראשה;
הוא העביר את ניהול הישיבה לבא אחריו רחבעם זאבי
ישראל אחת
העבודה
הכנסת החמש עשרה 7 ביוני 1999

הכנסת השש עשרה ואילך, לאחר שהתפקיד איבד את משמעותו בחוק

עריכה
מס' דיוקן שם/תקופת חיים סיעה תאריך לידה הכנסת השבעת הכנסת סיום כהונתו באותה כנסת הערות
1   שמעון פרס

(2016-1923)

עבודה-מימד
העבודה
2 באוגוסט 1923 הכנסת השש עשרה 17 בפברואר 2003 17 באפריל 2006 פרס היה גם ותיק חברי הכנסת
קדימה הכנסת השבע עשרה 17 באפריל 2006 24 בפברואר 2009
2   בנימין בן אליעזר

(2016-1936)

העבודה 12 בפברואר 1936 הכנסת השמונה עשרה 24 בפברואר 2009 5 בפברואר 2013 ותיק חברי הכנסת היה מיכאל איתן
הכנסת התשע עשרה 5 בפברואר 2013 31 במרץ 2015 בן אליעזר היה גם ותיק חברי הכנסת
3   זאב בנימין בגין

(-1943)

הליכוד 1 במרץ 1943 הכנסת העשרים 31 במרץ 2015 30 באפריל 2019 ותיק חברי הכנסת היה עמיר פרץ
4   יעל גרמן

(-1947)

כחול לבן
יש עתיד
5 באוגוסט 1947 הכנסת העשרים ואחת 30 באפריל 2019 3 באוקטובר 2019
הכנסת העשרים ושתיים 3 באוקטובר 2019 16 במרץ 2020
5   חיים כץ

(-1947)

הליכוד 21 בדצמבר 1947 הכנסת העשרים ושלוש 16 במרץ 2020 6 באפריל 2021
(3)   זאב בנימין בגין

(-1943)

תקווה חדשה 1 במרץ 1943 הכנסת העשרים וארבע 6 באפריל 2021 15 בנובמבר 2022 ותיק חברי הכנסת הוא משה גפני
(5)   חיים כץ

(-1947)

הליכוד 21 בדצמבר 1947 הכנסת העשרים וחמש 15 בנובמבר 2022 6 בינואר 2023
6   בנימין נתניהו

(-1949)

21 באוקטובר 1949 מכהן

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה