פתיחת התפריט הראשי

זקן חברי הכנסת

המבוגר בחברי הכנסת

זקן חברי הכנסת הוא המבוגר ביותר מבין חבריה של כנסת מסוימת.

עד לכנסת ה-16 הייתה לזקן חברי הכנסת הנוכחים בישיבתה הראשונה סמכות המעוגנת בחוק: לאחר פתיחת הישיבה הראשונה של הכנסת החדשה בידי נשיא המדינה, הופקד זקן חברי הכנסת הנוכחים על ניהול אותה ישיבה, עד לבחירת יושב הראש לאותה כנסת. בהיעדר נשיא המדינה פתח זקן חברי הכנסת הנוכחים את הישיבה. דרך פעולה זו נהגה למן התכנסות הכנסת השנייה ועד התכנסות הכנסת החמש עשרה. היא עוגנה בסעיף 4 לתקנון הכנסת ובהמשך בסעיף 13 לחוק יסוד: הכנסת.

בעקבות תיקון חוק יסוד: הכנסת בשנת 2000 (תיקון מס' 27) נלקח מזקן חברי הכנסת תפקיד זה, והחל מפתיחת הכנסת השש עשרה החל למלא אותו ותיק חברי הכנסת, כלומר אותו חבר הכנסת שכיהן בכנסת את פרק הזמן הרב ביותר במצטבר; ובמקרה של שוויון, יבחר חבר הכנסת המבוגר יותר. בעקבות תיקון נוסף לחוק היסוד הועבר התפקיד החל מפתיחת הכנסת העשרים ואחת ליושב ראש הכנסת הקודמת, אם נבחר שוב לכנסת החדשה.

חבר הכנסת שמעון פרס היה זקן חברי הכנסת במשך ארבע כנסות ברציפות, יותר מכל חבר כנסת אחר[דרוש מקור].

זקני חברי הכנסתעריכה

הרשימה מפרטת את האישים שהיו זקני חברי הכנסת במועד התכנסותה של כל אחת מן הכנסות:

עד הכנסת החמש עשרה:

מס' דיוקן שם מפלגה תאריך לידה הכנסת השבעת הכנסת הערות
תאריך עברי תאריך לועזי תאריך עברי תאריך לועזי
1   יהודה לייב פישמן מימון החזית הדתית המאוחדת
המזרחי
י"ג בכסלו ה'תרל"ו 11 בדצמבר 1875 הכנסת הראשונה ט"ו בשבט ה'תש"ט 14 בפברואר 1949 הישיבה הראשונה של הכנסת נוהלה על ידי נשיא מועצת המדינה הזמנית חיים ויצמן
2   חיים בוגר (בוגרשוב) הציונים הכלליים ז' בתשרי ה'תרל"ז 25 בספטמבר 1876 הכנסת השנייה י"ח באב ה'תשי"א 20 באוגוסט 1951 נשיא המדינה חיים ויצמן נעדר מן הישיבה[1]
3   מרדכי נורוק מפד"ל
המזרחי
כ' בחשוון ה'תרמ"ה 7 בנובמבר 1884 הכנסת השלישית כ"ז באב ה'תשט"ו 15 באוגוסט 1955 ביום פתיחת הכנסת השלישית מרדכי נורוק היה זקן חברי הכנסת, והוא פתח את הישיבה הראשונה[2]. כעבור תקופה הצטרף לכנסת נחום ניר-רפאלקס, שלא נבחר כחבר כנסת במקום ריאלי בבחירות לכנסת השלישית, אלא מונה לחבר כנסת רק בעקבות פטירתו של חבר הכנסת יצחק יצחקי. אף על פי שהוא היה מבוגר ממרדכי נורוק בשמונה חודשים, איש לא שם לב לכך וכולם המשיכו להתייחס את נורוק כאל זקן חברי הכנסת. רק בתחילת הכנסת הרביעית התגלתה הטעות וחבר הכנסת ניר הוכר כזקן חברי הכנסת ופתח את הישיבה הראשונה של הכנסת הרביעית[3].
4   נחום ניר-רפאלקס אחדות העבודה כ' באדר ה'תרמ"ד 17 במרץ 1884 הכנסת הרביעית כ"ט בחשוון ה'תש"ך 30 בנובמבר 1959
הכנסת החמישית כ"ג באלול ה'תשכ"א 4 בספטמבר 1961
5   דוד בן-גוריון רפ"י י"ז בתשרי ה'תרמ"ז 16 באוקטובר 1886 הכנסת השישית כ"ז בחשוון ה'תשכ"ו 22 בנובמבר 1965
הרשימה הממלכתית הכנסת השביעית ז' בכסלו ה'תש"ל 17 בנובמבר 1969 דוד בן-גוריון נעדר בכוונה מטקס הפתיחה של הכנסת השביעית, וזאת על מנת שלא יאלץ לקיים את הוראות החוק ולנהל את הישיבה. בכוונתו היה לתקוף בנאומו את ממשלתה של גולדה מאיר, ומקורביו יעצו לו שלא לבוא ולא לפגוע באירוע פתיחת הכנסת. בהיעדרו נוהלה הישיבה הראשונה של הכנסת השביעית על ידי חבר הכנסת יצחק מאיר לוין, אשר הדגיש בנאומו כי הוא עושה זאת עקב היותו "זקן חברי הכנסת הנוכחים בישיבה"[4].
6   גולדה מאיר המערך
העבודה
י"א באייר ה'תרנ"ח 3 במאי 1898 הכנסת השמינית כ"ז בטבת ה'תשל"ד 21 בינואר 1974 מאיר ניהלה את הישיבה הראשונה של הכנסת על אף שהייתה חברת הממשלה ועמדה בראשה
7   זרח ורהפטיג מפד"ל ז' בשבט ה'תרס"ו 2 בפברואר 1906 הכנסת התשיעית כ"ז בסיוון ה'תשל"ז 13 ביוני 1977
8   יוסף בורג ט' בשבט ה'תרס"ט 31 בינואר 1909 הכנסת העשירית כ"ח בסיוון ה'תשמ"א 30 ביוני 1981
הכנסת האחת עשרה ט"ו באב ה'תשמ"ד 13 באוגוסט 1984
9   יאיר שפרינצק מולדת י"ז בחשוון ה'תרע"ב 8 בנובמבר 1911 הכנסת השתים עשרה י"ב בכסלו ה'תשמ"ט 21 בנובמבר 1988 מימוש זכותו של יאיר שפרינצק לעמוד בראש הישיבה הראשונה של הכנסת השתים עשרה נתקלה בהתנגדות פוליטית מצד גורמי שמאל שהדגישו את שיוכו למפלגת מולדת הימנית-רדיקלית[5]. היו שטענו כי הגיל המופיע ברישומי הכנסת שגוי, וכי הוא בן 66 בלבד ולא בן 76. בעקבות זאת הנחה היועץ המשפטי להעביר את המינוי הזמני לידיו של יצחק שמיר[6]. בירור נוסף העלה כי אכן שפרינצק הוא "זקן חברי הכנסת"[7]
10   יצחק שמיר הליכוד י"ד בחשוון ה'תרע"ו 22 באוקטובר 1915 הכנסת השלוש עשרה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 13 ביולי 1992 שמיר ניהל את הישיבה הראשונה של הכנסת אף על פי שהיה חבר הממשלה ועמד בראשה
11   שמעון פרס העבודה כ' באב ה'תרפ"ג 2 באוגוסט 1923 הכנסת הארבע עשרה ל' בסיוון ה'תשנ"ו 17 ביוני 1996 פרס ניהל את הישיבה הראשונה של הכנסת אף על פי שהיה חבר הממשלה ועמד בראשה;
הוא העביר את ניהול הישיבה לבא אחריו רחבעם זאבי
ישראל אחת
העבודה
הכנסת החמש עשרה כ"ג בסיוון ה'תשנ"ט 7 ביוני 1999

הכנסת השש עשרה ואילך, לאחר שהתפקיד איבד את משמעותו בחוק:

מס' דיוקן שם מפלגה תאריך לידה הכנסת השבעת הכנסת הערות
תאריך עברי תאריך לועזי תאריך עברי תאריך לועזי
1   שמעון פרס עבודה-מימד
העבודה
כ' באב ה'תרפ"ג 2 באוגוסט 1923 הכנסת השש עשרה ט"ו באדר א' ה'תשס"ג 17 בפברואר 2003
קדימה הכנסת השבע עשרה י"ט בניסן ה'תשס"ו 17 באפריל 2006 פרס היה גם ותיק חברי הכנסת
2   בנימין בן אליעזר העבודה י"ט בשבט ה'תרצ"ו 12 בפברואר 1936 הכנסת השמונה עשרה ל' בשבט ה'תשס"ט 24 בפברואר 2009 ותיק חברי הכנסת היה מיכאל איתן
הכנסת התשע עשרה כ"ה בשבט ה'תשע"ג 5 בפברואר 2013 בן אליעזר היה גם ותיק חברי הכנסת
3   זאב בנימין בגין הליכוד כ"ד באדר ה'תש"ג 1 במרץ 1943 הכנסת העשרים י"א בניסן ה'תשע"ה 31 במרץ 2015 ותיק חברי הכנסת הוא עמיר פרץ
4   יעל גרמן כחול לבן
יש עתיד
י"ט באב ה'תש"ז 5 באוגוסט 1947 הכנסת העשרים ואחת כ"ה בניסן ה'תשע"ט 30 באפריל 2019
הכנסת העשרים ושתיים ד' בתשרי ה'תש"ף 3 באוקטובר 2019

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ * ש. רוזנפלד, חג של נעילה וחולין של פתיחה, מעריב, 21 באוגוסט 1951, באתר עיתונות יהודית היסטורית.
  2. ^ הכנסת השלישית נפתחה, הצפה, 16/08/1955
  3. ^ זקן חברי הכנסת: ניר - ולא הרב נורוק, מעריב, 26/11/1959
  4. ^ הכנסת ה־ 7 נפתחה - בטכס מאכזב, מעריב, 18/11/1969
  5. ^ ד"ר יוחנן בדר, אין גבול לשגעון, מעריב, 21/11/1988
  6. ^ יוסף צוריאל ודורון מאירי, זקן הבית, יצחק שמיר, יפתח את מושב הכנסת ה-12, מעריב, 07/11/1988
  7. ^ יוסף צוריאל, מכתב ישן הוכיח כי שפרינצק הוא זקן חברי הכנסת, מעריב, 09/11/1988