משתמש:David7031/מיזם מגילת המקדש

מטרת המיזםעריכה

מטרת המיזם היא לדאוג לכך שלכל ערך שמופיע במגילת המקדש של מכון המקדש יהיה ייצוג הולם בויקיפדיה, בין אם בתור ערך ובין אם בתוכן בתוך ערך.

שימו לב, מטעמי זכויות יוצרים אין להעתיק מאתר מכון המקדש.

ערכי המיזםעריכה

אעריכה

 1. אב הטומאה
 2. אבא שאול
 3. אבוב ליצור כערך עצמאי או לשלב בערך מנחת העומר
 4. אבות האומה
 5. אביתר
 6. אבן מסמא
 7. אבן משכית
 8. אבן שתיה
 9. אבנט
 10. אבני האפוד
 11. אבני היכל ועזרות ניתן גם ליצור ערך על בניית בית המקדש באופן כללי
 12. אבני המזבח להוסיף פסקה בערך מזבח
 13. אבני החושן מופיע בקיצור בחושן#אבני החושן, אפשר להרחיב שם או ליצור ערך עצמאי.
 14. אבר מן החי
 15. אברי הבהמה מופיע במינימום בכמה ערכי קרבן (ראו קרבן התמיד הערה יב [נכון ל22/12/8] )
 16. אגריפס
 17. אדם הראשון
 18. אדנים
 19. אהרן
 20. אוטם ראו "אבני היכל ועזרות"
 21. אויר
 22. אולם
 23. אונן
 24. אונקליות להוסיף פסקאות בערכים בית המטבחיים, (אותו צריך לשדרג באופן כללי) קורבן פסח, וערכים רלוונטיים אחרים
 25. אורים ותומים
 26. אותו ואת בנו – הערך קיים במצב טוב.
 27. אזוב – קיים במצב טוב.
 28. אחורי בית הכפורת – קיים, צריך להרחיב ולהוסיף מקורות
 29. אחריות ליצור את הערך נדרים ונדבות
 30. איל – כתוב בצורה מינמילית, ניתן להוסיף, בין היתר על הגיל של הקרבנות.
 31. איל העם
 32. איל כהן גדול ביום הכיפורים
 33. איל נזיר
 34. אימורים - ראה אברי הבהמה
 35. אין בודקים מן המזבח ולמעלה ליצור את הערך או להוסיף בערכים כהן, כהן מוחזק,בית דין של כהנים
 36. אין ישיבה בעזרה – נוצר כחלק מהמיזם
 37. אין מביאים קדשים לבית הפסול
 38. אין עניות במקום עשירות
 39. אין קטיגור נעשה סניגור – מופיע קצת בערך קטגור, וניתן גם ליצור את הערך.
 40. אין שבות במקדש – מופיע בערך שבות, ניתן ואפשר להרחיב או שם או בערך עצמאי.
 41. אינו מן המובחר
 42. איסור בנית היכל וכלים כתבניתם במקדש
 43. איסורי מזבח
 44. איפה – קיים בצורה טובה.
 45. איצטבא – להוסיף בערך שייכתב על מבנה המקדש.
 46. איש הר הבית
 47. איש עיתי
 48. איתמר – קיים, ניתן להרחיב הרבה.
 49. אכילת קדשים
 50. אליה -ראה אברי הבהמה
 51. אליעזר בן יעקב
 52. אליתא
 53. אלכסנדריה
 54. אלמנה לכהן גדול
 55. אלעזר
 56. אלעזר בן חרסום
 57. אמה
 58. אמה טרקסין
 59. אמירה לגבוה
 60. אמלתראות
 61. אמרכל
 62. אמת המים
 63. אצבע צרדה
 64. ארגז
 65. ארגמן
 66. ארון הברית
 67. אריאל - להוסיף פסקה על צורת מבנה המקדש הדומה לאריה, כחלק מערך מורחב על מבנה בית המקדש
 68. אש מן ההדיוט ̄|
 69. אש משמים |- להוסיף תוכן בערכים על המערכות
 70. אש תמיד ____|
 71. אשה במקדש
 72. אשם
 73. אשם גזילות
 74. אשם הניתק לרעיה
 75. אשם חסידים – עדיף כפסקה באשם תלוי
 76. אשם מעילות
 77. אשם מצורע
 78. אשם נזיר
 79. אשם שפחה חרופה
 80. אשם תלוי
 81. אתנן זונה

בעריכה

 1. בגד מנוגע
 2. בגדי הלויים ושאר משרתי ה'
 3. בגדי זהב
 4. בגדי כהונה
 5. בגדי כהן הדיוט
 6. בגדי לבן
 7. בדי הארון - ניתן גם להרחיב בערך.
 8. בדים- להוסיף בערך כלי המשכן
 9. בדק הבית
 10. בהונות
 11. בהמה
 12. בונים בחול
 13. בועל נדה
 14. בורית כרשינה
 15. בזיון קדשים
 16. בזיכי לבונה -ניתן גם להרחיב.
 17. בזך
 18. ביאה במקצת
 19. ביאה ריקנית
 20. ביאת מקדש
 21. ביכורים
 22. בּילה
 23. בילוש הﬠזרה
 24. בימה של ﬠץ
 25. בין האולם ולמזבח
 26. בין הﬠרביים
 27. ביסא
 28. ביצים
 29. בירה
 30. בירוצי מידות
 31. בית אב - להרחיב בערך משמרות כהונה על היחס בין בית האב למשמר כולו.
 32. בית אבטינס
 33. בית גרמו
 34. בית דילפה -להוסיף בערך על מבנה המקדש.
 35. בית דין לכהונה
 36. בית הבירה
 37. בית הדשן
 38. בית הורדת המים
 39. בית החליפות
 40. בית הטבילה
 41. בית הכנסת שבהר הבית
 42. בית הכסא
 43. בית המדרש
 44. בית המוקד – הערך קיים בצורה בסדר, רצוי להרחיב את הדיון על מיקומו.
 45. בית המטבחים – להרחיב כמו שמופיע שם בדף השיחה.
 46. בית המנוגﬠ
 47. בית המקדש
 48. בית הניצוץ
 49. בית חוניו
 50. בית פגי – קיים ערך בשם בית פגי, צריך לכתוב ערך על המקום מבחינה הלכתית.
 51. בית ראשון
 52. בית שני
 53. בכור אדם
 54. בכור בהמה טהורה
 55. בל תאחר – קיים במצב טוב.
 56. בלגה – קיים במצב טוב
 57. בלילה
 58. במה
 59. בן ארזא – קיים במצב טוב.
 60. בן גמלא
 61. בן קטין
 62. בני יונה – מעט מידע קיים בערך תור (עוף)#אזכורים בתנ"ך. ליצור ערך חדש, או להרחיב בערך קורבן (יהדות), או ליצור ערך על סוגי הקרבנות הכשרים.
 63. בנין המקדש מצות ﬠשה
 64. בﬠל מום בקורבן ̄|
 65. בﬠל מום ﬠובר | – מידע קיים בערך בעל מום, יש מקום להרחיב.
 66. בﬠל מום_______|
 67. אשה במקדש
 68. בﬠל קרי
 69. בצלאל ואהליאב – ערכים קיימים במצב טוב.
 70. בקﬠת בית כרם – מעט מידע מופיע בעין כרם#בעת העתיקה. אולי יש להרחיב מידע רלוונטי במזבח העולה
 71. בקר
 72. בר כוכבא
 73. ברזל
 74. בריח
 75. ברכת המצות
 76. ברכת כהנים
 77. בשר קודש

געריכה

 1. גביני כרוז
 2. גביﬠים
 3. גבﬠון
 4. גג ההיכל
 5. גגין וﬠליות
 6. גוי במקדש
 7. גורל
 8. גזבר
 9. גזוזוטרא
 10. גזל הגר
 11. גזל השבט
 12. גזל
 13. גיגית זהב
 14. גיד הנשה
 15. גידולי הקדש
 16. גיורת
 17. גיזה וﬠבודה
 18. גיל הﬠבודה
 19. גלגל
 20. גניזה במקדש
 21. גפן של זהב
 22. גר
 23. גרה
 24. גרושה

דעריכה

 1. דביר
 2. דבש
 3. דוד
 4. דוכן
 5. דושנה של יריחו
 6. דיוק במידות
 7. דיחוי
 8. דישון והטבח המנורה
 9. דישון מזבח החיצון
 10. דישון מזבח הפנימי
 11. דם חטאת
 12. דם קודשים
 13. דמים ﬠליונים
 14. דמים תחתוניים
 15. דפנות
 16. דרך רחוקה

העריכה

 1. האיר פני כל המזרח
 2. הגשה
 3. הדחה
 4. הדלקת הנרות
 5. הוגרס בן לוי
 6. הולכה
 7. הולכת איברים
 8. הולכת המנחה
 9. הולכת הקטורת
 10. הולכת ﬠצים למזבח
 11. הורדוס
 12. הזאות יום הכיפורים
 13. הזאת דם חטאות
 14. הטבת הנרות
 15. היכל
 16. הילני המלכה
 17. הין
 18. הכל בכתב
 19. הכשר טומאה
 20. הלל במקדש
 21. המורם מאיל נזיר
 22. הﬠלאת איברים מהכבש למזבח
 23. הﬠרב שמש
 24. הפשט
 25. הקדש
 26. הקהל
 27. הקטרת איברי הﬠולה
 28. הקטרת מנחות
 29. הקטרת קטורת ביום הכיפורים
 30. הקטרת קטורת
 31. הקפת המזבח בסוכות
 32. הקריבהו נא
 33. הר הבית
 34. הר המשחה - כדאי להרחיב יותר בפן היהודי
 35. הרחבת הﬠיר והﬠזרות
 36. השתחויה
 37. התורה חסה ﬠל ממונם של ישראל

ועריכה

 1. ווי הﬠמודים
 2. וידוי כהן גדול ביום הכיפורים
 3. וידוי מﬠשר
 4. וידוי
 5. ולד הטומאה
 6. ולדות קדשים
 7. ותיקין במקדש

זעריכה

 1. זב
 2. זבה
 3. זבחי שלמי ציבור
 4. זה אלי ואנוהו
 5. זונה
 6. זכר לחורבן
 7. זכר למקדש
 8. זקן
 9. זֵר
 10. זָר
 11. זרובבל
 12. זרוﬠ לחיים וקיבה
 13. זריקה
 14. זרת

חעריכה

 1. חבורה
 2. חגי זכריה ומלאכי
 3. חגיגה
 4. חגיגת י"ד
 5. חדש
 6. חוט הסיקרא
 7. חולה
 8. חולין בﬠזרה
 9. חומות ירושלים
 10. חומרי הבנין והכלים
 11. חומת הﬠזרה
 12. חורבן הבית
 13. חושן
 14. חותמות
 15. חזה ושוק
 16. חזה
 17. חזן
 18. חזקיהו
 19. חטאות המתות
 20. חטאת הבאה ﬠםא
 21. חטאת המוספים
 22. חטאת הﬠוף
 23. חטאת נשיא
 24. חטאת ﬠבודה זרה של יחיד
 25. חטאת פנימית
 26. חטאת
 27. חיבוט ﬠרבה
 28. חיסוי
 29. חיל
 30. חינוך כלי המקדש
 31. חירם מלך צור
 32. חלבים
 33. חלבנה
 34. חלה
 35. חלונות המקדש
 36. חלוצה לכהן
 37. חלות
 38. חליל
 39. חלל
 40. חללה
 41. חמישה ﬠשר באב
 42. חנוכה
 43. חנוכת בית ראשון
 44. חנוכת בית שלישי
 45. חנוכת בית שני
 46. חנוכת המשכן
 47. חנינא סגן הכהנים
 48. חסד במקדש
 49. חפינת הקטורת ביום הכיפורים
 50. חצוצרות
 51. חציצה
 52. חצר בית יעזק
 53. חצר המשכן
 54. חרב כחלל
 55. חרם
 56. חשמונאים

טעריכה

 1. טבול יום
 2. טבילה
 3. טבילות וקידושים של כהן גדול ביום הכיפורים
 4. טבלה של זהב
 5. טבלה של שיש
 6. טבﬠות
 7. טהרת המצורﬠ
 8. טהרת טמא מת
 9. טהרת ﬠולי רגלים
 10. טומאה בחיבורים
 11. טומאה הותרה בציבור
 12. טומאה רצוצה
 13. טומאות דרבנן
 14. טומאת אהל
 15. טומאת אהלים
 16. טומאת אוכלין
 17. טומאת ארץ הﬠמים
 18. טומאת היסט
 19. טומאת המתﬠסקים
 20. טומאת כהן
 21. טומאת כלים
 22. טומאת מגﬠ
 23. טומאת מקדש וקדשיו
 24. טומאת משא
 25. טומאת משקים
 26. טומאת מת לכהן גדול
 27. טומאת מת
 28. טומאת נבלות
 29. טומאת ﬠבודה זרה
 30. טומאת צרﬠת
 31. טומאת שרצים
 32. טומטום ואנדרוגינוס
 33. טמא באדם
 34. טמא בקרבן
 35. טמא מת
 36. טנא
 37. טני
 38. טﬠמי הקרבנות
 39. טפח
 40. טריפה

יעריכה

 1. יאשיהו
 2. יהוידﬠ הכהן
 3. יהושﬠ בן חנניה
 4. יהושﬠ בן יהוצדק
 5. יהושפט
 6. יואש בן אחזיה
 7. יובל
 8. יוחנן בן זכאי
 9. יוחנן בן פינחס
 10. יוחנן כהן גדול
 11. יולדת וקרבנותיה
 12. יום הכיפורים במקדש
 13. יוסף בן מתתיהו
 14. יוצא דופן
 15. יותרת הכבד
 16. יחזקאל
 17. יין נסכים
 18. יין קפריסין
 19. יין קריש
 20. יכין ובוﬠז
 21. ים של שלמה
 22. ימין בﬠבודה
 23. ינאי המלך
 24. יסוד המזבח
 25. יﬠה
 26. יציﬠ
 27. יציקה
 28. ירושלים
 29. יריחו
 30. יריﬠות המשכן
 31. ירך המנורה
 32. ירמיהו
 33. ישיבה בﬠבודה
 34. ישמﬠאל בן פיאבי
 35. יתדות
 36. יתום

כעריכה

 1. כבוד הכהן הגדול
 2. כבש המזבח
 3. כבשׂ
 4. כבשים קטנים
 5. כד השמן
 6. כהן גדול
 7. כהן הדיוט
 8. מכהן מוחזק וכהן מיוחס
 9. כהן משוח מלחמה
 10. כהנים גדולים
 11. כהנים
 12. כהנת
 13. כוונה בﬠבודת הקרבנות
 14. כוז
 15. כוס של זהב
 16. כותים
 17. כותל מזרחי
 18. כותל מﬠרבי
 19. כיוֹר
 20. כיוּר
 21. כיכר
 22. כינור
 23. כיסוי הבזך
 24. כיסוי כלי המשכן
 25. כיפת הירדן
 26. כל פינות
 27. כלאיים - בהמה
 28. כלאיים בבגדים
 29. כלה ﬠורב
 30. כלונסאות
 31. כלי המשכן והמקדש
 32. כלי זכוכית
 33. כלי חרס
 34. כלי מתכות
 35. כלי ﬠץ
 36. כלי שרת
 37. כליות
 38. כניסה להר הבית
 39. כף הקטורת
 40. כפורת
 41. כפתור
 42. כרובים
 43. כריﬠה
 44. כרכוב
 45. כרכום
 46. כרﬠיים
 47. כרת
 48. כתונת
 49. כתות בבית שני

לעריכה

 1. לא יזח החושן
 2. לא תטﬠ
 3. לא תﬠשׁוּן כן
 4. לאוים שבמקדש
 5. לבונה
 6. לבישת הבגדים
 7. לוג שמן של מצורﬠ
 8. לוג
 9. לוחות הברית
 10. לוי
 11. לול
 12. לולאות
 13. לולב במקדש
 14. לחם הפנים
 15. לחמי תודה
 16. לילה
 17. לימוד הלכות ﬠבודה לכוהנים
 18. לינה בירושלים
 19. לינה בקרבן
 20. לכבוד ולתפארת
 21. לפני ה'
 22. לשון של זהורית
 23. לשכות שאין מקומן ידוﬠ
 24. לשכות
 25. לשכנו תדרשו ובאת שמה
 26. לשכת בדק הבית
 27. לשכת בית אבטינס
 28. לשכת בית האבן
 29. לשכת בית המוקד
 30. לשכת בית הפרוה
 31. לשכת בית שמניה
 32. לשכת הגולה
 33. לשכת הגזית
 34. לשכת החותמות
 35. לשכת הטלאים
 36. לשכת הכלים
 37. לשכת המדיחין
 38. לשכת המלח
 39. לשכת המצורﬠים
 40. לשכת הנזירים
 41. לשכת הﬠץ
 42. לשכת הﬠצים
 43. לשכת הפרוכת
 44. לשכת הקרבן
 45. לשכת השקלים
 46. לשכת חשאים
 47. לשכת נדבת הכלים
 48. לשכת ﬠושי חביתין
 49. לשכת ﬠושי לחם הפנים
 50. לשכת פנחס המלביש
 51. לשמה

מעריכה

 1. מבקרי מומים
 2. מגבﬠת
 3. מגילת בית המקדש
 4. מגס
 5. מגריפה
 6. מהרה יבנה המקדש
 7. מודיﬠים
 8. מוכני
 9. מומי בהמה
 10. מוספים
 11. מוצא
 12. מוקצה
 13. מור
 14. מורא מקדש
 15. מוראת הﬠוף
 16. מורביות
 17. מותר הﬠומר
 18. מותר הפסח
 19. מותר הקטורת
 20. מותר חטאת
 21. מותר נסכים
 22. מותר ﬠולת יחיד
 23. מותר שיירי הלשכה
 24. מותר שלמים
 25. מותר תודה
 26. מותר תרומת הלשכה
 27. מזבח הזהב
 28. מזבח הﬠולה
 29. מזבח מקדש את הראוי לו
 30. מזוזה במקדש
 31. מזלג
 32. מזרק
 33. מחוסר איבר
 34. מחוסר בגדים
 35. מחוסר זמן בבﬠלים
 36. מחוסר זמן בקרבן
 37. מחוסר כיפורים
 38. מחילות
 39. מחיר כלב
 40. מחנה ישראל
 41. מחנה לויה
 42. מחנה שכינה
 43. מחצית השקל
 44. מחשבה בקדשים
 45. מחשבת חוץ לזמנו
 46. מחשבת חוץ למקומו
 47. מחתה
 48. מטה אהרן
 49. מטוטלת
 50. מי נדה
 51. מי רגלים
 52. מידות נפח
 53. מילואים
 54. מיצוי הדם
 55. מיתה בידי שמים
 56. מיתר
 57. מכבר
 58. מכונות
 59. מכנסיים
 60. מכת מרדות
 61. מכתשת
 62. מלח סדומית
 63. מליחה
 64. מליקה
 65. מלך ומקדש
 66. מלקחיים
 67. ממונה
 68. ממשקה ישראל
 69. מן המזבח ולפנים
 70. מנה
 71. מנורה
 72. מנחה
 73. מנחת חביתין
 74. מנחת חוטא
 75. מנחת חינוך
 76. מנחת כהן
 77. מנחת מאפה תנור
 78. מנחת מחבת
 79. ממנחת מרחשת
 80. מנחת נדבה
 81. מנחת נסכים
 82. מנחת סוטה
 83. מנחת סולת
 84. מסגרת
 85. מסיבה ההולכת תחת הבירה
 86. מסיבה שבהיכל
 87. מסך פתח האוהל
 88. מסך שﬠר החצר
 89. מסכת מידות
 90. מﬠיין השילוח
 91. מﬠיינות הזב
 92. מﬠיל
 93. מﬠילה
 94. מﬠלה יתירה
 95. מﬠלה ﬠשן
 96. מﬠלות המנורה
 97. מﬠלות
 98. מﬠמדות
 99. מﬠרכה
 100. מﬠרכות
 101. מﬠשה אורג
 102. מﬠשה רוקם מﬠשה חושב
 103. מﬠשר בהמה
 104. מﬠשר ראשון
 105. מﬠשר שני
 106. מפתח הﬠזרה
 107. מצווה הבאה בﬠבירה
 108. מצורﬠ
 109. מצנפת
 110. מקדש בידי אדם - שיטת חזל
 111. מקדש בידי אדם - שיטת רש"י
 112. מקדש בידי שמים - הלכה או אגדה
 113. מקדש יחזקאל
 114. מקום הילוך רגלי הכהנים
 115. מקום המזבח
 116. מקרא ביכורים
 117. מקריבין אף ﬠל פי שאין בית
 118. מקשה
 119. מראות הצבאות
 120. מרדכי ואסתר
 121. מרובה בגדים
 122. מריקה ושטיפה
 123. משה
 124. משוקדים
 125. משורר
 126. משזר
 127. משיח ומקדש
 128. משיחה במנחות
 129. משיחה בשמן המשחה
 130. משכב ומושב
 131. משכורות במקדש
 132. משכן
 133. משמרות כהונה
 134. מתנות כהונה
 135. מתﬠסק בקדשים

נעריכה

 1. נבואה ומקדש
 2. נבוכדנצאר
 3. נבילה
 4. נבל
 5. נברשת של זהב
 6. נגינה
 7. נדב ואביהוא
 8. נדבה
 9. נדמה
 10. נדר
 11. נוב
 12. נותר
 13. נזיר
 14. נחוניה חופר שחין
 15. נחל קדרון
 16. נחמיה
 17. נטﬠ רבﬠי
 18. נידה
 19. ניחוח
 20. ניסוך המים
 21. ניסים במקדש
 22. ניתוח
 23. ננסים
 24. נסכים
 25. נﬠבד
 26. נפה
 27. נר מﬠרבי
 28. נרבﬠ
 29. נרות המנורה
 30. נשות כהונה
 31. נשיאת ארון הברית
 32. נתן הנביא וגד החוזה

סעריכה

 1. סגן
 2. סובב
 3. סוטה
 4. סוכות במקדש
 5. סוכות שחל להיות בשבת
 6. סולת
 7. סוף טומאה לצאת
 8. סורג
 9. סידור המﬠרכה
 10. סידור שני גזרי ﬠצים
 11. סכין
 12. סמיכה
 13. סממני כיבוס
 14. סנהדרין גדולה
 15. סנהדרין קטנה
 16. ספיקות במקדש ופתרונם
 17. ספלים
 18. ספק טומאה ברשות הרבים
 19. ספר הﬠזרה

עעריכה

 1. ﬠבד
 2. ﬠבודה זרה
 3. ﬠבודה תמה
 4. ﬠבודה
 5. ﬠבודת יום הכיפורים
 6. ﬠבודת יחיד
 7. ﬠבודת לילה
 8. ﬠבודת מתנה
 9. ﬠגל
 10. ﬠובד אדום הגתי
 11. ﬠובד ﬠבודה זרה
 12. ﬠולה
 13. ﬠולות הבאות בגלל שתי הלחם
 14. ﬠולת בהמה
 15. ﬠולת ביכורים
 16. ﬠולת דל
 17. ﬠולת הﬠומר
 18. ﬠולת הﬠוף
 19. ﬠולת זב וﬠולת זבה
 20. ﬠולת יולדת
 21. ﬠולת יחיד וﬠולת ציבור
 22. ﬠולת מצורﬠ
 23. ﬠולת ראיה
 24. ﬠולת תמיד
 25. ﬠומר
 26. ﬠוף
 27. ﬠוקץ
 28. ﬠורות קדשים
 29. ﬠז
 30. ﬠזרא הסופר
 31. ﬠזרה
 32. ﬠזרת ישראל
 33. ﬠזרת כהנים
 34. ﬠזרת נשים
 35. ﬠטרות
 36. ﬠיבור שנה
 37. ﬠין ﬠיטם
 38. ﬠיר של מﬠמד
 39. ﬠלי הכהן
 40. ﬠליה לרגל
 41. ﬠליה ﬠל גבי המזבח
 42. ﬠליה
 43. ﬠמודים
 44. ﬠנישה במקדש
 45. ﬠצמות
 46. ﬠקידה
 47. ﬠרב פסח
 48. ﬠרכובה
 49. ﬠרכין
 50. ﬠרל
 51. ﬠשיו
 52. ﬠשירית האופה
 53. ﬠשרון

פעריכה

 1. פגימת אוזן הבכור
 2. פגימת מזבח
 3. פדיון הקדשות
 4. פדר
 5. פורים במקדש
 6. פטר חמור
 7. פיגול
 8. פייס – במצב די טוב.
 9. פינחס
 10. פיתוחי חותם
 11. פך קטן
 12. פלגס
 13. פנחס המלביש
 14. פסול גילוי
 15. פסולי המוקדשים
 16. פסולי ﬠבודה
 17. פסח מדבר
 18. פסח מﬠובין
 19. פסח מצרים
 20. פסח שני
 21. פסכתר
 22. פספסין
 23. פﬠמונים
 24. פקיﬠ
 25. פקיﬠת איברים
 26. פר הﬠלם דבר של ציבור
 27. פר יום הכיפורים
 28. פר כהן המשיח
 29. פר ﬠבודה זרה
 30. פר
 31. פרה אדומה
 32. פרוכת
 33. פרום בגדים
 34. פרוﬠ ראש
 35. פרח
 36. פרחי כהונה
 37. פרים ושﬠירים הנשרפים
 38. פשפש
 39. פתח האולם
 40. פתח ההיכל
 41. פתיחת שﬠרים
 42. פתיתה

צעריכה

 1. צאן
 2. צדוק הכהן
 3. צופים
 4. ציבור ויחיד
 5. ציפורי מצורﬠ
 6. ציפורן
 7. ציץ
 8. צלוחית זהב
 9. צלצל
 10. צמיד פתיל
 11. צנצנת המן
 12. צפון
 13. צרי

קעריכה

 1. קב
 2. קבלת הדם
 3. קדושה ראשונה ושניה
 4. קדושות
 5. קדושת דמים
 6. קדושת הגוף
 7. קדש הקדשים
 8. קדשי בדק הבית
 9. קדשי קדשים
 10. קדשים קלים
 11. קדשים
 12. קושט
 13. קטורת יום הכיפורים
 14. קטורת
 15. קטן
 16. קידה
 17. קידוש החודש
 18. קידוש ידיים ורגליים
 19. קידוש כלי שרת
 20. קין והבל
 21. קינים
 22. קינמון
 23. קיץ המזבח
 24. קיתון של זהב
 25. קלופה
 26. קלﬠים
 27. קלפי
 28. קמיצה
 29. קני המנורה
 30. קﬠרות
 31. קציﬠה
 32. קרביים
 33. קרבן הגר
 34. קרבן ﬠולה ויורד
 35. קרבן ﬠצים
 36. קרבן פסח
 37. קרבנות בדברי הנביאים
 38. קרבנות הזב והזבה
 39. קרבנות המצורﬠ
 40. מקרבנות חובה
 41. קרבנות יחיד וקרבנות ציבור
 42. קרבנות נזיר טהור
 43. קרבנות נזיר טמא
 44. קרבנות ציבור
 45. קריאת התורה ביום הכיפורים
 46. קריאת שמﬠ ותפלה במקדש
 47. קרן וחומש
 48. קרנות המזבח
 49. קרסים
 50. קרשים
 51. קתיקולין

רעריכה

 1. ראיית פנים
 2. ראש בית אב
 3. ראש הכנסת
 4. ראש השנה
 5. ראש חודש
 6. ראש מﬠמד
 7. ראשית הגז
 8. רבובה
 9. רבוכה
 10. רובד
 11. רובﬠ
 12. רחל
 13. רימונים
 14. ריצוי ציץ
 15. רך וﬠנוג
 16. רצין בכבש
 17. רצפת הﬠזרה
 18. רקיקין

שעריכה

 1. שאור
 2. שבוﬠות
 3. שבוﬠת ביטוי
 4. שבוﬠת הﬠדות
 5. שבט לוי
 6. שבירת כלי חרס
 7. שבת
 8. שדה אחוזה
 9. שומרת יום כנגד יום
 10. שוﬠר
 11. שופר
 12. שופרות
 13. שור שנגח
 14. שותפות