פורטל:מתמטיקה/חידה/אוסף 2

אוסף נוסף של חידות מופיע בדף פורטל:מתמטיקה/חידה/אוסף.

101 אתם עומדים בנקודה אקראית בשדה תירס שצורתו היא עיגול, והתירס הגבוה מפריע לכם לראות. באמצע שדה התירס נמצא טלפון שבאמצעותו אתם יכול לזמן מישהו שיסיע אותכם לביתכם. בשל הראות הלקויה, רק כשתצאו מהשדה תדעו זאת. איך תוכלו להגיע למרכז בוודאות? עריכה | תבנית | שיחה
102
כדור הארץ
כדור הארץ

נתון כבל המועבר על פני כל ההיקף של כדור הארץ.

מה האורך שצריך להוסיף לכבל אם רוצים להגביה אותו במטר מעל כל נקודה בהיקף כדור הארץ?

(הערה: הניחו שכדור הארץ הוא כדור מושלם. קוטר כדור הארץ הוא 12,742 ק"מ בקירוב).

עריכה | תבנית | שיחה
103 עליכם להעביר נהר 8 אנשים: אבא, אמא, 2 בנים, 2 בנות, שוטר וגנב. ברשותכם סירה עם שני מקומות. עליכם להעביר את כולם בכפוף לכללים הבאים:
  1. אסור להשאיר את הגנב עם עוד מישהו שאיננו שוטר, אלא אם השוטר נמצא גם
  2. אסור להשאיר את האבא עם אחת מהבנות (או שתיהן) בלי האמא, ואת האמא עם אחד מהבנים (או שניהם) בלי האבא
  3. רק מבוגרים (אבא, אמא, שוטר וגנב) יכולים להשיט את הסירה

איך תעבירו את כולם?

(הערות: הסירה איננה יכולה לעבור מצד לצד לבדה. בסעיפים 1-2 הכוונה גם למי שנמצא בסירה, אם היא ליד הגדה הזאת. דוגמה: מותר להשאיר את הגנב עם עוד מישהו אם השוטר נמצא בסירה כשהיא סמוכה אליהם.)

עריכה | תבנית | שיחה
104 האם קיימת קבוצה אינסופית של מספרים טבעיים, כך שבכל תת-קבוצה סופית לא ריקה שלה סכום האיברים אינו ריבוע של מספר שלם? עריכה | תבנית | שיחה
105 הוכיחו שקיים מספר שמתחלק ב- וכל ספרותיו אי-זוגיות. עריכה | תבנית | שיחה
106 שני אנשים משחקים במשחק הבא: נתונים 999 מטבעות מחולקים ל-100 ערמות שמסודרות בשורה. כל אחד מהם בתורו יכול לקחת ערמה קיצונית כלשהי (הכי ימנית או הכי שמאלית). מנצח מי שיש לו בסוף המשחק יותר מטבעות. למי מהצדדים יש אסטרטגיית ניצחון ומה היא? עריכה | תבנית | שיחה
107 ברצונך לצוד ארנבת. ידוע שהארנבת נמצאת לאורך קו מסוים, שעליו 10 נקודות שעליהן היא יכולה להיות.

ברשותך רובה, ללא הגבלה על מספר היריות. לאחר כל ירייה הארנבת קופצת לאחת הנקודות הסמוכות (משמאל או מימין).

איך תפגע בארנבת בוודאות?

עריכה | תבנית | שיחה
108 ישנם 2002 עובדים בבנק. כל העובדים הגיעו לארוחה חגיגית והתיישבו מסביב לשולחן עגול.

ידוע, כי הפרש השכר של כל שני עובדים סמוכים שווה ל-2 או ל-3 שקלים. מהו ההפרש המקסימלי שייתכן בין שני עובדים בבנק, אם ידוע, כי אין שני עובדים עם שכר זהה?

עריכה | תבנית | שיחה
109
מגדלי עזריאלי

מגדלי עזריאלי הם קומפלקס של שלושה גורדי שחקים בתל אביב. "טביעת הרגל" של המגדלים היא מעגל, משולש וריבוע, כך שהמגדלים הם גליל, מנסרה משולשת ומנסרה ריבועית. בהנחה שקוטר המגדל העגול שווה לאורך צלע של המגדל המשולש (שבסיסו הוא משולש שווה-צלעות) ולאורך האלכסון של המגדל המרובע, מיהו המגדל ששטח בסיסו (או גגו) הוא הגדול ביותר, ומיהו המגדל ששטח בסיסו הוא הקטן ביותר? נסו להגיע לפתרון במינימום חישובים.

חידת המשך:

כיצד יושפע הסדר אם נניח שקוטר העיגול שווה לאורך צלע הריבוע (וצלע המשולש ממשיכה להיות שווה לאלכסון הריבוע)?

עריכה | תבנית | שיחה
110 על שולחן עגול מונחים 20 תפריטים, 10 בצרפתית ו-10 ביפנית. מסביב לשולחן יושבים 20 אנשים, 10 צרפתים ו-10 יפנים, כך שמול כל אחד מהם תפריט. השולחן ניתן לסיבוב. הוכיחו שקיים סיבוב של השולחן שבו לפחות 10 מהאנשים מקבלים תפריט בשפה שלהם. עריכה | תבנית | שיחה
111 נתונים 11 מספרים טבעיים. נתון שאם תוציא אחד מהם, תוכל לחלק את ה-10 האחרים לשתי קבוצות שכל אחת מהן מורכבת מ-5 מספרים, כך שסכומן זהה. הוכח שכל 11 המספרים שווים זה לזה. עריכה | תבנית | שיחה
112 נתונים 10 שקים. בכל אחד מהם נמצאים המון מטבעות. כל המטבעות שוקלים 1 גרם, מלבד שק אחד שהמטבעות בו מזויפים ושוקלים 2 גרם. ברשותך מאזניים דיגיטליים שנותנים משקל מספרי. מהו המספר הקטן ביותר של שקילות שדרוש כדי למצוא את השק המזויף?

אותה חידה, אלא שהפעם כל שק יכול להיות מזויף או אמיתי. כמה שקילות דרושות הפעם?

עריכה | תבנית | שיחה
113 נדרש להגיע למספר 2000, באמצעות המספרים 1 עד 5 בלבד, כאשר מותר להשתמש בכל מספר פעם אחת. הפעולות המותרות הן כפל, חיסור והעלאה בחזקה. עריכה | תבנית | שיחה
114 נתונים n מספרים: , שכל אחד מהם שווה ל-1 או ל-1-. נתון ש: . הוכח ש-n מתחלק ב-4. עריכה | תבנית | שיחה
115 על אוטובוס עולות 8 נוסעות. כל נוסעת מחזיקה בידה 8 שקים. בתוך כל שק נמצאות 8 חתולות בוגרות. לכל חתולה בוגרת ישנן 8 גורות חתולות.

כמה רגליים, כולל הנהג, נמצאים על האוטובוס?

עריכה | תבנית | שיחה
116 אסטרונאוט שטס לחלל ליומיים, מקבל שני סוגים של כדורים שעליו לקחת, אחד מכל סוג בכל יום. כל ארבעת הכדורים נראים זהים לחלוטין. במהלך ההמראה, מתערבבים הכדורים ולאסטרונאוט אין שום דרך לדעת אם כדור מסוים הוא מסוג א' או מסוג ב'. מה יכול לעשות האסטרונאוט כדי לקחת את הכדורים בצורה תקינה? עריכה | תבנית | שיחה
117 הגיל שלי הוא כפולה של 7.

בעוד שנה יהיה גילי כפולה של 5.

עוד לא מלאו לי 50 שנה, אך כבר שירתתי בצבא.

בן כמה אני?

עריכה | תבנית | שיחה
118 כמה מאלפי כלבים וכמה כלבים יש בכלבייה, אם בסך הכול יש בה 30 ראשים ו-100 רגליים?

חידת המשך: הפעם, ידוע שיש באזור בעל חיים אחר שאותו מאלפים אנשים ושבאזור 30 אנשים. כמה רגליים יש לאותו בעל חיים וכמה בעלי חיים כאלה יש, אם ידוע שבאזור יש 50 ראשים ו-220 רגליים?

עריכה | תבנית | שיחה
119 נתון לוח בצורת ריבוע. בכל פינה של הלוח יש מתג, ובמרכזו יש נורה. הנורה דולקת אם כל המתגים באותו מצב (פתוח/סגור) לא ידוע בכל מתג מה פתוח ומה סגור. בכל פעם מותר להיכנס לחדר ולשנות חלק מהמתגים. אם לאחר מכן הנורה לא נדלקה, יוצאים מהחדר והשולחן מסתובב באופן אקראי. איך אפשר להדליק את הנורה בוודאות? עריכה | תבנית | שיחה
120
מגן דוד

כוכב קסם מסדר הוא ריבוע קסם בצורת כוכב משוכלל בעל צלעות. בכוכב קסם המספרים ממוקמים בקודקודים ובנקודות ההצטלבות של הצלעות, כך שסכום ארבעת המספרים לאורך כל צלע קבוע ושווה לקבוע הקסם: .

מגן דוד אשר הוא כוכב משוכלל בעל 6 צלעות, אשר יכול לשמש כסדר הנמוך ביותר של כוכב קסם כאשר .

כיצד תוכלו לשבץ את המספרים מ-1 עד 12 על קודקודי מגן דוד כך שיתקבל כוכב קסם?

עריכה | תבנית | שיחה
121 בחדר חשוך ישנם מטבעות דו-צדדיים (בהם צד שחור וצד לבן). ברגע שאדם נכנס לחדר ידוע שישנם 10 מטבעות עם הצד הלבן כלפי מעלה. כיצד ניתן לחלק את המטבעות לשתי קבוצות בעלות אותו מספר של מטבעות עם הצד הלבן כלפי מעלה (כזכור, החדר חשוך, ועל כן האדם אינו יכול לראות את המטבעות)? עריכה | תבנית | שיחה
122
מי יוצא דופן?
עריכה | תבנית | שיחה
123
שתי פחיות

יצרן משקאות קלים החליט להגדיל את גובה פחיות המשקה שלו ב-25%, בלי לשנות את נפח הפחית. בכמה אחוזים עליו להקטין את קוטר הפחית?

חידת המשך:

כיצד השתנתה צריכת האלומיניום הנחוץ לייצור פחית (בהנחה שהפחיות הן גלילים מדויקים, ועובי האלומיניום זהה בכל חלקי הפחית)?

חידת המשך:

מהו היחס הנדרש בין גובה הפחית לרדיוסה, כדי שצריכת האלומיניום תהיה מזערית?

עריכה | תבנית | שיחה
124
שתי פיתות

בנוסף לפיתות הנפוצות, העגולות, נמכרות גם פיתות ריבועיות. בהנחה שעובי שתי הפיתות זהה, כאשר נתונה פיתה עגולה שרדיוסה R, מהו אורך הצלע של פיתה ריבועית באותו משקל?

חידת המשך:

כאשר נתונה פיתה שרדיוסה R, האם ניתן לבנות, באמצעות סרגל ומחוגה בלבד, את הריבוע של הפיתה הריבועית שמשקלה זהה?

עריכה | תבנית | שיחה
125 אדם רוכב על אופניים. במשך כל שעה הוא רוכב במהירות קבועה, של 10 קמ"ש או 5 קמ"ש, ובתחילת כל שעה משנה את מהירותו מהמהירות האחת לאחרת. כמה קילומטרים עבר במשך 7 שעות? עריכה | תבנית | שיחה
126 שני מתמטיקאים נפגשים לקפה. אומר לו הראשון: "יש לי 3 בנות".

"מה הגילאים שלהן?"
-"מכפלת הגילאים שלהן היא 72"
-"זה לא מספיק נתונים"
-"סכום הגילאים שלהן הוא כמו המספר של הבניין שמה"
-"זה עדיין לא מספיק נתונים"
-"הבכורה מנגנת על פסנתר"
-"עכשיו אני יודע!"

בנות כמה הבנות?

עריכה | תבנית | שיחה
127 גומייה באורך רפוי מחוברת בקצה אחד שלה לקיר אנכי. ברגע הגומייה מתחילה להימתח, כך שמהירות הקצה החופשי היא . על הקצה הקשור של הגומייה עומדת נמלה. ברגע הנמלה מתחילה ללכת על הגומייה במהירות . השאלה היא, האם הנמלה תגיע אי פעם לקצה הגומייה? עריכה | תבנית | שיחה
128

כמה משולשים נמצאים בתמונה הבאה?

עריכה | תבנית | שיחה
129 האם תוכל לסדר את המספרים הטבעיים 1–64 על לוח שחמט, כך שבסידור זה לא תימצא שלשה פיתגורית שכל שלושת איבריה מונחים על משבצות באותו צבע (כולם שחורים או כולם לבנים)? עריכה | תבנית | שיחה
130 שלושה חוטים ישרים ואינסופיים בעלי צפיפות מסה אורכית זהה נמצאים במישור אחד ויוצרים משולש. הוכח שעל חלקיק שיושם בנקודת מפגש התיכונים יפעל כוח גרביטציוני שקול השווה לאפס. עריכה | תבנית | שיחה
131 מגדל פיזה - בעזרת n לבנים זהות, באורך a ועובי b, בונים מגדל המתנשא לגובה nb. המגדל נבנה כך שכל לבנה בולטת מעט ביחס ללבנה שמתחתיה. הבעיה היא, בהינתן n לבנים, מהי צורת הבנייה האופטימלית? כלומר כיצד יש לבנות את המגדל כך שקצה המגדל יבלוט מרחק אופקי מקסימלי ביחס ללבנה התחתונה. עריכה | תבנית | שיחה
132 שני כדורים במסות m ו- M (כאשר ) מונחים על מסילה אופקית ישרה וחסרת חיכוך. בסוף המסילה נמצא קיר אנכי. הכדורים ממוקמים על המסילה כך שהכדור שמסתו m קרוב יותר לקיר. מעניקים לכדור שמסתו M מהירות בכיוון הכדור השני. כתוצאה מההתנגשות הכדור הקטן נרתע, פוגע בקיר וחוזר ממנו באותה המהירות, לאחר מכן פוגע בכדור הכבד שוב, לאחר מן מוחזר מהקיר שוב, וחוזר חלילה. הנח שכל ההתנגשויות אלסטיות לחלוטין. השאלה היא: כמה התנגשויות יתרחשו עד שההתנגשויות בין הכדור הקטן והקיר ובין שני הכדורים ייפסקו? בחישוב מספר ההתנגשויות מנה גם את ההתנגשויות בין הכדורים. עריכה | תבנית | שיחה
133 כדי להמחיש את הקושי שבניהול סחר חליפין בעולם נטול כסף כותב יובל נח הררי, בספרו "קיצור תולדות האנושות" (עמ' 180): "אם בשוק נסחרים 100 מוצרים שונים, הקונים והמוכרים צריכים להכיר 4,950 ערכי חליפין שונים". כיצד חושבה תוצאה זו? עריכה | תבנית | שיחה
134 מתמטיקאי מקבל שני כדורי בדולח בכניסה לבניין שגובהו 100 קומות. הוא רשאי לצאת מהבניין רק כאשר תהיה לו תשובה לשאלה: "מאיזו קומה ומעלה יישברו כדורי הבדולח, אם נזרוק אותם מהחלון? (ייתכן שכבר בקומה הראשונה, וייתכן שאף לא בקומה האחרונה)". הוא יכול להשליך את הכדורים מהבניין, וכל עוד הם לא נשברים, הוא יכול לרדת ולקבלם בחזרה - כלומר באפשרותו לבצע מספר לא מוגבל של זריקות, אך מותר שרק פעמיים יישבר לו כדור (ברשותו שני כדורים בלבד). איך הוא יעשה זאת במספר מינימלי של זריקות? עריכה | תבנית | שיחה
135 שאלה בהסתברות מותנית

1. מגרילים מספר טבעי באקראי, באופן שלכל מספר טבעי מ-1 עד n יש סיכוי זהה להיבחר, ו-n שואף לאינסוף. מה הסיכוי שהמספר שייבחר יתחלק ב-6, כאשר ידוע (מבצע ההגרלה מיידע את הצופים) שהוא לא מתחלק ב-15? האם הסיכוי יהיה קטן או גדול מ-1/6?

2. מגרילים מספר טבעי באקראי, בדומה לסעיף הקודם. מה הסיכוי שהמספר שייבחר יתחלק ב-a, כאשר ידוע שהוא לא מתחלק ב-b? מצא נוסחה כללית, כאשר כמובן ש-a ו-b לא בהכרח זרים.

עריכה | תבנית | שיחה
136 בצל כדורי נחתך על ידי 6 מהלומות סכין ישרות; החתיכות שנוצרות לעולם לא זזות ממיקומן המקורי. מה המספר המרבי של חתיכות שניתן לחלק את העור (האינפיניטסימלי) של הבצל? עריכה | תבנית | שיחה
137 כששאלו את המתמטיקאי והלוגיקן בן המאה ה-19 אוגוסטוס דה מורגן בן כמה הוא, ענה: "הייתי בן בשנת ". באיזה שנה נולד דה מורגן? עריכה | תבנית | שיחה

אוסף נוסף של חידות מופיע בדף פורטל:מתמטיקה/חידה/אוסף.