פרשת ויקהל

פרשת השבוע העשירית בספר שמות

פרשת ויקהל היא פרשת השבוע העשירית בספר שמות. על פי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ל"ה, פסוק א' ומסתיימת בפרק ל"ח, פסוק כ'. פרשה זו עוסקת בעיקרה בעניינים הנוגעים להקמת המשכן. הציוויים על הקמת המשכן שפורטו בפרשות תרומה ותצווה באים לכלל ביצוע בפרשה זו ובפרשת פקודי שאחריה, ולמעשה צמד פרשיות אלה חוזר בשינויים קלים על הנאמר בפרשות תרומה ותצווה.

Arrow r.svg ויקהל Arrow l.svg
פסוקים שמות, ל"ה, א'ל"ח, כ'
מספר פסוקים 122
מספר תיבות 1558
תוכן איסור מלאכה בשבת, חומרי הגלם למשכן והאחראים על בנייתו, תיאור בניין המשכן וכליו
מצוות בפרשה על פי ספר החינוך
עשה (0)  לא תעשה (1)
משפט מוות בשבת
הפטרה
אשכנזים מלכים א', ז', מ'נ'
ספרדים ואיטלקים מלכים א', ז', י"גכ"ו
תימנים מלכים א', ז', י"גכ"ב
איור של בניית כלי המקדש
איור המתאר תפירה ובנייה של כלי המשכן

קריאת הפרשהעריכה

את פרשת ויקהל קוראים בין התאריכים כ"ב באדר-כ"ט באדרשנה מעוברת באדר א'). ברוב השנים הפשוטות, קוראים את פרשת ויקהל ביחד עם פרשת פקודי, לרוב יחד עם פרשת החודש ובשנים מסוג הכז יחד עם פרשת פרה. בשנים פשוטות מסוג השא קוראים את פרשת ויקהל לבדה, ביחד עם פרשת פרה. בשנים מעוברות קוראים את פרשת ויקהל לבדה, בשנים מסוג החא והשג בלי אחת מארבע הפרשיות ובשאר השנים המעוברות ביחד עם פרשת שקלים.

תאריכי הקריאהעריכה

השבת בה קוראים את פרשת ויקהל יכולה לחול בעשרה תאריכים שונים.

יחד עם פרשת פקודי:

 • שנת הכז - כ"ג באדר
 • שנת גכה ושנת בשה - כ"ה באדר
 • שנת בחג ושנת זשג - כ"ז באדר
 • שנת זחא - כ"ט באדר

בנפרד:

 • שנת השא - כ"ב באדר
 • שנת השג - כ"ב באדר א'
 • שנת החא - כ"ד באדר א'
 • שנת גכז ושנת בשז - כ"ה באדר א'
 • שנת בחה ושנת זשה - כ"ז באדר א'
 • שנת זחג - כ"ט באדר א'

תוכן הפרשהעריכה

בתחילת הפרשה ישנה פסקה קצרה על איסור עשיית מלאכה בשבת, ובפרט על איסור הבערת אש בשבת. מכאן למדו חז"ל שמלאכות שבת נגזרות מהמלאכות שנעשו בהקמת המשכן. אחר כך בא תיאור התרומות וחומרי הגלם השונים שנתרמו למשכן, ונושא מינוי בצלאל בן אורי, אהליאב בן אחיסמך ו"כל איש חכם לב" לעבודה במלאכות העדינות הדורשות כישרון מיוחד.

עיקר הפרשה מוקדש לתיאור בניית המשכן וכליו, בסדר זה:

 1. יריעות המשכן,
 2. קרשי המשכן,
 3. הארון,
 4. שולחן לחם הפנים,
 5. המנורה,
 6. מזבח הזהב,
 7. מזבח הנחושת,
 8. כיור,
 9. קלעי החצר.

סדר הדברים שונה מסדר הציוויים בפרשת תרומה, ופרשני המקרא הציעו הסברים שונים לעניין זה.

קישורים חיצונייםעריכה

הטקסט:

פרשנות: