ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תחרות הכתיבה/התחרות הרביעית

מקצרמר למובחר

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 (בוטלה) - 10 - 11

תחרות הכתיבה "מקצרמר למובחר" של ויקיפדיה העברית מתקיימת זו הפעם הרביעית, בהשראת תחרות דומה בוויקיפדיה הגרמנית, המתקיימת שם בהצלחה רבה וזוכה אף לסיקור בכלי התקשורת. תחרות הכתיבה הראשונה בוויקיפדיה העברית נערכה בחודש מרץ 2006 ובמסגרתה נכתבו עשרות ערכים מעולים, שרבים מהם נבחרו לרשימת הערכים המומלצים. תחרות הכתיבה השנייה נערכה בספטמבר של אותה שנה, וקצרה אף היא הצלחה גדולה.

לוגו מקצרמר למובחר
לוגו מקצרמר למובחר
תוכן עניינים
רוח התחרות
תקנון התחרות
חלוקה לבתים
תחרויות המשנה
עשרת הדיברות לערכים בתחרות
חלוקת הפרסים
לוח הפרסים
לוח הזמנים
הודעה לעיתונות
סיקור תקשורתי
עזרה לחדשים
מזכיר התחרות
בחירת חבר השופטים
הנחיות לשופטים
ביקורת עמיתים
רשימת הערכים המועמדים:
בית ראשון (מדעים מדויקים, מדעי הטבע ורפואה)
בית שני (מדעי הרוח)
בית שלישי (היסטוריה, גאוגרפיה ומדעי החברה)
תחרויות המשנה
רוח התחרות

קנאת סופרים תרבה חוכמה (בבא בתרא דף כ"א עמוד א')

תחרות "מקצרמר למובחר" נועדה להיות תחרות משעשעת ומהנה של כתיבת ערכים מצויינים, שבסופה ייבחרו הערכים המנצחים ואף יוענקו פרסים סמליים. מטרת בחירת המנצחים היא אך ורק לקדם את מרכיב ההנאה והסיפוק שבכתיבה בוויקיפדיה, מרכיב אשר אובד לא פעם במלחמות עריכה, מריבות ושאר שגרת היומיום. בכוחה של התחרות להעלות את רמת הכתיבה בוויקיפדיה, להגביר את שיתוף הפעולה והגיבוש בקהילת הכותבים ולמשוך ויקיפדים חדשים לכתיבה בוויקיפדיה.

תקנון התחרות
 1. התחרות מחולקת לשלושה בתים נושאיים, וכן לקבוצת תחרויות משנה, כמפורט בהמשך.
 2. בפרק זמן שייקבע, יוגשו המועמדויות לתחרות. מועמדות היא תמיד של ערך ושל כותב או של קבוצת כותבים, גם יחד, בבית מסויים.
 3. רשאים להשתתף בתחרות ערכים שלא היו קיימים לפני תחילת התחרות או שהיו בני פחות מ-3,000 תווים (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות, 4 בספטמבר 2007). יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל בידי חבר השופטים.
 4. כמו כן, רשאים להשתתף ערכים שתבנית "שכתוב" או "עריכה" מוצבת בהם. ערכים מהסוג הזה לא מוגבלים באורך.
 5. כל משתמש רשאי להציע עצמו כמשתתף בכתיבתם של עד שלושה ערכים בתחרות. את הערכים רצוי לסמן בתבנית {{מקצרמר למובחר}}.
 6. ניהול התחרות מופקד בידי חבר שופטים. לכל בית יהיה חבר שופטים משלו, בן שלושה (ייתכן שנשנה לשניים) שופטים. חבר שופטים נוסף ישפוט בכל תחרויות המשנה.
 7. השופטים לא יוכלו להשתתף בתחרות כמועמדים. יש להימנע גם ממצבים של ניגוד אינטרסים ברור.
 8. כל המשתתפים מבהירים בזאת מעצם השתתפותם שיקבלו ברוח טובה ובוגרת את חוות הדעת של השופטים.
 9. השופטים יציעו עצמם לתפקיד. אם יעלה מספר המועמדים על מספר השופטים הדרוש, ייבחרו השופטים בהצבעה קצרה שלא יתאפשר בה דיון. כשירים להיבחר ויקיפדים רשומים עם ותק של שלושה חודשים וחמש מאות עריכות. עליהם להיות בעלי ידע משכנע ומוכח בתחום הכללי של הבית שבו הם מועמדים לשיפוט.
 10. לתחרות ימונה מזכיר. תפקידו יהיה לפקח על סדרי הגשת הערכים, לעורר תשומת לב נדרשת לסוגיות שונות בערכים המועמדים, ליצור שיתוף פעולה פורה וביקורת עמיתים מועילה לערכים המתמודדים, לעודד ויקיפדים להשתתפות, לעמוד בקשר שוטף עם השופטים, להקפיד על לוח הזמנים וכו'.
 11. כלל חברי הקהילה נקראים לתת בדפי השיחה של הערכים המתמודדים מה שיותר ביקורת בונה ועצות לכותבים בתחרות, במהלך התנהלותה. חברי צוות השיפוט לא יוכלו להשתתף בתהליך הביקורת הבונה. בהסכמתו של המועמד, ניתן גם להגיה, לערוך ולשפר בערך כלשהו בתחרות במהלכה, אך המילה האחרונה היא של המועמדים.
 12. שיפוט הערכים ייעשה לפי קריטריונים שיפורטו בהמשך - ברוחם הכללית של הקריטריונים לערכים מומלצים. תינתן העדפה משנית לוויקיפדים חדשים על פני ויקיפדים ותיקים ומוכרים. כן תינתן העדפה קלה לעבודת צוות ראויה להערכה. נימוקי חבר השופטים יפורסמו בפומבי.
 13. ערכים שיתגלו בהם פגמים של זכויות יוצרים או ניסיונות להשפעה או שיחוד של חבר השופטים ייפסלו מן התחרות.
 14. ערכים שישתתפו בתחרות לא יועמדו להצבעה כערכים מומלצים עד לסוף התחרות.
חלוקה לבתים

התחרות מחולקת לבתים, לפי נושאים שונים. הבתים הם כדלקמן:

במקרה של תחומי ביניים יוכלו מגישי המועמדות לפרט באיזה בית הם מבקשים להתמודד.

תחרויות המשנה
 • פרס על הערך הישראלי - פרס לערך מצטיין ומקורי שנושאו קשור בקשר מובהק למדינת ישראל, לתושביה, לתרבותה, למורשתה או לציונות. (כל הערכים בבתים הם מועמדים פוטנציאלים, שופטי הבתים יוכלו להמליץ לשופטי בית המשנה על ערכים).
 • פרס התמונה המקורית הטובה ביותר שנוצרה לצורך התחרות (יש להגיש מועמדות)(בתנאי והתמונה לא הועלתה לפני ה-4/9/07).
 • פרס האיור המקורי הטוב ביותר שנוצר לצורך התחרות (יש להגיש מועמדות)(בתנאי והאיור לא הועלה לפני ה-4/9/07).
 • פרס לוויקיפד שהרים תרומה משמעותית לכלל הערכים המתמודדים (כל ויקיפד הוא בחזקת מועמד).
עשרת הדיברות לערכים בתחרות

להלן רשימה של עשרה פרמטרים שמומלץ להביא בחשבון בעת כתיבת ערכים בתחרות. הרשימה איננה מחייבת או ממצה, והשופטים רשאים להפעיל כל שיקול דעת עצמאי, וכך גם הכותבים.

 • נגישות: כתבו את הערך כך שגם קורא שאין לו שום ידיעה בנושא יוכל להשכיל ממנו וליהנות מקריאתו. פסקת הפתיח, במיוחד, צריכה להיות כתובה באופן נהיר לכל, קצר וקולע.
 • מקצוענות: למרות האמור לעיל, אל תתפשרו בדיוק העובדתי ובהצגה הנכונה והמלאה של הנושא, כך שגם איש מקצוע בתחום ישבע נחת מן הערך.
 • רהיטות: כתבו את הערך בעברית טבעית, שוטפת, תקינה ומלאה. העדיפו מושגים עבריים על מושגים לועזיים היכן שאפשר. הימנעו משימוש יתר בז'רגון מקצועי של יודעי ח"ן בלבד.
 • אמינות: הביאו מקורות ואסמכתאות לכתוב בערך, אפשר ממש בשיטה האקדמית עם הערות שוליים, או לכל הפחות בצורת רשימת קריאה.
 • חזות: תמונה שווה אלף מילים, והדבר נכון קל וחומר גם לאיורים. הוסיפו לערכיכם כל תמונה ואיור שיוכלו להמחיש את הכתוב ולהקל על הבנתו.
 • מקומיות: אם יש לערך הקשר ישראלי/יהודי/ציוני, חשוב להציג אותו בהקשר ובהיקף הראויים. הדבר חשוב במיוחד בערכים מתורגמים.
 • אוניברסליות: אם יש לערך גם הקשר עולמי/כללי, אל תוותרו עליו! אל תציגו נושא כללי רק מנקודת מבט ישראלית או מקומית.
 • קישוריות: ערך שופע בקישורים אדומים הוא תמיד בעייתי. אם יש מושגים מרכזיים שהקישור אליהם עודנו אדום, זו הזדמנות פז "להכחיל" אותו, אפילו בערך קצר יחסית. אם הערך מקשר לערכים מקיפים (ואולי אף לערכים מומלצים) רבים - מה טוב.
 • מקוריות: עבודת איסוף ומחקר מקורית צפויה להניב ערך מוצלח יותר מעבודת תרגום גרידא. גם אם אתם מתרגמים, הקפידו לכתוב בנושא שאתם בקיאים בו ויכולים להפעיל בו את שיקול דעתכם העצמאי והמקורי.
 • שיתופיות: כל טקסט שעובר תחת זוג עיניים נוסף משתפר בהכרח. שתפו פעולה עם שאר הוויקיפדים בהפיכת הערך מעבודת יחיד לערך מובחר שהוויקיפדיה תוכל להתברך בו באמת.
חלוקת הפרסים
משתמש זה זכה בתחרות הכתיבה לאחר שכתב או הרחיב את הערך שם הערך הזוכה.

הפרס העיקרי לזוכים הוא כבוד ויקר, תהילת עולם, ותחושת הכיף שבזכייה.

עם זאת, התחרות מעודדת ויקיפדים שהתחרות קרובה ללבם להציע פה פרסים לתורמים. יתקבלו בברכה: ספרים ודיסקים שאין בהם עוד צורך ומעשירים את הידע, או כל מתנה מיוחדת אחרת. לא יתקבלו בברכה: תרומות של כסף מזומן. התחרות תתקיים גם אם לא ייתרמו שום פרסים.

כל אחד מצוותי השיפוט יכין רשימה ממוינת של ערכים הראויים לפרס בבית שבו הוא שופט. מספר הערכים שיוכרזו כזוכים נתון לשיקול דעת השופטים.

אם אכן יוצעו פרסים בתחרות, יוכלו כותב או כותבי הערך הזוכה בכל בית לבחור את הפרס שהם רוצים, אחריהם המקום השני בכל בית וכו'. אם זוכים בעלי דירוג זהה בכל בית יחשקו באותו הפרס, תיערך הגרלה.

ערוךלוח הפרסים: נא להכריז כאן על תרומות של פרסים

הפרסים של התחרות הזאת יחולקו במפגש הבא (לא הקרוב) שיערך בשיתוף עם העמותה. במפגש ההוא יחולקו גם הפרסים של התחרות השלישית. נבדקת האפשרות למתן פרסים על ידי העמותה, אך אל תהססו להציע פרסים משלכם.

לוח הזמנים

בכל התאריכים הכוונה היא לצהרי אותו היום, שעה 12:00 שעון ישראל.

 • 4 בספטמבר 2007, המועד הקובע לתחילת עבודה.
 • עד 12 בספטמבר 2007, ערב ראש השנה: הגשת מועמדות לחבר השופטים ולתפקיד המזכיר וניהול בחירות לתפקיד אם צריך.
 • עד 26 בספטמבר 2007, ערב סוכות: הכנה של הודעה לעיתונות על פתיחת התחרות והפצתה. (אופציונלי)
 • 26 בספטמבר 2007, ערב סוכות: פתיחתה הרשמית של התחרות.
 • עד 3 באוקטובר 2007, הושענא רבה: הגשת מועמדויות לתחרות.
 • 10 באוקטובר 2007: המועד הקובע לגרסה הסופית.
 • 17 באוקטובר 2007: פרסום החלטות השופטים.
הודעה לעיתונות

התחרות הקודמת סוקרה בשני כלי תקשורת לפחות, ומן הראוי שננסה לשחזר את ההישג.

כולם מוזמנים לעזור בכתיבת הודעה לעיתונות ובליטושה. מי שיש לו קשרים כל שהם בכלי התקשורת הכתובים/המשודרים/המקוונים - מוזמן גם לעזור בהפצתה.

ערוךעזרה לחדשים

התחרות מקבלת בשמחה גם ויקיפדים חדשים!

אם התחרות הזו היא השתתפותך הראשונה בויקיפדיה, תוכל להיעזר בויקיפדיה:עזרה או באחד מחברי צוות העזר להנחיית חדשים, הרשומים מטה.

רעיונות לכתיבה ניתן למצוא בויקיפדיה:בקשת ערך, וערכים קצרים במצב רע אפשר לאתר בשעת הצורך בערכים לשכתוב וערכים לעריכה.

צוות העזר להנחיית חדשים

עריכה
 1. גילגמש שיחה (אשמח לעזור בשני הבתים הראשונים שבהם איני שופט)
 2. אשמח לעזור בבתים שבהם איני שופט מוטי ק. שיחה 19:39, 7 בספטמבר 2007 (IDT)[תגובה]
 3. אשמח לעזור בכל הבתים (גם באלה שבהם אולי אתחרה). יחסיות האמת 13:03, 8 בספטמבר 2007 (IDT)[תגובה]
 4. אשמח לעזור בכל הבתים. שמעון 19:17, 10 בספטמבר 2007 (IDT)[תגובה]
 5. אשמח לעזור גם כן --‏Karpada16:04, 19 בספטמבר 2007 (IST)[תגובה]
 6. אשמח לסייע או לתת ביקורת בענייני רוח וחברה. ‏Danny-w21:59, 25 בספטמבר 2007 (IST)[תגובה]
ערוךמזכיר התחרות

תפקידו של המזכיר לדאוג לתקינות ההליך, לוודא שהערכים המועמדים עומדים בתנאי הסף ולגלם את רוח התחרות.

ערוךבחירת חבר השופטים
משתמש זה משמש או שימש בעבר כשופט בתחרות הכתיבה

בית ראשון - מדעים מדויקים, מדעי הטבע ורפואה

עריכה

שופטי הבית:

בית שני - מדעי הרוח

עריכה

שופטי הבית:

בית שלישי - היסטוריה, גאוגרפיה ומדעי החברה

עריכה

שופטי הבית:

תחרויות המשנה

עריכה

השופטים בתחרויות המשנה:

הנחיות לשופטים
 • חלקכם בתחרות חשוב מאוד! הציפייה מכם היא לשיפוט מפורט, רציני ומושקע, שינתח את הנקודות החזקות והחלשות בערכים שבשיפוט.
 • ההשתתפות שלכם מחייבת! אם לא תהיה ברירה ותצטרכו לפרוש, אנא הקדישו את המאמץ הדרוש למציאת שופט מחליף.
 • כדאי ליצור קשר דואל ביניכם כדי לגבש ביניכם את צורת הערכת המועמדויות בבית שלכם. חשוב שהדיונים המטרימים ביניכם יתנהלו, בניגוד לנהוג בוויקיפדיה, בחשאי. זיכרו שיהיה עליכם לפרסם את רשימת הזוכים בבית שלכם בצורה פומבית.
 • אפשר ורצוי לעבור כבר עכשיו על רשימת המועמדויות בבית שלכם ולבדוק אם כולן עומדות בתנאי הסף של התחרות.
 • כדאי לוודא שכל המשתתפים שנרשמו, במיוחד החדשים, מסתדרים מבחינה טכנית וליצור קשר ביניהם לבין צוות העזר להנחיית חדשים אם צריך.
 • כן אפשר וכדאי לתזכר מועמדים שנראה כאילו הזניחו את המועמדות שלהם ככל שיתקרב המועד האחרון להגשת ערכים.
ביקורת העמיתים

כמוסבר בתקנון, לביקורת העמיתים תפקיד חשוב מאוד בתחרות. ויקיפדיה היא מיזם שיתופי, לפיכך אנחנו מעודדים את כולם לקרוא את הערכים המועמדים, לשפר אותם בכל דרך שניתן - בעריכה לשונית, בהגהות, בתוספת מידע, בתמונות, באיורים, בעצות טובות, בבירור פרטים חסרים, בהוספת מראי מקום ועוד. זכרו רק שהמילה האחרונה היא של המועמדים, וכי יש לנהוג באדיבות ובדרך ארץ בעת השתתפותכם בביקורת העמיתים.

ביקורת העמיתים לערכים המתמודדים מתבצעת בדפי השיחה של הערכים.

רשימת הערכים המועמדים

עריכה

{{מועמד בתחרות|
|שם הערך=
|יוצרים=
|התחלה=
|סטטוס=
|הערות=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

רוצים להשתתף בתחרות? כל שעליכם לעשות הוא לבחור את הבית המתאים ביותר עבור הערך שבחרתם לכתוב ואז ללחוץ על הקישור "ערוך" שמעל הטבלה המתאימה. בדף העריכה הוסיפו את התבנית {{מועמד בתחרות}} ומלאו את הפרמטרים. לנוחיותכם, ניתן להעתיק את הקוד שמשמאל. בנוסף לעדכון אחת הטבלאות מטה, הוסיפו את התבנית {{מקצרמר למובחר}} לראש הערך שלכם. טיפים:

 • השתמשו בתצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראית הטבלה לאחר הוספת התבנית.
 • אם אתם מסתבכים, תמיד תוכלו לבקש ממישהו בדף השיחה שיימלא את התבנית עבורכם.

לרשימה המלאה.

בית ראשון (מדעים מדויקים, מדעי הטבע ורפואה)

עריכה

ערוך

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

ננס לבן פרמיון 10.9.2007 בחלקו הגדול, הערך הושלם. מופיע גם במיזם האסטרונומיה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אמבריולוגיה גדעון ליבוביץ 15.9.2007 חיפוש קל לפני הסערה מוכן לקבלת עזרה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

סמים בספורט DMY 07/09/2007 נכתב, משתוקק כבר לקבל הערות והארות הגידו לא לסמים בספורט ! הגידו כן להצלחת הערך סמים בספורט !
כדי למנוע לזות שפתיים: כותב המאמר איננו עוסק ומעולם לא עסק בסמים בספורט וגם לא בסמים משום סוג. לכותב המאמר אין כל ידע מוקדם ספציפי לנושא זה, וכל הכתוב במאמר מקורו במקורות שונים שנאספו במיוחד לצורך הכנת המאמר.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

Athlon Crazy Ivan 29/08/2007 הושלם אשמח מאוד לקבל הערות והארות.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

היפוקרטס יחסיות האמת 08/09/2007 תם ולא נשלם א.מ.ל.

בית שני (מדעי הרוח)

עריכה

ערוך

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

בי-בופ נינצ'ה 6 בבספטמבר 2007 העבודה הסתיימה, מזמין ביקורת עמיתים. היה דרוש שכתוב וקצרמר, מדובר בזרם שבצורה חד משמעית ניתן לומר שהוא החשוב, המשמעותי והגדול ביותר בג'אז.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

כור המצרף רציונל 9 בספטמבר לצערי הרב לא אספיק לסיים את הערך בזמן, ולכן אני מסיר את מועמדותי. אני מתחיב להמשיך בכתיבת הערך, ללא קשר לתחרות. מושג חשוב בדת הנוצרית ובתרבות אירופה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הסימפוניה השנייה (מאהלר) שלומית קדם 7 בספטמבר ערך חדש. העבודה הסתיימה, אשמח לביקורת בונה. יצירה גדולה וחשובה. תרגום מהוויקיפדיה האנגלית עם תוספות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הפלות מלאכותיות ביהדות הלל טרם התחלתי. לא בטוח שאתחיל... לא קיים כערך כשלעצמו, ולוקה בחסר מאוד בערך הפלה מלאכותית מטורף מצדי להצטרף, כאילו אין לי מה לעשות בחיים, אבל נראה. אם יהיו פרסים שווים, אתחיל לעבוד :-)


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הגזענות (ספר) Danny-w ערך שהתחלתי ולא המשכתי. מקווה שהתחרות תהווה תמריץ להמשיכו... העבודה הסתיימה. ממתין לביקורת הגולשים כמו שהלל אמר מעלי ... :-)


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

מוזיקת קליפסו --‏Karpada11:28, 28 בספטמבר 2007 (IST)[תגובה] התחלתי כרגע במצב של קצרמר ועדיין בתרגום, אח"כ תוספת מקורות אחרים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

לוחמי החלל יחסיות האמת 25/09/2007 תם ולא נשלם א.מ.ל.

בית שלישי (היסטוריה, גאוגרפיה ומדעי החברה)

עריכה

ערוך

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

שוטר אריה ענבר 5 בספטמבר 2007 ממתין לביקורות התחלתי בכתיבתו בהיענות לבקשת ערך לטיפול דחוף


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

נחתת mranderson 7 בסםטמבר 2007 טיוטה ראשונית מתכוון לכתוב את הערך כקובץ וורד ורק אז להעלות את הטקסט לויקיפדיה. יש אפשרות שאעלה באמצע התחרות חלקים מהערך.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

העלייה לביריה משתמש:בועז ושלומי 8 בספטמבר סיימנו את הכתיבה רוצים ביקורת עמיתים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אור יהודה משתמש:עדן78 8 בספטמבר בשלבי סיום ולישוט, אפשר לתת ביקורת. אני אוהב את העיר הזו.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הכרעות בשחמט א ג ב ד 10 בספטמבר הושלם


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הומור ויהדות נוי 6 בבספטמבר 2007 בשלבי עבודה מוקדמים ביותר לא היה קיים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

שלום שכנא מפראהבישט משתמש:יהודה מלאכי 10 בספטמבר 2007 ערוך מקצרמר היה קצרמר וערכתי.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

צבי הירש מזידיטשוב משתמש:יהודה מלאכי 10 בספםטמבר 2007 טיוטה שנשארה תקועה עקב אילוצים. התחלתי לכתוב את הערך מחוץ לאתר, אולם אני מסיר את מועמדותי לערך זה, אולי בפעם הבאה, ואולי בעזרת ה' סתם כך ביום (או בארגז) של חול כשיזדמן לי.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

רנסאנס DemeterT 10 בספטמבר 2007 גמור קצרמר, דורש הוספות רבות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

היסטוריה של גרינלנד DemeterT 10 בספטמבר 2007 גמור לא היה קיים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

יהדות הונג קונג משתמש:אוראל וכל מי שירצה לעזור 12 בספטמבר ממש התחלתי אני כותב את זה בקובץ WORD, כשאני אסיים אני אעלה את זה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

שכונת תלפיות בירושלים תמרה 19 בספטמבר כמעט סיימתי אשמח כבר להגהות ולביקורת עמיתים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

זמריר אלירן לוי 12 בספטמבר 2007 סוים הערך היה קצרמר והרחבתי אותו בצורה משמעותית למדי. אני חייב לציין כי זה היה קשה למדי מכיוון שאין הרבה מה לכתוב על הערך


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

האוקיינוס ההודי משתמשת:קרפדה 6 בספטמבר 2007 מחכה להערות מערכי בית השיטה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אינגריד בטנקור משתמש:arikb 25 בספטמבר 2007 בעקרון העבודה הסתיימה. הערך מתעדכן על פי הצורך. פתוח לביקורת כולל מבצע הכחלה מסיבי של ערכים נלווים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

שלמה להט משתמש:יהודה מלאכי 30 בספטמבר 2007 ערך מוכן לבקורת היה קצרמר פצפון שהופיע ברשימת טיפול דחוף וערכתי.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

קימונו יחסיות האמת וRotemdanzig ה-3 באוקטובר, 2007 תם ולא נשלם א.מ.ל.

תחרויות המשנה

עריכה

{{מועמד בתחרות משנה|
|תמונה=
|יוצרים=
|תיאור=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

יש לכם תמונה או איור? רוצים להשתתף בתחרות המשנה של התמונה הטובה או האיור הטוב? כל שצריך לעשות הוא ללחוץ על "ערוך" שמעל הטבלה המתאימה ולהעתיק לשם את התבנית {{מועמד בתחרות משנה}}, ולמלא אותה כמובן. לנוחיותכם, באפשרותכם להעתיק את הטבלה שמימין. טיפים:

 • השתמשו בתצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה הטבלה לאחר הוספת התבנית.
 • אם אתם מסתבכים, תמיד תוכלו לבקש ממישהו בדף השיחה שיימלא את התבנית עבורכם.

שימו לב: לתחרות יתקבלו רק איורים ותמונות שהועלו לאחר התאריך המצויין כתחילת התחרות.
שימו לב: כל מועמד מורשה להעלות מועמדות ל3 תמונות ו3 איורים. תמונות או איורים נוספים ימחקו אוטומטית.

בתחרות התמונה הטובה השופטים יבדקו את המרכיבים הבאים, וישפטו את התמונות לפי שיקול דעתם וטעמם האישי:

 • ערכה של התמונה מבחינת המידע שהיא תורמת - ברורה, מדגימה יפה את הנושא, נותנת אינפורמציה ייחודית/נדירה וכד' וכן שילוב בערכים וההתאמה אליהם.
 • ערכה הויזואלי של התמונה - איכותה הטכנית והצילומית (גודל, חדות, איזון אור, צבע וכד') וכן איכותה האסטתית/אמנותית (קומפוזיציה, ייחודיות, זווית וכד').
 • תיעוד ותיוג ראויים ונכונים (רשיון כמובן, מילוי פרטים, קטגוריזציה וכו).

התמונה הטובה

עריכה

ערוך

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות
  תמונה:Rishon (84).JPG MathKnight הגותי, צחי אבנור אנדרטה לזכר קורבנות השואה בראשון לציון
  Image:Road 40 South.jpg משתמש:רנדום נוף מדברי טיפוסי בכביש 40 דרום, באזור צומת טללים. שימו לב למציאות חיינו: אזהרת הגמלים, ושטח האש הצה"לי :-)
  Image:Donde Estan.JPG משתמש:אורי ר. הפגנה לזכר הנעלמים וקורבנות הדיקטטורה הצבאית בצ'ילה (11 בספטמבר 2004). על השלט תמונת אחד הנעלמים והכיתוב: "היכן הם?". ההפגנה נערכה ברחבי סנטיאגו דה צ'ילה והסתיימה אל מול האנדרטה לזכר הנעלמים בבית הקברות העירוני. ניתן לראות את האנדרטה ברקע הכרזה המונפת.
(הסבר מפורט יותר ניתן לראות בגרסה זו של דף המשתמש שלי)
  Image:Barbary Macaque baby.jpg Yonidebest קוף Barbary Macaque ‏Gibraltar Barbary Macaques ("מקוק גיברלטר" אולי?) קטן, יונק... לא חמוד? צילמתי באוגוסט 2007 בגיברלטר.


  Assafn אמא סרטביש הפרחים לפני הטלת הביצים, במחסה שבנתה מעלים. לאחר ההטלה היא מכסה את הפתח בקורים ושומרת עד שיבקעו.


  sir kiss אנדוציטוזה בתאים איקריוטיים. בכחול:גרעין התא,בירוק: חלבון G המשתתף בתהליך, באדום: סוכר שהוכנס לתא בתהליך האנדוציטוזה. צולם במיקרוסקופ פלואורסנטי.
  זקן-התיש הארוך ריק-פ פרח זקן-תיש ארוך מייד לאחר פתיחתו, לפני התפזרות האבקה הצהובה על קרקפת הפרחים.
  רועי בושי קבוצת רוכבי אופניים בנתיבי איילון הריקים ממכוניות ביום כיפור


 
Image:Red-arava003.jpg
MathKnight מטע תמרים ישראלי בלב הערבה


  רועי בושי דגי זהב שוחים באקווריום המוצב בחלון הראווה של חנות דגים ברחוב נוה-שאנן בתל-אביב. תודה לקרן בושי על הרעיון.


  רועי בושי מדריך תיירים מסביר על כותרת העמוד "תרדמת המאגים (אמגושים)" ב"חדר הכותרות" של קתדרלת סן-לזאר באוטן שבחבל בורגון, צרפת. זוהי תמונה פנורמית שהורכבה במחשב מכמה תצלומים עוקבים שצולמו מאותה נקודה.


  בועז ושלומי המראה מבעד לחרך ירי בחומת מצודת ביריה. צולם במיוחד עבור הערך העלייה לביריה
  sir kiss בחינה מדוקדקת של אתרוג. שוק ארבעת המינים, ירושלים 2007
  eman "בית המושל" מהתקופה העות'מנית בעיר העתיקה בבאר שבע, המשמש כיום כמוזיאון הנגב לאומנות
  אביעד המקורי בחינה מדוקדקת של אתרוג בשוק ארבעת המינים בבני ברק
  אביעד המקורי שלט בראש הר פוגל בצפון סלובניה
  אביעד המקורי "בית הספירלה" של צבי הקר ברמת גן
  משתמש:דויד אלמוזנינו ספר עליה
  משתמש:חגי אדלר איון ליד החוף בפארק לאומי אבל טסמן באי הדרומי בניו זילנד
  משתמש:חגי אדלר 100 נשים ששרדו את מחלת סרטן השד נושאות סרט ורוד ענק ויוצרות את הסמליל למאבק בסרטן השד. הארוע התקיים בהפסקת משחק הפוטבול בין סנט לואיס ראמס ואריזונה קרדינלס ב-7 באוקטובר 2007
  פרמיון חרדון סיני בג'בל סופחה, ירדן, קיץ 2006. בתקופת החיזור עוטה הזכר גוון כחול עז, וניצב על ראש סלע. באופן זה, הוא נראה למרחקים על ידי נקבות החרדון. תודה רבה ל-ST על העזרה והליטוש של התמונה!
  eman מפגינים מנופפים לשלום לפליטים מאפריקה הכלואים בכלא קציעות, בשיאה לש פעיות מחאה נגד מדיניות ישראל כלפי הפליטים. התמונה מופיעה בכתבה בויקיחדשות
  משתמש:ST קרניו המרשימות של יעל נובי זכר. הקרניים מגיעות לאורך של יותר ממטר ומשמשות לקביעת המעמד בעדר תוך מאבק בין הזכרים. התמונה צולמה באילת.
  משתמש:ST תריסתית ים תיכונית בתוך תפרחת קיפודן מצוי, בשלבי פריחה שונים. התריסתית מוצאת מחסה ומזון בין הפרחים הכחולים, ומספקת שירותי האבקה. התמונה צולמה בנחל יגור שבכרמל.
  משתמש:ST דייגים לרגלי מצוק אבן הגיר בראש הנקרה. המצוק יוצר צורות חלקות "נשפכות", הקשת שברקע נקראת "רגל הפיל".
  פרמיון אנדרטה לזכר הצבא האדום בשוורצנברגפלץ שבוינה, אוסטריה. ב-13 באפריל, 1945 כבש הצבא האדום את וינה מידי הורמאכט
נינצ'ה חמשת הבופרים הדגולים ביותר יושבים יחדיו על פסנתרי.


  MathKnight הגותי מגדל U-בנק בשדרות רוטשילד, תל אביב

האיור הטוב

עריכה

ערוך

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  משתמש:עדן78 תרשים צומת השומר, אור יהודה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

 
אריה ענבר תשבץ מוצפן עם לוח החלפה, הסברים וגם סופר ויצירה המוצפנים לפי אותו קוד


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

התרשים המופיע ב-תבנית:מחזור חייו של כוכב משתמש:DMY ניווט עבור מחזור חייו של כוכב. מוגש לתחרות 24 שעות לאחר נעילת ההרשמה (11:39, 4 באוקטובר 2007).
משתמש:DMY מבקש אישור חריג, ואם לא יאושר - נא להוריד את התרשים הזה מהתחרות.

סיקור תקשורתי

עריכה

החלטות השופטים

עריכה

הבית הראשון

עריכה

בבית הראשון השתתפו הפעם חמישה ערכים בלבד. לאחר שקראנו את כולם ביסודיות, בחרנו פה אחד בערך הזוכה:

הערך כתוב היטב, ברור, קריא, עתיר בפרטים רלוונטיים ומקושר כראוי. נראה לנו שלאחר עריכה תוכנית מסויימת, יתקבל כאן ערך מומלץ.

בנוסף יש לציין לשבח את הערך היפוקרטס, שתורגם מערך מומלץ בוויקיפדיה האנגלית.

הערותינו באשר לערכים האחרים יימסרו בדפי השיחה המתאימים. ברכות לכל הכותבים על ההשקעה ועל הנכונות לתרום ממרצם וזמנם.

שופטי הבית: דוד שי, Itayba, עוזי ו.; 23:42, 16 באוקטובר 2007 (IST)[תגובה]

הבית השני

עריכה

בבית מדעי הרוח בו שימשנו כשופטים הושלמו והגיעו לקו הגמר רק ארבעה ערכים, ואנו מצרים על כך. תקוותנו היא כי בתחרויות הבאות תחזור ההשתתפות הפעילה להיות כשהייתה בעבר. שניים מהערכים אותם בחנו נוגעים למוזיקה - האחד אודות יצירה קלאסית של מאהלר והשני סוקר את תולדות ז'אנר הבי-בופ בג'אז. שני הערכים הנוספים נסובים סביב ספרים, כשגם כאן רחוקים מאוד נושאי שני הערכים זה מזה. אחד הערכים עוסק בספר מדע בדיוני קלאסי, לוחמי החלל והשני עוסק בספר שלצערנו איננו בגדר מדע בדיוני כלל וכלל, 'הגזענות' מאת אלבר ממי. להלן דירוג ארבעת הערכים ועיקרי מסקנותינו בנוגע אליהם. בדברינו נדגיש את נקודות החוזק של הערכים השונים, אך לא נימנע מלציין גם את נקודות התורפה שלהם, זאת כדי לאפשר את השלמתם והבאתם להיות ראויים להיכלל בקבוצת הערכים המומלצים של ויקיפדיה העברית בהתאם למטרתה של התחרות. תודה לכל המשתתפים, החכמנו ונהנינו ואנו מאמינים שכך גם יתר קוראי ויקיפדיה העברית, וזאת הודות לכם.

במקום הראשון, פה אחד בחרנו בערך הגזענות שכתב דני על ספרו של האינטלקטואל היהודי-צרפתי אלבר ממי. איכויותיו העיקריות של הערך הן בהיבטי הנגישות והרהיטות. הערך כתוב לתלפיות בצורה מחושבת ומדודה ומעביר לקורא את עיקרי דבריו של ממי, זאת מבלי לוותר על הדגמות, חלקן של המחבר עצמו וחלקן של כותב הערך. בהיבטים אלה מצאנו את הערך מושלם. הערך עוסק בנושא שהוא אוניברסלי מחד גיסא אך בעל השלכות מקומיות מובהקות מאידך גיסא. גם בכך מצאנו את בחירתו של כותב הערך נבונה. גם להיבטי הקישוריות והשיתופיות הבחנו כי הוקדשה מחשבה, הדיוק בקישורים מוקפד ונעשה מאמץ לשתף בעלי ידע נוסף במלאכת הכתיבה. הליקויים המרכזיים שמצאנו בערך נוגעים בעיקר לשני היבטים. הסוגיה האקוטית ביותר בטרם הפיכת הערך למומלץ נוגעת לקריטריון המקצוענות. מצד אחד, הערך כתוב בצורה רצינית ותוך נאמנות למקורותיו, אך מצד שני לא נעשה כל מאמץ להתייחס לתגובות להן זכה הספר, להשוואות בינו לבין תפיסות אחרות של גזענות ולמחקרים אקדמיים, במידה וישנם, שנכתבו בעקבות ספר זה בעשרים וחמש השנים האחרונות. השלמת חוסר זה חיונית בטרם הפיכת הערך למומלץ. ההיבט השני בו מצאנו מקום לשיפור הוא נושא החזות החיצונית של הערך. הערך מוצג לעיני הקורא כנעים מאוד לעין, הן האופן בו סודר הטקסט והן בתמונות ובאיורים הנלווים. עם זאת, הבחנו כי ריבוין של תמונות שאינן נוגעות במישרין למושא הערך שהוא הספר עצמו נותן טעם לפגם. בחלק מהמקרים, שיבוץ התמונות במקום מתאים יותר מבחינת תוכן הערך היה פותר בעיה זאת. על הליקויים שנמצאו - ודורשים אמנם תיקון - מפצה עובדת היות הערך מושלם או קרוב למושלם בחלק גדול מהקריטריונים האחרים באופן המציב אותו בראש הערכים שהתמודדו בבית זה. יצוין גם כי הערך שכתב דני ייחודי לוויקיפדיה העברית ועל כך אנו שמחים, תוך שאנו מקווים כי יתורגם גם לשפות נוספות.

אל המקום השני, בפער זניח זה מזה הגיעו שני ערכים: הסימפוניה השנייה של מאהלר, ערך שכתבה שלומית קדם והערך שכתב נינצ'ה על ז'אנר הבי בופ. כל אחד משני הערכים קיבל ניקוד אחר מהשופטים השונים בקריטריונים השונים אך התוצאה המשוקללת הציבה אותם קרובים מאוד זה לזה, כל אחד עם היתרונות והחולשות שלו.

את הערך על הסימפוניה השנייה של מאהלר תרגמה שלומית מוויקי האנגלית בתוספת מחקר עצמאי שלה ובהשתתפות ביקורת עמיתים מקיפה. נקודת החוזק העיקרית של ערך זה מצויה במקצועיות הגבוהה שלו, רמה מקצועית שלא תבייש ספרות מקצועית, קל וחומר כאשר היא מופיעה בערך בתוך אנציקלופדיה כללית כוויקיפדיה. גם בהיבט הרהיטות מצאנו את הערך כתוב בצורה טובה מאוד. הרמה הלשונית של הערך גבוהה ואיננה מסגירה את מוצאו האנגלי. גם בהיבט הקישוריות מצב הערך משביע רצון. הבעיה העיקרית הקיימת כרגע בערך היא בשאלת נגישותו. לטעמנו, הערך איננו מסביר פנים דיו לקורא המשכיל שאיננו בעל רקע מבוסס במוסיקולוגיה. בעיה זו הייתה יכולה להצטמצם באמצעות פסקת פתיחה מורחבת יותר שגם תיגע בחשיבות היצירה ותעודד את המשך הקריאה. כמו כן, ראוי היה להציע לקורא בצורה מובלטת ערכי מבוא חיוניים לשם העמקה בערך. על ריבוי השימוש בז'ארגון מקצועי ניתן היה להקל גם באמצעות ביאורים באמצעות כלי המונחונים או הסברים קצרים בסוגריים. בעיה נוספת שנמצאה בערך נוגעת לקריטריון המקומיות. אמנם מדובר ביצירה אירופית, אך לא נעשה מאמץ מספיק לקרב את הערך אל הקורא העברי והישראלי. קירוב שכזה ניתן היה לעשות באמצעות ציון למשל של בכורה בישראל. כמו כן, קיימים מספר פרטים שלא הותאמו לקורא העברי במלאכת התרגום, בכללם תרגום הקישורים החיצוניים והשמטת תרגום היצירה לאנגלית (תרגום שממילא איננו אמנותי אלא מילולי). בהיבט החזות, מדובר בערך קשה מבחינה זו והכותבת עשתה מאמץ בכיוון זה. יש מקום לשפר גם את החזות של הטקסט על ידי הפיכת רשימות ארוכות למספר טורים ועוד. מלבד אלה, בהיבט המקצועי חסרו לנו ידיעות אודות מקומה של היצירה על רקע זמנה, מקורות ממנה הושפעה ומלחינים ויצירות עליהן השפיעה. לסיכום מדובר בערך טוב שעדיין דרושה עבודה נוספת לשם המלצה עליו. יישר כוח!

לצד הערך על הסימפוניה השנייה של מאהלר, ניצב הערך שכתב נינצ'ה על ז'אנר הבי בופ. הכותב שבחר בדרך הקשה, עמל וכתב את הערך באופן עצמאי, על בסיס מחקר, תרגום וידע אישי, כשלעזרתו נחלצו גם עמיתים נוספים שסייעו בכתיבה ובהגהה. גם ערך זה מצטיין בהיבטי המקצועיות והאמינות. מבחינת חשיבות הערך, הכותב היה מודע לממד זה והסביר אותו בהרחבה ובאופן משכנע בפסקת הפתיחה כך שהקורא יוכל לעמוד על חשיבותו של ז'אנר זה. הערך משלב תמונות רבות והפניות לקריאה נוספת ומורחבת. עם זאת, גם בערך זה מצאנו את נושא הנגישות כבעייתי. הערך איננו בנוי כרגע באופן המסייע לקורא שאיננו מבין בג'אז לצלול לתוכו. לטעמנו, סידור אחר של הפרקים ופירוט רב יותר בחלקים מסוימים היה מסייע רבות לעניין ההנגשה. ליקוי אחר שנמצא בערך הוא בהיבט הרהיטות. על אף שהערך עבר ביקורת עמיתים, הוא נותר ככזה הדורש הגהה מקיפה ופישוט של ניסוחים. כמו כן, לא נעשה כל מאמץ להתייחס להיבט המקומי, עד כמה שהוא קיים, של ז'אנר זה. על כל פנים, קריאת הערך, גם כעת, מחכימה את הקורא ואנו משוכנעים שהתייחסות לנקודות שהועלו תעשה זאת אף בצורה שלמה יותר.

במקום השלישי דורג הערך שתרגם יחסיות האמת מוויקי האנגלית אודות הספר לוחמי החלל של רוברט היינליין. הנושא של הערך חשוב בתחומו אך לא מדובר בערך החשוב ביותר בויקיפדיה. הערך מתאמץ ומצליח להסביר את חשיבותו במסגרת התפתחות סוגת המדע הבדיוני ובהשפעה התרבותית הכללית של הספר בארה"ב. מצאנו את הערך כתוב בצורה מקצועית ומשתדל להימנע מגלישה למחקר מקורי. קריאת הערך מהנה למדי, פסקת הפתיחה כתובה באופן ברור וממצה, והערך כולו מתמקד בעיקר ללא היסחפות לפרטים טפלים. הערך מתורגם ברובו בצורה רהוטה אם כי יש גלישות לא מוצלחות למשלב גבוה מדי וללשון מסורבלת שלעתים פוגעת גם במידת נגישותו של הערך לקורא ("בתקופה בלתי מוגדרת אם גם לא בלתי ניתנת לזהוי", "לפצוח בפשיטה", "למרבית הפתעתו", "טענה אחרת הנשמעת לעת מצוא" ועוד). הערך נראה כערך אמין היות שהוא מתורגם מערך משופע באמסכתאות בוויקי האנגלית, והדבר אף נכתב בדף השיחה. עם זאת, בערך המתורגם מפורטים מקורות ויקי האנגלית בסוף הערך, אך מלבד רשימה זו אין בערך אסמכתאות כלל. מצאנו כי חסר גיבוי מקומי לחלק מהקביעות והציטוטים שבגוף הערך בדמות הערות שוליים. כמו כן, הרגשנו בחסרונם של ציטוטים מהספר, ולדעתנו נדרש למצוא מקורות בעברית להרחבת הנקודה בעיני הקורא העברי. נקודת תורפה נוספת בערך היא נושא הקישורים - יש מספר קישורים שגויים או לא שלמים. מבחינה חזותית הערך סביר, אם כי ניתן היה לצפות לתמונות נוספות כגון של כריכת הספר בעברית, החליפה המשוריינת ועוד. כאמור, קיים בערך עיסוק מעמיק בכל ההיבטים הרציניים של הספר, הקשרו ביצירה הספרותית של הכותב, בתקופה, ביקורת שנמתחה אודותיו וההשפעה התרבותית של הספר. עם זאת, בהיבט המקצוענות חסרו לנו התייחסויות לנושאים שלא זכו להתייחסות בערך הראשי בוויקי האנגלית, כגון משחק המחשב, סרטון אנימציה טלוויזיוני וסרט ההמשך, וכן פרטים אודות סדרת האנימציה היפנית משנת 1989. על פרטים אלה ואחרים קראנו בוויקי האנגלית והגרמנית. במילים אחרות, לטוב ולרע, הערך הוא אמריקוצנטרי ואין מידע על התייחסות אליו מחוץ לגבולות ארה"ב. הסבר לחלק מליקויים אלה יש למצוא בעובדת הצטרפותו של הערך לתחרות בדקה ה-90 שלה, מה שיסביר גם את העדר ביקורת העמיתים בערך. לסיכום, במצבו הנוכחי הערך נמצא ברמה בינונית+, אך במאמץ מרוכז מצד הכותב ניתן בהחלט להביאו תוך ימים ספורים של עבודת איסוף וכתיבה מרוכזת לרמה הראויה להמלצה.

שוב תודה למשתתפים ולכל מי שסייע בידם.
בברכה, מוטי ק., אלדד ונריה.

הבית השלישי

עריכה

תהליך השיפוט – בשלב הראשון קרא כל אחד מהשופטים את כל הערכים המועמדים והעריכם בהתאם להנחיות הכתיבה של התחרות. בין היתר הושם דגש על איכות המידע ושלמותו, חזות הערך, עיצובו, מקוריותו ונגישותו. לכל אחד מהשופטים ניתנה יד חופשית לקבוע את חלקם היחסי של קריטריונים אלה במסקנותיו. על בסיס כל אלה החליט כל אחד מהשופטים על שלושת הערכים הזוכים מטעמו. בשלב הבא קיימנו מספר ישיבות מקוונות בהן הציג כל אחד מהשופטים את מסקנותיו ואת התרשמותו מהערכים ונימק את החלטתו. על בסיס כל אלה גיבשנו החלטה משותפת לגבי זהותם של שלושת הזוכים כפי שיפורט להלן.

הזוכים – הערכים העלייה לביריה של משתמש:בועז ושלומי ותלפיות של משתמש:תמרה התבלטו כבר בקריאה ראשונה כיוצאי דופן מבין כל המועמדים, באיכותם ובשלמותם, ובעצם בכל קריטריון אפשרי. לשני הערכים הענקנו את הציון המכסימלי, ולדעתינו שניהם ראויים להפוך בבוא העת ולאחר ביקורת עמיתים מתאימה לערכים מומלצים. מסיבה זו איננו רואים צורך להאריך במלל, ונציין רק, נוסף על האמור לעיל, כי שניהם היו מקוריים, מדוייקים ואמינים, ויזואליים ואסתטיים, והביאו תימוכין במידה הנכונה לאמור בהם. ההכרעה בין שני ערכים אלה לא היתה קלה, והתרשמנו גם מהיותם כחולים לחלוטין (העלייה לבירייה) או כמעט לחלוטין (תלפיות), מכך שהכותבים טרחו וכתבו ערכים קשורים ראויים, ומכך שיצאו לשטח וצילמו תמונות על מנת להעשיר את הכתוב. לבסוף, ולא בלב קל, החלטנו להעניק את המקום הראשון ל"עלייה לביריה", שנראה לנו כי עבר ולו במעט את מתחרהו העיקרי ברושם הכללי שהותיר בנו. ברכותינו לשלומי ולבועז, שללא ספק השכילו לחלק בינהם את המלאכה הרבה. ברכות גם לתמרה על המקום השני.

למקום השלישי, וגם לאחר התלבטות לא קלה, הגיע הערך אינגריד בטנקור של משתמש:arikb. למרות אורכו הצנוע והיותו בעיקר תוצר של תרגום, הערך קוהורנטי ומסכם את הנושא בו הוא עוסק במידה טובה. הערך כחול במידה מספקת, השפה טובה ויש פרק רחב של קישורים חיצוניים שמאפשר למצוא בו את מקורות המידע העיקרי.

סיכומו של דבר - אנו מבקשים להודות לכל משתתפי התחרות אשר טרחו להציג את מועמדותם והשקיעו מאמצים וזמן בכתיבת הערכים. בשולי הדברים נבקש להעיר כי בתחרויות הבאות ראוי להנחות את המתחרים לבחור ערך שהם יכולים לערוך בפרק הזמן הקצר יחסית המוקצב לתחרות ולהימנע ככלל מערכים "חסרי תחתית".

בברכה,

חן, דניאל ואורי

הבתים הכלליים

עריכה

התמונה היפה ביותר

עריכה

פתגם ידוע אומר ש"תמונה שווה אלף מילים", אולם אין זה האמת. תמונה יכולה להיות שווה אלף מילים אולם בשביל שאכן תהיה כזו, היא אינה יכולה להיות תלויה בחלל ריק. תמונה, מטבעה, היא תלויית הקשר. מבלי הבנת ההקשר הנכון, המיקום בו צולמה ומה רואים בה אין היא אלה יצירת אמנות, ויפה ככל שתהיה אין היא מחנכת את הצופה, אלא רק מרגשת אותו.


ויקיפדיה העברית היא אנציקלופדיה. היא אינה אוסף צילומים. בויקישיתוף נבחרת התמונה היפה ביותר מידי יום, וכן נבחרת תמונה מידי שנה או כמה שנים. אנו, הבאים לכתוב אנציקלופדיה בעברית, רוצים שהתמונות ישפכו אור על האמור בערכים, יבהירו את הכתוב בערך ויוסיפו לו. תמונה מבלי ערך אינה יכולה להתקיים בויקיפדיה העברית. מסיבה זו נפסלה בתחרות זו על הסף תמונתו של דויד אלמוזנינו "השתקפות בים המוות" שאינה מקושרת לערך.


היות התמונות עזר לערכים השפיע רבות על השיפוט ועל הקריטריונים שלו: האיכות הכללית של התמונה, מקוריות התמונה, הקישור בין התמונה לערך, היות התמונה תורמת להבנת הערך גם מבלי הסברים מפורטים היו קריטריונים משמעותיים בניקוד התמונה, לצד הקומפוזיציה של התמונה והרגשות שעוררה אצל השופטים.


קריטריון חשוב נוסף שנלקח בחשבון היא היות התמונה בויקישיתוף וקטלוג התמונה בויקישיתוף – שהרי תמונה שאין בה קטגוריות מתאימות לא תימצא על ידי המחפש את התמונה, ובכך היא לא מסייעת לבא לחפש מידע באנציקלופדיה, ובנגישותה למי שאינו קורא עברית.

 
התמונה הטובה ביותר והמרגשת ביותר
 
המקום השני, והתמונה המקורית ביותר
 
המקום השלישי
 
ציון לשבח כתמונה המקורית ביותר

מתוך 105 נקודות אפשרויות זכו התמונות הבאות:

במקום הראשון זכתה התמונה "הפגנה בצ'ילה" שצולמה על ידי משתמש:אורי ר., אשר קיבלה 92 נקודות. תמונה זו, המתארת הפגנה לזכר הנעלמים וקורבנות הדיקטטורה הצבאית בצ'ילה (11 בספטמבר 2004). "איפה הם?" זועק השלט והתמונה סוחפת את הצופה לתוך ההתרחשות, הפגנה שקטה שכמוה נערכו עשרות ומאות מדי שבוע בצ'ילה ובארגנטינה, בהן קרובי משפחה חיפשו נואשות אחר בני משפחותיהם שנעלמו בעת השלטון הדיקטטורי במדינה.

התמונה מצויינת בכך שהיא לוקחת את המתבונן ומעמידה אותו בתוך ההתרחשות עצמה, ממש מאחורי גבן של שתי המפגינות שלפנינו. כולנו שם שואלים איפה אתה:Lenin Adan Diaz Silva? נציין כי התמונה הזו מתחננת לערך עברי על "יום הנעלמים הבינלאומי" en: International Day of the: Disappeared או על "תופעת הנעלמים" במדינות שונות בעולם, כך ראו en:Forced disappearance , en:Mothers of the Plaza de Mayo. לעניין איכותה הטכנית של התמונה נציין כי ברקע ההפגנה הזו ניתן לראות לוח שמות ענק ועליו מאות ואולי אלפי שמות. לו היה לתמונה הזויותר עומק יתכן שהדבר היה מוסיף למסר שהתמונה שולחת על הנעלמים ומספרם, מאידך העובדה שהצופה נמצא בלב התרחשות הוסיפה דווקא לתמונה, ולכן לא הופחתו נקודות מסיבה זו. התמונה מוסיפה רבות לערכים להם היא צורפה, ומדובר בתמונה מרגשת ומרשימה, הן ביופיה והן בחשיבותה.


במקום השני, עם 85 נקודות, זכתה התמונה "דגי נוי", שצולמה על ידי רועי בושי ע"פ רעיון של קרן בושי. התמונה המקורית והיפה, המדגימה יפה את תוכן הערך דגי נוי, תוך הוספת מימד סוריאליסטי ומרגש (ומזכירה מעט את הסרט חלום אריזונה). התמונה הנהדרת, מעוררת פליאה במבט ראשון, למראה הדגים ה"מרחפים" באוויר על רקע רחוב תל-אביבי וחיוך משקורא המתבונן את ההסבר. התמונה מדגימה יפה את המגוון הגדול הקיים בין דגי הנוי הן בצורתם והן בצבעיהם. תמונה זו, יחד עם תמונה אחרת של רועי בושי – "מדריך התיירים בקתדרלת אוטן", זכו לציון לשבח בשל היותן מקוריות ביותר (ראו בהמשך).


במקום השלישי, עם 82 נקודות, זכתה התמונה "קיפודן", שצולמה על ידי ST. תמונה זו, מרהיבה ביופיה, ומדגימה בצבעים חיים ובקומפזיציה יפהפיה את נשוא הערך בו היא מופיעה. זו תמונת מקרו מאתגרת המביאה שילוב צבעים יפיפה בין החרק בצבעים ארגמניים-חומים לבין תפרחת הקיפודן בצבעי סגול זוהרים.


ציון לשבח קיבלו התמונה "מדריך תיירים תיריים בקתדרלת אוטן" (79 נקודות בניקוד הכללי) אשר יחד עם "דגי נוי" קיבלו את מירב הנקודות בקטגוריית "התמונה המקורית ביותר" (14 נקודות אפשריות מתוך 15). תמונת מדריך התיירים יכולה לתאר באופן מעולה דווקא ערך שעדיין לא קיים בויקיפדיה העברית, המקצוע מדריך תיירים. לצורך תיאור ערך זה תמונה זו מצוינת כיוון שהיא מראה לצופה הסיטואציה טיפוסית בעבודת המדריך ובה קבוצת תיירים מקשיבה להסבר באתר הביקור (חסר רק המקל עם הסמרטוט הצבעוני שהמדריכים אוהבים לנופף בו באתרים עמוסי קבוצות...). התמונה חלשה הרבה יותר דווקא בנושא התמונה – קתדרלה, כאשר מהתמונה לא ניתן ללמוד עליה רבות.


נוסף על הזכייה במקום הראשון, התמונה "הפגנה בצ'ילה" נבחרה על ידי השופטים כתמונה המרגשת ביותר (15 נקודות מתוך 15).

האיור הטוב ביותר

עריכה

האמור לעיל, בעניין תמונות, חשוב אף יותר כאשר מדובר באיורים. האיור, אינו עומד בפני עצמו, ואין לו כל משמעות רגשית. האיור נועד להסביר והמחיש את האמור בערך, ואין לו "חיים בפני עצמו". בקטגוריוה זו הוגשו רק שלוש מועמדויות, ולכן נציג את הדרוג שלהם.


הקריטריונים שנלקחו בחשבון היו: מקוריות, תרומת התרשים לערך גם ללא הסבר במילים, מידת הבהירות, מידת הנחיצות של התרשים בערך ומידת המורכבות של התרשים. קריטריון נוסף שנלקח בחשבון כקריטריון סף היה שימוש בשפה העברית בתרשים (שהרי אנו אנציקלופדיה עברית), וכל המועמדים עברו קריטריון סף זה.


התרשים הזוכה הוא "מחזור חייו של כוכב" של משתמש:DMY, אשר קיבל 135 נקודות מתוך 156 נקודות אפשריות. תרשים זה מציג נושא סבוך ומורכב בצורה בהירה וקלה להבנה, תוך תרומה רבה להבנה של האמור בערך. במקום השני "תשבץ מוצפן" של אריה ענבר, אשר קיבל 110 נקודות, ובמקום השלישי "צומת תל השומר" עם 92 נקודות.

הערך הישראלי הטוב ביותר

עריכה

בית זה של התחרות בא ליתן פרס לערך הישראלי המצטיין ומקורי שנושאו קשור בקשר מובהק למדינת ישראל, לתושביה, לתרבותה, למורשתה או לציונות. (כל הערכים בבתים הם מועמדים פוטנציאלים, אולם בפועל, הבית השלישי הוא הקרוב ביותר לליבו של בית זו, וממנו הגיעו ערכי בית זה).


בבית זה נקראו הערכים בתחרות הקשורים למדינת ישראל, כאשר הערך היה צריך להיות מקורי בהצגת המידע, מענין בתוכנו, יפה בתמונותיו.


הקריטריונים שנלקחו בחשבון הם "ישראליות" הערך מבחינת תוכנו, וזה מבלי לפגוע בדרישה לרמה גבוהה של הערך, אשר צריך למעשה לעמוד בקריטריונים של "ערך מומלץ". ניקוד מיוחד ניתן למקוריות הצגת המידע לקורא, וכן ניתן ניקוד לעובדה שהערך אינו קיים בויקיפדיות אחרות (שהרי ידוע לכל שבין הויקיפדיות קיימת למעשה "עבודת צוות" של תרגום ערכים מאחת למשנה, ואנו, החיים כאן במדינת ישראל, בעלי נגישות רבה יותר למידע הקשור לערכים בבית משנה זה. כתיבת ערך מקורי, מעניין מקיף ויפה יביא, בשאיפה, לתרגומו לשפות זרות ולהפצת ידע זה).

הערכים אשר התקבלו לבית זה, מבין ערכי התחרות היו: "העליה לבירייה", "אור יהודה", "תלפיות" ו"שלמה להט".

מתוך 70 נקודות אפשריות, הזוכה בבית זה הוא הערך "תלפיות" של תמרה, אשר קיבל 68 נקודות. הערך מציג את ההיסטוריה והתרבות של שכונה זו בצורה מעניינת ומקורית, עם תרשימים רבים מאירי עיניים ומידע מעניין, נגיש לקורא, קל להבנה ועם זאת כולל סקירה מעמיקה.


המקום השני בבית זה הוא "העלייה לביריה" של בועז ושלומי, אשר קיבל 66 נקודות. ערך זה מציג את בצורה מענינת וברורה את המאורעות הקשורים לעלייה לבירייה, וכולל גם פרקים הדנים במשמעות ההיסטורית של האירוע, בהנצחתו, ובאיזכורים ספרותיים של האירוע ובכך מאפשר להעמידו בקונטקסט ההיסטורי והתרבותי.

הויקיפד התורם ביותר לתחרות

עריכה

בית זה הוא הבית הקשה ביותר לשיפוט בו. הכיצד נוכל לבדוק מיהו הויקיפד התורם ביותר לתחרות? ומהי תרומה? האם ויקיפד שכתב הרבה ערכים לתחרות (כמו יחסיות האמת, שהעמיד כמה מועמדויות בכמה בתים) הוא התורם ביותר? האם הויקיפד שהגיה יותר ערכים? הכיצד נוכל לשפוט כתיבת מספר עמודים של טקסט למול הוספת פסיק, הוספת תמונה, הורדת תמונה המפירה זכויות יוצרים, סידור הקישורים החיצוניים או תיקון שגיאות כתיב?


מאחר והערכים המוגשים לתחרות נשפטים על ידי שופטי הבתים השונים, בית זה נועד למעשה לבדוק את שיתוף הפעולה בין הוקיפדים הפועלים יחד ליצרת מוצר מוגמר לקורא. מסיבה זו, בית זה לא התמקד בכותבי הערכים עצמם (שאז, ללא ספק, יחסיות האמת היה הזוכה) אלה במגיהים, באלה הקוראים את הערכים, בודקים אותם, מוצאים שגיאות כתיב ושגיאות מספריות, ומשכתבים את הערכים על מנת להגיע לניסוח המדוייק ביותר, הקריא ביותר, המובן ביותר והטוב ביותר.


הניקוד בבית זה התבסס בעיקר על העבודה הגורפת - הניסיון לעזור ולסייע בערכים רבים. לא על עריכה ספציפית בערך מסויים, אלא על עריכות (אף קטנות) בערכים רבים, ובעיקר בבתים שונים. עריכות אלה מעידות על הגהה של ערכים רבים ובמשתמע מכך, תרומה יותר גבוהה לתחרות כמכלול.


הזוכה בבית זה הוא עוזי ו. אשר הגיה את המספר הרב ביותר של ערכי התחרות, במספר הבתים הרב ביותר.


ציון לשבח מגיע להראל, לדוד שי, לחגי אדלר ול- Ramiy אשר אף הם תרמו להגהת ושיפור ערכים רבים.

השופטים: גולף בראוו, דרור ונוי