ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תחרות הכתיבה/התחרות החמישית

מקצרמר למובחר

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 (בוטלה) - 10 - 11

תחרות הכתיבה "מקצרמר למובחר" של ויקיפדיה העברית מתקיימת זו הפעם החמישית. תחרות זו נועדה לציין חמש שנים להקמתה של הוויקיפדיה העברית. תחרות הכתיבה הראשונה בוויקיפדיה העברית נערכה בחודש מרץ 2006 ובמסגרתה נכתבו עשרות ערכים מעולים, שרבים מהם נבחרו לרשימת הערכים המומלצים. בעקבותיה נערכו בשנים 2006-2007 עוד שלוש תחרויות כתיבה שהניבו כולן רשימה ארוכה של ערכים ברמה גבוהה מאוד.

לוגו מקצרמר למובחר
לוגו מקצרמר למובחר
רוח התחרות
קנאת סופרים תרבה חוכמה (בבא בתרא דף כ"א עמוד א')

תחרות "מקצרמר למובחר" נועדה להיות תחרות משעשעת ומהנה של כתיבת ערכים מצוינים, שבסופה ייבחרו הערכים המנצחים ויוענקו פרסים סמליים. מטרת בחירת המנצחים היא אך ורק לקדם את מרכיב ההנאה והסיפוק שבכתיבה בוויקיפדיה, מרכיב אשר אובד לא פעם במלחמות עריכה, מריבות ושאר שגרת היומיום בוויקיפדיה. בכוחה של התחרות להעלות את רמת הכתיבה בוויקיפדיה, להגביר את שיתוף הפעולה והגיבוש בקהילת הכותבים ולמשוך ויקיפדים חדשים לכתיבה בוויקיפדיה.

תקנון התחרות

1. התחרות מחולקת לשלושה בתים נושאיים, וכן לקבוצת תחרויות משנה, כמפורט בהמשך.
2. בפרק זמן שייקבע, יוגשו המועמדויות לתחרות. מועמדות היא תמיד של ערך ושל כותב או של קבוצת כותבים, גם יחד, בבית מסוים.
3. רשאים להשתתף בתחרות ערכים שלא היו קיימים לפני תחילת התחרות או שהיו בני פחות מ-3,000 תווים (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל בידי חבר השופטים. כן רשאים להשתתף ערכים שתבנית "שכתוב" או "עריכה" מוצבת בהם, ללא הגבלת אורך.
4. כל משתמש רשאי להציע עצמו כמשתתף בכתיבתם של עד שלושה ערכים בתחרות. את הערכים יש לסמן בתבנית {{מקצרמר למובחר}}.
5. ניהול התחרות מופקד בידי חבר שופטים. לכל בית יהיה חבר שופטים משלו, בן שלושה שופטים. חבר שופטים נוסף ישפוט בכל תחרויות המשנה.
6. השופטים לא יוכלו להשתתף בתחרות כמועמדים. יש להימנע גם ממצבים של ניגוד אינטרסים ברור.
7. כל המשתתפים מבהירים בזאת מעצם השתתפותם שיקבלו ברוח טובה ובוגרת את חוות הדעת של השופטים.
8. השופטים יציעו עצמם לתפקיד. אם יעלה מספר המועמדים על מספר השופטים הדרוש, ייבחרו השופטים בהצבעה קצרה שלא יתאפשר בה דיון. כשירים להיבחר ויקיפדים רשומים עם ותק של שלושה חודשים וחמש מאות עריכות. עליהם להיות בעלי ידע משכנע ומוכח בתחום הכללי של הבית שבו הם מועמדים לשיפוט.
9. לתחרות ימונה מזכיר. תפקידו יהיה לפקח על סדרי הגשת הערכים, לעורר תשומת לב נדרשת לסוגיות שונות בערכים המועמדים, ליצור שיתוף פעולה פורה וביקורת עמיתים מועילה לערכים המתמודדים, לעודד ויקיפדים להשתתפות, לעמוד בקשר שוטף עם השופטים, להקפיד על לוח הזמנים וכו'.
10. כלל חברי הקהילה נקראים לתת בדפי השיחה של הערכים המתמודדים מה שיותר ביקורת בונה ועצות לכותבים בתחרות, במהלך התנהלותה. חברי צוות השיפוט לא יוכלו להשתתף בתהליך הביקורת הבונה. בהסכמתו של המועמד, ניתן גם להגיה, לערוך ולשפר בערך כלשהו בתחרות במהלכה, אך המילה האחרונה היא של המועמדים.
11. שיפוט הערכים ייעשה לפי קריטריונים שיפורטו בהמשך - ברוחם הכללית של הקריטריונים לערכים מומלצים. תינתן העדפה משנית לוויקיפדים חדשים על פני ויקיפדים ותיקים ומוכרים. כן תינתן העדפה קלה לעבודת צוות ראויה להערכה. נימוקי חבר השופטים יפורסמו בפומבי.
12. ערכים שיתגלו בהם פגמים של זכויות יוצרים או ניסיונות להשפעה או שיחוד של חבר השופטים ייפסלו מן התחרות.
13. ערכים שישתתפו בתחרות לא יועמדו להצבעה כערכים מומלצים עד לסוף התחרות.

חלוקה לבתים
התחרות מחולקת לבתים, לפי נושאים שונים. הבתים הם כדלקמן:

במקרה של תחומי ביניים יוכלו מגישי המועמדות לפרט באיזה בית הם מבקשים להתמודד.

תחרויות המשנה
 • פרס על הערך הישראלי - פרס לערך מצטיין ומקורי שנושאו קשור בקשר מובהק למדינת ישראל, לתושביה, לתרבותה, למורשתה או לציונות. (כל הערכים בבתים הם מועמדים פוטנציאליים, שופטי הבתים יוכלו להמליץ לשופטי בית המשנה על ערכים).
 • פרס לערך השיתופי ביותר - פרס לערך שבכתיבתו נטלו חלק, תוך שיתוף פעולה פורה וחברי, מספר רב של ויקיפדים שתרמו לו כולם תרומה של ממש.
 • פרס התמונה המקורית הטובה ביותר שנוצרה לצורך התחרות (יש להגיש מועמדות).
 • פרס האיור המקורי הטוב ביותר שנוצר לצורך התחרות (יש להגיש מועמדות).
 • פרס לוויקיפד שהרים תרומה משמעותית לכלל הערכים המתמודדים ולהתנהלות התחרות (כל ויקיפד הוא בחזקת מועמד).
עשרת הדיברות לערכים בתחרות
להלן רשימה של עשרה מדדים שמומלץ להביא בחשבון בעת כתיבת ערכים בתחרות. הרשימה איננה מחייבת או ממצה, והשופטים רשאים להפעיל כל שיקול דעת עצמאי, וכך גם הכותבים.
 • נגישות: כתבו את הערך כך שגם קורא שאין לו שום ידיעה בנושא יוכל להשכיל ממנו וליהנות מקריאתו. פסקת הפתיח, במיוחד, צריכה להיות כתובה באופן נהיר לכל, קצר וקולע.
 • מקצוענות: למרות האמור לעיל, אל תתפשרו בדיוק העובדתי ובהצגה הנכונה והמלאה של הנושא, כך שגם איש מקצוע בתחום ישבע נחת מן הערך.
 • רהיטות: כתבו את הערך בעברית טבעית, שוטפת, תקינה ומלאה. העדיפו מושגים עבריים על מושגים לועזיים היכן שאפשר. הימנעו משימוש יתר בעגה מקצועית של יודעי ח"ן בלבד.
 • אמינות: הביאו מקורות ואסמכתאות לכתוב בערך, אפשר ממש בשיטה האקדמית עם הערות שוליים, או לכל הפחות בצורת רשימת קריאה.
 • חזות: תמונה שווה אלף מילים, והדבר נכון קל וחומר גם לאיורים. הוסיפו לערכיכם כל תמונה ואיור שיוכלו להמחיש את הכתוב ולהקל על הבנתו.
 • מקומיות: אם יש לערך הקשר ישראלי/יהודי/ציוני, חשוב להציג אותו בהקשר ובהיקף הראויים. הדבר חשוב במיוחד בערכים מתורגמים.
 • אוניברסליות: אם יש לערך גם הקשר עולמי/כללי, אל תוותרו עליו! אל תציגו נושא כללי רק מנקודת מבט ישראלית או מקומית.
 • קישוריות: ערך שופע בקישורים אדומים הוא תמיד בעייתי. אם יש מושגים מרכזיים שהקישור אליהם עודנו אדום, זו הזדמנות פז "להכחיל" אותו, אפילו בערך קצר יחסית. אם הערך מקשר לערכים מקיפים (ואולי אף לערכים מומלצים) רבים - מה טוב.
 • מקוריות: עבודת איסוף ומחקר מקורית צפויה להניב ערך מוצלח יותר מעבודת תרגום גרידא. גם אם אתם מתרגמים, הקפידו לכתוב בנושא שאתם בקיאים בו ויכולים להפעיל בו את שיקול דעתכם העצמאי והמקורי.
 • שיתופיות: כל טקסט שעובר תחת זוג עיניים נוסף משתפר בהכרח. שתפו פעולה עם שאר הוויקיפדים בהפיכת הערך מעבודת יחיד לערך מובחר שהוויקיפדיה תוכל להתברך בו באמת.

בתחרות התמונה הטובה או האיור הטוב יבדקו השופטים את המרכיבים הבאים:

 • ערכה התוכני של התמונה מבחינת המידע שהיא תורמת - ברורה, מדגימה יפה את הערך (וזאת מבלי הסברים ארוכים המכבידים על הערך - התמונה נועדה להבהיר ולא להכביד), מספקת מידע ייחודי/נדיר וכד' וכן שילוב בערכים וההתאמה אליהם. תמונה או איור שאינם נמצאים בערך יפסלו מהתחרות.
 • ערכה החזותי של התמונה - איכותה המקצועית והצילומית (גודל, חדות, איזון אור, צבע וכד') וכן איכותה האמנותית ויופיה (עיצוב, הרכב, ייחודיות, זווית וכד').
 • תיעוד ותיוג ראויים ונכונים (רשיון כמובן, מילוי פרטים, סיווג וכו). התמונות חייבות להיות מועלות לויקישיתוף. סיווג נאות בויקישיתוף מהווה חלק מהשיקולים הנשקלים בבחינת התמונה.
חלוקת הפרסים
משתמש זה זכה בתחרות הכתיבה לאחר שכתב או הרחיב את הערך שם הערך הזוכה.

הפרס העיקרי לזוכים הוא כבוד ויקר, תהילת עולם, ותחושת הכיף שבזכייה.

עם זאת, התחרות מעודדת ויקיפדים שהתחרות קרובה ללבם להציע פה פרסים לתורמים. יתקבלו בברכה: ספרים ודיסקים שאין בהם עוד צורך ומעשירים את הידע, או כל מתנה מיוחדת אחרת. לא יתקבלו בברכה: תרומות של כסף מזומן. התחרות תתקיים גם אם לא ייתרמו שום פרסים.

ניתן להציע מראש פרסים שיינתנו רק לערכים בתחום מסוים, במטרה לעודד כתיבת ערכים באותו התחום.

כל אחד מצוותי השיפוט יכין רשימה ממוינת של ערכים הראויים לפרס בבית שבו הוא שופט. מספר הערכים שיוכרזו כזוכים נתון לשיקול דעת השופטים.

אם אכן יוצעו פרסים בתחרות, יוכלו כותב או כותבי הערך הזוכה בכל בית לבחור את הפרס שהם רוצים, אחריהם המקום השני בכל בית וכו'. אם זוכים בעלי דירוג זהה בכל בית יחשקו באותו הפרס, תיערך הגרלה.

מזכיר התחרות ידאג לחלוקת הפרסים לזוכים, או ימנה ויקיפד שיהיה אמון על כך.

לוח הפרסים: נא להכריז כאן על תרומות של פרסים
עריכה

נא להכריז כאן על תרומות של פרסים. ניתן להציע פרס המוגבל לערכים בתחום מסויים.

 • 3 עותקים חדשים של הספר "מתים לא חורצים לשון", רומן מתח משטרתי בן 200 עמודים במחיר קטלוגי של 79 ש"ח ושלוש חבילות של חוברות תשבצים שונים במחיר קטלוגי של לא פחות מ-79 ש"ח, מתנת משתמש:אריה ענבר.
 • עותק חדש של הספר "בחמה שפוכה", ספר בו ארבע נובלות, לכל משתתפי התחרות ושופטיה. אזמין את כל האנשים לביתי במהלך חודש ספטמבר. מתנת --Yoavd - שיחה 14:58, 8 ביולי 2008 (IDT)תגובה[תגובה]
 • 200 שקלים בתלושי שי ברשת סטימצקי/צומת ספרים (תלוי באיזה חנות אבקר קודם). ‏Yonidebest Ω Talk‏ 00:29, 16 ביולי 2008 (IDT)תגובה[תגובה]
 • מנוי בן ארבעה חודשים ומנוי בן חודשיים לזוכי הבית הראשון, מנוי בן שלושה חודשים לזוכה בבית השני, מתנת מגזין מרקורי לסיפורי מדע בדיוני קצרים.
לוח הזמנים
בכל התאריכים הכוונה היא לצהרי אותו היום, שעה 12:00 שעון ישראל.
 1. 8 ביולי 2008, 5 שנים להקמת הוויקיפדיה בעברית, פתיחתה הרשמית של התחרות והתאריך הקובע לצורך זכאות למועמדות.
 2. עד 11 ביולי 2008: הגשת מועמדות לחבר השופטים וניהול בחירות לתפקיד אם צריך; ניסוח הודעה לציבור והפצתה לתקשורת וברשת האינטרנט.
 3. 3 באוגוסט 2008: מועד אחרון להגשת מועמדויות לתחרות.
 4. 17 באוגוסט 2008: מועד אחרון לפרסום גרסאות סופיות לשיפוט.
 5. 31 באוגוסט 2008, סוף החופש הגדול: פרסום החלטות השופטים.
הודעה לעיתונות
כולם מוזמנים לעזור בכתיבת הודעה לציבור ובליטושה. ההודעה תופץ לכלי התקשורת וכן לציבור באמצעות אתרים ופורומים שונים באינטרנט, במטרה למשוך לתחרות מספר מירבי של עורכים חדשים.
בחירת חבר השופטים והמזכיר
עריכה
משתמש זה משמש או שימש בעבר כשופט בתחרות הכתיבה

מזכיר התחרותעריכה

הראל ישמש כמזכיר התחרות.

בית ראשון - מדעים מדויקים, מדעי הטבע ורפואהעריכה

שופטי הבית:

 1. יוסאריאן
 2. קרני
 3. Odedee

בית שני - מדעי הרוח והחברהעריכה

שופטי הבית:

 1. מוטי
 2. Danny-w
 3. רונן א. קידר

בית שלישי - היסטוריה, גיאוגרפיה, דתות וישראלעריכה

שופטי הבית:

 1. גילגמש
 2. שנילי
 3. אבירם

תחרויות המשנהעריכה

השופטים בתחרויות המשנה:

 1. עידו
 2. דרור
 3. sir kiss
ביקורת עמיתים
כמוסבר בתקנון, לביקורת העמיתים תפקיד חשוב מאוד בתחרות. ויקיפדיה היא מיזם שיתופי, לפיכך אנחנו מעודדים את כולם לקרוא את הערכים המועמדים, לשפר אותם בכל דרך שניתן - בעריכה לשונית, בהגהות, בתוספת מידע, בתמונות, באיורים, בעצות טובות, בבירור פרטים חסרים, בהוספת מראי מקום ועוד. זכרו רק שהמילה האחרונה היא של המועמדים, וכי יש לנהוג באדיבות ובדרך ארץ בעת השתתפותכם בביקורת העמיתים.

ביקורת עמיתים לערכים המתמודדים מתבצעת בדפי השיחה של הערכים.

רשימת הערכים המועמדיםעריכה

{{מועמד בתחרות|
|שם הערך=
|יוצרים=
|התחלה=
|סטטוס=
|הערות=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

רוצים להשתתף בתחרות? כל שעליכם לעשות הוא לבחור את הבית המתאים ביותר לערך שבחרתם לכתוב, ואז ללחוץ על הקישור "עריכה" שמעל הטבלה המתאימה. בדף העריכה הוסיפו את התבנית {{מועמד בתחרות}} ומלאו את הפרמטרים. לנוחיותכם, ניתן להעתיק את הקוד שמשמאל. בנוסף לעדכון אחת הטבלאות מטה, הוסיפו את התבנית {{מקצרמר למובחר}} לראש הערך שלכם. לרשימה המלאה.

בית ראשון (מדעים מדויקים, מדעי הטבע ורפואה)עריכה

עריכה

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערותשגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

פוטון ברק שושני התחלתי. סיימתי. תרגמתי את הערך האנגלי במלואו ואף הרחבתי אותו במספר מקומות. הערך מחכה להערותיכם.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

התורה האטומית ברק שושני התחלתי. סיימתי. תרגמתי את הערך האנגלי במלואו ואף הרחבתי אותו במספר מקומות. הערך מחכה להערותיכם.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

גז אציל miniature 23/7 פרשתי בגלל מחסור בזמן. אושר למרות עודף התווים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

תומכת לידה המכונה גם דולה עמיחי כן הועבר למרחב הערכים. אני מוסיף והולך. גם אתם מוזמנים להוסיף. תרגמתי את הערך האנגלי, הוספתי עליו גם התייחסות למצב בארצנו. כל זאת ועוד בעזרת אשתי היקרה מנב"ת. לא הספקתי להרחיב ככל שרציתי, עקב חוסר זמן. בוודאי ימשיך ויגדל לאחר התחרות.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

חידות חיתוך והרכבה טוקיוני, עם הרבה עזרה מליאה ואבינעם 9 יולי 2008 נראה כבר די בסדר מחכה להערות, הארות, ביקורות קוטלות, ותובנות.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הליוספרה Ramiy כשיהיה לי זמן אוסף מידע ברצוני לתרגם את הערך האנגלי en:Heliosphere ואף להרחיבו


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אינטגרל קווי שמעון 00:11, 18 ביולי 2008 הסתיימה הכתיבה הראשונית התוכן פחות או יותר מוכן. אשמח מאוד לביקורות, הצעות לשיפור ולעזרה בהגהה ובעריכה. אשמח לדעות נוספות לגבי המינוח בערך, ראו שיחה:אינטגרל קווי.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

משפט פיתגורס אמיר 18.7 שלם אך לא מושלם אשמח לעזרת הציבור באיתורם של יודים ופסיקים מיותרים בערך ושאר תקלדות. הערות והארות יתקבלו בברכה.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אי התאמה דקי 11 ביולי 2008 הסתיים, נתון לביקורת ערך חדש, מבקשת ביקורת והערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

האדן דקי 26 ביולי 2008 הסתיים, נתון לביקורת מקצרמר (1,543 בתים) לערך מקיף, מבקשת ביקורת והערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אאודי משתמש:עדן78 27 ביולי הסתיימה הכתיבה, נתון לביקורת תרגום מאנגלית + ערכים הקשורים לנושא


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

סרטן הערמונית יחסיות האמת בקרוב בכתיבה א.מ.ל


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

דלקת ריאות יחסיות האמת בקרוב בכתיבה א.מ.ל

בית שני (מדעי הרוח והחברה)עריכה

עריכה

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערותשגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הרפתקאות אליס בארץ הפלאות נוי בתחילת התחרות בעבודה קדחתנית אושר למרות אורך חריג. אם זה לא יוצא מומלץ אני לא רק עז- אני צב־לא־צב! קרדיט למשתמש:טוקיוני על כתיבת פרקי העיבודים וה"בתרבות"


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

שליחי הג'אז נינצ'ה די מוכן, ממתין לביקורת עמיתים ולהגהה. ויקיפדים מוזמנים בברכה! בדף השיחה יש את רשימת הערכים שנכתבו בשביל הערך.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הסופר קלאסיקו הספרדי YHYH בתחילת התחרות הושלם כעת מחכה לביקורת. מספר ערכים נכתבו במיוחד על מנת להכחיל את הערך.שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

חובבות רדיו אלירן d שיחה 9 ביולי בכתיבה אני עז אם לא יוצא מזה מומלץ (טוב נו... בלי נדר  ).


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

פיסול ישראלי talmoryair - שיחה 9.7 מתקדם לאיטו אשמח לעזרה בכתיבת החלק על יחיאל שמי - פסקה שתיים על הפיסול המופשט שלו.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

קרלוס ולדראמה עידן שגב 7.7.08 סיום מקווה שיהיה טוב :)


נבחרת קולומביה בכדורגל עידן שגב 15.7 סיום הערך הכי טוב שיצא לי (הנבחרת שאני אוהד)


אתלטיקו נאסיונל מדיין עידן שגב 14.7 סיום עוד ערך טוב שכתבתי (הקבוצה שאני אוהד)


פאזל יונה בנדלאק 21.7 הסתיים ממתין לערותיכם והארותיכם


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

טיפול באמנות רוליג 14.7 סיום אשמח לקבל הארות והערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

בית בודנברוק גל אורן 17.7 (יום ההיצטרפות לווקיפדיה) סיום


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

צילום מורכב רועי בושי 3.8.08 סיום זקוק לעזרה בעריכה, הגהה וכו'. אשמח לקבל חוות דעת


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אילוף כלבים חתול מפלצת 16.7 פורשת עקב חוסר זמן אמשיך לכתוב את הערך בלי קשר


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

עיתון מיוחד משתמש:razs לא הורחב לא נערכו שינויים מהותיים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אלכסנדר אליוכין משתמש:Ron feldman לא הורחב הכותב פרש בשל סיבות אישיות אושר למרות אורך חריג.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

ספרות אפרו־אמריקאית שלומית ליר ויחסיות האמת בהקדם בתכנון יש רק התחלה

בית שלישי (היסטוריה, גיאוגרפיה, דתות וישראל)עריכה

עריכה

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אנוס (הלכה) משתמש:בית השלום הסתים הסתים ממתין לשיפוט


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

ערי הלויים Agbad בתחילת התחרות, בלי נדר עכשיו רק תבדקו מגיע גם קרדיט גדול לנוי


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

חי"ש Ranbar תחילת התחרות היה קצרמר, עכשיו מובחר?
ביקורת עמיתים
בעקבותיו גם נוצרו הערכים פקודות המבנה הארצי, כוח המגן העברי, יהושע גלוברמן, ליל וינגייט, חטיבת קרייתי, חטיבת גבעתי (תש"ח) והורחבו חטיבת גולני ,חטיבת עציוני, חטיבת אלכסנדרוני וחטיבת כרמלי


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

פנתר (טנק) trevah הסתיים הסתיים ממתין לביקורת
שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

סן מרינו (עיר) Ori לפני כמה ימים גמור. הערות בשמחה כולל הערכים המורחבים הר טיטאנו, פלאצו פובליקו (סן מרינו) ובזיליקת סן מרינו שלא היו קיימים. היסטוריה של סן מרינו (המדינה) תוקן והורחב


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

נשים בשואה הסטודנטיות שמחה אוזן ומורן מזוז והמנחה מירב אסף [1] הסתיים ערך חדש שהועבר ממכללת קיי. לביקורת


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

המרכז הבהאי העולמי Ori 15 ביולי גמור. הערות בשמחה כולל הערכים המורחבים מקדש הבאב, בית הצדק העולמי ואל-באהג'ה שלא היו קיימים.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

מנורת הכנסת תמרה אי אז סיימתי!
ביקורת עמיתים
היה כיף ומרתק


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

הנפת הדגל באיוו ג'ימה AMIRBL25 21 ביולי הסתיים הסיכויים לזכות קלושים, אבל כמו שאומרים "הנצחון אינו חשוב כמו העובדה שניסית"


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

עמק קטמנדו גיאגיאגיא 12 ביולי (בארגז חול) הערך ממתין לביקורת! על הדרך נוספו ערכי הלוויין נווארים, פטן וחמשת בודהות החוכמה. אחרים בדרך.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

יצחק יעקבי מזכיר קבוע 22 ביולי הסתיים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

התקופה הישראלית משתמש:Arnonb16 25 ביולי הסתיים מחכה לשמוע את דעתכם על הערך


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אלתר קציזנה אביעדוס הסתיים הסתיים אושר למרות חריגה קלה מן הלו"ז, ממתין לביקורת: אשמח לכל סיוע שהוא! ובפרט - להצעות לחלוקה לפרקים ולפרקי-משנה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

באבה יאגה אביעדוס 2 באוגוסט הסתיים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

סמיי קאקונגולו משתמש:ארז נמרוד כהן 2.8.08 (לפני רבע שעה) סיימתי לכתוב. בעקבותיו נכתבו גם הערכים: באמאלכי, פרדריק לוגרד וחברת מזרח אפריקה הבריטית.

תחרויות המשנהעריכה

{{מועמד בתחרות משנה|
|תמונה=
|יוצרים=
|תיאור=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

יש לכם תמונה או איור? רוצים להשתתף בתחרות המשנה של התמונה הטובה או האיור הטוב? כל שצריך לעשות הוא ללחוץ על "עריכה" שמעל הטבלה המתאימה ולהעתיק לשם את התבנית {{מועמד בתחרות משנה}}, ולמלא אותה כמובן. לנוחיותכם, באפשרותכם להעתיק את הטבלה שמימין.

יש לשים לב לקריטריונים בהם תמדדנה התמונות: האיכות הכללית של התמונה, מקוריות התמונה, הקישור בין התמונה לערך (תמונה שאינה מקושרת לערך בוויקיפדיה העברית אינה זכאית להיכלל בתחרות), תרומת התמונה לערך, היות התמונה תורמת להבנת הערך גם מבלי הסברים מפורטים, הקומפוזיציה של התמונה והיות התמונה מרגשת. כל תמונה מועמדת צריכה להיות בויקישיתוף וקטלוג התמונה הנכון בויקישיתוף –גם הוא מהווה חלק מהמדדים בהם התמונה נמדדת.

קריטריונים אלה רלוונטיים גם לתחרות האיורים.

התמונה הטובהעריכה

עריכה

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  Agbad הכניסה לכפר הרא"ה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  הגמל התימני דוגמה לשריר הבטן הישר אצל נער


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  אלמוג העתק של פסל החירות בעראבה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  אברהם אמיר צילם, אלמוג העלה לויקישיתוף, ST יצרה תמונה משופרת. טנקים מסוג T-80 בדרך אל הכיכר האדומה במהלך הפיכת יאנייב


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

אברהם אמיר צילם, אלמוג העלה לויקישיתוף ST יצרה תמונה משופרת קהל מפגינים סביב נגמ"ש מסוג BRDM-70 במהלך הפיכת יאנייב במוסקבה. המפגין המעשן בקדמת התמונה נושא שלט לתמיכה בבוריס ילצין


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  קרני צדפה בים סוף


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  MathKight סוזוקי בלנו מודל 1998


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  עמיתמית פרח לנטנה ססגונית. אני חייב לציין שאין שימוש בשום תוכנת עריכה בתמונה זו.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  ילוד תות עץ ארוך (פקיסטני)


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  אינגסוק אבן מיל רומאית מימי שלטון הקיסר דומיטיאנוס


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  Ori מסורת וחולין. נאפפליו, יוון


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

[[תמונה:Ttrrrfffcvcvcvfg.jpg|200px]] (תמונה לא קיימת) Hedwig. יעלים בעין גדי.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

[[תמונה:עץ1167885.jpg|200px]] (תמונה לא קיימת) Hedwig עץ דקל על רקע הצבעים המיוחדים של השקיעה הארץ ישראלית.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  יוסאריאן יד נשית מניחה פרחים על פסל שמסמל את שיווה בואראנסי שבהודו


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  עמיתמית ורד בעל עלי כותרת רבים. תמונה שצולמה ללא כל שימוש בתוכנת עריכה כלשהי.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  השמח בחלקו אנשי הרא קרישנה רוקדים ליד הים


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  עמיתמית חומות ירושלים ומגדל דוד. תמונה שצילמתי ללא כל שימוש בתוכנות עריכה.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  talmoryair - שיחה פסל מאת יגאל תומרקין


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  talmoryair - שיחה הוא הלך בשדות (1967) מאת יגאל תומרקין


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

Hedwig. בתמונה רואים את הצמח היפה גדילן מצוי.ניתן לבחין בעלים היפהפיים בתחתית התמונה.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

[[תמונה:14ים המלח.gif|200px]] (תמונה לא קיימת) Hedwig. ים המלח-בתמונה ניתן גם לבחין בשכבת המלח שנשארה לאחר שנים רבות של התייבשות.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  Assafn פרפר לבנין שותה צוף מסתוונית היורה.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  יסמין רקדנית בטן מטורקיה


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  Ranbar צריח מסגד עומר


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  עדיאל מ"אחורי הקלעים" של דלפק במועדון צלילה. אולי לא התמונה הכי יפה בעולם אך אינפורמטיבית - ניתן לראות מיכלי גז דחוס, וסתים וחליפות צלילה (ראו ציוד צלילה).


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  Ranbar שימוש משני


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  Ranbar אבן גולל לשימוש בטחוני בבית הכנסת העתיק בסוסיא


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  נעה שביל ישראל, קטע בנחל מירון. הערך נכתב בשביל התחרות.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  משתמש:שלמה צילום תקריב של ביסקוויט.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  משתמש:Ori מכונית בשוק באתונה, 2005.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  משתמש:Ori חגב (או מה שזה), אגיה רומלי, כרתים.האיור הטובעריכה

עריכה

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  הגמל התימני; (Agbad) תרשים הפקת נתרן הידרוקסידי ממים ונתרן (imagemap ניתן למצוא בערך נתרן הידרוקסידי)

האיור החדש נבנה על ידי הגמל התימני על בסיס האיור שאגבד הכין קודם לכן.
שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

  MathKnight וצחי אבנור חלקי הקתדרלה הגותית - קתדרלת שארטר


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

   Agbad מפת ערי הלויים לפי ספר יהושע (וראו ההערה בערך על המפה). ראו גם: שיחה:ערי הלויים#ערים גדולות. התמונה השנייה: מפת ערי המקלט.


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

[[תמונה:קעיקטרמיקיח6ר84564א'א.jpg|200px]] (תמונה לא קיימת) Hedwig. זו אשליה אופטית-הגדילו את התמונה והביטו לזויות שבין הריבועים,יש או אין עיגולים אפורים?


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

   הגמל התימני (בשיתוף פעולה עם גילגמש) שתי מפות מתוך סדרה של מפות המתארות את תהליך קרב ארסוף


שגיאות פרמטריות בתבנית:מועמד בתחרות משנה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

   משתמש:טוקיוני הייתי רוצה להגיש כמכלול את האיורים שהכנתי ושולבו בערך חידות חיתוך והרכבה. ריכזתי את האיורים שהכנתי בשביל הערך פה.


החלטות השופטיםעריכה

הבית הראשוןעריכה

בבית שבו התחרו ערכים בנושאי מדעים מדויקים, מדעי הטבע ורפואה, השתתפו הפעם תשעה ערכים. מתוכם בלטו במיוחד שני ערכים:

חידות חיתוך והרכבה הוא ערך מקיף ומעניין מאוד, העוסק בנושא שרבים נחשפים אליו כמשחק, ומאפשר ללמוד על ההיסטוריה הוותיקה של תחום זה ועל חשיבותו מעבר לשעשוע גרידא. הערך מכיל תמונות מאירות עיניים ועבודה מקורית רבה, בנושא שעד עתה נכתב בו רק ערך באנגלית, צנוע בהרבה מהערך בעברית.

משפט פיתגורס, בפער קטן מהמקום הראשון, עוסק אף הוא בנושא שמכירים כל תלמידי התיכון, ומרחיב עליו מאוד. הוא מדויק, מהנה לקריאה, מעניין ורחב היקף.

בין שאר הערכים שהשתתפו היו ערכים טובים רבים שקיבלו ציונים דומים מאוד, ולכן לא נקבע זוכה במקום השלישי. בימים הקרובים נוסיף בדפי השיחה של כל הערכים שהשתתפו בתחרות הערות מפורטות, בענייני התוכן והצורה, בתקווה שהם ישתפרו הלאה, ויהפכו לערכים מומלצים.

תודה לכל המשתתפים על הערכים הנאים, אנו מקווים שנהניתם מכתיבתם כפי שנהנינו אנו מקריאתם, וכפי שוודאי ייהנו וישכילו מהם הקוראים.

יוסאריאן, Carny ו-‏odedee שיחה 20:58, 31 באוגוסט 2008 (IDT)תגובה[תגובה]

הבית השניעריכה

כמו בתחרויות קודמות, גם בתחרות זו השתתפו כותבים רבים שהרחיבו ערכים והוסיפו לוויקיפדיה ערכים בעלי איכות גבוהה. בבית מדעי הרוח והחברה בו שימשנו כשופטים נרשמו לתחרות 16 ערכים, אולם רק 12 מהם הושלמו. עם זאת, מדובר על כמות נאה של ערכים חדשים ומורחבים, שאנו מקווים שעוד ישופרו ויביאו כבוד לוויקיפדיה. נושאי הערכים שהגיעו לקו הגמר היו רבים ומגוונים: מספורט ותחביבים ועד ספרות ופסיכולוגיה, מהמוכר והיומיומי ועד האזוטרי והנדיר. יש לציין שבכל הערכים, כולל הזוכים, יש מקום לשיפור, אם בהגהה ואם מבחינה תוכנית.

צוות השופטים קרא את כל הערכים, וכל אחד מהשופטים העריך בנפרד את כל הערכים המשתתפים, אחרי שהשווינו את ההערכות הסתבר כי ההערכות של השופטים השונים היו דומות ולכן המסקנות שתובאנה כאן, ובדפי השיחה של הערכים, מבטאות את דעתנו המשותפת. אנו מודים לכל המשתתפים שתרמו כל אחד להעשרת הוויקיפדיה ולהעשרת הידע שלנו ושל שאר קוראי הוויקיפדיה בנושאים עליהם נסובו הערכים.

להלן דירוג ארבעת הערכים שזכו בשלושת המקומות הראשונים (יש תיקו אחד) ועיקרי מסקנותינו בנוגע אליהם. בדברינו נדגיש את נקודות החוזק של הערכים השונים, אך לא נימנע מלציין גם את נקודות התורפה שלהם, זאת כדי לאפשר את השלמתם והבאתם להיות ראויים להיכלל בקבוצת הערכים המומלצים של ויקיפדיה העברית בהתאם למטרתה של התחרות. תודה לכל המשתתפים, החכמנו ונהנינו ואנו מאמינים שכך גם יתר קוראי ויקיפדיה העברית, וזאת הודות לכם.

במקום הראשון, פה אחד, דירגנו את הערך הרפתקאות אליס בארץ הפלאות של נוי. הערך עוסק בספר רב השפעה, אולי אחד מנכסי צאן הברזל של התרבות המערבת הבודדים שללא ספק ראויים לערך בוויקיפדיה. בהערך משולבים משלב תרגומים מוויקי האנגלית ב עם כתיבה מקורית המבוססת על מגוון רחב של מאמרים וספרים, באנגלית ובעברית כאחד. הערך נגיש, ברור ומזמין, ופותח בפני הקוראים הן את הרקע לכתיבת הספר והן פרשנויות רבות ומגוונות. עם זאת, אף כי ניכר שהושקעה עבודה מקצועית, דומה שיש דיספרופורציה בין החלקים העוסקים בעלילה ובפרשנות לבין אלה העוסקים במקומו של הספר בתוך המערכת הספרותית (השפעות על הספר ושל הספר, ביקורות, מעמדו הז'אנרי וכד'). כמו-כן, לא תזיק לערך הגהה נוספת לשיפור הניסוח, המסורבל לעתים.

במקום השני דורג הערך פיסול ישראלי של Talmoryair. זהו ערך מקורי לגמרי על נושא מקומי ורב חשיבות, שהיה בהחלט חסר בוויקיפדיה עד כה. הוא גם ראוי להערכה משום שלקח על עצמו לעסוק בתחום שלם וכולל ולא בנושא מאוד ספציפי - נישה שלמרבה הצער יש בה חוסרים רבים בוויקיפדיה העברית. הערך מקצועי ואמין, אולם לדעתנו סובל ממספר חוסרים משמעותיים (שיפורטו בדף השיחה). כמו-כן מצאנו כי שפתו של הערך קצת מקצועית מדי, ואינה נגישה מספיק לקוראים שאין להם רקע מספיק בתולדות האמנות. הערך אף סובל מניסוחים מסורבלים ואינו זורם ומעניין מספיק; נראה כי מעבר של זוג עיניים נוסף על הערך עשוי לשפר אותו באורח משמעותי.

במקום השלישי, בשוויון מוחלט, דורגו שני ערכים העוסקים בתחומים קצת פחות מוכרים לציבור הרחב: שליחי הג'אז של נינצ'ה וצילום מורכב של רועי בושי.

הראשון הוא ערך מקיף על הרכב ג'אז חשוב, שאין עליו מידע רב בוויקיפדיות זרות. ניכרת הבנה רבה בנושא והשקעה בערך ובסביבתו, כולל הכחלת ערכים נוספים רבים. עם זאת, הערך אינו נגיש מספיק לקוראים שאין להם רקע בתחום, והפירוט ההיסטורי הרב יוצר עומס המקשה על הבנת חשיבותו של ההרכב. השני עוסק בנושא אזוטרי אף יותר, אולם בעל הקשרים רחבים ומעניינים הן במדעי החברה והן באמנות. הכתיבה רהוטה ומעניינת, והערך מאיר עיניים גם למי שאינם מצויים בתחום. עם זאת, דומה שהערך חסר, שכן הוא מתמקד באורח מובהק בפרק אחד מתוך הנושא, ואינו מביא הקשרים היסטוריים וחברתיים מספקים; בדומה, גם המקורות לערך מוגבלים, ובמקומות מסוימים עולה ממנו תחושה של מחקר מקורי.

בימים הקרובים נשלים את פרסומן של הערות מפורטות בדפי השיחה של כל הערכים המשתתפים.

מוטי, דני ו רונן א. קידר - שיחה 21:31, 31 באוגוסט 2008 (IDT)תגובה[תגובה]

הבית השלישיעריכה

הזוכיםעריכה

מקום ראשון - מנורת הכנסת, עורכת תמרה
ערך חשוב על יצירת אמנות, המגלמת בתוכה את האמנות הפיגורטיבית יחד עם תולדות העם היהודי, מתקופת המקרא ועד תקומת מדינת ישראל. הערך, המשתלב במפעלה של העורכת על ערכי ירושלים, אמין ומקורי, כתוב בצורה מקצועית ומעוצב בדרך המציגה את נשוא הערך באופן בו תפס האמן את יצירתו. חווית קריאה למעיין ולמעמיק בקריאה.
מקום שני - חי"ש, עורך Ranbar
ערך חשוב בתולדות התפתחות הכח המגן העברי עד להקמת צה"ל. הערך מקיף, ומפורט ביותר. הערך מסתמך על שלל מקורות וניכר המאמץ שהושקע והדיוק הנותנים לו עומק מקצועי ברמה כמו אקדמית. סביבו נכתבו מספר ערכים נרחבים מובחרים אף הם, חלקם על ידי עורך הערך. הערך מעוצב תוך מחשבה, מחולק בין רקע מקדים, כרונולוגיה והערכת תפקודו ומיקומו של החי"ש.
מקום שלישי - המרכז הבהאי העולמי, עורך Ori
ערך יפיפה המרכז את כל אתרי הדת הבהאית בישראל ובעיקר את אחת משכיות החמדה של העיר חיפה. ערך מקיף, מפורט ואמין המציג לקוראים מבט רחב ביותר על האתרים, ההיסטוריה של הקמתם ותיאור ארכיטקטוני ופונקציונאלי הכולל הסברים על המשמעות הדתית והסימבולית שלהם. יחד עם ערכי המשנה שכתב העורך הוא מהווה חטיבה מושלמת של אתרי הדת הבהאית בישראל. העורך אורי, ראוי לציון מיוחד על מיזמו השיטתי בהעלאת אתרי המורשת העולמית.
ציון מיוחד

השופטים מוצאים לנכון להפנות את תשומת לב הקהילה וקוראי הוויקיפדיה העברית לערך נשים בשואה, לא מפאת רמת כתיבתו אלא משום חשיבות הנושא.

הליך השיפוטעריכה

הערכים השונים נבחנו על פי שורה של אחד עשר קריטריונים. לכל קריטריון נקבע משקל יחסי של חשיבות, שקלול הקריטריונים נקבע כממוצע של שלושת השופטים. כל ערך קיבל ציון בכל פרמטר, התוצאה הממוצעת (ממוצע של שלושת השופטים) והמשוקללת קבעה את הציון הכולל של הערך. בצורה לא מפתיעה, למי שקוראים את הערכים, לא היו בין השופטים חילוקי דעות לגבי שלושת הראשונים. ההחלטה בין המקום הראשון והשני הייתה על חודם של נקודות בודדות. שניהם ראויים להיבחר כערך מומלץ.

בשם צוות שופטי בית שלישי

תודה למשתתפים ותודה לחברי לצוות השיפוט: גילגמש ואבירם. שנילישיחה 20:06, 31 באוגוסט 2008 (IDT)תגובה[תגובה]

הבתים הכללייםעריכה

התמונה היפה ביותרעריכה

כאשר אנו הולכים למוזיאון, לרוב לא יהיו מוצגים בו תצלומים. רק במוזיאונים מועטים לאמנות מודרנית נראה לעיתים תערוכת תמונות של אמן זה או אחר. יתכן שיש החושבים שהעבודה ביצירת תמונה פחותה וקלה מיצרת ציור שמן או עבודת אמנות אחרת. לכאורה – כל שעושה הצלם הוא ללחוץ לחיצה אחת על הכפתור, ובעידן הצילום הדיגיטלי כבר אין צורך לטרוח בפיתוח התמונות, ורק צריך לחברן למחשב וכולן מופיעות עליו.

אבל תמונה היא יצירת אמנות לכל דבר. היא יכולה לרתק, לרגש, לספר סיפור, להסביר, להפחיד, וללמד. בתפקיד זה האחרון של התמונה עסקינן.

ואנציקלופדיה צריכה תמונות על מנת להיות אנציקלופדיה אמיתית. כבר האנציקלופדיות הראשונות מהמאה ה-17 כללו איורים, ומאז ראשית המאה ה-20 האנציקלופדיות מכילות תמונות. אין זה כדי ליפות את הספר. כמאמר הפתגם הידוע - "תמונה שווה אלף מילים". התמונה הנכונה בהקשר הנכון יכולה להבהיר לקורא דבר שעמודים על גבי עמודים לא יוכלו להסביר.

ואם אותה תמונה היא גם יצירת אמנות – אם היא תרגש את הקורא, הוא גם יזכור את המידע שהסיק מאותה תמונה.

כידוע, ויקיפדיה העברית אינה אוסף צילומים. מאידך, ויקישיתוף הוא אוסף הצילומים של קרן ויקימדיה. מקומן של התמונות הוא בוויקישיתוף ולא בוויקיפדיה העברית. מעטים קוראי העברית ברחבי העולם, ואם צולמה תמונה ייחודית, מרגשת ומלמדת – היא יכולה להבהיר את הערך הנכתב בשפות רבות ולא רק בשפה העברית. מתוך הבנת חשיבות ההנגשה לתמונות, נתנו חשיבות רבה למיקום התמונות בוויקישיתוף – תמונה שלא הועלתה לויקישיתוף נפסלה מהתחרות. ועל מנת לוודא את ההנגשה הנכונה אל התמונה נבדקו הקטגוריות, וניתן ניקוד לקטגוריזציה נכונה בוויקישיתוף. אולם יש צד שני למטבע זה – ויקיפדיה היא אנציקלופדיה – והתמונה, יפה ככל שתהיה, חייבת לתרום לערך כלשהו. תמונה מבלי ערך אינה יכולה להתקיים בויקיפדיה העברית. מסיבה זו נפסלו בתחרות זו על הסף כל התמונות שאינן מקושרת לערך.

היות התמונות עזר לערכים השפיע רבות על השיפוט ועל הקריטריונים של השיפוט: האיכות הכללית של התמונה, מקוריות התמונה, הקישור בין התמונה לערך, היות התמונה תורמת להבנת הערך גם מבלי הסברים מפורטים היו קריטריונים משמעותיים בניקוד התמונה, לצד הקומפוזיציה של התמונה והרגשות שעוררה אצל השופטים.

מתוך 189 נקודות אפשרויות לכל תמונה זכו התמונות הבאות:

במקום השלישי זכתה התמונה "שימוש משני" שצולמה על ידי רן בר. תמונה אסתטית, הממחישה כמעט ללא מילים את נשוא הערך בו היא מופיעה – שימוש משני. בתמונה ניתן לראות, משובצים בתוך חומת אבנים עמוד וכותרת עמוד בשימוש משני. הסבר זה מבהיר את האמור בערך, מוסיף עליו, והקומופזיציה היפה של התמונה, המבהירה את האבן בכמה אניצי עשבי בר הביאה לתמונה 157 נקודות.

במקום השני זכתה התמונה "יד נשית" שצולמה על ידי יוסאריאן ואשר הושמה בערך "פגאניות" תמונה זו אסתטית ביותר – יד נשית שעליה קעקוע וצמיד אדום – אולי נגד עין הרע, מפזרת פרחים על גבי מזבח פגני שחור. צבעוניות הפרחים מחד, למול הרקע השחור של המזבח מאידך, ולמול רקע התמונה הבהיר (בו ניתן לראות במרחק דמות נוספת, יתכן באמצע פולחן פגאני), והיותה של התמונה מסקרנת ומעוררת מחשבה הביאה לתמונה זו 168 נקודות.

במקום הראשון זכתה התמונה "רקדנית בטן" של יסמין. מתוך אפילה שחורה יוצאת לעבר הצופה דמות מוארת. מעין אלה הינדית מרובת זרועות המנפנפנת בזרועותיה המוארות בתנועות ריקוד. שורה של רקדניות בטן מתקדמת לעבר הצופה וממחישה לו את משמעות הערך מחול מזרחי, מבלי ללכת אל הדימוי הקלישאי הזול המוכר. תמונה מרתקת זו קיבלה מהשופטים 170 נקודות.

ציון לשבח קיבלו שתי תמונות:

 • תמונתו של אברהם אמיר - קהל מפגינים סביב נגמ"ש מסוג BRDM-70 במהלך הפוטש של אוגוסט במוסקווה. בקידמת התמונה נושא מפגין המעשן בקדמת התמונה נושא שלט לתמיכה בבוריס ילצין. תמונה זו, אף שאיכותה אינה גבוהה, מכילה קומפוזיצה נהדרת ומעבירה רגשות עזים. התמונה ממחישה את רגשות האנשים במהלך הפיכת יאנייב – אנשים הולכים לכל עבר ויוצרים המון אובד. תמונה היסטורית זו ממחישה היטב את הערך, ומעבירה לצופה מידע מעבר לאמור בו. התמונה קיבלה בניקוד הכללי 152 נקודות.
 • תמונתו של אלמוג "פסל החירות בעראבה" זכתה אף היא לניקוד גבוה ולציון לשבח. בתמונה זו, שאמנם לא מוסיפה רבות להמחיש את הערך בו היא נמצאת, יוצרת קומפוזיציה מעניינת וניגוד בין הפסל הלבן הבוהק, למבנה הפח המוזנח המצוי מאחוריו. עניין זה הביא לתמונה 151 נקודות בניקוד הכללי.

התמונה המרגשת ביותרעריכה

כאמור, בין השיקולים שנשקלו על ידי השופטים היה גם הרגש שהתמונה עוררה בהם. התמונה המרגשת ביותר היא דווקא תמונה שלא זכתה במקומות הראשונים ואף בציון לשבח. תמונה זו מוקמה על ידי זו שהעלתה אותה בערך הלא נכון – ומשכך לא תרמה לערך, דבר שהפחית מאד מניקודה. תמונתה של נעה "שביל ישראל" בקטע "נחל מירון" מוקמה בערך נחל מירון, לו היא לא תורמת דבר. מקומה של תמונה זו בערך "שביל ישראל". תמונה איכותית זו מראה נערה ההולכת לעבר שביל ישראל בעודה יחפה. נעליה פונות דווקא לכיוון ההפוך ויוצרות תמיהה, ושלט שביל ישראל המקשר בין הנערה לנעלייה יוצר קומפוזיציה יחודית. תמונה זו זכתה ב-29 נקודות מתוך 30 כתמונה המרגשת ביותר. במקום השני זכתה התמונה "יד נשית" אשר קיבלה 28 נקודות מתוך 30 בקטגוריה זו (דבר שסייע לה להגיע למקום השני בניקוד הכללי), ובמקום השלישי זכתה התמונה "רקדנית בטן" עם 27 נקודות מתוך 30, דבר שסייע לה להגיע למקום הראשון בניקוד הכללי.

התמונה המקורית ביותרעריכה

התמונה שזכתה במירב הנקודות כתמונה המקורית ביותר היתה תמונת שביל ישראל אשר זכתה ב-30 נקודות מתוך 30 בקטגוריה זו, נוסף על היותה התמונה המרגשת ביותר (ראו לעיל). במקום השני היו התמונות "יד נשית" ו"רקדנית בטן" אשר זכו כל אחת ב-29 נקודות מתוך 30 בקטגוריה זו.

האיור הטוב ביותרעריכה

איור, אף יותר מתמונה, חייב להיות מקושר לערך. האיור נועד להבהיר ולהסביר, עליו להיות פשוט וברור, והוא צריך להקל על קורא הערך ולא להקשות עליו. אין לאיור "חיים משלו" והוא אינו כתמונה אשר צריכה לעורר ולסקרן את הקורא.

הקריטריונים שנלקחו בחשבון בתחרות זו היו: מקוריות, תרומת התרשים לערך גם ללא הסבר במילים, מידת הבהירות, מידת הנחיצות של התרשים בערך ומידת המורכבות של התרשים. קריטריון נוסף שנלקח בחשבון כקריטריון סף היה שימוש בשפה העברית בתרשים (שהרי אנו אנציקלופדיה עברית). גם כאן, איור שלא קושר לערך – נפסל.

במקום השלישי זכה האיור ערי הלוויים של Agbad. איור זה מבהיר את מיקום ערי הלווים בארץ, אולם איכות המפה לא היתה גבוהה, והופיעו עליה כתמים לא מוסברים. איור זה זכה ב-109 נקודות מתוך 156.

במקום השני זכה האיור "קרב ארסוף" של הגמל התימני איור זה מבהיר את מהלכי הקרב בצורה בהירה וברורה, ומקל על קורא הערך. ניקוד נוסף ניתן להיות התרשמים מורכבים ביותר ולשימוש בשפה העברית. האיור קיבל 131 נקודות מתוך 156.

במקום הראשון זכה האיור עבור הערך "חידות חיתוך והרכבה" של טוקיוני. איורים אלה מבהירים את הערך הסבוך חידות חיתוך והרכבה בצורה בה לא ניתן להסביר את הערך באמצעות מלל בלבד. האיורים פשוטים וברורים מחד, וצבעוניים ואיכותיים מאידך. מסיבות אלה זכו האיורים ב-145 נקודות מתוך 156.

הערך הישראלי הטוב ביותרעריכה

בית זה של התחרות בא ליתן פרס לערך הישראלי המצטיין ומקורי שנושאו קשור בקשר מובהק למדינת ישראל, לתושביה, לתרבותה, למורשתה או לציונות. (כל הערכים בבתים הם מועמדים פוטנציאלים, אולם בפועל, הבית השלישי הוא הקרוב ביותר לליבה של קטגוריה זו, וממנו הגיעו מרבית הערכים). בבית זה נקראו הערכים בתחרות הקשורים למדינת ישראל, כאשר הערך היה צריך להיות מקורי, יחודי ומעונין בהצגת המידע, מענין בתוכנו, יפה בתמונותיו. הקריטריונים שנלקחו בחשבון הם "ישראליות" הערך מבחינת תוכנו, ניקוד מיוחד ניתן למקוריות הצגת המידע לקורא, וכן ניתן ניקוד לעובדה שהערך אינו קיים בויקיפדיות זרות, וכן ניתן ניקוד מיוחד לאיורים מיוחדים או תמונות מיוחדות שהוכנו עבור הערך. הערכים אשר התקבלו לבית זה, מבין ערכי התחרות, בשל היות בהם איזכור של נקודה או עניין ישראלי, היו: תומכת לידה, אאודי, הרפתקאות אליס בארץ הפלאות, חובבות רדיו, פיסול ישראלי, טיפול באמנות, בית בודנברוק, חי"ש, המרכז הבהאי העולמי, מנורת הכנסת ויצחק יעקובי. הערך התקופה הישראלית דן בתקופה קדומה ולא בישראל המודרנית, ולכן לא נשפט. כבשנה שעברה, הזוכה בבית זה היתה תמרה עם הערך "מנורת הכנסת". התמונות והאיורים המקוריים, הפרוט, הענין הרב שהערך עורר, הצגת המידע הנוחה לקורא הביאו למתן 105 נקודות מתוך 105 נקודות אפשריות. במקום השני הערך "חי"ש" עם 101 נקודות, ובמקום השלישי הערך "המרכז הבהאי העולמי" עם 100 נקודות.

הוויקיפד התורם ביותר והערך השיתופי ביותרעריכה

בית זה הוא הבית הקשה ביותר לשיפוט בו. הוויקיפד התורם ביותר הוא מי שסייע למספר הערכים המשתתפים בתחרות בצורה הטובה ביותר, בין בהוספת מידע, בין בהגהה ובין בסיוע בדפי השיחה. כמו כן, מאחר והערכים המוגשים לתחרות נשפטים על ידי שופטי הבתים השונים, בית זה נועד למעשה לבדוק את שיתוף הפעולה בין הוויקיפדים הפועלים יחד ליצרת מוצר מוגמר לקורא. מסיבה זו, בית זה לא התמקד בכותבי הערכים עצמם, אלא במגיהים, באלה הקוראים את הערכים, מוצאים שגיאות כתיב ושגיאות מספריות, ומשכתבים את הערכים על מנת להגיע לניסוח המדוייק ביותר, הקריא ביותר, המובן ביותר והטוב ביותר. פה אחד נבחר נוי למשתמש התורם ביותר בתחרות, כאשר את המקום השני חולקים ליאה והגמל התימני.

הערך השיתופי ביותר הוא הרפתקאות אליס בארץ הפלאות כאשר במקום השני נמצא חידות חיתוך והרכבה ובמקום השלישי שליחי הג'אז. הניקוד בבית זה התבסס בעיקר על הפעולה הגורפת. לא על עריכה ספציפית בערך מסויים, אלא על עריכות (אף קטנות) בערכים רבים, ובעיקר בבתים שונים. עריכות אלה מעידות על הגהה של ערכים רבים ובמשתמע מכך, תרומה יותר גבוהה לתחרות כמכלול. ברכות לזוכים, מצוות השיפוט: עידו, סיר קיס ודרור.

תודה תודה! אבל אני חושב שגם אלמוג ראוי לציון לשבח על הערותיו לערכים רבים. נוי - שיחה 10:46, 6 בספטמבר 2008 (IDT)תגובה[תגובה]
איך היגעתי למקום השני? O_O הגמל התימני (צריכים עזרה בגרפיקה?) (6.09.2008 16:01)
אכן, יש מקום לשבח גם את אלמוג על תרומתו הרבה לתחרות. ‏Danny-w‏ 20:56, 6 בספטמבר 2008 (IDT)תגובה[תגובה]