ויקיפדיה:ספרייה/יהדות

זהו אחד מדפי הספרייה. לפרטים אודות התיעוד בספרייה, ולדפי ספרייה נוספים לחצו כאן.

ספרות קלאסיתעריכה

מקרא ופרשנותעריכה

מקרא ופרשנות צמודת טקסטעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
שמואל דוד לוצאטו פירוש לתורה   דודס
שמואל דוד לוצאטו פירוש לישעיהו   דודס
שמואל דוד לוצאטו פירוש לירמיהו, יחזקאל, איוב ומשלי   דודס
ר' תנחום הירושלמי פירוש לתרי עשר   דודס
ר' ישעיהו מטראני פירוש לנ"ך   דודס
רלב"ג פירוש לתורה   דודס
רלב"ג פירוש לחמש מגילות   דודס
הרב שמשון בן רפאל הירש פירוש לתורה   דודס
רבי יוסף בכור שור פירוש לתורה   דודס
אהרן קמינקא פירוש הגיוני לספר איוב   דודס
ראשונים תורת חיים   אליהו52ז
רבנו בחיי רבנו בחיי על התורה   אליהו52ז
ר' יעקב בן אשר פירוש הטור הארוך על התורה   אליהו52ז
ביאורים לפרשנים הקלאסייםעריכה
מחבר כותר הערות משתמשים
בנימין גלס פשט ודרש בפרשנותו של רש"י   דודס
על תרגום אונקלוסעריכה
מחבר כותר הערות משתמשים
הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס   דודס
שמואל דוד לוצאטו אוהב גר   דודס
ר' ישעיה פיק מברלין מיני תרגומא   דודס

ספרות עיונים ודרושיםעריכה

תורהעריכה
מחבר כותר הערות משתמשים
הרב ברוך הלוי אפשטיין תורה תמימה   דניאל צבי
הרב מרדכי ברויאר טעמי המקרא   דודס
הרב מרדכי ברויאר פרקי מועדות   היהודי
נביאים וכתוביםעריכה
מחבר כותר הערות משתמשים

הספרים החיצוניםעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

ספרות חז"לעריכה

משנהעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
ראשונים משנת ראובן פירושים למסכת אבות אליהו52ז

מדרשעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
- מדרש רבה   דניאל צבי
- מדרש תנחומא   דניאל צבי
- סדר עולם   דניאל צבי
- פסיקתא רבתי   דניאל צבי
- פרקי דרבי אליעזר   דניאל צבי
- תנא דבי אליהו   דניאל צבי
- פסיקתא דרב כהנא ביהמ"ד לרבנים אמריקה דודס
- ספרי במדבר הארוויץ דודס
- ספרי דברים בית המדרש לרבנים אמריקה דודס
- מכילתא דרבי ישמעאל הארוויץ-רבין דודס
- מדרש הגדול   דודס
- מדרש שוחר טוב   אליהו52ז
- אוצר המדרשים   אליהו52ז
- בתי מדרשות מדרשים מהגניזה אליהו52ז

תלמודיםעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

פרשנות תלמודית והלכהעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

פירושים וחידושים על הש"סעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
רבי יום טוב בן אברהם אלשׂאבילי חידושי הריטב"א על הש"ס   דודס, איתן96
רבי שלמה בן אדרת חידושי הרשב"א על הש"ס   דודס, איתן96
ר"ן חידושי הר"ן על הש"ס   דודס, איתן96
רבי ישעיה די טראני ובן בתו רבי ישעיה בן אליה די טראני פסקי רי"ד וריא"ז ברכות, שבת, גיטין, קידושין, נדרים וסוטה דודס
רבי משה בן נחמן חידושי הרמב"ן שבת, עירובין, מגילה דודס, איתן96
הרב אריה ליב הלר הכהן (מחבר קצות החושן) שב שמעתתא   דניאל צבי, איתן96

רמב"םעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
רמב"ם יד החזקה/משנה תורה מהדורת שבתי פרנקל אליהו52ז
רמב"ם מורה נבוכים תרגומי שוורץ, קאפח ואבן תיבון איתן96

ספרות פסקים, שו"ת והלכהעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
ראב"ן הירחי המנהיג מוסד הרב קוק דניאל צבי
גבריאל אלקובי קול במחנה - על הלכות עירובין   דניאל צבי
הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין ערוך השולחן   דודס
הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין ערוך השולחן העתיד   דניאל צבי
הרב אלימלך לנגה הלכות עירובין   דניאל צבי
הרב יצחק יעקב פוקס הכשרות   דניאל צבי

מנהגי ישראלעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
יעקב גליס מנהגי ארץ־ישראל   דניאל צבי
אליהו כי טוב ספר התודעה   דניאל צבי

מחשבת ישראלעריכה

מחשבת הראשוניםעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
יצחק אבוהב מנורת המאור מוסד הרב קוק דניאל צבי
רמב"ן האמונה והבטחון   דניאל צבי
הרמב"ם מורה הנבוכים הרב קאפח דודס
ר' יהודה הלוי הכוזרי מספר הוצאות דודס

מחשבת האחרוניםעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב משה חיים לוצאטו דרך ה'   דניאל צבי
הרב משה חיים לוצאטו דעת תבונות   דודס
הרב אברהם יצחק הכהן קוק שמונה קבצים   דניאל צבי
הרב מאיר כהנא אור הרעיון   דודס
הרב משה חיים לוצאטו ספר המאמרים   אליהו52ז
הרב משה חיים לוצאטו ספר הדרכים   אליהו52ז

חסידות, מוסר וקבלהעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
שלום אולמן מפתחות החוכמה   אליהו52ז
שלום אולמן קיצור קל"ח פתחי חכמה   אליהו52ז
שלום אולמן דעת אלוהים   אליהו52ז
נפתלי צבי בכרך עמק המלך   אליהו52ז
משה דוד ואלי כל כתביו בהוצאת יוסף ספינר אליהו52ז
משה חיים לוצאטו כל כתביו לבד מהמחזות אליהו52ז
מהרח"ו כל כתבי האריז"ל   אליהו52ז
רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהר"ן   אליזבט
רבי צדוק הכהן מלובלין צדקת הצדיק   דניאל צבי
רבי משה קורדובירו זבחי שלמים   אליהו52ז
רבי משה קורדובירו אור יקר   אליהו52ז
רבי משה קורדובירו תומר דבורה   אליהו52ז
רבי משה קורדובירו פרדס רימונים הערות עם עסיס רימונים   אליהו52ז
משה קורדובירו ספר גירושין   אליהו52ז
הרב מרדכי שריקי דרך חכמת האמת   אליהו52ז

ספרות מחקריתעריכה

מקראעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב מרדכי ברויאר טעמי המקרא   דודס
הרב מרדכי ברויאר פרקי מועדות   היהודי
שמחה קוגוט המקרא בין טעמים לפרשנות   דודס
שמחה קוגוט המקרא בין תחביר לפרשנות   דודס
אהרון קמינקא מחקרים במקרא   דודס
נגה הראובני אור חדש על ספר ירמיהו   דודס

תלמוד והלכהעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב אהרן היימן תולדות תנאים ואמוראים כולל את אגרת רב שרירא גאון דניאל צבי
הרב ראובן מרגליות יסוד המשנה ועריכתה   דודס
הרב ראובן מרגליות לחקר שמות וכינויים בתלמוד   דניאל צבי
הרב חיים בניש מדות ושיעורי תורה   אליהו52ז
הרב חיים בניש זמני היום בהלכה   אליהו52ז

מחשבת ישראלעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

זרמים וכתותעריכה

שבתאותעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
אלי שי משיח של גילוי עריות   Shayakir
גרשם שלום מחקרי שבתאות   Shayakir

הגות יהודית מודרנית, ציונית וישראליתעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
שלום רוזנברג בעקבות הכוזרי   אפי ב.
שלום רוזנברג תורה ומדע   אפי ב.
שלום רוזנברג לא בשמים היא   אפי ב.
שלום רוזנברג טוב ורע בהגות היהודית   אפי ב.
יוסף בן שלמה שירת החיים, פרקים במשנתו של הרב קוק   אפי ב.
דב שוורץ אתגר ומשבר בחוג הרב קוק   אפי ב.
גדי טאוב המרד השפוף   אפי ב.

עבריתעריכה

ראו באגף הבלשנות

מחבר כותר הערות משתמשים
רד"ק ספר השרשים ומכלל   דודס
רס"ג ספר האגרון   יעקב135
רבי יונה אבן ג'נאח ספר הרקמה   יעקב135
רבי אהרן בן אשר דקדוקי הטעמים הוצאת דותן, האקדמיה ללשון העברית יעקב135, דודס

שונותעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

ביוגרפיות, מעשיות צדיקים, ספרות השבחיםעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב החיד"א שם הגדולים   מ. שלום

קבציםעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

מאמרים וקבצי מאמריםעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

סידורים, מחזורים והגדה של פסחעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב משה יעקב וינגרטן הסדר הערוך - כל בו לסדר ליל פסח   דניאל צבי
הרב ראובן מרגליות הגדה של פסח   דניאל צבי
הרב אברהם יצחק הכהן קוק עולת ראיה   דניאל צבי
רב עמרם גאון סדר רב עמרם גאון וורשה, תרכ"ה דניאל צבי
רב עמרם גאון סדר רב עמרם גאון מוסד הרב קוק דניאל צבי

ספרות עזר, אנציקלופדיות וספרי מפתחותעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
היימן תולדות תנאים ואמוראים   אליהו52ז,דניאל צבי
היימן תורה הכתובה והמסורה   אליהו52ז
- אוצר האגדה   אליהו52ז
- מכלול המאמרים והפתגמים   אליהו52ז
- קורקודנציה החדשה   אליהו52ז
- אנציקלופדיה תלמודית כרכים א-כח דניאל צבי
אלי בר-נביא האטלס ההיסטורי - תולדות עם ישראל: מימי האבות עד ימינו משכל, 1992 Ēθamš

מקראעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

תלמוד וספרות ההלכהעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

מחשבה, חסידות, מוסר וקבלהעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

שרידים משיטת המיון הקודמת, מחכים לגואלעריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב ראובן מרגליות שם עולם   דניאל צבי
הרב ראובן מרגליות ניצוצי אור   דניאל צבי
הרב ראובן מרגליות המקרא והמסורה   דודס
הרב ראובן מרגליות פנינים ומרגליות   דודס
הרב יובל שרלו תורת ארץ ישראל לאור משנת הראי"ה   דניאל צבי
הרב ישראל שציפנסקי התקנות בישראל   דניאל צבי
רבי יהודה החסיד ספר חסידים מוסד הרב קוק דניאל צבי