ויקיפדיה:ספרייה/יהדות

זהו אחד מדפי הספרייה. לפרטים אודות התיעוד בספרייה, ולדפי ספרייה נוספים לחצו כאן.

ספרות קלאסית עריכה

מקרא ופרשנות עריכה

מקרא ופרשנות צמודת טקסט עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
שמואל דוד לוצאטו פירוש לתורה   דודס
שמואל דוד לוצאטו פירוש לישעיהו   דודס
שמואל דוד לוצאטו פירוש לירמיהו, יחזקאל, איוב ומשלי   דודס
ר' תנחום הירושלמי פירוש לתרי עשר   דודס
ר' ישעיהו מטראני פירוש לנ"ך   דודס
רלב"ג פירוש לתורה   דודס
רלב"ג פירוש לחמש מגילות   דודס
הרב שמשון בן רפאל הירש פירוש לתורה   דודס
רבי יוסף בכור שור פירוש לתורה   דודס
אהרן קמינקא פירוש הגיוני לספר איוב   דודס
ראשונים תורת חיים   אליהו52ז
רבנו בחיי רבנו בחיי על התורה   אליהו52ז
ר' יעקב בן אשר פירוש הטור הארוך על התורה   אליהו52ז
אליה שמואל הרטום פירוש למקרא   biegel
ביאורים לפרשנים הקלאסיים עריכה
מחבר כותר הערות משתמשים
בנימין גלס פשט ודרש בפרשנותו של רש"י   דודס
על תרגום אונקלוס עריכה
מחבר כותר הערות משתמשים
הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס   דודס
שמואל דוד לוצאטו אוהב גר   דודס
ר' ישעיה פיק מברלין מיני תרגומא   דודס

ספרות עיונים ודרושים עריכה

תורה עריכה
מחבר כותר הערות משתמשים
הרב ברוך הלוי אפשטיין תורה תמימה   דניאל צבי
הרב מרדכי ברויאר טעמי המקרא   דודס
הרב מרדכי ברויאר פרקי מועדות   היהודי
הרב אברהם ריבלין עיוני פרשה   biegel
נביאים וכתובים עריכה

{{../טבלה|תוכן= |- bgcolor=#F5F5FF | width=25% | הרב איתן שנדורפי || width=25% bgcolor=#FFF5F5 | הדר הנביאים || width=25% |   || width=25% | biegel

הספרים החיצונים עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

ספרות חז"ל עריכה

משנה עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
ראשונים משנת ראובן פירושים למסכת אבות אליהו52ז

מדרש עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
- מדרש רבה   דניאל צבי, biegel
- מדרש תנחומא   דניאל צבי, biegel
- סדר עולם   דניאל צבי
- פסיקתא רבתי   דניאל צבי
- פרקי דרבי אליעזר   דניאל צבי
- תנא דבי אליהו   דניאל צבי, biegel
- פסיקתא דרב כהנא ביהמ"ד לרבנים אמריקה דודס
- ספרי במדבר הארוויץ דודס
- ספרי דברים בית המדרש לרבנים אמריקה דודס
- מכילתא דרבי ישמעאל הארוויץ-רבין דודס
- מדרש הגדול   דודס
- מדרש שוחר טוב   אליהו52ז
- אוצר המדרשים   אליהו52ז
- בתי מדרשות מדרשים מהגניזה אליהו52ז
ילקוט שמעוני biegel   אין!

תלמודים עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

פרשנות תלמודית והלכה עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

פירושים וחידושים על הש"ס עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
רבי יום טוב בן אברהם אלשׂאבילי חידושי הריטב"א על הש"ס   דודס, איתן96, biegel
רבי שלמה בן אדרת חידושי הרשב"א על הש"ס   דודס, איתן96, biegel
ר"ן חידושי הר"ן על הש"ס   דודס, biegel, איתן96
רבי ישעיה די טראני ובן בתו רבי ישעיה בן אליה די טראני פסקי רי"ד וריא"ז ברכות, שבת, גיטין, קידושין, נדרים וסוטה דודס
רבי משה בן נחמן חידושי הרמב"ן שבת, עירובין, מגילה דודס, איתן96, biegel
הרב אריה ליב הלר הכהן (מחבר קצות החושן) שב שמעתתא   דניאל צבי, איתן96

רמב"ם עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
רמב"ם יד החזקה/משנה תורה מהדורת שבתי פרנקל אליהו52ז
רמב"ם מורה נבוכים תרגומי שוורץ, קאפח ואבן תיבון איתן96

ספרות פסקים, שו"ת והלכה עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
ראב"ן הירחי המנהיג מוסד הרב קוק דניאל צבי
גבריאל אלקובי קול במחנה - על הלכות עירובין   דניאל צבי
הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין ערוך השולחן   דודס
הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין ערוך השולחן העתיד   דניאל צבי
הרב אלימלך לנגה הלכות עירובין   דניאל צבי
הרב יצחק יעקב פוקס הכשרות   דניאל צבי

מנהגי ישראל עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
יעקב גליס מנהגי ארץ־ישראל   דניאל צבי
אליהו כי טוב ספר התודעה   דניאל צבי

מחשבת ישראל עריכה

מחשבת הראשונים עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
יצחק אבוהב מנורת המאור מוסד הרב קוק דניאל צבי
רמב"ן האמונה והבטחון   דניאל צבי
הרמב"ם מורה הנבוכים הרב קאפח דודס
ר' יהודה הלוי הכוזרי מספר הוצאות דודס

מחשבת האחרונים עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב משה חיים לוצאטו דרך ה'   דניאל צבי
הרב משה חיים לוצאטו דעת תבונות   דודס
הרב אברהם יצחק הכהן קוק שמונה קבצים   דניאל צבי
הרב מאיר כהנא אור הרעיון   דודס
הרב משה חיים לוצאטו ספר המאמרים   אליהו52ז
הרב משה חיים לוצאטו ספר הדרכים   אליהו52ז

חסידות, מוסר וקבלה עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
שלום אולמן מפתחות החוכמה   אליהו52ז
שלום אולמן קיצור קל"ח פתחי חכמה   אליהו52ז
שלום אולמן דעת אלוהים   אליהו52ז
נפתלי צבי בכרך עמק המלך   אליהו52ז
משה דוד ואלי כל כתביו בהוצאת יוסף ספינר אליהו52ז
משה חיים לוצאטו כל כתביו לבד מהמחזות אליהו52ז
מהרח"ו כל כתבי האריז"ל   אליהו52ז
רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהר"ן   אליזבט
רבי צדוק הכהן מלובלין צדקת הצדיק   דניאל צבי
רבי משה קורדובירו זבחי שלמים   אליהו52ז
רבי משה קורדובירו אור יקר   אליהו52ז
רבי משה קורדובירו תומר דבורה   אליהו52ז
רבי משה קורדובירו פרדס רימונים הערות עם עסיס רימונים   אליהו52ז
משה קורדובירו ספר גירושין   אליהו52ז
הרב מרדכי שריקי דרך חכמת האמת   אליהו52ז

ספרות מחקרית עריכה

מקרא עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב מרדכי ברויאר טעמי המקרא   דודס
הרב מרדכי ברויאר פרקי מועדות   היהודי
שמחה קוגוט המקרא בין טעמים לפרשנות   דודס
שמחה קוגוט המקרא בין תחביר לפרשנות   דודס
אהרון קמינקא מחקרים במקרא   דודס
נגה הראובני אור חדש על ספר ירמיהו   דודס

תלמוד והלכה עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב אהרן היימן תולדות תנאים ואמוראים כולל את אגרת רב שרירא גאון דניאל צבי
הרב ראובן מרגליות יסוד המשנה ועריכתה   דודס
הרב ראובן מרגליות לחקר שמות וכינויים בתלמוד   דניאל צבי
הרב חיים בניש מדות ושיעורי תורה   אליהו52ז
הרב חיים בניש זמני היום בהלכה   אליהו52ז

מחשבת ישראל עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

זרמים וכתות עריכה

שבתאות עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
אלי שי משיח של גילוי עריות   Shayakir
גרשם שלום מחקרי שבתאות   Shayakir

הגות יהודית מודרנית, ציונית וישראלית עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
שלום רוזנברג בעקבות הכוזרי   אפי ב.
שלום רוזנברג תורה ומדע   אפי ב.
שלום רוזנברג לא בשמים היא   אפי ב.
שלום רוזנברג טוב ורע בהגות היהודית   אפי ב.
יוסף בן שלמה שירת החיים, פרקים במשנתו של הרב קוק   אפי ב.
דב שוורץ אתגר ומשבר בחוג הרב קוק   אפי ב.
גדי טאוב המרד השפוף   אפי ב.

עברית עריכה

ראו באגף הבלשנות

מחבר כותר הערות משתמשים
רד"ק ספר השרשים ומכלל   דודס
רס"ג ספר האגרון   יעקב135
רבי יונה אבן ג'נאח ספר הרקמה   יעקב135
רבי אהרן בן אשר דקדוקי הטעמים הוצאת דותן, האקדמיה ללשון העברית יעקב135, דודס

שונות עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

ביוגרפיות, מעשיות צדיקים, ספרות השבחים עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב החיד"א שם הגדולים   מ. שלום

קבצים עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

מאמרים וקבצי מאמרים עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

סידורים, מחזורים והגדה של פסח עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב משה יעקב וינגרטן הסדר הערוך - כל בו לסדר ליל פסח   דניאל צבי
הרב ראובן מרגליות הגדה של פסח   דניאל צבי
הרב אברהם יצחק הכהן קוק עולת ראיה   דניאל צבי
רב עמרם גאון סדר רב עמרם גאון וורשה, תרכ"ה דניאל צבי
רב עמרם גאון סדר רב עמרם גאון מוסד הרב קוק דניאל צבי

ספרות עזר, אנציקלופדיות וספרי מפתחות עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
היימן תולדות תנאים ואמוראים   אליהו52ז,דניאל צבי
היימן תורה הכתובה והמסורה   אליהו52ז
- אוצר האגדה   אליהו52ז
- מכלול המאמרים והפתגמים   אליהו52ז
- קורקודנציה החדשה   אליהו52ז
- אנציקלופדיה תלמודית כרכים א-כח דניאל צבי
אלי בר-נביא האטלס ההיסטורי - תולדות עם ישראל: מימי האבות עד ימינו משכל, 1992 Ēθamš

מקרא עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

תלמוד וספרות ההלכה עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

מחשבה, חסידות, מוסר וקבלה עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים

שרידים משיטת המיון הקודמת, מחכים לגואל עריכה

מחבר כותר הערות משתמשים
הרב ראובן מרגליות שם עולם   דניאל צבי
הרב ראובן מרגליות ניצוצי אור   דניאל צבי
הרב ראובן מרגליות המקרא והמסורה   דודס
הרב ראובן מרגליות פנינים ומרגליות   דודס
הרב יובל שרלו תורת ארץ ישראל לאור משנת הראי"ה   דניאל צבי
הרב ישראל שציפנסקי התקנות בישראל   דניאל צבי
רבי יהודה החסיד ספר חסידים מוסד הרב קוק דניאל צבי