לידת בני יעקב

לידות בני יעקב לפי התנ"ך, אירעו בזמן שיעקב שהה בחרן אצל לבן חמיו, ובזמן שיעקב היה בדרכו לארץ ישראל[1].

השתלשלות הענייניםעריכה

לאחר שיעקב התחתן עם רחל מרצונו ועם לאה פחות מרצונו[2], ה' רואה שלאה שנואה, ולכן הוא מרחם עליה ופותח את רחמה, ועושה את רחל האהובה על יעקב, עקרה. לאה יולדת ליעקב ארבעה בנים: ראובן, שמעון, לוי ויהודה ונותנת להם שמות, ולאחר מכן היא מפסיקה ללדת. רחל רואה שלאה יולדת בנים ליעקב ואילו לה אין בנים והיא מקנאה בלאה ומבקשת מיעקב שיביא לה בנים. יעקב גוער ברחל שהוא לא אלוהים שיכול לתת פרי בטן ורחל אומרת לו שיקח לאישה את שפחתה בלהה ואז יהיו לה ילדים כמו שלשרה נולד ילד אחרי שהכניסה את צרתה לביתה (הגר)[3]. יעקב מסכים ולוקח את בלהה לאישה והיא יולדת לו שני בנים ורחל קוראת להם דן ונפתלי. לאחר שבלהה יולדת בנים ליעקב לאה רואה שהיא פסקה מללדת אז היא עושה את מה שרחל עשתה ונותנת ליעקב את זלפה שפחתה לאישה. זלפה יולדת ליעקב שני בנים ולאה קוראת להם גד ואשר. לאחר מכן לאה יולדת ליעקב עוד שני בנים וקוראת להם יששכר וזבולון ובת שהיא קוראת לה דינה.

לאחר כל זאת ה' שומע לתפילת רחל ונותן לה ילד שהיא קוראת לו יוסף. לאחר שרחל יולדת את יוסף יעקב מבקש מלבן לחזור אל ארצו ולאחר שלבן מורח אותו הוא בורח ממנו. בדרך לארץ ישראל בסביבת בית לחם רחל יולדת בן נוסף והיא מתה בלידה אך לפני מותה היא נותננת שם לבנה שנולד וקוראת לו בן אוני. לאחר מותה יעקב משנה את שמו של הבן לבנימין.

תאריכי לידת השבטיםעריכה

לפי סדר עולם[12] נולדו אחד עשר השבטים ודינה ברצף המוזכר בבראשית כ"ט-ל'[13] בהפרש של שבעה חודשים זה מזה. ניתן לחשב את חודשי הלידה לפי לידת יששכר שהייתה שבעה חודשים אחרי מעשה הדודאים[14] שהיה 'בימי קציר חיטים'[15] שזה בסביבות חג השבועות.

טעמי שמותם של השבטיםעריכה

בני לאהעריכה

ראובןעריכה

ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי-ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי

לאה מסבירה שהיא קוראת לבנה ראובן כנוטריקון של ראה בעניי ועכשיו בעלה יאהב אותה יותר כי היא הביאה לו ילד.

הגמ' במסכת ברכות[16] מפרשת שלאה קוראת לבנה ראובן כיוון שהתנבאה ברוח הקודש ואמרה: "ראו מה בין בני לבן חמי, שמכר הבכורה ליעקב, וזה לא מכרה ליוסף ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער עליו אלא שביקש להוציאו מן הבור."

שמעוןעריכה

ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי ויתן-לי גם-את-זה ותקרא שמו שמעון

הכלי יקר מסביר שאף על פי שכבר בילד הראשון אמרה כך היא ראתה שזה לא עלה בידה ויעקב לא אוהב אותה כעת יותר מאת רחל ולכן קראה כך גם לילד השני[17].

לויעריכה

ותאמר הפעם ילוה אלי כי-ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי

המדרש תנחומא מסביר, שלאה ראתה ברוח הקודש שיעקב אמור ללדת שנים עשר בנים וישא ארבע נשים ולכן אמרה שעכשיו אין לו פתחון פה עליה כי היא ילדה את חלקה בבנים[18].

המדרש רבה על ספר דברים מוסיף, שבכל הבנים כתוב "קראה" ואצל לוי כתוב "קרא". ומסביר, שהקדוש ברוך הוא שלח את גבריאל המלאך והוא הביא לפניו את לוי וה' העניק לו את עשרים וארבע מתנות כהונה ולכן קרא את שמו לוי, לפי שליווהו במתנות.

יהודהעריכה

ותאמר הפעם אודה את ה' על-כן קראה שמו יהודה

לאה אומרת שעכשיו היא צריכה להודות לה' כיוון שהיא ילדה יותר ממה שחלקה בהולדת בניו של יעקב[19].

יששכרעריכה

נתן אלוהים את שכרי אשר-נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר

לאה אומרת שקבלה שכר על כך שנתנה את שפחתה ליעקב והכניסה את צרתה לביתה.

זבולוןעריכה

זְבָדַנִי אלוהים אותי זֵבֶד טוב הפעם יִזְבְּלֵנִי אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זְבֻלוּן

אונקלוס מסביר שלאה אומרת: חלק לי ה' חלק טוב[20] ועכשיו בעלי יגור בעיקר איתי. רש"י מסביר שהסיבה שיעקב יגור בעיקר איתה היא שלאה עכשיו ילדה ליעקב מספיק בנים כנגד כל שאר נשיו[21].

דינהעריכה

ואחר ילדה בת ותקרא את-שמה דינה

הגמרא בברכות מסבירה את סיבת שמה. לאה דנה דין בעצמה שאם היא תלד זכר אז לרחל יהיו פחות ילדים אפילו מהשפחות ולכן היא התפללה על העובר והוא הפך לנקבה[22].

בני רחלעריכה

יוסףעריכה

וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ יוֹסֵף לֵאמֹר יֹסֵף יְהוָה לִי בֵּן אַחֵר

בבראשית רבה מבואר, שרחל ידעה ברוח הקודש שיעקב אמור ללדת רק שנים עשר בנים, והיא התפללה שאותו בן יהיה ממנה, ולכן התפללה דווקא על בן[23].

בנימיןעריכה

ותקרא שמו בן-אוני ואביו קרא לו בנימין

המדרש מסביר ש"בן אוני" פירושו "בן צערי"[24], ורחל קראה לו כך בגלל צערה בשעת הלידה. יעקב קרא לו בנימין, מלשון בן ימים, משום שהיה בן זקונים[25].

בני בלההעריכה

דןעריכה

דנני אלוהים וגם שמע בקולי ויתן לי בן על-כן קראה שמו דן

הספורנו אומר שהכוונה היא שרחל מקבלת עליה את הדין ואומרת שה' צדיק בדינו שלא הכניס אות להיריון אולם למרות זאת הוא שמע את תפילתה ונתן לה בן.

נפתליעריכה

נַפְתּוּלֵי אלוהים נִפְתַּלְתִּי עם-אחותי גם יכולתי ותקרא שמו נפתלי

מקור השם הוא הנפתולים - החוזק - של רחל על אחותה לאה. כאשר נולד נפתלי היא "ניצחה" את אחותה וקראה לבנה נפתלי, חוזקי.

בני זלפהעריכה

גדעריכה

בא גד ותקרא את-שמו גד

פירוש המילה גד הוא 'מזל' והמילה בגד (בָּא גָד) פירושה: בא המזל.

אשרעריכה

באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר

אונקלוס מסביר שהכוונה היא שעכשיו נשים ישבחו את לאה (כי היא ילדה הרבה בנים).

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ האירוע מתואר בבבראשית פרק כ"ט פסוק ל"א - פרק ל' פסוק כ"ד ובפרק ל"ה פסוקים ט"ז-י"ח
 2. ^ הכלי יקר אומר שאהב גם את לאה
 3. ^ רש"י מסביר שרחל אמרה ליעקב שלאברהם היו בנים מהגר אז הוא ניסה יותר שיהיו לו גם בנים משרה ולכן גם שיעקב יעשה כך, אמר לה יעקב ששרה הכניסה את צרתה לביתה ולכן ילדה, אמרה לו רחל אם זה מעכב את זה שאני לא יולדת אז הנה אמתי.
 4. ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 מדרש תדשא ח
 5. ^ ספר היובלים פרק כח פסוק יז
 6. ^ מדרש תדשא ח
 7. ^ 1 2 ילקוט שמעוני תורה קסב
 8. ^ פרק כ"ח פסוק ל"א
 9. ^ ספר היובלים, ‏פרק כ"ח פסוק ל"ב, באתר "דעת"
 10. ^ פרק לב פסוק לט
 11. ^ יעל לוין, בדמיך חיי - על לידת בנימין ומות רחל באתר דעת
 12. ^ פרק שני.
 13. ^ ראובן שמעון לוי יהודה דן נפתלי גד אשר יששכר זבולון דינה יוסף.
 14. ^ תלמוד בבלי, מסכת נידה, דף ל"א, עמוד א'.
 15. ^ ספר בראשית, פרק ל', פסוק י"ד.
 16. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ז', עמוד ב'
 17. ^ כלי יקר על ספר בראשית, פרק כ"ט, פסוק ל"ג
 18. ^ תנחומא ט'
 19. ^ בראשית רבה ע"א ד'
 20. ^ מהבנים
 21. ^ שהרי כל אישה הייתה אמורה ללדת שלושה בנים ולאה ילדה ששה, שלושה שהייתה אמוה ללדת ועוד בן אחד שכל אחת מהנשים הנוספות היו אמורות ללדת
 22. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ס', עמוד א'
 23. ^ בראשית רבה סוף פרק ע"ב
 24. ^ בראשית רבה פ"ב ט'
 25. ^ לפעמים ימים נכתבים עם נו"ן כמו "לקץ הימין" ספר דניאל, פרק י"ב, פסוק י"ג