פורטל:ארכאולוגיה של המזרח הקרוב/לוח כרונולוגי - תרבויות המזרח הקרוב/תקופת הברונזה הביניימית עד התקופה הפרסית

  [ עריכה ]

שנה
לפנה"ס
תקופה ארץ ישראל ועבר הירדן מסופוטמיה מצרים אנטוליה, סוריה והאזור
2400
תקופת
הברונזה
הביניימית
IB
נטישת הערים, תרבות חומרית חדשה,
יישובים פרוזים
חצור XVIII
תל מגידו XIV
בית שאן XI
באר רסיסים
ערוער (ירדן)
יריחו VI
העי
סוף ממלכת אכד

תקופה נאו שומרית
השושלת ה-III של אור

המלך גודאה מלגש
תקופת ביניים ראשונה
התרופפות שלטון מרכזי
תקופת שפל

שושלות 11-7

אבלה ארמון G (סוריה)
אוגרית IIIA3 (סוריה)
טרויה III

טרויה IV
קילטפה
2000
תקופת
הברונזה
התיכונה II
MBII
תקופת עיור->ערי מדינה מבוצרות עם
חלקלקה אוכלוסייה חדשה מהצפון,
כניסת הסוס והמרכבה
תל מגידו XIII-XI
תל אפק
תל כברי
תל דן
שכם XXI-XXII
יבנה ים
אשור הקדומה
שמשי-אדד I
ממלכות איסין ולרסה בשומר
השושלת הראשונה בבבל
בבל - חמורבי
ימחד - ירים-לים הראשון
מארי - זימרילים

כיבוש חתי - מורשיליש ה-I
הממלכה התיכונה
שושלת 12


כתבי המארות
תקופת ביניים שנייה -
ושלטון החיקסוס
שושלות 17-13
המושבות האשוריות בכניש
טרויה V


בייג'סולטאן
טרויה VI

הממלכה החתית הקדומה
1550


1346


תקופת
הברונזה
המאוחרת
LB
התחזקות השלטון המצרי
שלטון באמצעות מסעות מלחמה
תל מגידו IX
תקופה של סחר בינלאומי


התרופפות השלטון המצרי
תקופת אל עמארנה

התחזקות השלטון המצרי
שלטון ישיר באמצעות מצודות

הבבלית הופכת בינלאומית
שושלת כשית בבבל
התקופה האשורית התיכונה


ממלכות קטנות בבבל


ממלכה חדשה -
תקופת האימפריה
שושלות 19-18
שושלת 18: יעחמס I
חתשפסות, תחותמס III
אחנאתון, תות ענח אמון
שושלת 19: רעמסס II
מרנפתח

ממלכת מיתני
התקופה המיקנית ביוון
קפריסין: קיפרית מאוחרת

בייג'סולטאן
ארסלן טפה

טרויה VIIa - איליאדה
עיר מוקפת חומה
הממלכה החתית החדשה
1200
תקופת
הברזל
הראשונה
IAI
תקופת ההתנחלות -שופטיםחדירת הפלשתים
מלחמת אפק
שמואל הנביא
כינון המלוכה בישראל -שאול
ממלכת אשור
תגלת פלאסר ה-I
שלטון ביניים סורי קצר
ממלכה חדשה -
תקופת האימפריה
שושלת 20: רעמסס III
תקופת ביניים שלישית
שושלת 21

ארסלן טפה

הופעת ארם


הדדעזר מלך ארם צובה
1000
928800


722
712

671
663

628
609
604
תקופת
הברזל
השנייה
IAII

דוד
שלמה

התפלגות הממלכה
ישראל ויהודה
ירבעם, רחבעם
בניית העיר שומרון
אחאב, יהושפט
אליהו הנביא
יהואחז, יואש
הנביא עמוס

נפילת שומרון, חזקיהו


פחוות אשוריות בישראל


הנביא ירמיהו
יאשיהו בישראל ויהודה
שלטון מצרי בישראל, יהויקים

פחוות בבליות בישראל, צדקיהו
תקופה נאו אשוריתאשורנצירפל ה-II

בניית נמרוד - עיר בירה אשורית

שלמנאסר ה-III


תגלת פלאסר ה-II
שלמנאסר ה-V
סרגון ה-II
דור שרוכין - עיר הבירה
סנחריב - נינוה עיר הבירה
אסרחדון - בנה את בבל
אשורבניפל - בנה ספריה

תקופה ניאו בבלית
נפילת אשור, כיבוש ע"י בבל ומדי

נבוכדנצר ה-II
סיאמון

שושלת 22
שישק I
שושלות 25-23
התפוררות שלטון מרכזי
הקמת שושלות מקבילות
במצרים העליונה והתחתונה

שושלת 25: שלטון נובי,
תהרקה


כניסת אשור
תקופה מאוחרת, נכו ה-I
שושלת 26, פסמתיך ה-I
גירוש האשורים


נכו ה-II


פסמתיך II
ממלכות נאו חתיות באנטוליה
חירם ה-I מלך צור


בן הדד ה-I מלך ארם דמשק

מתן מלך צור

בן הדד ה-II מלך ארם דמשק
חזאל מלך ארם דמשק
בן הדד ה-III
רצין מלך ארם דמשק
טרויה VIII


פחוות אשוריות בארם

כיבוש מזרח אנטוליה ע"י מדישלטון מצרי בארם
586

538
525


457
445
334
333
332
331

התקופה
הפרסית
חורבן בית המקדש ה-I ביהודה
גלות בבל
פחוות בבליות בישראל ויהודה
הנביא יחזקאל

שיבת ציון ביהודה

פחוות פרסיות בישראל ויהודה
עזרא
נחמיה


כיבוש אלכסנדר הגדולנבונאיד
בלשאצר שליט מחליף
נפילת בבל - כיבוש ע"י כורש
שילטון פרסי - שושלת אחמנית

כנבוזי ה-II
דריווש ה-I
חשיארש ה-I
דריווש ה-IIקרב גאוגמלה
כיבוש אלכסנדר הגדול

אפריס
פסמתיך ה-III
הכיבוש הפרסי, כנבוזי ה-II
מצרים מסופחת לפרס
שושלת 27- פרסית

דריווש ה-II


כיבוש אלכסנדר הגדול

פחוות בבליות בארם


כיבוש אנטוליה ע"י כורשפחוות פרסיות בארםקרב גרניקוס
כיבוש אנטוליה ע"י אלכסנדר
כיבוש צור ע"י אלכסנדר