ויקיפדיה:רשימת ערכים במחלוקת/:איתמר בן-גביר

<איתמר בן-גביר

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


 • תאריך תחילת ההצבעה: 19:26, 6 בפברואר 2011 (IST)
 • תאריך סיום ההצבעה: 19:25, 13 בפברואר 2011 (IDT)

הקדמהעריכה

המחלוקת היא האם לכתוב בפתיח, בנוסף להרשעות, גם את המידע על כתבי האישום שלא הבשילו לכדי הרשעה; "נגד בן-גביר הוגשו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם הורשע בשמונה", והאם יש מקום לציין את כמות ההרשעות בפועל באחוזים, כך; (17%) בפסקה המורחבת על הופעותיו בבית המשפט.

הרבה עניינים כרגע במחלוקת בקשר לאיזכור הזיכויים והאישומים של בן גביר. דף המחלוקת הזה דן רק באחד מהם. הוא דן בשאלה: בהנחה שמספר הזיכויים המדויק ומספר האישומים המדויק של בן בגיר יופיעו בערך, האם יש צורך לציין גם את אחוז הזיכויים או אחוז האישומים מכלל התביעות?

אי אפשר לנתק נקודה אחת בודדת ממכלול. אין סיבה להזכיר את נושא הזיכויים כלל ואם ההצבעה תיפתח רק על אחוז הזיכויים אי אפשר יהיה לדון על הסרת המידע - כי הקהילה אמרה את דברה. לכן צריך להעלות כל דעה בנושא להצבעה ושהוויקיפדים ישפטו עדן - שיחה 11:02, 31 בינואר 2011 (IST)
מנתקים כל פעם נקודה אחרת ודנים בה בנפרד. אחרת יש פלונטר אחד גדול. אם רק תרשה לדיון להיות ענייני, אנחנו נגיע לאט לאט לפתרונן של כל הבעיות. עִדּוֹ - שיחה 13:51, 31 בינואר 2011 (IST)

דיונים קודמיםעריכה


האפשרויותעריכה

ישנן שתי מחלוקות בקשר לאיזכור האישומים הפליליים כנגד בן-גביר.

מחלוקת א'עריכה

נוגעת לניסוח המשפט בפסקת הפתיחה:
אפשרות 1

במהלך פעילותו הפוליטית הורשע בשמונה עבירות פליליות, בהן התפרעות‏, תקיפת שוטר‏, הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור.

אפשרות 2

במהלך פעילותו הפוליטית הוגשו נגדו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם הורשע בשמונה עבירות פליליות, בהן התפרעות‏, תקיפת שוטר‏, הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור.

מחלוקת ב'עריכה

נוגעת לאופן הצגת הכמויות בפרק "הופעות בבית משפט" (בלי קשר למיקום האיזכור בפרק).
אפשרות 1

נגד בן-גביר הוגשו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם הורשע בשמונה (17%), בהם...

אפשרות 2

נגד בן-גביר הוגשו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם הורשע בשמונה, בהם...

נימוקיםעריכה

מחלוקת א'עריכה

נימוקים לאפשרות 1עריכה

 • רק להרשעות יש חשיבות שמצדיקה את הזכרתם בפתיח. כל השאר, כולל האחוזים, כבר כתוב בהרחבה תחת הפסקה "הופעות בבית משפט".
 • עצם הכתיבה החריגה על הזיכויים בפתיח יש בה משום הבעת עמדה (בעד בן גביר ונגד הפרקליטות).
--Eli Berckovitz (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם 00:00, 10 בינואר 2000 (IST)
 • גם לדעתי איזכור הזיכויים בפתיח מיותר, ואין להם חשיבות מספקת (מכמה סעיפי אישום זוכה יעקב אלפרון? אני משער שלא מעט, אולם לא מזכירים שום דבר על זה בערך).
יוסאריאןשיחה 18:41, 6 בפברואר 2011 (IST)

נימוקים לאפשרות 2עריכה

האופציה היחידה שבה אנחנו לא מכניסים את הפרשנות שלנו אל העובדות היא זו המציגה את הזיכויים לצד ההרשעות. אנו נדרשים לדווח על עובדות ולא על דעות ולכן אין מנוס מהצגה זו. עִדּוֹ - שיחה 13:48, 31 בינואר 2011 (IST)

מחלוקת ב'עריכה

נימוקים לאפשרות 1עריכה

 1. בציון אחוזים אחרי ציון כמות חלקית אין שמץ של משמעות פוליטית או רמיזה פוליטית. חישבו על זה מחוץ לערכים הפוליטיים. נניח שאני מדווח על תוצאות של ניסוי במדגם של 312 איש. אני מגלה בניסוי שרק 54 מתוכם עומדים באיזה שהוא תנאי. האם יעלה על הדעת בכלל שאני אכתוב 54/312 בלי לציין אחוזים? ברור שלא. ברור שאני לא אוציא דיווח ששולח את מי שקורא אותו לחשב כל פופורציה בעצמו.
 2. כל זמן שכותבים "שמונה מתוך ארבעים ושישה" כן כותבים שכל אחד מהמספרים האלה הוא חשוב וכן כותבים שחשוב להשוות ביניהם. לכן יש לתת את ההשוואה המדויקת. אם אחד המספרים אינו חשוב, אז אז למה בכלל לתת אותו. אם הדיקונות לא חשובה אז אפשר לכתוב "הואשם בכעשרה מתוך כחמישים כתבי אישום". אבל ברגע שאתה מציג את המספרים המדויקים האלה זה מול זה בפני הקורא, הרי שהכרזת עליהם ועל דיקנות ההשוואה ביניהם כחשובה.
 3. אחוזים או ממוצע זה לא "כל מני חישובים" וזה לא "שפה לא נקייה". מדובר בחישוב שכל קורא מבין את משמעותו ובחישוב שמפשט ומנקה את הניסוח. אחוזים וממוצע זה לא ספקולציה.

. עִדּוֹ - שיחה 15:58, 31 בינואר 2011 (IST)

נימוקים לאפשרות 2עריכה

א0 הבהרה חשובה - בניגוד למה שאפשר להבין מכמה דברים בדיון - אפשרות זו מציגה את מספר הזיכויים של בן גביר, אפילו עושה זאת בסמוך למספר האישומים בהם הורשע, רק לא מציינת את אחוז ההרשעות מכלל הזיכויים, מספר חסר משמעות של ממש.
א. אנציקלופדיה צריכה לנסות להיות יבשה ולכתוב עובדות, לא כל מיני חישובים - צריך להציג את המספרים, סטטיסטיקות שיעשו העיתונים או הקוראים, כאן צריך להגיש את המידע לקורא בצורה נקייה.
ב. בציון נתונים סטטיסטיים בוחרים על מה לשים דגש. אם כתוב שיש לו 8 הרשעות, ומציינים בצמוד לכך שהן מהוות 17% מהאישומים נגדו, עלול הקורא לחשוב שמדובר במספר רלוונטי, מקובל, ובעל משמעות - אחוז הרשעות, ושמי שהשיג שם ציון נמוך, יצא בסה"כ בסדר. כמובן שכל זה הוא שגיאה חמורה.
ג. גם אם לדעתנו מערכת אכיפת החוק מתנכלת לו, זו דעה אישית, ולא מידע אנציקלופדי קביל שניתן להציגו, גם לא צריך להוביל את הקורא למסקנות שתואמות את דעתנו על הנושא, אלא להציג בפניו את הנתונים היבשים - הוגשו נגדו 46 אישומים פליליים, והוא הורשע ב-8 מהם.
ד. לדעתי העובדה הרלוונטית ביותר בערך עליו היא העובדה שהורשע ב-8 סעיפים פליליים, ולמספר הזיכויים חשיבות משנית (הגם שראוי, כמובן, לציינו). לאור דעות אחרות שהובעו בדף השיחה אני מסכים לציון מספר האישומים בצמוד למספר ההרשעות, אבל להפיק מהם נתון מספרי שרומז שהוא רלוונטי למשהו, זה כבר יותר מדי.
ה. יסלחו לי הקוראים אם הטיעונים חופפים או חוזרים על עצמם, נדמה לי שיש דרכים רבות להסביר את התנגדותי לדרך ההצגה שהציע עידו, ואני לא בטוח שמצאתי את הבהירה והמדוייקת ביותר.
יוסאריאןשיחה 18:37, 6 בפברואר 2011 (IST)

המשך הדיוןעריכה

מחלוקת א'עריכה

נכתב ביחס לנימוקים הנוגעים לאפשרות 1 במחלוקת א':

מה לגבי אפשרות ד'? להעביר את הזיכויים להערות השולים או להעלים אותם בכלל. האמת, יש גם אפשרות ה', להחליט לבד שברוב הזיכויים השופטים טעו ולדווח עליהם בתור הרשעות. אפשרות ו' היא לתת לסימה קדמון לכתוב את הערך ולא להתערב לה. עִדּוֹ - שיחה 20:52, 30 בינואר 2011 (IST)
הנתונים על כתבי אישום שלא הגיעו לכדי הרשעה מוצגים כבר במקום הרלוונטי בערך, וטוב שכך. פסקת הפתיח צריכה לכלול את המידע המשמעותי = ההרשעות הרבות (8). לגבי ציון האחוזים באמת יש דעה שלא באה לידי ביטוי באפשרויות לעיל ולפיה אין מקום לניתוח והצגה של הנתון הסטטיסטי הזה. שפם אדום - שיחה‏ 02:13, 31 בינואר 2011 (IST)

מחלוקת מנהלים על שאלה אחת וממוקדת!!!. עִדּוֹ - שיחה 10:40, 31 בינואר 2011 (IST)

המחלוקת אותה מחלוקת והים אותו ים. המחלוקת היא על איזכור הרשעותיו וזיכויו של בן גביר. ניתן להציג דעות שונות ויש מנגנון שיקלול הצבעות בהצבעה מרובת אפשרויות. עדן - שיחה 10:57, 31 בינואר 2011 (IST)
הים לא רלוונטי ואחרי שנדון בעניין האחוזים, נתפנה לשאר העניינים שבמחלוקת. מה הבעיה? למה להקשות? נדון במה שאתה מעלה אחרי שנדון בעניין הפעוט שפה. עִדּוֹ - שיחה 11:05, 31 בינואר 2011 (IST)
אין צורך לדון רק על נושא שהוא עצמו במחלוקת וייתכן ובכלל לא יהיה רלוונטי עדן - שיחה 11:07, 31 בינואר 2011 (IST)
אני שמח שעדן הצטרף אליי כאן, הדעה שהזיכויים לא צריכים להופיע כלל במשפט הראשון נכתבה עוד בתחילת הדיונים. הצבעה רק על חלק מהדעות תגרום בפועל לכך שההצבעה השנייה תהיה מאוסה וייטען כלפיה שהיא מיותרת אחרי הצבעת הקהילה הקודמת. הדרך הנכונה היא להציג את הדעות השונות ולאפשר לוויקיפדים לבחור בין אפשרויות שוות שפם אדום - שיחה‏ 11:19, 31 בינואר 2011 (IST)

מחלוקת ב'עריכה

נכתב ביחס לנימוקים הנוגעים לאפשרות 2 במחלוקת ב':

סעיף ג' מניח שזו האפשרות היחידה להסבר. זה כמובן לא נכון. העובדה היא שנראה שמדובר בכמות חריגה של זיכויים ורק את זה צריך לציין ולהסביר. את הפרשנות נשאיר לקורא או לפרשנות חיצונית בעלת משמעות אם ישנה כזאת. דרך - שיחה 18:10, 26 בינואר 2011 (IST)
לא יודע מה יש להסביר, אבל אני בהחלט מסכים שיש לאזכר את הכמות החריגה של הזיכויים, השאלה שעומדת על הפרק היא היכן לעשות זאת ובאיזו צורה. יוסאריאןשיחה 12:28, 31 בינואר 2011 (IST)

אפשרות 4עריכה

במידה והאפשרויות הראשונה והשנייה נדחות, האפשרות השלישית פשוט לא באה בחשבון. אי אפשר לתת חלק מהכמויות באופן מדויק וחלק בערך. כתיבת משפט בנוסח "שמונה מתוך עשרות" מביא את הקורא להבין מה שהוא רוצה (8/20? 8/90?) ולחשוב שאנחנו מדייקים רק כשמתחשק לנו (כמו בבדיחה "במשחק טניס הרוסי היה במקום השני והאמריקני אחד לפני האחרון"). אם הדיוק באמת אינו חשוב אז יש לעגל את כל המספרים. דהיינו "כעשרה מתוך כחמישים".. עִדּוֹ - שיחה 15:58, 31 בינואר 2011 (IST)
סליחה, אבל - זה לא אתה שהוספת את האפשרות הזו? יוסאריאןשיחה 16:04, 31 בינואר 2011 (IST)
הכנסתי בתור תגובה למי שאומר שאפשרות שלוש טובה בטעון שהכמויות המדויקות לא חשובות. אמרתי שמי שהכמויות המדויקות לא חשובות לו, צריך דווקא משהו כמו שאני מציע פה ולא את אפשרות שלוש.
בכל מקרה, אם מישהו אחר רוצה להציג את אפשרות 4 במקומי, הוא מוזמן לעשות את זה. (עדו מחוץ לחשבון)212.179.238.18 17:23, 31 בינואר 2011 (IST)

נגד ההצבעהעריכה

מדובר בזוטה שאינה מצריכה הצבעת מחלוקת. ניתן לקיים דיון בדף השיחה, ניתן לפנות לבורר. אם כל ויכוח קטן יהפוך להצבעת מחלוקת, לא נזוז. דוד שי - שיחה 08:37, 25 בינואר 2011 (IST)

הדיון על העניין השולי הזה הפך לויכוח גדול וחסר טעם. אני לא רוצה לערב בורר בויכוח עם האשמות להטיה פוליטית כדי שההאשמות האלה לא ידבקו גם בבורר. כבר קל ונעים יותר לערוך הצבעה. זה הדבר הכי בריא לדינמיקה הקבוצתית פה. עִדּוֹ - שיחה 08:44, 25 בינואר 2011 (IST)
דין פרוטה כדין מאה. לדעתי ההצבעה לגיטימית. ‏DGtal‏ 09:15, 25 בינואר 2011 (IST)
אני רוצה להבין: האם המחלוקת סובבת כולה סביב יכולתם או אי יכולתם של הקוראים לחשב כמה אחוזים הם 8 מ-46? חיפה-חיפה-עיר-עם-עתיד - שיחה 10:27, 25 בינואר 2011 (IST)
לא על יכולתם אלא על הצורך להגיש להם שירות זה כדי לתת להם מידע שלם, ברור ורלוונטי. ברור לחלוטין שהגולשים יכולים גם להשקיע יום בחקירה עצמית על בן גביר ולא לקרוא את הערך הזה בכלל.. עִדּוֹ - שיחה 12:55, 25 בינואר 2011 (IST)
ההצבעה הזו נפתחה מהר מדי. הנה בדף השיחה הצעתי אופציה נוספת, שלא כללת. עברו רק 24 שעות מאז עלתה הסוגיה. זהר דרוקמן - לזכר פול 13:00, 25 בינואר 2011 (IST)
היא נפתחה מהר מהמקובל כדי לא להגיע למריבות אישיות ופוליטיות מאוד מקובלות. אני לא מבין מה הפחד מהצבעות. איזה נזק יכולה כבר הצבעה להביא?. עִדּוֹ - שיחה 14:18, 25 בינואר 2011 (IST)
בינתיים, הריבים היחידים היו בהשתתפותך, בעוד שכל שאר משתתפי הדיון (כן, גם יוסאריאן) דוחפים לדיון ענייני. אנחנו מעדיפים לפתור זאת בדיון ובקונצנזוס מאשר להטריח את כל הקהילה משך שבוע. זה גם יעזור לנו לגבש הצעות יותר טובות מההצעות הנוכחיות (ושוב אזכיר שהצעתי אופציה נוספת). זהר דרוקמן - לזכר פול 15:29, 25 בינואר 2011 (IST)
גם אני לא מבין, כבר לא נשאר לנו על מה לריב? טיפוסי - שו"ת 15:32, 25 בינואר 2011 (IST)

לאור מה שנדמה לי כמבוי סתום אליו הגענו בדיון שבדף השיחה שבערך, אני מסכים לפתיחת ההצבעה. פירטתי את נימוקיי, אם מישהו חושב שיש מה להוסיף עליהם - הוא מוזמן. יוסאריאןשיחה 11:56, 26 בינואר 2011 (IST)

גם לדעתי ההצבעה מוקדמת מדי, ולא נותנת הזדמנות להצעות הנוספות שהועלו בדף השיחה, שאולי גם יפתחו פתח לפשרה. ובאשר לחשש ממריבות אישיות ופוליטיות, אם (לצערנו) העניין יגיע לכך, מוטב לצמצמו בדף השיחה, ולא להכניס את כל הקהילה למדמנה. Fades - שיחה 22:13, 26 בינואר 2011 (IST)

ניסיון להבהרהעריכה

אני מנסה לחשוב איזה טיעון יכול להיות רלוונטי להכרעה במחלוקת כל כך סינגולרית ולכן הייתי מציע שתמיכה באפשרות ב' תחשב כפעולה מחקנית.דרול * שיחה ו 12:56, 26 בינואר 2011 (IST)

לא הבנתי. יוסאריאןשיחה 14:32, 26 בינואר 2011 (IST)
זאת אומרת שכל מי שיצביע בעבור האופציה השנייה יקוטלג אוטומטית כמחקן (נראה לי) • עודד (Damzow)שיחה • 14:48, 26 בינואר 2011 (IST)
בטח שלא אוטומטית , אבל בגלל שנושא המחלוקת כל כך שולי , צריך למצוא נקודת אחיזה לוגית כדי לתת לה משמעות אנציקלופדית ולמחקנות , ברוך השם, יש מספיק משמעות.דרול * שיחה ו 15:03, 26 בינואר 2011 (IST)
אז הינה הנקודה: במקום להמשיך להתווכח על עניין שולי, נספור דעות ונכריע. עִדּוֹ - שיחה 23:27, 26 בינואר 2011 (IST)
כדאי לפתוח הצבעת מחלוקת שתקבע אם צריך פה הצבעת מחלוקת? גיל תיכון שכבר לא בגיל תיכוןשיחה - שיחקתם פעם הוקי רוסי? 16:45, 27 בינואר 2011 (IST)
צריך להתפשר. למשל להזכיר את הסוגריים רק בגוף הערך ולא בפתיח או משהו מעין זה. גם לא מאוחר שאחד הצדדים יוותר, זה באמת לא נושא קריטי. נרו יאירשיחה • כ"ב בשבט ה'תשע"א • 16:53, 27 בינואר 2011 (IST)
רק להרשעות יש חשיבות שמצדיקה את הזכרתם בפתיח, השאר, כולל האחוזים, כבר כתוב בהרחבה תחת הפסקה הופעות בבית משפט. שפם אדום - שיחה‏ 09:08, 30 בינואר 2011 (IST)
כרגע הצבעת המחלוקת נסובה רק סביב עניין הזכרת האחוזים בסוגריים. יוסאריאןשיחה 09:34, 30 בינואר 2011 (IST)
נ"י - אתה כותב שצריך להתפשר, ויש לי כמה דברים לומר על כך:
א. לא תמיד הפשרה היא הדרך הנכונה לפעמים יש צד צודק וצד טועה.
ב. פשרה צריכה לשקף איזה שהם קריטריונים כלליים הנוגעים לדרך בה אנחנו כותבים ערכים, ולא להיות מכוונת לערך מסויים, על בסיס תמיכה של מספר ויקיפדים בניסוח כזה או אחר.
ג. אני הצעתי בוררות, והצעתי לעידדו לבחור מבין חמשת הבירוקרטים לדורותיהם, שהם משתמשים שהקהילה הביעה בהם את אמונה מספר פעמים. הוא זה שבחר להימנע מדרך כזו, שיכולה להוביל לפשרה, ולגשת להצבעה.
יוסאריאןשיחה 09:46, 30 בינואר 2011 (IST)
הוספתי אפשרות שלישית שמבטאת את דעתי. אני מקווה שאני לא היחיד שחושב שרק להרשעות יש חשיבות רבה המצדיקה את כתיבתם בפתיח לערך. שפם אדום - שיחה‏ 12:32, 30 בינואר 2011 (IST)
יוסאריאן, אילו היה מדובר בוויכוח רציני - הייתי מסכים. אבל זה לא המקרה. כאן פשוט מדובר בזוטות. נרו יאירשיחה • כ"ה בשבט ה'תשע"א • 13:18, 30 בינואר 2011 (IST)
העובדה שמדובר בזוטא לא אומרת שכדאי לוותר ולבחור באפשרות הטובה פחות. אני רציתי בוררות - אדם אחד, שיעיין בדברים ויחליט, אולי 10 דקות עבודה של אדם בודד, אולי 30. עידדו לא מסכים לכך. האם בשל כך עלי להסכים לניסוח שבעיניי נחות ומוליך את הקורא למסקנות בצורה לא אנציקלופדית? אם אתה\אתם חושבים שמדובר בזוטא, נסו להבהיר לעידדו שכדאי שנלך לבוררות, נוהל מינורי בהרבה ליישוב מחלוקות. אם הוא עומד בסירובו - תימכו באפשרות שהצעתי אני כאות מחאה על התנהלותו. זה מה שאני יכול להציע. יוסאריאןשיחה 08:41, 31 בינואר 2011 (IST)


אני חושב שאין סיבה להמשיך לדחות את ההצבעה. מספר הזיכויים הרבה יותר מהותי להבנת מהותו של הערך מאשר מניה סתמית של הרשעות , שיכולה להיות מכנה משותף עם כל פורץ רכבים ממוצע. בואו נצביע וזהו.דרול * שיחה ו 10:07, 31 בינואר 2011 (IST)
יוצא שאתה טוען שאין סיבה לדחות את ההצבעה, והנימוק הוא שאתה תומך באפשרות א'. לא הבנתי. גם אני בעד לגשת להצבעה, בהיעדר הסכמה לבוררות, אבל עדיף להבהיר על מה מצביעים קודם. יוסאריאןשיחה 10:40, 31 בינואר 2011 (IST)

האפשרויות כמו שהן כרגע מערבבות שתי מחלוקות - א' ו-ב' מתייחסות לניסוח המשפט הראשון בפרק על "ההופעות בבתי משפט", בעוד ג' מתייחסת בכלל לניסוח פסקת הפתיחה. הדברים דומים, ואולי כדאי להתייחס לשתי המחלוקות בהצבעה אחת, אבל לא זו הדרך, ולא כדאי להתחיל להצביע לפני שמבהירים את הנקודות הללו, על כן אני מקפיא את ההצבעה. יוסאריאןשיחה 10:39, 31 בינואר 2011 (IST)

נא לחדול ממלחמות העריכה, ממילא אין לפתוח את ההצבעה עד להבהרות נוספות, וממילא לא מקובלים עלי שינויים בהצגת האפשרויות שביצע משתמש:עידדו ברגע האחרון. יוסאריאןשיחה 10:45, 31 בינואר 2011 (IST)
צודק , בוא נעשה סבב אחרון של הבהרות על מה מצביעים.דרול * שיחה ו 10:47, 31 בינואר 2011 (IST)
ההצבעה הזו דנה רק באיזכור האחוזים. לא בכל מה שבמקרה יש לו קשר לערך. נגמור לדון בעניין האחוזים ונתפנה לכל השאר. אפשר במקרה הכי גרוע לפתוח עוד הצבעות מחלוקת.. עִדּוֹ - שיחה 10:49, 31 בינואר 2011 (IST)
אין טעם בקיום שתי הצבעות באותו נושא. הדעה שהזיכויים לא צריכים להופיע כלל במשפט הראשון נכתבה עוד בתחילת הדיונים והצבעה רק על חלק מהדעות תגרום בפועל לכך שההצבעה השנייה תהיה מאוסה וייטען כלפיה שהיא מיותרת אחרי הצבעת הקהילה הקודמת. הדרך הנכונה היא להציג את הדעות השונות ולאפשר לוויקיפדים לבחור בין אפשרויות שוות שפם אדום - שיחה‏ 11:22, 31 בינואר 2011 (IST)
זה לא אותו נושא. אתם דנים בתוכן וההצבעה הזו דנה בניסוח. אף אחד לא מנסה לסתום לכם את הפה - תפתחו דיון שני בעניין שלכם ובואו נסיים כבר את הדיון הנוכחי הממוקד בניסוח. עִדּוֹ - שיחה 11:25, 31 בינואר 2011 (IST)
אם יחליטו שלא צריך להזכיר את הזיכויים בכלל אז שתי האפשרויות הראשונות מפסיקות להיות רלוונטיות עדן - שיחה 11:31, 31 בינואר 2011 (IST)

אני מציע לפצל לשתי מחלוקות - המחלוקת על המשפט הנוגע להרשעות בפסקת הפתיחה, והמחלוקת על חישוב וציון האחוזים במשפט הראשון של פרק בתי המשפט. לדעתי אלו שני הדברים שעומדים על הפרק ונתונים במחלוקת, ואפשר להציג זאת כשתי הצבעות שמתנהלות באותו הדף, במקביל. זה לא כל כך מסובך. יוסאריאןשיחה 11:53, 31 בינואר 2011 (IST)

כן תעשה כאשר דיברת ופתח את ההצבעות בבקשה .דרול * שיחה ו 12:10, 31 בינואר 2011 (IST)
ניסחתי מחדש, אבל החיפזון מן השטן - ניתן לשאר הצדדים להבהיר אם הם מסכימים, ולשטוח את נימוקיהם ביחס למה שהגדרתי כ"מחלוקת א'". אולי גם משתמש:נרו יאיר יסכים עם דבריי ולאור דעתו שמדובר בזוטא, ינסה לשכנע את עידדו (ואחרים) לגשת לבוררות על הנושא.
כמו כן - הייתי רוצה לברר, ועדיף לפני פתיחת ההצבעה, אם מדובר ב"כתבי אישום", או ב"סעיפי אישום"(אני מנחש שהשני), ולשאול גם אם מדובר בזיכוי, או אולי היו מקרים של עסקות טיעון בהם נסוגה בה הפרקליטות מחלק מהזיכויים (אני מנחש שלא). בקיצור - כדאי שמישהו יבדוק את המקור למידע עליו נסובה המחלוקת, יעיין בו ויענה לשאלות (אם מישהו ימצא את המאמר ברשתת, בכלל נרוויח). יוסאריאןשיחה 12:31, 31 בינואר 2011 (IST)

עידדו חוזר ומשנה את ניסוח האפשרויות לפי העדפותיו. אני בעד להציג את הניסוחים שהולכים להיות בערך באופן נקי, ללא טקסט מסביבם. אם צריך, אפשר ליצור מסגרות נפרדות ולנסח בכל אחת את הפסקה\פרק. יוסאריאןשיחה 14:22, 31 בינואר 2011 (IST)

החזרתי למצב בו האפשרות מוצגת אך ורק באמצעות הניסוח. אני חושב שזו הצגה טובה בהרבה, ומי שרואה אותה יכול להבין בעצמו שהכוונה לעיגול המספרים, או לכתיבת היחס בין הזיכויים להרשעות באמצעות אחוזים. יוסאריאןשיחה 15:49, 31 בינואר 2011 (IST)
גם אני מתנגד להצבעה אחת עם ארבעה סעיפים. מדובר בשני נושאים נפרדים לגמרי. לטעמי אחד מהם עוסק בזוטא והשני משמעותי בהחלט. אין פה מקום לשולצה וכדומה. יש לסיים עם ההצבעה המשמעותית ולראות אם נותר אחריה על מה להתווכח. נרו יאירשיחה • כ"ח בשבט ה'תשע"א • 11:20, 2 בפברואר 2011 (IST)
אני לא בטוח למי אתה מצטרף, אני התנגדתי לאופן הצגת הדברים על ידי עידדו (ראה בגרסאות קודמות, אם זה מעניין). אבל אם כבר - גם לדעתי אפשר להסתפק בשתי אפשרויות למחלוקת א', ו-2 אפשרויות בחירה למחלוקת ב'. יוסאריאןשיחה 11:26, 2 בפברואר 2011 (IST)
אם דעתי ברורה לא משנה מבחינתי למי אני מצטרף. בואו נמצה קודם את העיקר (אזכור הזיכויים) ואחר כך, אם יהיה צורך, נדון באזכור האחוזים. נרו יאירשיחה • כ"ח בשבט ה'תשע"א • 11:58, 2 בפברואר 2011 (IST)
דעתך לא ברורה - זה חלק מהעניין. אתה מתכוון לאיזכור הזיכויים בפסקת הפתיחה (מחלוקת א')? לא ראיתי מישהו שמתנגד לאיזכורם בפרק הרלוונטי. הבהרה - שתי המחלוקות נסובות על חלקים שונים בערך - מחלוקת א' מתייחסת לאיזכור הזיכויים בפסקת הפתיחה, ומחלוקת ב' לניסוח המשפט אודות ההרשעות והזיכויים בפרק בגוף הערך.
אגב, אני עדיין ממתין למישהו שיעיין במקור כדי שנוכל להבין אם מדובר בכתבי אישום (מה שכתוב כרגע, להערכתי סבירות נמוכה שזה באמת המקרה), או בסעיפי אישום (סביר יותר). יוסאריאןשיחה 12:02, 2 בפברואר 2011 (IST)
בפיסקת הפתיחה כמובן (שהרי בהמשך אין מחלוקת וכדבריך). מהו "המקור"? נרו יאירשיחה • כ"ח בשבט ה'תשע"א • 12:03, 2 בפברואר 2011 (IST)
לפי הערכ - "חגי סגל, אקטואלי, "מקור ראשון", 27.2.2009".
לדעתי כדאי לגמור עם שתי המחלוקות בהצבעה אחת, אבל עדיף שבמחלוקת ב' יישארו 2 האופציות הראשונות (ממוספרות 1 ו-2), שמשתמשות במספרים מדוייקים (עד כדי שברי אחוזים). יוסאריאןשיחה 12:21, 2 בפברואר 2011 (IST)
זה לא מקור אחד. כלי תקשורת רבים סופרים את הזיכויים. ראה בגלי צה"ל: "בן גביר הגיע כבר עשרות פעמים לבית המשפט: 40 פעמים הסתיימו בזיכוי, 10 נוספות הסתיימו בהרשעה בפעולות כמו ריסוס גרפיטי, הפרת צווים מנהליים, חלוקות כרוזי ימין והפצת סטיקרים של של תנועת "כך"". נרו יאירשיחה • כ"ח בשבט ה'תשע"א • 12:28, 2 בפברואר 2011 (IST)
לא פקפקתי כלל בעצם הנתון, אלא בקביעה לפיה מדובר ב-46 כתבי אישום, כשלדעתי מדובר בסעיפי אישום. זה מאוד חשוב להצבעה, ואפשר לפתוח בה בלי לברר את הנושא, אבל זה היה שופך אור על המידע, ומאפשר להצביע על ניסוח מדוייק. יוסאריאןשיחה 13:35, 2 בפברואר 2011 (IST)
מהלשון המצוטטת (הופעות בבית המשפט) ברור שמדובר בכתבי אישום. נרו יאירשיחה • כ"ח בשבט ה'תשע"א • 13:50, 2 בפברואר 2011 (IST)
מי שהשאלה הזו מאוד מטרידה אותו, יכול לחפש את התשובה עליה באתרי מידע משפטיים או להרים טלפון לנושא הערך ולבקש ממנו רשימה מלאה של תביעות ותאריכים. עִדּוֹ - שיחה 13:57, 2 בפברואר 2011 (IST)
זו שאלה עובדתית, ולטעמי מעניינת בהרבה משאלת הניסוח. עם זאת, אין לי כוונה לדבר עם בן-גביר כדי לברר אותה או ללקט מידע מאתרי מידע משפטי.
נרו יאיר - אני מנסה להבין, איך נספר פסק הדין שמפורט בדיווח הזה (נדמה לי שהדיווח נסוב על פסק הדין שניתן לקרוא את תקצירו בתוצאה הראשונה של החיפוש הזה) - מה דינה של ההופעה הזו בבית המשפט - האם נספרה כזיכוי או כהרשעה? יוסאריאןשיחה 14:05, 2 בפברואר 2011 (IST)
לא נעניתי על שאלתי זו. בלי קשר להצבעה - כדאי שמישהו יעיין במקור ויבדוק מה כתוב בו. לא ייתכן לכתוב "כתבי אישום" כשמדובר בסעיפי אישום. ומצד שני - אם כתב האישום שקישור אליו הבאתי לעיל נחשב במחקר שבדק את הנושא לזיכוי (ההצבעה נערכת, כמובן, בהנחה שזה לא המצב), כל המשפטים הללו לא שווים כלום וההצבעה הזו מיותרת. יוסאריאןשיחה 19:29, 6 בפברואר 2011 (IST)

שבירהעריכה

יש בעיה בדיון מראשיתו. 8 מתוך 46 זה לא 17% אלא 17.39%. חיפה-חיפה-עיר-עם-עתיד - שיחה 11:59, 2 בפברואר 2011 (IST)

אז צריך להציב עוד כמה אפשרויות להצבעה: 17%, 17.39%, 17.4%, 17.5% כ-17%, למעלה מ-17%, פחות מ-18%, וכל האפשרויות גם במילים. נרו יאירשיחה • כ"ח בשבט ה'תשע"א • 12:02, 2 בפברואר 2011 (IST)
יפה אמרת. חיפה-חיפה-עיר-עם-עתיד - שיחה 12:04, 2 בפברואר 2011 (IST)
0.1739, כ-0.1739, כ-0.18, או אפילו 17 אחוז ו-39 מאיות האחוז, וכן הלאה. אפשר גם 4/23, או אפילו "כ-1/6", או אולי "בקירוב 1/6", "בקירוב שישית", "מעט יותר מ-1/6", "יותר משישית", וכן הלאה. לחילופין, "פחות מחמישית", "פחות מ-1/5" וכן הלאה, ונדמה לי שזה כבר מוגזם ואפשר לחדול. יוסאריאןשיחה 12:18, 2 בפברואר 2011 (IST)
יש לי רושם שמישהו מנסה להגכיח את הדיון. וזה נורא פשוט להגכיח כל ערך וכל דיון. אפשר לדרוש, לשם גיכוח, שגובהם של שחקני הכדורסל יצויין בדיקנות של מיקרונים. אפשר לדרוש שכל כתיב של כל מילה בכל ערך ינומק עם מקורות מהאקדמיה ללשון העברית. להגכיח זה ממש קל. עִדּוֹ - שיחה 13:19, 2 בפברואר 2011 (IST)
עדו, אני מנסה להאיר את עיני המשתתפים בדיון, לא להגחיך חלילה. אתה הרי ויקיפד רציני המשתתף כבר שנים בדיונים, ועמדותיך הן בדרך כלל ענייניות, סדורות ומבוססות. אבל כאן אתה מנהל מלחמה על הצ'ופצ'יק של הקומקום. לא על עובדה, לא על עצם ציונה בערך, אלא על דבר פעוט וחסר חשיבות. ברור, אגב, ששני הצדדים לדיון הזה נלחמים על אותו הצ'ופצ'יק, כך שלא כיוונתי רק לצד אחד. אני מנסה לחשוב איזו תועלת עשויה לצמוח מן הוויכוח הזה או מהכרעתו לצד זה או אחר ולא מצליח. חיפה-חיפה-עיר-עם-עתיד - שיחה 13:31, 2 בפברואר 2011 (IST)
בסדר. הצעה א' גורסת שיש להקל על הקוראים למצוא את התשובה לשאלה "האם הוא הורשע רבע מהפעמים, שמינית מהפעמים או משהו באמצע"? ההצעה גורסת ששאלה כזו היא שאלה טבעית שעולה להרבה אנשים. אתה אומר שהקוראים ישאלו את עצמם "האם הוא הורשע 17% מהפעמים, 17.4% מהפעמים, או 17.39% מהפעמים?"
אם כך, אז יש לי שתי בקשות:
1) הראה לי בבקשה קורא אחד שבאמת התלבט בשאלה של פופורציית ההרשעות ברמת דיוק של מאית האחוז.
2) הוכח לי בבקשה שמדגם של ארבעים ושישה אישומים הוא מדגם גדול מספיק כדי לגזור ממנו מסקנות ברמה של מאית האחוז.
תודה. עִדּוֹ - שיחה 13:52, 2 בפברואר 2011 (IST)
עדו עזוב, אל תיקח את הדיון הליצני הזה ברצינות. בוא נתרכז בעיקר. נרו יאירשיחה • כ"ח בשבט ה'תשע"א • 13:56, 2 בפברואר 2011 (IST)
בסדר, צריך לראות אם זהר דרוקמן עדיין עומד מאחורי הצעה מספר שלוש, אם כן, שינמק אותה ואם לא, נמחוק אותה. בשלב הבא אפשר להתחיל בהצבעה, כעבור כמה ימים לספור קולות ושלום על ישראל. עִדּוֹ - שיחה 13:59, 2 בפברואר 2011 (IST)
הדבר היחיד שאולי יעניין את הקורא הוא העובדה שבן גביר זוכה מרוב מכריע של האישומים שהוגשו נגדו. 17% הרשעות, 17.39% זה היינו הך. פירוט יתר. אבל גם העובדה המעניינת שציינתי היא כזו שכל קורא בר דעת יכול להסיק בעצמו מן הנתונים המפורטים באופן ברור בערך. בשני מקומות. חיפה-חיפה-עיר-עם-עתיד - שיחה 14:15, 2 בפברואר 2011 (IST)
אז כתוב את דעתך בנימוקים של אפשרות ארבע ותפסיק לבזבז לנו את הזמן. עִדּוֹ - שיחה 20:07, 3 בפברואר 2011 (IST)

הצבעה אבודה מראשעריכה

רבותי, אתם ניצבים בפני החלטה - האם מה שחשוב לכם זה הערך, או הדעה שלכם לגבי איך הערך צריך להראות. דיון בן 44K עוד לפני שההצבעה החלה יגרום לכולם לדלג על הטיעונים שאולי מוחבאים בו. הצעתי לכם היא להחליט על מה מצביעים בדיוק ובאיזה פורמט, ואז לפתוח דף הצבעה חדש ללא כל הדיונים הבירוקרטים שהיו כאן.

אני מאסתי בדיון עוד בדף השיחה. בעיני, עדו עשה את מרב המאמצים לסבך את הנושא ולכפות הצבעה מהירה, וכשזו לא קרתה - לסבך את העניינים עוד ועוד. לא יודע למה עשה זאת, אבל זה המצב. במקום להתעסק בטיעונים, פשרות ונסיונות שכנוע - מתעסקים כאן בעיקר בבירוקרטיה על אופן ההצבעה והתבצרויות בעמדות. אני עדיין בעד הצעת הפשרה שלי, אבל לא מספיק אכפת לי מהערך כדי להיות ממובילי ההצבעה כאן. עשו כרצונכם. זהר דרוקמן - לזכר פול 10:00, 4 בפברואר 2011 (IST)

אז בוא ונעשה את הכל פשוט. או שאתה תערוך מחדש את הדיון, או שתחזור אליו כפי שהוא, תנמק את הצעתך ותיתן לנו להתחיל בהצבעה, או שתמחוק את הצעתך ונתחיל בהצבעה בלעדיה. תודה. עִדּוֹ - שיחה 14:26, 4 בפברואר 2011 (IST)
עדו, אני מציע לך לא להתמקד בעניין האחוזים אלא לבדוק את דבריו של בן גביר עצמו לגבי כך שאחוז הזיכויים שלו הוא השני הגבוה בישראל. אם יש מקור לדבר יש לכך חשיבות אנציקלופדית. יורי - שיחה 11:22, 6 בפברואר 2011 (IST)
רעיון מצוין. לפי הכתוב בערך של פדרמן אצלנו כנראה שבן גביר כבר עבר אותו. נרו יאירשיחה • ב' באדר א' ה'תשע"א • 11:26, 6 בפברואר 2011 (IST)
אחוז הזיכויים שלו גבוה אפילו משלי, בהתחשב בכך שטרם זוכתי מאישום כלשהו. גילגמש שיחה 11:34, 8 בפברואר 2011 (IST)
אנחנו לא מנהלים פה ספר שיאים. כמו שאנחנו לא מציינים בערכים על אריק איינשטיין וחוה אלברשטיין מי בדיוק משניהם הוציא הכי הרבה תקליטים בארץ, זה לא חשוב מי זוכה הכי הרבה פעמים בארץ. . עִדּוֹ - שיחה 12:11, 8 בפברואר 2011 (IST)

זה נמשך יותר מידיעריכה

זה לא הגיוני שבמקום לפתוח בהצבעה שתתנהל שבוע יש פה דיון כבר כמעט שבועיים, וההצבעה עוד לא החלה. הגיע הזמן לפתוח את ההצבעה או להחליט על בורר שיקבע, בכל מקרה הדיון הזה לא יכול להמשך. בדיוק לדיונים כאלה יש את התבנית:

Ambox important.svg
בוויקיפדיה העברית יש עשרות אלפי קצרמרים, ואלפי ערכים זקוקים לעריכה או לשכתוב. רבבות ערכים טרם נכתבו. אנא, קחו נשימה ארוכה, שקלו היטב את התועלת שבוויכוח, ואם אין כזו – לכו לכתוב ערכים.
מבחינתי אפשר לפתוח את ההצבעה. הסרתי את אפשרויות 3 ו-4 של מחלוקת ב', מאחר והוספו ללא בקשה מפורשת של איש, ואיש לא טרח לנמקן. יוסאריאןשיחה 18:34, 6 בפברואר 2011 (IST)
מצוין. עִדּוֹ - שיחה 19:10, 6 בפברואר 2011 (IST)

מתברר שיש צורך באפשרות שלישיתעריכה

חלק גדול מן המצביעים בינתיים לאפשרות הראשונה מעוניינים למעשה באפשרות אחרת, שבה לא יפורטו הסעיפים שבהם הואשם. כתוצאה מכך, למרות שהאפשרת הראשונה מובילה, למעשה רוב המצביעים אינם מעוניינים בה. זהו פגם מהותי בהצבעה כפי שנפתחה. נרו יאירשיחה • ו' באדר א' ה'תשע"א • 11:46, 10 בפברואר 2011 (IST)

הצבעהעריכה

רק משתמשים רשומים בעלי 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (כלומר עריכות דפי שיחה, שיחות קבצים, שיחות קטגוריות, שיחות תבניות, דפי מדיניות וכדומה אינן נספרות) ו-30 ימים של פעילות הם בעלי זכות הצבעה בדיוני מחלוקת.

אין לפתוח את ההצבעה עד אשר שני הצדדים לא יכתבו את טיעוניהם. בהתאם לויקיפדיה:מלחמת עריכה אין להוסיף או לגרוע מאופציות ההצבעה שסוכמו על ידי הצדדים ללא הסכמתם, אלא אם כן הבורר אישר את השינוי.

נא לא לפתוח את ההצבעה עד להבהרת האפשרויות בה, וקבלת אישור שני הצדדים.

מחלוקת א'עריכה

נוגעת לניסוח המשפט בפסקת הפתיחה

אפשרות 1עריכה

במהלך פעילותו הפוליטית הורשע בשמונה עבירות פליליות, בהן התפרעות‏, תקיפת שוטר‏, הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור
 1. יוסאריאןשיחה 19:19, 6 בפברואר 2011 (IST)
  עדן - שיחה 19:27, 6 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  יש כפילות. אם מפרטים בפתיח לא צריך לפרט בגוף הערך. ולהפך. לכן אני בעד פירוט בגוף הערך ותקציר בפתיח הידוען האלמוני - שיחה 19:50, 6 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  גם אני בעד הצעת Maximilian‏ הידוען האלמוני - שיחה 11:57, 10 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 2. אודלן - שיחה 21:56, 6 בפברואר 2011 (IST)
 3. שפם אדום - שיחה‏ 22:26, 6 בפברואר 2011 (IST)
  הנסיך - שיחה 22:35, 6 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 4. גיל תיכון שכבר לא בגיל תיכוןשיחה - שיחקתם פעם הוקי רוסי? 00:12, 7 בפברואר 2011 (IST)
  לימור י - שיחה 00:14, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  וינברג - שיחה 10:49, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  האחד והיחיד - שיחה 12:44, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  אפשר להסתפק כאן במילים "הורשע בשמונה עבירות פליליות". כל השאר יופיע בגוף הערך Viyh - שיחה 13:24, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  אתה, כמו גם מקסימיליאן, אחד שחושב ואחרים, מצביעים עבור אפשרות אחת, בזמן שאתם תומכים באפשרות שלישית. בסופו של דבר ההצבעה נספרת ואין משמעות לכתוב בנימוק. נרו יאירשיחה • ה' באדר א' ה'תשע"א • 13:26, 9 בפברואר 2011 (IST)
  יותר עדיף פריץ - שיחה 15:08, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 5. BAswim - שיחה 15:25, 7 בפברואר 2011 (IST)
  גרגור סמסא - שיחה 15:41, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  אני לא מאושר עם שני הניסוחים המוצעים, אבל זה העדיף בהם. בגינס - שיחה 23:19, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  בפתיח מספיק לכתוב "הורשע בפלילים" וכל השאר לפרט בגוף הערך Maximilian - שיחה 03:15, 8 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  פויו - שיחה 10:25, 8 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 6. נראה שהטיעונים בדיון בעד האופציה הזאת עדיפים. גילגמש שיחה 11:36, 8 בפברואר 2011 (IST)
  סמי - שיחה 12:37, 8 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 7. קלודיה - שיחה 17:12, 8 בפברואר 2011 (IST)
  גם זה ארוך מדי במבלבי - שיחה 02:25, 9 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  כמו Maximilian , בראש הערך מספיק לכתוב "הורשע בפלילים" ובגוף הערך להרחיב אחד שחושב - שיחה 13:07, 9 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 8. כמו Maximilian. אורי שיחה 14:46, 9 בפברואר 2011 (IST)
  כמו Maximilian, אלון - שיחה 19:46, 9 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  כקודמי נפטון - שיחה 00:55, 10 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 9. גם אני בעד ההצעה של Maximilian, כנראה שאנו בפתח הצבעת מחלוקת חדשה גאלוס - שיחה 14:14, 11 בפברואר 2011 (IST)
 10. בפתיח לכתוב מינימום, בגוף הערך מה שרוצים כולל מספר הזיכויים והשוואה לממוצע בישראל ובעולם. לכן אני בעד הניסוח של Viyh או של Maximilian מוטי - שיחה 01:00, 13 בפברואר 2011 (IST)

אפשרות 2:עריכה

במהלך פעילותו הפוליטית הוגשו נגדו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם הורשע בשמונה עבירות פליליות, בהן התפרעות‏, תקיפת שוטר‏, הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור
 1. . עִדּוֹ - שיחה 19:13, 6 בפברואר 2011 (IST)
 2. האפשרות הראשונה נותנת מידע חלקי בעוד האפשרות הזו מביאה לקורא מידע מלא. יורי - שיחה 19:29, 6 בפברואר 2011 (IST)
 3. מס' כתבי האישום הוא חריג עבור אדם נורמטיבי, ולכן ראוי להזכיר אותו בפתיח. אנדר-ויק • 19:33, 6 בפברואר 2011 (IST)
 4. מספרם הרב של הזיכויים , משמעותי הרבה יותר מאשר ממספרן של העבירות וההרשעות, לפיכך מספר הזיכויים הוא המידע היותר מייצג ודינו להכתב בפתיח.דרול * שיחה ו 15:06, 7 בפברואר 2011 (IST)
 5. הנימוק שלי שונה משל המצביעים מעליי. מדובר במידע שמופיע בפתיח. לטעמי האישי צריך היה להזכירו כאן בצורה תמציתית, כי זה פתיח (משהו כמו "הורשע בכמה עבירות הקשורות לפעילותו"). המידע המלא מופיע בלאו הכי בגוף הערך ועליו מתנהלת ההצבעה השנייה. אם רוצים להכניס פרטים על העבירות בפתיח (כאמור, לדעתי זה מיותר, אבל אופציה זו לא קיימת כאן) צריך להימנע ממה שאנדר ויק ואורי ר כינו במקום אחר "מיסגור". אי אפשר להעמיס על הפתיח פרטים, אך לעשות זאת באופן סלקטיבי, דהיינו להציג את המידע השלילי בהרחבה ולהעלים את המידע החיובי. חיפה-חיפה-עיר-עם-עתיד - שיחה 16:07, 7 בפברואר 2011 (IST)
 6. אם כי בעיניי עדיף "עשרות כתבי אישום", וגם בלי המספר שמונה. אני-ואתהשיחה 18:58, 7 בפברואר 2011 (IST)
 7. מחל - שיחה 22:07, 7 בפברואר 2011 (IST)
 8. עניין רב משמעות. נרו יאירשיחה • ג' באדר א' ה'תשע"א • 23:24, 7 בפברואר 2011 (IST)
 9. Guy.al - שיחה 23:28, 7 בפברואר 2011 (IST)
 10. קוני למל •ד' באדר א' ה'תשע"א• 08:24, 8 בפברואר 2011 (IST)
 11. Ovedcשיחהאמצו ערך יתום! 09:51, 8 בפברואר 2011 (IST)
 12. DGtal‏ 14:49, 9 בפברואר 2011 (IST)
 13. צפניה - שיחה 18:17, 9 בפברואר 2011 (IST)
 14. כמו חיפה... מי-נהר - שיחה 00:54, 10 בפברואר 2011 (IST)
 15. הנתון החריג הוא גורם עיקרי לפרסום האיש ושוה אזכור בפתיח. בנוסף, באזכור ההרשעות המועטות ללא הזיכויים המרובים יש משום הטיה. Fades - שיחה 00:35, 13 בפברואר 2011 (IST)


מחלוקת ב'עריכה

נוגעת לאופן הצגת הכמויות בפרק "הופעות בבית משפט" (בלי קשר למיקום האיזכור בפרק).

אפשרות 1עריכה

נגד בן-גביר הוגשו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם הורשע בשמונה (17%), בהם...
 1. . עִדּוֹ - שיחה 19:13, 6 בפברואר 2011 (IST)
  אני בעד פירוט מקסימלי בגוף הערך ותקציר מינימלי בפתיח הידוען האלמוני - שיחה 19:51, 6 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  כקודמי לימור י - שיחה 00:13, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 2. בהתאם למה שנכתב בדיון.דרול * שיחה ו 15:10, 7 בפברואר 2011 (IST)
 3. מחל - שיחה 22:07, 7 בפברואר 2011 (IST)
 4. Ovedcשיחהאמצו ערך יתום! 09:51, 8 בפברואר 2011 (IST)
  פויו - שיחה 10:26, 8 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 5. DGtal‏ 14:48, 9 בפברואר 2011 (IST)
 6. צפניה - שיחה 18:18, 9 בפברואר 2011 (IST)

אפשרות 2:עריכה

נגד בן-גביר הוגשו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם הורשע בשמונה, בהם...
 1. יוסאריאןשיחה 19:20, 6 בפברואר 2011 (IST)
  עדן - שיחה 19:27, 6 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 2. חבל שלא הקשבת להצעתי עידו. פירוט אחוז ההרשעות הוא באמת מיותר אם אין משפט שמסביר את משמעות הדבר (למשל שמדובר באחוז הזיכויים השני הכי גבוה בישראל). יורי - שיחה 19:30, 6 בפברואר 2011 (IST)
  אם הייתם אתם מקשיבים לי, היינו גומרים להצביע על עניין האחוזים כבר מזמן. עִדּוֹ - שיחה 19:37, 6 בפברואר 2011 (IST)
 3. אחנחנו לא אמורים להעביר לקוראים את המסר: "תראו, זה קצת". אנדר-ויק • 19:34, 6 בפברואר 2011 (IST)
  ואיזה גולש בדיוק יחשוב ששמונה חלקי ארבעים ושש זה הרבה?!. עִדּוֹ - שיחה 19:55, 6 בפברואר 2011 (IST)
  הנסיך - שיחה 22:35, 6 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 4. גיל תיכון שכבר לא בגיל תיכוןשיחה - שיחקתם פעם הוקי רוסי? 00:13, 7 בפברואר 2011 (IST)
  וינברג - שיחה 10:49, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  האחד והיחיד - שיחה 12:44, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  פריץ - שיחה 15:11, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 5. BAswim - שיחה 15:24, 7 בפברואר 2011 (IST)
 6. בניגוד לאלה הרואים בוויכוח הזה ויכוח פוליטי ("תראו, זה קצת"), אני פשוט חושב שמדובר בתוספת מיותרת. כשם שאיננו רושמים בערכים את גילו של אדם בשעת פטירתו (ומסתפקים בתאריך), כך גם כאן אנו יכולים להניח שלקוראינו יש יכולת לבצע פעולה אריתמטית טריוויאלית במידת הצורך. חיפה-חיפה-עיר-עם-עתיד - שיחה 16:02, 7 בפברואר 2011 (IST)
 7. לא מוצא בזה טעם, מסיבות רבות. אני-ואתהשיחה 18:52, 7 בפברואר 2011 (IST)
  מי שלא יודע להסיק לבד שזה בין חמישית לשישית לא יבין את המשמעות של 17% בגינס - שיחה 23:20, 7 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
  ממש לא בטוח. עובדה שגם בכתבי עת סטטיסטיים מקצועיים, שמיועדים לסטטיסטיקאים מקצועיים, מוצגים נתונים בצורת 8/46 (17%). עִדּוֹ - שיחה 11:29, 8 בפברואר 2011 (IST)
 8. גילגמש שיחה 11:32, 8 בפברואר 2011 (IST)
  סמי - שיחה 12:38, 8 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 9. קלודיה - שיחה 17:12, 8 בפברואר 2011 (IST)
 10. אני סומך על הקורא הנבון שיידע לבצע לבדו את פעולת החילוק הפשוטה הזאת. קוריצהלול התרנגולותאהמהמורשת העולמית. פשוט עולמית! 21:06, 8 בפברואר 2011 (IST)
  אפשר גם לסמוך על הקורא שיחפש בגוגל ולמחוק את כל הערך. עִדּוֹ - שיחה 21:50, 8 בפברואר 2011 (IST)
 11. אורי שיחה 14:46, 9 בפברואר 2011 (IST)
  אלון - שיחה 19:46, 9 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 12. על זה נאמר כל המוסיף גורע מי-נהר - שיחה 00:56, 10 בפברואר 2011 (IST)
  נפטון - שיחה 00:56, 10 בפברואר 2011 (IST)בובת קש
 13. אני מתנגד לציון האחוזים, אך גם אני מוחא על כך בניגוד למצג שהוצג בהדגשה בנימוקי האפשרות שלא לציינו, מספר הזיכויים אינו מוצג בערך. לדעתי יש לכתוב "נגד בן-גביר הוגשו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם זוכה בשלושים ושמונה, והורשע בשמונה, בהם"... Fades - שיחה 00:53, 13 בפברואר 2011 (IST)
 14. זה לא תרגיל בחישוב אחוזים. קרני 13:21, 14 בפברואר 2011 (IST)

נמנעיםעריכה

 1. מחוסר חשיבות אנציקלופדית להצבעות ולתוצאותיהן. טיפוסי - שו"ת 15:27, 7 בפברואר 2011 (IST)
 2. אגסי - שיחה 20:08, 7 בפברואר 2011 (IST). בזבוז זמן עצום לכולם על עניין זניח לגמרי.
  אגסי אני רוצה להסב את תשומת ליבך לכך שהמשפט באפשרות 2 במחלוקת ב' ארוך יותר מזה שבאפשרות 1. אותו כנ"ל לגבי אפשרות 1 מול אפשרות 2 במחלוקת ב'. אתה לא חושב שקיצוץ המשפטים הללו הוא המשך ישיר למגיפת המחיקות שפוקדת אותנו? יורי - שיחה 21:35, 7 בפברואר 2011 (IST)
  יורי, אני לא אקרא את כל הדיונים כאן, כי זה עניין שולי. צריך להסכים על חבר אחר (אולי ביורוקרט) שיכריע במחלוקת, בלי להטריד את כולם בזוטות.
  גם על זה כבר דיברו. לדעתי דווקא דיונים ארוכים מטרידים את כולם בזוטות. אם היו מפנים את הזוטות האלה להצבעה, כל אחד היה בא לדקה מצביע והולך. אף אחד לא היה מוטרד.
  יש בעייה עם בוררות של בורר יחיד בערך פוליטי, קל לתחושת ההטייה הפוליטית לדבוק בבורר. והאמן לי שכשמגיעים לערך פוליטי לכל מיקום מחדש של פסיק עשויה להתבסף תחושה של הטייה. עִדּוֹ - שיחה 11:26, 8 בפברואר 2011 (IST)

תוצאותעריכה

מחלוקת א' - בפתיח - אפשרות 1 (27-15) - "במהלך פעילותו הפוליטית הורשע בשמונה עבירות פליליות, בהן התפרעות‏, תקיפת שוטר‏, הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור". מחלוקת ב' - בפרק - אפשרות 2 (23-9)- "נגד בן-גביר הוגשו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם הורשע בשמונה, בהם..."

יוסאריאןשיחה 16:13, 14 בפברואר 2011 (IST)

עדכון: לאור חשיפת פרשת בובות קש התברר כי בהצבעה זו הייתה הטייה מסיבית של בובות. התוצאות האמיתיות הן:

 • מחלוקת א': 15 - 10 לטובת אפשרות 2 ("במהלך פעילותו הפוליטית הוגשו נגדו ארבעים ושישה כתבי אישום, מתוכם הורשע בשמונה עבירות פליליות, בהן התפרעות‏, תקיפת שוטר‏, הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור"
 • מחלוקת ב': 14 - 6 לטובת אפשרות 2 (האפשרות הזוכה לא השתנתה)

לאור החלטת הבירוקרטים באותו דף תתקיים הצבעה חוזרת. קוריצהלול התרנגולותאהמהמורשת העולמית. פשוט עולמית! 09:43, 10 באפריל 2011 (IDT)

מחלוקת א: ההצבעה בוטלה ותוצאותיה נהפכו, בהתאם לויקיפדיה: פרשת בובות קש 2011. דורית 15:12, 16 באפריל 2011 (IDT)