מועצה אזורית

רשות מקומית ישראלית שמנהלת מספר יישובים

מועצה אזורית בישראל היא צורת שלטון מקומי המאגדת, מבחינה מוניציפלית, מספר יישובים כפריים או קהילתיים באזור גאוגרפי מסוים. בישראל וביהודה ושומרון פועלות כיום 54 מועצות אזוריות המאוגדות בעמותת מרכז השלטון האזורי בישראל.

מפת המועצות האזוריות בישראל מתוך: אתר השלטון האזורי בישראל

מאפיינים

עריכה

מועצה אזורית שבתחומי הקו הירוק פועלת מכוח צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958[1] ומועצה אזורית בשטחים יהודה ושומרון (ובעבר גם בשטח רצועת עזה) פועלת מכוח צו של המושל הצבאי.

שטחה של מועצה אזורית כולל את היישובים בתחומה ואת השטח ביניהם. השטח לא כולל יישובים עירוניים בעלי רשות מקומית משל עצמם (ערים, מועצות מקומיות ומועצות תעשייתיות).

המועצות האזוריות מספקות שירותים ליישובים המוגדרים להן מוניציפלית ולכלל הישויות הנמצאות בשטחן, בסיסי צה"ל, שמורות טבע, אתרי תיירות, מוסדות חינוך ועוד.

בחלק מהמקרים, שטח המועצה האזורית כולל שטחים נרחבים שאין בהם נקודות יישוב, בשל הגישה הממשלתית בקום המדינה, שהתעתדה להכניס תחת השלטון המקומי את כלל הקרקעות בארץ. בשל מדיניות זו נוצרו "מובלעות" עירוניות בעלות הגדרה מוניציפלית נפרדת, המוקפות על ידי מועצה אזורית אחת או יותר ואינן באחריות מועצה אזורית. היו שהתנגדו לגישה מרחיבה זאת ובקשו שהמועצות האזוריות תקפנה רק את היישובים עצמם ושטחים מחברים מצומצמים הנדרשים לחיבור ביניהם, אך עמדתם כמעט ולא נתקבלה[2].

לחלק מהמועצות האזוריות זהות, תרבות ויסודות כלכליים משותפים במידה זו או אחרת, מעבר להגדרה הגאוגרפית. כך למשל, באותו אזור יכולות להיות שתי מועצות אזוריות, אחת ליישובים דתיים והאחרת ליישובים חילוניים. לדוגמה, מועצה אזורית שדות נגב מאגדת בנגב המערבי את היישובים הדתיים, ובסמוך לה נמצאת מועצה אזורית שער הנגב המאגדת יישובים חילוניים. בדומה לכך, מועצה אזורית נחל שורק, מועצה אזורית חבל יבנה ומועצה אזורית שפיר מאגדות בתוכן יישובים דתיים באזור השפלה. מועצה אזורית אלונה מאגדת בתוכה שלושה יישובים של תנועת החרות ונבדלת ממועצה אזורית מנשה הסמוכה לה. באצבע הגליל, מועצה אזורית מבואות החרמון מאגדת את המושבים, בעוד מועצה אזורית הגליל העליון מאגדת את הקיבוצים.

רוב המועצות האזוריות נקראות על שם חבל הארץ שבה הן נמצאות. עם זאת, מספר מועצות אזוריות נקראות על שמות אנשים, בהן: מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית מעלה יוסף, מועצה אזורית ברנר ומועצה אזורית יואב.

המועצות האזוריות הראשונות היוו המשך לגישת הגושים שרווחה ביישוב היהודי החל משנות ה-30 של המאה ה-20 והראשונה שבהן - מועצה אזורית עמק חפר הוקמה בשנת 1940.

מועצה אזורית מטה בנימין היא בעלת מספר התושבים הגדול ביותר, כ-73,673 תושבים. מועצה אזורית מטה יהודה היא בעלת מספר היישובים הגדול ביותר, עם 57 יישובים. מועצה אזורית רמת נגב היא בעלת השטח הגדול ביותר – כארבעה מיליון דונם, שהם כ-18% משטחה של ישראל.

מועצה אזורית אלונה היא בעלת מספר היישובים הקטן ביותר (3 יישובים).

מועצות אזוריות

עריכה

להלן רשימה מעודכנת לסוף שנת 2019 של המועצות האזורית בישראל, לפי כמות יישובים ואוכלוסייה, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה[3]. נתוני האוכלוסייה לקוחים מאומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף חודש ינואר 2023[4].

מספר מועצה אזורית סמל מחוז מספר יישובים מספר תושבים (2023) מאוכלס על ידי
1 מטה בנימין
 
יהודה ושומרון

מכונן בצו המושל הצבאי

28 76,265 יישובים יהודים
2 מטה יהודה
 
ירושלים 58 63,020 יישובים יהודים וערבים
3 שומרון
 
יהודה ושומרון

מכונן בצו המושל הצבאי

28 43,813 יישובים יהודים
4 עמק חפר
 
מרכז (השרון) 44 43,354 יישובים יהודים
5 עמק יזרעאל
 
צפון 38 40,650 יישובים יהודים ובדואים
6 חוף הכרמל
 
חיפה 26 36,448 יישובים יהודים ויישוב ערבי
7 דרום השרון
 
מרכז (השרון) 31 34,539 יישובים יהודים
8 הגלבוע
 
צפון 32 32,681 יישובים יהודים וערבים
9 מטה אשר
 
צפון 32 31,715 יישובים יהודים, יישוב ערבי ויישוב בדואי
10 משגב
 
צפון 35 30,820 יישובים יהודים ובדואים
11 גזר
 
מרכז (השפלה) 25 27,756 יישובים יהודים
12 גוש עציון
 
יהודה ושומרון

מכונן בצו המושל הצבאי

14 26,653 יישובים יהודים
13 חבל מודיעין
 
מרכז (השפלה) 24 24,128 יישובים יהודים
14 באר טוביה
 
דרום 23 23,824 יישובים יהודים
15 לב השרון
 
מרכז (השרון) 19 23,672 יישובים יהודים
16 מנשה
 
חיפה 24 22,206 יישובים יהודים וערבים
17 גולן
 
צפון 31 20,095 יישובים יהודים
18 הגליל העליון
 
צפון 29 20,074 יישובים יהודים (קיבוצים)
19 חוף אשקלון
 
דרום 21 19,577 יישובים יהודים
20 אל קסום
 
דרום 7 18,100 יישובים בדואים
21 מרום הגליל
 
צפון 24 16,096 יישובים יהודים, יישוב דרוזי ויישוב צ'רקסי
22 שדות דן (עמק לוד)
 
מרכז (השפלה) 9 15,910 יישובים יהודים
23 אשכול
 
דרום 32 15,393 יישובים יהודים
24 חוף השרון
 
מרכז (השרון) 14 14,975 יישובים יהודים
25 עמק המעיינות
 
צפון 24 14,847 יישובים יהודים
26 מרחבים
 
דרום 17 14,836 יישובים יהודים
27 עמק הירדן
 
צפון 22 14,697 יישובים יהודים
28 לכיש
 
דרום 19 14,155 יישובים יהודים
29 זבולון
 
חיפה 14 13,976 יישובים יהודים ובדואים
30 נווה מדבר
 
דרום 4 13,887 יישובים בדואים
31 שפיר
 
דרום 14 13,368 יישובים יהודים
32 הגליל התחתון
 
צפון 18 12,950 יישובים יהודים
33 מגידו
 
צפון 13 12,329 יישובים יהודים
34 בני שמעון
 
דרום 13 11,591 יישובים יהודים (וגם יישובים בדואים לא חוקיים).
35 מעלה יוסף
 
צפון 22 11,498 יישובים יהודים
36 שדות נגב
 
דרום 16 11,243 יישובים יהודים
37 הר חברון
 
יהודה ושומרון

מכונן בצו המושל הצבאי

14 10,563 יישובים יהודים
38 נחל שורק
 
מרכז (השפלה) 7 10,240 יישובים יהודים
39 שער הנגב
 
דרום 12 9,392 יישובים יהודים
40 יואב
 
דרום 13 9,294 יישובים יהודים ויישוב בדואי
41 רמת נגב
 
דרום 14 8,852 יישובים יהודים
42 אל-בטוף
 
צפון 4 8,594 כפרים ערבים ובדואים
43 בוסתאן אל-מרג'
 
צפון 4 8,263 כפרים ערבים
44 ברנר
 
מרכז (השפלה) 6 8,038 יישובים יהודים
45 מבואות החרמון
 
צפון 13 7,789 יישובים יהודים
46 חבל יבנה
 
מרכז (השפלה) 7 6,870 יישובים יהודים
47 גן רווה
 
מרכז (השפלה) 9 6,649 יישובים יהודים
48 ערבות הירדן
 
יהודה ושומרון

מכונן בצו המושל הצבאי

20 6,478 יישובים יהודים
49 גדרות   מרכז (השפלה) 7 5,182 יישובים יהודים
50 חבל אילות
 
דרום 12 4,834 יישובים יהודים
51 הערבה התיכונה
 
דרום 7 3,995 יישובים יהודים
52 אלונה
 
חיפה 3 2,256 יישובים יהודים (מושבים)
53 מגילות ים המלח
 
יהודה ושומרון

מכונן בצו המושל הצבאי

6 2,150 יישובים יהודים
54 תמר
 
דרום 5 1,583 יישובים יהודים

בחירות במועצות אזוריות

עריכה

במועצות האזוריות שיטת הבחירות שונה מזו הנהוגה בבחירות לרשויות המקומיות. המועצה מורכבת מנציגי היישובים. בדרך כלל לכל יישוב נציג אחד, אך לעיתים יש יותר מנציג אחד, בהתאם לגודל היישוב ולמספר היישובים במועצה, ואופן החלוקה נקבע עבור כל מועצה בנפרד. במועצה האזורית מטה יהודה, למשל, שבה 57 יישובים, רק ליישוב הגדול ביותר, צור הדסה, היו שני נציגים, עד שהפכה למועצה מקומית נפרדת. לעומת זאת, במועצה האזורית ברנר, שבה שבעה יישובים בלבד, 15 חברי מועצה, ארבעה מהם מהיישוב הגדול ביותר, גבעת ברנר. בנוסף לבחירת נציגי היישובים, בוחרים כלל תושבי המועצה האזורית בראש המועצה בבחירות ישירות, בדומה לאופן שבו נבחר ראש עירייה. עם בחירתו, הופך יושב ראש המועצה האזורית גם לחבר המועצה.

ההוראות בדבר הזכות לבחור ולהיבחר דומות להוראות הקיימות ביתר הרשויות המקומיות, למעט ההוראות בדבר תקופת צינון לקצינים בכירים.

עד סוף ספטמבר 1951 התקיימו בחירות רק בארבע מועצות אזוריות: מועצה אזורית ברנר, מועצה אזורית הדר השרון, הגליל העליון ועמק חפר[5]. באמצע ינואר 1952 דווח שכבר התקיימו בחירות בתשע מועצות אזוריות[6], בנובמבר 1952 על קיום בחירות ב-20 מועצות אזוריות[7] ובסך הכל התקיימו בחירות ב-30 מתוך 50 מועצות אזוריות בשנים 1951-1953[8]. בתחילת 1956 היו אמורות להתקיים בחירות ב-12 מועצות אזוריות, אך אלו נדחו בטענה שיש צורך לעדכן את חוק הבחירות ולבטל סעיפים שסבכו את הליך הבחירה[9][10]. בשנת 1958 עודכן חוק המועצות האזוריות[8] ובפברואר 1959 הוחל בהכנות לקיום בחירות ב-39 מהמועצות האזוריות[11]. באוגוסט 1959 התקיימו בחירות לשמונה מועצות אזוריות ראשונות[12] ועד סוף 1959 התקיימו בחירות ב-19 מועצות. מתחילת 1960 ועד סוף אוקטובר התקיימו בחירות ב-10 מועצות אזוריות[13].

הבחירות במועצות האזוריות נערכות מדי חמש שנים, אך בעבר התקיימו במועד שונה מזה שבו נערכות הבחירות ליתר הרשויות המקומיות[14], ולא כל המועצות האזוריות קיימו בחירות באותו מועד. במהלך שנות התשעים וראשית שנות האלפיים נערכו מספר שינויים במועדים, במטרה להביא לכך שבסופו של דבר יאוחדו כל המועדים. עם זאת, ככל שנערכו בחירות הכוללות מספר רב יותר של מועצות אזוריות, נוכח משרד הפנים כי יתקשה מבחינה לוגיסטית לערוך בחירות בכל המועצות האזוריות באותו היום, ולכן נקבע כי הן יחולקו לשתי קבוצות. הבחירות בקבוצה האחת נערכו ב-20 בינואר 2009 (כ"ד בטבת ה'תשס"ט) ובקבוצה השנייה הן נערכו ביום 4 בדצמבר 2012 (כ' בכסלו ה'תשע"ג). פירוט הקבוצות מצוי בתוספת לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005. במועצות המנויות בחלק א' נערכו הבחירות ב-2012, ובאלה המנויות בחלק ב' נערכו הבחירות ב-2009, למעט אל-בטוף ובוסתאן אל-מרג', שהועברו מאוחר יותר לחלק א'.[15]

באוקטובר 2018 נערכו לראשונה בחירות לכל הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות באותו יום.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה