ח' בסיוון

►► סיוון ◄◄
יום טוב / שבתון חג שאיננו שבתון יום זיכרון או צום

ח' בסיוון הוא היום השמיני בחודש התשיעי בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום השמיני בחודש השלישי למניין החודשים מניסן. ח' בסיוון לעולם לא יחול, בלוח העברי הקבוע, בימים שני, חמישי ושבת, ועל כן הוא משתייך לקבוצת הימים הנקראת "לא בהז".

חגים ואירועים החלים ביום זה

  • בזמן בית המקדש, היו עולי הרגל שטרם הספיקו להביא את עולת ראייה ושלמי חגיגה של חג השבועות, יכולים עדיין להקריב קורבנות אלו ולאכול משלמי החגיגה (לפי דעת בית הלל). ימים אלו נקראים "ימי התשלומים", וכיוון שימים אלה הם ימי שמחה, נוהגים בימינו שלא לומר בהם תחנון (למעט האשכנזים בחוץ לארץ).
  • אסרו חג של שבועות בחוץ לארץ.

אירועים היסטוריים ביום זה

נולדו

נפטרו

 
חותמת הרב שמואל הומינר