Paid contributions slogan Shekel sign.svg משתמש זה מקבל תשלום על חלק מעריכותיו בוויקיפדיה או על כולן

מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך

רבנו בחיי אבן פקודה בספרו חובות הלבבות, השער החמישי - שער יחוד המעשה, פרק ה'


דפים שיצרתיעריכה

דפים ששכתבתי ו/או הרחבתיעריכה

לראותעריכה

שחקנים וזמריםעריכה

ארגזי החול שליעריכה

לראותעריכה

לשמועעריכה

כל מיניעריכה

        ויקיפדיה:תחזוקה        
  עריכה   שכתוב   השלמה   קצרמר   עדכון   פישוט
0 0 32 44,355 33 62