הפלות חיל האוויר הישראלי

מידע היסטורי וסטטיסטי על הפלות כלי טיס שביצע חיל האוויר הישראלי

מאז היווסדו במלחמת העצמאות צבר חיל האוויר הישראלי רקורד מבצעי ומורשת קרב מרשימים ביותר. רקורד זה כולל בין השאר הפלות רבות של כלי טיס של האויב ובהן הפלות היסטוריות והפלות בכורה עולמיות עבור כלי טיס ומערכות הגנה אווירית שונות.

מטוס F-16 "נץ" 107 של חיל האוויר הישראלי ועליו רונדלים סוריים, המסמנים 6.5 הפלות וסימן של הפצצת הכור העיראקי.

הפלות מטוסי אויב בקרבות אוויר עריכה

במהלך המלחמות, הצליחו טייסי חיל האוויר להשיג הפלות רבות של מטוסי אוויר, ולהשיג עליונות על פני חילות האוויר היריבים. על פי נתוני חיל האוויר,[1] בסך הכל הפילו טייסי חיל האוויר בקרבות אוויר, מאז 1948, 687 מטוסי אויב. מספר מטוסי החייל שהופלו על ידי טייסי אויב מאז 1948 עומד על 25. נתונים אלה מעמידים את יחס ההפלות על 1:27.5. בין הגורמים המשפיעים על יחס ההפלות יש למנות את ההבדלים בין דוקטרינות ההגנה האווירית של חילות האוויר השונים. בחיל האוויר הישראלי עושים שימוש רב יותר במטוסי קרב להפלת מטוסי אויב, בהשוואה לחילות האוויר של מדינות ערב שמשתמשים בעיקר בכלי נ"מ ייעודיים להפלת מטוסים ישראליים, ואלו אינם נכללים בסטטיסטיקה. להלן פירוט תוצאות קרבות האוויר במלחמות השונות:

המלחמה מטוסי אויב שהופלו מטוסים ישראליים שהופלו הערות
מלחמת העצמאות
18
1(?)
ייתכן שמטוס ישראלי אחד הופל מעל הגליל. שני מטוסים קלים הופלו על ידי מטוסים מצריים
מלחמת סיני
7
1
מלחמת ששת הימים
60 (451)
12
בסוגריים מספר המטוסים שהושמדו בכל המלחמה (גם על הקרקע).
מלחמת ההתשה
111
4
חמישה מטוסים שהוטסו בידי טייסים סובייטיים הופלו בקרב אוויר במהלך המלחמה על ידי טייסי חיל האוויר
מלחמת יום הכיפורים
277
5
מלחמת לבנון הראשונה
88
0
מלחמת לבנון השנייה
2
0
בסוף המלחמה הפילו מטוסי F-16 שני כלי טיס בלתי מאוישים של חזבאללה
בין המלחמות
126
3
סה"כ
689 (1140)
25-26
יחס של 1:27.5 (1:45.6) (מספר המטוסים שהושמדו גם על הקרקע)

אלופי הפלות בחיל האוויר הישראלי עריכה

39 טייסים בחיל האוויר הישראלי הפילו מעל חמישה מטוסים. עשרה טייסים הפילו מעל 10 מטוסים. אלוף ההפלות הראשון של חיל האוויר הישראלי היה גיורא רום שזוכה בהפלתו החמישית ב-7 ביוני 1967, יומה השלישי של מלחמת ששת הימים. שיאן ההפלות בחיל האוויר, שהוא גם הטייס בעל מספר ההפלות הרב ביותר בקרבות אוויר במטוסי סילון, הוא תת-אלוף גיורא אבן אפשטיין שלזכותו 17 הפלות.

רשימת אלופי הפלות עריכה

אלו אלופי ההפלות בחיל האוויר הישראלי, שהשיגו 10 הפלות ומעלה:

שם מספר מטוסי אויב שהפיל מלחמות בהן הושגו ההפלות המטוסים שבהם טס טייסת מטוסי ומסוקי אויב שהפיל והערות
תת-אלוף גיורא אבן (אפשטיין)
17[2]
מלחמת ששת הימים
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מיראז' 3
נשר
טייסת 101
("הקרב הראשונה")
מצרים מיג 17 - מטוס אחד (חיל האוויר המצרי)
מצרים מיג 21 - 9 מטוסים (חיל האוויר המצרי)
מצרים סוחוי 7 - 4 מטוסים (חיל האוויר המצרי)
מצרים סוחוי-20 - 2 מטוסים (חיל האוויר המצרי)
מצרים מיל מי-8 - מסוק אחד (חיל האוויר המצרי)

אלוף ההפלות העולמי בהפלת מטוסי סילון

סגן-אלוף אברהם שלמון
14.5[3]
מלחמת ששת הימים
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מיראז' 3 טייסת 119
("העטלף")
טייסת 101
("הקרב הראשונה")
סוריה מיג 17 - מטוס אחד (חיל האוויר הסורי)
מצרים מיג 19 - שני מטוסים (חיל האוויר המצרי)
מצרים מיג 21 - 3.5 מטוסים.[4] (חיל האוויר המצרי)
סוריה מיג 21 - 4 מטוסים (חיל האוויר הסורי)
עיראק הוקר הנטר - 2 מטוסים (חיל האוויר העיראקי)
תת-אלוף אמיר נחומי
13[5]
מלחמת יום הכיפורים
מלחמת לבנון הראשונה
F-4 פנטום
F-16 פייטינג פלקון
טייסת 107
("אבירי הזנב הכתום")
טייסת 110
("אבירי הצפון")
מצרים מיג 17 - 4 מטוסים (חיל האוויר המצרי)
סוריה מיג 21 - 7 מטוסים (חיל האוויר הסורי)
סוריה מיג 23 - 2 מטוסים

טייס ה-F-16 הראשון בעולם שהפיל מטוס קרב יריב
תת-אלוף אשר שניר
12.5[6]
מלחמת ששת הימים
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מיראז' 3
F-4 פנטום
טייסת 119
("העטלף")
סוריה מיג 17 - מטוס אחד (חיל האוויר הסורי)
מצרים מיג 17 - שני מטוסים (חיל האוויר המצרי)
מצרים מיג 21 - 7.5 מטוסים[7](חיל האוויר המצרי)
סוריה מיג 21 - מטוס אחד (חיל האוויר הסורי)
ברית המועצות מיג 21 - מטוס אחד (חיל האוויר הסובייטי)
תת-אלוף ישראל בהרב
12[8]
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מיראז' 3
נשר
טייסת 101
("הקרב הראשונה")
מצרים מיג 21 - 12 מטוסים (חיל האוויר המצרי)
אלוף ההפלות העולמי בהפלת מטוסי מיג 21
תת-אלוף יפתח ספקטור
12
אפריל 1967
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מיראז' 3
F-4 פנטום
טייסת 101
("הקרב הראשונה")
טייסת 107
("אבירי הזנב הכתום")
סוריה מיג 21 - 4.5 מטוסים (חיל האוויר הסורי)
מצרים מיג 21 - 5.5 מטוסים (חיל האוויר המצרי)[9]
מצרים מיג 17 - 2 מטוסים (חיל האוויר המצרי)[10][11]
אלוף-משנה עודד מרום
11
מלחמת ששת הימים
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מיראז' 3 טייסת 101
("הקרב הראשונה")
רב-סרן דרור חריש
11[12]
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מיראז' 3
נשר
טייסת 119
("העטלף")
טייסת 101
("הקרב הראשונה")
מצרים סוחוי-7 - 2 מטוסים (חיל האוויר המצרי)[13]
מצרים מיג-17 - מטוס אחד (חיל האוויר המצרי)
מצרים מיג 21 - 6 מטוסים (חיל האוויר המצרי)
סוריה מיג 17 - 2 מטוסים (חיל האוויר הסורי)[14][15]
אלוף-משנה יהודה קורן[16]
10.5
מלחמת ששת הימים
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מיראז' 3 טייסת 117
("הסילון הראשונה")
סוריה סוחוי 7 - מטוס אחד (חיל האוויר הסורי)
סוריה מיג-17 - 2.5 מטוסים[17](חיל האוויר הסורי)
סוריה מיג-21 - 3 מטוסים (חיל האוויר הסורי)
מצרים מיג-21 - 2 מטוסים (חיל האוויר המצרי)
עיראק מיג-21 - מטוס אחד (חיל האוויר העיראקי)
עיראק הוקר הנטר - מטוס אחד (חיל האוויר העיראקי)[18]
אלוף-משנה יעקב ריכטר
10.5
מלחמת ההתשה
מלחמת יום הכיפורים
מיראז' 3 טייסת 117
("הסילון הראשונה")
סוריה מיג 17 - 1.5 הפלות[19] (חיל האוויר הסורי)
סוריה  מיג 21 - 6 הפלות (חיל האוויר הסורי)
מצרים מיג 17 - 2 מטוסים (חיל האוויר המצרי)
מצרים מיג 21 - מטוס אחד (חיל האוויר המצרי)[18]
שלמה לוי
10[20]
מלחמת יום הכיפורים מיראז' 3
נשר
טייסת 113
("הצרעה")
סוריה סוחוי 7 - 3 מטוסים (חיל האוויר הסורי)
סוריה מיג 17 - 2 מטוסים (חיל האוויר הסורי)
סוריה מיג 21 - 2 מטוסים (חיל האוויר הסורי)
מצרים מיג 21 - 2 מטוסים (חיל האוויר המצרי)
לוב מיראז' 5 - מטוס אחד (חיל האוויר הלובי)

מטוסים אלופי הפלות עריכה

 
מיראז' 3 מס' 159 במוזיאון חיל האוויר ועליו 13 סימני הפלה.
 
פאנטום F-4E "קורנס" של חיל האויר הישראלי במלחמת יום הכיפורים
 
מטוס "בז" F-15 איגל במוזיאון חיל האוויר ועליו 4 סימני הפלה.
 
מטוס "נץ" F-16 פייטינג פלקון ועליו סימן הפלה אחד.
 
מטוס "ברק" F-16 פייטינג פלקון ועליו סימן הפלה אחד (של כטב"ם חזבאללה).

בנוסף לספירת הפלות עבור טייסים, נוהגים לספור גם את ההפלות שביצע כל מטוס קרב והללו מסומנות על דופן המטוס (לרוב בצורת רונדל חיל האוויר שלו הופל המטוס).

מטוס מיראז' 3 מספר 159 של חיל האוויר הישראלי הפיל 13 מטוסים, וזהו שיא עולמי להפלת מטוסי סילון. מטוס F-16A נץ מספר 107 של חיל האוויר הישראלי הפיל 6.5 מטוסים,[21] שיא עולמי עבור מטוס F-16.

הפלות בכורה עריכה

מערך טייסות הקרב עריכה

מערך ההגנה האווירית עריכה

 
מערכת כיפת ברזל רשמה יירוט בכורה ב-7 באפריל 2011 ומאז יירטה אלפי רקטות ועשרות כטב"מים בלמעלה מ-90% הצלחה.
 
יירוטים של כיפת ברזל במבצע עלות השחר, 2022.

מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר (שהיה ידוע בעבר גם בשם "מערך הנ"מ") רשם אף הוא הפלות בכורה היסטוריות:

אמצעי הגנה אווירית של חיל הים עריכה

 
שיגור מיירט טמי"ר של כיפת מגן מספינת טילים סער 6 במהלך ניסוי

חיל הים הישראלי מפעיל אמצעי הגנה אווירית על גבי ספינות הטילים שלו.

הערות שוליים עריכה

 1. ^ על פי אתר חיל האוויר.
 2. ^ "אלוף ההפלות", אתר חיל האוויר הישראלי
 3. ^ "משחק השחמט של אברהם שלמון", בטאון חיל האוויר, גיליון 122 (223), 1.8.98
 4. ^ הפלה אחת משותפת עם יפתח ספקטור.
 5. ^ על פי Attributed Israeli Air Combat Victories באתר Air Aces.
 6. ^ למקורות ראו בערך אשר שניר.
 7. ^ הפלה אחת משותפת עם משה מלניק.
 8. ^ למקורות ראו בערך ישראל בהרב.
 9. ^ הפלה אחת משותפת עם אברהם שלמון ואחת משותפת עם שמעון רומח.
 10. ^ פירוט ההפלות על פי אתר "פרש", צבא וביטחון: יפתח ספקטור - כל ההפלות בקרבות האוויר... ועוד, ינואר 2014.
 11. ^ ספקטור היה אחראי לדבריו להפלת מטוס מיג 21 סורי נוסף, שאותה זקף לזכות הטייסת ולא לזכותו. לפרטים ראה בפתיל "יפתח ספקטור - כל ההפלות בקרבות האוויר... ועוד", באתר "פרש", ובספר "רם וברור", עמ' 264 - 272.
 12. ^ אחד-עשר מי יודע, ביטאון חיל האוויר, אפריל 2005
 13. ^ אתר "מרקיע שחקים".
 14. ^ אתר "מרקיע שחקים".
 15. ^ בטאון חיל האוויר, גיליון 68 (169) מאי 1989, עמ' 18 - 23.
 16. ^ טייס של המאה העשרים, בטאון חיל האוויר, גיליון 127 (288), 1/6/99
 17. ^ הפלה אחת משותפת עם יעקב ריכטר.
 18. ^ 1 2 על פי אתר "מרקיע שחקים".
 19. ^ הפלה אחת משותפת עם יהודה קורן.
 20. ^ הפלות טייסת הצרעה במלחמת יום הכיפורים, באתר "מרחב אווירי"
 21. ^ למעשה, הוא הפיל 7 מטוסים אך הפלה אחת בוצעה בשיתוף מטוס קרב אחר ולכן נספרת כחצי הפלה.
 22. ^ את עדותו של יואלי על הקרב ניתן למצוא בספר חליפת לחץ, מאת מירב הלפרין ואהרון לפידות, הוצאת משרד הביטחון, ישראל תשמ"ז, עמ' 17-15.
 23. ^ נועם אופיר, תמיד מאחורייך, ביטאון חיל האוויר, באתר חיל האוויר הישראלי, 1 באוגוסט 1999
 24. ^ מירב הלפרין ואהרון לפידות, חליפת לחץ - דפים בספר הטיסות של חיל-האוויר, הוצאת משרד הביטחון, ישראל תשמ"ז, עמ' 139-137
 25. ^ ההפלה הראשונה של מסוק האפאצ'י בעולם, ושל מסוק קרב בישראל, באתר חיל האוויר הישראלי, 24 במאי 2001
 26. ^ דיווח: המטוס של חיזבאללה תיעד הכנות לתרגיל צבאי, באתר וואלה‏, 14 באוקטובר 2012
 27. ^ אמיר בוחבוט‏, החקירה נמשכת: האם המל"ט שיורט יוצר במערב? - וואלה חדשות, באתר וואלה‏, 8 באוקטובר 2012
 28. ^   מערכת אתר צה"ל, "זיהינו שמדובר במל"ט איראני, כשהוא חצה את הגבול - הפלנו אותו", באתר צה"ל, 11 בפברואר 2018. טייסת "הצרעה" (טייסת 113) מפעילה מסוקי "שרף".
 29. ^     מערכת אתר צה"ל, כך נראים שברי המל"ט האיראני והבסיס הסורי ממנו שוגר, באתר צה"ל, 10 בפברואר 2018.
 30. ^ יואב זיתון, אחיה ראב"ד, ליעד אוסמו, איתי בלומנטל ואיתמר אייכנר, צה"ל יירט מל"ט איראני שחדר לישראל; תקיפה בסוריה, F-16 התרסק בשטח ישראל, באתר ynet, 10 בפברואר 2018,
    מערכת אתר צה"ל, כוחות צה"ל יירטו מל"ט איראני ותקפו בתגובה מטרות איראניות בסוריה, באתר צה"ל, 10 בפברואר 2018.
 31. ^ 1 2   כך יירט צה"ל את המל"טים האיראניים בדרכם לישראל, באתר צה"ל.
 32. ^ נטע בר, צה"ל הפיל מל"ט שחדר מרצועת עזה, באתר ישראל היום, 27 בפברואר 2020,
  אמיר בוחבוט‏, צה"ל: מטוסי קרב הפילו מל"ט שהמריא מרצועת עזה, באתר וואלה‏, 27 בפברואר 2020.
 33. ^ יואב זיתון, הותר לפרסום: צה"ל יירט כטב"מים איראניים נושאי אקדחים בדרכם לעזה, באתר ynet, 6 במרץ 2022,
  אמיר בוחבוט‏, הותר לפרסום: מטוס F-35 יירט שני כלי טיס חמושים מאיראן לפני שנה, באתר וואלה‏, 6 במרץ 2022.
 34. ^ 1 2   כך יורטו מטרות עוינות ע"י מטוס ה"אדיר" ומערכת ההגנה "חץ", באתר צה"ל, 2 בנובמבר 2023.
 35. ^ יואב זיתון, טייסי ה-F-35 שתקפו מצפון לביירות, וחתומים על היסטוריה עולמית: "התרגשתי בקוקפיט", באתר ynet, 17 במרץ 2024.
 36. ^ תיאור האירוע, באתר חיל האוויר הישראלי, 5.6.1967
 37. ^ וולקן בשירות חיל האוויר באתר חיל האוויר הישראלי.
 38. ^ מיכל ויסברוד, ציידי הרקטות – שיגור ראשון לכיפת ברזל, באתר חיל האוויר הישראלי
 39. ^ אנשיל פפר ויניר יגנה, יירוט מבצעי ראשון למערכת כיפת ברזל, באתר הארץ, 7 באפריל 2011
 40. ^ אמיר בוחבוט, יניר יגנה, אמיר בוחבוט ויניר יגנה‏, חיל האוויר יירט מזל"ט שחדר לישראל מהרצועה, באתר וואלה‏, 14 ביולי 2014
 41. ^ 12 רקטות יורטו במטח אחד; צה"ל יירט מזל"ט נוסף של חמאס, באתר כלכליסט, 17 ביולי 2014
 42. ^ ניר דבורי, ‏ה"יהלום" שהפיל 2 מטוסים סורים, באתר ‏מאקו‏, 25 ביולי 2018
 43. ^ יואב זיתון, רועי קייס, אלישע בן קימון, אליאור לוי ורועי ינובסקי, צה"ל תקף בסוריה נשק אסטרטגי לחיזבאללה, חץ יירט טיל נ"מ ששוגר לעבר המטוסים, באתר ynet, 17 במרץ 2017.
 44. ^ אמיר בוחבוט‏, חיל האוויר תקף בסוריה; טיל נ"מ יורט בידי "החץ" באזור ירושלים, באתר וואלה‏, 17 במרץ 2017.
 45. ^ Israel’s Arrow scores first operational hit — but against what?, Defense News, 17.3.2017
 46. ^ יואב זיתון, אליאור לוי, מתן צורי, צה"ל הפיל כלי טיס בלתי מאוישים שחדרו משטח עזה | תיעוד, באתר ynet, 13 במאי 2021,
  באתר צה"ל מופיע היירוט ב-14 במאי.
 47. ^ יוסי יהושוע, אלישע בן קימון, יירוט מבצעי ראשון אי פעם: "שרביט קסמים" שוגרה מול הרקטה לת"א, באתר ynet, 10 במאי 2023.
 48. ^ באמצעות מערכת "חץ": חיל האוויר סיכל איום אווירי במרחב ים סוף, באתר חדשות 0404‏, 31 באוקטובר 2023.
 49. ^ אמיר בוחבוט‏, צה"ל יירט בהצלחה איום בליסטי בחלל על ידי חץ 3, באתר וואלה‏, 9 בנובמבר 2023.
 50. ^ טל לב רם, ‏"היסטורי": בתעשייה האווירית מברכים על יירוט הבכורה של "חץ 3", באתר מעריב אונליין, 9 בנובמבר 2023,
  שמחה רז, ‏משרד הביטחון: "יירוט מבצעי ראשון לחץ 3", באתר "סרוגים", 9 בנובמבר 2023.
 51. ^ 1 2 רון בן ישי, 0 מ-221: ההישג ההיסטורי מול טילי השיוט ונחילי הכטב"מים | כך הם יורטו, באתר ynet, 14 באפריל 2024.
 52. ^   יורטו 3 כטב"מים עוינים שהתקרבו למרחב האווירי במים הכלכליים של ישראל, באתר צה"ל, 2 ביולי 2022,
  רון בן ישי, ניסיון לנקום, ועל הדרך לחבל במו"מ עם לבנון: מטרות חיזבאללה בשיגור המל"טים, באתר ynet, 2 ביולי 2022.
 53. ^ המערכה בצפון עלתה שלב | "ניסיון פגיעה בנכס אסטרטגי", באתר חדשות 0404‏, 21 בדצמבר 2023.
 54. ^ יואב זיתון, מבוססת על כיפת ברזל, מורכבת על ספינות להגנה גם על האסדות: זו "כיפה ימית", באתר ynet, 9 באפריל 2024.
 55. ^   'סער 6' יירטה לראשונה כטב"ם באמצעות מערכת "כיפה ימית", באתר צה"ל, 9 באפריל 2024.