העתקת בסיסי צה"ל לנגב

העתקת בסיסי צה"ל לנגב היא תוכנית רב שנתית של צה"ל, שמטרתה העברת בסיסים רבים ממרכז הארץ אל הנגב.

מטרות התוכנית הן להחזיר שטחים יקרים במרכז המדינה לרשות מקרקעי ישראל, להקים בסיסים שבהם טכנולוגיות ותשתיות מתקדמות, ליצור שינוי ארגוני ביחידות השונות, אך בראש ובראשונה להביא לפיתוח הנגב באמצעות אלפי מקומות עבודה שתיצור התוכנית. בסיום כל השלבים אמורים לעבור לנגב 27,000 אנשי קבע.

לוח זמניםעריכה

נכון לאפריל 2011, החלטת ממשלה 3161 קבעה שהפרויקט יסתיים ב-2018.[1] עם פתיחת המכרז להקמת קריית התקשוב בפברואר 2016, פורסם כי האכלוס יחל ב-2022.[2]

ב-30 בנובמבר 2014, על רקע מאבק תקציבי בין משרד הביטחון למשרד האוצר, החליט שר הביטחון משה (בוגי) יעלון לעצור את פרויקט העתקת בסיסי צה"ל לנגב.[3]

פינוי מחנות ומעברם למקום החדש מתבצע לאחר חתימת סדרת הסכמים בין משרד הביטחון, רמ"י והגורמים הרלוונטיים: שוה"ם 1 (שווק והעתקת מחנות), שוה"ם 2 ושוה"ם 3.

ב-4 בינואר 2015 התקבלה החלטת ממשלה מספר 2392, בנושא פינוי שטחי מחנות צה"ל מאזורי ביקוש והמשך מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב. כמו כן הוחלט על הקמת חברה ממשלתית תחת אחריות משרד הביטחון שתעסוק במעבר מחנות.[4]

שלבי הפרויקטעריכה

מהלך ההעתקה כולל ארבעה שלבים:

העברת בסיס התובלה של חיל האוויר לנבטיםעריכה

השלב הראשון, והפשוט מבין הארבעה, הוא העברת בסיס חיל האוויר לוד (בח"א 27) לנבטים, תהליך זה הושלם בשנת 2010. כמו כן מתוכננת העברת היחידות מבסיס סירקין בפ"ת שגם כן יפונה, מפקדות חטיבתיות ויחידות נוספות לשטח צפון נבטים.[5]

עיר הבה"דיםעריכה

 
עיר הבה"דים
  ערך מורחב – קריית ההדרכה על שם האלוף אריאל שרון

עיר הבה"דים, או "קריית ההדרכה של צה"ל בנגב" בשמה הרשמי במשרד הביטחון[6]היא השלב השני והראשון במורכבותו. במסגרתו הועברו בסיסי הדרכה (בה"דים) רבים למחנה בשטח של 1,600 דונם ליד צומת הנגב.את ההחלטה על העברת בסיסי ההדרכה ממחנה צריפין(בית הספר ללוגיסטיקה, בית הספר לחימוש, בית הספר לרפואה צבאית, בית הספר למשאבי אנוש, בית הספר לתקשוב) ממחנה בית ליד(בית הספר למשטרה צבאית)וכן את בית הספר לחינוך משערי אברהם, קיבל האלוף(מיל') אודי אדם בתפקידו כראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה. מכרז קריית ההדרכה נוהל על ידי תא"ל מהרן פרוזנפר אשר שירת בתפקיד היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים של משרד הביטחון במקביל להיותו יו"ר ועדת ההיגוי למעבר יחידות צה"ל לנגב בשיטת BOT וכן יו"ר ועדת המכרזים של עיר הבה"דים. כתיבת הפרוגרמה והאפיון נעשתה על ידי מנהלת ההקמה בראשותו של סא"ל (מיל') אלפסי שלום אשר ליוותה את ההקמה עד אכלוס המחנה בראשוני חייליה. מכרז קריית ההדרכה היה הבסיס ליתר מכרזי הBOT במשרד הביטחון וכלל חידושים משמעותיים ביחס למכרזי BOT אחרים שבוצעו במדינה. החדשנות במכרז כללה ניהול דיאלוג תכנוני עם כל המציעים בתוך התהליך המכרזי כך שכל קבוצת מציעים יכלה להציע תכנון אחר/שונה מהתכנון המקורי של צה"ל/משהב"ט. בנוסף, לראשונה בישראל בוצעה סגירה פיננסית מלאה על ידי 2 הקבוצות שהגיעו להליך התימחור הסופי, בטרם הכרזה על הזוכה. כל זאת בלוח זמנים מוגדר מראש של 180 ימים. שפיר הגישה הצעה עם סגירה פיננסית מלאה בליווי בנק לאומי. מנרב הגישה הצעה עם סגירה פיננסית מלאה בליווי בנק הפועלים. לאחר תהליך מכרזי קצר במיוחד במונחים של פרויקטי שותפות ציבורית-פרטית/בנה-הפעל-העבר בישראל, נבחרה בפברואר 2012 קבוצת "מבט לנגב" כזכיין שיתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק את עיר הבה"דים לתקופה של 25 שנה. "מבט לנגב" היא קונסורציום שמורכב מהחברות מנרב, אלקטרה ורד בינת. בשלב מאוחר יותר רכשה קרן נוי מניות מהחברה.

בפרויקט עיר הבה"דים בוצעה לראשונה בישראל תהליך של סגירה פיננסית כחלק מההליך המכרזי.[7]המודל החדשני של סגירה פיננסית מלאה בטרם הכרזה על הזוכה בוצע בהמשך גם בפרויקט התקשוב ובהמשך אומץ על ידי החשב הכללי במסגרת מתקן ההתפלה שורק 2.

קריית התקשובעריכה

 
קריית התקשוב בבאר שבע בבנייה, יולי 2020

השלב השלישי בקושיו, הוא הקמת בסיס תקשוב גדול, בסמיכות לאוניברסיטת בן-גוריון שבבאר שבע. לבסיס החדש יעברו בסיסי חיל התקשוב במרכז הארץ. כמו כן בסמוך, תוקם מפקדת פיקוד הדרום החדשה אשר תצא מעיר העתיקה של באר שבע. החלטת ממשלה 3161 קבעה כי לטובת מהלך זה יוקצו שבעה מיליארד ש"ח. בשנת 2012 מונה אילן לוין,[8] לשעבר הממונה על השכר באוצר לעמוד בראשות ועדת המכרזים הייעודית שהוקמה לטובת מימוש הפרויקט בשיטת בנה-הפעל-העבר. ביולי 2013 עם פרסום מסמכי המיון המוקדם (PQ)[9] החל התהליך המכרזי לבחירת הזכיין שיתכנן, יממן, יקים ויתפעל את הפרויקט לתקופת זמן ארוכה. בנובמבר 2018 נחתם הסכם בנייה עם הזכיין, שותפות של שתי חברות: שיכון ובינוי ואפי נכסים.

קריית מודיעיןעריכה

  ערך מורחב – קריית המודיעין

השלב הכי גדול בהיקפו, ובהתאם לכך גם המורכב ביותר במהלך, הוא הקמתו של בסיס אגף המודיעין בשטח של 2,000 דונם, מהם 300 דונם בנויים, ממערב לצומת שוקת במרחב ליקית. לבסיס יעברו יחידות מודיעין שונות מאזור גוש דן. הבסיס יאוכלס על ידי 10,000 חיילי אמ"ן וקציניו, ובמעבר אליו יתפנה שטח של 236 דונם בגוש דן. הבניה תהיה בשיטת בנה-הפעל-העבר.[10]

ב-13 ביולי 2020 הודיע משרד הביטחון כי חברת שיכון ובינוי זכתה במכרז לתכנון, הקמה, מימון ותפעול של קריית המודיעין[11]. התעשייה האווירית (מפעל מל"מ של חטיבת החלל וחברת TSG), כקבלן המשנה של שיכון ובינוי, תספק את הקמה ותפעול שירותי התקשוב, הכולל חוות שרתים ומערך סייבר[12].

פעולות תומכותעריכה

על מנת לעזור לאנשי הקבע במעברם למגורים בנגב, הוקמה תוכנית סבסוד עלויות הבנייה וקניית הקרקעות בנגב לאנשי הקבע,[13][14] והוקמו פרויקטי דיור אשר ישווקו לאנשי הקבע באזור הדרום.[15][16]

רשימת מחנות שיפונועריכה

לפי החלטת הממשלה מאפריל 2011 יפונו מחנות הבאים:[1]

 • מתחמים לפינוי עד ל-1 ביולי 2011:
  • קסטינה – המתחם הלא מאויש (377 דונם) (בוצע)
  • מתחם שרונה בקריה – (בוצע)
 • מחנות לפינוי עד ל-31 בדצמבר 2014:
  • מחנה תל חיים (הגבעה, הורודצקי) – 62 דונם
  • מחנה דולפין ברמת אביב – 14 דונם
  • מחנה תל ברוך – 11 דונם
  • מחנה הדלקים באשדוד – 83 דונם (בוצע)
  • מחנה מקלף (ברמת גן) – 66 דונם
  • מתחמים קרן הקריה וכנרית (בצפון מזרח הקריה בתל אביב) – 47 דונמים (בוצע)
  • מחנה פלנורד (במרכז הכרמל בחיפה) – 30 דונמים (בוצע)
 • מהמחנות הבאים יפונו כל מתחמי יחידות תקשוב ואמ"ן עד ל-31 בדצמבר 2019:

כמו כן במסגרת מעבר לנגב מתוכנן לעבור לחצרים בית הספר למקצועות הטכניים של חיל האוויר ששטחו 1,010 דונם.[17]

רשימת מחנות נטושיםעריכה

ברחבי הארץ קיימים מספר בסיסים נטושים שצה"ל מתכוון להעביר בזמן הקרוב לידי רשות מקרקעי ישראל.[18][19]

 • מחנה ורד בבאר-שבע – 16 דונם (בוצע)
 • בסיס ימ"חים בקסטינה – 200 דונם (בוצע)
 • תחנת גלי צה"ל ברחוב יהודה הימית ביפו
 • בסיס מש"א בבית-דגן – 93 דונם (בוצע)
 • בסיס בינוי בראש פינה – 43 דונם (בוצע)
 • בסיס משטרה צבאית בחוף הלידו בטבריה

פרויקטים נוספיםעריכה

 
הדמיה של פרויקט המכללות הצבאיות בעין כרם

במסגרת פינוי מחנות צה"ל מאזורי הביקוש קודמו תוכניות הנוספות שלא בהכרח יועברו לנגב:

הרחבת בסיסים קיימים לטובת המחנות המועבריםעריכה

4 מחנות צה"ל יחודשו ויורחבו לטובת קליטת יחידות רבות היוצאות מבסיסים במרכז הארץ. המחנות הישנים, שהוקמו בתקופת המנדט הבריטי יעברו שיפוץ מאסיבי הכולל הריסת צריפים ישנים והחלפתם במבנים חדשים.[26]

הקמת בסיסים חדשיםעריכה

הבסיסים להלן יורחבו או ישופצו עד היסוד כחלק מהעברת הבסיסים:

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ 1 2 העתקת מחנות צה"ל לנגב, החלטה מספר 3161 של ממשלת ישראל ה-32, משנת 2011, באתר של משרד ראש הממשלה
 2. ^ יואב זיתון, מכרז ענק: קריית התקשוב בב"ש יוצאת לדרך, באתר ynet, 10 בפברואר 2016
 3. ^ תמיר סטיינמן, "החדשות", ‏יעלון עצר מעבר צה"ל לנגב, באתר ‏מאקו‏‏, ‏30 בנובמבר 2014‏
 4. ^ פינוי שטחי מחנות צה"ל מאזורי ביקוש והמשך מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב, החלטה מספר 2392 של ממשלת ישראל, משנת 2015, באתר של משרד ראש הממשלה
 5. ^ מערכת ישראל היום, ‏יחודשו 4 מחנות צה"ל בעלות של מיליארדים, באתר ישראל היום, 7 בנובמבר 2016
 6. ^ עוברים דרומה: מפריחים את הנגב, באתר משהב"ט
 7. ^ דייויד שפירא, פיטר שוגרמן ואבינועם שפע, האם ישראל המציאה מחדש את הגלגל במכרז ה-PFI האחרון, באתר משרד עו"ד יגאל ארנון ושות' (מאורכב)
 8. ^ מוריה בן יוסף, חצה את הקווים, Israel Defense, ‏19 ביוני 2012
 9. ^ הודעה על פרסום הליך מיון מוקדם לפרויקט קריית התקשוב של צה"ל בנגב, משרד הביטחון, ‏14 ביולי 2013
 10. ^ יוסי מלמן, ‏התקבלה הכרעה סופית: קריית המודיעין תוקם ב'צומת שוקת' שבנגב, באתר מעריב אונליין, 23 באפריל 2018
 11. ^ לילך שובל, גדי גולן, ‏צפו: כך תיראה קריית המודיעין החדשה, באתר ישראל היום, 13 ביולי 2020
 12. ^ אמיתי גזית ואודי עציון, שיכון ובינוי זכתה במכרז הענק להקמת קריית המודיעין בנגב, באתר כלכליסט, 13 ביולי 2020
 13. ^ סבסוד עלויות הפיתוח לאנשי צבא הקבע בעקבות מעבר בסיסי צה"ל לנגב - נבטים וקריית ההדרכה (עיר הבה"דים), החלטה מספר 2209 של ממשלת ישראל, משנת 2010, באתר של משרד ראש הממשלה
 14. ^ אילנה קוריאל, הממשלה תסבסד קרקע ושכר דירה לאנשי קבע, באתר ynet, 26 ביולי 2010
 15. ^ דותן לוי, "כלכליסט", צה"ל שיווק לאנשי קבע 72 מגרשים במיתר, באתר ynet, 31 באוגוסט 2009.
 16. ^ דותן לוי, "כלכליסט", צה"ל כובש את ב"ש: יקים שכונה בת 500 וילות, באתר ynet, 7 באפריל 2011
 17. ^ נמרוד בוסו, בתום מו"מ ממושך: הסכם ענק לפינוי בסיס הטכני בחיפה ושדה התעופה בהרצליה, באתר כלכליסט, 24 באוקטובר 2017
 18. ^ מערכת אתר צה"ל, ‏צה"ל יעביר מאות דונמים לרשות מנהל מקרקעי ישראל, באתר צה"ל (דרך ארכיון האינטרנט), 16 באוגוסט 2011
 19. ^ מסימני מצוקת הנדל"ן • בסיסי צה"ל עוברים לידי המינהל, באתר בחדרי חרדים, 17 באוגוסט 2011
 20. ^ אחיה ראב"ד, צה"ל יאחד את מתקני האחזקה ויעבירם לצפון, באתר ynet, 1 בנובמבר 2016
 21. ^ יובל אזולאי, ‏תעש מקדימה את המעבר לנגב; יתקצר בשנתיים, באתר גלובס, 25 בינואר 2017
 22. ^ בילי פרנקל, המחוזית אישרה התוכנית להקמת מכללות צה"ל בירושלים; החברה להגנת הטבע: נפעל לביטולה, באתר כלכליסט, 17 בפברואר 2019
 23. ^ אורן פרוינד, טלוויזיה לכל אסיר: קוזניצקי יקים את בית הכלא הצבאי החדש, באתר כלכליסט, 5 ביוני 2018
 24. ^ יובל אזולאי, ‏צה"ל יקים מרכזים לוגיסטיים ב-15 מיליארד ש' כדי לפנות קרקע, באתר גלובס, 15 במאי 2017
 25. ^ יואב סטולר, תוך שבועיים: גלי צה"ל תחל לשדר מירושלים, באתר כלכליסט, 10 באוקטובר 2018
 26. ^ אביב גוטר, 4 מחנות צה"ל יחודשו בהשקעה של 2 מיליארד שקל, באתר כלכליסט, 7 בנובמבר 2016
 27. ^ מערכת ישראל היום, ‏"מקימים הכל מאפס": כך יראו הבסיסים החדשים של צה"ל, באתר ישראל היום, 18 באוקטובר 2018
 28. ^ גיא נרדי, ‏בקו"ם 2024: הצבא חושף את תוכנית הבסיס שייבנה ברמלה, באתר גלובס, 19 ביוני 2018