מלחמת גוג ומגוג

מושג ביהדות המתאר מלחמה או סדרת מלחמות אשר צפויות להתרחש באחרית הימים
Disambig RTL.svg המונח "גוג ומגוג" מפנה לכאן. לערך העוסק במשמעויות אחרות, ראו גוג ומגוג (פירושונים).
הערך נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.

אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך לפני כן רצוי להזכיר את התבנית למשתמש שהניח אותה, באמצעות הודעה בדף שיחתו.

מלחמת גוג ומגוג היא מושג הקיים במסורות שונות ביהדות, בנצרות ובאיסלאם ומתאר מלחמה או סדרת מלחמות אשר צפויות להתרחש באחרית הימים. במסורת היהודית גוג ומגוג הם עמים השוכנים בצפון שיתקיפו את עם ישראל לאחר שכבר ישוב לארץ ישראל. אלוהים ילחם כנגדם ינצח וישמיד אותם באמצעות מהפכה קוסמית עולמית, שאחריה תבוא גאולה שלמה לעם ישראל וכל העמים יכירו בגדולת אלוהי ישראל. בנצרות ובאסלאם גוג ומגוג הם עמים פראיים השוכנים אי-שם בקצווי העולם וזוממים ביחד עם כוחות הרשע להשתלט על העולם. הם עתידים לפרוץ בעתיד את המחסומים העוצרים בעדם. רק האלוהים יצליח להילחם כנגדם ולהכניע אותם. אחרי מלחמה זו יגיע זמן ימות המשיח או הגאולה לעולם.

במסורת היהודית

הנבואה על גוג ממגוג בספר יחזקאל

חזון יחזקאל על "גוג מארץ מגוג" בפרקים ל"ח ו ל"ט בספר יחזקאל, הוא הבסיס להשקפות ותיאוריות אסכאטולוגיות ומיסטיות בדתות המונותאיסטיות.[1]

הנביא נשלח להביא את דבר האלוהים אל גּוֹג מאֶרֶץ הַמָּגוֹג[2]. גוג המכונה נְשִׂיא, הוא רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל וגם פָּרַס כּוּשׁ וּפוּט גֹּמֶר, ותּוֹגַרְמָה, היושבים ב"יַרְכְּתֵי צָפוֹן".[3] הם עמים לוחמים, פרשים רכובים על סוסים, עוטי שריון ולהם כלי נשק רבים. עליו להכין אותם ולפקד עליהם עד שיגיע זמן "אחרית הימים", שבו יצא בראש צבאו להתקיף את ארץ ישראל - ארץ שלווה ומפורזת, שבה ישב עם ישראל בביטחון, לאחר שנקבץ מעמים רבים. הוא יבוא עליהם בהפתעה, כמו ענן המכסה את הארץ, כדי לשלול שלל ולבזוז בז. אך אז יקום כנגדם אלוהים ויביס אותם בקטסטרופה קוסמית שתשמיד את כל החיים בארץ ובים. כתוצאה מכך יפנו העמים אחד כנגד השני ותפתח ביניהם מלחמת הכל בכל שתהיה סיבה נוספת למפלתם. תבוסת גוג וצבאותיו תהיה כה גדולה עד שלא יהיה די מקום בארץ כדי לקבור את כל מתיהם. לאחר הניצחון הגדול הזה יכירו כל העמים בגדולתו של אלוהים, שישוב ויקבץ את עם ישראל לארצו והעם ישב בה לבטח ויחזור בתשובה מכל חטאותיו בעבר. מטרת המלחמה והניצחון היא ההכרה בגדולת האל: "והִתְגַּדִּלְתִּי, וְהִתְקַדִּשְׁתִּי, וְנוֹדַעְתִּי, לְעֵינֵי גּוֹיִם רַבִּים; וְיָדְעוּ, כִּי-אֲנִי יְהוָה".[4] 

זהותם של גוג ומגוג בספר יחזקאל

השם גוג ושמות העמים שהוא מנהיג מופיעים בספר בראשית פרק י', ברשימת בני נח : גמר, מגוג, תובל, משך ותוגרמה - הם צאצאי יפת, וכוש ופוט הם צאצאי חם. לא ברור מדוע מופיעים דווקא עמים אלה כאויב הנורא שילחם נגד ישראל לאחר שכבר שב לארצו. פרשני המקרא המסורתיים ניסו לזהות אותם עם עמים בני תקופתם, שנחשבו כאויבים לעם ישראל כמו המלבי"ם בפרושו לספר יחזקאל המזהה אותם עם אדוםנוצרים) וישמעאלמוסלמים):

"הנה, בעת קץ, אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל, עתידים האומות להתאסף ולכבוש את ירושלים. ויבוא גוג, נשיא משך ותובל, מארצות הצפון והמערב, שהם הערלים הנקראים אדום. ומשך ותובל הם מבני יפת הגרים באירופה, ושם אמר כי פרס כוש ופוט איתם, וכן בית תוגרמה, שהם כולם נימולים מחזיקים בדת ישמעאלים, והם יתאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל."

על פי נבואת יחזקאל גוג וצבאותיו יבואו מ"ירכתי צפון", גם ירמיהו ניבא על עם כובש שיגיע מהצפון. תאור צבאותיו של גוג כפרשים וקשתים נועזים הבאים בסערה וזורעים הרס, הולם את תאור השבטים הסקיתים ששכנו מצפון לים השחור ונחשבו כברבריים במיוחד, וכנראה ששמעם עורר חרדה בקרב יושבי המזרח התיכון. גרשון ברין רואה קשר בין גוג ובין מלך לידיה הידוע מכתבים יווניים בשם גיגס ומכתובות של אשורבניפל מלך אשור בשם גוגו., שהפך, כנראה, לדמות אגדתית ואפשר שמשום כך תלה בו יחזקאל את החזון האפוקאליפטי שלו [5].

כבר חז"ל משתמשים בצירוף "גוג ומגוג" במקום התאור של גוג כמלך של עם או ארץ בשם מגוג ("גּוֹג אֶרֶץ הַמָּגוֹג") והצירוף מופיע בתלמוד כדבר הידוע והמובן לכל: "כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורענויות: חבלו של משיח, דינה של גהינום, ומלחמת גוג ומגוג" (שבת קיח.), וגם ”ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג”,

מלחמת גוג ומגוג וימות המשיח

לפי הנאמר בנבואה, תתרחש מלחמת גוג לאחר שישראל כבר ייגאלו וישובו לאדמתם , ואף יחיו שם בשלום שנים רבות . תפיסה זו היא מיוחדת במינה בספרות הנבואית. בנבואות גאולה אחרות של יחזקאל אין כל רמז לאירוע כזה , שיתרחש לאחר קיבוץ הגלויות והשיבה לארץ.[6] עם זאת רוב הפרשנים מקשרים את נבואת יחזקאל על גוג עם נבואות זעם וגאולה של נביאים אחרים: ישעיהו, ירמיהו, יואל, זכריה, ורואים בהן תיאור של אותה המלחמה.[7] בנבואות אלה, כמו בנבואת יחזקאל, מלחמת האל באויבי ישראל תלווה בזעזוע אדיר בסדרי היקום שיביא להרס את כל סדרי הטבע.

הפרשנות היהודית המסורתית העלתה נימוקים שונים לכך שההתקפה של גוג ואסופת העמים תבוא לאחר שכבר יחזור העם לארצו וישב בה לבטח. יש שניסו לטעון שהעם או חלק ממנו ישוב ויחטא ולכן יחליט אלוהים להענישו[8] אחרים טוענים כי לאחר קיבוץ הגלויות תהיה ארץ ישראל מרכז לסחר בינלאומי ותהפוך ל"טבור הארץ", והאומות ירצו לבזוז את עושרה. (יחזקאל ל"ח 12-13) מסורות שונות מדגישות שמלחמת גוג ומגוג היא שלב בתהליך הגאולה: "לא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה."[9] וגם צא וראה איזו היא מלחמה שישראל נושעים ממנה ואין אחריה שעבוד אין אתה מוצא אלא מלחמת גוג ומגוג וכן הוא אומר ויצא ה' ונלחם בגוים ההם... והיה ה' למלך על כל הארץ".[10]

מקורות יהודיים חלוקים בזמנה של המלחמה, האם תתקיים לפני[11] או אחרי[12] בוא המשיח, או שמא תתחיל לפני אך תסתיים לאחר בואו[13]. על פי המדרש לאחר המלחמה לא יגלה עוד עם ישראל מארצו[14]. על פי הלכות מלכים ומלחמות לרמב"ם, בראשית מלחמת גוג ומגוג יבוא נביא לישראל שיכין ויישר את לב העם בהיבטים הרוחניים והמוסריים.[15]

מלחמת גוג ומגוג נקשרה בבואו של המשיח. על פי מסורת מקובלת משיח בן יוסף יהרג במלחמת גוג ומגוג[16] יש מדרשים המקשרים את מלחמת גוג ומגוג כנגד ישראל עם ארמילוס, הרשע, שהוא זה שיהרוג את משיח בן יוסף[17]. לאחר תבוסתם הסופית של גוג ומגוג וארמילוס יגיע משיח בן דוד ועמו הגאולה השלמה. במהלך הדורות הרבו פרשנים ודרשנים לעסוק במלחמת גוג ומגוג. הם רואים את גוג ומגוג כמייצגים את כל האומות שבעולם או את כל מי שהיו אויבי עם ישראל מאז ומעולם. אלוהים בעצמו הוא שילחם בהם והנצחון המוחלט והשלם עליהם יהיה עדות מושלמת וסופית למלכות האלוהים וגדולתו. כל העמים והאומות יכירו בו, ולישראל תהיה גאולה שלמה. יש שראו במלחמה כוונה עמוקה למלחמת הטוב ברע, ולעבודה הרוחנית שיש לעשות כדי להתגבר על היצר הרע. [18]

העיסוק במלחמת גוג ומגוג

בספרו משנה תורה כתב הרמב"ם בנוגע למלחמת גוג ומגוג ולגאולה המשיחית לעתיד לבוא, שאין אדם צריך להתעסק בדברים הללו, משום שהם לא מביאים לא ליראה ולא לאהבה. למרות אזהרתו של הרמב"ם, ניסו רבים וטובים במהלך השנים לזהות אירועים ותהליכים היסטוריים עם מלחמת גוג ומגוג. [19].

בשנת 1812 כשפלש נפוליאון לרוסיה היתה מחלוקת בין מנהיגי החסידות במזרח אירופה. יש שרצו שנפוליון ינצח ויש שרצו שינצח הצאר הרוסי. בראשם של מי שרצו בניצחונו של נפוליון היה רבי מנחם מֶנדל מרימַנוֹב. ר' מנדל וסיעתו השתדלו בכל מאודם בתפילה שנפוליון יהפוך לגוג ומגוג כי אחריו תבוא הגאולה השלמה. אך היו צדיקים אחרים שרצו בניצחון הצאר הרוסי, וביניהם החוזה מלוּבּלין והמגיד מקוז'ניץ. אלה התפללו לתבוסת נפוליון, כי עדיין לא הגיע זמן הגאולה. על מחלוקת זו כתב מרטין בובר בספרו "גוג ומגוג"[20]

בדורות האחרונים היו רבנים שראו במלחמת העולם השניה ובשואה את מלחמת גוג ומגוג. הרב מרדכי אליהו טען כי גוג הוא היטלר, ומגוג היא גרמניה הנאצית שאספה את כל עמי אירופה למלחמה נגד עם ישראל, תכננה לכבוש את ירושלים ולהחריב את היישוב בארץ ישראל ונבלמה בקרב אל-עלמיין השני. בין היתר הוא הסתמך על תרגום יונתן בן עוזיאל[21]. הרבי מליובאוויטש אמר[22] דברים דומים, והסביר על פי מסורת מתלמידי הבעל שם טוב, שבשל ההתארכותה הרבה של הגלות - ייסורי מלחמת גוג ומגוג בוטלו, ואילו השואה היא במסגרת 'חבלי המשיח' של מלחמת גוג ומגוג שלאחריה יוטב לעם ישראל.[23]

בהשפעת האירועים ההיסטוריים במחצית השניה של המאה ה 20 ובראשית המאה ה 21 יש בחוגים הקבליים הטוענים שמלחמה בין העולם המוסלמי והעולם הנוצרי תהיה בעתיד הנראה לעין והיא תהיה מלחמת גוג ומגוג, שבעקבותיה תבוא הגאולה השלמה לעם ישראל.

גוג ומגוג בנצרות ובאסלאם

גוג ומגוג וגם השטן מופיעים בחזון יוחנן האפוקליפטי מסוף המאה הראשונה לספירה:

וְאַחֲרֵי כְלוֹת אֶלֶף הַשָּׁנִים יֻתַּר הַשָׂטָן מִבֵּית מִשְׁמָרוֹ: וְיָצָא לְהַדִּיחַ אֶת־הַגּוֹיִם בְּאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ אֶת־גּוֹג וּמָגוֹג וּלְקַבְּצָם לַמִּלְחָמָה אֲשֶׁר מִסְפָּרָם כְּחוֹל הַיָּם: וַיַּעֲלוּ עַל־מֶרְחֲבֵי אֶרֶץ וַיָּסֹבּוּ אֶת־מַחֲנֵה הַקְּדֹשִׁים וְאֶת־הָעִיר הַחֲבִיבָה וַתֵּרֶד אֵשׁ (מֵאֵת הָאֱלֹהִים) מִן־הַשָּׁמַיִם וַתֹּאכַל אֹתָם: וְהַשָׂטָן אֲשֶׁר הִדִּיחָם הֻשְׁלַךְ בַּאֲגַם־אֵשׁ וְגָפְרִית אֲשֶׁר־שָׁם גַּם־הַחַיָּה וּנְבִיא הַשָּׁקֶר וְיֻסְּרוּ יוֹמָם וָלַיְלָה לְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים[24]

גוג ומגוג, כעמים מסתוריים חורשי רע, המאיימים להשמיד את העולם הנוצרי מצאו מקום גם באגדה על החומה שבנה אלכסנדר הגדול למרגלות הרי הקווקז. באחת הגירסאות הקדומות של רומן אלכסנדר, (הנוסח הסורי 629–630), נזכרים גוג ומגוג כמלכי העמים ההונים הפראיים שאלכסנדר לכד מאחורי החומה הידועה כשערי אלכסנדר. על פי הסיפור אלכסנדר רדף אחר אויביו עד למעבר בין שתי פסגות הרים בקווקז. הוא החליט לאסור את "האומות הלא נקיות" של הצפון, הכוללות את גוג ומגוג, מאחרי קיר ברזל או אבן קשה. בעזרת האל סגרו אלכסנדר ואנשיו את המעבר הצר, ובכך מנעו מגוג ומגוג ה"פראים" פלישה לאדמות מדרום. סוג המעבר לא היה ברור מעולם, חלק מהמקורות מציינים את המעבר כמעבר בין הרים וחלקם כמעבר בין פסגות הרים והים הכספי. רומן אלכסנדר ובו הסיפור על גוג ומגוג תורגם לשפות רבות זכה לתפוצה נרחבת במזרח התיכון ובאירופה בעת העתיקה ובימי הביניים. גוג ומגוג, כעמים המאיימים על שלום העולם ועל הדת נתפסו גם בעולם הנוצרי וגם בעולם המוסלמי כאיום ממשי וכסכנה הנמנעת כל זמן שהחומה העוצרת אותם לא נפרצה.

בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים ניסו רבים לזהות את גוג ומגוג עם עמים ושבטים קיימים. בדרך כלל כאלו השוכנים בצפון אירופה או בערבות אירו-אסיה ואף במזרח אסיה. נוסעים וגיאוגרפים טענו שראו אותם או שמעו עליהם שמועות מהימנות. מקובל היה הזיהוי של חומת אלכסנדר עם החומות האדירות של העיר דרבנט. רווחו גם התיאורים של גוג ומגוג כמעוותים גופנית ומוסרית ובעיקר קניבלים.

גוג ומגוג באסלאם

הסיפור של גוג ומגוג נזכר בקוראן, בפרק 18, שם מסופר על "בעל שתי הקרנים" הנוסע לקצווי הארץ. עמים, שאינו מבין את שפתם פנו אליו בבקשה לבנות חומה שתגן עליהם מפני גוג ומגוג, העלולים להביא רעה גדולה על העולם :[25]

וַיֹּאמְרוּ: ”בַּעַל שְׁתֵּי הַקַּרְנַיִם, הִנֵּה גּוֹג וּמָגוֹג [يأجوج ومأجوج - יאג'וג' ומאג'וג'] מַשְׁחִיתִים עַל הָאָרֶץ, הַאִם נַעֲלֶה לְךָ מַס, בַּעֲבוּר אֲשֶׁר תָּשִׂים בֵּינֵינוּ וּבֵינֵיהֶם חוֹמָה?“

סורת המערה (אל-כהף), פסוק 93 (בתרגום יוסף יואל ריבלין)

רוב הפרשנים המוסלמים סברו ש"בעל הקרניים" הוא אלכסנדר הגדול, ובכך כיוונו לסיפור הנפוץ על חומת אלכסנדר. הגיאוגרף המוסלמי זכריא אל-קזויני מהמאה ה 13 תאר את גוג ומגוג ביצירתו הקוסמוגונית הגדולה עג'אא'ב אלמחלוקאת" ("عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" ) כשוכנים ליד הים המקיף את הארץ, שאותו יש המזהים כים הכספי או הים השחור. הוא מתאר אותם כאנשים שקומתם קטנה בחצי מקומת אדם רגיל, עיניהם מלוכסנות כעיני המונגולים ויש להם אזניים גדולות ושעירות שהם מתכסים בהם בשנתם. מדי יום הם מנסים למוטט את החומה העוצרת בעדם, אך אלוהים מכשיל אותם, עד שיום אחד יצליחו בכך ויציפו את הארץ.[26] תיאור גוג ומגוג כמעוותי צורה ומפלצתיים גרר מחלוקת בין אלה שטענו שאין הם בכלל בני האדם ובין מי שהסתמכו על התיאור המקראי שלהם כצאצאי נח.[27]

על פי הקוראן והסונה, באחרית הימים יצליחו גוג ומגוג להשמיד את המחיצה הזו ויפרצו מתוכו לעולם שלנו וישמידו כל חי.

המומחים לתפסיר מסכימים שכעת הם מוקפים בין שני הרים והמחיצה המגוננת שבנה ד'ו אל-קרנין. כשיצאו משם, הם יחלו לשתות את מי הנהרות כולם ולא ישאירו טיפת מים, וישתו את מי הכנרת. נאמר שהראשון מהם ישתה מהכנרת וכשיגיע האחרון מהם לאותו מקום הוא יגיד : "האם לא היו כאן מים?!"

על פי המסורת, בואם של גוג ומגוג יתרחש לאחר שובו של ישוע בן מרים, ואחרי הופעת משיח השקר.

ראו גם

קישורים חיצוניים

  מדיה וקבצים בנושא מלחמת גוג ומגוג בוויקישיתוף

הערות שוליים

 1. ^ גרשון ברין ויהודה שיף (עורכים), עולם התנ"ך - יחזקאל, דברי הימים, 1993-1996, עמ' 189
 2. ^ השם "מגוג" מפיע לראשונה בספר בראשית, פרק י' פס' ב' כאחד מבני יפת, בן נח. יחד אתו נזכרים שם כבְּנֵי יֶפֶת גם גמר, משך, תובל ותוגרמה - "גֹּמֶר וּמָגוֹג, וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל; וּמֶשֶׁךְ, וְתִירָס.  ג וּבְנֵי, גֹּמֶר--אַשְׁכְּנַז וְרִיפַת, וְתֹגַרְמָה
 3. ^ כנראה שברקע נבואת יחזקאל עומדות פשיטות עמים מהצפון במחצית השנייה של המאה השביעית לפנה"ס . אולי הסקיתים והקימרים שבאיזור הים השחור , שהפילו את חתיתם על כל האיזור. עולם התנ"ך - יחזקאל, עורך/כים: גרשון ברין ויהודה שיף, הוצאת דברי הימים 1993-1996עמ' 189
 4. ^ יחזקאל, פרק ל"ח פסק כג
 5. ^ עורכים: גרשון ברין ויהודה שיף, עולם התנ"ך - יחזקאל, דברי הימים, עמ' 189
 6. ^ עורכים: גרשון ברין ויהודה שיף, שם הספר: עולם התנ"ך - יחזקאל, דברי הימים, 1993-1996, עמ' 189
 7. ^ הנביאים אשר התנבאו בהרחבה על מלחמה זו הם ארבעה: ישעיהו, יחזקאל, יואל וזכריה. בנוסף לאלו, נזכרה מלחמה זו בתמציתיות בנבואות נוספות, בכמה מקומות בספר תהלים, ובספר דניאל (יא-יב). מן הדמיון בין כל הנבואות, וממקומות שונים במדרשי חז"ל מתבאר כי הנבואות הללו של הנביאים מכוונות למעשה על אותה המלחמה. עשרת העיקרים של מלחמת גוג ומגוג, הרב יואב אוריאל https://www.bneyzion.co.il/
 8. ^ המלבי"ם (דברים כט) מבאר כי יש שלוש מטרות למלחמה זו בעידן הגאולה: לעשות דין בגויים לעיני ישראל, לבער מתוך ישראל את הרשעה שעדיין נותרה בהם, ולגרום לישראל לשוב בתשובה ולהתברך בברכה גדולה. אלו דבריו: "שכאשר יתקבצו לארץ ישראל ויהיו בשלוה יתקבצו עליהם אויביהם למלחמה שהיא מלחמת גוג ומגוג שדברו הנביאים הרבה מזה, שהם המה אשר רדפו את היהודים בעת גלותם. וה' יביאם לארץ ישראל כדי להענישם לעיניהם, ולפי הקבלה יהיה אז דין ה' על פושעי ישראל, ויותרו מבני ישראל רק מעט, וזה המשפט יכונה בשם יום הדין הגדול, וע"י שיראו משפט ה' יתוספו בתשובה ויקיימו מצות ה' אחרי שיהיו כבר בארץ וה' יברכם בברכה כפולה ומכופלת וישיש בהם כאשר שש עם האבות הקדושים עד"ה (ישעיה ד ג) והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו".
 9. ^ ילקוט שמעוני על ישעיהו פרק ס', רמז תצ"ט
 10. ^ ספרי במדבר (פרשת בהעלותך פיסקא עו)
 11. ^ ויקרא רבה על פרשת צו ט', ו'; שבחי ר' חיים ויטאל; הגר"א בליקוטי אגדות
 12. ^ רמב"ם, איגרת תימן דף מט; החתם סופר שו"ת, חלק ו', סימן צ"ח ד"ה שאני
 13. ^ מהרש"א סוכה נ"ב ע"א ד"ה על
 14. ^ מדרש אגדה (בובר) בראשית ח י"ב
 15. ^ בתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג, יעמוד נביא לישראל, ליישר ישראל ולהכין ליבם, '." משנה תורה לרמב"ם, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק י"ב, הלכה ב'
 16. ^ ומתנבא לעתיד שיספדו על משיח בן יוסף שנהרג במלחמת גוג ומגוג רש"י סוכה דף נב/א
 17. ^ אוצר מדרשים, מדרש ויושע ט׳ https://www.sefaria.org.il/Otzar_Midrashim%2C_Midrash__Vayosha
 18. ^ מלחמת גוג ומגוג באתר תורת הגאולה http//:torathageula.org
 19. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק י"ב, הלכה ב'
 20. ^ מרטין בובר, גוג ומגוג, תל אביב: עם עובד, 1967
 21. ^ יונתן בן עוזיאל , במדבר יא , כו .
 22. ^ על פי שיחת הרבי, פסח שני ה'תש"מ
 23. ^ לאור שיטה זו, ולאור זיהויו של הראי"ה קוק את הציונות כגילוי של משיח בן יוסף, יש המזהים את דמותו של ארמילוס, שלפי הקבלה עשוי להרוג את משיח בן יוסף, עם הגנרל הנאצי ארווין רומל, שהוביל את כוחות הציר בקרב אל-עלמיין, והיווה איום קיומי על המפעל הציוני בארץ ישראל.
 24. ^ חזון יוחנן ספר ההתגלות פרק כ' 7- 10
 25. ^ יוסף יואל ריבלין, אלקראן (הקוראן) (תרגום מערבית לעברית), פרויקט בן-יהודה, מהדורת המקור בהוצאת דביר, ‏1987
 26. ^ Editors: Emeri J. van Donzel‏, Andrea Barbara Schmidt‏, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources:, Brill, 2010, עמ' 65 - 84
 27. ^ Story of Ya'juj and Ma'juj (Gog and Magog) form The Quran, Link to Islam, ‏2014