משתמש:לוכסן/פעילות

תרומותייעריכה

ערכים שאולי אכתובעריכה

ערכים שאולי אנסה לשנות את שמותיהםעריכה

ערכים שהתחלתי דיון לשינוי שםעריכה

ערכים שאני כותב כרגע ונמצאים בעבודהעריכה

ערכים ששיניתי את שמותיהם או קידמתי משמעותית את הדיונים לשינוי שמותיהםעריכה

ערכים שפיצלתי או שקידמתי משמעותית את הדיונים לפיצולעריכה

ערכים שהרחבתי משמעותיתעריכה

ערכים מקוריים שיצרתיעריכה

ערכים שתרגמתיעריכה

פירושונים שיצרתיעריכה

תבניות שיצרתיעריכה

תבניות שהצעתי את יצירתן באופן מפורטעריכה