האותיות בבחירות לכנסת

סימוני הרשימות על פתקי ההצבעה

בשיטת הבחירות לכנסת כל רשימה מיוצגת באמצעות כינוי הרשימה ואות אחת או עד שלוש אותיות שונות זו מזו באלפבית העברי (מכונה גם סימן הרשימה). זאת, בהתאם לסעיף 61(א) לחוק הבחירות לכנסת, כאשר לכל מפלגה המיוצגת הזכות לשמור לעצמה את האותיות לבחירות שלאחר מכן ולא יהיה שימוש באותה האות על ידי רשימה חדשה אחרת בלא הסכמה בכתב, בהתאם לסעיף 61(ג). עם זאת, היות שקיימות מפלגות שונות בתוך אותה סיעה הרי שלהן יש את זכות השימוש באותה האות ואי-לכך, סעיף 61(ב) מאשר שימוש גם ביותר משתי אותיות. כתוצאה מכך, לאורך השנים נוצרו שינויים רבים באותיות המייצגות מפלגות והדבר מלמד על איחוד ופירודים בפוליטיקה של ישראל.

פתקי הצבעה בישראל (הכנסת ה-18)

הבחירות לאספה המכוננת שבסיומה הושבעה הכנסת הראשונה וזו הפעם הראשונה בה היה שימוש באותיות. לגופים שקדמו לכך, מועצת העם ולאחר מכן מועצת המדינה הזמנית, לא התקיימו בחירות ולפיכך גם לא היה צורך בסימון הרשימות. אי-לכך, בבחירות אלו למעשה בחרה כל רשימה את סימנה ולרבים מאלה היו השלכות במערכות הבחירות העתידיות.

רשימות מעניקות חשיבות מיוחדת לאותיות שתייצגנה אותן, על כן יש כאלו אשר שומרות על מקומן בתור לרישום מוקדם בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת וכך לזכות באות או צירוף האותיות הרצויים.

על פי חוקי התעמולה מותר לרשימות המתמודדות לחשוף את האותיות המסמלות אותן רק 42 יום לפני הבחירות; הגבלה זו נבעה מרצון המחקוקים שלא להחדיר את אווירת הבחירות מוקדם מידי.[1]

השימוש באותיות במהלך השנים

עריכה

להלן רשימה של האותיות שהיו בשימוש עבור רשימות אשר עברו את אחוז החסימה:

מערכת האות שבה השתמשה כל רשימה[א]
הבחירות א ב ג ד ה ו ז ח ט
1 מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים החזית הדתית המאוחדת הרשימה הדמוקרטית של נצרת[ב] מפלגת הלוחמים תנועת החרות מפלגת לוחמים
2 המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים רשימת עם התורה ואגודת ישראל פועלי אגודת ישראל

רשימה דמוקרטית לערביי ישראל[ב]
רשימת תורה ועבודה הפועל המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים
3 מפד"ל / חזית דתית לאומית (הפועל המזרחי, המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים) חזית דתית תורתית (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים) חזית דתית תורתית (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)

רשימה דמוקרטית לערביי ישראל
אחדות העבודה - פועלי ציון
4 מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים
שיתוף ואחווה
קידמה ופיתוח
חזית דתית תורתית (אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים)
5 יהדות התורה - אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים המחנה התורתי - פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
6 רשימת המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל, מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
↑קידמה ופיתוח
↑השיתוף והאחווה
‡רשימת פועלי ישראל (רפ"י) ובלתי מפלגתיים
הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל גוש תנועת החרות - המפלגה הליברלית בישראל (גח"ל)[ג]
7 המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
↑שיתוף ואחוה
המרכז החופשי
8 רשימת המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל, מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
↑קידמה ופיתוח
↑השיתוף והאחווה
רשימה ערבית לבדואים וכפריים
חזית דתית תורתית - אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים הליכוד - גח"ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי, פעילי א"י השלמה[ד]
9 המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים יהדות התורה, אגודת ישראל המחנה התורתי, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון - המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח) הליכוד
10 מפלגת שינוי
11 מורשה, מצ"ד - פא"י[ה] שינוי - מפלגת המרכז יחד - התנועה לאחדות לאומית
12 תנועת המרכז - שינוי (שינוי - ל"ע - המרכז הליברלי) מולדת
13 מפלגת העבודה הישראלית יהדות התורה המאוחדת - אגודת ישראל - דגל התורה
14 הדרך השלישית להסכמה לאומית חד"ש-בל"ד הליכוד-גשר-צומת
15 ישראל אחת אלתג'מע אלוחדוי אלדמוקרטי (בל"ד) מפלגת המרכז החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון הליכוד האיחוד הלאומי מולדת חרות תקומה
16 עבודה-מימד
17 האיחוד הלאומי-מפד"ל גיל - גמלאי ישראל לכנסת האיחוד הלאומי-מפד"ל
18 מפלגת העבודה הבית היהודי האיחוד הלאומי - תקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו, מולדת
19 יש עתיד הליכוד - ישראל ביתנו הבית היהודי[ו]
20 המחנה הציוני הרשימה המשותפת הרשימה המשותפת הליכוד
21 מפלגת העבודה איחוד מפלגות הימין רע"מ-בל"ד כחול לבן חד"ש-תע"ל איחוד מפלגות הימין
22 העבודה-גשר ימינה הרשימה המשותפת הרשימה המשותפת ימינה
23 העבודה-גשר-מרצ
24 מפלגת העבודה יש עתיד הציונות הדתית
25 חד"ש-תע"ל
הבחירות י כ ך ל מ ם נ ן ס
1 הרשימה הדמוקרטית של נצרת[ב] התאחדות התימנים בישראל מפלגת הפועלים המאוחדת הסתדרות נשים ציוניות "ויצו" והתאחדות נשים לשווי זכויות בישראל ספרדים ועדות מזרח
2 רשימת הקידמה והעבודה רשימת ספרדים ועדות המזרח ותיקים ועולים
3
4 השיתוף והאחווה[ב] הקידמה והעבודה[ב]
5 המפלגה הליברלית
6 רשימת פועלי ישראל (רפ"י) ובלתי מפלגתיים גוש תנועת החרות - המפלגה הליברלית בישראל (גח"ל)[ג]

המפלגה הליברלית העצמאית
7 המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים[ז]

הרשימה הממלכתית
8 המפלגה הליברלית העצמאית

הליכוד - גח"ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי, פעילי א"י השלמה[ד]
המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים הליכוד - גח"ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי, פעילי א"י השלמה[ד] מפלגת מוקד
9 התנועה הדמוקרטית לשינוי

הרשימה הערבית המאוחדת[ח]
שלומציון הליכוד

‡המפלגה הליברלית העצמאית
הליכוד[ט]

המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
הרשימה הערבית המאוחדת[ח]
שלומציון, תנועה להגשמת הציונות
10 תמ"י תנועה להתחדשות ממלכתית תמ"י - תנועת מסורת ישראל תלם - תנועה להתחדשות ממלכתית

שינוי - מפלגת המרכז
11 תמ"י - תנועת מסורת ישראל

אומץ - להבראת המשק
כך הליכוד הליכוד

המערך
שינוי - מפלגת המרכז התאחדות הספרדים שומרי תורה - ש"ס
12 הליכוד

המערך

מפלגת הפועלים המאוחדת
מפלגת הפועלים המאוחדת תנועת המרכז - שינוי (שינוי - ל"ע - המרכז הליברלי)
13 הליכוד

מפלגת העבודה

מרצ
14 ישראל בעליה הליכוד-גשר-צומת הליכוד-גשר-צומת

מפלגת העבודה

מרצ
ישראל בעליה
15 מפלגת שינוי

האיחוד הלאומי מולדת חרות תקומה
הליכוד
ישראל ביתנו[י]
הליכוד

מפלגת העבודה

מרצ
הרשימה הערבית המאוחדת

עם אחד
16 שינוי הליכוד

האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת - תקומה
הליכוד

עבודה-מימד

מרצ
17 קדימה גיל - גמלאי ישראל לכנסת הליכוד

ישראל ביתנו
רע"מ-תע"ל קדימה
18 הליכוד

מפלגת העבודה

מרצ
19 הליכוד - ישראל ביתנו הליכוד - ישראל ביתנו

מפלגת העבודה

מרצ
20 כולנו[י"א] הליכוד

ישראל ביתנו
הליכוד

המחנה הציוני

מרצ
הרשימה המשותפת
21 הליכוד

מפלגת העבודה

מרצ
חד"ש–תע"ל

רע"מ-בל"ד
22 הליכוד

העבודה-גשר

המחנה הדמוקרטי
הרשימה המשותפת
23 הליכוד

העבודה-גשר-מרצ
24 כחול לבן הליכוד

מפלגת העבודה

מרצ
הרשימה המשותפת

הרשימה הערבית המאוחדת
כחול לבן
25 המחנה הממלכתי הליכוד

מפלגת העבודה
הרשימה הערבית המאוחדת

חד"ש-תע"ל

המחנה הממלכתי
הבחירות ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
1 המפלגה הפרוגרסיבית הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז רשימת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים
2 רשימת החקלאות והפתוח הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז

רשימת ספרדים ועדות המזרח ותיקים ועולים
3 מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים
4 הסתדרות הציונים הכלליים מפלגת המרכז קידמה ופיתוח[ב]
5
6 המפלגה הליברלית העצמאית רשימת העולם הזה - כוח חדש רשימת המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל, מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפלגת אחדות העבודה - פועלי ציון ובלתי מפלגתיים[י"ב]
7 המפלגה הליברלית העצמאית

רשימה ממלכתית
8 הליכוד - גח"ל, הרשימה הממלכתית, המרכז החפשי, פעילי א"י השלמה[ד]

המפלגה הליברלית העצמאית

רשימה ערבית לבדואים וכפריים
תנועה לזכויות האזרח מוקד - מק"י ותכלת אדום תנועה לזכויות האזרח

קידמה ופיתוח
9 המפלגה הליברלית העצמאית פיתוח ושלום (שמואל פלאטו-שרון) התנועה לזכויות האזרח מחנה של"י

פיתוח ושלום

התנועה הדמוקרטית לשינוי
10 פיתוח ושלום

מחנה של"י
המערך - מפלגת העבודה הישראלית, מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים

התחיה
11 מורשה, מצ"ד - פא"י הרשימה המתקדמת לשלום התאחדות הספרדים שומרי תורה

אומץ - להבראת המשק
12 המפלגה הדמוקרטית הערבית

אגודת החרדים - דגל התורה
הרשימה המתקדמת לשלום

מפלגת הפועלים המאוחדת
אגודת החרדים - דגל התורה התאחדות הספרדים שומרי תורה - ש"ס
13 המפלגה הדמוקרטית הערבית הרשימה המתקדמת לשלום מרצ מפלגת צומת מרצ מפלגת העבודה

התחיה
14 מד"ע-רע"מ מפלגת העבודה
15 הרשימה הערבית המאוחדת מפלגת המרכז התאחדות הספרדים שומרי תורה

שינוי - התנועה החילונית
ישראל אחת
16 עבודה-מימד
17 רע"מ-תע"ל
18 התאחדות הספרדים שומרי תורה מפלגת העבודה
19 יש עתיד

התנועה
מרצ

התנועה
20 הרשימה המשותפת יש עתיד מרצ המחנה הציוני
21 רע"מ-בל"ד כחול לבן מפלגת העבודה
22 הרשימה המשותפת המחנה הדמוקרטי המחנה הדמוקרטי העבודה-גשר
23 העבודה-גשר-מרצ
24 הרשימה המשותפת

הרשימה הערבית המאוחדת
יש עתיד מרצ מרצ מפלגת העבודה

תקווה חדשה
25 הרשימה הערבית המאוחדת מפלגת העבודה

ביאורים:

 1. ^ מופיעות אך ורק רשימות אשר עברו את אחוז החסימה באותה מערכת בחירות או בזו שלפניה.
 2. ^ 1 2 3 4 5 6 מפלגת לוויין של מפא"י.
 3. ^ 1 2 ח' של חירות ו-ל' של ליברלים התאחדו לרשימה אחת
 4. ^ 1 2 3 4 אותיות "חל טעם" בשל איחוד של מספר רשימות.
 5. ^ התאפשר השימוש באות לאחר שהמחנה התורתי לא עבר את אחוז החסימה בבחירות לפני כן
 6. ^ רשימה משותפת עם האיחוד הלאומי – תקומה.
 7. ^ האות מ' של מפ"ם הפכה להחלק מרשימת המערך
 8. ^ 1 2 איחוד בין המפלגות קידמה ופיתוח והרשימה הערבית לבדואים וכפריים
 9. ^ האות מ' הגיע בזכות הרשימה הממלכתית, פורשים מתוך סיעת המערך
 10. ^ הוקמה בתחילה כמפלגת לוויין של הליכוד ולכן הותר לה השימוש באות ל'.
 11. ^ מפלגת קדימה לא הגישה את רשימה בבחירות לכנסת העשרים.
 12. ^ האות ת' של אחדות העבודה-פועלי ציון חברה לאיחוד עם מפא"י

מקרא:
↑ = מפלגת לוויין של זו שרשומה מעליה.
‡ = מפלגה שהתפצלה מהסיעה ולכן התאפשר לה השימוש באות.

משמעות

עריכה

בעת איחוד של מפלגות לרשימה משותפת או למפלגה מאוחדת, נבחר פעמים אחדות צירוף של האותיות של המפלגות המרכיבות לסימנה של הרשימה המאוחדת. לדוגמה:

במרבית המקרים לסימן של הרשימה אין משמעות. בחלק מהמקרים האות של הרשימה מרמזת על שמה, למשל ח - תנועת החרות, פ - המפלגה הפרוגרסיבית, צ - הציונים הכלליים. לעיתים האותיות זהות לשם המפלגה, בייחוד כשהוא קצר, כגון מרצ (ולפניה רצ), כך וש"ס. סימנה של מפלגת העבודה הישראלית - אמת - הוא צירוף של האותיות של המפלגות שהרכיבו אותה, אך יש לו גם משמעות אידאולוגית. האותיות שס רומזות לשם המפלגה התאחדות הספרדים שומרי תורה, אך גם לש"ס - שישה סדרי משנה. במשך שנים רבות נמנעו רשימות מלהשתמש באות ז עקב משמעותה בסלנג. כאשר האות נבחרה לראשונה כסימן של רשימה (רשימת הפנתרים השחורים, שרצה לכנסת השמינית), בחירתה נעשתה דווקא בשל משמעותה זו, כהתרסה.

ישנם מקרים שבהם האותיות מייצגות את שמו של יו"ר הרשימה, כך נקבעו האותיות י"ג לייצג את רשימתו של יצחק גרינבוים בבחירות הראשונות וזו גם הסיבה שישראל ביתנו משתמשת באות ל' כמייצגת את שם משפחתו של אביגדור ליברמן. בבחירות לכנסת התשיעית השתמש שמואל פלאטו-שרון באותיות "פש" כדי שייצגו גם את שם משפחתו וגם את שם רשימתו, פיתוח ושלום וכמו כן בבחירות לכנסת ה-19 נעשה שימוש באותיות צ"פ לייצוג של רשימת התנועה בראשות ציפי לבני

לעיתים אותיות הרשימה מהווים מילה בפני עצמה. כך עשו מפלגת "יש עתיד" (פה) ומפלגת "קדימה" (כן). לעיתים ישנה אות המייצגת תחילתה של מילה המזוהה עם אותה רשימה, כך מפלגת עלה ירוק השתמשה באותיות "קנ" כהאותיות הראשונות בשמו של צמח הקנאביס וכך מפלגת מולדת השתמשה באות ט כהתחלת המילה טרנספר.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ אדיר בנימיני, הדרך לכנסת - מקורותיה של שיטת הבחירות בישראל, ישראל: ספרי ניב, 2022, עמ' 101