אופוזיציה

(הופנה מהדף נגדה)

אוֹפּוֹזִיצְיָה במובנה הרחב היא כלל העמדות, הארגונים והתנועות המתנגדים פוליטית או אידאולוגית לממשל או לעמדתו. בהקשר הפרלמנטרי-מדיני, אופוזיציהעברית: נֶגְדָּה[1]) היא כלל המפלגות שאינן חברות בקואליציהעברית: יַחְדָּה[1]), כלומר שלא התאגדו עם מפלגת השלטון והמפלגות שתומכות בה (אשר נציגיהן חברים בממשלה) לשיתוף פעולה ברשות המבצעת.

מטרת האופוזיציה היא לייצג בפרלמנט את דעות המיעוט שלא זכו לייצוג בממשלה, לבקר את הממשל, להציג חלופה לדרכו ואף לנסות להדיחו בהתאם לחוק. במשטר פרלמנטרי-יחסי כמקובל בישראל, חברי האופוזיציה מהווים מיעוט בקרב חברי הרשות המחוקקת, מכיוון שחברותם של רוב חברי הפרלמנט בקואליציה הכרחית ליציבותה. לעיתים נקבע בחוק או בנוהג שנציג של האופוזיציה יהיה נוכח תמיד בוועדות, על מנת לתת יצוג למיעוט. למשל, בישראל נקבע בחוק שברשויות המקומיות יינתן לאופוזיציה ייצוג בכל אחת מוועדות החובה של הרשות המקומית[2].

בישראל, בממלכה המאוחדת ובמשטרים פרלמנטריים דומים, מקובל שראש האופוזיציה הוא יושב ראש המפלגה הגדולה מבין המפלגות החברות באופוזיציה. בישראל עד שנת 2000, "ראש האופוזיציה" היה תפקיד ללא משמעות שנקבעה בחוק כלשהו. בשנת 2000 נחקק תיקון לחוק שהסדיר את מעמדו, סמכויותיו, שכרו וכדומה. בין היתר חויב ראש הממשלה למסור לו עדכונים בענייני המדינה. כמו כן נחשב ראש האופוזיציה כ"סמל מדינה" וזכאי לאבטחה כראש ממשלה ונשיא.

האופוזיציות בישראל לפי ממשלות:

ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית ויש בכנסת (הרשות המחוקקת) אופוזיציה. חבריה אינם חלק מהממשלה (הרשות המבצעת) או הקואליציה(יַחְדָּה). האופוזיציה(נֶגְדָּה) כוללת מספר סיעות. כל סיעה מורכבת מכמה חברי כנסת.

הממשלה הוקמה בכנסת

חדשה

בכנסת הערות
הממשלה הזמנית כן
יחדה: 30 (81.1%)נגדה: 7 (18.9%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 30 (81.1%)
 •   נגדה: 7 (18.9%)
מועצת המדינה הזמנית הייתה הסמכות המחוקקת

וגודלה 37.

הממשלה הראשונה כן
יחדה: 73 (60.8%)נגדה: 47 (39.2%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 73 (60.8%)
 •   נגדה: 47 (39.2%)
הממשלה השנייה לא
הממשלה השלישית כן
יחדה: 65 (54.2%)נגדה: 55 (45.8%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 65 (54.2%)
 •   נגדה: 55 (45.8%)
הממשלה הרביעית לא
יחדה: 87 (72.5%)נגדה: 33 (27.5%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 87 (72.5%)
 •   נגדה: 33 (27.5%)
הממשלה החמישית לא
יחדה: 89 (74.2%)נגדה: 31 (25.8%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 89 (74.2%)
 •   נגדה: 31 (25.8%)
הממשלה השישית לא
יחדה: 66 (55.0%)נגדה: 54 (45.0%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 66 (55.0%)
 •   נגדה: 54 (45.0%)
הממשלה השביעית כן
יחדה: 80 (66.7%)נגדה: 40 (33.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 80 (66.7%)
 •   נגדה: 40 (33.3%)
הממשלה השמינית לא
הממשלה התשיעית כן
יחדה: 86 (71.7%)נגדה: 34 (28.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 86 (71.7%)
 •   נגדה: 34 (28.3%)
הממשלה העשירית כן
יחדה: 68 (56.7%)נגדה: 52 (43.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 68 (56.7%)
 •   נגדה: 52 (43.3%)
הממשלה האחת עשרה לא
הממשלה השתים עשרה לא
יחדה: 67 (55.8%)נגדה: 53 (44.2%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 67 (55.8%)
 •   נגדה: 53 (44.2%)
הממשלה השלוש עשרה כן
יחדה: 72 (60.0%)נגדה: 48 (40.0%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 72 (60.0%)
 •   נגדה: 48 (40.0%)
הקאליציה הורחבה ל-111 בעת הקמת ממשלת הליכוד הלאומי

והפכה לרחבה ביותר שקמה בישראל. בהתאמה,

האופוזיציה צומצמה ל-9 בעת הקמת ממשלת הליכוד הלאומי

והפכה לקטנה ביותר שהייתה בישראל

הממשלה הארבע עשרה לא
יחדה: 104 (86.7%)נגדה: 16 (13.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 104 (86.7%)
 •   נגדה: 16 (13.3%)
ממשלת הליכוד הלאומי
הממשלה החמש עשרה כן
יחדה: 102 (85.0%)נגדה: 18 (15.0%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 102 (85.0%)
 •   נגדה: 18 (15.0%)
הקואליציה קטנה ל-72 לאחר פירוק ממשלת הליכוד הלאומי.

האופוזיציה גדלה ל-48


הממשלה השש עשרה כן
יחדה: 68 (56.7%)נגדה: 52 (43.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 68 (56.7%)
 •   נגדה: 52 (43.3%)
הממשלה השבע עשרה לא
יחדה: 61 (50.8%)נגדה: 59 (49.2%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 61 (50.8%)
 •   נגדה: 59 (49.2%)
הממשלה השמונה עשרה כן
יחדה: 62 (51.7%)נגדה: 58 (48.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 62 (51.7%)
 •   נגדה: 58 (48.3%)
בפעם הראשונה, הליכוד היה מפלגת השלטון

ומפא"י הייתה באופוזיציה.

הממשלה התשע עשרה כן
יחדה: 61 (50.8%)נגדה: 59 (49.2%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 61 (50.8%)
 •   נגדה: 59 (49.2%)
הממשלה העשרים לא
הממשלה העשרים ואחת כן
יחדה: 97 (80.8%)נגדה: 23 (19.2%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 97 (80.8%)
 •   נגדה: 23 (19.2%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה העשרים ושתיים לא
יחדה: 96 (80.0%)נגדה: 24 (20.0%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 96 (80.0%)
 •   נגדה: 24 (20.0%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה העשרים ושלוש כן
יחדה: 97 (80.8%)נגדה: 23 (19.2%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 97 (80.8%)
 •   נגדה: 23 (19.2%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה העשרים וארבע לא
יחדה: 59 (49.2%)נגדה: 61 (50.8%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 59 (49.2%)
 •   נגדה: 61 (50.8%)
החלה כקואליציית מיעוט עם תמיכה מבחוץ

של מולדת. כלומר, רוב חברי הכנסת לא היו

חלק מהקואליציה.

בהמשך מולדת הצטרפה לקואליציה ונוצר רוב

של חברי כנסת שישבו בקואליציה.


הממשלה העשרים וחמש כן
יחדה: 62 (51.7%)נגדה: 58 (48.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 62 (51.7%)
 •   נגדה: 58 (48.3%)
הפכה בהמשך לקואליציית מיעוט עם תמיכה

מבחוץ של חד"ש ומד"ע. כלומר, רוב חברי הכנסת

לא היו חלק מהקואלציה

הממשלה העשרים ושש לא
יחדה: 59 (49.2%)נגדה: 61 (50.8%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 59 (49.2%)
 •   נגדה: 61 (50.8%)
קואליציית מיעוט עם תמיכה מבחוץ של חד"ש ומד"ע.

כלומר, רוב חברי הכנסת לא היו חלק מהקואלציה.

בהמשך הורחבה ל-60.

הממשלה העשרים ושבע כן
יחדה: 66 (55.0%)נגדה: 54 (45.0%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 66 (55.0%)
 •   נגדה: 54 (45.0%)
הממשלה העשרים ושמונה כן
יחדה: 75 (62.5%)נגדה: 45 (37.5%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 75 (62.5%)
 •   נגדה: 45 (37.5%)
הממשלה העשרים ותשע לא
יחדה: 80 (66.7%)נגדה: 40 (33.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 80 (66.7%)
 •   נגדה: 40 (33.3%)
ממשלת אחדות לאומית
הממשלה השלושים כן
יחדה: 68 (56.7%)נגדה: 52 (43.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 68 (56.7%)
 •   נגדה: 52 (43.3%)
הממשלה השלושים ואחת כן
יחדה: 67 (55.8%)נגדה: 53 (44.2%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 67 (55.8%)
 •   נגדה: 53 (44.2%)
בפעם הראשונה, מפלגת השלטון הייתה מפלגת קדימה
הממשלה השלושים ושתיים כן
יחדה: 74 (61.7%)נגדה: 46 (38.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 74 (61.7%)
 •   נגדה: 46 (38.3%)
בשלהי הקואליציה הוקמה ממשלת אחדות לאומית עם קדימה,

שהתפרקה אחרי חודשיים.

הממשלה השלושים ושלוש כן
יחדה: 68 (56.7%)נגדה: 52 (43.3%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 68 (56.7%)
 •   נגדה: 52 (43.3%)
הממשלה השלושים וארבע כן
יחדה: 61 (50.8%)נגדה: 59 (49.2%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 61 (50.8%)
 •   נגדה: 59 (49.2%)
במהלך המשבר הפוליטי (2019-2020), איבדה את הרוב.

לא הוגדרה "רשמית" אופוזיציה או קואליציה

כי לא הוקמה ממשלה חדשה ולא מונו יו"ר

קואליציה וראש אופוזיציה.

הממשלה השלושים וחמש כן
יחדה: 73 (60.8%)נגדה: 47 (39.2%)Circle frame.svg
 •   יחדה: 73 (60.8%)
 •   נגדה: 47 (39.2%)
ממשלת החילופים, הוגדרה כממשלת אחדות לאומית.

הוקמה אחרי פירוק כחול לבן וסיעות אחרות.

בתוכה, היו שני גושים וגודלם היה 54 ו-19.

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה