יושב ראש הכנסת

ראש הרשות המחוקקת בישראל
(הופנה מהדף סגן יושב ראש הכנסת)

יושב ראש הכנסת הוא ראש הרשות המחוקקת בישראל, ותפקידו לנהל את ענייני הכנסת, לייצג אותה כלפי חוץ, לשמור על כבודה, על סדר ישיבותיה ועל קיום תקנונה. יושב ראש הכנסת המכהן הוא אמיר אוחנה מסיעת 'הליכוד'.

יושב ראש הכנסת
איוש נוכחי אמיר אוחנה
תאריך כניסה לתפקיד 29 בדצמבר 2022
דרכי מינוי קבלת אמון הכנסת
תחום שיפוט ישראלישראל ישראל
מושב המשרה ירושליםירושלים ירושלים, ישראל
משך כהונה קצוב משך כהונת הכנסת
ייסוד המשרה 14 בפברואר 1949
איוש ראשון יוסף שפרינצק
דליה איציק, בכהונתה כיושבת ראש הכנסת, עומדת לצד שמעון פרס, נשיא המדינה, וג'ורג' וו. בוש, נשיא ארצות הברית. משכן הכנסת, 2008

יושב הראש, או אחד מסגניו, יושב בראש הישיבות בכנסת, מנהל אותן, מעמיד שאלות להצבעה וקובע את תוצאותיה וכן את תוצאות כל הבחירות המתקיימות בכנסת. יושב ראש הכנסת וסגניו מהווים את נשיאות הכנסת, והיא המאשרת את הגשתן של הצעות חוק פרטיות ודחיפותן של הצעות לסדר היום.

בהיעדר נשיא המדינה מישראל או כאשר נבצר מנשיא המדינה למלא את תפקידו, ממלא יושב ראש הכנסת את תפקידו.

מעמד יו"ר הכנסת

עריכה

בתוקף תפקידו כיו"ר הרשות המחוקקת וכממלא מקום נשיא המדינה, יו"ר הכנסת הוא האדם השלישי בסדרי הקדימה הממלכתיים בישראל,[1] לאחר נשיא המדינה, ראש הממשלה (במצב של ממשלת חילופים, ראש ממשלת ישראל החלופי הוא השלישי ויו"ר הכנסת הוא הרביעי). הוא אף זכאי להיקבר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, כאחד מראשי המדינה. יושב ראש הכנסת מקבל עדכונים מודיעיניים שוטפים בלשכתו ומחזיק טלפון אדום לשעות חירום בלשכה.

תפקיד יושב ראש הכנסת הוא תפקיד ממלכתי. מרגע שנבחר על ידי הכנסת, הוא מחויב לכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית במידה שווה אף על פי שהוא משתייך למפלגה מסוימת, לרוב המפלגה הגדולה בקואליציה. על פי הנוהג הממלכתי בישראל, גם סמכויות טקסיות וממלכתיות יש לפזר בין ראשי המדינה, ולכן פותח יושב ראש הכנסת את חגיגות יום העצמאות בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל אשר בירושלים.

יושב ראש הכנסת, מתוקף תפקידו, מוזמן לכל האירועים והטקסים הממלכתיים ורשאי לנאום בהם אם רצונו בכך. הוא מקבל משלחות וראשי מדינות בכנסת כאשר הם מגיעים ומברך אותם במליאת הכנסת בעת שהותם, נוסע לכנסים ברחבי העולם ומשמש כנציג הכנסת והמדינה הבכיר ביותר במשלחת.

יושב ראש הכנסת נחשב במעמדו מבחינת שכר לשר בממשלה. הוא זכאי להעסיק שלושה עוזרים פרלמנטריים בנוסף לראש לשכה ומזכירות שהוא מקבל מהמשכן. יו"ר הכנסת מקבל רכב שרד ונהג צמוד, זכאי לשירותי אבטחה מטעם המדינה ורשאי לקבל דירה מטעם המדינה בירושלים אם הוא אינו תושב העיר או סביבתה הקרובה. ליו"ר הכנסת לשכה פרלמנטרית בכנסת בקומה השנייה בה הוא מקבל אורחים מהארץ וחו"ל.

בחירת יו"ר הכנסת

עריכה

תפקיד יושב ראש הכנסת מוסדר בחוק יסוד: הכנסת, חוק הכנסת ותקנון הכנסת.

לפי תקנון הכנסת, יושב ראש הכנסת נבחר על ידי מליאת הכנסת בהצבעה גלויה, בפרק הזמן שבין השבעת חברי הכנסת לבין הקמת הממשלה.[2] לפי חוק הכנסת, לשם הדחת יושב ראש כנסת מכהן (להבדיל ממינוי יושב ראש קבוע) בשל התנהגות שאינה הולמת את מעמדו נדרש רוב מיוחד של 90 חברי הכנסת.[3]

ממועד כינוס הכנסת ועד לבחירת יושב ראש קבוע, מנוהלות ישיבות המליאה על ידי יושב ראש זמני.

 • עד הכנסת ה־15 – מילא את התפקיד זקן חברי הכנסת.
 • בכנסות ה־16–20 – מילא את התפקיד ותיק חברי הכנסת, שאינו חבר הממשלה.
 • החל מהכנסת ה־21 – ממלא את התפקיד יושב ראש הכנסת היוצאת, אם שב ונבחר לכנסת החדשה, ואם לא נבחר ממלא את התפקיד הוותיק בחברי הכנסת שאינו חבר הממשלה.[4]

באופן מסורתי נבחר יו"ר הכנסת מהסיעה הגדולה בכנסת ונתמך לרוב על ידי סיעות הקואליציה ולעיתים קרובות אף על ידי סיעות אחרות. בחלק מן הכנסות יו"ר הכנסת נבחר פה אחד עקב מועמדות יחידה וללא מתנגדים או נמנעים.

במספר מקרים יושב ראש הכנסת לא היה מועמד הקואליציה: נחום ניר-רפאלקס היה יו"ר הכנסת הראשון מאז הקמת המדינה אשר לא היה ממפלגת השלטון ונבחר על ידי קואליציית ניר אשר התאגדה כקואליציית אד הוק לצורך בחירתו, בניגוד לרצון מפלגת השלטון, מפא"י, ששאפה למנות לתפקיד את ברל לוקר.

שלמה הלל היה יושב הראש מטעם המערך בממשלת הרוטציה ונשאר בתפקידו גם לאחריה. אברהם בורג, שנבחר כחבר מפלגת השלטון ב-1999, לא נמנה עם מפלגת השלטון אחרי חילופי השלטון ב-2001, במהלך כהונתה של הכנסת החמש עשרה, אם כי מפלגתו הייתה חברה באותה ממשלה.

בשנת 2006 נבחרה לראשונה אישה לתפקיד, דליה איציק מקדימה.

המשבר הפוליטי-חוקתי בכנסת ה-23

עריכה
  ערך מורחב – בג"ץ התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד יושב ראש הכנסת

הבחירות לכנסת ה-21 היו הראשונות תחת הסעיף לפיו יושב ראש הכנסת היוצאת הוא שימלא את תפקיד יושב ראש הכנסת הזמני, ולא זקן חברי הכנסת כבעבר. לאחר השבעת הכנסת התקיימה הצבעה ויולי אדלשטיין זכה באמון הכנסת.[5] ראש הממשלה נתניהו לא השיג רוב של 61 ח"כים ולא הוקמה קואליציה, הכנסת פוזרה במקום להחזיר את המנדט לנשיא. בבחירות לכנסת ה-22 המפלגות לא הגיעו לכדי הקמת קואליציה והכנסת פוזרה שנית, זאת כאשר בכנסת זו מילא אדלשטיין את התפקיד באופן זמני.

לאחר הבחירות לכנסת ה-23 התגבש רוב בכנסת לבחירת יושב ראש קבוע שיחליף את היושב ראש בפועל, יולי אדלשטיין. מספר ימים לפני השבעת הכנסת הועברה פנייה רשמית בנושא מטעם מפלגת כחול לבן. יום לפני השבעת הכנסת הודיע אדלשטיין כי לא יאפשר הצבעה על החלפתו ביום השבעת הכנסת, בטענה שהחלפת יושב הראש תסכל את המשא ומתן לממשלת אחדות. בעקבות כך, הוגשו מספר עתירות לבג"ץ בדרישה לחייב את אדלשטיין לקיים את הדיון וההצבעה. היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון, פרסם חוות דעת בה תיאר חשש מתקלה משטרית, אך גישה זו נדחתה בדיון הראשון ובפסק הדין שניתן בהמשך בבג"ץ. השופט חנן מלצר אמר בעניין החשש מתקלה משטרית, שניסיון העבר מלמד כי יו"ר כנסת שאינו מהקואליציה יכול לעודד את עצמאות הכנסת ולאפשר לה למלא את תפקיד האיזון של הרשות המבצעת.[6]

בפסק הדין מ-23 במרץ, בג"ץ חייב את אדלשטיין לכנס את המליאה לבחירת יושב ראש לא יאוחר מ-25 במרץ.[7] ב-25 במרץ הודיע אדלשטיין על התפטרותו מתפקידו כיו"ר הכנסת ונעל את ישיבת המליאה מבלי להעלות על סדר היום מינוי יושב ראש כנסת חדש.[8][9] בכך הייתה אמורה ההצבעה להידחות לשבוע הבא. מאחר שעל-פי תקנון הכנסת, התפטרות יושב ראש הכנסת נכנסת לתוקף רק בחלוף 48 שעות. היועץ המשפטי לכנסת איל ינון דרש מאדלשטיין לקיים את צו בית המשפט, אך האחרון סירב ובכך הפר את צו בית המשפט.[10] בליל אותו היום, בתגובה לעתירה נוספת, העניק בג"ץ לזקן חברי הכנסת, עמיר פרץ, את הסמכות לכנס את מליאת הכנסת לצורך קיום ההצבעה על בחירת יושב ראש כנסת חדש ומילוי צו בית המשפט.[11]

ב-26 במרץ כינס פרץ את מליאת הכנסת וח"כ בני גנץ, שבאותה עת היה חבר הכנסת שעליו הוטל להרכיב את הממשלה, נבחר לתפקיד יושב הראש.[12] ב-17 במאי נבחר יריב לוין ליושב ראש הכנסת במקומו של גנץ.[13]

נשיאות הכנסת

עריכה
  ערך מורחב – נשיאות הכנסת

ליושב ראש הכנסת מספר סגנים שאף הם נבחרים על ידי מליאת הכנסת. ביחד הם מהווים את נשיאות הכנסת. כאשר יושב ראש הכנסת נעדר מן הארץ או כאשר נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, משמש אחד מסגניו ממלא מקום יושב ראש הכנסת (סעיף 20א(ב) לחוק יסוד: הכנסת). אם מועבר יושב ראש הכנסת מתפקידו או שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, משמש אחד מסגניו כיושב ראש הכנסת בפועל (סעיף 20א(ג) לחוק יסוד: הכנסת). את הסגן המשמש בתפקיד, מבין סגני יושב ראש הכנסת, בוחרת ועדת הכנסת. לממלא מקום יושב ראש הכנסת או ליושב ראש הכנסת בפועל כל הסמכויות המיוחדות בחוק ליושב ראש הכנסת, ובכלל זה לשמש כממלא-מקום נשיא המדינה.

יושבי ראש הכנסת

עריכה
 
יושבי ראש הכנסת
מס' דיוקן שם

(תקופת חיים)

סיעה תקופת כהונה כנסת
תאריך עברי תאריך לועזי
1   יוסף שפרינצק

(1885–1959)

מפא"י ה' באייר ה'תש"ח י"ט בשבט ה'תשי"ט

נפטר בכהונתו

15 ביולי 1948 28 בינואר 1959

נפטר בכהונתו

מועצת המדינה הזמנית
הראשונה
השנייה
השלישית
2   נחום ניר

(1884–1968)

אחדות העבודה - פועלי ציון כ"ב באדר א' ה'תשי"ט כ"ט בחשוון ה'תש"ך 2 במרץ 1959 30 בנובמבר 1959
3   קדיש לוז

(1895–1972)

מפא"י כ"ט בחשוון ה'תש"ך ז' בכסלו ה'תש"ל 30 בנובמבר 1959 17 בנובמבר 1969 הרביעית
החמישית
המערך הראשון

מפא"י

השישית
העבודה
המערך השני

העבודה

4   ראובן ברקת

(1906–1972)

ז' בכסלו ה'תש"ל כ"א בניסן ה'תשל"ב

נפטר בכהונתו

17 בנובמבר 1969 5 באפריל 1972

נפטר בכהונתו

השביעית
5   ישראל ישעיהו

(1908–1979)

כ"ה באייר ה'תשל"ב כ"ז בסיוון ה'תשל"ז 9 במאי 1972 13 ביוני 1977
השמינית
6   יצחק שמיר

(1915–2012)

הליכוד
חרות
כ"ז בסיוון ה'תשל"ז כ"ד באדר ה'תש"ם 13 ביוני 1977 12 במרץ 1980 התשיעית
7   יצחק ברמן

(1913–2013)

הליכוד

המפלגה הליברלית

כ"ד באדר ה'תש"ם י"ח בתמוז ה'תשמ"א 12 במרץ 1980 20 ביולי 1981
8   מנחם סבידור

(1917–1988)

י"ח בתמוז ה'תשמ"א ט"ו באב ה'תשמ"ד 20 ביולי 1981 13 באוגוסט 1984 העשירית
9   שלמה הלל

(1923–2021)

המערך

העבודה

כ"ג באלול ה'תשמ"ג י"ב בכסלו ה'תשמ"ט 12 בספטמבר 1984 21 בנובמבר 1988 האחת עשרה
10   דב שילנסקי

(1924–2010)

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשמ"ט י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 21 בנובמבר 1988 13 ביולי 1992 השתים עשרה
11   שבח וייס

(1935–2023)

העבודה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב ז' בתמוז ה'תשנ"ו 13 ביולי 1992 17 ביוני 1996 השלוש עשרה
12   דן תיכון

(1937–)

הליכוד-גשר-צומת

הליכוד

ז' בתמוז ה'תשנ"ו כ"ג בסיוון ה'תשנ"ט 24 ביוני 1996 7 ביוני 1999 הארבע עשרה
13   אברהם בורג

(1955–)

ישראל אחת

העבודה

כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט ט"ו באדר א' ה'תשס"ג 6 ביולי 1999 17 בפברואר 2003 החמש עשרה
14   ראובן ריבלין

(1939–)

הליכוד י"ז באדר א' ה'תשס"ג י"ט בניסן ה'תשס"ו 19 בפברואר 2003 17 באפריל 2006 השש עשרה
15   דליה איציק

(1952–)

קדימה ו' באייר ה'תשס"ו ל' בשבט ה'תשס"ט 4 במאי 2006 24 בפברואר 2009 השבע עשרה
(14)   ראובן ריבלין

(1939–)

הליכוד ה' בניסן ה'תשס"ט כ"ה בשבט ה'תשע"ג 30 במרץ 2009 5 בפברואר 2013 השמונה עשרה
16   יולי אדלשטיין

(1958–)

הליכוד-ישראל ביתנו

הליכוד

ז' בניסן ה'תשע"ג א' בניסן ה'תש"ף

התפטר מתפקידו

18 במרץ 2013 26 במרץ 2020

התפטר מתפקידו

התשע עשרה
הליכוד
העשרים
העשרים ואחת
העשרים ושתיים[א]
17   בני גנץ

(1959–)

כחול לבן
חוסן לישראל
א' בניסן ה'תש"ף כ"ג באייר ה'תש"ף

התפטר מתפקידו

26 במרץ 2020 17 במאי 2020

התפטר מתפקידו

העשרים ושלוש
18   יריב לוין

(1969–)

הליכוד כ"ג באייר ה'תש"ף ד' בתמוז ה'תשפ״א 17 במאי 2020 13 ביוני 2021
19   מיקי לוי

(1951–)

יש עתיד ג' בתמוז ה'תשפ"א י"ט בכסלו ה'תשפ"ג 13 ביוני 2021 13 בדצמבר 2022 העשרים וארבע
(18)   יריב לוין

(1969–)

הליכוד י"ט בכסלו ה'תשפ"ג ה' בטבת ה'תשפ"ג

התפטר מתפקידו

13 בדצמבר 2022 29 בדצמבר 2022

התפטר מתפקידו

העשרים וחמש
20   אמיר אוחנה

(1976–)

ה' בטבת ה'תשפ"ג מכהן 29 בדצמבר 2022 מכהן

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה
  מדיה וקבצים בנושא יושב ראש הכנסת בוויקישיתוף

ביאורים

עריכה
 1. ^ כיהן מתוקף היותו יו"ר הכנסת היוצאת בהתאם לסעיף 20 לחוק יסוד: הכנסת, אך לא נבחר לתפקיד והכנסת התפזרה בלי לבחור יושב-ראש.

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ Being a Diplomat in Israel, משרד החוץ, אוקטובר-נובמבר 2008; כללי הטקס בישראל, עמ' 13 (באנגלית)
 2. ^ תקנון הכנסת, פרק ראשון
 3. ^ סעיף 8 לחוק הכנסת
 4. ^ חוק יסוד: הכנסת, סעיף 20
 5. ^ אבישי גרינצייג, ‏האם יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין יכול למנוע את החלפתו?, באתר גלובס, 16 במרץ 2020
 6. ^ טל שניידר, ‏פרשנות: אדלשטיין ביזה את המעמד, הותיר את הכנסת ללא יו"ר וטרק את הדלת, באתר גלובס, 25 במרץ 2020
 7. ^ בג"ץ 2144/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל ואחרים נ' יושב ראש הכנסת ואחרים, ניתן ב־23 במרץ 2020
 8. ^ מורן אזולאי, אדלשטיין התפטר מתפקיד היו"ר: "בג"ץ מחריב את הכנסת", באתר ynet, 25 במרץ 2020
 9. ^ ישיבת הכנסת בה הודיע אדלשטיין על התפטרותו, באתר הכנסת  
 10. ^ עטרה גרמן, ‏יועמ"ש הכנסת דרש מאדלשטיין לציית לביהמ"ש, הוא סירב, באתר "סרוגים", 25 במרץ 2020
 11. ^ בג"ץ 2144/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל ואחרים נ' יושב ראש הכנסת ואחרים, ניתן ב־25 במרץ 2020
 12. ^ אנה רייבה ברסקי, ‏גנץ בנאום ראשון כיו"ר הכנסת: "מתחייב לקדם ממשלת חירום לאומית״, באתר מעריב אונליין, 26 במרץ 2020
 13. ^ יהודה שלזינגר, השר יריב לוין ימונה ליו"ר הכנסת, באתר ישראל היום, 12 במאי 2020