ויקיפדיה:רשימת ערכים במחלוקת/:אברהם אלקנה כהנא שפירא

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


<:אברהם אלקנה כהנא שפירא

 • תאריך תחילת ההצבעה: 03:49, 5 במאי 2021 (IDT)
 • תאריך סיום ההצבעה: 03:48, 12 במאי 2021 (IDT)

הקדמהעריכה

 • מהות המחלוקת: האם להוסיף לערך משפט הקובע שהרב שפירא החליט, על אף התלונות שהגיעו לידיו, שלא לערב את המשטרה בפרשת ההטרדות המיניות בישיבת נתיב מאיר, וקיבל על כך מכתב נזיפה מהיועץ המשפטי לממשלה.

דיונים קודמיםעריכה

עמדות הצדדיםעריכה

עמדת הצד הראשוןעריכה

מדובר על פרשה בעלת חשיבות. שליחת מכתב על ידי היועץ המשפטי אינה דבר של מה בכך. הוא נזף בשלושה רבנים, בהם הרב שפירא, על שלא דיווחו לרשויות על תלונות תלמידי הרב קופולוביץ'. מכתב זה שיקף ביקורת ציבורית נרחבת שהובעה בנושא זה. -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 15:22, 28 באפריל 2021 (IDT)

אני חושב שאם היועץ נזף זה ראוי לכתיבה, גם אם טעה וגם הוא לא כ"כ קשור. המאו"ר - שיחה 13:40, 2 במאי 2021 (IDT)

עמדת הצד השניעריכה

הרב שפירא אינו קשור לישיבת נתיב מאיר, שממילא אינה נזכרת בערך עליו. כנראה שראשי מרכז ישיבות בני עקיבא התייעצו עמו בעניין תלונות על ראש ישיבת נתיב מאיר, והוא הציע להם, או אולי אישר את כוונתם, להעבירו מתפקידו. אין יסוד להצגת העניין כביכול 'התלונות הגיעו לידיו', או שההחלטה שלא לערב את המשטרה הייתה שלו. האם בערך פורום תקנה נכתוב שחברי הפורום 'החליטו שלא לערב את המשטרה' - בכל אחת מהפרשות בהן עסקו? מה באשר לערכי עיתונאים? ההחלטה היא של הנפגעים, שמעוניינים במענה מסוג אחר.
אין מקורות ל"ביקורת ציבורית נרחבת" ואין שחר לקביעה שהרב שפירא קיבל "מכתב נזיפה מהיועץ המשפטי לממשלה". נזיפה היא סנקציה פורמלית שמוטלת בידי בית דין משמעתי המוסמך לכך. היועמ"ש אינו בית דין שדה ואינו מוסמך לברר את העובדות ו/או לנזוף באנשים. ללא הסמכה בחוק הוא שלח לרב שפירא מכתב, שתוכנו אינו ידוע לנו, אבל לפי הציטוטים מתוכו בכתבה[1] שהציג גבי הוא לא כלל את השורש נז"ף ובמישור העובדתי לא קבע דבר לגבי מעשה או מחדל של הרב שפירא, אלא הסתפק באמירות כלליות שאולי ניתן לראות בהן ביקורת מרומזת. אם הייתה לה חשיבות, מקום ביקורת הוא בערכי המבקרים. בברכה, גנדלף - 03:49, 02/05/21

גנדלף וצור החלמיש הסבירו באר היטב ורואה אני את דבריהם כנכונים שאין צורך להוסיף עליהם. מי-נהר - שיחה 21:00, 2 במאי 2021 (IDT)

המשך דיוןעריכה

תגובות לעמדת הצד הראשוןעריכה

כאמור בדף השיחה, היועץ המשפטי לממשלה אינו רשות חוקרת או מבקרת, וקל וחומר שאינו רשות שופטת, ומשכך החוק הישראלי אינו מסמיך אותו לקבוע עובדות או משמעויותיהן; זה תפקיד ששייך לבית המשפט. לא מדובר כאן בעניין ממשלתי הנתון במחלוקת, ומשכך עמדתו שווה לעמדתו של כל גורם ממשלתי, ביצועי או אזרחי אחר. העובדה היחידה היא שאליקים רובינשטיין סבור שכך היה מעשה, והוא שלח מכתב (אף שהחוק לא מסמיך אותו לשלוח מכתבים לאזרחים, הוא רשאי לעשות זאת). כפי שכתב להלן גנדלף, זו גרסה במעמד צד אחד ומקומה לכל היותר בערכו של המאשים. בברכה, צור החלמיש - שיחה 13:44, 2 במאי 2021 (IDT)

אתה כותב "גרסה במעמד צד אחד" כאילו שהמכתבים האלה נוצרו יש מאין. אתה שוכח שהיה כאן מחדל של שלושת הרבנים בטיפול בפרשה ורק בזכות היועץ המשפטי שמצא טיעון טכני הם ניצלו מחקירה משטרתית והעמדה לדין וקיבלו "רק" מכתב נזיפה. אתה גם שוכח את הילדים התמימים שהרב קופולוביץ' תקף, אתה שוכח את סבלם ואת הטראומה שלהם, ואת העובדה ששלושת הרבנים למעשה היו שותפים לתקיפות האלה במחדליהם. לכל אלה אין חשיבות בעיניך? -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 14:31, 2 במאי 2021 (IDT)
כאמור, הסמכות לקביעת עובדות נתונה בידי בית המשפט, לא בידי היועץ המשפטי לממשלה. אתה מניח את המבוקש לפחות בשני עניינים (היה מחדל רבני, היועץ הציל את הרבנים מחקירה במשטרה) שלא נקבע בעניינם דבר מבחינה עובדתית. במקביל וחמור מכך, אתה מידרדר לדיוטה אישית ומאשים אותי, ללא כל ביסוס ענייני, כאילו איני ער לסבלם של קורבנות תקיפה מינית, ילדים תמימים שהותקפו באכזריות איומה. כאילו ההכרה בסבלם, המשותפת לכל אדם בעל רגש ומוסר בסיסיים, קשורה איכשהו לשאלה העניינית אם לאזכר בערך ויקיפדי מכתב ששלח היועמ"ש. אמשיך את הדיון בינינו לאחר התנצלות ברורה שלך. צור החלמיש - שיחה 14:47, 2 במאי 2021 (IDT)
יש הליך משפטי, וליועץ המשפטי לממשלה יש תפקיד חשוב בהליך הזה. היועץ קבע שהרבנים לא יועמדו לדין פלילי מאחר שלא היו עובדי הישיבה. בכך נמנעה האפשרות לברר את מידת אחריותם של הרבנים בבית המשפט, והעלאתה בתור אפשרות היא היפותטית בלבד. אני לא מניח את המבוקש בעניין המחדל, אלא אומר את מה שמובן מאליו לכל מי שקורא את הפסקה הבאה, מתוך מכתבי הנזיפה: "קשה להטיל ספק שלו דווחו, כמתחייב בחוק, המעשים המיוחסים לרב קופולוביץ', היו נמנעים מעשים קשים נוספים." היועץ המשפטי לממשלה היה סבור שהייתה לרבנים אחריות על המחדל, אף על פי שלא הועמדו לדין, ולכן היה חשוב לו לשגר אליהם את המכתבים הללו, עם האמירות הקשות שיש בהם.
כמובן שאני לא מאשים אותך אישית, חלילה, בהתעלמות ממעשי התקיפה. אני לא מבין איך קיבלת הרגשה כזו. אולי במקום המילה "בעיניך" בסוף הפסקה הייתי צריך לכתוב "לדעתך". בסך הכל שאלתי אותך אם אתה רואה קשר בין מעשיו של הרב קופולוביץ' למכתב של היועץ המשפטי. אם פירשת את זה כהאשמה אישית, אז לא זו הייתה כוונתי. -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 19:23, 2 במאי 2021 (IDT)
אתה לוקח דיווח חדשותי כביכול (שכן הוא מתייחס לחדשות בנות 13 שנה על רב שנפטר 4 שנים לפני הידיעה ואין בו מילה אחת של חידוש) של עמרי מניב, שלחיבתו לרבנים וליושרתו העיתונאית כבר התוודענו,[2] חוזר שוב ושוב על המינוח השגוי בעליל שלו "נזיפה", ואז מסיק שהסיבה היחידה שהרב שפירא לא הועמד לדין בפרשה שאינך מכיר את פרטיה, היא שלא היה עובד הישיבה. לא רק שהרב שפירא לא הועמד לדין, וככל הידוע לנו כלל לא נחקר בחשד לעבירה, גם מי שכן היו עובדי הישיבה (למעט המטריד עצמו) לא הועמדו לדין. הציטוט שלך מהמכתב, שרובינשטיין שלח לכמה אנשים, מביע קביעה נורמטיבית לגבי "מי שיש לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין עבירה" ואינו מתיימר לקבוע דבר לגבי אף אחד מהנמענים. בברכה, גנדלף - 21:34, 02/05/21
המכתב מוזכר באתרים רבים, למשל [3], ולא רק עמרי מניב ציטט אותו. הוא נשלח בשנת 1999 והוזכר שוב בשנת 2012 לאחר שהרב דרוקמן היה מועמד לפרס ישראל, ומספר בוגרי נתיב מאיר פנו לשר החינוך וביקשו לא להעניק לו את הפרס. (קישור לדוגמה: [4]). רק בעקבות המכתב הביע דרוקמן חרטה על אופן התנהלותו בפרשת ההטרדות המיניות. הרבנים הנוספים שקיבלו מכתבי נזיפה היו הרב שפירא והרב צוקרמן. לגבי המלל במכתב, אתה טוען שהוא מנוסח בצורה כללית ואינו מתיימר לקבוע דבר לגבי אף אחד מהנמענים, אבל זה לא נכון. המשך המלל במכתב לא מותיר ספק למי הוא ממוען: "מי שיש לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין עבירה. . . עליו לדווח על המידע בפני מי שמוסמכים לחקור. . . והדברים אמורים במיוחד כשנודע הדבר לאדם המהווה סמכות רוחנית או חינוכית, אשר לו אחריות לקטין ומשחובתו ככזה להיות קשוב שבעתיים לתלונותיו". -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 11:04, 3 במאי 2021 (IDT)
למה שהמכתב לא יוזכר? מישהו טען שהוא לא היה? הרב דרוקמן לא רק היה מועמד אלא נבחר בפועל לקבלת פרס ישראל. היה מי שמחא על כך והציג את המכתב כנזיפה מהיועמ"ש. הנרטיב שלו אינו עניין לוויקיפדיה. במיוחד לא לערך הזה שאינו עוסק ברב דרוקמן. הציטוטים מהמכתב מביעים כאמור עמדה נורמטיבית או מוסרית כללית ואינם מתיימרים לקבוע דבר לגבי מעשה או מחדל של מי מהנמענים. בברכה, גנדלף - 12:03, 03/05/21
איני יודע למה אתה חוזר על אותם טיעונים לפיהם הציטוטים מביעים עמדה כללית ולא ספציפית. כשהיועץ המשפטי כותב "הדברים אמורים במיוחד כשנודע הדבר לאדם המהווה סמכות רוחנית או חינוכית", ברור שהכוונה היא לרבנים שקיבלו את המכתב. זה לא משתמע לשני פנים. -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 12:23, 3 במאי 2021 (IDT)
או שאולי הכוונה לאנשי חינוך שאליהם התלמידים עצמם פנו? גם אם הכוונה לרב שפירא, זה מה שנקרא רמיזה. קשה להתגונן נגד רמיזות כאלה, או לתבוע דיבה בגינן. בכל אופן נזיפה זו לא, והרב שפירא גם אינו ת"פ של היועמ"ש ואין שום הצדקה להציג ביקורת שלו עליו כנזיפה ללא תלות בנוסח בו הייתה נאמרת.
כמו כן, לא ראוי לוויקיפד ותיק להעלות להצבעה הצעות מטופשות. מאחר שכתבתי את הדברים לך, ברור שהכוונה היא אליך. לפיכך, מעתה ואילך יש לכתוב בדף המשתמש שלך שהעלית להצבעה הצעות מטופשות, על אף שאתה ויקיפד ותיק, וקיבלת על כך נזיפה ממני.Face-smile.svg בברכה, גנדלף - 13:25, 03/05/21
הסמכות לקביעת התוכן בוויקיפדיה נתונה לעורכים בוויקיפדיה. בערך ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר כתוב „בשנת 1993 התלוננו תלמידים שהרב קופלוביץ' ביצע בהם מעשים מגונים. הפרשה דווחה לראש ישיבת מרכז הרב הרב אברהם שפירא ולרבנים נוספים וקופלוביץ' נדרש לעזוב את תפקידו. הוא הודיע על פרישה בנימוק של מחלת לב, אולם נותר לגור סמוך לישיבה״ וזה על סמך מקור (שבמקרה אינו עמרי מניב). אם זה מספיק טוב לערך ההוא, זה ראוי לציון גם בערך הזה. Tzafrir - שיחה 16:45, 9 במאי 2021 (IDT)
בערך האמור יש קישור לכתבה של קלמן ליבסקינד שמתארת את אחד התלמידים שהותקפו על ידי קופלוביץ’. לפי מה שהוא מתאר שם, קופלוביץ היה רב נערץ עוד לפני שאותו אדם (אז: נער) הגיע לישיבה. כשהוא היה בכיתה י’, נאמר להם שקופלוביץ’ לא יכול לשמש יותר כראש ישיבה בגלל בעיות לב, אולם הוא המשיך להתגורר במקום. כך התאפשר לקופלוביץ’ לתקוף את אותו הנער במשך שנה שלמה. הכתבה מתמקדת ברב דרוקמן, מתוכה: מתוכה: „אבל על נתון אחד אין מחלוקת. הרב דרוקמן שמר את מה שידע על מעלליו של קופולוביץ בינו לבין כמה רבנים אחרים, ולא שיתף בו את גורמי אכיפת החוק. לא ידעתי שהייתי צריך ללכת למשטרה, הסביר לימים״. לפי הערך שלנו הרב שפירא הוא אחד מתוך אותם רבנים.Tzafrir (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם/ה
 1. לפי אותו היגיון, אם בערך על לירן חולצה אפורה נכתב שהצטלם עם ג'ו ביידן, אז גם בערך על ג'ו ביידן ראוי לציין שהצטלם עם לירן חולצה אפורה?
 2. ההצבעה כאן אינה על לכתוב בערך נוסף את מה שנכתב בערך על ישיבת נתיב מאיר, אלא על הצעתו של גבי לכתוב שהתלונות, שהוגשו רק לאחר שנים, היו בעצם בידיו של הרב שפירא, שהוא שבחר שלא להעבירם למשטרה, כנדרש ממנו במסגרת האחריות הקולקטיבית של ראשי ישיבות להעביר למשטרה האשמות כלפי ראשי ישיבות אחרים, ושקיבל על כך מכתב מהרשות הנוזפת, להלן היועמ"ש.
 3. שוב, האם גם בערך של עיתונאי, אפילו כזה שאשכרה פגש את המתלונן ולא רק סיפרו לו שמישהו התלונן, היית מציג פעולה שלו להפסקות הטרדות מיניות, באור ביקורתי, על שלא חשף את המקור שלו למשטרה נגד רצונו? בברכה, גנדלף - 00:06, 10/05/21
הזכרתי את קלמן ליבסקינד בגלל טענות שכתובות כאן שהכל מסתמך על כתבה אחת של עמרי מניב. לפי הערך על נתיב מאיר, התלונות היו בידיו של הרב שפירא. לפי הערך, הרב שפירא (ורבנים אחרים) דאגו להעביר את קופלוביץ ממשרתו, אולם לא מנעו ממנו קרבה לתלמידים בישיבה וכך לא מנעו את המשך מעשיו. לפי הערך הזה הפרשה הגיעה למשטרה רק מספר שנים לאחר מכן, ומכאן שהוא לא העביר את המידע שברשותו למשטרה. אני לא טוען שמידע כלשהו צריך או לא צריך להופיע. אני טוען שכבר ביצענו את הקביעות העובדתיות הללו בערך אחר (בהסתמך על מקורות מתאימים) ובכל הדיון הנוכחי לא קם ערעור על תוכנו.
לכן: (1): לא רלוונטי. (2) כבר קבענו שהתלונות היו בידיו והוא לא העבירן למשטרה („בחר״ זה ניסוח שלך). (3) זה ניסוח תמוה מכיוון שהפוגע לא הורחק כלל מחברת נערים. לכן לדעתי גם זו אינה אנלוגיה רלוונטית. Tzafrir - שיחה 01:12, 10 במאי 2021 (IDT)
(2)באמת לא דייקתי ב"בחר" כי מה שגבי רוצה לכתוב בערך זה שהרב שפירא "החליט". יחי ההבדל. עמרי מניב לא כתב כתבה אלא את הפרשנות המוטה שלו לכתבות שהתפרסמו כשהיה בן 16. אין מחלוקת על מה שכתוב בערך על הישיבה, אבל לא הוא ולא הכתבה של ליבסקינד אינם קובעים שהיו "תלונות" "בידיו" של הרב שפירא. (3) גם עיתונאים אינם מרחיקים איש מחברת נערים. אגב, גם לא המשטרה וגם לא הפרקליטות (או היועמ"ש). אפילו מורה שהוגש נגדו כתב אישום באשמת פגיעה בתלמידיו יכול לקבל תעודת יושר ולהמשיך לעסוק בהוראה, או להתמנות למנהל,[5] כל עוד לא הורשע בדין. ואפילו מי שהורשע בדין אינו 'מורחק מחברת נערים', אלא אם כן הוא נאסר, ולתקופת מאסרו. בברכה, גנדלף - 12:07, 10/05/21
העובדה שאתה מציג חצאי-אמיתות מעידה על חוזק הטיעונים שלך. בכתבה מ-ynet שאתה מצטט כתוב שלא הוגש כתב אישום נגד המורה, ולכן הוא הצליח להוציא תעודת יושר ולהיות מועמד לתפקיד מנהל. וכל זה לא עזר לו, כי ברגע שנודע על עברו, המינוי בוטל. זה המקום לצטט את מה שכתבה העורכת שירלי ק. בתגובות להלן: "הנימוקים נגד נראים לי אוסף של פלפולים שלא מתיישבים עם העובדות." -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 21:57, 10 במאי 2021 (IDT)
בדף השיחה של הערך על הישיבה יש מחלוקת אם ראוי להזכיר שהרבנים שפירא ודרוקמן ידעו על התלונות, אך אין מחלוקת על נכונותו. Tzafrir - שיחה 22:49, 10 במאי 2021 (IDT)
גבי: בכתבה לא כתוב שהסיבה שהמורה הצליח להוציא תעודת יושר היא שלא הוגש נגדו כתב אישום (וגם לא תלונה במשטרה). תעודת יושר אפשר להוציא עד להרשעה. הנה דוגמה[6] ממורה אחר, שכיהן בפועל כמורה לאחר הרשעתו במעשים מגונים. ואז נעצר בחשד למעשים מגונים גם בבית הספר השני. מאותו מקור גם תלמד שהחוק האוסר על מורשעים בעבירות מין בקטינים לעסוק בהוראה נחקק רק ב-2001.
צפריר: הם שמעו שהיו תלונות. בברכה, גנדלף - 00:44, 11/05/21
לפי הערך שלנו הם לא סתם שמעו: „הפרשה דווחה לראש ישיבת מרכז הרב הרב אברהם שפירא ולרבנים נוספים וקופלוביץ' נדרש לעזוב את תפקידו״. מקור אחר שמצאתי מצטט שמיניסטים מאותה שכבה מספרים דברים מפורשים יותר, אבל לא מצאתי את המקור לדבריו שם. Tzafrir - שיחה 08:57, 11 במאי 2021 (IDT)
כפי שכתבתי בנימוקי הצד השני, נראה שראשי מרכז ישיבות בני עקיבא התייעצו עם הרב שפירא בעניין תלונות על ראש ישיבת נתיב מאיר, והוא הציע להם, או אולי אישר את כוונתם, להעבירו מתפקידו. כולנו חכמים בדיעבד, אבל הוא לא יכל לדעת שקופולוביץ' יפגע בנערים נוספים, וככלל תלונה במשטרה אינה עניין למישהו ששמע שמועה. בברכה, גנדלף - 11:03, 11/05/21
מה שהם כנראה כן יכלו לדעת הוא שקופלוביץ ימשיך להתגורר בישיבה ולהיות בקשר עם נערים שלומדים בה. Tzafrir - שיחה 13:22, 11 במאי 2021 (IDT)
הרב שפירא כלל לא היה קשור לישיבות בני עקיבא והתייעצו איתו על תקן של 'גדול הדור'. קרוב לודאי שלא ירדו איתו לרזולוציה הזו וכנראה שגם מי שדיבר איתו לא ידע שכך יתגלגל, כי הכוונה הייתה להחליף את הרב קופולוביץ', אלא שלא נמצא לו מחליף. בברכה, גנדלף - 14:24, 11/05/21
לפי הרב אודי פרומן שאליו קישרתי קודם, „מהחקירה עלה שרבנים בכירים ידעו על מעשיו של קופולוביץ' במשך שנים, ואף דרשו ממנו לחדול ממעשיו, אך לא דיווחו למשטרה.״ והוא מזכיר קודם לכן את הרבנים דרוקמן ושפירא. לפי אותו מקור (שוב, על סמך עדות של שמיניסטים) באותו השלב הם כבר ידעו על פגיעות מתמשכות ושיטתיות של קופולוביץ. לא מיהרו להזיז אותו וגם אז לא טרחו להרחיק אותו מהישיבה. Tzafrir - שיחה 16:56, 11 במאי 2021 (IDT)
משתמש:Tzafrir, שכחת להצביע? -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 19:58, 11 במאי 2021 (IDT)
לא שכחתי. אני לא מצביע (אין לי מושג אם יש לי זכות הצבעה). בכל מקרה, הכרעות מהסוג הזה, שבהן בערך חצי מהמשתתפים אינם מרוצים, אינן לרוחי. Tzafrir - שיחה 20:31, 11 במאי 2021 (IDT)
אין לך זכות הצבעה בכל מקרה. נריה - 💬 - 20:38, 11 במאי 2021 (IDT)

תגובות לעמדת הצד השניעריכה

מעניין שהבאת את פורום תקנה כדוגמה, בגלל שכתוב בערך שהפורום פועל בשיתוף פעולה עם היועץ המשפטי לממשלה והוא מתייעץ איתו ביחס למקרים סבוכים המגיעים לפתחו. זה כנראה הלקח מפרשת הרב קופולוביץ'. אפשר גם להבין משיתוף הפעולה הזה שאם היועץ המשפטי לממשלה מוסמך לייעץ כיצד לנהוג במקרים של חשד לתקיפה מינית, אז הוא מוסמך גם לנזוף. -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 14:23, 2 במאי 2021 (IDT)

לא. אי אפשר להבין זאת. וזה גם לא נכון. צור החלמיש - שיחה 14:30, 2 במאי 2021 (IDT)
אם זה לא נכון, אז למה הם מתייעצים איתו? -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 14:38, 2 במאי 2021 (IDT)
מתייעצים עם אנשיו בסוגיות משפטיות הנוגעות לתלונות, אפשרות פתיחה בחקירה וכיוצא בזה. זה לא קשור למכתבי נזיפה. צור החלמיש - שיחה 14:44, 2 במאי 2021 (IDT)
היועמ"ש מוזכר בערך על הפורום כי הפורום מתייעץ איתו, ללא חשיפת פרטי המתלוננים. לא כתוב בערך מה הייתה דעתו על פרשה זו או אחרת. ושוב, רובינשטיין כלל לא התיימר "לנזוף" ברב שפירא. אתה מצטט ניסוח פרובוקטיבי של עיתונאי. בברכה, גנדלף - 14:52, 02/05/21
תקרא את הציטוטים מהמכתב: "קשה להטיל ספק שלו דווחו, כמתחייב בחוק, המעשים המיוחסים לרב קופולוביץ', היו נמנעים מעשים קשים נוספים", "הדעת נותנת כי נגרמה פגיעה נוספת בתלמידים שלא נענתה זעקתם לעזרה". זו לא נזיפה? סתם ביקורת מתונה? -- ‏גבי(שיחה | תרומות) 19:25, 2 במאי 2021 (IDT)
איני יודע למה אתה חוזר על אותם טיעונים תחת כותרת נוספת, אבל כרצונך. אתה לוקח דיווח חדשותי כביכול (שכן הוא מתייחס לחדשות בנות 13 שנה על רב שנפטר 4 שנים לפני הידיעה ואין בו מילה אחת של חידוש) של עמרי מניב, שלחיבתו לרבנים וליושרתו העיתונאית כבר התוודענו,[7] חוזר שוב ושוב על המינוח השגוי בעליל שלו "נזיפה", ואז מסיק שהסיבה היחידה שהרב שפירא לא הועמד לדין בפרשה שאינך מכיר את פרטיה, היא שלא היה עובד הישיבה. לא רק שהרב שפירא לא הועמד לדין, וככל הידוע לנו כלל לא נחקר בחשד לעבירה, גם מי שכן היו עובדי הישיבה (למעט המטריד עצמו) לא הועמדו לדין. הציטוט שלך מהמכתב, שרובינשטיין שלח לכמה אנשים, מביע קביעה נורמטיבית לגבי "מי שיש לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין עבירה" ואינו מתיימר לקבוע דבר לגבי אף אחד מהנמענים. בברכה, גנדלף - 21:34, 02/05/21

הצבעהעריכה

זכות הצבעה ישנה למשתמשים שנרשמו לפחות 30 ימים לפני פתיחת ההצבעה, ביצעו לפחות 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (כלומר עריכות דפי שיחה, דפי מדיניות וכדומה אינן נספרות) ואינם עורכים בתשלום.

אין להצביע לפני פתיחת ההצבעה ואין לפתוח את ההצבעה עד אשר חלפו 72 שעות מהצגת טיעוני הצדדים. בהתאם לוויקיפדיה:מלחמת עריכה אין להוסיף או לגרוע מאופציות ההצבעה שסוכמו על ידי הצדדים ללא הסכמתם, אלא אם כן הבורר אישר את השינוי.

אפשרות ראשונה – להוסיף לערך משפט הקובע שהרב שפירא החליט, על אף התלונות שהגיעו לידיו, שלא לערב את המשטרה בפרשת ההטרדות המיניות בישיבת נתיב מאיר, וקיבל על כך מכתב נזיפה מהיועץ המשפטי לממשלה.עריכה

 1. בן ג. (שיחה) תרומת כוח-חישוב 12:51, 5 במאי 2021 (IDT)
 2. הארי (העיתונאי המנטר - שיחה) 21:09, 5 במאי 2021 (IDT)
 3. מדובר במידע חשוב. בוסתן - שיחה 02:31, 6 במאי 2021 (IDT)
 4. יוניון ג'ק - שיחה 14:40, 6 במאי 2021 (IDT)
 5. אולי ראוי לשנות את הניסוח, אבל לא השתכנעתי שאין מקום למידע הזה. Mbkv717שיחה • כ"ה באייר ה'תשפ"א • 08:54, 7 במאי 2021 (IDT)
 6. Amikamraz - שיחה 14:55, 7 במאי 2021 (IDT)
 7. כובש המלפפוניםשיחה 23:49, 7 במאי 2021 (IDT)
 8. משתמש:שירלי ק הנימוקים נגד נראים לי אוסף של פלפולים שלא מתיישבים עם העובדות.
 9. !Σiη Stαlεzε אילן שמעוני - שיחה 16:44, 8 במאי 2021 (IDT)
 10. לדעתי יש חובה על אדם בתפקיד הנהגתי להיות זהיר מאד במה שעלול להתפרש כשיתוף פעולה עם עבריין מין סטודנט של החיים - שיחה 15:08, 9 במאי 2021 (IDT)
 11. נזיפה מהיועמ"ש אינה דבר של מה שבכך. ניב - שיחה 15:12, 10 במאי 2021 (IDT)
 12. למה להעלים מידע? אופק ג'רסי ~ ליצירת קשר 📞 10:23, 11 במאי 2021 (IDT)
 13. מידע חשוב לפרשה לעניות דעתי. 2Usernameless - שיחה 10:40, 11 במאי 2021 (IDT)
 14. לא ראיתי נימוקים משכנעים די הצורך לא לכלול את המידע הזה. גילגמש שיחה 10:42, 11 במאי 2021 (IDT)
 15. --היידן 10:44, 11 במאי 2021 (IDT)
 16. ברק אברגיל ~ דברו איתי ~ מיזם האירוויזיון 10:55, 11 במאי 2021 (IDT)
 17. Danny-w - שיחה 11:02, 11 במאי 2021 (IDT)
 18. Asaf M - שיחה 12:09, 11 במאי 2021 (IDT)
 19. איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 12:24, 11 במאי 2021 (IDT)
 20. גבי(שיחה | תרומות) 12:36, 11 במאי 2021 (IDT)
 21. PRIDE! - שיחה 13:40, 11 במאי 2021 (IDT)
 22. BAswim - שיחה 15:52, 11 במאי 2021 (IDT)
 23. - La Nave Partirà שיחה 16:04, 11 במאי 2021 (IDT)
 24. Nirvadel - שיחה 21:46, 11 במאי 2021 (IDT)
 25. shoshie8שיחה • א' בסיוון ה'תשפ"א • 22:07, 11 במאי 2021 (IDT)
 26. חנה Hanayשיחהנשר תחגוג ב-2023 מאה שנים להקמתה 22:15, 11 במאי 2021 (IDT)
 27. אנו נוהגים לציין בערכים שונים, אודות אנשי משטרה, קציני צבא או נבחרי ציבור, תלונות שהוגשו כנגדם כמו גם הערות פיקודיות כאלה ואחרות. מהטעם הזה, ראוי להביא את ההערה לגבי הנושא גם בערך זה. Ldorfmanשיחה 22:32, 11 במאי 2021 (IDT)
 28. emanשיחה 23:18, 11 במאי 2021 (IDT)
 29. נעם דובב - שיחה 23:55, 11 במאי 2021 (IDT)

הצבעה לאחר תום המועד Ronavni - שיחה 09:33, 12 במאי 2021 (IDT)

אפשרות שנייה – לא להוסיף את המשפטעריכה

 1. פרשת ההטרדות מוצגת בערך על הישיבה מאז שעלה ב-2005. זה שפותח ההצבעה מצא טור קצר של עמרי מניב, שהתפרסם ככתב בזכות רדיפת רבנים והושעה מעבודתו לשלושה חודשים בשל הוצאת מקורות מהקשרם,[8] זו אינה סיבה לאמץ את הנרטיב המופרך שלו (כפי שהסברתי) לגבי מכתב שנשלח כשהיה בן 16. בברכה, גנדלף - 04:42, 05/05/21
 2. כפי שנימקתי לעיל. צור החלמיש - שיחה 12:58, 5 במאי 2021 (IDT)
 3. ויפה נימק גנדלף. בורה בורה - שיחה 02:43, 6 במאי 2021 (IDT)
 4. Eladti - שיחה 11:07, 6 במאי 2021 (IDT)
 5. דרדקשיחה • כ"ד באייר ה'תשפ"א • 14:01, 6 במאי 2021 (IDT)
 6. חיים 7שיחה • 19:40, 6 במאי 2021 (IDT)
 7. נימקו היטב. מי-נהר - שיחה 01:59, 7 במאי 2021 (IDT)
 8. עידו כהןדברו איתי • כ"ז באייר ה'תשפ"א • 21:48, 8 במאי 2021 (IDT)
 9. ספסףספספוני בספסופיכם 07:33, 9 במאי 2021 (IDT)
 10. עמדה מנומקת היטב לַבְלוּב📜די למחלוקות !!! • 12:45, 9 במאי 2021 (IDT)
 11. Eladkarmel - שיחה 14:13, 9 במאי 2021 (IDT)
 12. יאיר דבשיחה • כ"ח באייר ה'תשפ"א • 10:12, 10 במאי 2021 (IDT)
 13. אני מסכים עם מה שכתב סטודנט של החיים רק שלא הבנתי איך מה שהוא כתב קשור לשאלה האם יש חשיבות להציג את המידע הזה בערך בוויקיפדיה או לא. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 10:19, 11 במאי 2021 (IDT)
 14. יאירשיחה 10:38, 11 במאי 2021 (IDT)
 15. Yehud830 - שיחה 12:39, 11 במאי 2021 (IDT)
 16. יאים דברי גנדלף. בברכה, גיברס - שיחה 14:21, 11 במאי 2021 (IDT)
 17. בן דורסאי - שיחה 14:57, 11 במאי 2021 (IDT)
 18. מספיק שמוזכר בערך על נתיב מאיר. שילוני - שיחה 15:04, 11 במאי 2021 (IDT)
 19. לדעתי אין טעם להוסיף את המשפט י.חדברו איתי!הצטרפו למיזם המכוניות 16:14, 11 במאי 2021 (IDT)
 20. התלבטתי, אבל גנדלף משכנע. ממליץ לקרוא את טענותיו בעיון. נרו יאירשיחה • כ"ט באייר ה'תשפ"א • 16:19, 11 במאי 2021 (IDT)
 21. לאחר שהתעמקתי בטיעונים, מסכים עם גנדלף. הגם שלרוב אני חסיד של פירוט, מתיאור שלילי עדיף להימנע כל עוד יש ספק. בברכה, ידידיה צבאןשיחה • כ"ט באייר ה'תשפ"א • 18:22, 11 במאי 2021 (IDT)
 22. נריה - 💬 - 19:31, 11 במאי 2021 (IDT)
 23. הסברו של גנדלף נראה לי יותר. AddMore-III - שיחה 20:34, 11 במאי 2021 (IDT)
 24. הא בהא טליה - שיחה 20:42, 11 במאי 2021 (IDT)
 25. בנבה - שיחה - בואו נרוקן את זה! 22:10, 11 במאי 2021 (IDT)
 26. שמיה רבהשיחה • א' בסיוון ה'תשפ"א • 22:18, 11 במאי 2021 (IDT)
 27. מיכאל משיכון בבלישיחה • א' בסיוון ה'תשפ"א • 00:03, 12 במאי 2021 (IDT)
 28. לאחר התלבטות. בן עדריאלשיחה • א' בסיוון ה'תשפ"א 00:28, 12 במאי 2021 (IDT)
 29. --מאגמה - שיחה 00:51, 12 במאי 2021 (IDT)
 30. מושך בשבט - שיחה 03:40, 12 במאי 2021 (IDT)
 31. גאה לחתום את ההצבעה. זי"ע. יושב אוהלשיחה • א' בסיוון ה'תשפ"א 03:46, 12 במאי 2021 (IDT)

דעתם של כותבים שאינם בעלי זכות הצבעהעריכה

אפשרות ראשונהעריכה

 1. מהנימוקים המפורטים היטב שהגיעו לפניי //מי אני: Yuval Talya - מה עשיתי - בואו נדבר// 15:50, 11 במאי 2021 (IDT)
 2. גילגול - שיחה 17:06, 11 במאי 2021 (IDT)

אפשרות שנייהעריכה

 1. הדרך בה גנדלף וחלמישצור הציגו את זה נראית לי יותר אמיתית. — אברהם צבאן 17:46, 11 במאי 2021 (IDT)

תוצאות ההצבעהעריכה

ברוב של 31 מתנגדים מול 29 תומכים הוחלט שלא להוסיף את המשפט לערך