ויקיפדיה:פרלמנט/ארכיון

פרלמנט ארכיון הדיונים וההצבעות רשימת הצבעות
הפרלמנט

ארכיון הפרלמנט:

ארכיון 70עריכה

 • הצגה או הסתרה של תמונות אלימות במרחב הערכים (בוטלה)
 • ביטול חלק מתנאי הסף להרשאת מנטר (לא התקבלה)
 • ייבוא של כללי הגילוי הנאות לעורכים בתשלום לאורם של תנאי השימוש של הקרן (התקבלה)
 • שינוי העיצוב של העמוד הראשי (התקבלה)

ארכיון 69עריכה

 • מדיניות פתיחת הצבעות מחלוקת (לא התקבלה)
 • חשיבות ערכים על שחקנים ושחקניות 2 (לא התקבלה)
 • מדיניות בוט ההסבה (שמופעל על ידי kotzbot) (התקבלה)

ארכיון 68עריכה

 • חשיבות ערכים על שחקנים ושחקניות (לא התקבלה)
 • הרשאת שולח הודעות המוניות (לא התקבלה)
 • שינוי מדיניות ערכי הפורנוגרפיה (לא התקבלה)
 • חשיבות לערכי זמרים ולהקות (התקבלה, ראו כאן)

ארכיון 67עריכה

 • חשיבות ערכים על מוזיקאים (לא התקבלה)
 • חשיבות ערכים על שחקנים ושחקניות (בוטל)

ארכיון 66עריכה

 • מדיניות בנושא ערכים העוסקים במגפות (התקבלה, ראו כאן)

ארכיון 65עריכה

 • מדיניות בנושא ערכים העוסקים בסינגלים ובפזמונים (התקבלה, ראו כאן)
 • מדיניות בחירת בירוקרטים (התקבלה)

ארכיון 64עריכה

 • מדיניות בנושא העוסקים ברשימות, מפלגות ומועמדים ישראלים (התקבלה, ראו כאן)

ארכיון 63עריכה

 • מדיניות בנושא חשיבותם האנציקלופדית של כבישים בעולם וכבישים מקומיים ואזוריים בישראל בפרט: הוחלט כי ניתן לכתוב ערך על כל כביש מקומי ואזורי בעולם, כל עוד יש אודותיו מידע משמעותי שלא מופיע במפות.
 • הצגת שדות שאינם מתורגמים בתבניות: היה רוב להצעה להציג בתבניות מידע גם שדות באנגלית מוויקינתונים שאין להם תרגום לעברית, והייתה מחלוקת על חוקיות ההצבעה.
 • מדיניות כתיבה על סינגלים ישראליים (נדחתה)

ארכיון 62עריכה

 • קביעת מדיניות ביחס לתמונות שפרסומן באופן גלוי שנוי במחלוקת (נדחתה)
 • היררכיית קטגוריות מגדריות (נדחתה)
 • העלאת הרף למשתמש ותיק: הוחלט שמשתמשים יוכלו לערוך דפים שנמצאים בהגנה חלקית ולהעביר דפים, רק אחרי שצברו ותק של שלושים ימים ומאה עריכות (בכל המרחבים) מהרשמתם. הוצאת ההחלטה לפועל מצריכה שינוי בקוד האתר.

ארכיון 61עריכה

 • שינוי זכות הצבעה (נדחתה)
 • התרת יצירת קטגוריות אישים לפי שנת פטירה (התקבלה)

ארכיון 60עריכה

 • הרוב הנדרש בהצבעה פרלמנטרית
  לשינוי מדיניות שנקבעה בפרלמנט - 60%;
  להצבעות אחרות - רוב רגיל.
 • מינוי מפעילים
  הוחלט שלא יוצע מועמד למפעיל מערכת אם אין לו ותק של תשעה חודשים כמשתמש רשום ואלפיים עריכות במרחב הערכים ובמרחבים המשיקים.
  הוחלט שהביורוקרטים לא יורשו למנות מועמד למפעיל אם לא זכה לרוב של לפחות 60% מהוויקיפדים בעלי זכות ההצבעה שהגיבו בדיון, ללא ספירת ויקיפדים שלא הביעו עמדה חד-משמעית.
  לא התקבלה הצעה להקצות פרק זמן לדיון מקדים ללא הבעת תמיכה או התנגדות במינוי.

ארכיון 59עריכה

 • תוספת הרשאות למנטרים (נדחתה)
 • שינוי כללים לכתיבת ערכי פורנוגרפיה (נדחתה)

ארכיון 58עריכה

ארכיון 57עריכה

ארכיון 56עריכה

 • הצעה לקביעת תנאים להצבעות שחזור לערך שנמחק, שיחולו בהעדר שינוי מהותי בנסיבות (התקבלה)
 • שינוי שמות כוכבים מינוריים (התקבלה)

ארכיון 55עריכה

 • הצעה להתניית שימוש בתבנית חשיבות בהצגת נימוקים בדף השיחה של הערך (נדחתה)
 • קציבת כהונת בירוקרטים (התקבלה)
 • שינוי שם הרשאת הבירוקרט (נדחתה)
 • שינוי עיצוב העמוד הראשי בתור "עיצוב 2012" (נדחתה, הועבר לעיצוב העשור)
 • הערות שוליים - האם יש לקבוע אחידות, ואם כן אז לפני או אחרי סימן הפיסוק. ההצבעה הושעתה עד להסכמה על שיטת ההצבעה.

ארכיון 54עריכה

 • נחיצותו של כלל מחייב בנוגע לביטוי שבו יש להשתמש בעת ציון מותם של אנשים בקרבות או כתוצאה מפעילות אלימה אחרת - ההצעה לקבוע כלל מחייב נדחתה.
 • שינוי נוהל הצבעה על חסימה של משתמש ותיק. שתי הצעות: להמתין 48 שעות לפני פתיחת ההצבעה (נדחתה), לאפשר לחסום להגיב על טענות נגדו בויקיפדיה:בירורים (התקבלה)
 • הקמת בית דין (בוטל)
 • הצעה ליצירת הרשאת עורך ממשק (בוטל בעקבות קונצנזוס בדיון קודם)

ארכיון 53עריכה

 • אזכור שמות נספים באסונות/נופלים בקרב (הצבעה שנייה בנושא זה. התקבלו אפשרויות 1א', 2 ו-3)
 • סיווג וסימון ערכים טובים - הצעה חדשה - ההצעה נדחתה
 • מניעת הכנסת קישורים אדומים לפרק "ראו גם" בערכים - ההצעה נדחתה

ארכיון 52עריכה

 • הסדרת תקופת שירות המפעילים, הבודקים והביורוקרטים עד לקיום דיון מחודש בעניינם (הצבעה חמישית בנושא זה; התקבלה חלקית)
 • פתיחת קטגוריות בסגנון "נולדו ב-XXXX" ו-"נפטרו ב-XXXX" (נדחתה) (האיסור על פתיחת קטגוריות מהסוג הנ"ל בוטל בחלקו בהחלטת הפרלמנט מ-24 במאי 2017, ראו ארכיון 61)
 • שינוי ברף הנדרש למינוי מנטר (ההצבעה הסתיימה בתוצאה 26 נגד ו-25 בעד, אך בוטלה לאחר שהתברר כי הייתה בה השתתפות מסיבית של בובות קש. להרחבה ראו ויקיפדיה:פרשת בובות קש 2011#הצבעות בפרלמנט. ההצבעה החוזרת התקבלה ברוב של 22 לעומת 5.)

ארכיון 51עריכה

 • פורמט תאריכים בהערות שוליים ובקישורים חיצוניים (הוחלט כי התאריכים ייכתבו בפורמט 1 בינואר 2010)
 • הוספת סיבה נוספת לויקיפדיה:הסרת הרשאה בגינה ניתן להציע הסרת הרשאה ממפעיל (התקבלה)
 • שינוי מדיניות החסימה: האם להתיר לכל משתמש בעל ותק של 3 חודשים ו-1000 עריכות להשתתף בהצבעה על משך חסימה? (נדחתה)

ארכיון 50עריכה

 • הסדרת עניין אסמכתאות שלא נקראו על ידי כותב הערך (התקבלה) (הערות שוליים)
 • הוספת עילה להדחת מפעילים, הנהגת הצבעות אמון למפעיל מערכת (הצבעה רביעית בנושא זה; נדחתה)

ארכיון 49עריכה

 • סקר: האם לעבור לגרסת הבטא באופן קבוע, בדומה לוויקיפדיה האנגלית?

ארכיון 48עריכה

 • קציבת כהונת המפעילים, ביטול הרשאתם בתום התקופה וחיוב תקופת צינון לפני מועמדות מחדש (הצבעה שלישית בנושא זה; נדחתה)

ארכיון 47עריכה

 • שינוי עיצוב עמוד הראשי (התקבלה אפשרות א' - שינוי העיצוב)
 • קביעת קריטריונים לערכי ספרים בוויקיפדיה (התקבלו)

ארכיון 46עריכה

 • קבלת עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכי סרטי סטודנטים (התקבלה האפשרות הראשונה. ראו גם כאן)
 • סקר: כיצד אתם הוגים את המילה "ויקיפדיה" בעברית?

ארכיון 45עריכה

 • קבלת עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכי בתי ספר (בוטל)
 • תבניות ניווט עונתיות (התקבלה)

ארכיון 44עריכה

 • מיקום הערות שוליים לפני/אחרי הפיסוק (הוחלט שהאחידות תהיה ברמת הערך הבודד)
 • שיפור מערכת בקרת השינויים (נדחה)
 • סקר: מערכת בקרת השינויים

ארכיון 43עריכה

 • הצבעות מחיקה של ערכים יוכרעו ברוב רגיל (נדחתה)

ארכיון 42עריכה

 • הסתרת תוכן ארגזי חול מהחיפוש של גוגל (התקבלה)

ארכיון 41עריכה

 • סדר מקורות חיצוניים ומיקום הערות שוליים בערך (הצבעה שנייה בנושא זה; נבחרה אפשרות א')
 • הסתרת תוכן ארגזי חול מהחיפוש של גוגל (ההצעה בוטלה עקב קשיים טכניים ביישום ההצעה)

ארכיון 40עריכה

ארכיון 39עריכה

 • מיקום תיבת החיפוש בסרגל הניווט הימני (נבחרה האפשרות שהחיפוש ימוקם מתחת ללוגו)

ארכיון 38עריכה

 • המועד הקובע לסיום הצבעות (התקבלה)
 • פסקאות מיוחדות בערכי קבוצות ספורט (התקבלה ההצעה אודות השינויים בקבוצות ספורט. ההצעה לגבי שחקנים מפורסמים נדחתה)

ארכיון 37עריכה

 • שמות מספרים (התקבלה האפשרות השלישית)

ארכיון 36עריכה

 • שינוי כללי מינוי המפעילים וביטול הרשאותיהם (הצבעה שנייה בנושא זה; לא עברה)

ארכיון 35עריכה

 • שמות של גרמי שמיים (בוטל כיוון שהתגבשה הסכמה)

ארכיון 34עריכה

 • שימוש בלשון נטולת מגדר בתגיות (התקבלה)
 • עיצוב הפורטלים המתחלפים בעמוד הראשי (התקבלה)

ארכיון 33עריכה

 • ביטול איחוד ערכי השנים (התקבלה)

ארכיון 32עריכה

 • נוהל לשחרור משתמשים שנחסמו לצמיתות (נדחתה)
 • עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכים על ראשי עיר (נדחתה)

ארכיון 31עריכה

 • איחוד ערכי השנים במדע, ספורט וכד' לערכי השנים המרכזיות (בוטל)

ארכיון 30עריכה

 • איסור קישור לטקסט מקור בעל אופי גזעני מובהק (נדחתה)

ארכיון 29עריכה

 • שינוי הגדרת תנאי הסף של בעל זכות הצבעה (התקבלה)

ארכיון 28עריכה

 • איחוד ערכי שנים (התקבלה)

ארכיון 27עריכה

 • שינוי מדיניות הבודק (התקבלה)

ארכיון 26עריכה

 • מדיניות בנוגע לערכי תעשיית הפורנו (בוטל)
 • סקר: הגבלת מרחב משתמש מפני חיפוש בגוגל

ארכיון 25עריכה

 • עדכון התנאים להצבעה (בוטל)
 • ביטול האיסור על הענקת עיטורים (התקבלה)

ארכיון 24עריכה

 • הצעה לאפשר הלצה באחד באפריל (לא התקבלה)
 • הצעה לאפשר בדיחות בפורים (לא התקבלה)

ארכיון 23עריכה

 • הצעת פשרה בעניין ערכי פורנוגרפיה (לא התקבלה)
 • סקר: האם נחסמת בעבר

ארכיון 22עריכה

 • הצעה לקביעת מדיניות בעניין שמות ערכים (לא התקבלה)
 • הצעה לקביעת מדיניות בעניין ערכי פורנוגרפיה (בוטל)

ארכיון 21עריכה

 • הנמכת הרוב הדרוש לשינוי מדיניות מ-65% ל-60% (התקבלה)

ארכיון 20עריכה

 • הצעה לנוהל לבחירת מפעילים (לא התקבלה)

ארכיון 19עריכה

 • ארבע הצעות שונות לשינוי נהלי העבודה של הבודקים (הוחלט להתיר בדיקה לא פומבית, תחת הגבלות)

ארכיון 18עריכה

 • חסימה ארוכה של משתמש ותיק (התקבלה)
 • סקרים שונים

ארכיון 17עריכה

 • הגדרת חבר חיזבאללה (בוטל)
 • סקר: כיצד אתם הוגים את המילה "ויקיפדיה" בעברית?

ארכיון 16עריכה

 • זמן מינימום לפני העלאה להצבעת מחיקה (התקבלה)
 • סקר שהופסק: מעבר על רשימת הערכים החדשים
 • חסימה ארוכה של משתמש ותיק (בוטל)

ארכיון 15עריכה

 • שינוי ערך מומלץ בשל אירוע (לא התקבלה)
 • תבנית:הבהרת חשיבות ומחיקה מהירה (לא התקבלה)
 • תיקון מדיניות תרגום ותעתיק (בוטל)

ארכיון 14עריכה

 • השם המפורש (הוחלט לכתוב את השם המפורש בערכים כדוגמת השם המפורש ועדי יהוה ושלא לכתוב את השם המפורש בציטוטי פסוקים ובערכים אחרים)
 • המצעד השנתי
 • סקר: הידעת ויקיפדיה
 • הוספת תמונה יומית לעמוד הראשי (לא התקבלה)

ארכיון 13עריכה

 • ערכי אבודים (לא התקבלה)
 • סקר העזרה של ויקי

ארכיון 12עריכה

 • אפשרות שמשתמש חסום יוכל להשאיר הודעה בדף השיחה של עצמו (התקבלה)
 • כתיבת השם המפורש (בוטל)
 • כללים בנוגע לבדיקת IP (צ'ק יוזר)

ארכיון 11עריכה

 • דיון חוזר על ההתנחלויות (לא התקבלה)

ארכיון 10עריכה

 • שמות הלהקות (הוחלט לכתוב את האותיות בשפת המקור כאשר אין חלופה עברית טובה)
 • קיצור הליך הצ'ק יוזר ע"י מינוי ויקיפד עברי (התקבלה)

ארכיון 9עריכה

 • מחיקת ערכים קצרים חדשים
 • הרשאת צ'ק יוזר (בוטל)

ארכיון 8עריכה

 • נוהל מזורז להעלת ערך לדף הראשי
 • הכפלת האות ו'
 • הגבלת פתיחת ערכים חדשים על ידי משתמשים אנונימיים

ארכיון 7עריכה

 • מחיקת ערכים שממתינים לשכתוב
 • התנחלויות\יישובים

ארכיון 6עריכה

 • הרחבת מדיניות ההגבלה כך שתחול על כל ההצבעות
 • הצגת שעות כחלק מהתאריך
 • הפעלת הגנה על הפורטלים ומספר ערכים
 • זכות קיום לרשימות

ארכיון 5עריכה

 • האם לתת את שמות הנספים בערכי פיגועים ומבצעים צבאיים?
 • שינוי המונח "ערך ראשי"
 • מספר ההופעות של המילה "רב"
 • האם לכתוב את שם המאמר על רב עם המילה רב

ארכיון 4עריכה

 • שינוי מדיניות המחיקה
 • מחיקת תוכן נומרולוגי מערכי המספרים
 • הוספת שורת בקשות לדף השינויים האחרונים
 • תוכניות טלוויזיה משניות
 • הוספת תבנית "ערך ללא מקור ידוע"
 • הוספת קטגוריה ו/או תבנית למאמרים המומלצים

ארכיון 3עריכה

 • קישורים לשפות
 • קיטלוג כפול בערכי אישים (בוטל בהמשך)

ארכיון 2עריכה

 • קיטלוג כפול בקטגוריות
 • עתידם של ערכים גאוגרפיים איזוטריים בעלי שם זהה למקום מוכר
 • הגבלת זמנו של הדיון
 • מחיקת ערכי הדיסקים
 • מחיקת שירים

ארכיון 1עריכה

 • סקר: כיצד גיליתם את ויקי
 • ערכים איזוטריים
 • מבנה העמוד הראשי
 • מחיקת ערך: יצירות נודעות ואהובות בספרות העולמית
 • סקר: תחומי הכשרה
 • סקר: כתיבת מאמרים