ויקיפדיה:ציטוט יומי/המלצות קודמות/נובמבר 2020

ציטוטים יומיים
2013               אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2014 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
נובמבר
1 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 1 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
2 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 2 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
3 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 3 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
4 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 4 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
5 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 5 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
6 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 6 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
7 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 7 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
8 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 8 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
9 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 9 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
10 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 10 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
11 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 11 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
12 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 12 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
13 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 13 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
14 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 14 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
15 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 15 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
16 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 16 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
17 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 17 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
18 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 18 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
19 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 19 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
20 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 20 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
21 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 21 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
22 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 22 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
23 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 23 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
24 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 24 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
25 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 25 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
26 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 26 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
27 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 27 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
28 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 28 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
29 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 29 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
30 בנובמבר 2020 תבנית:ציטוט יומי 30 בנובמבר 2020 עריכה - תבנית - שיחה
ציטוטים יומיים
2013               אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2014 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר