הכרת ארצות הברית בירושלים כבירת ישראל – שפות אחרות