משתמש:Shayakir/ארמון בחול

חצי (קצת יותר) הכוס המלאהעריכה

ישראל דה האן  

דוד המלך

דוד הראובני

שמשון רפאל הירש

הלל

אברהם יהושע השל

שמעון ויזנטל

חוני המעגל

יוסף חיים

חנה

חנוך

יעקב משה חרל"פ

אברהם אבולעפיה  

אביי

אבישג השונמית

יונה אבן ג'נאח

חיים אבן עטר

אבן תיבון

יצחק אברבנאל

אברהם

אברהם אבן עזרא

אברהם זכות

אבשלום

אדם וחוה

אהרן

אהרן בן אשר

אומן

אונקלוס

חיים יוסף דוד אזולאי

אחאב

משה איסרליש

יהודה אלחריזי

אליהו

הגר"א

אלעזר

יצחק אלפסי

יהודה שלמה אלקלעי

אסף הרופא

ארבע האמהות

מרדכי מרטין בובר  

מאיר בר אילן

גדליה

גדעון

נחום גולדמן

יהודה לייב גורדון

שלמה גורן

אברהם גייגר

רבנו גרשום

המגיד ממזריץ'

דבורה הנביאה

יצחק נסים

נתן העזתי

משה סופר

ישראל סלנטר

סעדיה גאון

ספר יונה

בן ציון מאיר חי עוזיאל

עזרא הסופר

חשמונאים

יאשיהו המלך

יהודה הלוי

יהודה הנשיא

יהודה ליווא בן בצלאל

יהושע בן חנניה

יהושע בן נון

יוחנן בן זכאי

יוחנן בר נפחא

יוסף

יוסף דלה ריינה

עובדיה יוסף

יעקב

יפתח הגלעדי

יצחק

ירבעם בן נבט

הבעש"ט

ישראל מאיר הכהן

לאה

לוי יצחק מברדיצ'ב

משה חיים לוצאטו

יצחק לוריא

ישעיהו ליבוביץ'

שמואל מוהליבר

שלמה מולכו  

יעקב מזא"ה

משה מנדלסון  

מנחם מנדל מקוצק

יונה מצגר

מרדכי היהודי

מרים הנביאה

משה אבן עזרא

משה בן מימון

משה בן נחמן

משה רבנו

נח

נחמן מברסלב

אלעזר מנחם מן שך

גרשם שלום

שלומציון אלכסנדרה

שלמה אבן גבירול

שלמה המלך

שמאי

שמואל בן מאיר  

שמואל הנביא

שמואל הנגיד

שמעון בן שטח

שמעון בר יוחאי

שמשון  

שניאור זלמן מלאדי

מנחם מנדל שניאורסון

שלמה עמאר

יעקב עמדן

עמנואל הרומי

ענן בן דוד

עשו

משה פיינשטיין

פילון האלכסנדרוני

דוד פלוסר

אנה פרנק  

יעקב פרנק

צבי פסח פרנק

זכריה פרנקל

יצחק צוקרמן

צפת

משה דוד קאסוטו

יוסף קארו

אברהם יצחק הכהן קוק  

צבי יהודה קוק

קין והבל

דוד קמחי

אברהם ישעיהו קרליץ

יעקב קרנץ

ראשונים  

רב אשי

רבא

רבי מאיר

רבי עקיבא

רבי שלמה יצחקי

רבן גמליאל

רבקה

רחב הזונה

רחבעם

רחל

שאול

שבתי צבי

ברוך שפינוזה

שרה

יעקב תם

עובדיה ברטנורה *

יוסף דב סולוביצ'יק *

שמעון בן לקיש *

שמעון החשמונאי *

אוריאל דה קוסטה *

יונה גירונדי *

חננאל בן חושיאל *

משה קורדובירו *

שאול ליברמן *

אבא הלל סילבר *

אהרן בן יוסף הלוי *

נסים אבן שאהין *

מלכיצדק *

יהודה לייב מגנס *

יום טוב ליפמן צונץ *  

שלום שרעבי *

פאול צלאן *

חולדה הנביאה *

מרדכי גבירטיג *

נלסון גליק *

אלעזר בירבי קליר *

יהודה סומו *

דון יוסף נשיא *

דונה גרציה *

יחזקאל לנדא *

עקיבא ארנסט סימון *

יצחק אלחנן ספקטור *

עמרם גאון *

יהודה אריה ממודנה *

נחמן קרוכמל *

עזריה בן משה מן האדומים *

שניאורסון (משפחה) *

ברכיה בן נטרונאי הנקדן *

זכריה בן שלמה הרופא *

דוד בן שמעון *

לואי פינקלסטיין *


חצי הכוס הריקהעריכה

הארי וולפסון *

אדוארד מהלר *