ויקיפדיה:כללים לתעתיק משפות אתיופיות

ייעוץ לשוני ודיונים
מדיניות לשונית

כללים לתעתיק משפות זרות

דפי עזר חיצוניים
תחזוקה בערכים
ארכיונים
דפי ארכיון של הייעוץ הלשוני
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


אלה כללי התעתיק לשפות של אתיופיה: אמהרית, געז, טיגריניה ואחרות. כולן משתמשות באותו האלפבית, ואלא אם כן צוין אחרת, אותם הכללים חלים על כל השפות. הטבלה מתפרסמת כאן באדיבות ד"ר אנבסה טפרה מהמחלקה לשפות שמיות באוניברסיטת תל אביב.

עיצוריםעריכה

אות אתיופית תעתיק
ה
ל
ה באמהרית, בגעז ובתגרניה ח
מ
ס או שׂ
ר
ס
שׁ
ק
ב
כמו תעתיק v: ו בראש מילה, ב בסוף מילה, וו באמצע מילה, ב ליד ו אחרת
ת
צ'
כיום ה
נ
ני (כמו ñ בספרדית)
א
כּ (דגושה)
כ (רפה)
כמו תעתיק w: ו אחת בראש מילה, כפולה באמצע המילה
ע בגעז ותגרניה; באמהרית אפשר א
ז
ז'
י
ד
ג'
ג
ט
צ'
פ' ,המילה אתיופיה נכתבת עם האות הזאת באמהרית
צ
צ
פ רפה
פּ דגושה

תנועותעריכה

בכל אות אתיופית מובנית תנועה. צורת היסוד של האות מנוקדת באופן מסורתי בסגול, אם כי בפועל הצליל שלה גבוה וסגור יותר. צורות אחרות עקביות וקלות למדי לזיהוי:

1 2 3 4 5 6 7
בֶּ בּוּ בִּי בַּ בֵּ ב בּוֹ

אותיות משופתתות, כגון ቧ, מתועתקות באות ו, למשל בְּוַ.