דרכון ישראלי

מסמך נסיעה המונפק לאזרחי ישראל

דרכון ישראלי הוא מסמך נסיעה, המונפק לאזרחי ישראל המאפשר להם לצאת אל מחוץ לגבולות ישראל, ומזכה את נושאו להגנה וסיוע קונסולרי של מדינת ישראל מול גורמים זרים. נכון לשנת 2024, נושאי דרכון ישראלי מורשים להיכנס ל-166 מדינות וטריטוריות ללא צורך באשרת כניסה.[1]

כריכתו הקדמית של דרכון ישראלי ביומטרי
דרכון ישראלי ביומטרי

אזרחי ישראל רשאים להחזיק דרכונים של מדינות אחרות, אך הרבה פעמים הם נדרשים להשתמש בדרכון ישראלי בעת כניסה לישראל ויציאה ממנה.

דרכון בישראל מונפק לתקופה של בין חמש לעשר שנים. כאשר מסתיים תוקפו או כאשר מתמלא הדרכון יש להחליפו בחדש. בדרכון הישראלי 32 דפים (למעשה עמודים), אך ניתן להנפיק דרכון עסקי המכיל 64 דפים בתוספת אגרה. דרכונים ישראליים מונפקים גם על ידי נציגויות ישראליות מחוץ לגבולותיה.

היסטוריה עריכה

מדינת ישראל החלה בהנפקת דרכונים ב-14 במאי 1948, לאחר הכרזת העצמאות הישראלית.

בארבע השנים הראשונות לקום המדינה, הדרכון הישראלי היה "תקף לכל מדינות העולם מלבד גרמניה"[דרוש מקור] (המערבית והמזרחית). לאחר חתימת הסכם השילומים עם גרמניה המערבית ב-1952, ההגבלה בוטלה ובדרכון נכתב "תקף לכל הארצות".

בשנת 2013 החל משרד הפנים בפיילוט (ניסוי על קבוצה ראשונית) של הנפקת דרכונים ביומטריים, דבר שהתאפשר לאחר שבשנת 2009 חוקקה הכנסת את חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע (2009).[2] הפיילוט נמשך עד שנת 2017. ב-28 בפברואר 2017, התקבל בכנסת התיקון לחוק אמצעי זיהוי ביומטריים ולפיו החל מ-1 ביוני 2017, יונפקו לתושבי ישראל תעודות ביומטריות.

בראשית ימי המדינה דרכונים הונפקו רק לשנתיים. לאחר מכן הונפק דרכון לתקופה של 5 שנים עם אפשרות להאריך את תוקפו ל-5 שנים נוספות. עד חקיקת חוק האזרחות, לא הונפקו דרכונים ליוצאים לחוץ לארץ אלא תעודות מסע.[3][4] עם התארכות הליכי חקיקת חוק האזרחות, הוחל בחקיקת חוק דרכונים שיאפשר הוצאת דרכונים למי שהממשלה מכירה בו כאזרח ישראלי,[5] אולם גם חוק זה התעכב ובסופו של דבר אושר רק לאחר חקיקת חוק האזרחות.[6] עד לשנת 2017, הונפק דרכון לתקופה של 10 שנים. עם החלת חוק הביומטריה ותחילת הנפקת הדרכונים הביומטריים, ניתן דרכון בתוקף של בין 5 ל-10 שנים, וזאת בהתאם לתנאים המופיעים בתקנות.[7]


שלילת או דחייה של דרכון ישראלי היא אחת הסנקציות שבהן רשאי בית הדין הרבני הישראלי לאכוף גירושים על סרבני גט.

באוקטובר 2023 משרד החוץ של ארהב החליט שישראלים יוכלו להכנס לארצות הברית ללא וויזה , בתמורה ישראל תרשה לפלסטינים בעלי אזרחות אמריקאית להיכנס לשטחי ישראל

תיאור עריכה

 
הכריכה הקדמית של דרכון לא ביומטרי (רגיל) ישראלי (דרכון מבוטל)
 
דרכון ישראלי לא ביומטרי (רגיל) – דף מידע אישי

דרכונים ישראליים הם בעלי צבע כחול, ומוטבעים בסמל מדינת ישראל במרכז הכריכה הקדמית, מתחת למילים "מדינת ישראל" ו-"STATE OF ISRAEL" בעברית ובאנגלית, בהתאמה. מתחת לכותרת מופיעה הכתובת "דרכון" ו-"PASSPORT". הדפים הפנימיים מעוטרים בסמל הישראלי של ענפי הזית והמנורה שבעת הקנים. הדרכון הרגיל מכיל 32 עמודים, ודרכון העסקים מכיל 64 עמודים.

דרכונים ישראליים תקפים עד 10 שנים עבור אנשים מעל גיל 18. הם דו לשוניים, הן בעברית והן באנגלית. כיוון שהכתיב העברי הוא מימין לשמאל, הדרכונים נפתחו מהקצה הימני ודפים שלהם מסודרים מימין לשמאל. הערבית אינה משמשת בדרכונים ישראליים, אף על פי שהיא משמשת בתעודות זהות והיא מסווגת בעלת מעמד מיוחד במדינה, תוך שימוש במוסדות המדינה כדי שנקבעו בחוק.

סוגי דרכונים עריכה

 • דרכון רגיל – הדרכון הנפוץ ביותר.
 • דרכון דיפלומטי – דרכון הניתן לדיפלומטים, פקידי מדינה ובני משפחותיהם למטרות מסע בינלאומי במסגרת תפקידם. רוב האנשים בעלי חסינות דיפלומטית נושאים דרכון דיפלומטי, אך דרכון דיפלומטי אינו מבטיח חסינות דיפלומטית כשלעצמו.
 • דרכון שירות – דרכון הניתן לעובדי מדינה ובני משפחותיהם למטרות מסע בינלאומי במסגרת תפקידם.

דף מידע זהות עריכה

מידע על דרכון ישראלי מופיע בעמוד 2, וכולל את הפרטים הבאים:

 • תמונה של בעל דרכון משמאל
 • סוג (ד)
 • סמל המדינה (ISR)
 • מס דרכון
 • מס זהות
 • שם משפחה
 • שם פרטי
 • אזרחות
 • תאריך לידה
 • מין
 • מקום לידה
 • תאריך הוצאה
 • תאריך פקיעת תוקף
 • סמכות (ממונה דרכונים ב-)
 • חתימת בעל הדרכון

כל המידע מופיע בעברית ובאנגלית. דף המידע מסתיים עם "אזור קריא מחשב". חתימת המוביל באה על דף 3 (בדרכון שאינו ביומטרי).

הודעת דרכון עריכה

ההצהרה בדרכון ישראלי מצהירה בעברית ובאנגלית:

שר הפנים של מדינת ישראל מבקש בזה את כל הנוגעים בדבר להרשות לנושא דרכון זה לעבור ללא עכוב והפרעה ולהושיט לו במקרה הצורך את ההגנה והעזרה הדרושה.

The Minister of the Interior of the State of Israel hereby requests all those whom it may concern to allow the bearer of this passport to pass freely without let or hindrance and to afford him such assistance and protection as may be necessary.

כריכה אחורית עריכה

המידע על הכריכה האחורית של דרכון ישראלי כתוב בעברית בלבד: ”דרכון זה הוא קניינה של מדינת ישראל והינו מסמך בעל ערך שיש לשמור עליו בקפדנות. אסור להוסיף, למחוק פרט כלשהו בדרכון, לתלוש דף או דפים ממנו, להשמיד או להשחית את הדרכון. החוק קובע שהמבצע פעולה כזו וכן מי שמשתמש שלא כחוק בדרכון שאינו שלו או מניח לאדם אחר להשתמש שלא כחוק בדרכונו, עובר עבירה פלילית ועלול להיענש. אזרח ישראלי שהוא גם אזרח חוץ ובעל דרכון זר חייב להיכנס לישראל ולצאת ממנה בדרכון או בתעודת מעבר ישראליים.”

דרכון דיפלומטי עריכה

 
כריכת דרכון דיפלומטי מראשית ימי המדינה

בראשית ימי המדינה, כיוון שהממשלה לא הנפיקה דרכונים, נעשה שימוש יחסית רחב בדרכונים דיפלומטיים. כך למשל, דרכונים דיפלומטיים שימשו את פקידי משרד החוץ ובני משפחותיהם גם כשהם נסעו בנסיעות פרטיות.[8]

בנובמבר 2007 אישרה הכנסת מתן דרכון דיפלומטי לחברי הכנסת במקום דרכון השירות שניתן להם עד אז, בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת. הצעת החוק הונחה על ידי ח"כ ניסים זאב שטען בפני מליאת הכנסת כי: ”בשל מעמדם של חברי הכנסת... הנוסעים תדיר בנסיעות רשמיות לחוץ לארץ בתוקף תפקידם, ראוי כי זכאותם לדרכון רשמי לא תפחת מזכאותם של פקידי הממשלה הבכירים... כך שיקבע כי חברי הכנסת זכאים לדרכונים דיפלומטיים במקום דרכוני השירות”. מנגד מספר חברי כנסת, ובהם שלי יחימוביץ', טענו בפני המליאה כי חברי הכנסת אינם צריכים להיות שונים מכלל ישראל ביציאתם לחו"ל, כי כבר כיום דרכון השירות מזרז בעבורם תהליכים שאינם פתוחים בפני האזרח הפשוט, כי דרכון דיפלומטי נותן רושם מטעה שחבר הכנסת יוצא בשליחות רשמית מטעם ממשלת ישראל, ונותן לו חסינות ופטור מחובות מיסים החלות בארץ המארחת.

תעודת מעבר (לסה פאסה) עריכה

 
כריכה קדמית של תעודת מעבר ישראלית ביומטרית
 
כריכה קדמית של תעודת מעבר ישראלית ישנה
 
הדף הראשון בתעודת מעבר ישראלית ישנה

ישראל רשאית להנפיק תעודת מעבר (לסה פאסה) לאדם שאין לו דרכון ישראלי או לחלופין דרכון זר כדי לאפשר לאדם להיכנס ולצאת מהארץ. ניתן להנפיק בנסיבות הבאות:

 • לתושבים שאינם אזרחים / זרים, שאין להם דרכון נוסף, למשל חסר אזרחות או שאזרחותם לא הוגדרה, כדי לאפשר להם לעזוב את הארץ, למשל במקרים של זרים שהסתננו לישראל וגורשו, או זרים הזקוקים לעזוב את הארץ מכל סיבה אחרת ואינם מסוגלים להשיג דרכון ממדינה אחרת.
 • לאזרחים ישראלים במקום דרכון, למשל לאלו שאיבדו את דרכוניהם בחו"ל.

בעלי תעודת מעבר אינם זכאים לפטור מאשרת כניסה למדינות מסוימות כבעלי דרכון ישראלי רגיל, שכן תעודת מעבר אינו מתקבלת למטרות נסיעה או זיהוי על ידי מדינות רבות. השימוש בתעודת מעבר ליציאה מישראל אינו מעניק לכשלעצמו, זכות להיכנס לארץ אחרת או לחזור לישראל.

תעודת מעבר לזרים עריכה

ניתן להנפיק "תעודת מעבר ישראלית לזרים" לתושבים הערבים של מזרח ירושלים חסרי אזרחות ישראלית וירדנית, וכן לתושבים הדרוזים ברמת הגולן שאינם אזרחים.[9]

תעודת מעבר במקום דרכון לאומי עריכה

תעודת מעבר במקום דרכון לאומי ניתן להנפיק לאזרחים ישראלים על ידי משרד הפנים בנסיבות מסוימות:[10]

 • 90 יום לאחר ההגירה לארץ, אזרחים חדשים רשאים להגיש בקשה לתעודת מעבר, והם נדרשים להשתמש בו כדי להיכנס ולצאת מהארץ החל מ-120 יום לאחר עלייתם. לאחר 75% מהשנה הראשונה בארץ הם זכאים להגיש בקשה לדרכון ישראלי. עם זאת, לאחר 25 ביולי 2017, עולים חדשים אינם נדרשים עוד למלא את דרישת המגורים כדי לרכוש דרכון ישראלי.[11]
 • תושבים זרים או חסרי אזרחות ופליטים.
 • אזרחים ישראלים עם עבר פלילי.
 • אזרחים ישראלים שאיבדו או הרסו מעל שלושה דרכונים.
 • אזרחים ישראלים שאיבדו את דרכונם במהלך טיול לחו"ל.
 • אזרחים ישראלים חוזרים לארץ על ידי החלטה של ממשלת ישראל.

הם בדרך כלל תקפים למשך שנתיים, ולא יותר מחמש שנים. הנפקת תעודת מעבר במקום דרכונים היה הליך רגיל בשנות ה-90, כאשר ממשלת ישראל הגיבה לגל של כנופיות פשע רוסיות שעלו לישראל והחלו להשתמש בדרכונים ישראליים לפעילותם.[12]

דרישות אשרה והגבלות עריכה

דרישות אשרה עריכה

 
דרישות אשרה לאזרחי ישראל:
  אין צורך באשרה
  אשרה ניתנת בנקודת הכניסה
  אשרה בדואר אלקטרוני
  אשרה ניתנת בנקודת הכניסה או בדואר אלקטרוני
  נדרשת אשרה
  איסור כניסה

דרישות אשרה (ויזה) לאזרחי ישראל מתבססות על תקנות במדינות שונות בעולם הנוגעות לבעלי דרכונים ישראליים. נכון לאפריל 2021, אזרחי ישראל יכולים להיכנס ללא אשרה, או לקבל אשרה עם הגעתם ל-161 מדינות וטריטוריות בעולם. מצב דברים זה מציב את הדרכון הישראלי במקום ה-22 בחופש התנועה בהתאם למדד הנלי לדרכונים.[13]

נכון לשנת 2021, דרכוני המדינות ישראל וקוריאה הדרומית הם היחידים המאפשרים כניסה ללא אשרה לכל מדינות אירופה.

ביולי 2022 מרוקו ביטלה את דרישת הוויזה הרגילה לאזרחים ישראלים אשר יכולים להנפיק את הוויזה דרך אתר האינטרנט של הקונסוליה המרוקאית.

הגבלות מסע עריכה

על פי החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, בו נקבע כי "היוצא, ביודעין ושלא כדין, מישראל ללבנון, לסוריה, למצרים, לירדן, לערב הסעודית, לעיראק, לתימן או לכל חלק מארץ ישראל שמחוץ לישראל, דינו - מאסר ארבע שנים או קנס חמשת אלפים לירות". על פי חוק זה, על אזרח ישראל נאסר לבקר בהן ללא היתר מיוחד המונפק על ידי שר הפנים. ישראלי המבקר באחת ממדינות אלה, עם דרכון זר או ישראלי, עלול לעמוד לדין פלילי עם שובו לישראל.

רשימה זו נקבעה בשנת 1954, ועודכנה רק פעם אחת, ב-25 ביולי 2007, כאשר איראן הוספה לרשימה.[14] מצרים וירדן לכאורה נשארו ברשימת "מדינות אויב", אולם משרד הפנים פרסם היתר כללי לביקור במדינות אלה, בעקבות הסכמי השלום שנחתמו בין ישראל לבין כל אחת מהן. בכך למעשה בוטל האיסור החוקי בכל הנוגע לביקור בשתי המדינות. ב-1 באפריל 2008, הוגשה הצעת חוק ממשלתית אשר נועדה לתקן את החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954. בתוספת להצעת החוק צוינה רשימה של 9 מדינות וטריטוריה המוגדרות "מדינות העוינות את ישראל": איראן, אפגניסטן, לבנון, לוב, סודאן, סוריה, עיראק, פקיסטן, תימן ורצועת עזה. נכון לנובמבר 2020, הליכי החקיקה של תיקון זה לחוק לא הושלמו עדיין.[15] נוסף למדינות אלה קיימות מדינות נוספות האוסרות כניסה לבעלי דרכונים ישראלים, לאחר שהצטרפו לחרם הערבי על מדינת ישראל, בהן מלזיה, ברוניי ובנגלדש.

 
מדינות בירוק בהיר דוחה דרכונים ישראלים. מדינות בירוק כהה דוחה לא רק דרכונים ישראליים אלא גם דרכון המכיל חותמות או אשרות ישראליות.
 
מסמך הנסיעה הראשון של ישראל, דצמבר 1948
 
דרכון דיפלומטי ישראלי, 1951
 
דרכון שירות ישראלי, משנת 1951 של ח"כ שמואל דיין
 
דרכון דיפלומטי ישראלי, השייך לחיים ויצמן
 
תעודת מסע ישראלית משנת 1950 שהונפקה לאלו שאין להם דרכון רשמי
 
חותמת כניסה ישראלית בדרכון ישראלי לא ביומטרי (רגיל)

דרישות אשרה לבעלי דרכון ישראלי רגיל לנסיעה למטרות תיירות עריכה

מדינה דרישות אשרה הערות
אוגנדה  אוגנדה אשרה בדואר אלקטרוני ל-3 חודשים, ניתן להגיש בקשה באינטרנט.[16]
אוזבקיסטן  אוזבקיסטן אין צורך באשרה[17] ל-30 יום
אוסטריה  אוסטריה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
אוסטרליה  אוסטרליה נדרשת אשרה[19] ניתן להגיש בקשה באינטרנט לאשרת תייר מסוג e600.[20]
אוקראינה  אוקראינה אין צורך באשרה[21] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום.
אורוגוואי  אורוגוואי אין צורך באשרה[22] ל-3 חודשים
אזרבייג'ן  אזרבייג'ן אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[23] ל-30 יום. נמנעת כניסה של אזרחי ארמניה, אחרים ממוצא ארמני ובעלי דרכון ובו חותמת כניסה לנגורנו קרבאך[24] ניתן להגיש בקשה דרך אינטרנט[25]
איחוד האמירויות הערביות  איחוד האמירויות הערביות אין צורך באשרה באוקטובר 2020 נחתם הסכם בין איחוד האמירויות וישראל על ביטול האשרות.[26] ל-90 יום.[27] הסכם זה נכנס לתוקף החל מ-10 באוקטובר 2021.[28]
איטליה  איטליה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
איי בהאמה  איי בהאמה אין צורך באשרה ל-3 חודשים
איי מרשל  איי מרשל אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה
סיישל  סיישל אין צורך באשרה[29] ל-3 חודשים, ללא חיוב באגרה[30]
איי שלמה  איי שלמה אין צורך באשרה[31][32] ל-3 חודשים
אינדונזיה  אינדונזיה נדרשת אשרה [33]
איסלנד  איסלנד אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
איראן  איראן איסור כניסה מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.
אירלנד  אירלנד אין צורך באשרה[34] ל-3 חודשים
אל סלוודור  אל סלוודור אין צורך באשרה ל-3 חודשים
אלבניה  אלבניה אין צורך באשרה[35] ל-90 יום
אלג'יריה  אלג'יריה איסור כניסה במסגרת החרם הערבי
אנגולה  אנגולה אשרה בדואר אלקטרוני[36] 30 יום
אנדורה  אנדורה אין צורך באשרה[37] אין דרישות אשרה באנדורה. הכניסה למדינה מתאפשרת דרך צרפת או ספרד.
אנטיגואה וברבודה  אנטיגואה וברבודה אשרה בדואר אלקטרוני[38]
אסוואטיני  אסוואטיני אין צורך באשרה[39] ל-30 יום[30]
אסטוניה  אסטוניה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
אפגניסטן  אפגניסטן נדרשת אשרה[40] קיימת דרישת אשרה גורפת, לכל המבקרים במדינה.
אקוודור  אקוודור אין צורך באשרה[41] ל-90 יום[30]
ארגנטינה  ארגנטינה אין צורך באשרה[42] ל-90 יום
אריתריאה  אריתריאה נדרשת אשרה[43]
ארצות הברית  ארצות הברית אישור כניסה אלקטרוני למדינה[44] ל-90 יום לאחר קבלת אישור ESTA
ארמניה  ארמניה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[45] ל-120 יום. בעת הגעה לנמל התעופה הבינלאומי זוורטנוץ, או בפניה באינטרנט.[46]
אתיופיה  אתיופיה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה בנמל התעופה, אך לא בכניסה קרקעית ממדינות שכנות. ניתן להגיש בקשה דרך האינטרנט.[47]
בהוטן  בהוטן נדרשת אשרה[48]
בוטסואנה  בוטסואנה אין צורך באשרה[49] ל-90 יום בכל תקופה של שנה.
ברוניי  ברוניי איסור כניסה[50]
בולגריה  בולגריה אין צורך באשרה[51] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום. במסגרת יישום אמנת שנגן, עוד בטרם אשרורה.
בוליביה  בוליביה נדרשת אשרה[52]
בוסניה והרצגובינה  בוסניה והרצגובינה אין צורך באשרה[53] ל-90 יום בכל תקופה של 6 חודשים
בורונדי  בורונדי נדרשת אשרה[54]
בורקינה פאסו  בורקינה פאסו אשרה בדואר אלקטרוני[55] תעודה המעידה על חיסון נגד קדחת צהובה נדרשת לצורך כניסה למדינה[56]
בחריין  בחריין אשרה בדואר אלקטרוני
בלגיה  בלגיה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
בליז  בליז אין צורך באשרה[57] ל-90 יום
בלארוס  בלארוס אין צורך באשרה[58] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום.
בנגלדש  בנגלדש איסור כניסה
בנין  בנין אין צורך באשרה[59] ל-90 יום
ברבדוס  ברבדוס אין צורך באשרה[60] ל-6 חודשים
ברזיל  ברזיל אין צורך באשרה[61] ל-90 יום
גאורגיה  גאורגיה אין צורך באשרה[62] לשנה[63]
גאנה  גאנה נדרשת אשרה[64] בדרך כלל ל-60 יום, המועד נקבע בביקורת הגבולות.
גבון  גבון אשרה בדואר אלקטרוני[65] בעלי ויזה אלקטרונית חייבים להיכנס למדינה בנמל התעופה ליברוויל.
גואטמלה  גואטמלה אין צורך באשרה[66] ל-90 יום
גיאנה  גיאנה נדרשת אשרה[67] לחודש (עם אפשרות להארכה).[68]
ג'יבוטי  ג'יבוטי אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה לא זמין בחלק מנקודות הכניסה.[69]
גינאה  גינאה נדרשת אשרה[70]
גינאה ביסאו  גינאה ביסאו אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[71] ל-90 יום, בנמל התעופה הבינלאומי אוסוואלדו ויארה בביסאו. ניתן להגיש בקשת אשרה באינטרנט.[72]
גינאה המשוונית  גינאה המשוונית נדרשת אשרה[73]
גמביה  גמביה נדרשת אשרה נדרש אישור נוסף בביקורת הגבולות.[74]
ג'מייקה  ג'מייקה אין צורך באשרה[75] ל-90 יום
גרמניה  גרמניה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
גרנדה (מדינה)  גרנדה אין צורך באשרה[76] ל-3 חודשים
דומיניקה  דומיניקה אין צורך באשרה[77] ל-3 חודשים
דנמרק  דנמרק אין צורך באשרה[78] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, ללא קשר לתקופת שהייה במדינות חברות אחרות באמנת שנגן.
דרום אפריקה  דרום אפריקה אין צורך באשרה[79] ל-90 יום
דרום סודאן  דרום סודאן אשרה בדואר אלקטרוני
האיטי  האיטי אין צורך באשרה[80] ל-3 חודשים
האיים המלדיביים  האיים המלדיביים אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[81] ל-30 יום
הודו  הודו אשרה בדואר אלקטרוני[82] ל-30 יום / שנה / 5 שנים.[83] עם אשרה אלקטרונית ניתן להיכנס להודו דרך 24 נמלי תעופה ושלושה נמלי ים.
הולנד  הולנד אין צורך באשרה[84] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן (בתחומי הולנד הקונטיננטלית).
הונגריה  הונגריה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
הונדורס  הונדורס אין צורך באשרה[85] ל-3 חודשים
הממלכה המאוחדת  הממלכה המאוחדת אין צורך באשרה[86] ל-6 חודשים
הפיליפינים  הפיליפינים אין צורך באשרה[87] ל-59 יום.
הרפובליקה הדומיניקנית  הרפובליקה הדומיניקנית אין צורך באשרה[88] ל-90 יום
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו  הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נדרשת אשרה[89] עד ל-6 חודשים בהתאם לגובה האגרה המשולמת.
הרפובליקה המרכז-אפריקאית  הרפובליקה המרכז-אפריקאית אין צורך באשרה ל-90 יום
הרפובליקה העממית של סין  הרפובליקה העממית של סין נדרשת אשרה[90] ניתן לבקר בהונג קונג ומקאו ללא צורך באשרה.
הרפובליקה של קונגו  הרפובליקה של קונגו נדרשת אשרה
וייטנאם  וייטנאם אשרה בדואר אלקטרוני[91][92] ל-90 יום
ונואטו  ונואטו אין צורך באשרה[93] ל-30 יום
ונצואלה  ונצואלה נדרשת אשרה[94]
ותיקן  ותיקן אין צורך באשרה גבול פתוח לעיר רומא באיטליה.
זימבבואה  זימבבואה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[95] ל-90 יום. ניתן להגיש בקשת אשרה באינטרנט. בנוסף, קיימת זכאות לאשרה אוניברסלית המאפשרת כניסה גם לזמביה.
זמביה  זמביה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[96] ל-90 יום. ניתן להגיש בקשת אשרה באינטרנט.[97] בנוסף, קיימת זכאות לאשרה אוניברסלית המאפשרת כניסה גם לזימבבואה.
חוף השנהב  חוף השנהב נדרשת אשרה[98][99] ניתן להגיש בקשת אשרה באינטרנט.[100]
טג'יקיסטן  טג'יקיסטן אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[101] ל-60 יום. ניתן להגיש בקשת אשרה באיטרנט.[102]
טובאלו  טובאלו אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה לחודש[30]
טוגו  טוגו אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[103] ל-7 ימים
טונגה  טונגה אין צורך באשרה[104] ל-90 יום
טורקיה  טורקיה אין צורך באשרה[105] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום.
טורקמניסטן  טורקמניסטן נדרשת אשרה[106]
טנזניה  טנזניה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[107] ל-3 או ל-6 חודשים בהתאם לגובה האגרה.
טרינידד וטובגו  טרינידד וטובגו אין צורך באשרה[108] ל-90 יום
יוון  יוון אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
יפן  יפן אין צורך באשרה[109] ל-90 יום
ירדן  ירדן אין צורך באשרה[110] קיים צורך בתשלום אגרה בצדדים הישראלים של המעברים.
כווית  כווית איסור כניסה במסגרת החרם הערבי
לאוס  לאוס אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[111] ל-30 יום
לבנון  לבנון איסור כניסה במסגרת החרם הערבי. מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.
לוב  לוב איסור כניסה במסגרת החרם הערבי
לוקסמבורג  לוקסמבורג אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
לטביה  לטביה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
ליבריה  ליבריה נדרשת אשרה[112]
ליטא  ליטא אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
ליכטנשטיין  ליכטנשטיין אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
לסוטו  לסוטו אין צורך באשרה[113] ל-30 יום
מאוריטניה  מאוריטניה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[114] אשרות ניתנות בנמל התעופה הבינלאומי נואקשוט-אומטונסי.
מאוריציוס  מאוריציוס אין צורך באשרה[115] ל-90 יום
מאלי  מאלי נדרשת אשרה
מדגסקר  מדגסקר אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[116] ל-90 יום
מוזמביק  מוזמביק אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[117] ל-30 יום
מזרח טימור  מזרח טימור אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[118] ל-30 יום
מולדובה  מולדובה אין צורך באשרה[119] ל-90 יום
מונגוליה  מונגוליה אין צורך באשרה[120] ל-30 יום
מונטנגרו  מונטנגרו אין צורך באשרה[121] ל-90 יום
מונקו  מונקו אין צורך באשרה[18] במסגרת אמנת שנגן.
מיאנמר  מיאנמר אשרה בדואר אלקטרוני[122] ל-28 יום. האשרה תקפה בשלושה נמלי תעופה ושלושה מעברי גבול בלבד.[123]
מיקרונזיה  מיקרונזיה אין צורך באשרה[124] ל-30 יום
מלאווי  מלאווי אין צורך באשרה ל-90 יום
מלזיה  מלזיה איסור כניסה בנוסף לאשרה, נדרש אזרח ישראל אף לאישור כניסה ממשרד הפנים של מלזיה טרם הכניסה למדינה. בפועל, לא ניתנות אשרות לאזרחי ישראל.[125]
מלטה  מלטה אין צורך באשרה ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
מצרים  מצרים נדרשת אשרה[126] אין צורך באשרה למבקרים בסיני דרך מעבר טאבה או בטיסה לנמל התעופה הבינלאומי שארם א-שייח'.
מקדוניה הצפונית  מקדוניה הצפונית אין צורך באשרה[127] ל-90 יום במסגרת אמנת שנגן
מקסיקו  מקסיקו אין צורך באשרה[128] ל-90 יום
מרוקו  מרוקו אשרה בדואר אלקטרוני[129] ילידי מרוקו יכולים לקבל אשרה בנקודת הכניסה.
נאורו  נאורו אין צורך באשרה[130]
נורווגיה  נורווגיה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
ניגריה  ניגריה נדרשת אשרה[131]
ניז'ר  ניז'ר נדרשת אשרה
ניו זילנד  ניו זילנד אין צורך באשרה[132] ל-90 יום[133]
ניקרגואה  ניקרגואה אין צורך באשרה ל-90 יום
נמיביה  נמיביה נדרשת אשרה[134]
נפאל  נפאל אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[135] ל-15, 30 או 90 יום, בהתאם לגובה האגרה.
סאו טומה ופרינסיפה  סאו טומה ופרינסיפה אשרה בדואר אלקטרוני[136]
סודאן  סודאן נדרשת אשרה
סומליה  סומליה נדרשת אשרה
סוריה  סוריה איסור כניסה במסגרת החרם הערבי. מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.
סורינאם  סורינאם אין צורך באשרה[137] ל-90 יום
סיירה לאון  סיירה לאון נדרשת אשרה
סינגפור  סינגפור אין צורך באשרה[138] לחודש
סלובניה  סלובניה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
סלובקיה  סלובקיה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
סמואה  סמואה אין צורך באשרה[139] ל-60 יום
סנגל  סנגל אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה ל-3 חודשים
סנט וינסנט והגרנדינים  סנט וינסנט והגרנדינים אין צורך באשרה[140] לחודש
סנט לוסיה  סנט לוסיה אין צורך באשרה[141] ל-6 שבועות
סנט קיטס ונוויס  סנט קיטס ונוויס אין צורך באשרה[142] ל-3 חודשים
סן מרינו  סן מרינו אין צורך באשרה[143] אחת ממדינות הנספח השני לאמנת שנגן.
ספרד  ספרד אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
סרביה  סרביה אין צורך באשרה[144] ל-90 יום בתקופה של 180 יום
סרי לנקה  סרי לנקה אשרה בדואר אלקטרוני[145] ל-30 יום
ערב הסעודית  ערב הסעודית איסור כניסה במסגרת החרם הערבי; ישראלים מוסלמיים יכולים לקבל דרכון ירדני זמני בשביל מטרות פולחן דתי או לשם פגישות עסקיות.
עומאן  עומאן נדרשת אשרה
עיראק  עיראק איסור כניסה במסגרת החרם הערבי, להוציא את כורדיסטן העיראקית. מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.
פיג'י  פיג'י אין צורך באשרה[146] ל-4 חודשים
פינלנד  פינלנד אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
פקיסטן  פקיסטן איסור כניסה בפועל, ישראלים יכולים לקבל אשרה רק דרך נציגות פקיסטנית במדינה שלישית, ובתנאי שהם תושבים קבועים במדינה זו. בנוסף, על כל ישראלי הנכנס בדרך זו לפקיסטן לרשום את ביקורו אצל המשטרה המקומית לאחר כניסתו למדינה.
פלאו  פלאו אין צורך באשרה[147] ל-90 יום
פנמה  פנמה אין צורך באשרה ל-3 חודשים
פפואה גינאה החדשה  פפואה גינאה החדשה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[148] ל-60 יום
פרגוואי  פרגוואי אין צורך באשרה[149] ל-90 יום
פרו  פרו אין צורך באשרה[150] ל-90 יום.
פולין  פולין אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
פורטוגל  פורטוגל אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
צ'אד  צ'אד נדרשת אשרה
צ'ילה  צ'ילה אין צורך באשרה ל-90 יום
צ'כיה  צ'כיה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום,[151] במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
צרפת  צרפת והטריטוריות אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
קמבודיה  קמבודיה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה ל-30 יום. ניתן להגיש בקשה אף באינטרנט.[152]
קמרון  קמרון נדרשת אשרה[153]
קנדה  קנדה אין צורך באשרה[154] ל-6 חודשים; למגיעים בדרך האוויר לקנדה יש צורך ב"אישור נסיעה אלקטרוני" (eTA)[155]
קייפ ורדה  קייפ ורדה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה
קולומביה  קולומביה אין צורך באשרה ל-90 יום הניתנים להארכה למשך 180 יום בתקופה של שנה.
קומורו  קומורו אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[156]
קובה  קובה נדרש כרטיס תייר[157]
קוסטה ריקה  קוסטה ריקה אין צורך באשרה[158] ל-90 יום
קוריאה הדרומית  קוריאה הדרומית אישור כניסה אלקטרוני למדינה[159] ל-90 יום
קוריאה הצפונית  קוריאה הצפונית נדרשת אשרה
קזחסטן  קזחסטן אין צורך באשרה[160] ל-30 יום
קטר (מדינה)  קטר נדרשת אשרה[161][162] למרות השתתפותה בחרם הערבי. בפועל, ניתנת אשרה במקרים מסוימים מאוד ורק בתיאום עם חברת התעופה הלאומית קטר איירווייז, במסגרת מעבר בנמל התעופה חמד בין טיסות בין-לאומיות.
קירגיזסטן  קירגיזסטן אין צורך באשרה[163] ל-60 יום
קיריבטי  קיריבטי נדרשת אשרה
קניה  קניה אשרה בדואר אלקטרוני[164] ל-3 חודשים
קפריסין  קפריסין אין צורך באשרה ל-90 יום בתקופה של 180 יום
קרואטיה  קרואטיה אין צורך באשרה ל-90 יום בתקופה של 180 יום.
רואנדה  רואנדה אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה[165] ל-30 יום
רומניה  רומניה אין צורך באשרה[166] ל-90 יום בתקופה של 180 יום
רוסיה  רוסיה אין צורך באשרה[167] ל-90 יום בתקופה של 180 יום.
שוודיה  שוודיה אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
שווייץ  שווייץ אין צורך באשרה[18] ל-90 יום בכל תקופה של 180 יום, במסגרת מדינות חברות באמנת שנגן.
תאילנד  תאילנד אין צורך באשרה[168] ל-30 יום
תוניסיה  תוניסיה נדרשת אשרה[169]
תימן  תימן איסור כניסה במסגרת החרם הערבי. מוגדרת כמדינת אויב על פי החוק הישראלי.

מדינות לא מוכרות או מוכרות חלקית עריכה

מדינה תנאי כניסה הערות
אבחזיה  אבחזיה נדרשת אשרה[170]
דרום אוסטיה  דרום אוסטיה אין צורך באשרה[171]
הרשות הפלסטינית  הרשות הפלסטינית אין צורך באשרה לא צריך דרכון לשטחי B, איסור כניסה לשטחי A ורצועת עזה
טאיוואן  טאיוואן אין צורך באשרה[172]
טרנסניסטריה  טרנסניסטריה אין צורך באשרה[173]
רפובליקת סהרה הערבית הדמוקרטית  רפובליקת סהרה הערבית הדמוקרטית אין צורך באשרה אין ביקורת דרכונים
סומלילנד  סומלילנד אשרה ניתנת בנקודת הכניסה למדינה ל-30 יום
הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין  הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין אין צורך באשרה[174]
קוסובו  קוסובו אין צורך באשרה[175]

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ The Henley Passport Index: Q1 2021 Global Ranking, מדד הנלי לדרכונים, ‏5 בינואר 2021
 2. ^ אתר הכנסת, במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017
 3. ^ אריה אברהמי, מי יהיה אזרח ישראלי?, מעריב, 21 בנובמבר 1949
 4. ^ מאז תקומת המדינה הוכפל הישוב ומנינו 1,220,000 נפש, דבר, 9 בפברואר 1951
 5. ^ הממשלה דנה בשאלות כלכלה וכספים, דבר, 21 בינואר 1952
 6. ^ חוק הדרכונים לפני אישורו, דבר, 2 ביולי 1952. חוק האזרחות אושר כבר באפריל 1952.
 7. ^ אתר הכנסת, תקנות חוק הביומטריה
 8. ^ תשובות שרים לשאילתות, דבר, 15 בינואר 1952
 9. ^ רשות האוכלוסין וההגירה - תעודת מעבר ישראלית לזרים
 10. ^ Getting an Israeli Passport & Teudat Ma'avar, Nefesh B'Nefesh, ‏30 בינואר 2014 (באנגלית)
 11. ^ New immigrants will no longer have to wait to get Israeli passport, The Jerusalem Post | JPost.com (באנגלית)
 12. ^ Zaitch, D.; Bunt, H.; Siegel, D. (2003), "Israel - The Promised Land for Russian-speaking Crime Bosses", Global Organized Crime: Trends and Developments (1st ed.), Netherlands: Springer, pp. 52–55
 13. ^ The Henley Passport Index: Q1 2021 Global Ranking, מדד הנלי לדרכונים, ‏5 בינואר 2021
 14. ^ Israeli Book of Laws, volume 2109, page 463 [1] (in Hebrew(הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)).
 15. ^ Publication of the Israeli government law proposals, volume 381, 1 April 2008 [2] (in Hebrew(הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)).
 16. ^ Visa/Permit Application System
 17. ^ Uzbekistan Grants Visa-Free Access to 7 Countries - Passport Index, Discover Passport Index, ‏2018-02-12 (באנגלית)
 18. ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Annex II of the Council Regulation 539/2001. Official Journal of the European Communities, 21.3.2001
 19. ^ Visas and Migration. Australian Embassy Israel
 20. ^ "Visitor e600 Visa Online Applications". Department of Immigration and Border Protection.
 21. ^ Visa information. Embassy of Ukraine in The State of Israel(הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)
 22. ^ Entry Requirements and Paperwork. Uruguay Ministerio de Tourismo
 23. ^ הרפובליקה של אזרבייג'ן. אתר משרד החוץ
 24. ^ Visa upon arrival to Azerbaijan
 25. ^ Electronic Visa System of Azerbaijan Republic
 26. ^ ירון אברהם עמית ולדמן, ‏משלחת מהאמירויות בישראל: "משנים את המזרח התיכון", באתר ‏מאקו‏, 20 באוקטובר 2020
 27. ^ איתמר אייכנר, במערכת הביטחון חוששים מהסכם הוויזות עם האמירויות, באתר ynet, 20 באוקטובר 2020
 28. ^ שרון עידן, החל מ-10 באוקטובר: ישראלים שרוצים לבקר בדובאי לא יידרשו לוויזה, באתר כאן – תאגיד השידור הישראלי, 5 באוקטובר 2021
 29. ^ Travel & Visa: Visitors travelling to Seychelles. Department of Foreign Affairs. The Republic of Seychelles
 30. ^ 1 2 3 4 Extendable length of stay.
 31. ^ Countries with Concessional Entry Arrangement. Ministry of Commerce, Industry, Labour and Immigration. Solomon Islands
 32. ^ Under visa exemption agreement, ‏29 בינואר 2017
 33. ^ טל שלו‏, עוד יעד לחופשה הבאה: הוסרה הגבלת כניסת ישראלים לאינדונזיה, באתר וואלה‏, 27 ביוני 2018
 34. ^ Visa requirements for entering Ireland
 35. ^ Visa Regime for Foreign Citizens(הקישור אינו פעיל, 15.8.2020), Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Albania
 36. ^ הרפובליקה של אנגולה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 37. ^ Travel to Andorra, Afers Exteriors, Govern d'Andorra
 38. ^ (הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)Visas. Antigua and Barbuda High Commission
 39. ^ (הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)The following Countries do NOT require a VISA to enter the Kingdom of Swaziland
 40. ^ Visa Information, Ministry of Foreign Affairs, Islamic Republic of Afganistan
 41. ^ הרפובליקה של אקוודור. משרד החוץ - מידע על מדינות
 42. ^ (הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)Tourism. Embajada en ESTADO DE ISRAEL
 43. ^ אריתריאה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 44. ^ Travel Without a Visa
 45. ^ הרפובליקה של ארמניה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 46. ^ e-Visa - Republic of Armenia Electronic Visa System
 47. ^ מערכת Monitour, ישראלים יכולים להוציא אשרה לאתיופיה באתר מקוון, באתר MoniTour, ‏10 ביולי 2017(הקישור אינו פעיל)
 48. ^ Visa. Tourism Council of Bhutan
 49. ^ Countries Whose Citizens Do NOT Require a Visa to Enter Botswana. Embassy of the Republic of Botswana - Washington D.C.
 50. ^   Gavin Haines, ‏Six of the seven countries on Donald Trump's 'Muslim ban' list also bar visitors based on nationality, The Telegraph, 31 January 2017
 51. ^ (הקישור אינו פעיל, 15.8.2020)VISA FOR BULGARIA. The Republic of Bulgaria - Ministry of Foreign Affairs
 52. ^ Bolivia Reinstates Visas for US and Israeli Citizens
 53. ^ Visas - Israel. Ministry of Foreign Affairs, Bosnia and Herzegovina
 54. ^ Visa Requirements. Embassy of Burundi in the United Kingdom
 55. ^ Visa Application for Burkina Faso
 56. ^ Visa Application. Burkina Faso Embassy USA
 57. ^ Belize Visa Requirements Web Version. Belize Ministry of Foreign Affairs
 58. ^ Forms of foreigners’ staying on the territory of the Republic of Belarus
 59. ^ Pays signataires des accords de suppression de visa avec le Bénin | Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération de la République du Bénin, Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération (בצרפתית)
 60. ^ [3]
 61. ^ Entrance Visas in Brazil. Ministry of External Relations - Immigration Division
 62. ^ Visa. Embassy of Georgia to the State of Israel
 63. ^ Georgia Restores One-Year Visa-Free Rules
 64. ^ Visa Applications. Ghana Embassy in Israel
 65. ^ Gabon e-Visa
 66. ^ Visas para extranjeros. Gobiero de la República de Guatemala - Ministerio de Relaciones Exteriore
 67. ^ VISA ENTRY REQUIREMENTS (COUNTRIES). Ministry of Foreign Affairs, Co-operative Republic of Guyana. ישראל אינה ברשימת המדינות שאזרחיהן פטורים מאשרה.
 68. ^ Advisory
 69. ^ Obtainable at Djibouti–Ambouli International Airport.
 70. ^ Services. Embassy of Guinea - Washington DC
 71. ^ Electronic Visa Application System. REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU
 72. ^ Electronic Visa Application System
 73. ^ Visa application guidelines. Embassy of the Republic of Equatorial Guinea in The United Kingdom
 74. ^ Visas and Passports. Gambia Tourism Board
 75. ^ Visa Requirements for Visiting Jamaica. Government of Jamaica - Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade
 76. ^ COUNTRY VISA REQUIREMENTS FOR GRENADA. The Embassy of Grenada in Washington, D.C.
 77. ^ ENTRY REQUIREMENTS. Discover Dominica Authority
 78. ^ Visa-free travel. denmark.dk
 79. ^ Consular - Visas. The Embassy of South Africa in Israel
 80. ^ Visa Entry Requirements for Haiti. Embassy of the Republic of Haiti - Washington D.C.
 81. ^ Entry To Maldives. Maldives Immigration - Republic of Maldives
 82. ^ "Indian e-Visa". Ministry of Home Affairs, Government of India.
 83. ^ ויזה להודו: מעכשיו לשנה דרך האינטרנט, באתר Passportnews, ‏19 במרץ 2019
 84. ^ [18]
 85. ^ Anexo I - Lista de Países
 86. ^ Check if you need a UK visa - Israel. Gov.UK
 87. ^ Visas. Philippine Embassy - Israel
 88. ^ Republica Dominicana - Portal de Servicios Consulares
 89. ^ The Democratic Republic of the Congo (DRC) Embassy Washington D.C. - Consular Services
 90. ^ Home > Consular Service > Visa. Embassy of the People's Republic of China in the State of Israel
 91. ^ איתמר אייכנר, דניאל סלאמה, בקרוב: טיסות ישירות לווייטנאם ופטור מוויזה, באתר ynet, 25 ביולי 2023
 92. ^ e-visa
 93. ^ Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade - Vanuatu
 94. ^ Gobierno Bolivariano de Venezuela - Visas
 95. ^ eVisa Zimbabwe - Category B-Visa on entry
 96. ^ Nationals requiring Visas issued on Arrival or at Zambian Missions Abroad. Zambia Department of Immigration
 97. ^ eVisa Republic of Zambia
 98. ^ MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS-Cote D'Ivoire, "List of Countries with or without entry visa"
 99. ^ MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
 100. ^ HOW TO GET THE E-VISA FOR CÔTE D'IVOIRE?
 101. ^ Visa. Republic of Tajikistan
 102. ^ Welcome to the Tajikistan Visa Electronic Application Center!
 103. ^ Bienvenue au Togo. Togolese Republic
 104. ^ Israel & Tongan Relations, משרד החוץ, ‏5 ביולי 2017 (באנגלית)
 105. ^ Visa Information for Foreigners. REPUBLIC OF TURKEY CONSULAR PROCEDURES
 106. ^ Visa reception. The list of required documents. State Migration Service of Turkmenistan
 107. ^ Kilimanjaro International Airport - Visa & Immigration
 108. ^ VISA REQUIREMENTS FOR ALL COUNTRIES. Government of the Republic of Trinidad and Tobago - Ministry of National Security-Immigration Division
 109. ^ Exemption of Visa (Short-Term Stay). Ministry of Foreign Affairs of Japan
 110. ^ איתמר איכנר, ירדן מבטלת את הוויזה למטיילים ישראלים, באתר ynet, 16 ביולי 2018
 111. ^ THE DEPARTMENT OF IMMIGRATION OF LAO PDR - Visas. Laos People’s Democratic Republic
 112. ^ רפובליקה של ליבריה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 113. ^ CONSULAR SERVICES - Countries not requiring Visa. The Lesotho Embassy in the United States of America
 114. ^ Visa - Embassy of Mauritania - London
 115. ^ Visa Requirements in Mauritius. Republic of Mauritius Portal - Passport and Immigration office
 116. ^ Short-Term Visa - Tourist. EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MADAGASCAR IN WASHINGTON D.C.
 117. ^ Vistos de Entrada. MINEC - Ministério dos Négocios Estrangeiros e Cooperação
 118. ^ Tourist & Business Visa. Immigration Service of Timor-Leste
 119. ^ Visas - FOREIGN CITIZENS WHO ARE VISA EXEMPTED FOR ENTERING MOLDOVA. Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel
 120. ^ NATIONALS OF FOLLOWING COUNTRIES ARE EXEMPTED FROM VISA TO ENTER MONGOLIA (AS OF MAY 2017). Consul.mn
 121. ^ Overview of visa regimes for foreign citizens - Israel. Ministry of Foreign Affairs
 122. ^ Notice to Tourists The Republic of the Union of Myanmar
 123. ^ Myanmar eVisa
 124. ^ Visas and Entry. Federated States of Micronesia
 125. ^ Visa Requirement by Country, I], Immigration Department of Malaysia
 126. ^ Visa Requirements. Embassy of Egypt, Washington DC
 127. ^ Entry Visa for the Republic of Macedonia. Republic of Macedonia - Ministry of Foreign Affarirs
 128. ^ Países y regiones que No requieren visa para viajar a México. Instituto Nacional de Migración
 129. ^ [4]. Kingdom of Morocco - Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
 130. ^ Immigration Regulations 2014 - SL No. 2 of 2014. REPUBLIC OF NAURU GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY EXTRAORDINARY, 30th January 2014. pp. 81
 131. ^ Visa Requirements. Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Tel-Aviv, Israel
 132. ^ Immigration (Visa, Entry Permission, and Related Matters) Regulations 2010 (SR 2010/241). New Zealand Legistlation - Schedule 2 - People to whom waiver to travel to New Zealand applies
 133. ^ Summary of Terms - Visa-waiver countries. Immigration New Zealand
 134. ^ Do I Need a Tourist Visa or an Employment Permit?. Embassy of the Republic of Namibia - Washington D.C.
 135. ^ Tourist Visa. Government of Nepal - Ministry of Home Affairs Department of Immigration
 136. ^ "Archived copy". אורכב מ-המקור ב-2015-05-21. נבדק ב-2015-05-21. {{cite web}}: (עזרה)
 137. ^ Visa Requirements - Countries Exempt from Visa. Embassy of the Republic of Suriname - Washington D.C.
 138. ^ Visa Information. The Consulate-General of the Republic of Singapore - Tel Aviv
 139. ^ New agreement signed in Jerusalem between Israel and Samoa allows visa free travel., embassies.gov.il, ‏5 במרץ 2019
 140. ^ Types of Visa. Ministry of Foreign Affairs, Commerce and Trade - The Government of Saint Vincent and the Grenadines
 141. ^ Saint Lucia Visa Requirements. Government of Saint Lucia - govt.lc
 142. ^ Countries That Do Not Need Visas For Short Stay In St. Kitts and Nevis. Government of St. Christopher (St. Kitts) & Nevis
 143. ^ Border Formalities. Repubblica di San Marino
 144. ^ VISA REGIME FOR ENTERING SERBIA - Israel. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia
 145. ^ Visa. Sri Lanka Embassy in Israel
 146. ^ Hari Krishna Dulipudi, Fiji visa for Israel passport holders in 2020, Visa List (באנגלית)
 147. ^ Consular. Embassy of Palau in Manila
 148. ^ Public Notice - New Visa on Arrival Eligible Country List. Papua New Guinea Immigration and Citizenship Authority
 149. ^ ACUERDOS BILATERALES SUSCRITOS POR EL PARAGUAY EN MATERIA DE “SUPRESIÓN DE VISAS". Ministerio de Relaciones Exteriores
 150. ^ REQUERIMIENTOS DE VISAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS.
 151. ^ Ministry of the Interior of the Czech Republic - Entering the Czech Republic, duties, length of stay. כל כניסה לצ'כיה מאפשרת קבלת ויזת תייר לתקופה של 90 יום, ללא כלל ה-90/180 של אמנת השנגן.
 152. ^ eVisa - Kingdom of Cambodia
 153. ^ הרפובליקה של קמרון. משרד החוץ - מידע על מדינות
 154. ^ Find out if you need a visa. Government of Canada]
 155. ^ Apply for an Electronic Travel Authorization
 156. ^ Visa Requirements Embassy of the Union of the Comoros to the United States, Canada and Cuba
 157. ^ הרפובליקה של קובה. משרד החוץ - מידע על מדינות
 158. ^ Visa Requirements - Israel. Embajada de Costa Rica en Washington D.C.
 159. ^ Foreigners
 160. ^ стран, имеющих с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке поездок граждан по видам паспортов. The Ministry of Foreign Affairs - Republic of Kazakhstan
 161. ^ [5]
 162. ^ בפועל, ניתנת אשרה במקרים מסוימים מאוד ורק בתיאום עם חברת התעופה הלאומית קטר איירווייז, במסגרת מעבר בנמל התעופה חמד בין טיסות בין-לאומיות.
 163. ^ Экономика, Политика, Общество, Президент, Парламент, Кыргызстан ввел для граждан 9 государств безвизовый режим сроком до 60 дней, Новости Кыргызстана - КНИА «Кабар» (ברוסית)
 164. ^ Republic of Kenya - eCitizen portal
 165. ^ RWANDAN VISAS. Rwanda Directorate General of Immigration and Emigration
 166. ^ General Information about the Romanian Visa. Embassy of Romania to the State of Israel
 167. ^ СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль об отказе от визовых требований при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Государства Израиль
 168. ^ Visa and Consular Information : Entry to Thailand. Royal Thai Embassy, Tel Aviv, Israel
 169. ^ Visa de court sejour pour tourisme et/ou affaires. Consul Honoraire de Tunisie en Ukraine
 170. ^ Consular Service, Republic of Abkhazia
 171. ^ Procedure of the Entry to the Territory of the Republic of South Ossetia. Ministry of Foreign Affairs, Republic of South Ossetia
 172. ^ Visa-Exempt Entry. Bureau of Consular Affairs, Republic of China (Taiwan)
 173. ^ What is the procedure to enter the territory of the Pridnestrovian Moldavian Republic for foreign citizens and stateless persons? What documents are required? Do I need a visa?. Pridnestrovian Moldavian Republic
 174. ^ Visa Regulations, Ministry of Foreign Affairs, Turkish Republic of Northern Cyprus
 175. ^ Do you need Kosovo visa?, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Kosovo