משא (מבני ישמעאל)

מתקיים דיון בו מוצע לאחד ערך זה עם הערך משא (דמות מקראית).
אם אין התנגדויות, ניתן לאחד את הערכים שבוע לאחר הצבת התבנית.

משא מוזכר בתנ"ך כאחד מבני ישמעאל.

במקורותעריכה

משא הוא הבן השביעי של ישמעאל ברשימת בניו המופיעה פעמיים בתנ"ך[1][2].

שבט בשם משא מוזכר במספר כתובות אשוריות מימי תגלת-פלאסר השלישי והתקופה הקרובה. באחת הכתובות נאמר:

"ואשר לשמשי, מלכת ערב ... היא נבהלה מעצמת הצבא האשורי ושלחה לי גמלים ונאקות. ... התושבים של משא ותימא, שבא, חיפה וחתי ושבט אדבאל, שמקומות מושבותיהם הם הרחק מזרחה, ... הביאו כאיש אחד, ללא יוצא מן הכלל, את המס שלהם."

בכתובת אחרת כתוב:

"תושבי משא, תימא, השבאים, יושבי חיפה, בדנה ואדבאל ... מהאזור שבמערב, ... הם שמעו על שלטוני המהולל, הם קבלו את עול שלטוני. הם הביאו לי, ללא יוצא מן הכלל, בתורת מס, גמלים ונאקות וכל מיני בשמים, והם נשקו את רגלי."

כתובת שלישית מספרת על התנפלות שוד של שבט משא על שבט נביות[3].

זיהויעריכה

על פי ההבטחה לאברהם המופיעה בספר בראשית[4]: "ולישמעאל שמעתיך ... שנים עשר נשיאים יוליד" נחשב כל אחד מבני ישמעאל לראש שבט ובהתאם נהוג לקשור בין השבט המוזכר בכתובות האשוריות עם בני ישמעאל.

הערות שולייםעריכה