פורטל:תנועת החסידות


טיש חסידי בירושלים, 2004
בית המדרש של הבעל שם טוב

החסידות היא תנועה רוחנית-חברתית יהודית, שהתעוררה באמצע המאה ה-18.
מחוללה העיקרי של תנועת החסידות היה הבעל שם טוב. תלמידו, המגיד ממזריטש, היה זה שהפיץ אותה לרחבי מזרח אירופה והפך אותה לתנועה גדולה.
הגותה של החסידות, בפרט בדורותיה הראשונים, התאפיינה בשאיפה ל"דבקות" באל, עבודת האל בשמחה, אהבת ישראל, הדגשת המעלה של כל יהודי והקישור אל הצדיק.
בדורות המאוחרים יותר מתאפיינת החסידות בעיקר בגיבוש חצרות חסידיות ספציפיות סביב שושלות של אדמו"רים.


כתב החרם על החסידים משנת תקמ"א, בחתימת הגר"א ורבנים נוספים

ההתנגדות לתנועת החסידות היא מחלוקת שהתעוררה ביהדות במחצית השנייה של המאה ה-18, עם עלייתה של תנועת החסידות, ועיקרה בדור השני של החסידות. מחלוקת זו, שבמידה מסוימת נותרה עד היום, הובילה לחלוקה בין חסידים למתנגדים להם. המאבק של הקהילה היהודית הממוסדת בחסידות כלל חרמות ורדיפות, ולעיתים אף מסירה לשלטונות. שיאו בשלושה פולמוסים בולטים בין השנים 17701805.


"ושאלתי את פי משיח (בשעת עלית נשמה), אימת אתי מר (מתי יבוא אדוני)? והשיב לי, בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה."

הבעש"ט, -"כתר שם טוב"


חסיד מתבודד.jpg
חסיד ברסלב מתבודד ביער ירושלים.שושלת מייסדי החסידות
הבעל שם טוב, בנו רבי צבי ונכדיו רבי ברוך ממז'יבוז' ורבי משה חיים אפרים מסאדילקובהמגיד ממעזריטש, בנו רבי אברהם המלאך, בנו רבי שלום שכנא מפראהביטש


חסידויות רוסיה-ליטא
בית צ'רנוביל: צ'רנובילקוריסטשובצ'ארקסמקארובטריסקטולנאסקווירארחמסטריווקאשפיקובמחנובקההורניסטייפולמאלין-ראדומישלברזנהחסידות חב"ד: חב"ד ליובאוויטש • שלא שרדו: קאפוסטליאדיניעז'יןסטרשלהאוורוטשבית רוז'ין: סדיגורהצ'ורטקובהוסיאטיןבויאןקופיטשניץאוז'ירן-בראדידרוהוביץ'בית קרלין-לכוביץ': קרליןלודמירלעכוויטשקובריןסלוניםקוידנובקוברין-ביאליסטוקפינסק-קרליןבית זלוטשוב: יאמפולהראדווילזברז'זוויהלקרמניץסקאליהברסלבקוריץ-שיפיטובקה-סאלוויטאקרסנהאוסטרהאסטפיןנישכיזליניץ-מונסטריץ'סאווראןאליקוולעדניקאפטא-זינקוב-מז'יבוז'אמדורקוסובפרוסקורובקמינקא-מיראפאלרשקובקאשיווקא - דויד הורודוקלובושוב-יאנוב


חסידויות פולין
בית קוז'ניץ: קוז'ניץ-מוגלניצא-גרודז'יסקפיאסצנאאוסטרובצאלוקווע וולברוז'בית לובלין: פשדבורז'אפטא-וואלברום-וודיסלברדומסק-קרימילוברדושיץחלם (ר' נטע)קוזמיר-מודז'יץלעלובבוסטוןקארובחלםלנטשנהאוז'רובוויליפוליליפסקבית פשיסחה: ביאלאפוריסוב-קאלושיןבית וורקא: וורקאאמשינוב (אופלה) • אלכסנדרסטריקובראדזימיןנדרזין - סקרנביץבית איזביצא: איזביצה ראדזיןלובליןמרקשובבית קוצק: קוצקגורסוכטשובגוסטיניןפילץנובומינסקזיכליןויסקוט-קרושנוביץ


חסידויות גליציה
בית פרמישלאן: פרמישלאןקאלישגלינאליז'נסקרימנובדינובבלאז'ובבית רופשיץ: רופשיץגלגובלינסקמעליץדז'יקובבארנוברוזבדובסטוטשיןבית צאנז: צאנזשינאוואקשאנובבאבובגורליץראצפרטטשכויבסטרופקוברודניקברדיובגריבובצאנז-קלויזנבורגצאנז-דז'ימיגרדטשקאוועדומברובהיאריטשובסטרליסקסטרטיןבעלזא (קארוב, סקאהל) • קומרנהאלעסק-סטניסלבסאסובירוסלבקמינקאוישניצאסאמבורפשעווראסקנארול


חסידויות רומניה
בית רוז'ין: בוהושליובהשטפנשטוסלויפשקאןאדז'ודבית נדבורנא: נדבורנהקרעטשניףראחובחוסטנדבורנה באניהפיטסבורגבישטינאסטרוז'ניץטמשוואר-אראדזוטשקאבית ויז'ניץ: ויז'ניץ-מונסיסרט ויז'ניץאנטניאווישווהשאץדעעשפאלטישאןבוצ'צ'ה-בוטושאןסקולעןריבניץ


חסידויות הונגריה
בית אויהל - סיגט: סיגטסאטמארליסקאספינקאטאהשקוסוןפאפאקאליבקרעסטירמונקאטשקאפישנאסוידביקסאדהאדאס-מטסלקה חבורת שומר אמוניםברגסזמאקווא


חסידויות ארץ ישראל
ערלויאשלגדאראגמישקולץשומרי אמונים: שומרי אמוניםתולדות אהרןתולדות אברהם יצחקמבקשי אמונהנחלת אהרןחסידויות ירושלמיות: דושינסקיאמשכנות הרועיםקהל חסידי ירושלים • רחלין (חסידות רחלין)
כאן תוכלו למצוא ערכים מבוקשים/חסרים בחסידות, שאתם מוזמנים ליצור, כמו כן אתם מוזמנים להוסיף לרשימה ערכים בנושא החסידות שלדעתכם חשוב שיהיו:


Exquisite-kwrite.png

רוצים לעזור? הנה כמה משימות שבהן אתם יכולים לתרום:


רשימת הערכים המבוקשים ודורשי שיפור

מצאו ערכים לשיפור בנושא חסידות: לשכתובלעריכהלהשלמהקצרמריםחדשיםדורשי מקורלפישוטבלי תמונה (יש לגלול את המסך כלפי מטה)