ויקיפדיה:בוט/בוט החלפות/דפים שבוט ההחלפות משנה את שמם

18px קישור= דפים שבוט ההחלפות משנה את שמם

/
/פתיח
/חריגים
הצעות לשינוי שם דף

בוט ההחלפות

ראו גם:

ארכיון דיוני בוט ההחלפות:

בדף זה רשומים שמות ערכים המתאפיינים בכך שבוט ההחלפות היה מנסה להחליף מופעים שלהם במרחב הערכים, לולא היו ערכים בשם זה.

 1. "הספר המשוגע"‏ ← ‏"הספר המשוגע" (החלפה 989 \[\["([א-ת ]+)"\]\]←"[[$1]]" (קישור))
 2. קטגוריה:Hi-NRG‏ ← ‏קטגוריה:Hi-nrg (החלפה 377 NRG←nrg (קישור))
 3. קטגוריה:זכרון מאיר: אישים‏ ← ‏קטגוריה:זיכרון מאיר: אישים (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 4. קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי פנחס אמתי‏ ← ‏קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי פנחס אמיתי (החלפה 1030 ([^א-ת][כהו]?)אמתי(ת?[^א-ת])←$1אמיתי$2 (קישור))
 5. קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי ריצ'ארד תומאס לואו‏ ← ‏קטגוריה:טקסונים שתוארו בידי ריצ'רד תומאס לואו (החלפה 33 ריצ'ארד←ריצ'רד)
 6. קטגוריה:נסים באיסלאם‏ ← ‏קטגוריה:נסים באסלאם (החלפה 579 איסלא?ם←אסלאם (קישור))
 7. קטגוריה:נשיאי החברה הגיאולוגית הישראלית‏ ← ‏קטגוריה:נשיאי החברה הגאולוגית הישראלית (החלפה 14 גיאולוג←גאולוג)
 8. קטגוריה:פופולארים‏ ← ‏קטגוריה:פופולרים (החלפה 638 (פופלא?רי|פופולארי)←פופולרי (קישור))
 9. קטגוריה:רומנים לפי תת סוגה‏ ← ‏קטגוריה:רומנים לפי תת-סוגה (החלפה 479 ( | [שהכב])תת ←$1תת- (קישור))
 10. קטגוריה:רשות המסים בישראל‏ ← ‏קטגוריה:רשות המיסים בישראל (החלפה 702 ([^א-ת][כלבשהו]?)מסים←$1מיסים (קישור, קישור))
 11. קטגוריה:שגיאות פרמטריות בתבנית Ynet - ללא תאריך‏ ← ‏קטגוריה:שגיאות פרמטריות בתבנית ynet - ללא תאריך (החלפה 349 (Ynet|YNET)←ynet (קישור))
 12. קטגוריה:שגיאות פרמטריות בתבנית Ynet‏ ← ‏קטגוריה:שגיאות פרמטריות בתבנית ynet (החלפה 349 (Ynet|YNET)←ynet (קישור))
 13. קטגוריה:שגיאות פרמטריות בתבנית עתון 77‏ ← ‏קטגוריה:שגיאות פרמטריות בתבנית עיתון 77 (החלפה 1119 ([משהוכלב ])עתו([נן])←$1עיתו$2 (קישור))
 14. קטגוריה:שגיאות פרמטריות בתבנית תת קבוצה‏ ← ‏קטגוריה:שגיאות פרמטריות בתבנית תת-קבוצה (החלפה 479 ( | [שהכב])תת ←$1תת- (קישור))
 15. קטגוריה:שוויץ (קנטון)‏ ← ‏קטגוריה:שווייץ (קנטון) (החלפה 75 ([^א-ת][לבמשו]?)שוויץ←$1שווייץ (קישור))
 16. קטגוריה:שירי Hi-NRG‏ ← ‏קטגוריה:שירי Hi-nrg (החלפה 377 NRG←nrg (קישור))
 17. קטגוריה:שירים שנכתבו על ידי ניקול גליון‏ ← ‏קטגוריה:שירים שנכתבו על ידי ניקול גיליון (החלפה 198 ([^נ])גליון←$1גיליון (קישור))
 18. Hi-NRG‏ ← ‏Hi-nrg (החלפה 377 NRG←nrg (קישור))
 19. INS וארשה‏ ← ‏INS ורשה (החלפה 58 ([^א-ת])וארשה←$1ורשה)
 20. א.מ.ת. מיחשוב‏ ← ‏א.מ.ת. מחשוב (החלפה 1215 ([^א-ת][כלבמשהו]?)מיחשוב←$1מחשוב ( קישור))
 21. אברהם לוכסמבורג‏ ← ‏אברהם לוקסמבורג (החלפה 239 לוכסמבורג←לוקסמבורג (קישור))
 22. אדון מועד כתקח‏ ← ‏אדון מועד כתיקח (החלפה 1191 ([^א-ת]ו?כ?ש?[תי])(קחו?[^א-ת])←$1י$2 ( קישור))
 23. אדמירל מוסקווה‏ ← ‏אדמירל מוסקבה (החלפה 314 מוסקווה←מוסקבה (קישור))
 24. אהבה מוסיקה‏ ← ‏אהבה מוזיקה (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 25. אווה פארנה‏ ← ‏אווה פרנה (החלפה 570 פארנה←פרנה (קישור))
 26. אח"י נצחון (סער 4)‏ ← ‏אח"י ניצחון (סער 4) (החלפה 272 נצחו(נ|ן)←ניצחו$1 (קישור))
 27. אידאליס אורטיס‏ ← ‏אידיאליס אורטיס (החלפה 94 אידאל←אידיאל (קישור, קישור))
 28. אידיאולוג'יק‏ ← ‏אידאולוג'יק (החלפה 305 אידיאולוג←אידאולוג (קישור))
 29. איזור (גאולוגיה)‏ ← ‏אזור (גאולוגיה) (החלפה 27 איזור←אזור)
 30. איזור (תכנון ערים)‏ ← ‏אזור (תכנון ערים) (החלפה 27 איזור←אזור)
 31. איזור בלדי‏ ← ‏אזור בלדי (החלפה 27 איזור←אזור)
 32. אימא מלווה‏ ← ‏אמא מלווה (החלפה 206 אימא([,.;" ])←אמא$1 (קישור))
 33. אימא שלום‏ ← ‏אמא שלום (החלפה 206 אימא([,.;" ])←אמא$1 (קישור))
 34. אירמגרד קוין‏ ← ‏אירמגרד קווין (החלפה 863 ([^א-ת'])קוין←$1קווין (קישור))
 35. אלי וייצמן‏ ← ‏אלי ויצמן (החלפה 56 וייצמן←ויצמן (קישור))
 36. אלמנטלים‏ ← ‏אלמנטליים (החלפה 1087 מנטלים←מנטליים (קישור))
 37. אמתי זיו‏ ← ‏אמיתי זיו (החלפה 1030 ([^א-ת][כהו]?)אמתי(ת?[^א-ת])←$1אמיתי$2 (קישור))
 38. אמתית'אל מחמוד‏ ← ‏אמיתית'אל מחמוד (החלפה 1030 ([^א-ת][כהו]?)אמתי(ת?[^א-ת])←$1אמיתי$2 (קישור))
 39. אני ואימא בבית-המשוגעות‏ ← ‏אני ואמא בבית-המשוגעות (החלפה 206 אימא([,.;" ])←אמא$1 (קישור))
 40. אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו‏ ← ‏אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו (החלפה 37 (\s[בלהמ])ישוב(י?ם|[\.,]|\s)←$1יישוב$2)
 41. אס.די.אס (סטאר מערכות בטחוניות)‏ ← ‏אס.די.אס (סטאר מערכות ביטחוניות) (החלפה 255 בטחו(נ|ן)←ביטחו$1 (קישור))
 42. אף יהודי לא ישאר מאחור‏ ← ‏אף יהודי לא יישאר מאחור (החלפה 1192 ([^א-ת]ו?כ?ש?[תי])שאר(ו?[^א-ת])←$1ישאר$2 ( קישור))
 43. אפקט שמע תלת ממד‏ ← ‏אפקט שמע תלת־ממד (החלפה 1196 ([^א-ת][כלבמשהו]?)(חד|דו|תלת) ממד←$1$2־ממד ( קישור))
 44. אראוקריה מירביליס‏ ← ‏אראוקריה מרביליס (החלפה 183 ([^א-ת][כלבמשהו]?)מירבי←$1מרבי (קישור))
 45. ארכיאולוגיה ימית, פרקי מבוא‏ ← ‏ארכאולוגיה ימית, פרקי מבוא (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 46. ארכיאולוגיה כהרפתקה‏ ← ‏ארכאולוגיה כהרפתקה (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 47. בג"ץ מנאע נגד רשות המסים‏ ← ‏בג"ץ מנאע נגד רשות המיסים (החלפה 702 ([^א-ת][כלבשהו]?)מסים←$1מיסים (קישור, קישור))
 48. בגילגול הזה‏ ← ‏בגלגול הזה (החלפה 1214 ([^א-ת][כלבמשהו]?)גילגול←$1גלגול ( קישור))
 49. בודאי (בעלבכ)‏ ← ‏בוודאי (בעלבכ) (החלפה 514 בודאי←בוודאי (קישור))
 50. בודאי‏ ← ‏בוודאי (החלפה 514 בודאי←בוודאי (קישור))
 51. בית החינוך ע"ש זלמן שז"ר‏ ← ‏בית החינוך ע"ש זלמן שזר (החלפה 398 זלמן שז"ר←זלמן שזר (קישור))
 52. בעית ניתוב רכבים‏ ← ‏בעיית ניתוב רכבים (החלפה 467 ([^א-ת])בעית ←$1בעיית (קישור))
 53. ברוכים הבאים לפתח תקוה‏ ← ‏ברוכים הבאים לפתח תקווה (החלפה 985 פתח תקוה←פתח תקווה (קישור))
 54. ברטראם ריצ'רד ברוקר‏ ← ‏ברטרם ריצ'רד ברוקר (החלפה 1210 ברטראם←ברטרם ( קישור))
 55. בריקון הילארי‏ ← ‏בריקון הילרי (החלפה 1187 ([^א-ת][כלבמשו]?)הילארי([^א-ת])←$1הילרי$2 ( קישור))
 56. בר-קיימא לתרבות, אמנות, מוסיקה ושלום‏ ← ‏בר-קיימא לתרבות, אמנות, מוזיקה ושלום (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 57. בתוך לואין דיוויס‏ ← ‏בתוך לואין דייוויס (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 58. ג'ורג' תומס רופ‏ ← ‏ג'ורג' תומאס רופ (החלפה 203 ([^א-ת])תומס([^א-ת])←$1תומאס$2 (קישור))
 59. ג'ייק לרביה‏ ← ‏ג'ייק לרבייה (החלפה 171 ( מ| ש|כש| ה| ו| כ| ל| ב|=| )רביה←$1רבייה (קישור))
 60. גלפגוס (ספר)‏ ← ‏גלאפגוס (ספר) (החלפה 450 גלפא?גוס←גלאפגוס (קישור))
 61. ג'פניקה‏ ← ‏ג'פאניקה (החלפה 982 ([^א-ת][כלבמשהו]?)פניקה←$1פאניקה (קישור))
 62. ג'רי קוין‏ ← ‏ג'רי קווין (החלפה 863 ([^א-ת'])קוין←$1קווין (קישור))
 63. דאוד תורכי‏ ← ‏דאוד טורקי (החלפה 291 תורכי←טורקי (קישור))
 64. דיויד גילה‏ ← ‏דייוויד גילה (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 65. האיגוד הישראלי למוסיקולוגיה‏ ← ‏האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 66. האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל‏ ← ‏האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכאולוגיות בארץ ישראל (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 67. הבונדסליגה השניה (כדורגל נשים)‏ ← ‏הבונדסליגה השנייה (כדורגל נשים) (החלפה 32 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שניה([.,:\]\)\|"\?=\-\s])←$1שנייה$2)
 68. הגופה בחדר הספריה‏ ← ‏הגופה בחדר הספרייה (החלפה 179 הספריה(?! החדשה| לעם)←הספרייה (קישור))
 69. הגן הדוגמאי‏ ← ‏הגן הדוגמהי (החלפה 42 דוגמא([^ות])←דוגמה$1)
 70. ההיסטוריה של העם הפלשתיני (ספר)‏ ← ‏ההיסטוריה של העם הפלסטיני (ספר) (החלפה 44 פלשתינ([^אה])←פלסטינ$1)
 71. הזמנה לארכיאולוגיה‏ ← ‏הזמנה לארכאולוגיה (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 72. החברה הגיאוגרפית‏ ← ‏החברה הגאוגרפית (החלפה 308 גיאוגר(ף|פי)←גאוגר$1 (קישור))
 73. החברה הגיאולוגית הישראלית‏ ← ‏החברה הגאולוגית הישראלית (החלפה 14 גיאולוג←גאולוג)
 74. החברה לפתוח התעשיה בישראל‏ ← ‏החברה לפתוח התעשייה בישראל (החלפה 343 תעשי(ה|ת)←תעשיי$1 (קישור))
 75. החיים לפי משפחת אדאמס‏ ← ‏החיים לפי משפחת אדמס (החלפה 567 ([^א-ת])אדאמס([^א-ת])←$1אדמס$2 (קישור))
 76. הימנון ללייבוביץ‏ ← ‏המנון ללייבוביץ (החלפה 1091 הימנו([נן])←המנו$1 (קישור))
 77. היפהפיה מניו יורק‏ ← ‏היפהפייה מניו יורק (החלפה 187 יפ(הפי|יפי|יפיי)ה←יפהפייה (קישור))
 78. היפופוטם מג'ור‏ ← ‏היפופוטם מז'ור (החלפה 410 ([ \|\[])מג'ור([ \|\]\.,])(?!אל)←$1מז'ור$2 (קישור))
 79. היקום על פי הפיסיקה המודרנית‏ ← ‏היקום על פי הפיזיקה המודרנית (החלפה 10 פיסיק←פיזיק)
 80. הכשרת הישוב בישראל אלפא‏ ← ‏הכשרת היישוב בישראל אלפא (החלפה 37 (\s[בלהמ])ישוב(י?ם|[\.,]|\s)←$1יישוב$2)
 81. המועצה הארכיאולוגית‏ ← ‏המועצה הארכאולוגית (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 82. המכון הגיאולוגי לישראל‏ ← ‏המכון הגאולוגי לישראל (החלפה 14 גיאולוג←גאולוג)
 83. המכון לארכיאולוגיה גלילית‏ ← ‏המכון לארכאולוגיה גלילית (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 84. המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן‏ ← ‏המכון לארכאולוגיה ע"ש זינמן (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 85. המכון למסים וליעוץ כלכלי‏ ← ‏המכון למיסים ולייעוץ כלכלי (החלפות 36 ([^י])יעוץ←$1ייעוץ; 702 ([^א-ת][כלבשהו]?)מסים←$1מיסים (קישור, קישור))
 86. המכללה האקדמית בוינגייט‏ ← ‏המכללה האקדמית בווינגייט (החלפה 1156 ([^א-ת][משהכלב])וינגייט←$1ווינגייט ( קישור))
 87. המרכז העירוני למוסיקה ע"ש אלפרט‏ ← ‏המרכז העירוני למוזיקה ע"ש אלפרט (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 88. המשחקים של ג'ראלד (סרט)‏ ← ‏המשחקים של ג'רלד (סרט) (החלפה 986 ([^א-ת])ג'ראלד([^א-ת])←$1ג'רלד$2 (קישור))
 89. הפועל מועדון ספורט אורתודוכסים לוד‏ ← ‏הפועל מועדון ספורט אורתודוקסים לוד (החלפה 392 אורתודוכס←אורתודוקס (קישור))
 90. הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית, ירושלים‏ ← ‏הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית, ירושלים (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 91. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים תל-אביב‏ ← ‏הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים תל אביב (החלפה 71 תל[-־]אביב←תל אביב)
 92. הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב‏ ← ‏הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 93. הקופסא (אלבום של שלום חנוך)‏ ← ‏הקופסה (אלבום של שלום חנוך) (החלפה 620 קופסא([^ות])←קופסה$1 (קישור))
 94. הרוח לא יקח‏ ← ‏הרוח לא ייקח (החלפה 1191 ([^א-ת]ו?כ?ש?[תי])(קחו?[^א-ת])←$1י$2 ( קישור))
 95. הרפתקאות גדולות בארכיאולוגיה‏ ← ‏הרפתקאות גדולות בארכאולוגיה (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 96. השובלים‏ ← ‏השבלים (החלפה 716 שובלים←שבלים (קישור))
 97. התאחדות יוצאי תורכיה בישראל‏ ← ‏התאחדות יוצאי טורקיה בישראל (החלפה 291 תורכי←טורקי (קישור))
 98. התכנית‏ ← ‏התוכנית (החלפה 80 תכנ(יו?)ת←תוכנ$1ת (קישור))
 99. ויטמין B2‏ ← ‏ויטמין B2 (החלפה 856 \[\[(ויטמין [A-Z])([0-9]+)\]\]←[[$1$2|$1<sub>$2</sub>]] (קישור))
 100. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/אהוד מנור בתכנית הרדיו הלילית שלו‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/אהוד מנור בתוכנית הרדיו הלילית שלו (החלפה 80 תכנ(יו?)ת←תוכנ$1ת (קישור))
 101. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/אזרחים נדחפים בתור כדי לפדות בבנק ישראל את אגרות החוב שברשותם - מלווה ביטחון, 1984‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/אזרחים נדחפים בתור כדי לפדות בבנק ישראל את איגרות החוב שברשותם - מלווה ביטחון, 1984 (החלפה 1147 אגרות( ה?)חוב←איגרות$1חוב ( קישור))
 102. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/גולדה מאיר שבה מביקור בארה"ב, 1969‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/גולדה מאיר שבה מביקור בארצות הברית, 1969 (החלפה 65 ארה"ב←ארצות הברית)
 103. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/הלוויתו של רפאל מילוא-מלניק‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/הלווייתו של רפאל מילוא-מלניק (החלפה 1190 ([^א-ת][כלבמשו]?ה?)לווית([וה][^א-ת])←$1לוויית$2 ( קישור))
 104. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/התפוצצות מטען חבלה ליד תחנת אוטובוס בדרך פתח תקוה, תל אביב, 1969‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/התפוצצות מטען חבלה ליד תחנת אוטובוס בדרך פתח תקווה, תל אביב, 1969 (החלפה 985 פתח תקוה←פתח תקווה (קישור))
 105. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/טקס הזכרון לחללי הצנחנים, 1969‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/טקס הזיכרון לחללי הצנחנים, 1969 (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 106. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/ישראל גלילי מתארח בתכנית הטלוויזיה קליידוסקופ בסיני‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/ישראל גלילי מתארח בתוכנית הטלוויזיה קליידוסקופ בסיני (החלפה 80 תכנ(יו?)ת←תוכנ$1ת (קישור))
 107. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/משחק הכדורגל בין בית"ר ת"א למכבי יפו, 1969‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/משחק הכדורגל בין בית"ר תל אביב למכבי יפו, 1969 (החלפה 660 (הפועל|מכבי|בית"ר|הכח) ת"א←$1 תל אביב)
 108. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/משחק הכדורגל בין הפועל פ"ת להפועל באר שבע, 1969‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/משחק הכדורגל בין הפועל פתח תקווה להפועל באר שבע, 1969 (החלפה 655 (הפועל|מכבי) פ"ת←$1 פתח תקווה)
 109. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/פרות במרחביה (בעקבות זכיה בפרס)‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/פרות במרחביה (בעקבות זכייה בפרס) (החלפה 259 זכיה←זכייה (קישור))
 110. ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/תאונת פיצוץ במיכלית דלק בשכונת מקור חיים בירושלים, 1969‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף דן הדני/תאונת פיצוץ במכלית דלק בשכונת מקור חיים בירושלים, 1969 (החלפה 882 מיכלית←מכלית (קישור))
 111. ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/דוד בן גוריון בטקס סיום קורס חובלים‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/דוד בן-גוריון בטקס סיום קורס חובלים (החלפה 376 בן[ ־]גוריון←בן-גוריון (קישור))
 112. ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/החרבת בית הכנסת אור זורח ע"י הבריטים‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/החרבת בית הכנסת אור זורח על ידי הבריטים (החלפה 108 ([^א-ת])ע"י ←$1על ידי (קישור))
 113. ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/חפירה ארכיאולוגית בבאר אורה‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/חפירה ארכאולוגית בבאר אורה (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 114. ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/טקס חלוקת פרס יעול ע"י משרד הפנים, 1952‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/טקס חלוקת פרס יעול על ידי משרד הפנים, 1952 (החלפה 108 ([^א-ת])ע"י ←$1על ידי (קישור))
 115. ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/לוויית מאיר בר אילן, 1949‏ ← ‏ויקיפדיה:OTRS/אוסף מיתר/לוויית מאיר בר-אילן, 1949 (החלפה 303 ([^א-ת]ו?[במלש]?)בר אילן←$1בר-אילן (קישור))
 116. ויקיפדיה:איך להקים אסם/תבנית נשיאי ארה"ב‏ ← ‏ויקיפדיה:איך להקים אסם/תבנית נשיאי ארצות הברית (החלפה 65 ארה"ב←ארצות הברית)
 117. ויקיפדיה:המקבץ השבועי/ס' זה סימפטי‏ ← ‏ויקיפדיה:המקבץ השבועי/ס' זה סימפתי (החלפה 1052 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)סימפטי←$1סימפתי (קישור))
 118. ויקיפדיה:מזנון/לא תעשה לך קצרמר - ערך לדוגמא‏ ← ‏ויקיפדיה:מזנון/לא תעשה לך קצרמר - ערך לדוגמה (החלפה 42 דוגמא([^ות])←דוגמה$1)
 119. ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/אלף מילים/YNET‏ ← ‏ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/אלף מילים/ynet (החלפה 349 (Ynet|YNET)←ynet (קישור))
 120. ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/ויקייטנה/חדר משימות/ביו נאסא‏ ← ‏ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/ויקייטנה/חדר משימות/ביו נאס"א (החלפה 951 ([^א-ת]ו?[מבשל]?)נאסא([^א-ת])←$1נאס"א$2 (קישור))
 121. ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/מיזם הרחבת הליבה/איתור ערכים בולטים שעדיין חסרים ברשימת הערכים הנצפים ביותר בויקיפדיה האנגלית ב-2017‏ ← ‏ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/מיזם הרחבת הליבה/איתור ערכים בולטים שעדיין חסרים ברשימת הערכים הנצפים ביותר בוויקיפדיה האנגלית ב-2017 (החלפה 357 ([משהכלב])ויקיפדיה←$1וויקיפדיה (קישור))
 122. ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/מיזם הרחבת הליבה/איתור ערכים בולטים שעדיין חסרים ברשימת הערכים הנצפים ביותר בויקיפדיה האנגלית ב-2018‏ ← ‏ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/מיזם הרחבת הליבה/איתור ערכים בולטים שעדיין חסרים ברשימת הערכים הנצפים ביותר בוויקיפדיה האנגלית ב-2018 (החלפה 357 ([משהכלב])ויקיפדיה←$1וויקיפדיה (קישור))
 123. ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תחרות הכתיבה/הודעה לעתונות‏ ← ‏ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תחרות הכתיבה/הודעה לעיתונות (החלפה 1119 ([משהוכלב ])עתו([נן])←$1עיתו$2 (קישור))
 124. ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייויס/ערכים שנכתבו או הורחבו במסגרת המיזם‏ ← ‏ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייוויס/ערכים שנכתבו או הורחבו במסגרת המיזם (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 125. ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייויס/ראשי‏ ← ‏ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייוויס/ראשי (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 126. ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייויס/תבנית המיזם‏ ← ‏ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייוויס/תבנית המיזם (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 127. ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייויס/תמונות מתהליך העבודה‏ ← ‏ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייוויס/תמונות מתהליך העבודה (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 128. ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייויס/תמונות שהועלו על ידי תלמידי המיזם‏ ← ‏ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייוויס/תמונות שהועלו על ידי תלמידי המיזם (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 129. ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייויס‏ ← ‏ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/מיזם בית הספר הרב תחומי עמל ליידי דייוויס (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 130. וירגיליוס אלקנה‏ ← ‏ורגיליוס אלקנה (החלפה 515 וירגיליוס←ורגיליוס (קישור))
 131. זכרון דברים (ספר)‏ ← ‏זיכרון דברים (ספר) (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 132. זכרון דברים (סרט)‏ ← ‏זיכרון דברים (סרט) (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 133. זכרון יהודה‏ ← ‏זיכרון יהודה (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 134. זכרון מאיר‏ ← ‏זיכרון מאיר (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 135. זכרון מנחם‏ ← ‏זיכרון מנחם (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 136. חדשות ארכיאולוגיות‏ ← ‏חדשות ארכאולוגיות (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 137. חוק השתלת אברים‏ ← ‏חוק השתלת איברים (החלפה 970 ([^א-ת]ו?[כבמשה]?)אברים←$1איברים (קישור))
 138. חיים רביה‏ ← ‏חיים רבייה (החלפה 171 ( מ| ש|כש| ה| ו| כ| ל| ב|=| )רביה←$1רבייה (קישור))
 139. טאמו פניקיט‏ ← ‏טאמו פיניקיט (החלפה 586 ([ הבל])פניקי←$1פיניקי (קישור))
 140. טיוטה:The circle (תכנית מציאות בריטית)‏ ← ‏טיוטה:The circle (תוכנית מציאות בריטית) (החלפה 80 תכנ(יו?)ת←תוכנ$1ת (קישור))
 141. טיוטה:אופטיקה אטמוספרית‏ ← ‏טיוטה:אופטיקה אטמוספירית (החלפה 311 אטמוספר(ה|י|ת|ות)←אטמוספיר$1 (קישור))
 142. טיוטה:אוצר מילים (תערוכת הקבע של הספריה הלאומית)‏ ← ‏טיוטה:אוצר מילים (תערוכת הקבע של הספרייה הלאומית) (החלפה 179 הספריה(?! החדשה| לעם)←הספרייה (קישור))
 143. טיוטה:איל"ט, האגודה הישראלית ליעוץ טיפולי - פסיכותרפיה הומניסטית‏ ← ‏טיוטה:איל"ט, האגודה הישראלית לייעוץ טיפולי - פסיכותרפיה הומניסטית (החלפה 36 ([^י])יעוץ←$1ייעוץ)
 144. טיוטה:אינטגרציה איזורית‏ ← ‏טיוטה:אינטגרציה אזורית (החלפה 27 איזור←אזור)
 145. טיוטה:איתן גפני (מפיק מוסיקלי)‏ ← ‏טיוטה:איתן גפני (מפיק מוזיקלי) (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 146. טיוטה:אמירים (תכנית מצטיינים במדעי המחשב)‏ ← ‏טיוטה:אמירים (תוכנית מצטיינים במדעי המחשב) (החלפה 80 תכנ(יו?)ת←תוכנ$1ת (קישור))
 147. טיוטה:בג"צ דיין נגד וילק‏ ← ‏טיוטה:בג"ץ דיין נגד וילק (החלפה 220 (?<!מחלקת ה)בג"צ((?:\]\])?[\s\.,])←בג"ץ$1 (קישור))
 148. טיוטה:בודאי ישנה אהבה‏ ← ‏טיוטה:בוודאי ישנה אהבה (החלפה 514 בודאי←בוודאי (קישור))
 149. טיוטה:ביקורי ראשי ממשלת ישראל בארה"ב‏ ← ‏טיוטה:ביקורי ראשי ממשלת ישראל בארצות הברית (החלפה 65 ארה"ב←ארצות הברית)
 150. טיוטה:בית המוסיקה יזרעאל גלבוע‏ ← ‏טיוטה:בית המוזיקה יזרעאל גלבוע (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 151. טיוטה:גמר גביע ארה"ב הפתוח של למאר האנט 2011‏ ← ‏טיוטה:גמר גביע ארצות הברית הפתוח של למאר האנט 2011 (החלפה 65 ארה"ב←ארצות הברית)
 152. טיוטה:דיוויד ריץ'‏ ← ‏טיוטה:דייוויד ריץ' (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 153. טיוטה:דיויד עזרן‏ ← ‏טיוטה:דייוויד עזרן (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 154. טיוטה:דיויד שפירו‏ ← ‏טיוטה:דייוויד שפירו (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 155. טיוטה:הביטלס - הפן העיסקי‏ ← ‏טיוטה:הביטלס - הפן העסקי (החלפה 1001 ([^א-ת][וה]?)עיסק((?:י|ה|יות|ית|ת|אות|יים)[^א-ת])←$1עסק$2 (קישור))
 156. טיוטה:הדרך (סדרת טלויזיה)‏ ← ‏טיוטה:הדרך (סדרת טלוויזיה) (החלפה 109 טל(?:ויז|ביז|ויזי|וויזי)י([הו])←טלוויזי$1 (קישור, קישור))
 157. טיוטה:היטל (גיאומטריה)‏ ← ‏טיוטה:היטל (גאומטריה) (החלפה 83 גיאומטרי←גאומטרי (קישור))
 158. טיוטה:המטבח הטוניסאי‏ ← ‏טיוטה:המטבח התוניסאי (החלפה 1004 ([^א-ת][לבהו]?)טוניס((?:יה|אי|איו?ת)?[^א-ת])←$1תוניס$2 (קישור))
 159. טיוטה:הצעות לישוב ישראלי מחודש ברצועת עזה‏ ← ‏טיוטה:הצעות ליישוב ישראלי מחודש ברצועת עזה (החלפה 37 (\s[בלהמ])ישוב(י?ם|[\.,]|\s)←$1יישוב$2)
 160. טיוטה:יואכים פראנק‏ ← ‏טיוטה:יואכים פרנק (החלפה 104 פראנק←פרנק (קישור))
 161. טיוטה:יושב בכסא הוד‏ ← ‏טיוטה:יושב בכיסא הוד (החלפה 172 ([משהוכלב =\|\"])כסא(\"[^ל]| [^ד]|,|ות)←$1כיסא$2 (קישור))
 162. טיוטה:כלכלה ניאו-קיינסיאתית‏ ← ‏טיוטה:כלכלה נאו-קיינסיאתית (החלפה 17 ניאו-←נאו-)
 163. טיוטה:לילות ברודווי‏ ← ‏טיוטה:לילות ברודוויי (החלפה 242 ברודווי([^א-ת])←ברודוויי$1 (קישור))
 164. טיוטה:מרכז של תת חבורה‏ ← ‏טיוטה:מרכז של תת-חבורה (החלפה 479 ( | [שהכב])תת ←$1תת- (קישור))
 165. טיוטה:משה פראנק‏ ← ‏טיוטה:משה פרנק (החלפה 104 פראנק←פרנק (קישור))
 166. טיוטה:עננים - ביה"ס למוזיקה‏ ← ‏טיוטה:עננים - בית הספר למוזיקה (החלפה 885 ([^א-ת][בולמש]?)ביה"ס←$1בית הספר (קישור))
 167. טיוטה:עריכה מגוייסת‏ ← ‏טיוטה:עריכה מגויסת (החלפה 251 ([^א-ת]ו?[משהכלב]?מ?)גוייס((?:[והת]|ות|ים|י)?[^א-ת])←$1גויס$2 (קישור))
 168. טיוטה:פיצה עגבניה‏ ← ‏טיוטה:פיצה עגבנייה (החלפה 463 עגבניה←עגבנייה (קישור))
 169. טיוטה:פרוייקט דור העתיד‏ ← ‏טיוטה:פרויקט דור העתיד (החלפה 105 פרוייקט(?! Y)←פרויקט (קישור))
 170. טיוטה:פרוייקט ונוס‏ ← ‏טיוטה:פרויקט ונוס (החלפה 105 פרוייקט(?! Y)←פרויקט (קישור))
 171. טיוטה:פרשת המאמרים המזוייפים‏ ← ‏טיוטה:פרשת המאמרים המזויפים (החלפה 309 מזויי(פ|ף)←מזוי$1 (קישור))
 172. טיוטה:רשימת הפרסים והמועמדויות של דיוויד גואטה‏ ← ‏טיוטה:רשימת הפרסים והמועמדויות של דייוויד גואטה (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 173. טיוטה:שלמה פרץ (אל"מ)‏ ← ‏טיוטה:שלמה פרץ (אל"ם) (החלפה 963 ([^א-ת]ו?[כלמשה]?)(אל|סג|רס|רנ)"מ([^א-ת])←$1$2"ם$3 (קישור))
 174. טיוטה:תאטרון הנוער על שם אתי הילסום‏ ← ‏טיוטה:תיאטרון הנוער על שם אתי הילסום (החלפה 134 תאטרון←תיאטרון)
 175. טיוטה:תומס ג'יי הודנר ג'וניור‏ ← ‏טיוטה:תומאס ג'יי הודנר ג'וניור (החלפה 203 ([^א-ת])תומס([^א-ת])←$1תומאס$2 (קישור))
 176. טיוטה:תכנית אב לתחבורה יהודה ושומרון‏ ← ‏טיוטה:תוכנית אב לתחבורה יהודה ושומרון (החלפה 80 תכנ(יו?)ת←תוכנ$1ת (קישור))
 177. טיוטה:תכנית האירוח של אלמו‏ ← ‏טיוטה:תוכנית האירוח של אלמו (החלפה 80 תכנ(יו?)ת←תוכנ$1ת (קישור))
 178. טיוטה:תכנית חודשיים שבועיים‏ ← ‏טיוטה:תוכנית חודשיים שבועיים (החלפה 80 תכנ(יו?)ת←תוכנ$1ת (קישור))
 179. יהודה שומרון וגולן - סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח‏ ← ‏יהודה שומרון וגולן - סקר ארכאולוגי בשנת תשכ"ח (החלפה 233 ארכיאולוג←ארכאולוג (קישור, קישור))
 180. יהונתן בר אילן‏ ← ‏יהונתן בר-אילן (החלפה 303 ([^א-ת]ו?[במלש]?)בר אילן←$1בר-אילן (קישור))
 181. יונתן דייויד‏ ← ‏יונתן דייוויד (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 182. יוסף בן גוריון‏ ← ‏יוסף בן-גוריון (החלפה 376 בן[ ־]גוריון←בן-גוריון (קישור))
 183. יסוד כסא השם בעולם‏ ← ‏יסוד כיסא השם בעולם (החלפה 172 ([משהוכלב =\|\"])כסא(\"[^ל]| [^ד]|,|ות)←$1כיסא$2 (קישור))
 184. יעקב סולימן‏ ← ‏יעקב סולימאן (החלפה 103 סולימן←סולימאן (קישור))
 185. יפאן יפאן‏ ← ‏יפן יפן (החלפה 859 ([^א-ת][במ]?)יפאן←$1יפן (קישור))
 186. יש לי סימפטיה‏ ← ‏יש לי סימפתיה (החלפה 1052 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)סימפטי←$1סימפתי (קישור))
 187. ישיבת זכרון מיכאל‏ ← ‏ישיבת זיכרון מיכאל (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 188. ישיבת זכרון משה - סאות' פולסברג‏ ← ‏ישיבת זיכרון משה - סאות' פולסברג (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 189. כוורת בקופסא‏ ← ‏כוורת בקופסה (החלפה 620 קופסא([^ות])←קופסה$1 (קישור))
 190. כרונולוגיה לתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל‏ ← ‏כרונולוגיה לתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל (החלפה 37 (\s[בלהמ])ישוב(י?ם|[\.,]|\s)←$1יישוב$2)
 191. להשאר יהודי‏ ← ‏להישאר יהודי (החלפה 1176 ([^א-ת]ו?)להשאר([^א-ת])←$1להישאר$2 ( קישור))
 192. לוי בן-אמתי‏ ← ‏לוי בן-אמיתי (החלפה 1030 ([^א-ת][כהו]?)אמתי(ת?[^א-ת])←$1אמיתי$2 (קישור))
 193. ליאת בן-ארי שווקי‏ ← ‏ליאת בן-ארי שוקי (החלפה 648 ([ בול])שווקי([^א-ת])←$1שוקי$2 (קישור))
 194. מאור עינים (די רוסי)‏ ← ‏מאור עיניים (די רוסי) (החלפה 978 ([^א-ת][לבהו]?)עינים←$1עיניים (קישור))
 195. מאז'ור (סדרת טלוויזיה)‏ ← ‏מז'ור (סדרת טלוויזיה) (החלפה 296 מאז'ור←מז'ור (קישור))
 196. מאז'ור (סרט)‏ ← ‏מז'ור (סרט) (החלפה 296 מאז'ור←מז'ור (קישור))
 197. מארי קרוייה‏ ← ‏מארי קרויה (החלפה 208 קרוייה←קרויה (קישור))
 198. מארי-קסטי מנסיון-שאר‏ ← ‏מארי-קסטי מניסיון-שאר (החלפה 838 ([^א-ת]ו?ש?[כלבמה]?)נסיו(ן|נ[הו]|נות|נ[םן])([^א-ת])←$1ניסיו$2$3 (קישור))
 199. מגל מערכות בטחון‏ ← ‏מגל מערכות ביטחון (החלפה 255 בטחו(נ|ן)←ביטחו$1 (קישור))
 200. מגרו מוסיקיס‏ ← ‏מגרו מוזיקיס (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 201. מול זכרון‏ ← ‏מול זיכרון (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 202. מומנט מוסיקלי‏ ← ‏מומנט מוזיקלי (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 203. מוסיקה (אלבום)‏ ← ‏מוזיקה (אלבום) (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 204. מועדון מוסקווה‏ ← ‏מועדון מוסקבה (החלפה 314 מוסקווה←מוסקבה (קישור))
 205. מועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים‏ ← ‏מועדון ספורט בני יפו אורתודוקסים (החלפה 392 אורתודוכס←אורתודוקס (קישור))
 206. מטאפיסיקה (אריסטו)‏ ← ‏מטאפיזיקה (אריסטו) (החלפה 10 פיסיק←פיזיק)
 207. מיטת קומותיים (אלבום)‏ ← ‏מיטת קומתיים (אלבום) (החלפה 937 קומותיים←קומתיים (קישור))
 208. מיקי בודאי‏ ← ‏מיקי בוודאי (החלפה 514 בודאי←בוודאי (קישור))
 209. מירוץ המלכה האדומה (סיפור)‏ ← ‏מרוץ המלכה האדומה (סיפור) (החלפה 834 ([^א-ת])מירוץ←$1מרוץ (קישור))
 210. מירוץ מטורף‏ ← ‏מרוץ מטורף (החלפה 834 ([^א-ת])מירוץ←$1מרוץ (קישור))
 211. מכבסה יפהפיה שלי‏ ← ‏מכבסה יפהפייה שלי (החלפה 187 יפ(הפי|יפי|יפיי)ה←יפהפייה (קישור))
 212. מכון זכרון אהרן‏ ← ‏מכון זיכרון אהרן (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 213. מכון למוסיקה ישראלית‏ ← ‏מכון למוזיקה ישראלית (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 214. מכון רקח לפיסיקה‏ ← ‏מכון רקח לפיזיקה (החלפה 10 פיסיק←פיזיק)
 215. מלון דיוויד קמפינסקי תל אביב‏ ← ‏מלון דייוויד קמפינסקי תל אביב (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 216. מלקומיה יפהפיה‏ ← ‏מלקומיה יפהפייה (החלפה 187 יפ(הפי|יפי|יפיי)ה←יפהפייה (קישור))
 217. מעוז בודפסט‏ ← ‏מעוז בודפשט (החלפה 283 בודפסט←בודפשט (קישור))
 218. מצבת זכרון לקדושי יהודי אוסטריה‏ ← ‏מצבת זיכרון לקדושי יהודי אוסטריה (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 219. מרטינש פניקיס‏ ← ‏מרטינש פיניקיס (החלפה 586 ([ הבל])פניקי←$1פיניקי (קישור))
 220. מרס תורכי (סרט)‏ ← ‏מרס טורקי (סרט) (החלפה 291 תורכי←טורקי (קישור))
 221. משה בר אילן‏ ← ‏משה בר-אילן (החלפה 303 ([^א-ת]ו?[במלש]?)בר אילן←$1בר-אילן (קישור))
 222. נוער מוסיקלי בישראל‏ ← ‏נוער מוזיקלי בישראל (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 223. נטיה ברונקהורסט‏ ← ‏נטייה ברונקהורסט (החלפה 627 ([^א-ת][משהכב]?)נטיה([^א-ת])←$1נטייה$2 (קישור))
 224. נסיון חיי‏ ← ‏ניסיון חיי (החלפה 838 ([^א-ת]ו?ש?[כלבמה]?)נסיו(ן|נ[הו]|נות|נ[םן])([^א-ת])←$1ניסיו$2$3 (קישור))
 225. נקדימון בן גוריון‏ ← ‏נקדימון בן-גוריון (החלפה 376 בן[ ־]גוריון←בן-גוריון (קישור))
 226. סורק תלת ממדי‏ ← ‏סורק תלת־ממדי (החלפה 1196 ([^א-ת][כלבמשהו]?)(חד|דו|תלת) ממד←$1$2־ממד ( קישור))
 227. סיגנון מזון‏ ← ‏סגנון מזון (החלפה 196 סיגנון←סגנון (קישור))
 228. סיפורי אבו-נימר‏ ← ‏סיפורי אבו נימר (החלפה 123 אבו[-־]←אבו (קישור))
 229. סיפורים מהקופסא‏ ← ‏סיפורים מהקופסה (החלפה 620 קופסא([^ות])←קופסה$1 (קישור))
 230. סכנת א-תורכי‏ ← ‏סכנת א-טורקי (החלפה 291 תורכי←טורקי (קישור))
 231. סלים בן בוינה‏ ← ‏סלים בן בווינה (החלפה 190 ([^א-ת]ב(\[\[)?|ל\[\[|מ\[\[)וינה(?!\|)←$1ווינה (קישור))
 232. ספריית הרנסנס היהודי‏ ← ‏ספריית הרנסאנס היהודי (החלפה 51 רנסנס←רנסאנס)
 233. סקרי סימליוס‏ ← ‏סקרי סמליוס (החלפה 154 ([שהובמל ])סימלי←$1סמלי (קישור))
 234. סקרמנטלים‏ ← ‏סקרמנטליים (החלפה 1087 מנטלים←מנטליים (קישור))
 235. עזרה:דגם תלת ממדי‏ ← ‏עזרה:דגם תלת־ממדי (החלפה 1196 ([^א-ת][כלבמשהו]?)(חד|דו|תלת) ממד←$1$2־ממד ( קישור))
 236. עלי איחסן סביס‏ ← ‏עלי אחסן סביס (החלפה 1008 איחס(ו?[ןנ])←אחס$1 (קישור))
 237. עלי דייויס‏ ← ‏עלי דייוויס (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 238. עמותת לצאת מהקופסא‏ ← ‏עמותת לצאת מהקופסה (החלפה 620 קופסא([^ות])←קופסה$1 (קישור))
 239. פ.ס. קרוייה‏ ← ‏פ.ס. קרויה (החלפה 208 קרוייה←קרויה (קישור))
 240. פופולארים‏ ← ‏פופולרים (החלפה 638 (פופלא?רי|פופולארי)←פופולרי (קישור))
 241. פורטל:אתרי מורשת בישראל/שלטים כחולים/שלטים כחולים בתל-אביב יפו‏ ← ‏פורטל:אתרי מורשת בישראל/שלטים כחולים/שלטים כחולים בתל אביב יפו (החלפה 71 תל[-־]אביב←תל אביב)
 242. פורטל:ערכים מומלצים/ערכים/שלמה סולימן אלסנג'ארי‏ ← ‏פורטל:ערכים מומלצים/ערכים/שלמה סולימאן אלסנג'ארי (החלפה 103 סולימן←סולימאן (קישור))
 243. פורטל:תוניסיה/גיאוגרפיה‏ ← ‏פורטל:תוניסיה/גאוגרפיה (החלפה 308 גיאוגר(ף|פי)←גאוגר$1 (קישור))
 244. פנחס אמתי‏ ← ‏פנחס אמיתי (החלפה 1030 ([^א-ת][כהו]?)אמתי(ת?[^א-ת])←$1אמיתי$2 (קישור))
 245. פסיכופט צעיר‏ ← ‏פסיכופת צעיר (החלפה 1053 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)פסיכופט←$1פסיכופת (קישור))
 246. פעלי-העזר של הלב‏ ← ‏פועלי-העזר של הלב (החלפה 829 ([^א-ת])פעלי([^א-ת])←$1פועלי$2 (קישור))
 247. פראנקוס‏ ← ‏פרנקוס (החלפה 104 פראנק←פרנק (קישור))
 248. פרנז'יפאן‏ ← ‏פרנז'יפן (החלפה 859 ([^א-ת][במ]?)יפאן←$1יפן (קישור))
 249. פרנסיס נגאנו‏ ← ‏פרנסיס נאגנו (החלפה 704 ([^א-ת][לבמשו]?)נא?גאנו←$1נאגנו (קישור))
 250. ציביליזציות גוועות‏ ← ‏ציוויליזציות גוועות (החלפה 468 (?<!התנגשות ה)ציביליזצי←ציוויליזצי (קישור))
 251. צפיה גורן‏ ← ‏צפייה גורן (החלפה 1203 ([^א-ת][בהולמש]?)צפיה([^א-ת])←$1צפייה$2 ( קישור))
 252. צפיה‏ ← ‏צפייה (החלפה 1203 ([^א-ת][בהולמש]?)צפיה([^א-ת])←$1צפייה$2 ( קישור))
 253. קוביה כלל-ימית‏ ← ‏קובייה כלל-ימית (החלפה 274 ([ =\['"])קוביה([. ,:-=\]'"])←$1קובייה$2 (קישור))
 254. קופץ לשניה‏ ← ‏קופץ לשנייה (החלפה 32 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שניה([.,:\]\)\|"\?=\-\s])←$1שנייה$2)
 255. קנט נגאנו‏ ← ‏קנט נאגנו (החלפה 704 ([^א-ת][לבמשו]?)נא?גאנו←$1נאגנו (קישור))
 256. קריסצינה צימנואוסקאיה‏ ← ‏קריסצנה צימנואוסקאיה (החלפה 549 סצינ(ה|ת)←סצנ$1 (קישור))
 257. קרית הילד‏ ← ‏קריית הילד (החלפה 107 ([^א-ת]ל?)קרית ←$1קריית (קישור))
 258. קרית המשפט‏ ← ‏קריית המשפט (החלפה 107 ([^א-ת]ל?)קרית ←$1קריית (קישור))
 259. קרית ספר (מפעל ביבליוגרפי)‏ ← ‏קריית ספר (מפעל ביבליוגרפי) (החלפה 107 ([^א-ת]ל?)קרית ←$1קריית (קישור))
 260. רדיו/מוסיקה/עברית‏ ← ‏רדיו/מוזיקה/עברית (החלפה 122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24)←מוזיק (קישור))
 261. ריצ'ארד וסוד הספרים האבודים‏ ← ‏ריצ'רד וסוד הספרים האבודים (החלפה 33 ריצ'ארד←ריצ'רד)
 262. ריצ'ארדה גונזגה‏ ← ‏ריצ'רדה גונזגה (החלפה 33 ריצ'ארד←ריצ'רד)
 263. רנו גליון‏ ← ‏רנו גיליון (החלפה 198 ([^נ])גליון←$1גיליון (קישור))
 264. רקח תעשיה פרמצבטית‏ ← ‏רקח תעשייה פרמצבטית (החלפה 343 תעשי(ה|ת)←תעשיי$1 (קישור))
 265. רשות המסים בישראל‏ ← ‏רשות המיסים בישראל (החלפה 702 ([^א-ת][כלבשהו]?)מסים←$1מיסים (קישור, קישור))
 266. רשות ניקוז ונחלים כינרת‏ ← ‏רשות ניקוז ונחלים כנרת (החלפה 93 כינרת←כנרת (קישור))
 267. שוויץ (קנטון)‏ ← ‏שווייץ (קנטון) (החלפה 75 ([^א-ת][לבמשו]?)שוויץ←$1שווייץ (קישור))
 268. שטוקהולם (סדרת טלוויזיה)‏ ← ‏סטוקהולם (סדרת טלוויזיה) (החלפה 287 שטוקהולם←סטוקהולם (קישור))
 269. שטוקהולם (ספר)‏ ← ‏סטוקהולם (ספר) (החלפה 287 שטוקהולם←סטוקהולם (קישור))
 270. שליט המימדים‏ ← ‏שליט הממדים (החלפה 85 מימדי←ממדי (קישור))
 271. שלמה זלמן אולמן (זכרון מאיר)‏ ← ‏שלמה זלמן אולמן (זיכרון מאיר) (החלפה 181 זכרון(?![- ]יעקב)←זיכרון (קישור))
 272. שלמה סולימן אלסנג'ארי‏ ← ‏שלמה סולימאן אלסנג'ארי (החלפה 103 סולימן←סולימאן (קישור))
 273. שניה (הונגריה)‏ ← ‏שנייה (הונגריה) (החלפה 32 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שניה([.,:\]\)\|"\?=\-\s])←$1שנייה$2)
 274. שש דרגות לקירבה (מחזה)‏ ← ‏שש דרגות לקרבה (מחזה) (החלפה 1128 ([^א-ת]ו?[מהכלב])קירבה←$1קרבה ( קישור))
 275. תאטרון מחול ענבל‏ ← ‏תיאטרון מחול ענבל (החלפה 134 תאטרון←תיאטרון)
 276. תבנית:Ynet/תיעוד‏ ← ‏תבנית:ynet/תיעוד (החלפה 349 (Ynet|YNET)←ynet (קישור))
 277. תבנית:בין המרכאות‏ ← ‏תבנית:בין המירכאות (החלפה 1057 ([^א-ת][בה]?)מרכאות([^א-ת])←$1מירכאות$2 (קישור))
 278. תבנית:ברית חדשה/נסיון‏ ← ‏תבנית:ברית חדשה/ניסיון (החלפה 838 ([^א-ת]ו?ש?[כלבמה]?)נסיו(ן|נ[הו]|נות|נ[םן])([^א-ת])←$1ניסיו$2$3 (קישור))
 279. תבנית:דגל/ליגיון הזרים הצרפתי‏ ← ‏תבנית:דגל/לגיון הזרים הצרפתי (החלפה 1153 ([^א-ת][כלבמשהו]?)ליגיו((?:ן|נות|ר|רים)[^א-ת])←$1לגיו$2 ( קישור))
 280. תבנית:דגל/שוויץ (קנטון)‏ ← ‏תבנית:דגל/שווייץ (קנטון) (החלפה 75 ([^א-ת][לבמשו]?)שוויץ←$1שווייץ (קישור))
 281. תבנית:דרגה/קישור/אלוף משנה (אוויר)‏ ← ‏תבנית:דרגה/קישור/אלוף-משנה (אוויר) (החלפה 1035 אלוף משנה←אלוף-משנה (קישור))
 282. תבנית:דרגה/קישור/אלוף משנה (ים)‏ ← ‏תבנית:דרגה/קישור/אלוף-משנה (ים) (החלפה 1035 אלוף משנה←אלוף-משנה (קישור))
 283. תבנית:דרגה/קישור/רב סמל‏ ← ‏תבנית:דרגה/קישור/רב-סמל (החלפה 1034 ([^א-ת][כלמשו]?)(רב|תת) (אלוף|סרן|טוראי|סמל|נגד|גונדר|טפסר)←$1$2-$3 (קישור, קישור))
 284. תבנית:דרגה/קישור/רב סרן (אוויר)‏ ← ‏תבנית:דרגה/קישור/רב-סרן (אוויר) (החלפה 1034 ([^א-ת][כלמשו]?)(רב|תת) (אלוף|סרן|טוראי|סמל|נגד|גונדר|טפסר)←$1$2-$3 (קישור, קישור))
 285. תבנית:דרגה/קישור/תת אלוף (אוויר)‏ ← ‏תבנית:דרגה/קישור/תת-אלוף (אוויר) (החלפה 1034 ([^א-ת][כלמשו]?)(רב|תת) (אלוף|סרן|טוראי|סמל|נגד|גונדר|טפסר)←$1$2-$3 (קישור, קישור))
 286. תבנית:דרגה/רב אלוף‏ ← ‏תבנית:דרגה/רב-אלוף (החלפה 1034 ([^א-ת][כלמשו]?)(רב|תת) (אלוף|סרן|טוראי|סמל|נגד|גונדר|טפסר)←$1$2-$3 (קישור, קישור))
 287. תבנית:דרגה/רב טוראי‏ ← ‏תבנית:דרגה/רב-טוראי (החלפה 1034 ([^א-ת][כלמשו]?)(רב|תת) (אלוף|סרן|טוראי|סמל|נגד|גונדר|טפסר)←$1$2-$3 (קישור, קישור))
 288. תבנית:דרגה/רב סמל‏ ← ‏תבנית:דרגה/רב-סמל (החלפה 1034 ([^א-ת][כלמשו]?)(רב|תת) (אלוף|סרן|טוראי|סמל|נגד|גונדר|טפסר)←$1$2-$3 (קישור, קישור))
 289. תבנית:דרגה/תת אלוף (אוויר)‏ ← ‏תבנית:דרגה/תת-אלוף (אוויר) (החלפה 1034 ([^א-ת][כלמשו]?)(רב|תת) (אלוף|סרן|טוראי|סמל|נגד|גונדר|טפסר)←$1$2-$3 (קישור, קישור))
 290. תבנית:ויקיפדיה - כותרת טבלת נתוני מפעילים - גירסת אפריל 2010‏ ← ‏תבנית:ויקיפדיה - כותרת טבלת נתוני מפעילים - גרסת אפריל 2010 (החלפה 1097 גירסת←גרסת (קישור))
 291. תבנית:מפת מיקום/קנטון שוויץ‏ ← ‏תבנית:מפת מיקום/קנטון שווייץ (החלפה 75 ([^א-ת][לבמשו]?)שוויץ←$1שווייץ (קישור))
 292. תבנית:משתמש דיוויד לינץ'‏ ← ‏תבנית:משתמש דייוויד לינץ' (החלפה 1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת])←$1דייווי$2 (קישור))
 293. תבנית:משתמש טראנס פסיכודלי‏ ← ‏תבנית:משתמש טראנס פסיכדלי (החלפה 133 פסיכודל←פסיכדל)
 294. תבנית:משתמש מיקום בויקיפדיה‏ ← ‏תבנית:משתמש מיקום בוויקיפדיה (החלפה 357 ([משהכלב])ויקיפדיה←$1וויקיפדיה (קישור))
 295. תבנית:משתמש משתתף במיזם תומס‏ ← ‏תבנית:משתמש משתתף במיזם תומאס (החלפה 203 ([^א-ת])תומס([^א-ת])←$1תומאס$2 (קישור))
 296. תבנית:משתמש נתין שוויצרי‏ ← ‏תבנית:משתמש נתין שווייצרי (החלפה 243 שו(ו|י)?יצר?י←שווייצרי (קישור))
 297. תבנית:סיעות הכנסת ה-9‏ ← ‏תבנית:סיעות הכנסת התשיעית (החלפה 751 הכנסת ה-9([^-–א-ת0-9])←הכנסת התשיעית$1 (קישור))
 298. תבנית:סמל/המכללה האקדמית בוינגייט‏ ← ‏תבנית:סמל/המכללה האקדמית בווינגייט (החלפה 1156 ([^א-ת][משהכלב])וינגייט←$1ווינגייט ( קישור))
 299. תבנית:סמל/הספריה הלאומית‏ ← ‏תבנית:סמל/הספרייה הלאומית (החלפה 179 הספריה(?! החדשה| לעם)←הספרייה (קישור))
 300. תבנית:עיטור תומס‏ ← ‏תבנית:עיטור תומאס (החלפה 203 ([^א-ת])תומס([^א-ת])←$1תומאס$2 (קישור))
 301. תורכי אל-פייסל‏ ← ‏טורקי אל-פייסל (החלפה 291 תורכי←טורקי (קישור))
 302. תזכיה‏ ← ‏תזכייה (החלפה 259 זכיה←זכייה (קישור))
 303. תל-אביב הקטנה (פסיפס זכוכית)‏ ← ‏תל אביב הקטנה (פסיפס זכוכית) (החלפה 71 תל[-־]אביב←תל אביב)