הוועדה לתשתיות לאומיות

הוועדה לתשתיות לאומיות (נקראת בקיצור "הות"ל") היא ועדה שהוקמה בשנת 2002 במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, בהתאם לתיקון מספר 60 לחוק התכנון והבנייה. שמה המלא של הוועדה הוא "הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות". הוועדה כפופה לשר האוצר והוא יו"ר הוועדה (עד לחודש ספטמבר 2015, הייתה הוועדה כפופה לשר הפנים. בחודש זה הועברו גופי התכנון מאחריותו של משרד הפנים לאחריותו של משרד האוצר).

מטרת הוועדהעריכה

הוועדה הוקמה על מנת לזרז הליכי תכנון של תשתיות המוגדרות "תשתיות לאומיות". סעיף 1 לחוק התכנון והבנייה מונה את סוגי התשתיות שניתן להכריז עליהן כתשתיות לאומיות. הכרזה על תשתית כתשתית לאומית דורשת הצהרה של ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים. לוועדה מוקנות סמכויות המועצה הארצית בענייני תכנון ובניה של תשתיות לאומיות, עריכת תוכנית מתאר ארצית עם הוראות של תוכנית מפורטת ומתן היתר בניה. המשמעות היא כי לוועדה סמכות כל מוסדות התכנון על ההיררכיה שלהם.

מהי תשתית לאומיתעריכה

תשתית לאומית מוגדרת בחוק כ"מתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך (כביש, מסילה), מתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, והכל אם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הכריזו, על כל אחד מהם, כי הוא בעל חשיבות לאומית."

תוכנית תשתית לאומיתעריכה

הליכי התכנון של תשתיות לאומיות מיושמות באמצעות תוכנית תשתית לאומית (תת"ל) שעוברת את כל הליכי האישור בות"ל בלבד (עד אישור הממשלה), כמו כן[1]:

  • לוועדה מואצלות כל סמכויות המועצה הארצית, והיא יכולה לשנות תוכניות מתאר ארציות.
  • תוכנית לתשתית לאומית אינה טעונה אישור הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
  • תת"ל דומה לתוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת, ומכוחה ניתן להוציא היתר בנייה (הליך הנעשה גם הוא על ידי הות"ל, בשונה מהיתר בנייה ממהנדס וועדה מקומית או אישור מתכנן מחוז בהליך ה"רגיל").
  • משך הזמן להשגות הציבור והערות הוועדות המחוזיות קוצר למחצית (30 יום במקום 60).

מעמדה של התת"ל שווה ואף גובר על מעמדה של כל תמ"א אחרת.[2]

הרכב הוועדהעריכה

הרכב הוועדה נקבע על פי סעיף 6א לחוק התכנון והבנייה. הוועדה מונה 15 חברים:

  • עשרה נציגי שרים מהמשרדים הבאים: משרד הפנים, משרד רה"מ, משרד המשפטים, משרד התשתיות הלאומיות, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד השיכון, משרד האוצר, משרד החקלאות ומשרד הביטחון
  • נציג השלטון המקומי - ממונה על ידי שר האוצר
  • נציג ציבור - ממונה על ידי הממשלה
  • נציג ארגון הגג של הארגונים הירוקים - ממונה על ידי שר האוצר מתוך רשימה שמגיש לו הארגון
  • נציג רשות מקרקעי ישראל
  • מתכנן הוועדה - בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובנייה, ממונה על ידי שר האוצר

תוכניות באחריות הוועדהעריכה

רשימת תוכניות באחריות הוועדה
מספר שם סיווג סיווג משנה סטטוס תאריך
תתל/ 1 כביש הטבעת המערבי בירושלים תחבורה כבישים לא מקודמת 12/02/2007
תתל/ 2 כביש 16 בירושלים תחבורה כבישים פרסום לאישור 11/02/2014
תתל/ 3 כביש 461 בין מחלף כח למחלף הטייסים תחבורה כבישים פרסום לאישור 07/09/2004
תתל/ 4 כביש 9 תחבורה כבישים פרסום לאישור 10/07/2005
תתל/ 5 כביש 90 - עוקף קריית שמונה תחבורה כבישים לא מקודמת 21/12/2003
תתל/ 6 הרחבת נמל התעופה חיפה תחבורה שדות תעופה לא מקודמת 22/09/2003
תתל/ 7 תוספת שתי יח"ד ייצור פחמיות בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון אנרגיה אנרגיה פחם לא מקודמת 10/08/2009
תתל/ 8 מחלף עד הלום תחבורה מחלף פרסום לאישור 18/05/2005
תתל/ 9 מסילת לוד - באר שבע, במקטע לוד - נען תחבורה מסילות פרסום לאישור 29/12/2004
תתל/ 9/ א מסילת לוד - באר שבע, במקטע נען - באר שבע תחבורה מסילות פרסום לאישור 29/12/2004
תתל/ 10 כביש 7 תחבורה כבישים פרסום לאישור 18/05/2005
תתל/ 11 תחנת הכוח דוראד - תחנת כוח במחזור משולב באשקלון אנרגיה אנרגיה גז פרסום לאישור 01/08/2004
תתל/ 11/ א הרחבת תחנת כח דוראד אנרגיה אנרגיה גז בהכנה 21/12/2019
תתל/ 11/ ב הרחבת תחנת כח דוראד אנרגיה אנרגיה גז פרסום הפקדה 13/10/2020
תתל/ 12 מסילת עכו - כרמיאל תחבורה מסילות פרסום לאישור 18/12/2006
תתל/ 12/ א מסילת עכו - כרמיאל, גשר דוד רמז תחבורה מסילות פרסום לאישור 29/01/2009
תתל/ 12/ ב מסילת עכו - כרמיאל באזור גבעת אחיהוד תחבורה מסילות פרסום לאישור 17/10/2012
תתל/ 12/ ג מסילת עכו - כרמיאל, תחנת רכבת כרמיאל והפרדה מפלסית בזק תחבורה מסילות פרסום לאישור 07/11/2013
תתל/ 13 מסילת העמק מחיפה עד בית שאן תחבורה מסילות פרסום לאישור 05/10/2006
תתל/ 13/ א מסילת העמק מבית שאן עד גשר שייח חוסיין תחבורה מסילות לא מקודמת 19/12/2013
תתל/ 13/ א/ 1 מסילת העמק בנהר הירדן תחבורה מסילות בהכנה 30/05/2019
תתל/ 13/ ב מסילת העמק מפגשי כביש - מסילה: עפולה, מרחביה תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 06/04/2011
תתל/ 13/ ג מחלף יגור תחבורה מסילות פרסום לאישור 12/08/2010
תתל/ 13/ ד מסילת העמק בקטע נחל עדשים - עפולה תחבורה מסילות פרסום לאישור 17/10/2012
תתל/ 13/ ה הסדרת דרך גישה לכלא קישון ולמחנה ג'למה תחבורה מסילות פרסום לאישור 26/05/2014
תתל/ 14 מסילת אשקלון - באר שבע בקטע אופקים - באר שבע תחבורה מסילות פרסום לאישור 07/02/2006
תתל/ 14/ 1 מסילת אשקלון - באר שבע בקטע אופקים - באר שבע, עדכון תחבורה מסילות פרסום לאישור 10/03/2010
תתל/ 14/ א מסילת אשקלון - באר שבע בקטע אשקלון - יד מרדכי תחבורה מסילות פרסום לאישור 27/12/2005
תתל/ 14/ ב מסילת אשקלון - באר שבע בקטע יד מרדכי - אופקים תחבורה מסילות פרסום לאישור 18/12/2006
תתל/ 15 כביש 531 ומסילת השרון תחבורה כבישים פרסום לאישור 13/12/2007
תתל/ 15/ א טיפול בעודפי עפר מבניית כביש 531 ומסילת השרון תחבורה עפר פרסום לאישור 26/05/2013
תתל/ 16 שדרוג והרחבת כביש 1 בין מחלף שער הגיא וירושלים תחבורה כבישים פרסום לאישור 19/05/2011
תתל/ 17 כביש 85 תחבורה כבישים לא מקודמת 19/12/2013
תתל/ 17/ א כביש 85 תחבורה כבישים פרסום לאישור 05/08/2015
תתל/ 18 חשמול מערך המסילות הארצי תחבורה חישמול פרסום לאישור 15/12/2014
תתל/ 18/ א חשמול מקטע המסילה קשת לוד תחבורה חישמול פרסום לאישור 18/07/2017
תתל/ 18/ ב חשמול המסילה המזרחית תחבורה חישמול בהכנה
תתל/ 18/ ג חשמול מסילת אשקלון-גורל תחבורה חישמול בהכנה
תתל/ 19 כביש 4 בין מחלף גן רווה ומחלף מורשה תחבורה כבישים לא מקודמת 10/06/2018
תתל/ 20 תחנת כח בקוגנרציה במפעלי נייר חדרה אנרגיה אנרגיה גז פרסום לאישור 26/04/2007
תתל/ 20/ א כביש גישה קבוע ושטח התארגנות זמני לתחנת הכח OPC חדרה תחבורה כבישים פרסום לאישור 13/12/2016
תתל/ 20/ ב תחנת כח OPC חדרה אנרגיה אנרגיה גז פרסום להפקדה 14/03/2021
תתל/ 21 מסילת באר שבע - אילת תחבורה מסילות לא מקודמת 01/12/2010
תתל/ 21/ א מסילה לאילת בקטע: באר שבע -דימונה תחבורה מסילות לא מקודמת 01/12/2010
תתל/ 22 המסילה המזרחית תחבורה מסילות פרסום לאישור 11/12/2012
תתל/ 22/ א מסילה מזרחית בקטע הפרדה מפלסית עם דרך מס' 461 תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 14/05/2012
תתל/ 22/ ב מחלף אל-על תחבורה כבישים פרסום לאישור 13/05/2018
תתל/ 22/ ג השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22 תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 10/05/2016
תתל/ 22/ ד השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22 תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום הפקדה 12/02/2021
תתל/ 23 תחנת כוח בקוגנרציה באזור התעשייה באשדוד ותוואי להולכת גז טבעי אנרגיה אנרגיה גז פרסום לאישור 02/05/2007
תתל/ 24 מערכת מים חמישית לירושלים מים וים קו מים פרסום לאישור 29/01/2009
תתל/ 24/ א קו מים חמישי לירושלים, מקטע מזרחי מים וים קו מים פרסום לאישור 07/11/2013
תתל/ 25 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור הצפון תחבורה הפרדות כביש מסילה
תתל/ 25/ 10 הפרדה מפלסית עתלית צפון תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 24/07/2008
תתל/ 25/ 10/ א הפרדה 10, הפ"מ - עתלית צפון תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 12/02/2020
תתל/ 25/ 11 הפ"מ עתלית מרכז תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 24/07/2008
תתל/ 25/ 12 הפ"מ נווה ים תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 05/11/2007
תתל/ 25/ 13 הפ"מ הבונים תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 05/11/2007
תתל/ 25/ 14 הפ"מ דור נחשולים תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 05/11/2007
תתל/ 25/ 15 הפ"מ מעיין צבי תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 23/01/2008
תתל/ 25/ 16 הפ"מ מעגן מיכאל תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 23/01/2008
תתל/ 25/ 20 הפ"מ חדרה (ירידה מכביש 65) תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 02/05/2007
תתל/ 25/ 43 הפ"מ קריית חיים (רח' שנקר, חיפה) תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 23/01/2008
תתל/ 25/ 5 הפ"מ א.ל. זיסו, אל-עתיקה תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 02/05/2007
תתל/ 25/ 55/ א הפ"מ בוסתן הגליל תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 29/06/2006
תתל/ 25/ 59/ א הפ"מ עין-שרה נהריה (שד' זלמן שזר) תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 10/03/2008
תתל/ 26 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור המרכז תחבורה הפרדות כביש מסילה
תתל/ 26/ 117 הפ"מ מזור תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 02/05/2007
תתל/ 26/ 119 הפ"מ גבעת כח תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 02/05/2007
תתל/ 26/ 121 הפ"מ בני עטרות תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 23/01/2008
תתל/ 26/ 124 הפ"מ נתב"ג תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 05/11/2007
תתל/ 26/ 134 הפ"מ באר יעקב תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 02/05/2007
תתל/ 26/ 134/ 1 הפ"מ באר יעקב, רחוב האיילה תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 10/03/2008
תתל/ 26/ 137 הפ"מ נצר סירני תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 23/03/2008
תתל/ 26/ 145 הפ"מ בית גמליאל תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 16/08/2007
תתל/ 26/ 147 הפ"מ מזרחית ליבנה תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 07/01/2008
תתל/ 26/ 183 הפ"מ פ"ת תחנת מעבר תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 16/08/2007
תתל/ 26/ 186/ א הפ"מ אפק תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 16/08/2007
תתל/ 26/ 200 הפ"מ בין יבנה לנמל אשדוד תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 24/07/2008
תתל/ 26/ 202 הפ"מ כפר חב"ד תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 16/08/2007
תתל/ 26/ 23 הפ"מ כפר ויתקין תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 02/05/2007
תתל/ 26/ 24 הפ"מ אביחיל תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 16/08/2007
תתל/ 26/ 24/ 1 הפ"מ 24 אביחיל חיבור לדרך קיימת תחבורה הפרדות כביש מסילה בתהליך אישור 22/05/2019
תתל/ 26/ 28/ א הפ"מ בית יהושוע (גשר זמני) תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 26/03/2007
תתל/ 26/ 28א הפ"מ בית יהושוע תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 29/06/2006
תתל/ 26/ 30 הפ"מ חוות רונית תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 30/10/2006
תתל/ 26/ 30/ א הפ"מ חוות רונית (כגשר זמני) תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 16/08/2007
תתל/ 26/ 30/ א/ 1 הפ"מ חוף השרון תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 24/05/2016
תתל/ 26/ 34 הפ"מ כפר שמריהו תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 21/09/2007
תתל/ 27 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור ירושלים והשפלה תחבורה הפרדות כביש מסילה
תתל/ 27/ 220 הפ"מ טל שחר (בין אוריה לזכריה) תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 16/08/2007
תתל/ 27/ 223/ 224 הפ"מ צרעה- בית שמש תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 27/04/2015
תתל/ 27/ 224 הפ"מ בית שמש תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 04/02/2007
תתל/ 27/ 225 הפ"מ מחצבת הר טוב תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 15/10/2007
תתל/ 27/ 227/ א הפ"מ מלחה ת. רכבת תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 21/01/2008
תתל/ 28 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור הדרום תחבורה הפרדות כביש מסילה
תתל/ 28/ 152 הפ"מ אשדוד מזרח תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 23/01/2008
תתל/ 28/ 152/ א הפ"מ אשדוד מזרח (זמני) תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 29/06/2006
תתל/ 28/ 156/ א הפ"מ ניצנים תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 06/04/2011
תתל/ 28/ 158 הפ"מ פריאור תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 23/01/2008
תתל/ 28/ 201 הפ"מ נמל אשדוד תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 09/11/2006
תתל/ 28/ 266 הפ"מ ממערב לנבטים תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 20/11/2006
תתל/ 28/ 268 הפ"מ נבטים תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 05/11/2007
תתל/ 28/ 273 הפ"מ דרך עפר תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 23/01/2008
תתל/ 28/ 277 הפ"מ מזרח לדימונה תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 16/08/2007
תתל/ 28/ 278 הפ"מ אורון-צין כביש 206 תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 16/08/2007
תתל/ 28/ 279 הפ"מ מעלה עקרבים תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 05/11/2007
תתל/ 28/ 285 הפ"מ- מבקיעים תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 29/06/2006
תתל/ 28/ 286 הפ"מ תלמי יפה תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 26/04/2007
תתל/ 28/ 288 הפ"מ מושב זוהר - דרך לחלץ תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 26/04/2007
תתל/ 29 תחנת הכוח דליה תחבורה הפרדות כביש מסילה לא מקודמת 30/08/2010
תתל/ 29/ א תחנת הכוח דליה אנרגיה אנרגיה גז פרסום לאישור 12/09/2011
תתל/ 29/ ב תחנת הכוח דליה - הרחבה אנרגיה אנרגיה גז פרסום לאישור 16/06/2019
תתל/ 30 כביש 65 בין צומת גולני וצומת נחל עמוד תחבורה כבישים פרסום לאישור 22/11/2011
תתל/ 30/ א כביש 85 בין צומת נחל עמוד וצומת עמיעד תחבורה כבישים לא מקודמת 11/06/2012
תתל/ 30/ ב דרך חרום עוקפת לגשרי עמוד ועכברה תחבורה כבישים פרסום לאישור 21/11/2016
תתל/ 31 דרך מס' 2 בקטע מחלף חבצלת - מחלף זיכרון יעקב תחבורה כבישים פרסום לאישור 13/12/2016
תתל/ 32 אשדוד אנרגיה - תחנת כוח בקוגנרציה באזור התעשייה הצפוני של אשדוד אנרגיה אנרגיה גז פרסום לאישור 12/10/2008
תתל/ 33 הוספת מסילה רביעית למסילת איילון תחבורה מסילות פרסום לאישור 29/07/2018
תתל/ 33/ א תוכנית משלימה לניהול הנגר באגן נחל אילון תחבורה מסילות פרסום להפקדה 14/09/2020
תתל/ 34 תחנת כח IPM באזור תעשייה באר טוביה אנרגיה אנרגיה גז פרסום לאישור 25/07/2013
תתל/ 35 הגנת חופי ים המלח ותשתיות נלוות מים וים קציר המלח ושאיבה פרסום לאישור 11/06/2012
תתל/ 35/ א הגנת חופי ים המלח - פתרון ארוך טווח: מערך קציר המלח ושאיבה מים וים קציר המלח ושאיבה פרסום לאישור 24/05/2016
תתל/ 35/ ב הגנת חופי ים המלח - פתרון ארוך טווח: עבודות חקר מים וים קציר המלח ושאיבה פרסום לאישור 31/01/2013
תתל/ 35/ ג מערך חשמל בים המלח אנרגיה קווי מתח עליון בהכנה
תתל/ 36 מתקן התפלה שורק מים וים התפלת מים פרסום לאישור 29/07/2010
תתל/ 36/ א תחנת כוח למתקן התפלה שורק מים וים התפלת מים פרסום לאישור 04/03/2021
תתל/ 37 מתחם שער נמל חיפה תחבורה כבישים לא מקודמת 19/12/2013
תתל/ 38 שדרוג כביש 65 בין אורחן למגידו וצומת גן שמואל תחבורה כבישים פרסום לאישור 06/12/2015
תתל/ 39 כביש 2 בין מחלף וינגייט ומחלף חוף השרון תחבורה כבישים פרסום לאישור 11/02/2014
תתל/ 40 תחנת כוח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) במעלה הגלבוע אנרגיה אנרגיה שאובה בהכנה 04/06/2018
תתל/ 41 תחנת כוח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) במנרה אנרגיה אנרגיה שאובה פרסום לאישור 04/01/2011
תתל/ 41/ א תחנת כוח הידרו אלקטרית מנרה: הגדלת הספק היצור ל-340 מגהואט אנרגיה אנרגיה שאובה פרסום לאישור 22/03/2018
תתל/ 42 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בכרמל אנרגיה אנרגיה שאובה לא מקודמת 30/12/2010
תתל/ 42/ א תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בנשר אנרגיה אנרגיה שאובה בהכנה 09/10/2018
תתל/ 43 כביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף נחל חדרה תחבורה כבישים פרסום לאישור 02/10/2017
תתל/ 43/ א כביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף נחל חדרה תחבורה כבישים בהכנה 20/03/2018
תתל/ 43/ ב מתנ"ח השרון תחבורה מתחמי תחבורה בהכנה
תתל/ 44 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בכוכב הירדן אנרגיה אנרגיה שאובה פרסום לאישור 11/12/2012
תתל/ 45 אתר תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל "סדנאות אפרים" תחבורה מתחמי תחזוקה פרסום לאישור 07/07/2016
תתל/ 45/ א אתרי תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל לוד ורג"מ תחבורה מתחמי תחזוקה פרסום לאישור 22/03/2018
תתל/ 46 שדרוג והרחבת כביש 7 (כביש 41 לשעבר) בין מחלף אשדוד ונמל אשדוד תחבורה כבישים פרסום לאישור 21/11/2016
תתל/ 46/ א מחלף בני ברית תחבורה מחלף פרסום לאישור 11/10/2018
תתל/ 47 טורבינות רוח ברמת הגולן אנרגיה אנרגיה רוח פרסום לאישור 12/02/2020
תתל/ 48 כביש 77 וכביש 722 בין תל קשיש ורמת ישי תחבורה כבישים פרסום לאישור 20/07/2014
תתל/ 49 כביש 85 בקטע צומת חנניה עד צומת נחל עמוד תחבורה כבישים בתהליך הפקדה 09/09/2019
תתל/ 50 תחנת כוח תרמו-סולארית במשאבי שדה אנרגיה אנרגיה שמש לא מקודמת 09/02/2015
תתל/ 50/ א תחנת כוח תרמו-סולארית במשאבי שדה אנרגיה אנרגיה שמש בתהליך הפקדה 21/01/2020
תתל/ 51 תחנת כוח תרמו-סולארית "שניאור" בצאלים אנרגיה אנרגיה שמש לא מקודמת 28/07/2014
תתל/ 52 מתקן פוטו-וולטאי בנבטים אנרגיה אנרגיה שמש לא מקודמת
תתל/ 53 מתקן פוטו-וולטאי באורים אנרגיה אנרגיה שמש לא מקודמת
תתל/ 54 מתקן פוטו-וולטאי בזרועה אנרגיה אנרגיה שמש לא מקודמת 19/12/2013
תתל/ 55 תחנת כוח צומת אנרגיה אנרגיה אנרגיה שמש פרסום לאישור 10/03/2016
תתל/ 55/ א הסטת קו 161 ק"ו - קריית גת צפון אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 03/03/2021
תתל/ 56 רכבת קלה בין חיפה ונצרת תחבורה רק"ל פרסום לאישור 12/07/2018
תתל/ 56/ א תחמ"ש אבליים אנרגיה תחמש פרסום לאישור 29/07/2019
תתל/ 56/ ב רכבת קלה בין חיפה ונצרת - מקטע לב המפרץ תחבורה רק"ל פרסום הפקדה 20/12/2020
תתל/ 57 מתקן פוטו-וולטאי לישובי החלוציות באוהד אנרגיה אנרגיה שמש פרסום לאישור 11/12/2012
תתל/ 58 מתקן פוטו-וולטאי בגילת אנרגיה אנרגיה שמש לא מקודמת 19/12/2013
תתל/ 59 תחנת כוח פוטו-וולטאית בגבים אנרגיה אנרגיה שמש פרסום לאישור 26/05/2014
תתל/ 60 קו מתח עליון (161 קילוואט) חוצה מכתש רמון אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 21/11/2016
תתל/ 60/ א הטמנת קו 161 ק"ו במערב מכתש רמון אנרגיה קווי מתח עליון בהכנה
תתל/ 61/ א קו מתח עליון (161 קילוואט) עוקף פרדסיה אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 18/07/2017
תתל/ 61/ ב קו מתח עליון (161 קילוואט) אור יהודה - בארות יצחק אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 22/03/2018
תתל/ 61/ ב/ 1 קו מתח עליון (161 קילוואט) אור יהודה - בארות יצחק (תוכנית משלימה) אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 27/11/2018
תתל/ 61/ ג קו מתח עליון (161 קילוואט) להוצאת אנרגיה מתחנת הכוח סולאד אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 22/03/2018
תתל/ 62/ א קו מתח עליון (161 קילוואט) חולה - צומת בראון ותחנת משנה קצרין אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 12/07/2018
תתל/ 62/ א/ 1 תיקון תוואי קו 161 קילוואט באזור אל פוראן אנרגיה קווי מתח עליון בתהליך הפקדה 17/02/2020
תתל/ 62/ ב יציאת קווי מתח עליון מתחמ"ג גליל מזרחי אנרגיה קווי מתח עליון בתהליך הפקדה 13/08/2019
תתל/ 63/ א קו מתח עליון (161 קילוואט) מבוא כרמל אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 26/04/2017
תתל/ 63/ ב קו מתח עליון (161 קילוואט) נצרת - ציפורית אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 12/07/2018
תתל/ 64 הארכת תוקף לתוכניות להפרדות מפלסיות תחבורה הפרדות כביש מסילה פרסום לאישור 05/08/2015
תתל/ 65/ דרום הכפלה ושדרוג של מסילת החוף בין תחנת בת גלים למחלף שפיים תחבורה מסילות בהכנה 04/10/2018
תתל/ 65/ צפון הכפלה ושדרוג של מסילת החוף בין תחנת בת גלים למחלף שפיים תחבורה מסילות בהכנה 04/10/2018
תתל/ 66 מרכז תחבורה משולב שפירים תחבורה חנה וסע פרסום לאישור 06/12/2015
תתל/ 67 מרכז תחבורה משולב שפיים תחבורה חנה וסע פרסום לאישור 02/10/2017
תתל/ 68 כביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף מורשה תחבורה כבישים לא מקודמת
תתל/ 69
תתל/ 70/ א רק"ל בגוש דן - הקו הסגול, מקטע מערבי תחבורה רק"ל פרסום לאישור 18/07/2017
תתל/ 70/ א/ 1 רק"ל בגוש דן - הקו הסגול, מקטע פלורנטין תחבורה רק"ל בתהליך הפקדה 23/01/2020
תתל/ 70/ ב רק"ל בגוש דן - הקו הסגול, מקטע מזרחי תחבורה רק"ל פרסום לאישור 16/06/2019
תתל/ 70/ ג רק"ל בגוש דן - הקו הסגול, דיפו תחבורה רק"ל פרסום לאישור 16/06/2019
תתל/ 70/ ג/ 1 מעקף קווי דלק בדיפו תחבורה רק"ל בהכנה
תתל/ 71/ א רק"ל בגוש דן - הקו הירוק, מקטע דרומי תחבורה רק"ל פרסום לאישור 23/05/2017
תתל/ 71/ א/ 1 חדרי טרפו תחבורה רק"ל בהכנה
תתל/ 71/ ב רק"ל בגוש דן - הקו הירוק, מקטע מרכזי תחבורה רק"ל פרסום לאישור 23/05/2017
תתל/ 71/ ג רק"ל בגוש דן - הקו הירוק, מקטע צפוני תחבורה רק"ל פרסום לאישור 02/10/2017
תתל/ 72/ א רק"ל בגוש דן - הקו החום ושלוחה דרומית של הקו האדום תחבורה רק"ל פרסום לאישור 16/06/2019
תתל/ 72/ א/ 1 מרכז ראשון לציון תחבורה רק"ל בהכנה
תתל/ 72/ ב רק"ל בגוש דן - הקו החום, מקטע מזרחי תחבורה רק"ל פרסום לאישור 29/07/2019
תתל/ 73 רק"ל בגוש דן - הקו הצהוב תחבורה רק"ל לא מקודמת
תתל/ 74 שדה התעופה עין שמר (אתר חלופי לשדה התעופה הרצליה ושדה דב) תחבורה שדות תעופה בהכנה 17/07/2019
תתל/ 75 שדה התעופה מחניים תחבורה שדות תעופה בהכנה 09/12/2018
תתל/ 76 טורבינות רוח ברמת סירין אנרגיה אנרגיה רוח לא מקודמת 23/09/2019
תתל/ 77 טורבינות רוח בעמק הרוחות (צפון מזרח רמת הגולן) אנרגיה אנרגיה רוח בהכנה 09/02/2016
תתל/ 78 טורבינות רוח - "רוח בראשית" בדרום רמת הגולן (סמוך לתל פרס) אנרגיה אנרגיה רוח פרסום לאישור 12/01/2020
תתל/ 79 הקמת מסילת פלשת - שורק - עוקף לוד תחבורה מסילות בהכנה 05/02/2019
תתל/ 80 פיתוח נמל התעופה חיפה תחבורה שדות תעופה בתהליך הפקדה 03/06/2019
תתל/ 81 מקשרי דלק ימיים ויבשתיים נמל אשדוד אנרגיה דלק ונפט אמוניה בהכנה
תתל/ 82 מתקן פוטו-וולטאי - דימונה דרום אנרגיה אנרגיה שמש פרסום לאישור 11/10/2018
תתל/ 83 חוות מכלים תש"ן - מתקן ביל"ו אנרגיה דלק ונפט אמוניה בהכנה 13/08/2017
תתל/ 84 כביש 611 והסדרת דרכים באזור חריש וצומת משמר הגבול תחבורה כבישים בתהליך הפקדה 07/10/2019
תתל/ 85 מתקן פוטו-וולטאי בתמנע אנרגיה אנרגיה שמש פרסום לאישור 23/08/2018
תתל/ 86 רכבל לעיר העתיקה בירושלים תחבורה רכבל פרסום לאישור 26/11/2019
תתל/ 87/ א קו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש נס ציונה אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 16/06/2019
תתל/ 87/ ב קו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש תנובות אנרגיה קווי מתח עליון בהכנה 06/08/2019
תתל/ 87/ ג קו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש אשקלון צפון אנרגיה קווי מתח עליון פרסום לאישור 12/02/2020
תתל/ 87/ ד קו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש רחובות צפון אנרגיה קווי מתח עליון בתהליך הפקדה 18/11/2019
תתל/ 87/ ה קו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש טרומן אנרגיה קווי מתח עליון בהכנה
תתל/ 87/ ו קו 161 ק"ו - מסעף לתחמ"ש אפולוניה אנרגיה קווי מתח עליון בהכנה
תתל/ 88 תחנת כח חליפית ליחידות 1–4 בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה אנרגיה אנרגיה גז בהכנה
תתל/ 89 מקשר ימי לאספקת אמוניה במפרץ חיפה מים וים דלק ונפט אמוניה בהכנה 09/05/2018
תתל/ 90 מתקן התפלה - גליל מערבי מים וים התפלת מים פרסום לאישור 12/02/2020
תתל/ 90/ א בריכת קריות וקווים מחברים מים וים התפלת מים בהכנה
תתל/ 91 תחנת כוח בגז טבעי "ריינדיר" - "התחנה המזרחית" אנרגיה אנרגיה גז בתהליך הפקדה 04/11/2019
תתל/ 92 תחנת כח אור אנרגיה אנרגיה אנרגיה גז בהכנה
תתל/ 93 תחנת כח אדלטק אנרגיה אנרגיה גז בהכנה
תתל/ 94 הרחבת תחנת הכוח OPC במישור רותם אנרגיה אנרגיה גז בהכנה 09/05/2018
תתל/ 95 קצא"א, רצועת קרקע לקווי הולכת נפט ומתקנים נלווים אנרגיה דלק ונפט אמוניה בהכנה 05/12/2019
תתל/ 95/ א קצא"א, נכסי הפעילות במתחם אשקלון אנרגיה דלק ונפט אמוניה בהכנה 16/09/2019
תתל/ 95/ ב קצא"א, נכסי הפעילות במתחם אילת אנרגיה דלק ונפט אמוניה בהכנה 19/07/2019
תתל/ 96 מתקן פוטו-וולטאי בתענכים אנרגיה אנרגיה שמש פרסום לאישור 16/06/2019
תתל/ 97 תחנת כוח פוטו-וולטאית "הדרי שאן" בעמק המעיינות אנרגיה אנרגיה שמש בתהליך הפקדה 09/12/2019
תתל/ 98 תחנת כוח "קסם אנרגיה" אנרגיה אנרגיה גז בהכנה 31/07/2019
תתל/ 99 הרחבת או הקמת מלונות באילת תיירות תיירות פרסום לאישור 29/07/2019
תתל/ 100 תוכנית לאיתור ושימור מרחבים להפקת מים שפירים מים וים קידוחי מים בהכנה
תתל/ 101/ א מטרו בגוש דן - קו M1, מקטע דרומי (M1S) תחבורה מטרו פרסום הפקדה 22/07/2020
תתל/ 101/ ב מטרו בגוש דן - קו M1, מקטע צפוני (M1N) תחבורה מטרו פרסום הפקדה 22/07/2020
תתל/ 102 מטרו בגוש דן - קו M2 תחבורה מטרו פרסום הפקדה 13/10/2020
תתל/ 103 מטרו בגוש דן - קו M3 תחבורה מטרו פרסום הפקדה 19/08/2020
תתל/ 104 קו מתח עליון (161 קילוואט) בין אלון תבור ונצרת אנרגיה קווי מתח עליון בתהליך הפקדה 18/11/2019
תתל/ 105 מתקן תרמי לטיפול בפסולת והשבת אנרגיה - אורון אנרגיה תרמי בהכנה 16/09/2019
תתל/ 106 מתקן תרמי לטיפול בפסולת והשבת אנרגיה בפארק אריאל שרון אנרגיה תרמי בהכנה
תתל/ 107 מתקן תרמי לטיפול בפסולת והשבת אנרגיה בנאות חובב אנרגיה תרמי בהכנה 27/12/2019
תתל/ 108 הארכת מסילת ירושלים - גנות בתחום ירושלים תחבורה מסילות בהכנה
תתל/ 108/ א מסילת ירושלים - גנות בתחום ירושלים - אזור העיר העתיקה תחבורה מסילות בהכנה
תתל/ 109 קו מתח על (400 קילוואט) - עוקף ראש העין אנרגיה קווי מתח עליון בהכנה
תתל/ 109/ א קוי הולכה עוקפי ראש העין אנרגיה קווי מתח עליון בהכנה
תתל/ 110 כביש 4 במקטע גן רווה-מורשה תחבורה כבישים בהכנה
תתל/ 111 שדרוג מסילת הרכבת ממחלף שורק ועד באר שבע תחבורה מסילות בהכנה
תתל/ 112 מתקן פוטו-וולטאי מלילות אנרגיה אנרגיה שמש בהכנה
תתל/ 113 מתקן תרמי לטיפול בפסולת והשבת אנרגיה - מורשה אנרגיה תרמי בהכנה
תתל/ 114 מתקן תרמי לטיפול בפסולת והשבת אנרגיה באשדוד אנרגיה תרמי בהכנה
תתל/ 115 מתקן התפלה סבחה מים וים התפלת מים בהכנה
תתל/ 116 מתקן פוטו-וולטאי רחם אנרגיה אנרגיה שמש בהכנה
תתל/ 117 מתקן פוטו-וולטאי ספיר אנרגיה אנרגיה שמש בהכנה
תתל/ 118 שטחי תפעול נמליים מזרחיים בנחל חיפה מים וים נמלים בהכנה
תתל/ 119 מסוף המכולות הוותיק (המזרחי) בנמל חיפה מים וים נמלים בהכנה
תתל/ 120 מסופי אוטובוסים במטרופולין ת"א תחבורה מתחמי תחבורה בהכנה
תתל/ 121 מסופי אוטובוסים במטרופולין ת"א תחבורה מתחמי תחבורה בהכנה
תתל/ 122 ריסון נחל חדרה מים וים ניהול נגר בהכנה
תתל/ 123 הרחבת כביש 383 בין כביש 38 וכביש 3 (כהמשך לכביש 39) תחבורה כבישים בהכנה
תתל/ 124 מתחם תחזוקה אשקלון תחבורה מסילות בהכנה
תתל/ 125 מסוף מטענים טירת יהודה תחבורה מסילות בהכנה
תתל/ 126 מסוף מטענים בית שמש תחבורה מסילות בהכנה
תתל/ 127 מתקן פוטו-וולטאי עמק זבולון אנרגיה אנרגיה שמש בהכנה
תתל/ 128 תחמ"ש וקו 161 ק"ו אום אל-פאחם אנרגיה קווי מתח עליון בהכנה
תתל/ 129 קו 161 ק"ו ענבה אנרגיה קווי מתח עליון בהכנה
תתל/ 130 חישמול תח"צ (אוטובוסים) תחבורה תח"צ בהכנה
תתל/ 131
תתל/ 132 הרחבת גשרים באיילון תחבורה כבישים בהכנה
תתל/ 133 המסילות החמישית והשישית באיילון תחבורה מסילות בהכנה
תתל/ 134
תתל/ 135 מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים תחבורה מתחמי תחבורה בהכנה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה