פתיחת התפריט הראשי

הוועדה לתשתיות לאומיות

Disambig RTL.svg המונח "תוכנית תשתית לאומית" מפנה לכאן. לערך העוסק בתוכנית פיתוח בתחום המדע והטכנולוגיה, ראו תוכנית התשתיות הלאומיות.

הוועדה לתשתיות לאומיות (נקראת בקיצור "הות"ל"), היא ועדה שהוקמה בשנת 2002 במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, בהתאם לתיקון מספר 60 לחוק התכנון והבנייה. שמה המלא של הוועדה הוא "הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות". הוועדה כפופה לשר האוצר והוא יו"ר הוועדה (עד לחודש ספטמבר 2015, הייתה הוועדה כפופה לשר הפנים. בחודש זה הועברו גופי התכנון מאחריותו של משרד הפנים לאחריותו של משרד האוצר).

מטרת הוועדהעריכה

הוועדה הוקמה על מנת לזרז הליכי תכנון של תשתיות המוגדרות "תשתיות לאומיות". סעיף 1 לחוק התכנון והבנייה מונה את סוגי התשתיות שניתן להכריז עליהן כתשתיות לאומיות. הכרזה על תשתית כתשתית לאומית דורשת הצהרה של ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים. לוועדה מוקנות סמכויות המועצה הארצית בענייני תכנון ובניה של תשתיות לאומיות, עריכת תוכנית מתאר ארצית עם הוראות של תוכנית מפורטת ומתן היתר בניה. המשמעות היא כי לוועדה סמכות כל מוסדות התכנון על ההיררכיה שלהם.

מהי תשתית לאומיתעריכה

תשתית לאומית מוגדרת בחוק כ"מיתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך (כביש, מסילה), מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, והכל אם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הכריזו, על כל אחד מהם, כי הוא בעל חשיבות לאומית."

תוכנית תשתית לאומיתעריכה

הליכי התכנון של תשתיות לאומיות מיושמות באמצעות תוכנית תשתית לאומית (תת"ל) שעוברת את כל הליכי האישור בות"ל בלבד (עד אישור הממשלה), כמו כן[1]:

  • לוועדה מואצלות כל סמכויות המועצה הארצית, והיא יכולה לשנות תוכניות מתאר ארציות.
  • תוכנית לתשתית לאומית אינה טעונה אישור הוועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
  • תת"ל דומה לתוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת, ומכוחה ניתן להוציא היתר בנייה (הליך הנעשה גם הוא על ידי הות"ל, בשונה מהיתר בנייה ממהנדס וועדה מקומית או אישור מתכנן מחוז בהליך ה"רגיל").
  • משך הזמן להשגות הציבור והערות הוועדות המחוזיות קוצר למחצית (30 יום במקום 60).

מעמדה של התת"ל שווה ואף גובר על מעמדה של כל תמ"א אחרת.[2]

הרכב הוועדהעריכה

הרכב הוועדה נקבע על פי סעיף 6א לחוק התכנון והבנייה. הוועדה מונה 15 חברים:

  • עשרה נציגי שרים מהמשרדים הבאים: משרד הפנים, משרד רה"מ, משרד המשפטים, משרד התשתיות הלאומיות, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד השיכון, משרד האוצר, משרד החקלאות ומשרד הביטחון
  • נציג השלטון המקומי - ממונה על ידי שר האוצר
  • נציג ציבור - ממונה על ידי הממשלה
  • נציג ארגון הגג של הארגונים הירוקים - ממונה על ידי שר האוצר מתוך רשימה שמגיש לו הארגון
  • נציג רשות מקרקעי ישראל
  • מתכנן הוועדה - בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובנייה, ממונה על ידי שר האוצר

תוכניות באחריות הוועדהעריכה

רשימת תוכניות באחריות הוועדה
תוכנית תיאור תאריך סטטוס
תת"ל 1 כביש הטבעת המערבי בירושלים[3] 14 במאי 2003 הוכרזה כתשתית לאומית
תת"ל 2 כביש 16 (דרך עובדיה יוסף) - כביש גישה ראשי נוסף לירושלים 14 במאי 2003 הוכרזה כתשתית לאומית
תת"ל 3 כביש 461 הארכתו של הכביש לכיוון מזרח, עד למחלף גבעת כ"ח וחיבור לכביש 6[4] 14 במאי 2003 הוכרזה כתשתית לאומית
תת"ל 4 כביש 9 10 ביולי 2005 בוצע
תת"ל 5 כביש 90 - עוקף קריית שמונה התוכנית לא קודמה
תת"ל 6 הרחבת נמל התעופה חיפה התוכנית לא קודמה
תת"ל 7 תוספת שתי יח"ד ייצור פחמיות באשקלון התוכנית לא קודמה
תת"ל 8 מחלף עד הלום 27 במרץ 2005 שלב א' של הפרויקט בוצע
תת"ל 9 שדרוג המסילה והכפלתה בין לוד לבאר שבע 28 בנובמבר 2004 בוצע
תת"ל 10 כביש 7 28 בנובמבר 2004 בוצע
תת"ל 11 תחנת הכוח דוראד - תחנת כוח במחזור משולב במתחם קצא"א באשקלון
תת"ל 12 מסילת עכו - כרמיאל
תת"ל 13 מסילת העמק
תת"ל 14 מסילת אשקלון - באר שבע
תת"ל 15 כביש 531 ומסילת השרון
תת"ל 16 שדרוג והרחבת כביש 1 בין מחלף שער הגיא וירושלים
תת"ל 17 כביש 85
תת"ל 18 חשמול מערך המסילות הארצי
תת"ל 19 כביש 4 בין מחלף גן רווה ומחלף מורשה
תת"ל 20 תחנת כח בקוגנרציה במפעלי נייר חדרה
תת"ל 21 מסילת באר שבע - אילת
תת"ל 22 המסילה המזרחית
תת"ל 23 תחנת כח בקוגנרציה באזור התעשייה באשדוד ותואי להולכת גז טבעי
תת"ל 24 מערכת חמישית לאספקת מים לירושלים באזור חולדה, כסלון, אשתאול ושער הגיא
תת"ל 25 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור הצפון
תת"ל 26 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור המרכז
תת"ל 27 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור ירושלים והשפלה
תת"ל 28 הפרדות מפלסיות (בין מסילות ברזל וכבישים) באזור הדרום
תת"ל 29 תחנת הכוח דליה
תת"ל 30 כביש 65 בין צומת גולני וצומת נחל עמוד וכביש 85 בין צומת נחל עמוד וצומת עמיעד
תת"ל 31 כביש 2 בין מחלף חבצלת ומחלף זכרון יעקב
תת"ל 32 תחנת כח בקוגנרציה באזור התעשייה הצפוני של אשדוד
תת"ל 33 הוספת מסילה רביעית למסילת איילון
תת"ל 34 תחנת כח IPM באזור תעשייה באר טוביה
תת"ל 35 הגנת חופי ים המלח
תת"ל 36 מתקן התפלה שורק
תת"ל 37 מתחם שער נמל חיפה התוכנית לא קודמה
תת"ל 38 שדרוג כביש 65 בין אורחן מגידו וצומת גן שמואל
תת"ל 39 כביש 2 בין צומת וינגייט ומחלף חוף השרון
תת"ל 40 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) במעלה הגלבוע
תת"ל 41 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) במנרה
תת"ל 42 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בכרמל
תת"ל 43 כביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף נחל חדרה
תת"ל 44 תחנת כח הידרו-אלקטרית (אגירה שאובה) בכוכב הירדן התוכנית מאושרת
תת"ל 45 אתרי תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל התוכנית מאושרת
תת"ל 46 שדרוג והרחבת כביש 7 (כביש 41 לשעבר) בין מחלף אשדוד ונמל אשדוד התוכנית מאושרת
תת"ל 47 טורבינות רוח ברמת הגולן התוכנית לא קודמה
תת"ל 48 כביש 77 וכביש 722 בין תל קשיש ורמת ישי התוכנית מאושרת
תת"ל 49 כביש 85 בקטע צומת חנניה עד צומת נחל עמוד
תת"ל 50 תחנת כוח תרמו-סולארית במשאבי שדה
תת"ל 51 תחנת כוח תרמו-סולארית "שניאור" בצאלים התוכנית מאושרת
תת"ל 52 מתקן פוטו-וולטאי בנבטים התוכנית לא קודמה
תת"ל 53 מתקן פוטו-וולטאי באורים התוכנית לא קודמה
תת"ל 54 מתקן פוטו-וולטאי בזרועה התוכנית לא קודמה
תת"ל 55 תחנת כוח צומת אנרגיה התוכנית מאושרת
תת"ל 56 רכבת קלה בין חיפה ונצרת
תת"ל 57 מתקן פוטו-וולטאי לישובי החלוציות באוהד התוכנית מאושרת
תת"ל 58 מתקן פוטו-וולטאי בגילת התוכנית לא קודמה
תת"ל 59 תחנת כוח פוטו-וולטאית בגבים התוכנית מאושרת
תת"ל 60 קו מתח עליון (161 קילוואט) חוצה מכתש רמון התוכנית מאושרת
תת"ל 61 קווי מתח עליון (161 קילוואט) באזור פרדסיה, אור יהודה, בארות יצחק ותחנת כח סולאד
תת"ל 62 קו מתח עליון (161 קילוואט) חולי - צומת בראון
תת"ל 63 קווי מתח עליון (161 קילוואט) - קו נצרת-ציפורית וקו מבוא כרמל
תת"ל 64 הארכת תוקף לתת"ל 25, 26, 27, ו-28
תת"ל 65 הכפלה ושדרוג של מסילת החוף בין תחנת בת גלים ומחלף שפיים
תת"ל 66 חניון "חנה וסע" שפירים
תת"ל 67 מרכז תחבורה משולב בשפיים
תת"ל 68 כביש 4 בין מחלף רעננה דרום ומחלף מורשה
תת"ל 69
תת"ל 70 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו הסגול
תת"ל 71 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו הירוק
תת"ל 72 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו החום
תת"ל 73 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו הצהוב
תת"ל 74 אתר חלופי לשדה התעופה הרצליה ושדה דב (שדה התעופה עין שמר)
תת"ל 75 שדה התעופה מחניים
תת"ל 76 טורבינות רוח ברמת סירין
תת"ל 77 טורבינות רוח בעמק הרוחות (צפון מזרח רמת הגולן)
תת"ל 78 טורבינות רוח - "רוח בראשית" בדרום רמת הגולן (סמוך לתל פרס)
תת"ל 79 הקמת מסילת פלשת - שורק - עוקף לוד
תת"ל 80 פיתוח נמל התעופה חיפה
תת"ל 81 מקשרי דלק ימיים ויבשתיים נמל אשדוד
תת"ל 82 מתקן פוטו-וולטאי - דימונה דרום
תת"ל 83 חוות מכלים תש"ן - מתקן ביל"ו
תת"ל 84 כביש 611 והסדרת דרכים באזור חריש
תת"ל 85 מתקן פוטו-וולטאי בתמנע
תת"ל 86 רכבל לכותל המערבי בירושלים
תת"ל 87 קווי מתח עליון (161 קילוואט) לתחנות משנה נס ציונה, תנובות, אשקלון צפון, רחובות, טרומן, אפולוניה
תת"ל 88 תחנת כח חליפית ליחידות 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה
תת"ל 89 מקשר ימי לאספקת אמוניה במפרץ חיפה
תת"ל 90 מתקן התפלה - גליל מערבי
תת"ל 91 תחנת כוח בגז טבעי "ריינדיר" - "התחנה המזרחית"
תת"ל 92 תחנת כוח "אור אנרגיה"
תת"ל 93 תחנת כוח "אדלטק"
תת"ל 94 הרחבת תחנת הכוח OPC במישור רותם
תת"ל 95 מתחמי וקווי קצא"א
תת"ל 96 מתקן פוטו-וולטאי בתענ"כים
תת"ל 97 תחנת כוח פוטו-וולטאית "הדרי שאן" בעמק המעיינות
תת"ל 98 תחנת כוח "קסם אנרגיה"
תת"ל 99 הרחבת או הקמת מלונות באילת
תת"ל 100
תת"ל 101 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - קו המטרו M1
תת"ל 102 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - קו המטרו M2
תת"ל 103 מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - קו המטרו M3
תת"ל 104 קו מתח עליון (161 קילוואט) בין אלון תבור ונצרת
תת"ל 105 מתקן תרמי לטיפול בפסולת "אורון"
תת"ל 106 מתקן תרמי לטיפול בפסולת "אפעה"
תת"ל 107 מתקן תרמי לטיפול בפסולת בנאות חובב
תת"ל 108 הארכת קו הרכבת המהיר לירושלים לכיוון הכותל המערבי
תת"ל 109 קו מתח על (400 קילוואט) - עוקף ראש העין

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה